Skip to main content

Full text of "Lexicon Herodoteum: Quo et styli Herodotei universa ratio enucleate ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| A ^tf.-^?? 
HARVARD 
COLLEGE 
LIBRARY mmmmm i ^ LEXICON HERODOTEUM, 

W '^ QUO ET STYLI HERODOTEI UNIVERSA RATIO ENUCLEATE EXPLICATUR ET aUAM PLURIMI MUSARUM LOCI EX PROFESSO ILLUSTRANTUR FASSIM ETIAM PARTIM GRiECA LECTIO PARTIM VERSIO LATINA QUAS OFFERT ARGENTORATENSIS EDITIO VEL VINDIGATUR VEL EMENDATUR. INSTRUXIT JOHANNES SCHWEIGHiEUSER, 

ORDINIS RBGII LB6ION. HONOR. BQUES, 

ACADEMLfi RBGIA INSCRIPT. BT HUM. LIT. SODALIS, QRiBC. LITBRAR. 

IN ACAD. ARGBNT. ET IN SEMIN. PROT. PROF. OXONII 

IMPENSIS J. VINCENT 
G. B. WHITTAKER ET SOCII LONDINL 

MDCCCXL. 

) ^ 

m ak 


HARVARO COLLEGE LIGRARY 

FROM THE Lir.!i,.i.Y OF uRiC BATES 

MARCH 26, 1938 EXCUOEBAT R. CLAY, LONDINI. LECTORI S. Prodit tandem in lucem pluribus abhinc annis promissum 
Leaneon nostrum Herodotmm^ ad Argentoratensem quidem 
maxime Musarum editionem, sed et ad alias quaslibet, ad- 
commodatunv Quo in concinnando opere quid sit quod sim 
secutus^ ipsa frons et inscriptio libri satis dilucide declarat : 
id autem ipsum si probabili quodam modo consecutum me 
esse judicaverint hi quorum in hoc genere audienda senten- 
tia esty consentient iidem, haud inutiliter collocatum fuisse 
otium^ quod in extremo vitae stadio multis olim agitatas tem- 
pestatum fiuctibus Divini Numinis acceptura fero indulgen- 
tiae. Omnibus quidem numeris opus absolutissimum non 
magis in hoc genere, quam in alio quoquam, requiret doctus 
ffiquusque rerum harum sestimator: nonnihil vero etiam 
partim aatati annis gravi, partim obtusas penitus oculorum 
aciei, condonatum iri confido. 

Plurimum in hoc laborQ adjutum me fuisse profiteor per- 
utili opera, quam in colligendis interpretandisque lonicis 
praBsertim vocabulis loquendique formulis, quibus usus He- 
rodotus est, jam olim Mmilim Portm posuerat. Quid sit 
vero quod intersit inter illius Dictionarium lonicum et no- 
strum hoc Herodoteum Leocicon^ quisquis, vel obiter inspi- 
ciens, voluerit alterum opus cum altero conferre, facile 
sestimabit. 

Quod si cui passim praetermissa in hoc Lexico nonnulla 
videbuntur, quae ad rem et ad institutum nostrum pertine- 
bant ; facile huic fuerit, et licitum cuilibet, quae desint adji- 
cere repertis. Fuerint alii, qui copia laborare opus nostrum 
sint conquesturi : quos monitos velim, ne invideant studiosis 
hominibus, quibus grata fortasse et accepta futura sunt ea- 
dem» quae ipsis nimia et supervacanea videntur. Caeterum 
nc ego quidem invidebo, immo gratulabor Musarum harum IV amicis, si^ quae a me in universa hac opera Herodoto prse- 
stita minus commode expedita deprehendentur, ea ab aliis 
rectius exposita, aut in quibus ego incertum me haerere pro- 
fessus sum, eadem ab hominibus ingenio doctrinaque prae- 
stantibus ad liquidum fuerint perducta. 

Si in illorum solummodo usum, qui nostra utuntur Histo- 
riarum Herodoti editione^ instructum hoe Lexicon voluissem^ 
commode fueram facturus, si Capitis vel Sectionis numero 
numerum etiam Linew, qua legitur quaeque Herodotea dictio 
a nobis citata, adjecissem, quo faciliu« citiusque quaelibet 
dictio in ipsa sua sede posset reperiri. Nunc^ quum aliorum 
etiam commodis voluerim inservire^ qui quacumque alia 
Musarum editione (in qua quidem Capitibus aut Sectionibus 
distincta narratio esset) uterentur, aliam inire rationem pla- 
cuit; scilicet ut quodque Gaput paulo longius in tres fere 
partes cBqtiales distributum cogitarem, quarum primam litera 
a, mediam litera m, postremam litera f. insignivi : cui rationi 
consentaneum fuit, ut, si qua dictio in confinio primae et 
secundae partis aut secundae et tertiae legeretur, notam a. m. 
aut m. f, adponerem. Capita minus longa nonnisi duas in 
partes distincta statui, quarum priorem litera a, posteriorem 
litera b. indicavi. Adjecta passim litera i\r. significat, spectare 
ad locum eum, cui illa litera adjecta est, Adnotationem quam- 
dam, sive Wesselingii, sive Valckenarii, sive nostram, quam 
vel in nostra Herodoti editione vel in Wesselingiana con- 
sulere studiosus lector possit. 

Quamvis persuasum habeam, Vitam Homeri, quae Herodoti 
nomen praefert, ad Musarum scriptorem nihil pertinere, tamen 
voces dictionesque notabiliores in illo libello occurrentes 
Lexico Herodoteo inserui, quo luculentius etiam adpareret 
quantum stylus Pseudo-Herodoti a Nostri stylo differat. De- 
nique eis etiam vocibus dictionibusve, quae in Oraculis ab 
Herodoti citatis notabiliores occurrunt, locum in hoc Lexico 
dedi ; ita tamen, ut adjecta nota quadam semper indicaverim, 
non suo nomine illis usum esse Scriptorem nostrum. 

Scripsi Argentorati mense Junio, mdcccxxii. LEXICON HERODOTEUM. 'AbaKTOS, TnfeUx, Fit. Hom. 32. 
m. NoU 

"A/Saroc.ov, 6, ^, Invius, Inaccessus, 
Transscensu difBcilis. ovpea afiara, 
iv. 25. a. o^poQ a(^Tov vtto )^€i/xwvoc, 
viii, 1.38. y, Conf. ^AwoKprifivoQ. 

^ApovXlriy TfQ, ff, Inconsiderantia, Im- 
prudentia, Temeritas. vii. 210. a. 
viii. 74, m, airoKiirai ff *E\Xdc afiov- 
X/iyff«, viii. 57. 

"AfiovXog, Inconsideratus, etc. Unde 
SuperL aflovXorara, adverbialiter, 
Inconsultissime, vii. 9, 2. 

'A/SovXwc, Inconsiderate, Temere. 
r^v iirv^etpriffiv ravrijv fifi ovna avv- 
rayyvE afiovXutc, iii. 7 1 . «i. 

^AfipoQ, i), 6v, Delicatus, Lautus, 
Mollis. De re : Uiptnffn, irpiv AvBovq 
Kara(rrpe\pa<rdai, Jjv ovSe a(ip6v, ovM 
ayadov ovBev, i. 7 1 . extr. De komine : 
^Ayadvpaoi h^poraroi avBpeg eioi, iv. 
104, 

^AfivtraoQ^ov, 6, fi, Fundo carens, Im- 
mensse profunditatis. aj^vatrol eimai 
vrjyalrov^SeiXovyU. 28.m. cf. Bvaaog^ 

^Ayada, ra, Bona, Commoda, cujus- 
libet generis. iravra ayada, i. 126. 
m. f, dyaOd iv aifrdioi roadEe dvev^ 
fUaxw, vi. 8. 3. (conf AvroQ, num. 
3.) Sigillatim, Res pretiosae, dyaOd 
fJivpla, ii. 172, a. iravrola dyaQd, 
iii. 135. 136. Vitae commoditates, 
Opes, Opulentia, rd "napeovra dya- 
dd, iii. 80. m. 

^AyaQoEpyirj, rfQ, ff, Fortiter factum, 
Hes praeclare gesta, Bene meritum. 
iy rolai Uiparriai ai dyadoepyiai 
(olim dyaBovpyiai) eQ ro irpoata /ic- 
ydBeoQ rifiQvrai, iii. 154. a. Zw- 
irvpov ovBeiQ dyadoepyirfv Tlepaitjv 

hirepefiaKero, iii. 160. a. 

^AyaBoepyoQ, ov, 6, i. q. 6 dyaBov n 

^pyaadfievoQ, conf.Ruhnk. ad Tim. p. 4. Apud Spartanoa sigillatim 
*AyaBoepyol nominabantur Viri for- 
titer factis insignes, Bene de rep. 
meriti, i. 67. /. 

*AyaOoc, 4, 6v. fxdyioBai ilvai dya- 
B6v, Manu fortem esse. i. 135. a. 
Xitpri dyaB^ eKipipeiv Kapiroy,!. 139. 
w. 'Aya6d, ra, vide supra. 
AyaBovpyiri, vide * AyaBoepyir^. 

^AyaieaBai, {lon. pro dydeoBai et 
dydfrBai,) Admirari, Invidere, O- 
disse. vide Valck. ad^vi. 61. oi le 
dyaiofievoi Ka\ ^BoviovreQ avrf, Qui 
ei succensebant, male cupiebant, et 
invidebant, viii. 69, a. ubi opponun^ 
tur 6<T0i eaav evvooi. Eustathius ad 
Iliad. tS!, p. 957, 20. ed. Bas. 'Aydi 
ydp, {* Ay dofxai debuerat,formapa^' 
siva) oh fiovov r6 erijiofiai, — dXXd 
Kui r6 <f>Bovw Kai fiifii^fxaC ov wapd-' 
ytoyov r6 dyaivj (dyato/xai). 

'AydXKeaBai, Sese ornare, Super- 
bire, Gloriari. iv. 64. m. irepixaprjQ 
eovaa r^ BwpiD (nempe Amiculo, quod 
ei dono dederat rex.) Ifpdpei re kal 
dydXXero, ix. 109./. 

"AydXfia, aroQ, r6, generatim, Hdv iif 
^ riQ dyaXXcrai, ut ait Hesych. Or- 
namentum, Omne id quo quis se 
ornat, quo superbit et gloriatur. 
conf. Dammii Lexic. Etymol. Sic 
iv. 26. ubi in Lat. vers. loco verbo- 
rum pro sacro vase satius fuerat 
ponere pro ornamento quo glori- 
antur. conf iv. 64. m. Sigillatim : 
Statua, Imago, Simulacrum, cvm 
alibi passim, tum, ii. 42. et 46. ubi 
r&yaXfxa, pro r6 dyaXfxa. Rursus 
r&yaXfia, ii. 138. /. 141. a. m. iv. 
181. m, dyaXfxa 'AttoXXwvoc Ke)(pv- 
(r(Ofiivov,vi, ll^. a. KarafidXXeiv rStv 
Bewv rd dydXfjtara, viii. 109. m, Aa- 
fxiriQ KalAh^riffiriQ dydXfxara — K^repa 

B AFA ATE XdKjcov troiiovrai fj Xidov^-^ohSfTepa 
Tovriwv aWa (vXov, v. 82. a. et 6. 
rayaXpira tov *£f>/u(M, ii. a. 91*/'. 

'AyaX/iaroTTOcoc» ov, 6, Statuarius, ii. 

46. a. 
"Ayairdcu, Mirari, Laudare, Delectari. 
Cum AccusaU to, fiev oXXa ohic aya^ 
/tat, i7. 46. m, vfiiuv dyafieda t^v 
vpoyoiriy, viii. 144. m.f, Cum Genit, 
iyaadm e<l>ri tov *Epa(riyov ov irpo^i- 
^ovroc rovc iroXi^rac, vi. 76. b, Cum 
DativOf oi ^icvdai dydfievoi Ty ^vp/j}, 
iv. 75. a. Not, 

'Ayavposj ^, ov, Superbus. Adverb, 
dyavpdrara, Superbissime, Maximo 
fastu, vii. 57* m, 

^AyyapffioVf ov, TOf Cursus publicus ; 
Persarum institutum quod descrtbi" 
tur viii. 98. 

'Ayyapifiosf ov, 6, Cursor publicus, 
Nuncius qui equo publico vehitur 
subinde mutato, iii. 126. N. ubiolim 
dyye\irf<l>6pov e scholiOy pro dyya- 
p?;iov, quod ex codd, restituit Wess, 

'AyyeX/iy, lyc, ^, Nuncius. rac dyyc- 
Xmc ia^jtipEiVj Nuncios {ad regem) 
deferre, i. 114. iii. 77* qutv erat 
apud Persas prcecipua qucedamdig^ 
nitaSf iii. 34. Interdum per metony- 
miam, dyytkiri idem fere ac ayycXoc 
valet, Trifiirei cc Mc/i^tv Trapa Ilpd^rca 
ayyeXlriv Xiyovvav TaBe, ii. 114. a. 
cf. iii. 69. a. 7i\de ahr^ dyyeXiri irp6- 
Bpofwg (scil, Xiyovaa) aXkriv ffTpaTiijv 
iJKeiy, ix. 14. N. Pro dreXeiriv vel 
dreXritfiVj i. 54. prave olim dyyeXiriv 
legebaiur, 

*AyycXt|7^df>oc) ov, 6, Nuncius, Inter- 
nuncius, i. 120. a. iv. 71./. Pro 
dyyapiiiov, vulgo 4>lim legebatur dy- 
yeXci^^dpoK, iii. 1 26^ In rerum Persi- 
carum historia ,6 dyyiXiiy^dpoc non 
solum intelligitur Is qui nuncios ad 
regem perfert, sed et Qui regi an- 
nunciat eos qui couvejiire illum 
cupiunt, ut ex iii. 1 18. intelligitur, 
Idem alibi e^ayyeXevc nominatur, 

"AyyeXoc, ov, 6, Nuncius. KifJLveiv ay-» 
yeXov, i. 20. 21.81. et alihi passim, 
Nonnumquamcommode Legatus red" 
ditur Latine, u^ i. tS6. a. 69. a, Alibi 
Internuncius, ut li WyyiXov wouv' fievoQ ^EpfiiiTTroVf Per intemuncium 
agens Hermippum, Intemuncio 
utens Hermippo, vi. 4. a. Bi dyye- 
\(av iravra '^eerdat, Nonnisi per 
intemuncios responsa petere, i. 99. 
a. {conf, Xp^v, Xpeeiv, num, ii. 3.) 
i. 69. m. N. vii. 203. a. e<ro^ov elvoi 
Trapd (iafftXea dvev dyyeXov, iii. 118. 
ubi dyycXoc inteUigitur idem qui 
e<rayyeXevc, iii. 84. 

'Ayy^tov, To, lon, pro comm. dyyeloi', 
Yas. {vXiva dyyiiia cocXa, iv. 2. m, 

"Ayyoc, eoc, rd, Vas qualecunque, t6 
dyyOQ ev r^ e^epe tov irat^a, i. 113. 
a. t6 dyyoc tov vBaroc efiv\ri<nLfiivrif 
V. 12. m, etf, ConfAyKOQ, 

'Ayecffdac videtur Herodotus subinde 
usurpassepro fiyiecrOai. Certe vetus 
noster codex F, "Ayrifiai habet ii. 
115. a, ubi vulgo Hyrifiai, Censeo, 
sestimo ; et dyrfvTai ii. 40. 69. et 72. 
ubivulgo iiyri vrai, Eodem pertinere 
videtur dyeopevov eirc Odvarov, Qui 
ad supplicium ducebatur, iii. 14. m, 
N. ubi }iye6fievov aliif dyive6fuvov 
Schaf, ex conject, 

"Ayctj/, l) Ducere sicut imperator 
ducit exercitum,Jrequenter, SimUi- 
ter, 6 Oeo^ (Jifjiiag) dyec, Deus nos 
ducit, vii. 8, 1. Tum Ducere cap- 
tivum, Ducere fossam^ et cet, (conf, 
infra num, 8.) Medium "AyetrOcu, 
Secum ducere, dyofxevoi dyyeXovc 
Ik Mcyapcdfv, ix. 7* a. d/ia dyd/ievoi 
d^eX^e^v, V. 12. a.^AycflrOai yvvacica, 
Ducere uxorem, neihpe ec rd otKia, 
in domum suam, quce verba diserte 
adjecia sunt^ i. 59. a. conf Valck. ad 
iv. 78 /. ov3eic c0e'Xei dyeaQat (Ovya' 
ripa) e{ avreiMV, ii. 47* a. et mox 
dyiarai {lon. pro dyovrac, nempe 
yvvaiKao) c{ dXX^Xoii^, ibid. Etiam 
Pater dicitur dyeaQai yvvalKa r^ 
^ac^c, i. 34. m. f, Sed, ovroc ov yv- 
vacicac i)ydyovTO ec rilv diroiKiriVf 
XJxores non adduxerant secum in 
coloniam, i. 146. m. 

2) " Ayeci', Vehere, sive naviy sive 
curru. 01 dyovrec tov KprjTfjpay Qui 
craterem (jiavi) Vehebant, i. 70. 
dyofjLevoQ ec rdc 2df>^cc d KpvfT^py 
ibid^ d/xafa dyovaa tov vrfov^ ATE ATH Plaiistrum quo vehebatur sdicula, 
ii. 63. Conf. 'mm. 4. 

3) Agere, celebrare dieB festosj 
ut ^AiraTOvpia, opnfv, etc. i. 147. /*. 
148. m, viii. 26. a, m, iwedp rrjy 
oprjjv dywtri r^ Oe^ tovt^, i. 183. 
Qua notione frequentius compositum 
verbum ^Aydyeiv usurpat Herodotus, 
Conf, Var, Lect, iii. 79. h<^^<^vy 
ayctv, vide in 'Htnrxfri, 

4) ^Ayeiy Koi ^(Dciv, i, q, ^iap^d' 
Ktiv, Diripere, Populari; i^puv, ad 
ea spectat quae manibus asportan- 
tur; dyeiy vero quum ad ea qu€e 
Curribus avehuntur, tum ad pecora 
gucB Abiguntur. Cum Accus, rei, 
i^epovffi re Kai dyov<n rd 0'a, i. 88. 
Cum Acc, person<ie : dyoy Koi e<^poy 
Tov^ irepiotKOvg airayTaQ,!, 166. e<^epe 
Kai ^ye Travrac, iii. 39. tya fti^ a^XX^- 
Xovc i^poiev re Kai dyoiev, vi. 42. 
e<l>ep6v re Kai ^yov rviv re M.apZovlov 
tnpaTt^v KoX Tovg fier aifrov e6vT<ic 
"EXXijyac, ix. 31./. 

5)''Ay€ii' et "Ayetrdatf i, q, ^yctff- 
6ai, vo/M^eiv, e^eiv, Ov^fjtovc fJtei' 
ovag vfi&v a^oi, Nullos potiore loco, 
quam vos, habebo, vii* 150. kv ov^c- 
ftt^ fwipy fjLeydXy avTOV ^yoy,ii. 172. 
'X-epi Tr\el<rrov ^yov rd rov deov irop^ 
erOveiv, ix, 7. fl. "Hiec^a tovq eKa<r' 
rdrkf oiKiiifiiyovc ev Tifxrj dyovrai, i. 
134. 8ye fjLd\i<rra iv ri/xjf dyovrai 
irdvTkfv Twv fiavnitiav, ii. 83. 

6) " AycorOac ri ecxelpas, In manus 
sumere aliquid, Capessere, Susci- 
pere, Adgredi. wc e/icXXe ec X^'P^^ 
d^e<rdai ro ^rrpdrevfia, Quum in eo 
esset ut exercitum in manus acci* 
peret, t. e, ut ducatum exercitus jam 
ipse susciperet, vii. 8. a, fjLekKovrl oi 
ig x^fP^ff dye<T6aiTTiv TeXertjy, Quum 
in eo esset ut initiationem susci- 
peret, ut ipsis sacris jamjam initia- 
retur, iv. 79. avroc SoKe<a Beirf rv\y 
yeyovofc rd^e ec ^elpac dye<y6ai, Vi- 
deor mihi divina sorte in hoc natus 
ut hoc sus.cipiam, ut hoc adgrediar, 
scU. ut vos contra Medos ducam et 
ab illorum jugo liberem, i. 126. /. 

7) Insolentior usus et constructio 
verhi "Aya ih iUa formula est^ si modo sdna seriptura, kcXitov hi a*yo- 

fjLevov Tifc y w Tavrqc i/ lifcvOifc^ cjcde- 

irerac, Ubi sinus ducitur hujus re- 

gionis, (f . e, ubi in sinum circum- 

ducitur hsec regio,) ibi Thraciam 

excipit Scythia, iv. 99. a,Quod vero 

iv. 158. notione Habitandi, Inco- 

lendi, accipiendum hoc verbum visum 

fuerit jEmilio Porto, id scripturae 

vitio accidit, quumpro wq ec dfuivova 

Xiapov d^ov<n, olim omissa eg VTce* 

positione <i»c dfieivova xwpov afovo^c 

lefferetur. 

8) Notemusrarioresquasdcmverbi 
"Ayecv formas Heroddto usurpatas, 
aye pro ijye, i. 103. v. 43. ayov, pro 
fiyov, i, 70. et 169. Etpass, dyovro, 
pro f^yovro, iii. 14. a, m, Imperf, 

Jrequentativum dye<rKov, i, 149. m. 
196. a. Prcet. pctss, JjKrai fi ^iwpv^, ii. 
158 a. et m. Aor. 1. pcLSS, dxBti, pro 
lixOfjf iii« 145. V. 13. vi. 30. Aor, 1. 
med. dia<rdai, unde coic^avro, v. 34. 
et vpoe<rd£,avTo, viii. 20. Conf, 'Aye- 
e<r6ai et *Aytv6eiv. 

*Ayeipetv, CoIIigere, Cogere : sigUla'- 
tim, Pecunias, munera, stipem col- 
ligere. fjyetpov ^ofrcVac eK rwv tro" 
\i<av, i. 61. m. ra xp^f^ra ijyeipe, i, 
62. m. f. et nude 'Ayeipetv, Stipem 
corrogare, iv. 35. m.f, absque regi- 
mine et cum dat, personce cui vel 
cujusnomine stipes colUgitur, ihid. m.. 

'Ayevvrlc, Ignobilis. Compar, dyevve^ 
trrepoQ, i. 134. a. 

*'Ayep<rtc, toQ, if, Collectio, Con- 
tractio (copiarum, <rrpaTov,) vii. 48. 
et vii. 5. a. ubi olim eiroteero r^v 
^rrpaTtfjc eyepatv, pro dyep<rty. 

"Ayri, riQ, //, Invidia, Odium. <fS6v^ 

Kai dyrf xP^^f^^^^^y ^^» ^^' ^* *^^ 
olim dry. 
'Ayri\aTeetv, i. q. dtwKetv (sci^. Ik rfic 
TToXcoc), ^vyalevetv, Persequi, civi- 
tate ejicere, In exilium mittere. 
Fide Glossas Herod. t. vi^ p. ii. nos^ 
trce ed.p. 354. et Sclujef. ad Gregor. 
p. 546. dyvjkareei eTTTaKO^rta eTri<rrta 
'Adriyai<ov, Septingentas Athenien- 
sium familias urbe ejecit, v. 72. a. 
De eisdem famiUis loquens noster, v« 
73. ait eTrraK6<Ha enixrrta rd lti»r)(Bev^ Ari Aro Ta vTTo KXeofiivioQ, Apud SophoeL 
(Ed, Tyr, 402. dyrikariiatiy idem 
valet ac iK^aKtlv ibid, v. 399. JEm, 
PortuSi cum aliis^ ab ayog et iXavvttf 
derivat hoc verbum^ ut proprie signifi' 
cet Tamquam piaculo obnoxios ex- 
pellere : mihi cum Schneidero ex 
ayeLV et eXa^veiv vel i\^v composi- 
tum videtur, ut sit Agere et expellere. 

'Ayiviciv, idem fere quod ayeiv, Du- 
cere, Adducere, Producere, Ferre, 
Adferre. Cum Accus, rei ; ut dyi- 
viov ^tjipa, Dona ferebant, iii. 89. 
et 97. fiAXoy aXXi} ayiviovTag «rirta, 
Comportantes, yehentes commeatus, 
vii. 25. Cum Acc. pers, iii. 11. vi. 
74. viii. 105. Med, dyiveofievoQ 
yvvalKag ig lepoVf Ad se adduci 
jubens mulieres in templum, vii. 
33. Conf, ^Ayieadai, 

"Ayicc, Sacer, Sacratus, Dicatus. cum 
Genit, dei vel dece^ cui aliquid con- 
secratum est, * Atppo^iTYiQ ipov ayiov, 
Templum Veneri sacrum, ii. 41. /. 
Apud iEgyptios vaccae Ipal eiiri TfJQ 
"laioQj Isidi sacrae sunt, ii. 41. a, 
ipov *UpaK\ioQ dyiov, Templum Her- 
culi dicatum, ii. 44. a, 

" AyKKTTpov, TOy Hamus, ii. 70. a, 
Ayicoff, €OQj ro, Vallis, Locus conca- 
vus, Cavum ; vdwp Ik TfJQ iriTpriQ 
(rrd^ei iq ayicoc, vi. 74. ubi perpe- 
ram olim dyyoQ» 

'Ayicw»', wvoQf o,. Cubitus, Flexus, 
Latus inflexum (muri), i, 180. m, 
dyKwv Tov Nc/Xou, Cubitus flectentis 
se Nili, Angulus in quo flectit se 
Nilus, ii. 99. m, Vide infra dir' 
epyfxivoQ in *A7ripyeiv. 
[^ Ay fjLOQ, 6, Praeruptus locus ; Cre^ 
tensibus *A^qi Wess, adiw, 154.], 

'AyvevstVy Castitatem, Puritatem, 
Sanctimoniam, Servare ; Religionis 
causa abstinere- iBgyptiorum sa- 
cerdotes dyvevoutri efi^vy^pv firihev 
KTeiveiv el firl oaa dvouo'i, Purita- 
tem, Sanctitatem in hoc ponunt et 
custodiunt, ut animal nuUum occi- 
dant, nisi quae' sacriflcii causa im- 
molant ; Religionis causa abstinent 
a caede animalium, etc. i. 140. 
AyvoieiVy dyvoevvreQ raQ ffvfAfpopaQf Ignorantes causam calamitatum, iv. 
156. a, Similiter e^ipero rov dopvffov^ 
Quaesivit causam tumultus, iv. 13. 

"Ayvota, vide "Avota. 

'Ayviivaiy Frangeie. 6 iroTafioQ irepl 
KafncaQ TroXXdc dyvvfievoQf i. 185. /. 

^ Ayviafioaifitiy riQ, fi, Stoliditas, Incon- 
sulta ratio, Praeceps consilium ; prce- 
sertim Stulta quaedam arrogantia, 
Contumacia cedere et temporibus 
aut personis adcommodare se (o-vy- 
yiv^irKeiv) nescia; denique simplici' 
ter Superbia, Pertinacia, Ferocia. 
ao^ir^ avTOVQ o^AfjLaatQ, ovk dyvwfio- 
avvri irpoariydyeTO, ii. 172. n. ubi 
Imperitia et Fastu intelligebat Wess, 
Asperitate Valla, non ita male, Per- 
peram ibidem evyvuffioavvri legebatur 
ante Gron, Alii Thraces .dfia^^riTl 
a<l>i(tQ ahrovQ irapi^oaar Aapei^iGetce 
verOf TrpoQ dyvdiffJLoavvriv Tpairofuvoty 
avTiKa klovkuidriaavy Arrogantiauten- 
tes, Obstinate resistentes, iv. 93. dy- 
vwfioaifvri ^ie^piutvTOy Nihil cedentes, 
pertinaciter in proposito perstite- 
runt, vi. 10. jiEginetce, dyvutfioavvT^ 
'XpriadfxevoL, Airrogantia usi, Virium 
fiducia ferocientes, abEpidaurOs de» 
feceruntf v. 83. ubi Valia^ NuUocon- 
silio usi : Portus^ Ingratitudine, vel 
Per perfldiam : Wesseling, {puto 
cum Gronov, cujus editio mihi hcBC 
scrU>enti non ampUus ad manus est) 
Ad contumaeiam versi. Mardonius 
amicorum consilio non paruit, vn* 
dyvwfxoovvriQi Arrogantia, Contuma- 
cia,- Stolida virium suarum flducia 
ductus, ix. 3. Graeci, ait Mardonius, 
consuerunt d/3ovXoVara rro^ifJtovQ 
taTaadaiy inconsultissime bellasusci- 
pere, hrro re dyvwfioavvriQ Kal aKato- 
rriTOQ, vii. 9, 2. Idem Mardonius 
eosdem speravit virfiaeiv rijc dyvw- 
fjLoaijvriQ^ ix. 4. 
^AyvwfjLwv, ovoQ, 6, ff, Stolidus, Insul- 
sus, Ineptus. fiv ovk dyvwfiwv 6 
T\avKOQy Vit, Hom, 21. Arrogans, 
Pertinax, Ferox. Map^oy/ow (Jiv ?/ 
yvwfiri) iay(ypoTipri re KaX dyvwfiovE' 
OTipri, KoX ohZapwQ avyyivwaKOfiivri, 
ix. 41./. 
'Ayopd(eiv, In foro versari. Apud Aro 

^tfypiios al yvvaiKtQ dyopd^evai 
. Kal KawfiXjevovffi, ii. 35. m. evpovreg 

fjLiy dyopdioyra, iii. 137. iv. 164. 
^Ayopalog, ij, ov, Forensis dyopaloi 

dydpwiroi, Homines circumforanei, 

mercatores forenses, i. 93. coll. ii. 

35. Turba forensis, Yile hominum 

genus, ii. 141./. 

'Ayopatof Zfvf, Jupiter fori 

prseses. diriicrEiyav icara^vydvra iwi 

Atoc dyopaiov fiiafAoy, v. 46. extr. 
'Ayopatrdax, Concionari, Pro concione 

verba facere. rjyopoiayroy vi. 11. a. 
^AyopEveiy, Pro concione verba facere, 

Concionari, Edicere. dyifM^atray \ » t / avToy tiTL irvpyoy Kai ayopeveiy cjcc- 
Xevoy, iii. 75. a. Tavra tjyopeve, viii. 
5. 971. ix. 92. a. Trefiintty Ki)pvKa ijyo- 
peve (Ti^i rdhe, vi. 97. di {KifpvKeg) rd 
evTeraKfjLeva ^yopevov Iq ro dtrrv, i. 
60. /. 6 ^c <r^c iiyopeve, wc ctjy Z«- 
TTvpoc, iii* 156. a. Conf. Aiayopeveiv, 
'£$ayop£V€iv, e/ Ilpoayopevciv. 
'Ayop^, ^c, >/, Concio populi, Conven- 
tus, ayopi) ^Cica iifjLepewv ovk ttrrarai 
tri^j vi. 58. /. eyivovTo dyopdi, vi. 
1 1 . Forum rerum venalium evOaura 
Xeifiuv etrri, iva <n^i dyoprf re eyivero 
Koi npvfriipiov, vii. 23. f. Forum, 
Locus ubi vel concio habetur, vel 
res venales prostant. Sic Sardibus 
Pactolus Flufius Sici fxeatfQ rffQ ayo- 
pffQ peei, et ig rriy dyopifv dOpoii^ofievoi 
oi Av^oc, V. 101. TrorafAoc c£ ahriJQ 
TfiQ dyopffQ dvareXKMV, vii. 26. /. 
Pro dyopfiQ vero vii. 26. /. aKprig Ze- 
gendum sttapicaius est Valck. 

^AyopfiQ wXridvovtrriQ, Circa tertiam 

diei horam, medio tempore inter 

ortum solis et meridiem, iv. 181. 

Idem diei tempus vocatur etiam ayo- 

pfjg irkrfi^pri. Sic, ro opdpiov, fxe^xpi 

OTOv irXridatpriQ dyopffg ewpritrae Trpo- 

di/fuo£, etc. ii. 173. c. cVtffx*^*' XP®'" 

vov ig dyopfjg kov fidXttrra ?r\iy0wpiycj 

vii. 223. Loco supra citato iv. 

181. diversas diei partes ita dis- 

tinguit Herodotus : 6 opdpoc, dyopfjg 

vXrfivovtrriQ^ fieaafi^piri, diroKKtvo- 

fievriQ rifjUpriQ, hvviiyy ^tog, fjLeaat 

vuKreQ. His adjicitur alia Temporis 

nota, dyopfJQ htdXvmg, Q,uo tempore APX 

A foro diseeditar, t. e. YersQs me« 
ridiem, iii. 104. a. rdg dyopdg 
Graecorum lepide perstringit Oyrus, 
1. 153. a. m. 

"AyoQ, eoQ, ro, Piaculare crimen. cV 
rf dyei ive^etrdat, vi. 86. 

'Aypevetv i-)(dvQ, Venari pisces, ii. 95. 

"Aypri, riQ, ?% Venatio, tl>otre6yrbty rwv 
^KvBetav en dypriv, i. 73. m. iv dyprjf 
Oripwv, In venatu ferarum, iii. 129. 
a. Venandi ratio : dypat rCtv KpoKo^ 
^eiXiav ttoXXoI icai Travromi, ii. 70. a. 

"AypioQ, Agrestis, Ferus. Memoran-' 
tur non modo fioeQ dyptot, veluti vii. 
126. a. leQ dyptot, iv. 102. m. Kptoli 
dyptot, ibid. a. verum etiam dyptoi 
dv^peQ et yvvcuKeQ dyptat, iv. 191. 
/. v\ri dypiri, i. 203. m. (vide nfXij) 
^cv^a ^fccpa icai dypia, viii. 115. 
a. m, iv. 21. 

'Aypwrviri, i/c, i, Vigiliae, cxra vvk- 
rag 6 AapeloQ dypvrrvir^trt e*i\ero, 
Septem noctes insomnes transegit, 
Somnumcapere nonpotuit, iii. 129. 

"Ayxttrra, t. ^f. cyyt^ra, vel iyyvrara, 
Proxime, ot dyxttrra, Proximi, v. 
79. Cum Genit. dy\itrra fifjLetov 
OiKetwtri ibid. rtrvQ dy\ttrra eiovrHv 
oiKeovraQ, i. 134. dyxttrra rov /3w- 
fwv, iv. 81. 

'Ayxi^cvc, coc, 6, ». q. 6 dyyttrra, 
Proximus, prcesertim Proximus ge- 
nere, Cognatus, v. 80. coll. cum c.79. 

*Ayx«oTpo^c, ov, 6, fi, Mutabilis, 

Versatilis. dy\itrrpotpa (iovXevetrBat, 

Subito mutare consilium, vii. 13. a. 

*AyxoBey, E propinquo, Cominus, iv. 

31. 
'AyxoVcpoc, ly, ov, i, q. iyyvrepOQ, 

Proprior ; cum Gen. vii. 175. m. 
'Ayxov, i. q. iyyvQ, Prope, in pro- 
pinquo. Ahsolute ponitur. eovrtav 
dyxov rtHv iroXefjLitav, iii. 78. ubi 
olim dyxpv ahr^, qui quidem da~ 
tivus, si ab auctoris manu esset, non 
ab dyxov, sed db iovrtav penderet. 
Cum Genit. dyxov iyevovro rfJQ T«- 
pvvOoc,vi. 77. ayx^w rAv veo<rtrteu)v, 
iii. 111. Videri potest cum Dativo 
construi, iii. 85./. rov iTrrrov ireptfiye 
dyxpv rrj Itnrt^, sed Ule Dativus a 
verho .rrepifiye pendet. Ara AAE 

Superlat^ *AyxoraTWf Proxime. *Aywyirif lyc, 4, Certamen, Qaodlibet 

Absolutef de Cognatione : ol ayxp^ certaminis genus. ay&va yvfipiicoy 

TaTW 7rpoaiiKoyT€Ct iv. 78. a. Cum TStitri ^ia TrdoTfQ dywylrfc t\oyra^ 

Genit. In vicinia. ^yxoraro» tov Ludos gymnicos celebrant omnia 

fuydpov, Proxime templum, ii. 169. certaminum genera complectentes, 

m. Tfjc dy aYXprcLTw ^ xwptic, ii. 2i. ii. 91. m,f, 

ayxoTCLTW r^c *Ep€Tpirigt vi. 102. 'Aya>vc7/ia, aroc> ro,f.^. 6 dy<uv. ay<ki- 

Sic iv. 35. /. vii. 176. /. viii. 122. yitrfia /icya touto irouvyTaiy Magnam 

et 135. a. Alihi sonat, Simillime, in hoc contentionem, magnum Stu- 

Simillima ratione : cum Genit. de dium ponunt, i. 140. /. to. iv 

Propinquitate loci : etrratn hyxo- ^ApTEfiitri^ dywyitrfiaTa, Praelia ad 

rard' rov Kpoitrew jcpijr^poc, viii. 122. Artemisium facta, viii. 76. m. 

/. De Similitudine ; ^pvytQ dyxo- 'Aywvcoriic, ov, 6, Certator, (pdfieyoi ov 

TdTW TfJQllaifXayoyiKfig trKevrjy elxoy, fiapfidpwy dywyiOTewy elyai roy (Jt.y 

vii. 73. dyxoTarw rwv Miy^iicwv tlxpy 'OXv/iTrijy) dywya d}^a 'EXX^vwj/, v. 

eaBfJTay vii. 80. Item cum Dativo : 22. 

dK^yTia UyxordTW T^tri AiyvTTTiytri ^AywyoSeTrpQi ov, o, eiayatrrfiffaQ rovg 

fjLaxaipy<ri weiroirffuyaf iii. 85. 'HXe/biv dywyoSeTac, vi. 127. m, 

Pro dyxoraTWy quod olim^ vii. 64. 'A^a^/i(i>v, oj^oc, o, J, Iiiscius, Ignarus, 

a. legehatur, ex msstis 'Ay^^orara Imperitus. elyai dZaiifioya twv ipwy 

restitutum est : irepl r^iri Ke^aX^<n rwy ey 'EXev^tvc, viii. 65. a. 

dyxorara rwy Mri^iKwy cxoKrcc» Ca- 'A^ai^c» «oc, o, ^, i, q, dSaiipiwy» Cum 
pitiscultusimilifereutentesMedico. Genit, reu rfjc Ovtrirfc ravn^c ohK 

'Aywycuc» ^oc» 6, Deductor. ^itrxi^ioi d^ai^c» dXX' efiireipoQ^ ii. 49. a. Twy 

dyZpeQ dywyccc» Bis mille homines (xf"?^f*^>') ^f^ay d^acec» ▼• 90. Cum 
{^dem monolitham) deducentes, Genit, persom^ : drreipoi re eifuy tcal 

transducentes, ii. 175. w. ddaeeg Tovrewy rwy dydpwy, ix. 46. 

'Aywyoc. ov, 6, Vise dux. eiropevoyTO 'Aheeiy, i, q, dyldyeiy et dpetrKeiv^ 

exovreQ dywyovc, iii. 26, a. Placere. Fut. JnrapTiiirriai dZritreiQ^ 

'Aytiiv, wyoQ, 6. iroieeiy rj TraQeeiy irpo^ v. 39. Aor. 2. subj, ro S* dy d^iy or^t, 

fccirai dyftliv, Propositum est agendi j. 133. m. Opt, tyw fAfire Alyiy^tri 

aut patiendi discrimen, vii. 11. m. ddoifUf i, 79. m. 
ifwl T^y dXridrftriy daKeeiy dvria <rev, Prcet. Med. rptri Xoiirym '7r6\i<ri 

dywy fiiyitrTOQ cori, Mihi adversus eale^lwtnerreaQaiii.lbX^extr.Tolin 

te veritatem colere summa Conten- fiey eale fiorfieeiy 'Adriyaioi<n, vi. 
tio est, vii. 209. m, dywva yvfiyiKoy 106. iv. 145. /. 153. m. 201. a. m. 

riOeyai et cirircXieiv riyl, Ludos *A^eiri, 170 ih *• ?• comm. d^eia, Secu- 

gymnicos instltuere et celebrare in ritas. wq ey dhiy ccJv, Ut qui in tuto 

alicujus honorem, ii. 91. m. et f, esset, viii. 120. iy dhiri oh irouvfu^ 

avTOQ Toy ey ^OXvfiiriri dywya cdi/jcc, ywy ro Xcyctv, Non tutum sibi judi- 

Ludis praefuit. vi. 127. /. <rre<^yri' cantes eloqui, ix. 42. m.f, 

^dfwvcdywvacdmpacpiyicclicv. 102./. 'A^cX^^, ^c» ^» Soror, iii. 53. a, uhi 

'Aywyii^eardaiiiroXkoywapa^oiaydyw' olim dheKt^ify spreta lihrorum aucfO" 

yi<rdfuyoif multo graviori, quam ex- ritate, pro dh\<l>eriy» cf. *Ah\fe6Q, 

pectaverant, certamine defuncti, viii. *A^e\<l>eoKT6yoQ, ov, 6, ^, Fratricida, iii. 

ll.dyci>v((d^i/ocoTa^iov,v.22.pa)//- 65. m, 

w^ovQ errav^re ey ^kvwvi dywyii^etr» 'A^cX^coc» ov, 6, Frater, iii. 61. ter, 

6a£, carminibus decertare, v. 67. a, 62. m, 63. /. 64. a, Et sic constanter 

Prcet, passiv. TroXXot dycDvcc dywyi- Herodotus, Cf Var. Lect, i. 173. m. 
^arai, i, q, iiywyi<rfieyoi el<r\, Multa Pro tov AcX^ov, Delphensem, v. 

praelia pugnata sunt, ix. 26./. wepl 72. /. perperam omnes ante Wess* 

orev dywyil^ovraiy viii. 26. m» tov dlekx^eovy Fratrem, posuerant*. AAE AEe 'A^eX^c^coc, ov, 6, {qui alias^ contracte^ 
a^eX^t^ovc) Fratris filiuB, i. 65. Sic 
et yi, 94. ubi in nosira versione Lat* 
pro Artaphemis filium, suum con- 
sobrinum, reponendum Artaphernis 
fratris sui filium, uti recie Valla et 
alii. (conf, v. 25.) Rursus viii. 130. 
d^eX^i^iog est Fratris filius ; ubi alii 
ante Larcherum Patruelem intellex- 
erant. Similiter vero etiam Sororis 
filii dh\<l>iMoi dicuntur iv. 147. a. 

'ABewg aireei to <l>apo£, Secure, Nihil 
verita, petiit amiculum, ix. 109. m. 

"A^iy, 17C, 4) Satietas, wq ^e d^riv et^ov 
Kreivoyreg, ix. S9. cf, Not. 

^AhKlrf, riQf ^, non solum Injastitiam 
proprie nominatam significat, sed et 
quamcumque Culpam, quodlibet De- 
lictum ; quemadmodum v. gr. est in 
accusatione Socratis apud Xenoph. 
initio libri /. Memorab. dhiKel 2a>icpa- 
TTfQ etc. Similiter apud Nostrum vi. 
136./. populus Athen. multavit MU- 
tiadem quinquaginia talentis Kara r^v 
d^iKlriP, Pro ratione culpae illius ; 
nisi fortasse prorsus id significatum 
voluit Scriptor quod nos in versione 
Lat. posuimus, Propter damnum 
civitati illatum ; {sive Pro ratione 
damni etc.) quamfere in sententiam 
Comelius Nepos ait : Pecunia mul- 
tatus est, eaque bis quinquaginta 
talentis aestimata est, quantus in 
classem sumtus factus erat. 

^AhiKiov, ov, ro, idemfere ac ^ dSucia 
aut ro d^iKrifia, Injuria illata, ini- 
quum facinus, v. 89. m. ubi per- 
peram olim dwo rov Alyivrfrewv ai- 
KloVf pro dtiKiov, 

"A^iKOQf 6, ff, Iniquus. irepirriTrovreQ 
d^iKOitn yvw/iiyci, i. 96./. 

" A^priffroc, ov, 6, ^, {comm, a^paoroc.) 
Non fugitivus, A fuga alienus. Fi- 
delis. dv^pdwo^a ahpriara fiaXttrra, 
iv. 142. [^Passiva notione, *Adpd<rreia 
dea dicitur Nemesis, quam effugere 
nemo potest. Valck. ad iii. 40.] 
'A^jooc, ^, 6v, Validus, Magnus, Adul- 
tus, etc. eTreav ro irai^iov h^pov ycVi/- 
rac, Quando puer validus, adultus 
fuerit, iv. 180. /. jcapTroc a^poc, VaJi- 
dae, Adultae, Mattiritati proximse fruges, i. 17. a. dlpri x"-^^* Valida, 
Copiosa nix. iv. 31. m, 

* AZpvveadai, Augescere, Crescere, 
Adolescere. dfyvverai ro Xffiov, i. 
193. a. 

*AZvvafiiri, rfq, ri, Impotentia, Virium 
inopia, Imbecillitas, Infirmitas, viii. 
111. /. tt^t opponuntur IvvafiiQ et 
d^vvafjurf. 

*Alvva<rirf, rfq, rf, i. q. pnsecedens, iii. 
79. Sic ov^afid dhvvavirfQ dvayKif 
Kpearffbfv c^v, Ubi vires desunt, ibi 
nihil valet necessitas ; Ultra vires 
nemo cogi potest, vii. 172./. 

'A^vVaroc, ov, 6, i}, d^vvuroi dvtpec, 
Imbecilli, Parum robusti homines, 
V. 9. m. aSvvaroc veec vrro rpwfJLarwv, 
Invalidse naves ob accepta vulnera, 
vi. 16. a. 

Plurali dlvvara utitur Herodoius, 
pro singulari dhvvarov, Trfv Trcn-pcii- 
fievTfv fjLoiprfv dZvvard eari drro^vyelv 
Kox de^, i. 9 1 . a. Sic vi. 1 06. /. Alibi 
tamen singularem tenei^ ut ix. 106. 
a. 

dBvyarov n ix. 60. /. idem valet 

.ac dhwojtjia riQ. ei v/ieac icaroXcXa- 

firfKe dhvvarov ri florfieeiv, Si quid 

vobis incidit quod in causa sit ut 

auxilio nobis venire non possitis. 

'A^vvaV<ii>c ^X^^i Invalidus, Infirmus, 
Viribus defectus, Vii, Hom. 34. 

"A^vrov, Penetrale, Interiora templi. 
rd ahvrov rrJQ deov, v. 72. m, ubi qui^ 
dem nil aliud significari videtur nisi 
ro ipov, nempe ea pars rov Ipov, quce 
proprie vaoQ (lon. vrfoc) et fieyapov 
vocatur. {Conf. *\p6v et Meyapov, et 
quce V. 72. mox subjiciuntur, fxrf^* 
etndi £Q ro Ipov.) Similiter vii. 140. a, 
et f. eis qui Iq ro fieyapov eateXBovreQ 
i^ovro, Pythia respondet, aXX* l.rov 
cj dhvroio. Pari modo ix. 116. /. 
distinguuntur rd reuevoQ, Locus Deo 
consecratus, et ro advrov, quod est iv 
r^ reuevei, nempe 6 vaoc- 

*Aed\eeiv, (comm. ddXelv) Pugnare. 
Kajcaic deSXeov, i. 67. a. ovBiv dfiei- 
vov dedXeov, vii. 212. i. q. lyywvt- 
ffavro quod ibi prcecedit. 

'AedXeveiv, In solennibus ludis cer- 
tare. 'AXc^af^pov acOXcvctv eXofie^ AEe AEA rov (fV '0\Vfi7rirji\ V. 22. Cartf. 
Pollucem iv. 144. 

"AeOXoi', ou, ro, (cototo. aOXov,) Prfle- 
mium certaminis. ro aeOXdi' (t^c «cf/- 
fxiyovy viii. 26. wvvdaydfievoQ t6 
dedXov lov arrifl^avoVf ibid, dedXov 
tKeiTo fxvpiai ^pa-xjml, viii. 93. (^c 
<r^i ai vfjtroi jcai 6 'EXX^crTrovrog 
acdXa TTpoKeiTai, ix. 101»y. 

"AcOXoc, ov, 6, Certamen, Labor, eir*- 
TeketrdvTwv T(av JleptTewv tov irpo- 
Kelfievov dedXoVf Proposito labore 
perfuncti, i. 126. a. ovk e^iKeirdai 
irpoQ Tov trpoKeifievoy dedXoVf iv. 10. 
y. irpoTiQeltn (clvtoIc) dedXovc toi^ 
ovtrhe» vii. 197. a, 

*AedXo<l>6poGt oVf 6, Yictor, Qui prse- 
mium certaminis retulit, i. 31. a, 

'Act, vide infray in Alei, 

*AeiEeiVf pro comm, ^^eiv, deih^veri^ ii. 
60. 79. dei^ovTeQt ii. 79. deitracy et 
de7(raiy i, 124. m» v/jlvol dei^o/jievoi, 
iv. 35. /. 

'AeiKeirf, rf£, ff, Indignitas, Contume- 
lia, Injuria. Tprf\e<oQ KnpTa irepietnre 
(^avTOVQ) deiKeirf, i. 73. wi. eToXfirforaQ 
Tov Tral^a deiKeirf Totrj^e 7repi<rwe7v, i. 
115. Not, elvai diraOea TfJQ deiKeirfQ, 
iii. 160. 

*AeiKrjQ, eoQ, 6, //, Non consentaneus. 
aecicEc ov^ev ^v, Nil mirum erat, iii. 
33. Non dissentaneum erat, Non 
praeter rationem accidit, vi. 98./. 
deiKeQ ovBev ira^exofUvoQ, Nihil in- 
grati aut incommodi exhibens, iii. 
24. deiKetrrepa diroppiy\^ai tirea, In- 
digniora, Indecora verba projicere, 
vii. 13. 

WeifivrfcrroQ, Nomen proprium viri, 
qui aliis 'ApifivrffrroQ, ix. 64, et 72. 
Not. cum Var, Lect, 

^AeivaoQ, et devvaoQ, ov, 6, 4, Per- 
petuo fluens, Perennis : rroTafjioQ 
devvaoQ, 145. (ubi codd, nonnulli 
devaoQ) Xifivrf deivaoQ, i. 93. /. 

*Aeipeiy, lon, i, q. aipeiv, Sic ya-' 
fidQev deipovreQ, ii. 125. a, et ijeipoy 
TOVQ XiBovQ ibid. Inde Med, deipatr- 
dai : ut, rd itrria delpovTO wq aVo- 
Bevtrdfievoi, Tollebant, Erigebant 
vela, ut propere abituri, viii. 56. rd 
iaria deipafievov oi^^cerdac (f^evyoyra. viii. 94. a, Eadem notione, subin- 
tellecto accusativo rd itrria, i. 27. 
deipdfuvoi ex conject, posuimus pro 
vuigato dptjfuvoi, 

rf (japfioipi^ icoKefwv deipdfievoi, 
Quibellumadversus Barbarum Sus- 
ceperunt, Moverunt, vii. 132 et 156. 
Aor, pr. pass, depdrfv eadem fere 
fiotione ab Herodoto usurpatur qua 
in communi sermone Aoristus primus 
verbi activi ^pa, Sic depdevrec eK 
tQv Oivovtrtretov ewXeov (tVi Kvpvov), 
i. 165. f. ubi interpretantur Sol- 
ventes e portu, {aut sublatis ancoris) 
in Corsicam navigarunt. Rursus i. 
1 70. a, KOiv^ aroKt^ depQeyraQ irXieiv 
Iq ^phili, Sociata classe Vela dare 
ventis et in Sardiniam navigare. 
Nec vero solum, ubi de Navali iti- 
nere agitur, usurpatur id verbum, 
verum etiam ubi de Pedestri itinere. 
Sic Graeci ad Platseas, incommo- 
dati a Mardonii equitatu, noctu 
depOevTeQ drraWdotrovTO, ix. 52. tdti 
vertunt Sublatis utensilibus, {aut 
Collectis vasis) discesserunt. Sci- 
licet ubique generalis notio, verbo 
depdff vai apud Nostrum subjecta, vi- 
detur hcBC esse, Erigere se, Surgere, 
Loco se movere. Itaque, ix. 52. 
continuo post verba modo citata sic 
pergit scriptor, oi le, wc eKivrfdrftrav, 
etj^evyov dafievoi, etc, Sic senex Gri^ 
nus apud Nostrum iv. 150. m, ait, 
rrpetrjMjTepoQ ^^rf eifu koX (iapvQ deipetr- 
Oai, Gravis ad me loco movendum. 

*'AeitrfjLa, toq, t6, {comm, ^trfia) Can- 
tus, Cantilena, ii. 79. a, 

'Ac/fovereocContravoluntatem, ohK de^ 
KovtTiov avT^eyiveTO tovto, ii. 162. a, 

^AeKtav, ovTOQ, 6, {comm, aKtov) Invi- 
tus. deKovTeQ efievov Koi ov flovXo^ 
fjLevoL, vii. 222* m/ora deKtav, ix. iii. a. 
deKovrtov ^Apaflitttv, iii. 88. a, Foem, 
ifJLiyrf oi deKovtrrf, ii. 131. a. 

'AcXtKToc o^tc est in pluribus codd, 
vi. 77. /. ubi alii TpieXiKTOQ, 

^AeXrrTeeiv, (comm, aVeXTriffrctv) Des- 
perare, Minime sperare, aeXirreoKrec 
rovc "EXXiymc vTrepflaXeetrdat, vii. 
Ii58. m, 

"AeXirroc, ov 6, ff, ef deXTrrov, Ex. in- AE^ Air 

flperato, i. 111. a, ubi i^ dwEXfrrov gebatur pro *Adtiviioy gen. plur, a 

^ cod. Find. nominat.ai 'AOijvat. Vtde Var. Lect. 

'Aefciv, Augere, prcesertim honore, ii. 7. bis. viii. 46. bis. 48. 100.] 

dignitate, potentia ro wXfjdoc ocfftF, "AOtipo^^ ov, 6, ^/, Feris carens. dOripoc 

^ iii. 80. extr. \<^9ri> iv. 185./. 

"A^ctv, Arefacere, Exsiccare. Huc 'AQpooi, Frequentes, Consertis ordi- 

Gronov.referebat r^v x^/wx'/'' a<^c^»?, nibus, vi. 1 1 2. m. Conf. *AXiir.: 

quod iii. 41. dant plures codd. pro ^AOvfilri, lyc, ij, Animi dejectio, Jgna- 

eo quod vulgo alii exhibent darfitiri^ via. owrt nva hiXlriVf ovre dSvfjLlfiv, 

ab afrq,Vy dadoBai. i. 37. ubi rov irpoc rovQ iro\ifio\)c 

"A^riXog, 6, r/, Quem nemo semulatur, okvov interpretatur Thomas Mag. 

miratur aut laudat, Contemtus, Mi- ''A^/joc, ov, o', r), Animo carens, Ig- 

ser. uiriXa wiXei, Misere adflicta navus, Imbellis. lovrt Kaicf te xaX 

sunt (omnia) vii. 140. in Pythice adv/K^, vii. ll.a. 

orcLCuh. "Adiac mons, vi. 22. Genit. rov "Aduf, 

'A^rifnog, o, i/, Impunis, Nullam vi. 95. f. vii. 22. f. /fcc. rov" Adutv, 

noxam passus, Salvus. diridi ek yi. 44. ter.45.Y\i.22.a. etf. Sedvii. 

rfia^e rfig x^PV^ d^iifitog, i. 212. 22. a. codd. Vind, et Pd. rov^AQia : 

wfwXoyritrav eKarov TaKavra iKrl- sic et idem Vind. vi. 44. «6» ad lin. 

aavTtg di^rifiioi cTvai, vi. 93. m. 1 0. nostrce edit. adjici ex ed. Wess. 

*Ari^t^g, £oc, 6, 4, Injucundus, Insua- debuit h^c Varietas Lectionis : 

vis, Tristis. Olim i. 136. extr. legC'- ""AdwvY-^^^ov Brit.^AOw et rrepti' 

batur tva — firiZefiiav atTriv drihfj r^ fiaXov Vind," 

iraTpl wpotTfidXp, ubi vocem driBfj ig^ At, i. q, comm. eWe, Utinam. at yap 

norant meliores libri. ^dg ov^iv oi tovto deoi rrotfitretav etc. i. 27« m. 

drihioTepov eaetrdat rj trpoTtpov ^v, vii. Atyciy, i/c, >V> Pellis caprina. alycac 

101. extr» ireptjSdWoyTai ai Aifivtrtrai, iv. 189. 

'AdavaTiietv, Immortalem se praedi- Not. 

care. rfcVat oi dQavaritiovTeg, v. 4. AtytaXcfc, Tribus quadam Sicyoni- 

iv. 93. ddavaTiiovert ^e rovie tov orum, v. 68. f. Not, IlcXaffyot Atyta- 

Tpoirov' oivTe dirodvfitrKetv eavTOvg vo- Xccc (t. e. Pelasgi littorales) vetus 

fjii^ovtrt, etc. iv. 94. nomen lonum, Peloponnesum inco- 

*A0aVarot quidam vocati apud Persas lentium, vii. 94. 

vii. 83. rovc dOavdrovg eKdXee /3a- AtytaXoc» ov, o, Littus, Ora mari- 

trtXcvc, vii. 211. a. viii. 113. a. m. tiina, vii. 59. 100. 176. 183. etaltbi. 

dddvaTog dv^p, Vir ex Immortalium [Aiyticoioctci Trtbus qucedam Cgzice- 

numero lectus, siv^, Numquam in- norum, et olim Atheniensium^ fVess, 

termoriturus, nempe^ Cui etiamnum ad v. 66.^ 

vivo successor erat designatus, vii. Alytvairi, ^, i. q. ^ Aiyiva, ^gina 

31. N. insula, v. 86./. Not. 

^ABifiitrTog et ^ABifurog^ Nefarius, Ne- Aty/7rovc, olog, o, ^, Caprinos pedes 

fandus. ddifinrra epZevKe, vii. 33. ubi habens. alyiiroheg av^peg^ Capri- 

alii ddifjLira. dOifittrra ep^etv, viii. pedes homines, iv. 25. 

143./. et ibi Var. Lect. In Qefitrov Atytc, ilog^ 4, ^gis. ai alyiheg rtSv 

{non defittrrov) consentiunt libri v. dyaXfiaTiav Tfjg 'A0i/va/iyc> — v aroXri 

72./. rwv IldXXahiwVy iv. 189. Ik twv aU 

^Adfjyatj non solum ipsa Urbs, sed yiiav (rwv Atjivatriwv) alyilag ol 

nonnumquam etiami.q. // 'Arrtic;), At- "EXXi/vcc fieTiiivofiatrav, ibid. 

ticaregio, ix. 17*0. Cf.AaKeZaifuav. AiyoTrpoawirov ayaX/xa, Simulacrum 

'Adrfvairi, fi, i. q. 'AOrivri, Minerva, i. {Panis dei) caprina facie, ii. 46. 

18. 19. 22. etc. Alyvntog, ov, o, Vultur, iii. 76. Gloss, 

l^ABrivaitaVfperperamolim passim le-' Aiyviriwv yvwtav. 

c AIA 

AiheeffOai, Revereri. A/a alhffdeyrtQi 
ix. 7, 1. Rationem, Respectum mU' 
cujus habere. iya^ ai^e<r6eic rac «Vc- 
rriplac rdtrhy O rex ApoUo^ Respice 
hos supplicum ramos, vii. 141. a. 

*AUrig, eu), o, Orcus, Inferi. Kara- 
firjya^ ig rov oi "EWTjveg dt^ijv vOfil- 
CovtTi clmt, li. 122. a, 

'Aihprftri, ?yc, r/, Inscitia, Ignorantia, 

• vi. 69./. 

Aih(itg,6og, if, Pudor, Verecundia. df/ia 
Kidwyi tKhvofuyia avyeKhvtrai Koi rj^v 
aila yvv^, i. 8./. uhi alii al^Ht acute 
scrihunt, Gregorius quidem {Dia- 
lect, lon, sect, 35.) tradit lonas 
quartum hujus nominis casum al^ovy 
formare. 

Aiel pro *Aei frequentare amat Hero- 
dotus, Vide Var, Lect, ad i. 54. 58. 
9 1 . etc, aiel Ka\ ro irdXai, Semper a 
priscis inde temporibus, viii. 142. m, 
Aiei suhinde intelligi detet non de 
eo quod per se perpetuum est aut 
constanter fit, sed de eo quod sem- 
per locum hahet eo tempore de quo 
agitur ; adeoque ita ponitur, ut non 
tam ad id verhum referatur cuijun- 
gitur, quam adillud quod vel prceces- 
sit vel proxime sequitur, ?/ dvBp^irov 
"^fvy^ rov (r/iiffjiarog Kara^jSiyoyrog, eg 
aWo l^iijoy aiel yiyofxeyov eahverai, 
Animus hominis, intereunte corpore 
semper intrat in aliud animal quod 
eo ipso tempore nascitur, ii. 123. ^ 
"AyQvWa — irokig — ZiZorai rov aie\ 
l^atrtXevoyrog Aiyvvrov rrj yvvaiK\, 
Semper datur uxori ejus qui pro 
tempore rex est ^gypti, ii. 98. a, 
(^Sic et ix. 1\6, f) ravra roltri aie\ 
hopvi^ovai elihoro, ii. 168. e^\oyro 
roltn aie\ etnrivrovtn, ix. 102. /. 
Conf ''EKdarore, 

AieKovpog, ov, 6, ff, Felis, ii. 66. ubi 
olim aiKovp, absque e, 

Aierog ev verprftri Kvei Orac. V. 92, 2. 

Ai0£ii', Accendere. eipbtreov ri Be- 
Xovreg iiKoiev re ig rriv X^PV^* '^**^ 
vvp aWoiev, iv. 145. m, ubi paulo 
ante est wvp dveKaiov. 

Passiv. AWeadat, Ardere. v?ro- 
KaiovGi rd oarea, rd he aiQerai KdiKr 
Xterra, iv. 61. r». " Al^ar 

Aidpir), rig, ^, Serenitas cceli, Coelum 
serenum. ej aiOpirig Ka\ vriyeiiirig, 
Quum ad id tempus serenum fuisset 
coelum etc, viii. 188. o ^Xiog d<l>av7)g 
fiv, ovr cVivc^cXwv eovrwv, alBpirig re 
rd fJidXKrra, {scil, eovarig) vii. 37. m. 

[At/ctov, ov, ro, Perperam aiKiov olim 
legebatur v. 89. pro dSt*:/ov.] 

Aifiatriri, rjg, ?/, Gloss, ro eV x"^'*^'**'*' 
t^KoZoixrifievov dvev ttijXov rei^^^iov, 
Maceria, Murus. KpoKoleCKoi (la- 
certae) yivofievoi ev rytri alfiaarifjai, 
ii. 69. extr, alfjiamti TrKivBtify oirrewv, 
i. 180. en91 . m,f ubi agitur de mi- 
nore muro Babylonis, intra urbem 
secundum Euphratem ducto, qui non, 
ut murus exterior (jo rel^g^ as- 
phalte videtur fuisse compactus. 
Adde vi. 134. extr, uhi fi aifjtatrtii 
eadem quce paulo ante ro epKog. Sed 
et Murus solido ex lapide construc- 
tus aifjLam^ vocatur : certe ii. 138. 
memoratur alfiacriil eyy eyKvfiftevri 
rwroitn, Murus qui figuras ostende- 
bat insculptas. 

Aiveeiv, Laudare, Probare. Trdvreg 
ravra a1,veoy, iii. 87 extr. et ibi Not. 
Iterum 76. /. 

Aivri, rig, fi, Laus, Honor, Existima- 
tio. eovra ev a*ivri fuyirrrri, iii. 74. a. 
N. viii. 112. m. roTm fier eKelvov iv 
a1,yri eovtri, ix. 16./. 

AivitrtretrSai rd^e rd tirea, ^nigma- 
tica hPBC pronunciare verba, v. 56. 

Aivwg, i.q. at^^pa, ^eivtHig, Kiav, Ve- 
hementer, Admodum. rrfg ^KvdtKffg 
aivtag d^vKov eovarig, iv. 61. ^eivi- 
Kol&i vofiaioi<ri aivttig •)(pa<rOai ^£V- 
yovo-t, Vehementer aversantur, iv. 
76. a. Sic TiKpog aivtijg ed. Wess. et 
seqq. iv. 31. a. m. ubi olim heiv^Q, 
Vide Var. Lect. et Not. 

At^,aiy6g, 6, i}, Caper, Capra, Omne 
genus caprinum. trefhvtri Trdvrag rovc 
aJyag, Ka\ fiaXKov rovg eptrevag rtav 
OriKetav, ii. 46. rtHiv aiytov rtliv rpdytov 
ev rottn irtaytatn evpitrKerai ro Kii^avoVy 
Hircorum in barbis etc. iii. 112. m. 

Atyoc irorafwi, Oppidi nomen ad 
Hellespontum,ix. 1 19. ubipro Aiyoc 
irorafjLtov olim minus recte alii AiyoQ 
irorafxov dahant. AIO 

\_Aidp et AlofnraTa olim iv. 110. vhi 
nunc Oiop et OlopiraTa.'} 

AivoXiov, oVf TOf Caprarum grex. i. 
126. a. 

AiiroXoQ, oVf 6, Caprarum pastor, ii. 
46. b. ubi quidem tam probabili quam 
erudita conjectura pro oi aiwoXoi 
Schaferus oi koXoi correxit. 

Alpeeiy, 1) Capere, In potestatem re- 
digere. aipeei ep^fwv t6 aflrv, ix. 3./. 
aipee rdg woXiag yutfAatrij i. 162. 
alpieiv fcar' aKptfQf vide in*' AKpri, tovq 
^wKeac ovK aipeovffif Phocensibus 
non sunt potiti, viii. 32. to luyeioy 
elXe HeKrltrrpaTOQ citXMp iro^a Mtrv- 
Xriyaluty, Bello captum eripuit Mit j- 
lenaeis, v. 94. 

2) NotandcB formuliE kujusmodi : 
utg — ifirl yyuffxri aipeei, ut mea fert 
opinio, ii. 43. /. ov^e Xoyog aipeei, 
seq, accus. cum infin,^ Ne rationem 
quidem babet, Ne credibile quidem 
{aut rationi consentaneum) est, iii. 
45. m, vi. 124. koi hri Koi b Xoyoc 
ovrai aipeeif ii. 33, m. rjy /ii) iifUas 
Xoyoc aip^, Nisi nobis ratio suaserit, 
iv. 127. m. 6k(os fuy 6 \6yoQ aipeei, 
Prouti ei ratio suadet; Quoties ei 
commodum videtur, vii. 41. a. xpu- 
rat (rotc Kpeatri) 6 ti fiiy 6 Xoyoc 
alpeeiyi, 132. exir. 

3) Med. AlpeetrBai, Eligere. ov^e- 
repa aipeeTo, Neutrum elegit, v, 94. 
oXi^nyv /3iov eiXev, Elegisti, iii. 52. 
m, aXXovc cXo/ievoc, Alios tibi eli- 
gens, Aliis hominibus studens, Alio- 
rum sectam secutus, i. lOS. m. 

apioToyy ariToy aipeeoBaif Cibum 
capere, iii. 26./, vii. 120. b. 

4) PrcBt. Pass. *Apalprifiai, lon. 
i. q. yprifiai vel ypedrfy. Hinc Plus- 
quamperfectum : aXXoc dyrjp dpai- 
prjTo, Alius vir eligebatur, sive^ 
electus erat, vii. 83. Ba/3vXa)v ovra; 
Tore irpwToy opalprfTOf Capta erat, i. 
191. extr. (ic ^e Koi t6 relxog dpal- 
pip-Ofix. 102.772. Conf,*ATra^pee<rdaif 
Aiaip. '££at/o. 'Yrre^aip. 

5) Partic. Prcet. Pass. *A/»at/oij- 
fUvog, i.q. ^prifieyog et aipedeiQ. dpai- 
prffieva aoTea avToltn, Captse ab illis 
urbes, i. 185. a. dpaiprifjLeyoL aVo tuv AI2 

jroXiufy^ Selecti e civitatibus, vii. 1 72. 
a. CK Twy irdKtfmp^tay dpaiprifxeyoQ^ 
£ polemarchorum numero Electus, 
vii. 173. m. Sic et vii. 118. ix. 93. a. 
Toltri h.y ay^peg rroXefuoi dpaiprf- 
fuyoi ebfai, iv. 66. Vulgo interpre-- 
tantur A quibus hostes Interfecti 
sunt. Sedaut Capti sunt ver^^ntfum, 
intelligendumque captos ab illis pro 
more etiam occisos esse ; aut dyapai-^ 
prifuyoi legendum, quod suadet scrip" 
tura dyaiprifuyoi, quam ibi plures 
praferunt codices. Apud Suidam 
quidem habes AlpeV (jpro quo sua 
auctoritate Kiisterus Aipel posuit) 
dyaipeV ^yevei. At ibi ex Sophoclis 
Philoct. 437* quo spectat illa glossa^ 
Aipei scriptum oportebat, a verbo 
at/Mii, Tollo, £ medio tollo ; non ab 
aipeut, ad quod pertinet participium 
lonicum dpatprifieyoQ. Etiam par- 
ticip, act, dpaipriKOTeg ex cod, Pass. 
recepit Schcef. iv. 66. extr. ubi alii 
omnes vulgo dyjipriKOTec. 

Aipeiy, lonice Aeipeiy, quod vide, 
Conf. *Airalpeiy, et ^'E^i^aLpeiy. 

AipetriQ, lOQ, j^. 1) Optio. vvy toi 
Zilisifii alpemy, Nunc tibi do op- 
tionem, i. 11. a. haKpJyai Toiavrriy 
aipetny, Dijudicare talem optionem, 
£ duabus rebus propositis unam 
eligere, i. 1 1 . m. 

2) Capere urbem, £xpugnatio. 
(t. q. dXunTiQ.) fierd rrly 3afiv\wvoc 
aipecny, Capta Babylone, iv. i. a. 
il /3a(rtXJ|oc atpc^tc (scil. Tuiy *Adri- 
yewy) — ZeKafiriyoQ eyeyero, Ceperat 
rex Athenas decimo ante mense, ix. 
3./. 

AipeTOQ, ri, oy. 1) £xpugnabilis, Qui 
capi potest, «cara fiey t6 i<r\vp6y ovk 
aiperoi, 3dX^ ^e aiperol, iv. 201. a. 2) 
Seligendus, Optabilis. d damroc Ka- 
Ta<l>vyri aipeTtardrri r^ dyQpwm^, vii. 
46. /. raiJra o-^t aiperwTepa ejyai 
fjLoSXoy, rj rd Tuiy 'XpVf^fJ^oXoywy, vii. 
143./. Korepd a<^i e*iri aiperwrepa, i. 
126. m. 

^Ataaeiy, vide Hpoe^aiaaeiv. 

^AioToeiy, i.q. a*^W^ctv, aioToy red- 
dere, £ medio (£x hominum con< 
spectu) tollere, Perdere, Interficere. AIS 

niffTuKrd fiiv^ iii. 69. m, Ivo fifutay 
rjiaruKrE, iii. 127./. 

AltrxpoKephriCf «oc, o, hi Turpi lucro 
inhians. ei fi^ airkrifrro^ taj '^(prifjid'' 
rojv ical aier)(poKep^rigt i. 1 87. /. 

Aitrxpoc, ^, dv, (rfc corporey) Foedus 
aspectu, deformis. aitrxiores trapde- 
Toi, i. 196. wi. yvi^ jcaXX/tfny cj at- 
frxitmiQ yeyofjievri, vi. 61. i»i. 

Ai<r)(yvri, riCj ff, Dedecus, Ignominia. 
ig aitrxyvriv fuydXriv ^pei, Magnum 
in probrum vertitur, Ingentiprobro 
est, i. 10. extr. 

AiTeeiv, Petere. Imperf, irvp atrcov, 
yi. 113. extr, Cum duplici Accus, 
oiTee " AfiatTiv dvyarepa, vi. 1. a, 
^iKag aiTeeiv, vide in ^ikti, 

Med, AireetrSaiy i,q, atrcccv, nempe 
Petere sibi, Postulare ut sibi detnr. 
Sic aireofjLevoc, ix. 34. a, ubi quidem 
aliquis non modo pro se, verum etiam 
pro fratre suo^u^ civitatis petit, sed 
nimirum ut sui causa etiam illi detur, 
Imper, aireo, per Syncopen exaireeo, 
pro comm, aiTeov, Pete, Postula 
tibi. acrco ^do^ci' riivTiva (iovXeai roi 
yevetrSaij i. 90. a, ubi vide Var, 
Lect, 

Airiatrdaij Culpare, Accusare, aiTiwv- 
rac avrdv, et aiTiritrdfievoi tovtov, iv. 
94. f. ndvrac aiTiwfievoi, viii. 90. 
fit. Cum Genitivo casu criminis, aut 
cum Infinit, rovg ftev XeirroerrpaTirig 
aiTKjjfievoc, rovg ^e <riveadai Aapeiov 
trrpaTOVf v. 27. 

Airiri, lyc, ^. /o«. pro comm, airia, 
Causa, Culpa. 

Aiririv exeiv, Culpam sustinere, 
culpari, Accusari. acr/ac fuyakaQ 
eJxovy V. 73. extr, Cum Genit, elxov 
airirfv rov <l>6vov tovtov^ v. 70. /. 

Airiri c^^c avrdi', i.q. avrog ex^i 
aiririv, Culpa illum tenet, Insimu- 
latur ille, Culpatur. rov KXeofievea 
cl)^6 airiq ipoiTq,v irapd tov *lffay6pe(a 
rr^v yvvalKa, v. 70. a, ifiovevffaiavTovg 
airiri ex^^ *A\KfjiatwviEagf Culpa 
caedis eorum premit Alcmaeonidas, 
V. 71. airiri co^c ev 'Adrivaioiffi e^ 
'AXKfiaiwvi^euv firixavfie avrovg 
ravra emvorfiiivaiy Apud Atheni- 
enses Culpa eos premebat, Fama AIX 

ferebatur, cepisse eos hoc consilium 
elc. vi. 115. 6. uhi vide Var, Lect, 
et Not, 

*Ev airiy ridevai rivd, quasi dicas 
In culpa ponere aliquem. ^aphoviov 
iv acr/17 Tidevreg, Mardonium tam- 
quam auctorem (calamitatum) ac- 
cusantes, viii. 99. Eadem notione ev 
airiq, cxecv rcva frequentat Thucy^ 
dides, i. 35. ii. 59. v. 60. Sic auctor 
libelli de Vita Hom, iv airiri fuydXr^ 
elxcvavr^y, Vehementer illam accu- 
savit. Et Herodotus, v. 106. m, 6pa 
/ij} i^ vffrepriQ ffeavrov iv airirji ^XV^* 
Yide ne deinde te ipsum accuses ; 
idest ne dehinc ipse comperiaris hac 
culpa teneri, hujus facinoris auctor 
esse : nisifortasse hcec sit sententia, 
Yide ne tu dehinc te ipse in culpa 
ponas, culpam contrahas, culpse hu- 
jus participem te facias, nempe aut 
excusando fratrem, aut rem istam 
parvi habendo, nec quovis modo 
operam tuam conferendo quo et re- 
primatur illa seditio et puniantur 
sceleris auctores, Conf. i^ vffreprig, 

Acrcoc, ri, ov^ Causa efficiens aliquid. 
Construitur non modo cum Genit, sed 
et cum Infinit, absque tov articulo, 
quem forsan desideraveris, rovg irri' 
ffiag dvefwvg etvai airiovg rrXrfivtiv 
Tov rroTafiov, ii. 20. a. acrcoc 6 ifXiog 
Tov iiepa Iripov tov ravrp elvaif ii. 
26. a, Not, 

AixfidXarrog, ov, d, >>, Bello captus, 
Captivus. pvffai fie aixfJiaXwrov ^v- 
\offvvrig, Libera me servitute qu» 
captivum manet, ix. 76. m, 

Atx/^i), fjg, //. 1) Hasta, Lancea, i. q. 
^dpv, cujus partes sunt ro Ivarov et 
h \^yxri, i. 52. m, vii. 69. et 77. atX" 
fidg fipaxeag exov, ro^a le fteydXa, 
vii. 61 • a. 64. etc. fjLerfiKdv 01 rdg acx~ 
fcac, Hastas coram eo deposuerunt, 
iii. 128. /. (conf, MerceVac.) 6 fiev 
avretav tjSdvei rd rd{a rareXd/Lcevoc, 
o he rrpog rrfv aix/Jiffv erpdTero, — rjjf 
acxfc^ ^fivvero, iii. 78. a, vjrd alxfific 
reXevniffeiv, i, 39.111. etf, 

2) Metonymice, Arma, Bellum. 
^iyeiov elXe TJeiffiffrpaTogaixjJ-rjrrapd 
MiTvXrjvaiwv, Armis ceperat, v. 94. AIX 

circi^ij <r<l>i irpoQ rovg AaKehatfioylovg 
KaKWQ ri aixfirl ccrrqicee, Quum male 
illis cessisset Bellum, vii. 152. /. 
Hinc ri Oftai^fjUrif et to fxe.Tai^QiioVf 
quce vide suis locis : et aiyjidXuyroc, 
Bello captus. 

Alj^ofjiopOQy ovy o, f. q, Zopw^pOQ, 1) 
Hastatus, Hasta armatus miles. Trpoii- 
TOQ ^UTa^e X^P*-^ eKdtrrovQ elvaif tovq 
re aiyjfiot^povQ^ Ka\ tovq ro^oiJMpovQ, 
Kal rovQ iirweaQ, i. 103. a. 215. a. 
2) Sigillatim, Armatus custos cor- 
poris, Satelles, i. 8. a. Cujus generis 
sunt etiam Uli x^^<o^ aiyjjLotpopoi qui 
in comitatu regis Persarum memO' 
rantur y\i, 40. a, 41. a, 55./. 103./. 

Aiwv^ iJvoQ, 6, ^vum, Vita. ovT<a ^ia- 
ipepeiv Tov alaiva,Yitamitatraducere, 
iii. 40. 7W. 6 BeoQ yXvKvv yevtraQ rov 
aitovay vii. 46. extr, reXevr^v KaXtoQ 
Tov albfvaf i. 32. m. dfivvofievovQ TeXev* 
TTi€FavTaQ Tov aiiovay ix. 17./. 27. wi. 

Aifapeetrdai, 1) Efferri. virep fieyqXiav 
aitapfidelQ, Magnarum rerum spe 
Elatus; viii. 100. a, 2) Suspensum 
esse. alydc hepfiaTa irepl tovq wfiovQ 
alupevfj^va, Ex humeris pelles Pen- 
debant caprinae, vii. 92. 

Oonf, ^Yirepanopeefrdai et Hapana" 
peetrdai, Pro vulgato olim dpwfievoi 
i, 27. /. aiwpeofjLevovQ corrigebat 
Toupius, ubi nos deipdfievoi, 

"AKarda, sive lonice 'Aicav6iy, r}Q,rj, 1) 
Spina arbor, cujus ex ligno naves 
fabricantur Mgyptii, ii. 96. a, 2) 
Spina dorsi, iv. 72. /. 3) Dicunlur 
etiam axavdai Ossa vel Spinse pis- 
cium et serpentum, ii. 75. 

'AKdvBiroQ ItrroQ, Malus navis ex 
spina arbore, ii. 96. m, 

*AKarO(aBriQ x^f^^> Spinis obsitus 
locos, i. 126. a. 

^AKardyl/evtrTOQ, ov, 6, i}, Non emen- 
titus, Non fictus, Non fabulosus, iv. 
191. extr, N, 

"AxaroQ, ov, 6, Minoris navigii genus 
quoddam. oi ev rolm (riTayiayoltrt 
dxdroia-i eovreQ, vii. 186. 

*AK€e<Tdai, sensu proprio, Mederi, Sa- 
nare. 6 TeapoQ {iroTafwo) Xeyerai Kat 
dvhpdtrt Koi iTTiroKn \l/<apriv dKe<ra<rdai, 
Sanare scabiem, iv. 90. a, Notione AKI 

iranslata, Mederi malo, RemediuiQ 
adferre. dKe<ra<rdai rrjv dfmprlav, 
Reparare peccatttm, i. 167. a, v* 
91. /. dKeofievoQ rd eTrKftepofieva, 
Malo impendenti remedium adlatu- 
rus, iii. 17. »i. Imperativ. dKeo (per 
syncop, pro dxeeo, dKeov) eadem 
notione iii. 40. extr. 

*AKepaiOQ, ov, 6, 17, Intemeratus, In- 
tactus, IUaesus, Salvus. ifieXKe drro^ 
Xdfiy^eoQai dKepaiov rrjv iroXiv, iii. 
146. a. 

"AKe^riQ, lOQ, rj, Curatio, Sanatio. oi 
opj^ieQ Twv Ka^rropittv 'Xprj^rifJMi ec 
v<rrepi<i}v aKe&iv, Utiles ad uterorum 
curationem, iv. 109. extr, rd eQ 
dKe<riv <f^povTa, Quae ad sanandos 
morbos valent, iv. 90. a. 

*AKe<l>aKoQ, ovf 6, 17, Sine capite. ol 
ajce^aXoi oi ev rolfn <mide<ri tovq o^- 
dcLKfiovQ txoVreQ, iv. 191. /. 

*AKt}paTOQ, ov, 6, 17, i, q. dKepatOQ. 1) 
Purus, sinoerus. 'XP^^^^ dKrjparoQf 
vii. 10, 1. iTfjLvpvri dKiipaTOQ, ii. 86# 
m. 2) Intactus, Integer, Illibatus. 
t6 efiwopiov T<fVTO fjv dKiiparov tovtov 
rov XP^^^*'^ Intactum, Illibatum, 
Nondum frequentatum mercatori- 
bus ea tempestate erat illud empo* 
rium, iv. 152. m, Ni ubi direlparov 
habet vet, cod. ex scholio. 

^AKijpvKTOQ, ov, 6, jj. Per praeconem 
non denunciatus. ir6\efju>v dKijpvKTov 
'AOrfvaloKrt erre<^epov, Indictum bel- 
lum intulerunt, v. 81. 

*AKll^rf\oQ, ov, 6, ij, Sincerus. t6 dir* 
lifieijv dKl(i^rj\ov eov, ix. 7, 1./. 

*AKivdKriQ, eoQ et ov, 6, Acinaces, Gla- 
dius, Persicum vocab* Hep^riKov ^e^oc, 
t6v dKivdKrfv Ka\eov<rt, vii. 54. /. N. 
ubiforsan rtaKtvdKriv olim legebatur, 
(videinfra voc. *QiKivdKrfQ.) enracrd" 
fievoQ Tov dici vdicca, iii. 118./ <nra<rd-' 
fievot TOVQ dKtvdKeaQ, iii. 128./ ubi 
codd. nonnulli tovq dKtvdKaQ, ut vii. 
67. a. Sic ix. 80. m, tovq dKtvdKeaQ, 
iovraQ ypv^reovQ, ubi dKtvdxaQ dahant 
libri omnes, uno Arch, excepto* ^ta- 
pri<rdfUV0Q avrovQ dKtvdKy, viii. 120. 
consentientibu^s libris. Etiam in rebus 
Scythicis utitur hoc vocabulo Hero- 
dotus : dKivaKrjQ ffidijpeoQ, iv. 62, m. AKI AKP et rov wciyoKtoc ibid. /. et r^ oKipa^ 
Kti rursus ibid. m. pro quo quidem 
probati plures codices r^ dKivdK^ 
prceferunt. 

'AKlyifrocy ovy 6, 17, Immotus, Intactus, 
IUsesus. oiiroQ 6 rd<l>oe rfy dKiyrjroc 
fj^xpi o5 etc. i. 187. m, 2) Non mo- 
vendus. Kiyeic n rdy dKivriTiayy vi, 

,134./. 

*Aic\ei7c, ioQy o, 17, IUaudatus, Merita 
laude non celebratus, i. procem, 

'AcXeaic, Inglorie, Sine gloria, Igno- 
miniose. ^iaXvdiyrog rov aroXov 
dKXEufQf V. 77. a, 

*Aic/xa^eiv, Florere. 77 ^vfiapig ^«c/ia^e 
TOVTOV Toy )(p6yoy fidXitrTaf vi. 127. 
ie J^dp^ie dK/Juiiovaae TrXovr^, J.29. a, 

'Ajcfirif rjc, jj, Acies, eTrl ^vpov dxfi^e 
e^erai tj/juy rd wpiiyfiaTa, vi. 11. a, 

"AKfiwyj oyoc, o, Incus, i. 6S, m, 

*Aico)J, rJQy 7}, Auditus. dxo^ iaropitoyj 
Qui auditu aliquid accepit, Fama 
percepit, Relata referens. oppos. 
g,vT67rTTjg, ii. 29. a, wepl rovrwy, dKorj 
TrapaXaj^oyreg, Xiyofiey, ii. 148. m, 
oaoy rjfielQ dTpeKiiog eVt fjLaKpoTarov 
oioi T iyeyofJLeBa dKorj e^iKitrdai, iv. 
16. /. iST. i. 171. a. lui^BapfjLiyoQ rrfy 
dKorfy, Auribus captus, i. 38. /. 

^AKoyri^eiy, Jaculari, Jaculum emit- 
tere. Absolute : ro^evofjLiy re Kal 
dKoyriiofjLey, iv. 114. w. Cum Accus, 
Jaculo petere. dKoyTi^wy roy irvy, 
Tov fiev dfiaprdyei, i. 43. Item dKoy- 
ri^eiy eg Tiyd : nam etTaKoyrii^eiy nyd 
{quod vide suo loco) idem valet ac 
dKoyriieiy eg riyd, 

^AxoyTioy, ov, ro, Jaculum. aicovria icai 
hopdria Kai rd ToiavTa, i, 34. /. 

*Ajcoyri(ml]Q, ov, 6, Jaculator. ioyreQ 

(iKoyri<rrai oi ^fuSprjiKtQ, viii. 90. a, 
"Akoq, €oq, ro, Remedium, Medicina. 

rfy awafffJiOQ iwiyiyrfra^, i^evpr/Tai <r0i 

aicoc, iv. 1 87./. aicea li^^rfoBai, i.94. m, 
^AKOfffjuaQ, Nullo ordine, Turpiter, 

Spreta omni disciplina miHtari. 

dKovfjLutQ ocxcc^a^ vii. 220. extr, 
*AKoveiy, 1) Audire. Promiscue cum 

Accusat, et Genitivo Rei, dKovtraQ 

ravra, ii. 116. a, ravra OKOvaay 

{Aor, 1) V. 89. /. ubi tamen iJKovaay 

praferunt alii, ut alihi, dKovaag tov* rufv, ii. 114. a, ubi quidem perinde 
videri possit esse Genit, Personce : 
sed i. 45. m, td>i Kpoltrog ^e tovtwv 
dKoverag, haud duhie rovTtMty Geniti- 
vus Rei est, Interdum dxoveiv n idem 
valet ac irepi riyog, ut vii. 116. to 
opvyfjLa dKoviav, Audiens de fossa, 
Audiens quo in statu esset fossa. 
Futur, dKovaeaBai doidov, i, 24. /. 

2) 'AKoveiv cum Genit, Personce, 
Dicto audientem esse, Iraperio ali- 
cujus esse subjectum. tovtov tov 
')(p6yoy Aiyiv^Tai^^wi^avpiwy rJKovov, 
V. 83. a, wg 2/xep^ioc dKovtrria e\ri 
Tov XocTTov, dXX* ovKafij3v(rew, Smerdi 
debinc esse parendum, npn Cam- 
bjsi, iii. 61. extr, 

3) 'Aicovecv, Audire, pro Existi- 
mari, Haberi, ubi de bona aut mala 
Fama agitur, ^Kovev ev ig ^iKaioav- 
vrfVy Vit. Hom. 7. m, dKoveiv dpierTa 
^iKaioavvrjg Trept, vi. S6, 1. m, dfJLeivoy 
av dv rjKOveg, ii. 173. m, ff>dg dfieivov 
fjLe dKovaeaBai {Fut, Med,) ix, 79. a, 
iy ry vavfia^irf Tavrri rjKovaav *EXX>f- 
vuty dpKrra AiyivrJTai, Praecipuam 
laudem consecuti sunt, viii. 93. a. 
^Apyeloi rjKovov fxovtriKrjy eJyai EXXiy- 
vu>y TTpdiToi, iii. 133. a, 

4) irapd Tolai Hiparitri, yvvaiKog 
KaKid) dKovaai, Zivyog fJLiyiar^y iari, 
Muliere ignaviorem audire, (i, e, Si 
quis de aliquo loquens ait, Esse eum 
muliere ignaviorem) maximum hoc 
opprobrium est, ix. 107. a, Sic 
dKovaag Trpog aev KaKwg vii. 16. 1. 
m, non est Male aptid te au^^ens ; 
sed Mala (injuriosa) adversus me 
verba ex te audiens ; Probrosis 
verbis a te lacessitus. Sic vii. 10, 
7* iravaai Xiyeiv X6yovg fiaraiovg 
irepl 'EKXrjvufv, ovk iovrufv d^iufv 
fjfXavpufg dKoveiVy Qui non merentur 
ut male de eis loquaris. iiKovaay 
*EXXijyuty dpiaTa, viii. 93. a, 

^Axprf, rfg, 17, comm, dxpa, 1) Extre- 
mitas, Extremus terras cujusdam 
angulus in mare prominens, Pro- 
montorium, iv. 99. m, etf, dvarei- 
vovai aKpai Xevral rrjg ijrreipov, rav- 
rag e^o^av vrjag eJvai, viii. 107./. 2) 
Summitas, Arx : unde diciio alpieiv AKP AAE 

TToKiv Kar aKpriSy vi. 18. N. et 83. Alibi rursus cum Accusativo cofi" 

/. Urbem cum arce capere, Inci- struitur. 'Evpwirri dperrfy aKpri, Euro- 

piendo ab ipsa arce et inde in urbem pa bonitate soli (fertilitate) Praestans, 

descendendo. vii. 5. /. eWi rd woXefiia aKpoi, vii, 

^AKpryroirotrlri, lyc, jj, {lon, pro OKpar.) 111. 

Meri vini potatio. fiadtiv rrjv aKprjro- Plurale Neutr. rd aKpa^ Supe- 

iroalrfv wapd rwv ^KvSeiaVf vi. 84. /. riora loca, Montana. rd aKpa rrjc 

'AKprrroworrfg, ou, o, Meri potator, Ev/So/iyc, vi. 100. m. 

Ebriosus, vi. 84. a. 'AKpuWoXXoc, ou, o, >J, Sine glacie. 

"AKpirog, ov, o, ij, 1) Passiva notioney avo/jLflpog »J x^P^ "^**^ aVpt/WaXXoc, 

Nonjudicatus, Indicta causa : Krelvei ii. 22. m. 

a.KpirovQ, iii. 80./. 2) Activa notione, 'AKpwrripidieiv. rdv vrfdv rdc irpiapaQ 

(^sicut ddavfiatrrogy dwpaKrog, et ejus- iiKp(tyrrfpla<yar, Navium proras Rese- 

dem generis alia) Qui nullum judi- cuerunt, iii. 59. m. 

cium fecit, Qui rem non disceptavit. 'AKptarripiov vrfoc, Resecta extremitas 

av fiovXofxivbiv Ze ravra Kpiveiv rwv navis, Resecta prora navis, viii, 

'EXXifvwr^ciXX^a-jroTrXftiovrwyficaoTftiv 121. /. Glossce Herodotece ex lih. 

€c TTJv eavrwv dKpiriov, viii. 124. a. i. c. 180. ^dptroc* rpvi^oi, KXdtrjm, 

[^AKplrutg, Jndicta causa. Kreivei dKpi- dKpbfrrjpiov. 

Tbfc olim legehatur iii. 80. /. uhi 'AKpiarrjpiov rov ovpeog, Summitas 

rectius nunc dKpirovg.'} montis, vii. 217. a. 

'AKpol3o\i^e(T6ai, Velitari. eveai dKpo- 'AicriJ, rfc, r,, Littus, Ora maritima, 

l3o\iird/jLevot, Quum verbis inter se dKrrj rpa^ea, Ora aspera, vii. 33. a. 

essent velitati, Altercati, viii. 64. a, N, Terra secundum mare por- 

'AKpoBivia, rd, VTymiiiBi, {prceddB vic- recta iv. 38. Not. 39. et 41. uhi 

toria partce), ev vota e\ii}v dKpoOivta fVess. cum Fossio Peninsulam in- 

ravra Karaytelv BeQv ore^^rj, i. 86. telligehat. ^rfTrtdg dKrrj, vii. 183. 

a. dir ^c oi dkpodivta rotavra yeve- extr. 188. a. ij akrij ly Ui/Trtac, vii. 

vOai i. 90./. roTert Qeolm e^eXKov dKpo- 191 . extr. Soloece lepov dKrrfv, pro 

Qivia, — Kol rd dxpoQivta dTrevefixjmv lepdv dKrrjv, dixit Bacis vates viii. 

eg AcX^ovc, viii. 121, 122. 77. a. KaX»; dKrrf, Siciliae tractus 

' AKpofJLavrfQ, eoQ, 6, rf. ffv re ov (^pevrj- quidam sic nominatus, vi. 22. 

prfQ, dKpOfiavrJQ re, v. 42. a, Not. 'AKdfiacrrpoQ, o, aut 'AXdjSaarrpov, ro, 

Fere furiosus, Subfuriosus : alii Vasculum ex alabastrite lapide, ^wpa 

quidem vulgo Prorsus furiosum, ^epovraQ — \l/e\ta Kal jxvpov dXa/3a- 

Summe insenum interpretantur. trrpov, iii. 20. a. N. 

"AKpog, rf, ov, Acutus, Acer, Summus, ['AXa/i/ 'AOrfvairf perperam olim lege- 

Extremus, Eximius. opyrfv wcpoQ, hatur pro *A\erf, i. 66. extr,'} 

Ad iram praeceps, i. 73. m. N. uhi 'AXaXay/woc, ov,o,Ululatus.viii.37./. 

olim ovK aKpoQ legehatur. ffv \pvxnv 'A\d<r6at, • Oberrare. iv. 97. /. uhi 

ovK €LKpoQ, Erat animo parum acri, perperam olim d\wfievot. 

parum forti, parum constante, v. 'AXyeetv, De animi dolore : tva firj 

124. a. N. Absolute ponitur v. 112. d\yj]frete rrjv \l^v\rfVi i. 43./. de Cor- 

"liavec cLKpoi yevofxevot ravrrfv rrjv poris dolore : d\yif(raQ, Dolore ad- 

rffiepriv^ {uhi prcecedens vrfvoi non ad fectus ex vulnere, ix. 22. a. Ex 

aKpoi refertur, sed ad v7repe(id\ovro^ ophthalmia, vii. 229. m. 

Eadmii, Egregii eo die fuere lones. 'A\yrfliov, ovoq, 6, Dolor. Metonym, 

Sic et vi. 122. a. dvrfp aKpoQ, Nir dXyi^i^oVtc o^0aX/iw>', Dolorem adfe- 

exinnius, Acri et forti animo : nam rentes oculis, v. 18./. 

ihi non eohcerere videntur verha 'A\eetv, i. q, d\ifBetv, Molere. oTroc 

cLKpoQ e\ev6epb}v, sed incidenda oratio, d\rf\e<riievoQ, Frumentum molitum, 

<aQ ctviip cLKpoQ, e\evdepwv rrfv Trarpi^a. vii. 2.3. extr. AAE AAH /AXcc^ap, aroc, ro, Oleum. ro aVo 
fce^pov, ii. 87. (2. diro rwy (tiWikv'' 
vpliov rov KOfyirov, ii. 94. a. 
^AXJ^eadaif Resistere, Repugnare. 
/ibsolute : dXe^o/ievoi 'xpovov iirl 
trvxvovfix, 119. wi. rovg dXe^ofievovQ 
e<l>6vev€, i. 211. a, ii. 63. /. Trapap-' 
reovro wg cfXefiyo^o/ievoi, viii. 108. a, 
81. /. Cum Dativo instrumenti : 
dkeloftevovg yLayaipf^trL, vii. 225. m. 
f, Cum ^ccus, personce. trrparov rwv 
Mij^wv dXe^atrdaiy (^Aor, \. Med.for^ 
matus a Prcesente minus usitato * AXe- 
ic(i>.) Medorum exercitui resistere, 
Propulsare hostem, vii. 207. extr» 
l^AXe^ri<nQ, ioq, ij, Defensio, Repug- 
natio, Propulsatio, Sub hac voce 
JSm. Portus tamquam ex Herodoto 
decerptam hanc phrasin retulit, irpoQ 
dXe^tlffiv rpairofievovQf ad Defensio- 
nem, vel, Ad vim propulsandam 
conversos : sed, quo loco apud /fe- 
rodotum ista legantur verba, adnotare 
neglexit ; nec sub voce 'AXvtJ, ad 
quam h, l, ablegat lectorem, locum 
kuc spectantem {qui mihi quidem in- 
compertus) indicavit. Fide vero 
quce suh voce 'AXk?; monemus.'^ 
"AXeg, ol, Sal. Vide^AKg. 
"AXevpov, ov, ro, Farina. aXevpa Kal 

aX^tra, vii. 119. a. 
^AXewprj, TJQ, ij, Evitatio, Declinatio, 
EfFugium mali vel periculi. Ka\ avrol 
riva HXeuprjv evprjaovrai, ix. 6. extr. 
'AXrjdelrj, vide ^AXrjdrfiri. 
^AXrjOeiv, vide 'AXeeiy, 
'AXtyflewe, {comm. dkqQwQ) Vere. wpa 
dvayKaiTfv dXrjdewQ 'TrpoKei/JLevrjv, i. 
11. f. ov \eyeiv dXrjOewQ, \. 15S. f. 
reOrpra ei vrjcroQ dXrfSewQ eort irXwrrj, 
ii. 156. a. wq ^rj dXriSiwQ avrofioXoQ, 
iii. 156. a. ei dXrjdewQ e^rjyayov etc. 
ii. 56. a. 
*AXri8rfirj, sive^AXrfdelrj, lon.pro comm. 
dXrjdeta, Veritas, Inde Accus. rrjv 
dXrjdrjtrjv, vi. 69. a. ubi dXrjSelrjv cod. 
F. nescio an et alii ; utrumque pro^ 
bum, hoc tamen magis Homericum, 
istud magis ex Herodoti more esse 
videtur, qui etiam in Dativo rrj dXrj^ 
drjirj scripsit iii. 72. /. ubi quidem 
itery,m cod. F. {guod in Var, Lect* adnotari debverat) dXrjdeirj prafert» 
Quod si quem vero subierit mirari 
quid sit quod in ht^us vocabuli 
primo etiam et quarto casu vocalis 
a, quce ibi vulgo brevis est, contra 
lonum morem in rj mutetur ; adeat 
is Clarkii Not. ad Odyss. H. 297* et 
quem ille laudat Eustath. ad Odyss, 
l. c. qui eum docebunt, veteres Atti- 
coSf lonum progenitores, dXrjdelav 
ultima syUaba producta pronunci- 
asse, Notdndus vero in eodem voca- 
bulo Gregorii lapsus, qui, (Dialect* 
lon, sect, 45.) postquam recte monuit 
'* lonas nonnisi longam vocalem a 
in ij mutare,*' adjicit ** Sequioris 
tamen aetatis lonas etiam brevem a 
subinde in rj mutare," et pro hujus^ 
modi mutationis exemplo ipsum vocab. 
dXridelrjv adfert, quod tamen eadem 
hac forma in Tliade et in Odyssea 
frequentatum novimus. 
^AXrjdrjQ, eoQ, 6, ij. dXrjBei Xoytgf, Re- 
vera. oi dXrjBei Xoyw fiaaiXrjfQ, Veri, 
Vere nominati reges, i. 120. a. exov- 
trav avrr,v dXrjdei Xoyw, v. 41. a. 

Neutr, rwXrjdeQ, Verum. eineiv 
rwXrjdeQ, vi. 68. /. irdv Iq oe Kareiptj" 
arerai rwXrjdeQ, vi. 69. a. rrj y ifjLoi 
<l>aiverai etvai dXrjdeQ, vii. 139. a, 
ubi rwXrjOeQ malebam, aut ro dXi/Oec 
quod legitur vii. 139. m. f. quo de 
loco vide infra sub * Afiaprdveiv, 
^AXrjdil^etrdai, Verum dicere, Verita- 
tem colere, i, 136. w. iii. 72./. bis. 
'AXrjQ, eoQ, 6, i}, i. q. ddpooQ, ovvrjBpoL^ 
(TfievOQ. dXrjQ ydp yivofxevrj wdaa ij 
'EXXdc, vi. 157. m, dXrjQ ewv 6 vav- 
riKOQ OTparoQ, vii. 236. m. Plur. 
'AXcec, Universi, Simul omnes. Iq ev 
Xwpiov etrdyetTKov dXeaQ, i, 196. a. 
dXeeQ itTTatri, Congregati, Conferti 
stabant, ii. 63. a, eKxvOevreQ dXeeQy 
iii, 13. a, wq dXeeQ e*irj<rav oi "^XXrjveg 
ev T^ ^laOfi^, ix, 15. a, dXeeQ ^ewyc- 
0'icoi', vii, 211,7». ll^ovTo TrdvreQ dXecs 
oi aXXot, vii. 225. m. eOavrov wdvraQ 
aXeac, ix. 85. m, aXttri fiev ydp 
<r(f>L — , evl Ze eKdtrrw etc. iv. 184. o. 
Kard fitv eva — , dXeec ^e etc, vii. 
1 04. m, ^(peovTai eirtipopi^fiatrL ttoXXoIq 
icat ovK dXe<rt, Non simul omnia AAH 

adponunt fercula, i. 133. a, ubiper' 
peram olim Ka\ ov KaXoliri. 

'AX^Tiyc, ov, o, Vagus, Erro. Adjective 
ponitur iii. 52. m. dXriTrfy fiioy ecXev, 
Errabundam vitam elegisti. 

'AXtcac Tovg Ik TipvpdoQ, vii. 137- »»• 
alii Piscatores intelligunt; alii Ha- 
lienses, cives oppidi cujusdam Pe- 
loponnesi. 

'AXi(€iy, Congregare, Cogere, Col- 
ligere. d\i(€iy oTparoy, yii. 12. rau- 
rac (rac Kafii}\ovQ) dXiaag, i. 80. a. 
i. 77. TO. dXiaas rd TcdvTay i. 119./. 
Pass. iiii dXivdtXey oi *Adriya7oi, i. 
63. dXiaOfiyaif i. 79. a. dXiaSeyTec, V. 
15. a. dXtafiivoi irpofiovXoi, Vii. 172. 
a. rovc l^affiKeac dknrfieyovc, iv. 1 1 8. 
a. d\ia/jLiyrf ffTpaTirlj vii. 208. a. Con/l 
HvvaXi^eiy. 

*AXirf, f/Ct ij« i. q. adpoitnc et aytpffic vel 
dyoprjj Congregatio, Concio. dXiriv 
Tiav UepfrwyiTToiiiaaTOf Persas in con- 
cionem convocavit, i. 1 25. a. dXirfv 
'jroiri<rdfjLeyoi, v. 79. a. v. 29. m, dXirfc 
voXXdKic oT/XXcyo/icvi/c, vii. 134. m. 

'AXiXar, ij, sive *AX/rra, Urania Ve- 
nus apud Arabes, iii. 8. extr, coll, 
i. 131. extr. 

*'AXivoc, ov, o, rj, Salinus. ra olKia €k 
Twv dXivbfy \6v^ptay oiKohofuaTaif 
Domus e salts grumis exstructse, 
iv* 185. a. Tol^^^oi aXcvoc, ibid. h. 

"AXic» Satis. ^aXaiwv fiiv ovv ipyutv 
aXic itTTw, de rebus olim gestis haec 
dicta sufSciant, ix. 27. m. 

'AXiffKeiy, {Fut. dXolo-w.) 1) Capere 
urbem. Aor. 2. conjunct. firj dX^ kot€, 
Ne capiatur umquam, i. 84. a. Aor, 
2. Opt. leitrayT^c ftfj dXft)];, iv. 127. 
a, Prcet. perf. Opt, ^Xde dyyeXlri 
<Jc liXwjcoe To r£t)(oc, i. 83./. Similiter, 
Capere, Intercipere hostem. i/ drpa- 
flroc ^t ^v r}\uKray oedXoyrcc r<5v 
'EXXi/vwv, vii. 175. m. 

2) Deprebendere reum, Convin- 
cere aliquem criminis. TroXXd fiky KOii 
aXi<rK€TO, woWd M Kal dTcw^€vy€(rK€y 
ii. 174. m. cum Var. Lect. firj if/cv- 
hofJLtvoc viro <r€v dXaio^erat, vii. 102. a. 

'AX/rra, vide 'AXiXdr. 

'AX«}, ^c, ri Robur, Vires, Fortitudo; 
prcBsertim Fortis defensio sui et AAA 

propulsatio hostis : est enim idem 
fere ac i} d\€lrimc, a prisco verbo 
dXeVcii, idem valente ac d\€^<if. Inde 
Hesychii glossa : 'AXki; ^vyafiic, I<t- 
'Xyct V d\€\ria'ic<, rifid\ri. Conf. Damm. 
Lexic. Etymol. p. 2742. Trpoc dXin/v 
iTpdrrovTo, iii. 78. a, ubi Valla: Ad 
vires conversi sunt : H. Stephanus, 
Vires suas adversus illos experiri 
coeperunt, vel, Pro viribus illis ob- 
sistere cceperunt : commodissime 
^m, Portus : Ad vim propulsan- 
dam se converterunt. Similiter, ovt€ 
TTjOoc dXinJv iTpdwoyTO, 'EiriXoOo/ieyo/ 
T€ rric dir€i\rjc e0€vyoi', iv. 125. /. 
ix. 102./. ovT€ Tic avT€(M>y d\Krjc ifJii" 
fivriTo, ix. 70. m, Neque quisquam 
virtutis {s, fortitudinis) meminit : 
aut, De repellenda vi, De propul- 
sandohoste, cogitavit. dripia ec dXjci/y 
aXKifxa, Bestise viribus prsevalentes, 
sive Ad vim repellendam validse, 
strenuse, iii. 110. /. 
"A^Kifioc, ov, o, 1/, Validus, Strenuus, 
Fortis, Virtute bellica conspicuus. 
ovr€ ydp ol (idpfiapoi aXjcifJioi €i<ri, v. 
49. m. ol ydp dy^p€c \iyovTai elvai 
dXKifjioiy vii. 10, 2. 6T€0i<ri avreiiiv 
d\Kifioi<ri ivtTvy^ay€, ii. 102. m, 
iSvoc fiiya Ka\ d\Kifioy, i. 201 . 

iBvoc ovhiy ovt€ dv^p^ior^poy ovt€ 
d\KifjL<aT€poy, i. 79. /. dXict/Ltuircpoc 
ritiv trpoyovtay, i. 103. a. 

dvrjp Ta iro\iuia dXici/ioC) iii. 4. a. 
dripia ic d\Krjv aXict/xa,iv. 1 10. f.vide 
supra, in 'AXici/. 
'AXX' riy Nisi, Prseterquam. ov^eic dXX' 
ri iKtivri, Nemo nisi illa, ix. 109. /. 
dXX', ov ydp iw€id€, iv. 83. b. et ix. 
109./. pro dWd ydp ovk eTreiOc posita 
statuit Portus ; sed alia ratio est, 
de qua monuit Valclc. ad viii. 137» 
9 seq. 

d\Xd et dfxa confusa vid. Not, ad 
vii. 104, 24. 
'AXXdo-o-ccrOa/ rt Tivl, Permutare ali- 
quid cum alio. dXXdf ao^at (iov\6fi€' 
voi Tol^ri w\ri<rioi<ri rd olKifia KaKa, 
vfi. 152. a. m. 
"AWri, 1) i. q. dXXodc, Alibi ; et cum 
Articulo^ vim quandam addente, t^ 
dXXp, Alibi ubivis, In reliquis (In 

D AAA 

Alin omnibus) terrx regionibus. 
l3poyral ^/xoc Ty aWi} (nempe yfj) y(- 
vovraif TTfViKavra avrodi ov y/y£roc,iv. 
28. w./. Sic opponuntur ry fiiy aXXi; 
et iw AtyuTrr^ ^i, ii. 3(i. a, 2) «. g'. 
aXXo<re, Alio, Alium in locum, aive 
Alia via, intelligendo aXXvy o^^. ^ia- 
ire^i^c aXXovc aXXi/, Alios alio di- 
misit, i.46. m. aXXov aXXi; ayo^eoi^rac 
(Tina, vii. 25. m. 3) Alio modo, alia 
ratione. rp re aXXiy iroXXa^^, ical 
etc, Quum aliis multis modis, tum 
etc, vi. 21. b, 

"AXXiyXot. Pro uVo 'EXXiyVwF hahe^ 
noster cod. F, uV dWriXijp vi. 53, 3, 

*AXX?7Xo^y/?7, lyc, ij. ^el<rac rfjy dXXiy- 
Xo^ay/iji^, Veritus mutuam (wMYi/ttm) 
comesturam, iii. 25./. 

*AXXoyXwff^oc, ou, o, ly, Alia lingua 
loquens. vpdroi oiroi cV Aiyvxr^ 
«iXXoyXwo-ffot mroiic/o-diy^ai/^ii. 1 54./ 

*AXXoy>/oe'etj', i, ^f. dyvoel»', Ignorare, 
Cognitum non habere ; proprie Ali- 
quem pro alio habere. rwy rig Uep-' 
(reu>ydXXoyyta<rac (contracte ex dXKo- 
yyofjaag) Hpoitroy, i. 85. m, 

"AXKjoOi, i, q, aXXo^e aut aXX?;, $i vera 
scriptura iii. 73. /. fiq dXKudi loVrac 
ri eVt rov Mdyov. sed vide ibi Var, 
Lect, et Not, 

*AXXo0pooc, ov, o, ij, «\ q, dXXdyXoiero^oc, 
Alia lingua loquens, Peregrinus. 
crrparog dXXo'dpooc, i. 78. b. iii. 1 1 . 
a, 

'AXXoIoc, ij, ov, Alius, Diversus. Trora- 
/idc <pv(riv dXXoirfv Trape^OfjLevoc rj oi 
aXXoi Trorafioif ii. 35. a, In partem 
deteriorem : iva fxfj n dWolov irepl 
<r€v 01 "Svaprirjrai fiovKevtnovraiy ne 
quid aliud (ne quid tristius) de te 
decernant. Meliorem in partem : (Jc 
^eov^ev €vpi<rKov dWovorepov oi Ilep- 
<rai rf rrj Trporepairj ivtijputv, Ubi vero 
nihilo melius sibi rem succedere 
viderunt etc, vii. 212./, 

AXXoc, ^f ov, Alius. aXXoi 7rdpei<ri fidv^ 
rtec, fcai fid\a dWoi, Alii, atque 
iterum alii, iv. 68./ icai aXXoi Trora- 
fwl KOL "YXXoc <rvppr)yvv<n etc, i.80. a, 
aWoitri 'l^XKrfvu>y firfZafxol^ri <rvfA<pe~ 
ftovraij ii. 80. KaXacrip/ttii' X''^^^^* '^^*- 
*EpfioTv(iiii>y aXXot, nempe diXXot AAA 

X^Xiot, Alii mille, Itidem nulle» 
Totidem, ii. 168. 6. 

rplr^ 5e, dir' ^Ap\ie<t) rovrov yeyo- 
von, dXX^ *A.fyxirif Tertio vero alii 
Archiae, a priori bus diverso, iii. 55 .a. 
Sic rovrovc dXXouc — €X^^^ ^^ eKeivwv 
ovofjLara Hosce alios, a superioribus 
diversos, — nomina habere istoruni» 
ii. 146. m, N, 

Kar oKKo fjievov^eVf sequente he pro 
i aut rj ort, i. 143. a, iii. 154. fn, 
rdre dXXa (in Nominat, casu) koX Bi 
^y alririv etc. Cum reliqua {quce his 
libris continentur) tum expositio 
causae cur etc, haec omnia sunt aVc- 
SefiC rijc Hpo^drou i<rropirf£fPrcef.lib. 
i, N, rd re dXXa, (Jn Accusai. casu^ 
subintellecta Kard prcepositione) jcat 
etc. ii. 64. extr. 127. a. v. 62. f. 
Sic KoX rd dXXa, Koi etc. ii. 92. a. 

ov ydp iv ouSe rovro Xeyerat aXXo 
ye, rj on etc. i. 49. elliptice dictum 
videtur^ ut ad dKKo ye intelligaiur 
ovlev oKKo ye Xeyerat, Nec enim hoc 
memoratur, nihil quippe aliud me- 
moratur, nisi quod etc. TroXXd Xe y<>^ 
7raf)6fioia, rol^ri aWoi<rt eoiKe 17 Tav- 
piKTJ, i. 99. extr. per hyperbaton dic^ 
tum pro.TToWd Xeyoi wapofwia dXXa, 
rol^ri eoiKe 17 Tavptici^, Multa dico 
ejusdem generis alia, quibus similis 
est Taurica. 

Pro oi dXXoi amat Noster dicere 
<SXXoi, sive *ZKKoi pingi placet: vide 
i. 48. a. 125. b. et utrobique Far. 
Lect. JXXoi dvBptawoi, ii. 14./. 36. a. 
et m. vii. 67. /. ix. 109. a. Apud 
Suidam quidem est : "QiWoi^ {leni 
spiritu) dvrl rov oi dXXot. 

Genit. plur. foem. rtav dXXewv ?ra- 
^cwi' iraiyviewv, i. 94. wi. et ibi Var. 
Lect, 

'AXXdrptoc, Alienus, Non conjunctus, 
non cognatus. oc {scil. Frater tuus) 
dW<yrpiiarar6c roi e<m rtov wai^<av, 
minus propinquus est tibi, {superlat. 
pro comparativo) quam tui filii, iii. 
119. m. 

*AWorpiovVf Alienare. dWorpiovrai 
n ^PX^i ^T^ alienas manus transit 
regnum, i. 120. m. 

\\Woibpoveeiv, l ) Alienata mente esse. AAA 

vwo rovnwy (scil, ttjc fipoyrijg koI 
rov tTH(TfU)v) dXkofppovTJtrau v. 85. f. 
2) Aliud in animo habere, Aliter 
sentire. oi Se, dXXo^joovcovrcc, cTre/i- 
wov, nempe trvfifid^^^pvg : llli vero, 
aliud licet sentientes, auxilia mise- 
runt, vii. 205. extr, 
"AXXwc, 1) Alioquin, Ceeterum, Alia 
ex parte. Mulier prcestante statura 
xal aXXfiJc evei^TJCi et alioqui {nempe 
etiam facie) formosa, i. 60. m, /x£- 
fAOVviofitvoi ffvfifid^iav, aXXwc fiivroi 
ebwriiv ei tJKevrec, Sociis quidem nu- 
dati, sed caeteroquin felici rerum 
statu utentes, i. 102. /. aXXa>c 5c 
iffjiepo^pofioVfyi. 105.a. 2) Aliomodo 
praeterquam eo quo dictum. Bdirrovtn 
KaraKavfravTiQy r\ aXXwc y^ Kpv^ 
xl/avregy Mortuos sepeliuut, aut alio- 
qui (i. e. etiam non combustos) 
terra condunt, v. 8. tyw ravrrp^ irw- 
\etif fiev ov^evog yprifiaroQy hiZtafii Ze 
aXXciiC) Ego hoc (pallium) nullo 
pretio vendo, do vero illud tibi 
alio modo, nempe sine pretio, t. e, 
Gratis, Gratuito, iii. 139. /. 8) 
Alia de causa. e\ re ^ oi ij x^P^ Ijpeae, 
el re Kal aXXtiic v^eXrjffe rovrOTOirjffait 
Sive quod ei placuisset haec regio, 
sive ah'a causa permotus id facere 
voluit, iv. l48,/. 

4) Interdum, el aXXwc commode 
Si modo redditur, et trep ye Kal aXXatc 
ideXei il>avrjvai, Si modo omnino ad- 
pariturum est, vii. 16, 8. rrapexeiv 
tnpi firihlieiVf ei aXXdic PovXoiaro, 
Licere ipsis partes Medorum sequi, 
si modo velint, viii. 80. /. Similiter 
germanico sermone dicunt : Wenn 
anders. 

5) AUbi "AXXwc significat Te- 
mere, Frustra, Falso, Scilicet pro- 
prief Aliter quam res ipsa habet. 
Sic oXXfioc trefivovv ri, Falso aliquid 
jactare, iii. 16. extr, KOfiireeiv aXXoiC) 
V. 41. a, ovrog 6 \6yog aXXo^c irirrai- 
trrat vrr avrwv 'EXXfjvoiy, iv. 77. b, 

"AXftri iTavOiovtra, Salsugo efflores- 

cens, ii. 12. a. 
'AX/xvpocj'Salsu8, Amarus. ^oXepog Kal 

dXfjivpdc rrorafxoQ : HeUespontus^ vii. 

35. /. N, conf, ihid, o* AAfl 

*A\oyieiv, Nullam rationem alieujus 
habere, Negligere, Spernere ; cum 
Genit, waViyc trvfi^v\lric d\oyritrag, 
Spreto omni consilio, iii. 125. a, 
d\oyrj(ravTec rwv evTo\iwv, viii. 46. 
m, 01 de aXoyfJeravrec, viii. 116. 

'AXoy^iy, ric, ij, Contemtio, Neglectio. 
iv d\xiyirf iroieltrBaL ri, f. q, dXoyelv 
rivoc» iv dXoyiri rroievfievoc ro rwv 
Mii^wv 'nXrjdoCi vii. 226. wi. liem iv 
aXoy/jy e^eiv nvd vel rl : ut, ro a\(roc 
iv d\oylri ex<*»v, vi. 75. extr, Et 
dXoylriv exeivrivoc : ut, d\oylriv tl\ov 
rov ^pritrrripiov, iv. 150. /. Sedpror- 
sus insolens constructio est, rov {scil. 
t^trX) iv dXoyli^ffi e\eiv irapa^pritrd' 
fievov rwv fia^lfiwv, ii. 141. a. N,ubi 
aut ro fid\ifwv exspectasses, aut 
akoylriv txetv, Suspecta vero merito 
est scriptura vii. 208. /. aXoy /i;c re 
eveKvpritre ^oXX^c» In magnum con- 
temtum incidit ; ubi videtur utiqve 
d\oylriffi — 'rroWrjtn corrigendum, aut 
d\oy(ri woWrj, 

*A\ovfflri, riCi ri, Illuvies. l^wvfiiv a*Xov- 
fflritrt re Kal dfftrljifft trvfnrtTrrtoKOTa, 
iii. 52. a, 

*AXc, aXoc, o, Sal. o dXc avroBt Kat 
Xeu«:oc icai rroptpvpeoc 0|5V7Ttrai,i.l85. 
b.eirt rov d\a yrjveTt<j>opiovrec,iy' 1 83. 
a, aXoc Tpv(f>ea Kara ')(ov^povc fieyd^ 
Xovc, iv. 181. a, N, roXwvoc aXdc» 
iv. 182. et 184. a, d\6c fiiraWov, 
Salis fodina, iv. 185. conf, "AXcvoc. 
Plur, "AXccj oi, Sal. aXcc avrofia- 
TtH, iv. 53. m, \lfivri iv rj d\ec y/- 
yvovrae, vii. 30. a. vi. 119. «i. 

"AX^roc, €oc, ro, Lucus, vi. 75. extr, 
78. extr. 79, f 

*A\vKrdi^etv, Conturbatum, Anxium, 
Consternatum esse. aXvicra<fov ola 
iv o'X/yfc) X^^Pf ff^l^ofirifiivot^ix, 70./. 

"AXvffic» w>c, i}, Catena. \a\Kiri d\vfft 
(contract, exd\vfftt) ^ehefiivridyKvpa, 
ix. 74. a, 

"A^tf^irov, ov, To, Polenta. a\tvpa Kal 
aXtptra, vii. 119. a, 

'AXwvat, vide 'AXlffKctv, 

'AXw7r£»c€0c» (/ow. pro aXwxcjccioc) 
Vulpinus. Unde 'AXoiire^cei;, ij, scil» 
^opd, Vulpina pellis, vii. 75. a. 

'AXw7ri;{, £jcoc, Vf Vulpes. Gen, plur. AAa 

aXkffriKetay, iii. 102. a, ubi quidem 
dKbnctKiav aUi, aUi dX(>nreKiiay, 

'AXMtrifwc, o, Tf, Qui capi (expugnari) 
potest. i^Kee dXiaffifios elyai ij Ba/3v- 
Xtay, iii. 153./. 

"AXaitnc, COC9 Vi Expugnatio. Spo/ia, 
McXiyrov aXafo^tC) vi* 21. b. 

"A/xa, Simul. Ahsolute : a/za wdyrec, 
ix. 23. a. e/ a^i&t. KTli^oyrec ^ a/xa 
avnii', dTiardffi tov^ Alfivag, iv. 160. 
a. i^er hyperbaton^ pro in-efovrcc ^' 
avnjK, a/ia dintndtn etc. dfia fiey — , 
ana ^i, ix. 3. a, vi. 104. a, m, 

afia ewog re (scil, elvej)Kal epyoy 
£Vo/€e,iii. 135. a, N, ix. 92, a, Sci- 
Ucetformula, dfia re — koX^ respondet 
Latince Simul atque. dfia le ravra 
cXeye, koL iireZeiKwe, i. 112. a. iv. 
150. /. ravra re dfia i/yopeve, koI 
irifnrei eTri rriy yia, viii. 5. m, 

dfia seq, dativo. dfia ijfiipy, lUu- 
cescente die, iii. 86. a, ix. 45. /. etc. 
Tovg dfia QoayTi, scil. yeyofxiyovc, vi. 
138. /. N, (quo loco recte quidem 
adnotasse mihi videor, non diserte 
scrihere Herodotum, simul cum aliis 
viris Lemniis interfectum Thoan- 
tem esse, sed silentio prceterire non 
debueram id, quod apud Apollodo- 
rum legitur iii. 6, 4. ubi Lemnias 
mulieres, ait, post maritorum cae- 
dem, tempore quodam interjecto, 
quum servatum ab Hypsipyla Tho- 
antem intellexissent, hunc interfe* 
cisse, illam vero extra insulam ab- 
ducendam vendidisse.) dfia Kijhi, 
sciUcet yiyofiivM, In luctu, ii. 36. a. 
proprie, Simul cum luctu ; i, e, Si- 
mul ac luctus incidit. 
'Aiuxeiv, Metere. eV tov ^ArapyioQ 

afi-qtTwv Toy triToy, vi. 28. m, 
'AfiaOijCi ioQ, 6, 17, Indoctus, Inscitus, 
Rudis, Croesus Kapra ^o^ac djjaOia 
eJym (roV SoXwva), i. 33. 

"A/xa^a, lyc, »J, Currus. dfia^ai Terpd- 
kvkXoi ijfjiioveiai, i, 188. /. a/ia^av 
Kafidprfc oUm legehatur iv, 69. a. N. 
Diminut, 'AfiaQc, Idoc, 17, Exi- 
guumplaustrum. a/ia^/^acTr^cevvrec^ 
iydc eKadTOv KrqveoQ TtjyovpriyeTrldfia» 
^i^a eKaaTrfy Kara^iovai, iii. 113,/, 

'A/iafevecv, Plaustris obire, Plaustris AM£ 

permeare. AtyvTrror ro irpXv eovtray 
imrdtTifioy Koi dfiaievfjiiyriy wdaay, 
ii. 108..m. 

'AfjuiiToc, ov, ij, {scil, 0B0C9) Via an- 
gusta, qua nonnisi uni vehiculo 
spatium patet, vil. 176. m, dfia^iroc 
fjujvyri ^i^fjiriTai, viii. 200. a. 

AfiCLpTayeiy. i^fjidpTOfuy Trjc Bocoir/aC) 
Boeotia firustrati sumus, Occupan- 
dae Boeotiae opportunitatem amisi- 
mus, ix. 7./. 

Vitiosa videri poterat scriptura, 
ovK dy (rcc) dfidproi to dXriBec vii. 1 39. 

/. «6» roXf/Oeoc correxit Schcef. sed 
intelUgi fortasse poterat (icara) t6 
dkridic. 

'Afjiaprdc, d^oc, ij, lonicum vocab. mo- 
nente Suida, i. q, dfiaprla, Pecca- 
tum, Delictum, i. 91. a, et f, i. 
119. a, rac dfiapTahac rac ec ifie e£ 
iKeivtay yeyofuyac, viii. 140, 1. a, 

Afiavpovy, Obscurare. 6 rjjkioc a/cav- 
ptoQrf iy T^ ovpay^, ix. 10. /. 

*A/iax»/rc, Sine prselio. dfiayrrri atj^eac 
avTovc trapihoirayfi. 1 74. extr, iii. 13. 
m, iv. 11. m, ubi tollendum comma 
post dfiaxryrl parum commode posi^ 
tum : dfjiax^Ti vpotr)(tapijtrov(n, vii. 
235. extr, iv. 93. d/ia^ijrc Kai evire^ 
rewc TrapiXa/ie rcic iroXcc, ii. 102./. 
ovK dfjui^riTi el\e rd TrapiXa^e, v. 95. 
a, oKtac dfjui\rifri r?/v irdtray *£XX(i^a 
KaTatrTpiif/riTat, ix. 2, a, 

"A/iaxocj ov, o, tf, Qui oppugnari vel 
expugnari non potest. dfiaypc etm 
ravry 1/ dirpoTroXccy i. 84. a, et m, 
(oppos, eirifiay(pc, ihid.) dfiaypy 26- 
voc, Invictus populus, v. 3. a, 

*A/i/3o^v. vide 'Ava/Jo^v. 

*Afifio\dBriy, pro dyafioXd^rfy, Exaes- 
tuando. TO vBtop Ziei dfi^XdZriVy iv. 
181./. N, ut lUad, ^. 364. 

^AfJLeijieiy rdc 0vpac,Transire per fores, 
sive Intrando, ut iv. 72. m, N, ubi 
TTpiy rj rdc Ovpac avroy dfjieXypai^ sive 
Exeundo. 

*AfJteifietrBai, Permutare inter se 
vices, Reciprocare ; sive 1) Factis ; 
uhi Latine sonat Remunerari, Gra- 
tiam referre, Rependere. w^iiXeic 
ydp, ifxev vpowoiritrayToc ^prftrTd ic 
tre, ^(pritrToltri fxe dpeijietrSai, ii, 41. et AME AMY 

42. tpa trt dvrl xpVf^^C <rvfil3ov\ltft 'A^i^^avov^ Impoasibile, Quod nuUa 

Xpnfrrolin epyoitn diJielxl/uffAaij iv. 97. arte (nuUa fiVX^^^) ^^^ ^^^ effici 

extr. Sive 2) Verbis, «.e. Respondere. potest. rd ^v duvxavov iievpeiv, i. 48. 

QtM notione ponitur interdum Ab- /. dfLtjxavov rjv ^tatpvyieivy i. 204. 

solute: 6 Bi dfjidfieTOy i. 35. m. dfui' extr, 6 tl lei yevitrdai ix tov dcow, 

fierai Kpolaog, i. 40. a. i. 42. a.6 de dfjLtixavov dTroTpi\\/ai aV6/Mi»V6>,ix.l6. 

dfieifieTO ^h, i. 115. m. Alias cum fn,f, tovto OTropov tr^i Kal dfivxavov 

Accus, rei : ravra dfieixl/aro, i. 37. f*'? i^ot^ iyyivrfTai, v. 3. a, 

a. ovliv irpoQ ravra dfieiypdfievoSf viii. ["Afiticra, nempe Oi^p/a, ex Valchenarii 

58. a. 6 hi dfieifierai roid^e, non male conject. adoptavit Reiz, iii. 108. a. 

oUm legehatur i. 9. a, ubi nunc ex ubi dvirjpd ex lihris merito revocavit 

aUis codd. roXaZe. Nonnumquam SchcefJ] 

cum duplici Accus. altero FersoncPy 'Afjn^iri, rjs, if, Ubi nuUum est inter 

altero Rei : ravra fiiv tovq «ftiXovc homines commercium. dfii^iric iov^ 

dfjieiyl/aTOf Haec amicis respondit, (irriQ woXXrjg xpVH^rwyy Qimm m&gn& 

ii. 173. extr. 6 ^i aXko fiiv ovhiv in commerciis esset pecuqiarum 

dfuifieraiTovrraTepajni. 52. f.Alias inopia, ii. 136. a. 

cum DaMvo rei : dfuifieTai 6 verjviriQ "Afifjia, aroQ, t6, Nodus lori, Xvere 

Tolahy i. 39. a. i. 120. m. 210. a, dfifia, iv. 98. m, dirdxlfaQ dfifiara iv 

Frequentius vero cum Accus, pers, ifidvTi, ibid. a. 

et Dativo rei : Kpoltroc fjiv dfui(ieTO 'Afifiovv AiyvjrTioi KaXiovtri tov A/a, 

Tolff^e, i. 35. /. TOiovToiori iirei re o5roc ii- 42. m. f, 

dfui^j/aTO Kpolffov, i. 43. a. 6 M dfxei- ^Auoifialoc, rj, ov, Mutuus. rd dfwi/iala 

(3erai avrovQ Tola^e^ i. 120. a. 6 ^i />t/3\/a, rd dvTiirefiirofieva etc. Epi- 

dfiei^ero Tot<riZe avrovQ, ii. 173. m. stolae responsoris, Responsum vi- 

"AfjLeivov^ 1) Adjectivum neutrius ge- cissim missum, vi. 4. b, 

neris. ov ydp afieivov, i. 187 a. N. 'Afioifirj, rJQ, jy, Responsum. trv fxiv 

iii. 71* a. et 82. extr. rd dfieivut (j^po^ roi, drrohe^dfuvoQ vf^pitrfiaTa iv tH 

vieiv, vii. 145. a. Xoyf, ov fte eveitraQ dtrxijfJiova iv Tr} 

i)Adverbium.veaQafuivovw\eov- dfioijij yevetrdaif Yii. 160. a. 

traQ, iv. 1 0. a. m, ei trtfn dfieivov yiverai *Afnrave(rdat,pro ai^an-avco^at^Requi- 

rtfnapeovtri, vii. 169. a. ovMv afuivov eacere. KaTi^ovreQ dfiwavovTai, i. 181. 

'rrpritrcreiv olKevvreQ, iv. 157* ^. TreiSo' m. Quiescere, Cubare, Dormire : 

fuvonn ^eafieivov <rvvoitre<rdai,iY. 15. dfiiravetrQtu eirlTriQ KkivriQ^ i. 182. a. 

f. conf, ^vfjL<l>epetr6ai, n/um. 3. et Not. 'AfiwavtmipioQ, Ad requiescendum 

itd iv. 1 56. a. Mira vero construc- comparatus. BtSKoi dfiTravtrTtipuoi, i. 

tio, trvyKriiovtri afxeivov irpri^eiv, iv. 181. wi. 

156. a. ubi vide Var» Lect. et Not, ^AfiveKivoQ KapiroQ, Fructus vitis, i.e. 

*AfiiiviTOQ, ov, 6, ij, Sine ira, Non Vinum, i. 212. a. oIvoq dfxiriXtvoQ, 

iratus, Non iniensus. e^ri tov Aoc- Yinum ex uvis, {non ex hordeo), 

wov dfiiiviTOQ elvai, ix. 94. m. ii. 37. /. N. ii. 60. /. 

"AfiriTOQ, ov, 6, Messis, Metendi tem- *'A/A^wric, *oc, »j, Recessus maris. y^- 

pus, ii. 14. /. et ibi Far. Lect. iv. verai afxiriaTiQ rrJQ 6a\d<r<rriQ fxeytiKri, 

42./. viii. 129. a. cui opponitur iirrjXOe 

*A.fiifntfp9 opoQs 6, ri, Svydi^p dfitiTtap, wXrififxvpiQfuydXri, mox ibid. dfiwtariQ 

Filia matre orba, iv. 154. a. Koi finxiti dvd Trd<rav rifiiprjv yivetai^ 

*AfJirixaveeiv,i.q.dwope7v,lno^isL\abo^ vii. 198. a. 

rare, Indigere. dfxrixavri<reiQ xpiffta- "Afivveiv {rov woXifuov), Propulsare 

roc ov^cvoc, i. 35./. hostem. Hinc ra d/xvVovra, scU, 

'Afirixaviri, i/c> ij, Virium defectus, oTrXa, Arma ad propidsandum ho- 

Inopia, Impossibilitas, viii. 111./. stem comparata, Arma ofiensiva 

(i. q, ddvvafi,lri, ibid.) qua vulgo vocantur. fxri^ev r&v dfiv^ AMY 
•roi/rwv, irXrfv iyyeipihlitty, iii. 155. 

'A/uvVciv cum Dativo casu, Pro- 
pulsare hostem ab alio, Opem 
ferre. avroifn dfivveiVi viii. 87« f» 
dfivveovrec (rrj irieiofjLevri nSiv fioipe- 
ktv), Opem laturi laboranti maxime 
partif ix. 60. b, ei ixrj dfivrevffi {pro 
comm* dfxvvovtriy AdrivcdoKri, Siopem 
noB laturi essent Atheniensibus, 
ix. 6. /. Conf* 'Enrafivv, 

^AfjLvverrBai, A se propulsare, Re- 
pellere hostem, Sese defendere, 
Resistere, Repugnare, Absolute : 
Kpditrov fxrj icrelveiv, fjLri^e ^v cvXXa/z- 
(ioLvofievoQ dfxvvrfTai, i. 80. m, iv. 174. 
V. 26. m, TTOirjffal ri Koi dfxvvofxevov^ 
reXevrrjirat tov aiwvay ix. 17./. 22. 
am, .36. 37. dfivvofxevovQ ttj hvvdfxeda 
apitrTa, ix. 60. a, oi ^e ciKret^ov, Kai 
dfxvvofxevoi KaTefiaWov •jroXKovg, ix. 
63. m, 

Cum Accusat, rifxvvovTo t^v Aa- 
peLov trTpaTirfVf iii. 158. m, 

Conf, *AnafAvyeiv et ATrafjivvearBai, 

^AfxvtrtreiVy Pungere, Fodicare, Lace- 

rare. De accipitre vellicante et fo- 

dicante vulturem, iii. 76. /. 6 trKVfX" 

voQ {catulus leonis) dfxvtrfrei rag 

fxrfTpag, Fodicat, Lacerat uterum 

matris, iii. 108./. 

^Aftfhl, Circa, Cum Genitiv, Tolai dfi<fL 

TavrrfQ olKeoveri Trjg ttoXioq, viii. 104. 

dfKpl fxev KplfriOQ Ttav fivrj<rTijpwv to- 

aavTa eyeyero, vi. 131 . a. ubi quidem 

olim dfjLipl fxev Kpitrei, quod teneri 

foTtasse debuerat, 

Cum Accusat, ol dfKjn tSlep^ea, viii. 
25 extr. oi dfxipl MeyapeaQ Kat ^Xca- 
ffiovQ, ix. 69. m, iidem qui mox ibid. 
oi MeyapeeQ Kal ^Xidtrtoi, Sic oi 
dfxifi KopivdiovQ, Corinthii cum suis, 
dbid. a, 

Cum Dativo, i, q, irepl cum Genit, 

4lfX^l fxev T^ VOfl^ TOVT^ ^X^Tta WQ Kal 

dpxrjv evofxi<rdri, i. 140 extr. v. 52. a, 
dfx^l T^ 6amV&> avTrJQ BiioQ Xeyerat 
\6yoQ, iii. 32. a, dfx^l drro^^ ttj ifxrj 
(Quod ad discessum meum adtinet; 
Treitrofiai rot, V. 19 extr, ovdev if>o(irf^ 
Beic dfxffi rg yvvatKt, vi. 62. a, dp^l 
fxev Kpitrei tQv fxvritmjpwv TOtravTa AM<> 

iyeveTo, vi. 131. a, ubi quidem alii 
KpitrioQ, quos nos secuti sumus. 
^AfnpifiXrferrpov, ov, t6, Verriculum, 
Rete, quod circumjicitur. Xafielv 
dfiipifiXrfffTpov Kal TrepifiaXeXv vXrjOoQ 
voXX6v ^'^(Oviay, i. 141. a, ii. 95. b, 
*Afx<pt(io\irf, rjQ, li, Dubitatio, Dubius, 
(Anceps) rerum status. Kai irep 
dfi<lnfio\ly ex6fuvoi,y. 74./. nbiPor- 
tus interpretatur, Quamvitf inopia 
consilii laborarent ; Valla, Etsi 
ancipiti bello districti. 
*Afx<piZerf, rfQ, iq, Torques, Armilla, 
Catena. ^gyptii crocodiio sacro 
dfxtpthiaQ circumponunt irepl tovq 
TTpoerdiovQ tro^aQ, ii. 70. m. Glossce et 
alii Grammatici : * AfxtptteaQ* d\v<retQ, 
« M xj/eWta, Conf Koen ad Gregor, 
Dial, lon. §. 123. Perperam Por- 
tus nominativum pluralem dfx<ptheeQ 
finxit, tamquam a sing, dfx^t^evQ, 
Afx<ptteitoQ, ov, 6, rf, Ambidexter, 
Ambiguus. KvvpeXbi eyivero dfxipt- 
he^iov xp»?<T»fptov, V, 92. 5. 
'Afx<lH^v<i>rJQ, eoQ, 6, rj, Undique lace- 
ratus, Valde laceram vestem gerens 
ob luctum. TToXXac ^Apyeitov dfx- 
<pthpv<piaQ T^re Orjtret, vi. 77. m, in 
oraculo, 
*Afx<l>tKTioveQ, oi, Qui circum habi- 
tant, viii. 104. m, iidem irepiotKoi, i. 
175. 
'A/i0tXa^»}c» £0Q, o, ij, Proprie de rebus 
ita Magnis, ut ad eas prehendemias 
tollendasque utraque manu opus 
sit : generatim vero de re qualibet 
Grandi et Ingente. Sic memorat 
Noster cXe^avrac dfx<^t\a<f>eaQ et Mv- 
^pea dfx<l>t\a<l>ia, iii. 114. Sic ^ivtKeQ 
a/i0tXa0f €c sunt Grandes palmse ar- 
bores, iv. 172. a, Quin et fipoyrat 
dfx<l>t\a<l)ieQ, iv. 28. mf {ubi nunc 
maxime animadverto, in Latina no- 
stra versione post ibi nulla sunt ; 
intercidisse verba, sestate vero in« 
gentia.) Portus vero h, l, crebra, 
frequentia tonitrua interpretatur. 
'Afx<l>i7ro\evety, Famulari, Famulum 
vel Ministrum esse. dfx<pnro\evov<rav 
ev Brifiri^rt ip6v Atoc, ii* ^Q* b, ubi alii 
*Afx<l>frro\ev<ray, i, q, dfx<jniro\iov<rav^ 
a verbo *Afx<l>t7ro\ietv, AM* 

'Afi^VoXoc» ov> o> 1^9 Famultts, Fa- 
mula, Ancilla, ii. 131. a. ix. 76. a, 
ras T iXevdepag Kal raQ dfJupinoXovQy 
V. 92. 7. m. 

^AfufUppvTOQf ov, o, 17, Circumfluus. 
iv. 163 extr. in Oraculoj etl64, mf, 

*A/t0tc9 adverb. Separatim, Frocul. 
ToBe ffoi troXv \wiov dfMipiiQ ijnfieyaiy 
longe tibi melius est, hoc procul a te 
abesse, in orac. i. 85. m. 

'A/i^io^/^atrii}, (sive ^Afju^ivPritriri,) lyc, hi 
Disceptatio, Controversia. iyiviTo 
\6ytay dfi<^i(rSa<riri, viii. 81. ubiolim 
dfi<l^i(rliiiaifi alii. ig dfKJaapaffiaQ 
Tolffi \iyov<Ti dviKi(rdai, iv. 14. m, 
ubi perperam olim dfju^i^aaiaQ edd. 
dfji<l>i(r(5d<riag vero cod. F. tamquam 
a 8ing. * Afi<pi<Tfia<riQ. 

'AfKjutrfiaresiy, (i. q, comm. cf/i^i^- 
firfrely) Dissentire, Contradicere, 
Altercari. Cum Dativ. 6 S* erepOQ Tdv 
Xoywv T^ irpOTepoy \ex6ivTi dfi^i<r» 
(^Tiwv, ix. 74. /. ubi olim dfi<^i<rl5ri^ 
Ti<av, Absolute : kox tovtov fiev ivre- 
TafjLevwc dfjtx^i^r^riTeeiv, iv. 14. m. ubi 
scripturam per ri tenentquidem hodie 
codices Herodotei {quod sciam) 
omnes, sed veterem scripturam dfi- 
<jki<r(yaTieiv ex Herodoto servarunt 
Origenis codices. 

Afj^<rTOfiOQ, ov, 0, fi, Duobus orificiis 
patens. opvyuia dfi<^l<rTOfJU)v, iii. 60, 
a. M de Fossa agitur per transver^ 
sum montem acta. 

'A/j^&pcvc, eoc, 6, Amphora. Kparrip 
^tapiiov dfK^eaQ i^aKO(riovQ, i. 51. 
a. m. firj e^ovTi]<rrfQ tovq dfi^opiaQ, 
iv. 163./. in Orac. 

* Afi<p6Tepoi, Ambo, Uterque. cnceXea 
a/A0or€pa KaTaKpifiarai fJLeriwpa, 
Crura utrimque {equorum) suspensa 
haerent, iv. 72. m. f. Kar dfi(p6repa, 
Utrimque, Utraque parte, vii. 10, 
2. }S!ip^e<if dn dfx<^iputv {sciLfiepiov, 
aut yovitav) a^eX^eoc, Frater Xerxis 
eodem patre eademque matre natus, 
vii. 97. m. 

eit dfK^Tepaisdl. fJiipri)> ^^ utram- 
que partem. «cat yap irr dfjuporepa 
Xeyerai, iii. 87. a. ctt' dfiip^Tepa irap- 
etfKevd^aro, In utramque partem 
parati orant, ix. 97 extr. cV* dfAKpo- AN 

repa voitav, Rem utramque in par- 
tem deliberans, viii. 22./. 

'AfjupoTiprft Utrobique, Utrimque. ovk 
dfi<poripri <r<j>ie\tapri(re, vii. 10, 2. t. q, 
KQT dfjujtorepa paulo ante. Non 
utrimque (terra et mari) res eis 
successit. 

* Afi<$>fjLrfT<aQ, Sine reprehensione, Sine 
culpa. eiTiTpoTrevoi av dfjiuffniTiaQ rov 
7r\rjdeoQ, iii. 82. a. 

" AfiiiifiOQt ov, 6, ^, In quo nihil repre* 
hendas, Laudabilis. afiWftoQ vofxoQ, 
ii. 177 extr. * 

^A»" particula adhibetur in Actione 
idemtidem repetita. ^oiriovaa ivi 
rac 6vpac — ^icXaico-icc av Koi ddvpe* 
flritcro* TTOievffa 5c atci n^vro tovto, etc. 
Ad fores (regis) idemtidem accedens 
plorabat etc. iii. 119. am. N. Sic 
iii. 148. a. 6 he av tov yfiovov tovtov 
etc. et mox iterum ibidem, ok<»>q ^e 
'i^oiTo KXeo/ieVf^cra iroTtjpia, aVeOoiv- 
fiaCi re Kal eien-Xiyffcrero, 6 Be av e*i:e- 
Xeve etc. tum mox, tovto Kai 1\q kcu 
TfHQ etc. ubi post i^ir\iiaaeTo commo" 
dius commate, quam puncto distin^ 
guetur oratio: sententia enim hcec 
est, Quoties pocula illavidit Cleome- 
nes, toties miratus est et obstupuit, 
et toties Maeandrius illum jussit ex 
iUis secum auferre quaecumque vo- 
luisset. Prater causam utrobique 
pro 6 ^e dv Abreschius 6 ^e wv cor" 
rigi voluerat. Sic i. 196. m, oi ^* dv 
^prjfiard re — i\du(iavov : etmox ibid, 
dvifrrri av, et t6 Se ai^ y(pv<rioy eyiyero, 
et ovTiJ dv dy£<rdai : nempe hcec om^ 
nia quotannis eodem modo perage^ 
bantur, Sic iv. 78. mf. okwq e\d<H 
e'c t6 re^^oQ, — \d(DeaKe dv 'EXXiyFt^a 
eaOrJTa, ex^v 3' dv ravTriv, i^y^pa^e : 
ubi postremis in verbis hyperbaton 
inest, quum proprie sic dictum opor^ 
tuisset : exwv Be ravTriv, ijydpaf e dv. 
Rursus, oKiaQ ivTpi^^eiav rd vwra,— 
oi ^ dv etc. vii. 211. m. 

Quce exempla Portus adfert parti-* 
culce ^Av verbis in Prces. aut Aor, 
Infinitivi positis itajunctce, ut videri 
possit Prcesens aut Aoristus notione 
Futuri positus, in illis verbum non 
tam in Futuri tempore, quam in modo AN ANA Potentiali aut Hypothetico est inteU 
ligendum, Sic i. 133. a. iadiovraQ 
&y ov vaveffdai^ non fraiycffOai pro 
wavffEffBai positum est ; sed, si ora^ 
tione finita exprimere sententiam 
velleSj dicendum erat : ivQLovTiQ ovk 
dy wavoiyro. Sic iroieeiy dv rdv 
"Itrrpoy ii. 26 extr. non valet iroitjaeiv, 
sed id quod in oratione recta dice^ 
retur irouoi dv aut Troiiitnu dv. Sic 
CTT ovoevi tpteiv av rovro, lu. oo. m. 
f. non epZeiv pro pe^eiv aut ironiveiv 
positum est, sed pro eo quod in ora^ 
tione recta diceres ori ovk dv woiij' 
aaiev rovro. Idem sentiendum de 
aliis exemplis ab eodem Porto pro- 
latis, \a\e7ni}Q av "EXXiyvac Heptrriai 
fiovyoKTi fid-)(^E(Tdaif vii. 103. /. ovk 
ireprfv dypriv rotavrriv evpelv dv aw- 
Tovg, ix. 90. m. /. Nonnumquamtace^ 
tur conditio, facile suhinteUigenda, 
ut hoKewv fjiiv fidXnrra ravnj (scil. si 
hsec ad eum mitteretur,) av weide" 
trdai, iii. 53. am. dirofrrvyetav yafi- 
(ipov dv oi eri yevetrBai ^lTriroKXelhea, 
vi. 129. mf. Quum odiosum eiesset 
futurum si posthaec Hippoclidem 
generum nactus esset. 

Unus occurrit locus, ubi Prcesens 
infinitivi pro Futuro videri possit 
accipiendum, iii. 151 extr» ov^a/ia 
iXjri^wv dv iqfiiovov reKelv, Existi- 
inans numquam parituram esse mu- 
lam : sed interpretari etiam possis, 
Existimans nequaquam parereposse 
mulam : sin omnino reKelv ihi pro 
reieiv positum cum Porto statuas, 
referendum fuerit hoc exemplum 
eorum in numero, ubi Prcesens vel 
Aoristus notione Futuri ponitur, non 
vi particulce dv adjectce, sed quo- 
niam ita per se fert usus loquendi 
etiam uhi ahest illa particula ; cujus 
usus frequentia exempla idem Portus 
proposuit, hoc prafixo titulo : *'*Av 
particula non expressa» sed subau- 
dita, vim Futuri denotans." Quo 
suh titulo Portus, quoniam olim iii. 
151 extr. aberat vulgo dv particula, 
eundem hunc locum retulit, Sic 
vapdeyevetrBaifin. 124 extr. proirap- 
Oevevaeodai : (rrpaTevffatrOai, iv* 136 extr. pro orparevtreaOai : vicoTekieiVf 
iv. 201. m. pro vworeXeaeiv : iirire'- 
XeetrOat, pro eirireXeirOijffeffOat, vi. 
140. /. yevetrOat, viii. 60, 3. pro 
yevijffetrbat. Sed pro dyaKnj<ra<rOat, 
quod ex i. 50. a. huc relulit idem 
Portus, alii codices ipsum Futurum 
dvaKrijtretrOaL dederunt ; et pro oUm 
vulgato (iatrtXevetv, i. 56. a. nunc 
patrtXevtretv legitur. 

*Av particula, in eodem orationis 
membro non tam pleonastica ratione^ 
quam perspicuitatis causa, nonnum" 
quam iteratur, ei ravra o^na tlx^, d 
rfXtoQ dv — , rjie dv rd dyu) etc. ii. 26. 
h. Kal ydp dv '^(priffTot rore iovre^ <av- 
roi vvv dvelev (f^Xavporepot, ix. 27« m. 

OQ dv cum subjuTict. Quicumque, 
Si quis. OQ dv Xeirpriv e\ri, i. 138. a, 
Var, Lect. ij ^e dv Ta wXelara cxj?» 
i. 32. /. 

Pro iroXKa\rj dv tcxov, i. 42. m. 
ex aliis codd. dyi<r)(pv edidimus, 
Particulam dv, i. 75 extr. invitis 
lihris omnibus adjecerunt novissimi 
editores, uhi nil opus erat, 
*Avd, prcepos. regens accus. De Loco 
usurpata, idem fere valet ac iv vel 
Kard, In, Per, Passim per. dvd Zta- 
fiara, In sedibus, i. 85. ara rrjv rjiret'-' 
pov, i. 96. a. dvd Tdtrav rfjKMi/^iiciyvy 
ih. m. dvd rdQ KtofAac, i. 97> m. doi^ 
^tfiog dvd Trjy 'EXXaSa, ii. 135./. 

Uhi de flumine agitur, 'Avd rov 
iroTafJiov nXeetv est Adverso flumine 
navigare, i. 194./. Sicest dydirXovc 
dvd Tov rroTafior, ii. 4 extr. Cui op^ 
ponitur Kard rov irorafwv, Secnndo 
flumine, i. 194. a. etm.dvd tovwo^ 
rafwv fxev ov, — i:ara pvov oe, ii. 9o. 
m. Conf. Falck. Not. ad iii. 1 3. 

dvd rovQ irpiarovQ e<rav, 'Ix, 86. 
idem valet ac iv irpiorotat, ibid, In 
primis, Inter primos erant. 

De Tempore vario modo usur^ 
patur, *Avd 'xpovov, Interjecto 
tempore, Successu temporis, Ad 
extremum, i. 173. m. ii. 151. a, y. 
27. vii. 10, 6. Sed dvd Tcd<ray 
lifiipriy est Quotidie, ii. 37. a. 130. 
a. vi. 61. m. ix. 38, aVa vdyra 
crea, Quotannis^ viii. 65, m. et dvd ANA 

^av croc» i- 136. m* iii. 160. f». ii. 
99. 9». 

*Ayafiadftoct ov, o, Gradus scoUd^ ii. 
125. o. 

*AvafiaiviiVj 1) Adscendere, Con- 
scendere (momtem), vii. 218. a. aVa- 
/3a£ Ivl BevBp€ov vel iirl Mvipoc» iv* 
22. vi. 79. iSfc de profectione ex 
regione inferiore in Superiorem: 
dvaPd^ £( rovc Baicrpiovct ix. 113. 
/i^ £2« Coitu animaliumt quum ma^ 
inscendit /emfnam ; ol iinroi aVa/3a/- 
rovT€g rac ^Xeac, i. 192. m, tt^f 
mox ai Be fiaivofuvai, et dein dvi^ 
fiaxvt ht ciraoToc rwv ipviywv etc, 
Adscendere dicitur Fluvius^ quum 
ejus Augetur altitudo : riv fAti iw* 
eucai^£Ka infxcac dvafiy 6 worafiOCi 
ii. 13. a. 

i)jior. 1. act, notione transitiva : 
av^pac iirl ica/L(i}\ovc dvififiw€f Ho- 
mines camelis Imposuit, Conscen- 
dere jussit camelos, i. 80« a. m. quod 
alias dvafiifidieiv, 

3) Nonnumquam pro eo ponitur 
quod alias est vepieXOtiy, Sic dcX^- 
a€i is Ttjv Ovyaripa dval^vai ij rv- 
pavvlg^ Ad filiam transiturum est 
regnum, i. 109./. ovru> cc AstoyiSttv 
dvifiaive ij fiaaChfirii irii. 205. a. 
Conf. ^Ava^iapCiv* 

4) ^^»6i t(2^ valet ac dvofiaiveiVi 
Evenire, Eventum habere : ^v fuv 
T^ av Xcyccc dva(iaiyp fiaatXei rd 
vpiiyfiaraj, vii. 10. 8. quemadmodum 
Latine dicimus Res eo Redit. 

^Ai^a/JoXXe^ai, Rejicere t» aZtW 
tempuSf Differre. dvafidXXofxai roi 
cc Tpirnv ^fiipifv dwoicpivieaOatf V. 
49 extr, dvefidKkovro cc rtiy v<rr€- 
f>aMgv vwoicpivaadtUi iz. 8. a. c£ 
9f(£^C ie ^fiip^y dvafiaXKifuvoi, 
ibid» ovK €Ti dvefidXXovTo^ fii| ov ro 
irdy fJUi^aviiaaoBai, vi. 88. 

'A^^a/^aXAcodai fidxas vpOQ riya 
est Pugnas suscipere, Pugnare cum 
aliquo, v. 49. extr> nisi ibi a»^Xa- 
fiiadai legendum. Fide quce in Var* 
Lect. disputavimus. 

"AydfiatnQ, ioc» i?) Adscensus montiSf 
vii. 223. a. 

"Avafiifidl^eiVt C/onscendere jubere^ ANA 

Imponere. dvafiifideai rovc irai&ic 
CX4 invovc» i. 63. /. dvefiifiave tov 
Kpoltrov iirl njv irvpijvf i. 86. a. bis. 
dvefiifiatrav avrov ixl irvpyov, iii. 
75. a. dvafiifid(ovtri ovrovc tV^ rac 
di///3aci iv. 72. 9». €va €Ka<rroy dva- 
fiifidiovtri eVi rov iirirov, iv. 72./. 
ti6t perperam olim iirl lirTWv, 

^Ayafikatrrdveiy, Repullulare, Reger- 
minare, Renasci. Metaphorice : ov 
fiij ri TOi €K y€ €K€ivov y€<aT€poy dva- 
fiXaaniffetf Nihil novarum rerum ex 
illo quidem tibi renascetur, iii. 62. 
f, ai ^vpdKovoai TrapavriKa dvifiXa- 
vTov, Rursus floruerunt, vii. 156.a. 

^Avafioqv^ et lonicaforma *Afifioq,v, 
Exchunare. ovre dvifitnre, i. 10. iii. 
155. a.ix- 28. a. ovT€dvifi<a<raQ,ovT€ 
diriKXav9a£9 iii* 14. m. /. o ^c fiiyfi 
dfifiwvac, i* 8. 9». dfifideayreq fiiya^ 
iii. 38. /. dfifi<ji<rac f^y^i ^ii» 18. a. 

*Am/3oX]|, ^Cf 9» Rejectio in aliud 
tempus, Dilatio, Mora. ovjceVi ec 
dvafioKdQ iwoievvro rrjy diro\wprf<riyf 
Non amplius distulerunt (In lon- 
gum traxerunt) discessum ; Nullam 
discedendi moram fecerunt, viii. 21. 
/ qucB prftriQ in H. Stepkani The- 
sauro perperam Thucydidi tribuitur. 

*Avdy£iy, Educere. trrpaTevfia dvofcic 
iwl Trjy 'EXXd^a, Educes exercitum 
adversus Grseciam, vii, 10, 8. Pn^e- 
sertim frequentatur locutio^ ^Avdyeiv 
v^act Educere naves in altum, Evehi 
navibus : cui icardyciv, Ad littus re- 
ducere, Revehi, opponitur. rdc veac 
oi yavafr)(pi dvayayovTtq Strov t€ 
ritrarepa irXidpa diro rov atyiaXov, 
vii. 100./. dvdyeiv rdc v^ac Tpdc 
Tov tfrdfioVf viii. 57. a. 79. m. dvri' 
yov rdc y^ac CTri rijv 2SaXa/iiva, viii. 
70. a. 76. m. dvfjyov rdc v^ac dird- 
<rac, navibus omnibus evecti sUnt, 
viii. 83. dvfjyov irpoc rijv ^ircipov 
rdc v^ac rdc aXXac, Caeteris navi- 
bus evecti sunt (sciL a Samo ins.) 
versus continentem AsicBfix- 96. a. 
Et nude *Avdyciv, suhintellecto 
aceusativo rdc v^ac, Evehi navihus, 
Sic viii. 76. a. dvriryov fjiv — dv^yov 
^c, ubi non (ut videtur Mm. Porius 
ojQcepisse) jmcia inteUigenda sunt ANA 

verba dvriyov t6 qt iaKipiic icepac» 
nam accusativus iste a verbo kvkXov' 
luvoi regitur» 

Item in Medio, dydyeffdait scil, 
TcTiai VTKviri, £vehi. dvayofiivoiai ^i 
<r^i cTreccaro oi Bdpfiapoij viii. 84. a. 
iirl rdc aWac viitrovg dvdyovTO, vi. 
96. extr. ANA 

vwo Tjjt yvvaiKOc dvayviairdelcf epyov 
ovK odiov ifiri\avdTOf iv. 154. fn. (i>c 
di dyayvwadrj tSip^riQ trrpaTeveerdaL 
irrl ri|V 'EXXci^a, vii. 7. a. hltrac fjiri 
dvayviatrdrj tSHp^rjc iroiieiv ravra, 
vii. 236. a. oJc ^i o^toI ol dveyvfav- 
fiivoi etravf Postquam hi ab illo Per- 
snasi fuerunt, viii. 110. a» ^Avdyeiv SvfrlaQ Herodotus dicit ^AvayKairi, iyc> >?> (/o». f. q, cormfn Sacra facere, Offerre victimas ; ii. 
60. /. an quod altioribus in loci8|>/e- 
rumque locata sunt templa deorumj 
quibus sacra fiunt? {Sonat enim 
*Aviyeiv proprie, Ducere in altio- 
rem locum, in superiorem region- 
em : ut vi. 30. /. ov itaovra dvifya- 
yov fiiv, nempe ex inferiore Asia in 
superiorem.^opTaiovaifuyfiXaQ dvd^ 
yovT€Q OvtriaQy ii. 60./. vi. 111. m. 
Similiter opTijv dvdyeiv dicU pro eo 
quod aliieopTriv dyeiv usurpant. dvd- 
yovat rjflfft Trjv opTrjv, Isidi festum 
agunt, ii. 61. a. 40. a. dWriv dvd- 
yovai oprriv ry Aiovv<ra>, ii. 48. a. 
Et absque Dativo casu : oprriv dvd- 
yetv Atyiwrr/ouc c^a^ay, ii. 122. a. 
opTriv fieydXriv dvdyovaiy ff KiKKrfrai 
. viro Hepaiwv Mayof^ovia, iii. 79./ 
^AvayiviooKiiv, 1) Agnoscere. aVa* 
yvitivai tovq (rvyyeviaQ Trdrrac, Ag'- 
noscere cognatos omnes, ii. 91. / 
Pro eo quod in communi Grcecorum 
et in Attico sermone dvayivwtrKeiv 
Legere significatf Herodotus verbo 
e7nXiye<rdui utitur. 

2) Ex lonum usu verbum 'Avayi- 
viacTKeiv Herodotus usurpat pro eo 
quod alii dvafreideiv dicunt, Persua- aVdyici;) Necessitas. Amyicaiiy «rarc- 
Xa/3e "IbiFac av^paQ direveixdfivai ec 
Atywrrov, ii. 152. m. iii. 27. m. el he 
dvayKairf etiy, vii. 204. m. ovhefiiriQ 
iovfrriQ ot dvayica/iyci vii- 99. a. dyay- 
Kairiv <^(r\ cTvat tov o^iXovra Kai ri 
yj/evhoQ Xeyetv, i. 138. a. Spa dmy- 
KcUriv vpoketfiivriVf ri tov ^eoTrorea 
diroXXvvat, ^ avro»' dTrdXXvffOat, i. 1 1 . 
/. dvayKairiv iqfjiiv ov^efiiriv oloi ri 
iare Ttpotf^ipeiv, vii. 172./ {Conf. 
'AvdyKrf.) exovreQ ^vo 6eovc, Ileidw 
re icat ''AvayKairiv, viii. 111. a> 

wr' dvayKairiQ ifiT^htfrav, vii. 172. 
a. ix. 17. a. vrr dvayKairiQ expf^voty 
Necessitate coacd, vii. 233. a. et m. 
VTT dvayKairiQ /leydXiyc ixofJi^voQ, ix. 
15. «i. ei vir' dvayKairiQ fiiZovoQ icare- 
^evx^e» Si graviore necessitate estis 
adstricti, viii. 22. m» 

ticereve /ii| fiiv dvayKairf evZelv, 
(Ne se necessitati illigaret) ^taicptvat 
rotavTTyv atpetrtVf i. 11. tn./ eirofieda 
dvayKuiy evSehefjiivot, Necessitate 
adstricti sequimur, ix» 16./ ov ydp 
dvayKairf e£epyo/tiat, vii. 96. Conf. 
*££epyetv, suo loco. avhpaQ ec dmy- 
Kairfv drretKrfiivTaQ, Homines ad ne- 
cessitatem redactos, viii. 109. a. dere, Impellere, Inducere aliquem ^AvayKaitaQ ex^i seq. Accus. et Infinit. 

adaliquidfaciendum. Conf. Harpoc. Necesse est, i. 89. / Cum Dativo 

et Suid. in*Avaytvia<rKOfji. et Gregor. persona: dvayKaiioQex^i fJ^ot wotietv 

Dial. lon. sec. 95. aVaytKtJaicetc ravra, viii. 140, 1. a. m. ix. 27. a. 

oTpaTevetrdat fiaortXia, vii. 10 extr. 'Avayicacrdc, Coactus, vi. 58. w. ubi 

rtc tre dydptairtav dviyvtatre iro^jEfnov monstrose olim dvafxatrOovQ edd. ante 

dvTt il>iXov fiot KaTaerrrivat, i. 87. m. Wess. pro dvayKaarovQ. 

(Jc dviyvioare, sc. avTov, i. 68./ tov^ 'Avdy«?. vq, i}, {communis forma no- 

Tov dvayviaaaQ 6 Mdyoc» wc ot xdvra minis pro qua plerumque lonicam ^tairprj^et, iii. 61. / tovtovq dva- 
yviaaaQ dfia eKeivot<rteice<rQat,\. 106. 
a. Similiter, iv. 158. vi, 75. 83. vii. 
144. a. 165. m. viii. 57. 58. 100. a. 
liem Passiva cumforma, tum nolione : ^AvayKairi usurpat Herodotus) Ne- 
cessitas. et ^i) Trdora dvdyKri oipdrivat, 
i. 112. m. Trdira dvdyKri etrrt i<rat, 
ii. 22. m. Tpifetv tovq rojccac roltrt 
fjiev iraict ovoefjiiri dvdyKri, Tytrt ^i ANA 

&vydrpa9i irdaa dydyKTf, ii. 35 extr, 
SiciY, 179./. V. 52. a. ovlafid a^vva-> 
iriifc dvdyKfi Kpiamv e^v, vii. 1 72./. 
P/«r. ai dvdyxai, Angustis. ec 
dvdyKaQjitydKaQdinKvittrBai^ i. 1 16. 
/. Item^ Tormenta. 6 ^edyofitvoc ig 
rdc aVayicac, ^id. ubi haud mtdto 
ante aity tm rov fiovKoXov XaPiav fia- 
vaviirg, conf; Not. ad l. c. KaKorrjrog 
dvdyKai in Orac. -apud Nostrumy vii. 
140. extr. sunt Calamitates neces- 
sitate &ti impendentes. 

'Ayayvw^iC, loc, i}, i. q. dvayviapnnc, 
Agnitio. rov 'Airrvdyea eoyet dvd^ 
yv^inng avrov, i. 116. a. 

^Ava^aieiv, Dividere, Distribuere. 
yac dvadaiofuvact iv. 169. in Orac. 

'Ava^trfioSfOVfOfDiyiBio, Distributio, 
Partitio. eireKdKiovro (avrovc) oi 
KvpjfvaJoi €7rc y^c ova^a(7/i^,iv. 159. 
a. ervviiyeipe iraira av^pa e^r^ yijfc 
dvabatffi^^ iv. 1 63« a. 

'Ava^eeci', Religare. Peculiari notione 
dieitur aliquis dva^tivai rijv warpiTiv 
(vel - iiannvv) eg eKKai^eKarov Beov^ 
Familiae suse originem continua 
serie ad sedecimum progenitorem 
deum referre, ii. 143. a. et m. ovre 
ec Oeov wre ec ^f>ciiaavedi7(raFavrovc, 
(i. q. eavrovc») Nec a deo quodam, 
nec ab heroe, generis sui originem 
repetebant, ii. 1 43. /. Not. 

'AvaBeiKvvvai, vide 'Ava^e^ai, 

'AvaBeKeadaif (Jon. pro comm, dvaM" 
XetrOai) Recipere, Polliceri, Pro- 
mittere. dva^eKOfievovQ viro\eiplac 
vapi^eiv rdc 'A^^oCy v. 91. m, 

'Ava^i^ai, loni pro dvahl^at, To]lere 
et Ostendere. ave^e^e ffrffirfiov (sig- 
num edidit) rolat oKKottrt dvdyetrSatf 
vii. 1 28. 9». dvoBeiat Ueparitrt eK trvv" 
Bi^fiarog dtrwl^at Persis ex compo- 
fiito clypeum sublatum ostendisse, 
vi. 121. a, Sic 6 aVa^e^ac, vi. 124 
extr. Pro dvaleiah ^ eadem re, 
vi. 115 \extr. et 123. a, perperam 
olim dvaBeia(r6at legebatur, Passi' 
vum dvahexdrfvat, et dveZe^xBrf ainric) 
habes vi. 124. 

'Ai^a^i^aflTireiv, Dedocere, Meliora do- 
cere. Passiv, ravra GefuoroicX^oc 
Xeyovroc dve^t^doKero Evpv/Sca^C» ANA 

Meliora edoctus mutavit sententiam, 
viii. 63. bis, ubi vide Not, 

'Avadi^ovac, active, Edere, Emittere. 
i. 179. /. FWe tw^Aoi^aXroc. NeU" 
traliter, l,va ai wifyal dvaZth)v<rt 
'HLatdvlpov^ Ubi oriuntur fontes 
Mseandri, vii. 26. m« 

^AvaBpafielVj Sursum currere, id est^ 
Exsilire, Subsilire, Raptim surgere. 
Sic dvd re eSpafiov ol ^aiiceec xai 
«^viTO rd oirXa, vii. 218. a. Sic et 
iii. 78. a, rfHg dvatpafuiv iK roiv Bpo- 
yovf vii. 212. n. Sed in Vita Hom. 
c. 19. est trvvijiri ec ro \9aplov dva^ 
hpafjLetv oBev dvrjydyovro, Accidit 
ut eumdem in locum Recurrerent, 
(Retro pellerentur a ventis) unde 
Bolverant. 

Metaphorice^ de Plantarum tncre- 
mentOf Succrescere, Ezcrescere» 
Bnasci. tSpktv ffkatrrov iK rov oreXi- 
X^oc 6<rov ri TTfxyalov dvahe^pafiti» 
Kora, viii. 55. Item de kominibus 
vel populis, Incrementum capere» 
Viribus et opibus augeri : dvd re 
eipafwv avrUa Kal evdfiviidfi<rav, i. 
66. a, cu ^vpdKOvtrat wapavriKa dvd 
r'.^ e^pafwv Kal dvepKaarov^ vii. 
156. a, 

* Ava}^evyvvvat, Pro eo quod alias ab^ 
solute ponitur hoc verbumj subinteUi- 
gendo rovc iirTrovc aut rd dpfiara aut 
aliquid tale, significatque Movere 
eastra^ Redire vel Abire cum exer- 
citu aut cum dasse, Herodotus con- 
struit idem verbum eum Jccusativo 
significante Exercitum vel Classem 
^uam ^tf t» Reducit, ve/ Abducit ^S^tc 
ait aya^ev^avrac iravra rov frrparov^ 
ix. 41. a, dva^ev^avras ro orparoire' 
dov, ix. 58./. ^v firj dva^ev^yg wpoe 
rov ^ltrdfiov rdg viyac, viii. 60. 1 . 

^AvdOrifjuij arocj roj Res deo dedicata. 
Kpoltr^ itrrl Kal dXKa dvaOiifmra 
{scU,l dvareBetfieva vel dvaKeifieva) 
iv ry '£XXa^c TroXXa, i. 92. a, et 
stepius in eodem cap, et altbi. 

'AvaBptavKetVj Insilire, Saltu conscen- 
dere (equum.) dvaBpiaaKet iirl rov 
trcwov — Kal ot dvaBp*a<rKovrt iirl rov 
iinrov, iii. 64. a. m. AbsolutCj Exsi- 
lire, Prosilire. dfjk^trag /leya, aVa- ANA 

BpiitncUf vii. 18« a. ubi dvOfmaKti 
frcsfermt libri nonnuUu 

[^AralyeoOaif Recasare. Sic oUm cum 
plerisque MSStis edebatur kbIvov 
ravT dyaivofuvov^ ix. 53. vhi ex vet, 
cod, recte tVees, ravra vtviniuyoo 
recepit, quod vide in Nocccf.] 

*AvaAff£uVf 1) Occidere. woXKovq av- 
^pas dvatpriKOTet, Qui multos ho- 
mines occiderunt, iv. 66 extr* ubi 
quidem Schief, ex MS, Pass, dpai-' 
pifjLorcc recepitf quod significat doi 
captivos fecerunt. Sedfortasse dva- 
paiptiKOTeg scripserat Herodotus^ quce 
verbiforma^ diversa quidem notione^ 
exstat V. 102./. Ibid, paulo ante^ pro 
vulgato dpaiprifjtevoii videtur dvapai- 
pvmevoi legendum, Vide %bi Var^ Lect, 

2) *Avaipeeiv et ^AveKiiv^ Edere 
responsum. dveXKt t6 j^pvionipiov vel 
To fiavnfiovj Oraculum respondit. 
fjv fiev t6 ypiiOT, dvekg^ i. 13. avccXc 
Ze t6 xp. tbid, dvelXe to fiavnjioVf ii. 
52. /. dvelXe rj Uvdirif ix. 33. a, oi 
fidvTieg dvalpeoVf Yi. 69. m, 

'Avatpeeiv dyiivac vide paulo infc" 
rius num* 6. 

3) 'Ava^peeaBai oiTa^ (*'• ?• olpel,- 
oQai) Capere, Sumere cibum, iv. 
128. bis, irotvriv dveKeoQaiTfiQAXofi'' 
irov xj/vxig^ Foenam capere (repe- 
tere) ceedia .^opi, ii. 134. /• ^t^. 
dvatpeecrdai yvwfitiVf Suscipere opi- 
nionem, vii. 16, 1. dvaipeeodat ifu- 
yji}^fv%iiiv^ Suscipere cupiditatem vi- 
tas, Amore vitae capi, vi. 29. dvatp, 
iroXefwv, Suscipere bellum, v. 36. a, 
dvatp, wovovs vjrep nvoc, Labores 
pro aliquo suscipere, vi. 108. a, 
dveKeorSai (f • q, eKd€\e<r6at) rd ovvo" 
fiaTa rd dir6 riiv (iapfidpwv ^jcovra, 
Admittere, Recipere, Accipere no- 
mina (deorum) a barbaris adlata, ii. 
52. /. 

4) Fcemina dicitur dvaipeeoQat^ 
{quod alias ov\kafil3dveiv) Conci- 
pere fetum. ev ydp oe wKri tovt^ 
dvaipeofmt, IUa nocte te concepi, vi. 
69. m, Sic de lepore feminay dvai- 
peeTatf scU, reKvov^ Concipit fetum, 
iii. 108. m, 

5) dvatpeeoSai veKpoVf Tollere, ANA 

Auferre cadaver. i\ovTas rd ifpo- 
o^opa fJc dvouprioofieyovi (t6v vt" 
Kp6v),iY, 14. /• ^Xavvov tovq tirirovg 
irdvrec ȣ av rov ye veKp6v dveKolaTOy 
ix. 22. extr, ovle afi i^eyivero t6v 
yeKp6v dve\ea6atf ix. 23. 

6) dvatpeeo6cu vlKriv^ Reportare 
victoriam. viKtiy dvatpierat icaAX/- 
arriyy ix. 64. rovrjfi' rriv vIktiv dveKo- 
lAjevoVf vi. 103. a. Inde per meto- 
nymiam^ ut vik^v fid\riv^ sic et 
dvaipeeo6ai dywvOf et simUia^ dicunt, 
dyHvas tovq fuyioTOv^ dvatpiioeo6ai, 
In maximis certaminibus victoriam 
reportaturum esse, ix. 33. a, dvaipri' 
oofuvo^ yvfivtKovs dy^avas, ibid. 
'OXv/<irca£a dveXifJievos Te6pivwff vi. 
70./. 103. a. et m, bis, Item activa 
formOy OTetJHiint^tofxnfc dywva^ dvai^ 
prfKOTa^ V. 102. extr, 'OXv/tirta dvai- 
prfKtiQ Te6piinrf9 vi. 36« a. 

Olim Ba/3vXiJy — dvaiprfro editum 
erati,l9l extr, ubirecte dpalprfro edi- 
dit Wess, lonicepro ^prpoy Captaerat. 
'Avaco-i/iovv, (/o». pro comm, dyaX/- 
OKetv vel lairavqv^ Consumere, In- 
sumere, Impendere. fi^KOQ o^, 
ev^ov^ av^pl icevTe riftepai dvatot- 
fwvyrat^ scU, eg ravrriv niv o^k, i. 
72 extr, Similiter : foiKO^ ?rXoov, — 
lifupcu dvatoifjujvvTax reooepdKOvra, 
ii. 11. a, ova is ovpfmiiiy re — di^ai- 
otfi<o6ri^ ii. 125./. ubi mox dein hela- 
icaviia^aty eadem notione, (cc rijv 
nvpafiiha) TaXdvTtav \tkiddec — dvai- 
oifjMvrat, (pnjet, pass,) ii. 134. m, 
cc rrjv ippovpiovoav tniroy iKarov rd- 
Xavra dv€uatfjLovvTai^ iii. 90. /. 

rov ^ijra ravra dmi^c/tovi^cM ; Ubi 
ergo haec consumuntur? sive wov 
Quo valety id est, elQ ri^ In quidiiam, 
Quem igitur in usum hsec impen- 
duntur ? iii. 6. SimUUer : Scl /uc 
eTci^pdoat^ tva (t\ e, oirov, vel cc ri) 
eK TrJQ rdippov^ yrj dv€uoifita6riy Quem 
in usum insumta sit terra e fossa 
egesta, i. 1 79. a,Alibij eadem notione^ 
eum Partidpio, t6v \ovv cjc rov opvy- 
fiaroQ dvataifAov wapd rd \eC\ea rov 
vorafjuov irapa\iovaa, i. 185. m. n}V 
oTO^v dvmatfwva6at eKtjiaXKofJtiyfiy 
iirl rriv Oi^fciyi/ T^Q^Qwiocy iv« 35./. ANA ANA 

iwouroi fiijyes evplvKorrat dyai^t- cere» Iterum tentare* ^65o/«to; Belli 

fwvfievot ii '£Xc0avrc »^c iropevofiiv^ fortunam itenim tentare, yiii. 1 00. a. 

cV rovc AvTopjiXovc^ V. 31. SimilUer Cum Dativo : rl Bi irdirwp iiei m 

V. 53» extr. vavfMxlj^ei dvaKtvivvtrietv ; viii. 68. 

otvogdfMwi\ivocdvat^tiJU>vr€uv\iav 1. Cum Purticip. fjtrj dvaKtvSvvevetv 

ri etc. ii. 60. /. im /ii) (t^cmv rov 0i;/i/3dXXoiTa, iz« 26» <i. m. 41. m./. 

<rcro9' dvatirtfifaowty Ne ipsorum *Avajrireciv, Agitare, Ultro citroque 

cibaria consumerent, iii. 150. /. movere, Yibrare. dvaKtviiiravrtQ av- 

avTti i| /icXcroeo^oa iv rf irpoirBtv dgl rov furitipov ^timv^tf Yibrantes ii- 

'Xpovtj» dvatvifwvfiivrii rore rfv d^paV' lum sursum conjiciunt, iv. 94. fli. 

aroi:, yiii. 41./. 'AmjcXaiciy, Fletum tollere, In fietum 

Conf, Hpoavatatfiovv et npocrarac- erumpere. Kaxd fui(io if wore cim- 

irtfwvv, rXa/civ, iii. 14./. di^aicXavo^ac fuya, 

'Avatirifibtfia, aroct ro, t. q» ^ $airdvi|, ibidm, wcrovPaaiXiatKovdvaKXav" 

Sumtus, Impensa. x*^^c ruv dvat- travraf iii. 66. a. Coff/. *Ami'Xa/ciK. 

irtfiiafjLdrufv r^ arpariy ^y »31, a. Conf, ^AvakXivetVf Aperire /or««. Srai^ rifv 

30. /. ubi i7rt(r\i(rdai rrjv iawdvriv dvpriv rrjv KarartriKrrjv dvaKXlv^f v. 

rg arpart^. 16. /. Not. dvaxKivnrdi dvpat, Ape- 

'Araicii/eiv, Accendere. irvp dvaKcUttVf nte vos fores, Fita Hom. 33. m. 

viii. 19./. ?n;/> aKcucavod^evoi, «6td. 'Ai^aKOivovdrOai nvi, Communicare 

irvp aVcicatov, iy. 145. a. otim Var, cum aliquo. Vhi de Hominibua agi" 

Lect. et NoU Conf IIvpi;. turjVerbovrr^priBeffdatutiturNoster; 

Metaph* 'AvaKaieaOat, Excandes- sed de Fluvio, qui aquas suaB cum 

cere, Ira accensum esse, v. 19./. aliomiscet^aitdvcuoivovrairy^Iflrrpy 

^AvaxdfiwretVf notione intransitita^ ro v^wp, iv. 48* /. 

Flecti. ravrri X^yov ro opo^ dvaxafi- 'AvaKOfjiiisffdatt Non solum Retro, sed 

wTsi ec rd eipriratj ii. 8. a. et Sursum ferri, vehi, venire ; Ad- 

*Ai^icav6oCf o, i}, Spinis carens. Kiirea scendere ; £z inferiore loco in su- 

/icydXa dvaKav&a, rd dvraxaiove periorem venire. dvaKOfittrBivrt^v ^e 

jcaXf ovcTi, iv. 53. m. rovrctfv, Hi quum (a Nili oitio Mem- 

'AvaKdwretVf Deglutire, Devorare, phin) deportati, advecti fuissent, 

Absorbere. di^ajcdirrovffi, ii. 93. a. nempe, dvd rov worafuovy advento 

N. idem quod tbid. paulo post Kara-' flumine vecti, ii. 1 1 5. a. 

xiVovoi. Conf Wese. ad Ghss. Herod. 'A vcucoir/Cciv, Ejaculari. NeutraUter^ 

ex, lib» ii. et Koen, et Schnef ad (f&Aquaprosiliente.cViR)/>v^ff«ricjcd- 

Gregor* Dialeet» lon. see, 117« oTovroviroXwKOvdyaicoiTc^Ciefc/icoov 

*AvaKttadatt $• q, dvariBtaQat aut dva- rov dXoc v^p \l/vj(p6vf iv« 181. a. 

rc9ei96ai, pro varia verbi dvariBrifu ^AvaKptfiqv veV AvaKpefmvvvvat^SvAy-' 

notione.Kprfrripicoij^pvffeotdvaKiaraty limem suspendere. (frpoc) iraviia 

Consecrati, Dedicati ab OIo sunt irf)0^aflr<raXev<raiTcc avrov dveicjfie- 

crateres aurei, i. 14. a. voirifia dm- ftatravt ixi 120./. rovrov rov dveKpi" 

KsifjLEvov iv Ip^f Opus in templo de- fiaoBivroc trpowdrwp^ ix. 122. a. 

dlcatum, ii« 185. a. m. 'Ai^aicp/vcoOai^Disceptare.dmKpciro/ie» 

«-dvra ec rovrovc dvcucearoc, Om- >^vc ir^c ecnvrovc )7*^C KanXdfijiapey 

nia ad hos (ad horum auctoritatem) ix. 56. c». 

Referuntur, iii.^l.m. yi^co Aqio- 'AvaKpttrtCf ioc» tj, Interrogatio, Dis- 

KTfg ig iwvrov wdv dKOJKtifUvov^ Om- ceptatio. ovhk dvaKpifrtoc if^iitHre av- 

nia ad se Referri, in se Sita esse, a rdv^ Nec Interrogatione (vel discep- 

se Pendere, i. 97. a. tatione, disputatione) eum dignatus 

'AvcuaipvtnretVf Proclamare victorem* est, iii. 53. a. ubi quidem ex aliis 

Passiv. dvaxripvxBrivai, vi. 103. a. m. codd, diroKpi<rtoc recepit Schoef Pro 

'AmiTiF^vi^eveii^iItemmpericuIttmfa- Kplfrty {u e* judicio) quod ex codd. ANA 

nanniMis recepimuSf Tiii. 69. a. alii 
vulgo dvaKplai habent, iripiroyTO ij 
dvaxpLin, Delectati sunt illius dis- 
ceptatione, vel disputatione. Paulo 
post tbid, iBiipiiHQ Kopra ii<rBri ry 
yyt^fJiTj riJQ 'AprefjutririQ, 

^AvaKpovetFdaiiTi irpvfivriyf item ahsque 
Prcepos, *AvaKp, vpvixyriy, Id puppim 
remigare. oi aWoi "EXXiyveg tTrl 
irpv/j,yiiy dyeKpovoyro, viii. 84. a. fte- 
Xpt KOffov eri irpvfiyriy dyaxpovetrde, 
Md. /. Vide ibi Far. Lect. et Not, 

*AyaKrdtrdaif 1) Recuperare. aVaan-. 
oirltrw rrjy rvpayyi^, i. 61. flt. njv 
dpyriyi iii. 73. m. ei /xij dyaxrfi^aiaro 
OTcivia rriy dpyiiy, iii. 75. /• 

2) Sibi conciliare. iXrri^iayroyOe'- 
oy rovroiffi dyaKnitratrdai, Sperans se 
hisce DeimiPlacaturum, Beneyolen- 
tiam illius sibi Conciliaturum, i. 50.a. 

'Avaicropiov, sive ^AvdjKTOpov, ov, ro, 
Cereris templum. rolpovro iv *£Xev- 
frlvi dvaKropioVf sive^ ut aZft, dvdKro^ 
pov, iz. 65. /• tf6f vide Var* LecU 
et Not. 

*Avaicvirreiv, Caput ioUere, Erigi. ^i* 
iifjiea£i\evdep<ifdei^dyiKv\l/eyY.9l •m.f» 

'Avaic(U£, (/oft. s.9.eV(/ieXa»Cf ^povriari" 
KcSc» ^vXaxrdciSc). Vide Gloss, Herod. 
ex Lib, i. sive Suid. et Gregor, DiaL 
lon, §.84. dmicwc elxe rwv iropBfjiiiaVf 
Curam intendit in nautas, Adven- 
tum eorum sollicite obeervayit, i. 
24./. oTTOpov xac rig dvoKiic exerw, 
De semente facienda quisque sit 
solicitus, Sementi faciendse sedulo 
det operam, viii. 109. /. 

*Av€ucia)(ev£*-yi 1) rac vija^ vel via^^ 
Contractis velis Cohibere, Retinere 
naves in alto mari, ut leyiter fluctu- 
ent. ai^eicAixevov rac vcac, vii» 168. m. 
id estj rd oBovia orifVavrec e'oaXevoy, 
interprete Suida. Sic yii. 100. /. 
rac viaQ oi vavapy^pi — dveKtiyevov. 
Et vnep rovrov (rov <kiXijpov) dva- 
KV)(ev<ravrec rac ^^C, diriirXiaov 
o3r/ffw, vi. 1 16. /. ubiperperam Glos- 

. sator dvaKiaxeviravreg interpretatus 
est dvaxi^4<ravreQj qtus interpretatio 
etiaminHesychiiLexiconvoc, 'Aya- 
Kvxi<favrec (sic ibi mendose pro 
^AvaKi^x^vaavreQ^intravU; sedrecte ANA 

ibidem Hesychius adjedt fteretipovQ 
Kari-xpyreQ. « 

2) Etiam ad alia transfertur hu- 
jus verbi usus, tva dvaKotxev^ rov ro- 
vov rtav orrKiaVy Ut intentionem re- 
tineret (vel sustineret) rudentium ; 
idesty impediretquo minus laxaretur 
rudentium intentio, vii. S6. a. Item 
de Homine, dyeKia\eve (sciL iiavrov) 
diXtav ei^vai — okoIov rt iroiii<rovoiy 
Retinui^se, Continuit se, Quietum 
se tenuit, observaturus quid facturi 
essent, ix. 13. a. 
*AvaXafAfidveiVy 1) In manus sumere, 
Capere. ra ro£a dvaXafjifi. Sumere, 
Capere arcum, i. 78. a. m. amXa- 
fiovres rd OTrXa, ix. 53. a. 57- a. 
dvaXafiiay ro irai^ioVj i. 111. a. 

2) Recipere. Sie dvaXa^lv rrfv 
dpxiy, Recuperare Imperiuro, iii. 
73. a. iJc dvaXdfiouv rovc ojriwaQ 
rovg itrl rd oiria<H.y(pfUVOVQ^ Ut Reci- 
perent fiimulos, ix.5 1 extr* dvaXafiely 
rov XoyoVf Resumere narrationem, 
Redire ad cceptam narrationem, 
qu43e interrupta eratj v. 62^ a. 

3) Reparare. dvaXafieivrrjwpoTi' 
pfTiv KnKortfra^ Superiorem Reparare 
calamitatem, viii^ 109. a. rovro ro 
rpHfAa dviXafioVf Hoc vulnus sarse- 
runt, Hanc dadem repararunt, v. 
121. a. {nisi t6f, ctim aliiSf juncta 
intelligas verha fjurd ^ rovro ro rp^ 
fjM^ et dviXafiov neutraiiter acdpias^ 
Receperunt se, Animum et vires 
receperunt. Conf Tpw/ia, et Lexic, 
Polyb* voe, *AyaXa/ipaveii', n»m.4.) 
o fiev dviXafie wdirav rjfv eireyei- 
ydeiodv o€ oiWifv, Omnem cnlpam, 
quse eum presserat, Reparavit, 
Compensavit, Expunxit, vii. 231. 

4) ^AvaXafiioSaif Suscipere. helae 
KivZvvov dvaXafiiaBai ov av 6 iranfp 
viro^vveiv iceXevjy, iii. 69^ a. jS^fc pd-' 
Xac dvaXafiia&aij Suscipere pugnas, 
utique legendum videturf y. 49^ /. 
ubi vulgo dvafidXXea^cu, 

'AvaXiyeoOai^ Sublegere sibi ea quce 
Aiimtim ceciderunt, rovc dvairiicTov- 
mc, airo nSy ^aXjiiav orar^pac o 
ocKcnic aveXeyero, iii. 130. /. 

^AvaXeix^iyi Lianbere, Delingere. t6 ANA 

ol/ia dyaXel^pvoi aXXijXMV» !• 74 exir* 

"AyaXjcic» t^oc, o, ij, Imbellis, Mollis, 
Ignavus. ^iyXa fSovXofiivoc iroueiy 
cJc cii7<rai/ amXicidec» ii* 103. extr, 

'AmXoy€t>', ©trfc 'ETravaXoycIv. 

['Ai^aXoy^4€ff6ac temere olim edd. vii. 
8, 3. a. e^yii. 194. m. Fide Aoylie" 
frOaiy num, 1. e< nttm. 3.] 

'Ai/aXarroc, ov, o, i;, Insuperabilis, In- 
expugnabilis. tuxoq dvdKwoyy viii. 
51. ^tdpBuQ amXwroc, i. 84. m. 

^Ayafmyddyety, Percunctari, Inqui- 
rere. hrjXa dyafjiavddyovoi iylvtro, 
Sciscitantes liquido cognoverunt, 
ix. 101. m, 

^Ayafid^evrogf ov, o, ^, c2e /erra Plau- 
stris inhabili, Quae plaustris per- 
meari non potest, ii. 108. m. 

'Ayafidfyniroc, ov, o, 17, Qui nihil pec- 
cavit. yvvaijca dvaftdfynfrov iutvr^f 
Uxorem quse nihil in ipsum deH- 
quisset, v. 39. /. Insons, Nullam 
culpam habens. iroXAV dvafidfmrjfrov^ 
iovaay Kai rbiy vfiorepov Kal yvv 
iarewrtoVf i. 155. m. 

[*Am/ia966vc» vitiosa olim scriptura 
pro dyayKatrrovg, vi. 58. m,'] 

'AyafidtrffeiVj Abstergere, Abluere. 
ravra iyto eirprf^a koI ifiy KetpdXy 
dvafidiag tf^ptay Haec ego feei, et 
meo capite culpam luo, i. 155. iti. 
Conf. Odyss. T. 92. 

' AvafAdy^eoQaiy Redintegrareprselium, 
Pugnam instaurare. dvefia\f(ravro 
oi Kdpeg, v. 121. a, yeviKrffxevovg 
dvafid-y^evQai re Kai dvaKafi^veiv 
rrjy Trporepriv KaKorrfra, viii. 109. a. 

'AvafjUveiv. Kal oi viro rij "I^iy vvKra 
dyafievovrif Et ei sub Ida noctem 
Agenti, Transigenti, vii. 42. b. 

'Avdfieoog, ov, o, rj, (f . q. 6 dvd fietrov 
£y) Qui medius (vel in medio) est. 
rdg dvafiiffovg iroXig distingttit Hero- 
dotua ah iUis qu(Jd sunt iirl r^ irorafjL^, 
intelUgitque Oppida quse in media 
JEgypti regione sunt inter fiuvium 
et montes, ii. 108. /. 

'Ava/ityj/vracyPermiscere^Admiscere. 
roleri TroXXa edvca dvafufil\araif 
Q.uibus multse alise gentes Admixtse 
(illis Immixtse) sunt, i. 146. a. et 
m, Conf. * Ava fiLtryeiv. ANA 

^AyafUfxyrffrKeiy cum dupl. aceus. In 
memoriam aliquid revocare alicui, 
vi. 140. I». Conf. 'EjrifUfiv. 

*Avafi)i, Promiscue. dvafili rfv ndvra 
Ofiolwg dvairet^vpfjieva^ Omnia pro- 
miscue pariter erant confusa, i. 103. 
a. m. vii. 40. a. 

'Avafiltryeiy^ i. q. dvafiiyvvvai. Mis- 
cere. dvafiltryetrOai r^tri aXXijeri, 
Misceri, Sese miscere, Promiscue 
versari cum aliis. i. 199. a. 

^Avafivierai (Commemorat) edebatur 
olim ex H. Stephani conjectura, i. 
173./. ubirectedvavefieeTai exhibent 
veteres libri. Sed ab ' AvafivietrBai 
(Jon. i. q. dvafivdtrOai) est dvafivri- 
trOivreg, Recordati, v. 109. /. et alia 
conjugata. 

"Avavlpog^ MoUis, Effoeminatus. m- 
Kltrrovg re Kaldvav^pordrovg dirdvrtav 
dvdfHaTTtav, iv. 142. 

*Ayavefietr6aif idem quod KaraXiyeiv, 

. Recensere, de quo usu hujus verbi 
apud Herodotum diserte Suidas mo- 
nuit. KaraXilei itatrrov firirpoOev koI 
rrfg firfrpog dvavefiierai rdg firfripag^ 
£t matris suse matres (ab una ad 
alteram adscendendo) Recensebit, 
i. 173./. 

"Araf , Kroc, o, Rexj sigillatim Apollo. 
Hinc vocativuSf tavai, de quo infra 
sub Particula'*^ dicetur. 

'Ava^rjpalvetv, Exsiccare, Arefacere. 
ravrrfv (rrjv Xlfivrfv) rd vTrofvyta 
dphofieva dve^rjprjvey vii. 109. /. 
Conf. *Awo^rfpalveiv. 

'Ava|ioc, 1?, 01', Indignus. Absolute 
positum videtur nomen vii. 9. a. iov^ 
rag dvailovg, Indignos homines ; 
nisi e superioribus inteUigendum dva-- 
^lovg KarayeXdtrai rffi\vy Indignos qui 
nobis irrideant : sed placet Indig- 
nos, Nihili homines ; Conf. "A^iog. 

^Availtagj Indigno modo. it^Bdprftrav 

dva^tag itaxrrtiiv, vii. 10, 5. 
^AvcL^vpileg, ae, Braccae, Feminalia, 
Tibialia. irepl rd trKiXea dvaivplhag 
gestabant Persae, vii. 61. a. lidem 
dva^vpl^ag e^ovreg ep^ovrai ig rdg 
fidxag, V. 49. a. m. Scythae trKvrlvag 
dva^vpi^agtl>opiovtri,i. ^X.a.m. Sacae, 
Scythica gens, dvc^vpihag iv^e^vKe- ANA ANA 

vaVf vii* 64. a. ubifortaste OKvrivfiQ ^frov rs lifAspiufv Ttvtripiav dvaT^ov, 

ac^ecerat Herodotus. rrjv x^^P^ '^^' ^» ^* /• 

t/«ic eV rjffi ivaivpltn^ iii. 87« m* 'AvairXcJecv, (^lon» pro, dvawXeiVy) 

*Avairav€oQai9 Vide " Afinavitrdai, Enavigare, In altum navigare, Na- 

^AvairdQtiv, Persuadere ad aliquid vibu8 8Q]vere,viii. 70.a.Ilenavigare, 

faciendum^ cum Inflnit, vi. 123. /. i. 78. m. uhi quidem etiam ovlaw 

«Jc ^i ol oSroc dvewiweLaTo, viii. 5. a. adjicitur, Conf. *^avaw\w€iv, 

^AvaTretpdffBaXf in re hellica 'Avaircc- ^AvairvUtVy Respirare, Recreari. vpiv 

pdaBai eat Experimentum facere, dvawvevaai eic r jc vawfylfiQ Kai rov 

Exercitari, iv. 12. extr. Conf Lexic. x^^f*^^^* ^^^* ^^* ^* 

Polyh.in^AvdTreipaet^AvaTreipdffdai. *AvaTod((eiv rcm, Revocare aliquem 

^Avafrelpeiv, Supeme infigere. iirl i^v- ut pedem referat ; et metaphorice 

Xov fjteydXov dvairelpaQy Prsealto palo Jubere aliquem repetere et\ quas jam 

infigit capui hosti pnxcisumyiy. 103. semel dixerat. Sic dvairohiiiav rov 

f. ^v dfroddvy dvanapelc, Si moritur KijpvKa Kard rriv dwd KopivQov airiiiVf 

infixus hastis^ (scU. is qui eublime Repetere (Iterum declarare) jubens 

conjectus est ut in hastarum spicula prseconem causam cur ad se Co- 

incidat) iv. 94. h. rintho advenisset, v. 92, 6. m. Sed 

^Avaireravvvvai, Aperire. dvairerdtrajQ ii. 1 1 6. a. dveitiihioe etavrov intelligunt 

rac TvXac, iii. 147. m. f. 158. m. ru/^o Retractavit sese. FideibiNot. 

fjieydXai KkitridSec dvaveitrrearai ec *Avdwreiv. vide ^Evdwretv, 

Ile\o7r6vvriirov,ix.9.f.evire\dye'idva" ^AvavrepovVf Alas addere, Excitare, 

Trewraftevf vavfxaxijffetQf viii. 60. 1 . Instigare. dvawrepaierae avrrfv (Paris 

'Am7rera<76ai et 'Ava'rrire<r6ai {Conf. Helenam) o*i\eai ey^iAV eKK\i\l/a^, ii. 

Mcerid. Attic. p. 311 seq.) Sub- 115. m.f. 

volare, £volare.9reXeca^acejc9i;/3€<w ['AvaTrrco^ac, Indui. Xcoi^rcac dvaft- 

dvawrafiivaQy {syncop. pro dvawe- fiivoty Leonum pelles induti, oUm 

ra/i.) V. 55. a. uhi alii dvawerofiivaQ. vii. 69. a. uhi nunc evafifiivot.'^ 

*AvdwrjpoQy Corporis membro quodam *Avairrvo'ffcc)', Evolvere, Explicare, 

. captus vel mancus ; sigillatim Cae- Aperire. cicaffra rtav trvyypafifidrutv 

cus, Vit. Hom. 23. f. Not. dvawrvtrtrutv, i. 48. a. dvawrv^aQ ro 

'AvawtfjLwXdvat, Explere. Peculiari ^tp^lov^ \. 125. a. 

hujus verhi usu dicitur aUquis TroXXa ' AvawvvQdveadaty Sciscitari, Percon- 

KaKd dvawtfiw\dvaty pro wdtr^etVy taTi.dvawvvdav6fievoQevplaKtOfY'57.a. 

^petVfdvarXijvat: qtiasidicas fiirpov 'AvdwverroQ, ov, o, ?;, Cognitus, Com- 

KOKuiv dvdw\eb>v ^petv. Sic riva ^ai- pertus. dvdwvara yev6fuva/ ravra, 

ftovtav wapajidvreQ^ rdde dvawiu-' Haec postquam innotuerunt, vi. 64. 

w\afiev ; vi. 12. a. m. otra utv ce7 a. 66. /. ix. 109. a. 

dvaw\rj(rat icaica, v. 4. vvv atv yrj i^ *AvapatprfKtjjQ vide supra in 'Avatpietv 

"Bottin-iri w\ita firj dvaw\iitrjf, Plura et in AvatpietrBat. 

porro non patiatur terra Boeotia. ix. *AvdpfwtrroQf ov, d, if , Incongruos. 

87. uhi oUm dvarXrftrtf. dvapfwtrr6rarov wdvrtav^ iii.80. m.f. 

*Avaw\dairetVy Refingere, Reficere, 'Avopwa^ctv, Sursum rapere, Abri- 

vel Reaedificare. Koi rtQ oiKirjv dva- pere, ut aquila prcedam e terris suh^ 

wXatrdtrdto, viii. 109. /. liTnem rapit. Metaph. in Med. ^Avap- 

*Avdw\eiaQf to, 6, 9, Plenus, Repletus. wdCetrBat, Subito (Facile, primo 

2jcvdai \iyovirt wreptav dvdw\£tMtv cl- impetu) opprimere aliquem. dvapwa.- 

vat rovrlipa, iv. 31. a. Proqmiv. 7« trofJtevoQ rovQ ^toKiaQf viii. 28. h. ix. 

exir. est wrepCiv rov rfipa elvat w\iov. 59. extr^ 

*Avdw\ooQ, et 'AvairXovc, ov, d, Navi- ^Avaj^priyvvvat avXaicoc, Findere sul- 

gatio adverso fiumine. ciy^aTrXovc a'?rd cos, ii. 14. m. 

da\da0tjQdydr6vworafi6vfii.4.€Xtr. ^ Avapptwrietv^ In altum projicere. ANA 

Meionvm. KivZvvcvQ dyap^wfltiyi 
pro Kwpovf Kiv^vv^v dva^irriuVfPe- 
ricaloram aleam sabire, vii. 50. m. 

^Avdpoios^ ov, iDcongruas, Inconve- 
niens, Importunus, Incommodus, 
Injucundas. ov^iv dvdpiriov ifp^yfia 
ovrevtix^f iii» 10. m, Ei graviori 
etiam significatu *Avdpoia dicuntur 

• Indigna, Iniqua, Dira, Non ferenda. 
{Conf^ Hesych. et Suid,) dvdpoia 
vp^yfMara ntifovBivai^ i. 114./. y. 89. 
extr, 90. m, iriirovOorec TcoWd re Kal 
aVap<rca vt avVov, ix. 87. tf* o ^i 
^eivdv r€ koI dvdpoiov iiroutrOy Atro- 
cem rem et indignam esse judicavit, 
ix. 110. /. Postis et Inimica, Hos- 
tilia, interpretari ex Homerico usu, 

*Ava(ni€oBaif (Jon, pro dvaprdoBai) 
Sese parare, Se accingere, Animum 
indacere,In8tituere. dvaprrifuvovoev 
dv^pot /iaoikios ypriord epya TroiieiVf 
i,90.a-fJLaOfavrovG *AOrivaiovg dvaprri» 
fjtivovglpieiv Aiyivijras Kori^Cy^n.SS. 
a.avdprrffiai iirahrovc orpareveoOai, 
viLSf3.a*Conf.*Apri€iVfetlIapapri€iV, 

^Avapxlfiiiit, n, Ubi nemo e«t qui 
prarait, Quum duce caret exercitus. 
dvapxinQ iovofiCt ix. 23. /. ScUicet 
mortuum desiderabant ducem, ^q 
ot^€Lcov^€ii^vordooiaVf$bid, e, 22./. 

^AvaoKoKvirli^etVf £ palo suspendere. 
rovrovc dveoKoXoxioi, i. 128. iii. 159. 
a» iv. 43./. ix. 78./. ubi paulo ante 
est dvaoravpovv eadem nctione, rovQ 
airuardrovQ dveoKoKoirioe kvkX^ rov 
reixeoQf iv. 202. rovQ Alyvirritav 
IrfrpovQ piXKovraQ dvaOKoKofjtitloOai^ 
iii. 132. m, iy. 43. a, 

^Araiinrqv, Retrahere,Sttr8um trahere. 
KariJKe (avnjv) ig ro ircXayoc, dva~ 
oirdmQ ^i etc, Bursus extraxit eam 
ex aqua, iy. 154'. extr. dvaov^v roQ 
rsaCf ft>^* dviXKtiVf Subducere naves. 
dy€i4rtpdoavr€Q roQ vioQ, vii. 188. f». 
Extrahere, Evellere. idv dvaoird- 
otatri nqv fivpkoviK ra»vcX£W,ii.92.m. 

^AydenraoroQ, ov, o, i;, Qui e sedibus 
suis Extrahitur, EyeUitur, et in 
aliam terram (per vlm) Transpor- 
tatur. UtUovoQ dvaowdorovQ iroirj(rai 
€jc r^Q 'BvpwrriQ iQ rtiv *AoiriVjV, 1 2,a, 
rovTOVQ €K riJQ Aiyiirrov dvaoirdorovQ ANA 

imoitioav irapdfiaoiXiia^ ly. 204. ubi 
olim dvaordrovQ, conf yl. 22. rdQ 
wapdivovQ dvaoirdorovQ iroi^oopev Iq 
BoKrpa, vi. 9./. iv rpoi(iv oIq v^ooiq) 
rovQ dvaorrdorovQ KoXeopivovQ xaroc- 
r/^cc fiaoiXevQ, iii. 93. m, yii. 80. a, 

^AvdoraoiQ, coc, i|, Translatio populi 
e suis sedibus in aliam regionem. 
Grceci deliberarunt irepl dvaordotoQ 
rfJQ *liaviiiQ, de lonia in aliam terram 
transferenda, et id quidem benevolo 
eonsiUo, non hostili animo, ix. 106. a« 

'Ani<rra7oc, ov, o, i}, 1 ) Eyersus, Snb- 
yersus. ^ioaQurj dvaordrovQ irocffo^ 
roc Sclpdcc» Yeritus ne ftmditns 
eyerteret Sardes, i. 155. a, m, ubi 
mox prj i^avaoriioriQ eadem notione, 
"Sivov dvaordrov yevopjivriQ, Eyersa 
NinOi Babylon sedes regnifaeta est, 
i. 178. a. dvdorarov rrjv *EXXct^ 
iroc^tfac, Oraeciam Amditus perdere, 
vii. 56. b, irdvra <t^c vird vjSpcoc ai^ci- 
orara fv, Omnia ab iis per contnme* 
liam sasquedequeversa sunt,i. 106. 
a, "SivpiovQ dvaordrovQ ivoirioe, Sy- 
rios fiinditus eyertit, {VaUa exter- 
minayit, nec ita male,) i, 76. m, 

2) Sedibus suis pulsus. aVcioraroi 
cic rHv oiKiiav iyivovro, Suis laribus^ 
expulsi sunt, Suos lares relinquere 
coacti sunt, yii. 118. a, Sic i. 79. 
vw dvo^iriQ dvdoraroi itropeOa, Ob 
hominum iniquitatem solum yertere 
cogemur, i. 97. /. ubi prcecessH ov 
^ifvaroieipev oiKeeiv rrivyiapriv, 'A0ij- 
vaioioi ovK i^Kee *Ii»>viriv yevioSai 
dvdorarov, Atheniensibus non pla- 
cuit loniam alio transferri, lonas in 
aliam terram transferendos esse, ix. 
106. m. Conf *AvdoraoiQ, Olim 
rovrovQ ck rrJQ Aiyvjrrov dvaorarovQ 
irroirioav irpoQ f^gnXrja, iy. 204. ubi 
nunc quidem avaoirdorovQ. 

3) civaoTarov woieetv, idem quod 
Karaorpifeodai, Snbigere, Sub pot- 
estatem redigere. rct pev Kdna rrJQ 
^ AtririQ" ApKayoQ dvdorara irroiee, rd 
^e av(i> avrrJQ avroQ KvpoQ, i. 177. ubi 
mox eap. 178. a, inel ^e rd irdvra 
vrrox^ipta iiroi^oaro» Conf^ Aviordvai, 

^Avaoravpovvy (Lq, dvaoKoXoirii^eiVf ix. 
78. /.) Is erucem tc^ere» Rcruce ANA 

soBpendere. dv€inavpw<re ioyra rifv 
(^(fiKriiiav hKoariiavdvaKpefiatrOivra 
H — iXviref Tii. 194. m, eKi\ev<re aro- 
rafwvrac Jcc^oXi^v dvatrravpiotraif 

. Jussit eo8 ut capite prseciso e cruce 
eum suspenderent, vii. 238. a. ro 
fxev avrov trwfia dvearavptaaav^ rf)v 
^ Ket^oKijv dvijveiKav wapd /3a<rcX£a, 
vi. 30. fit. 

*Ava^eyd(eiVf Gemitum edere. ava- 
trrevdiavra eV iroXX^c fi<rvx/t7c>i*86.9R. 

{^Avatrrofiovv, Quod Pollux scr^it ii. 
104. dvaarofiCiffai rdc rd<ppovQ i^ri<r\y 
'l^pohn-oQ, memoria lapsus doctissimus 
lexicoffraphus Herodotum nominavit 
cum Xenopfaontem dehuisset, cujus 
vide Cyropced. vii. 5, 15.] 

*Avaarpi<^iVi Invertere, subvertere. 
opoQ fkiya dve<rrpafifiivov ev ry (rini' 
veif Ingens mons quaerendis (metalli 
venis) susque deque versus est, vi. 
47./. 

*Avaa\er6Qf ij, o v, et 'Am^croc, o, ij, 
Ferendus, Tolerandus. e<m ov^a/xoic 
dva<rxer6vf iii. 81. m, ovk dvaaxerov 

. TToiriadfxevoQy Rem non ferendam ra- 
tus, vii. 163. a, v/3piv ovk dyd<r)(erov 
^iv<avy vii. 163. /. ubi alii quidem 
dvaa)(€rdvf perperam, 

^AvaaxiieiVf Rescindere, Aperire, d- 
va<r\iaaQ rov \ayov rrfv yaariptr^ \, 
123./. rov Xayo V dvi<r)(*ae, i. 1 24. a. 
dva<r\iZeiv avr6v{r6v veKpov) eiceXcve, 
iii. 35. m. rifv vrfSvv dvQLa\i<rBeiaaVy 
iv. 71. a. 

*Avaa<aieiVf 1) Recipere, Recuperare 
(imperium): qua notione frequentius 
quidem verbum Medium usurpatur, 
verum etiam Activum, firiV dycur<aaa' 
fuvoiai rijy dpxrjy firf^ eTnxeiptjaaai 
dvaaiaieiv, iii. 65. /. dvaataaaaQoi 
rrfv dpxrfVy iii. 73. a, idem quod mox 
dvaXajiieiv ibid, Sic i. 106. 6. iii. 65. 
/. vi. 107. a, rrfv i^yefioyirfv adive'i 
Kard ro Kparepov dvaaiaaaaBai^ iii. 
65./. vpiv dv Qvpiag dvaa<aaa<rBai, 
Priusquam Thyreas (oppidum) re- 
cepissent, i. 82. /. 

2) Etiam Conservare in gratiam 
alterius, et ei Restituere. dyaataad" 
fievoQ fAOi 16q rrjv rrarplha Xdfioy, iii. 

r 140. /• (jSamum non recuperavit, ^ed ANA 

primum ceperat Darius,^id.c, 1 39.a.) 
8) Repetere, in memoriam re- 
vocare. dvaa<ai<av eKeXvo ro erroQ^ Re- 
petens verbum illud, quod Aristoni 
olim excideratf vi. 65. m,f, 

^AvareiveiVf Sursum tendere. ire^^Xa 
ec yovv dvareivovray Caligae ad genu 
usque pertinentes, vii. 67. m, 

'AvareXXeiv, Oriri : de sole oriente. 
irp6Q rfikioy dvariWoyra^ iv. 40. a, 
45. a, Pro quo alibi ifiXiOQ dyitrx^tiv^ 
dvi<ay, et eirayariXKiov, 

De fluvii ortu vel origine. eV 
ravTt/c {rrJQ \LfiyriQ) dyariW<av 6 
"YTravtc, iv. 52. a. 

^Avandivai, 1) Erigere, Statuere in 
honorem dei, Dedicare, Consecrare. 
ravra dvidrfKe ec ro "Hpatov, iv. 88. 
m, 152. /. dviQriKe koX dvaOiifiara 6 
"AfiaaiQ ec rr\y 'EXXd^a, ii. 182. a, 
viii. 121. m. ravrrfv (rrfv iaOrjra) dvi'- 
OriKe rf 'AiroXXoii^t, ii. 1 59. /. i. 92. a, 
rovro dvadelvai ec AeX^vc, fivrffno^ 
<rvyov e<avrriQf ii. 135« m. rf ijXc<i> 
dvandelQ rrfv ^tdXijr etc, vii. 54. /. 

2) Referre aliquid ad aliquem, Ad- 
scribere, Tribuere, Imputare alicui 
aliquid, tamquam quiillud possideat, 
vel illius rei sit auctor. ov^ev ^ei 

. /LieydXa oi xpVfJ^ora dvadelvai, ii. 1 35. 
a. m. ov ydp av oi rrvpafii^a dvideaav 
.woiiiaa<rdai roiavriyv, ii. 134. a. 

3) 'Avar/0e(T6ac, Mutare, Alio 
transferre, Alio loco ponere. dvd 
irdvra riOeaOai, ex scriptura quam e 
nostro cod. F, pro wvOierdai recepimtts 
viii. 77. m. Omnia mutare, Miscere 
omnia, Susque deque vertere. Vide 
ibi Var, Lect, et Not, et conf, 
Xenoph. Mem, ii. 4, 4. 

^Avarifi^Vf Augere (Intendere) pre- 
tium, Majorem mercedempostulare, 
o ^e 6pii»>v irepl rroWov icoievfiivovQ 
^apTirfraQ — dver//ia, ix. 33. «i. /. 

['AyarX^va/. Perperamolim dvarXiyoTy 
legebatur pro dvaTfKriarf^ ix. 87. Vide 
'AFaTTi/iirXdi/ai.] 

'AvaroXi/, Oriens. Plurali amat uti 
NosteVy V, gr, dir^ i/X/ov dmroXeuiy, 
iv. 8. m, et sic scepe alibi. 

^AvarpiireiVf Evertere. ^oXXoTct viro- 
£e(ac oX^v 6 OeoQ^ rcpoppil^ovQ dve- ANA 

rpe\l/€f MultoB Deus, postqaam feli- 
citatem eis 08tendit,fimditti8 Erertit, 
Prostravit, i. 32. extr, 

*AyaTp€xeiv* Fidesupra inAva^pafuiy. 

^Avajtpaiyeip, Ostendere. Sed Infin, 
^Avai^fiyai^ neuiraliter, Adparere, 
Rursus adparere, Emergere e mari 
i. 165./. (quo spectare videtur ghssa 
Hestfchiana, iniquo hco, post 'Ava- 
iftpoveotv posita: Avat^jvaC dva<^vrj-' 
yai. Similiter quidem apud Homerum 
^HiyevKepassim neutraUter pro e<^vri 
ponitur.) Sic et Pnseterit, vebf arl 
dvairef^rivocj Quod nuper demum 
adparuit, recens enatum, ii. 15. fn. 
Passiv. dv iv iiffdinj fwvvapypQ, 
Declaratus, renunciatus est solus 
imperans, iii. 82. /• 

*Ava<pavi6vf Palam, i. 46. extr* 

^AvaifUpeiv, et 'AvevelKai {lonice pro 
dveveyKelv) l)i.q, ava»0eoeiv,Sur8um 
ferre* dveveiKavTec (ro aifjui) avw evl 
rov oyKov rCiy ^pvydv^v, iv. 62. /. 
Hinc Deferre in superiorem regi- 
onem. rriv jce^Xi^v dv^veucay irapd 
^tnXrja (ex inferiore Asia) eg Sov^a, 
vi. 30. m, Allbi Egerere terram vel 
arenam e cuniculis: ij rlfdfifw^ i) aVa- 
<l>epoueyri earl^xpvtnTig, vi. 102. m./. 

2) Idem quod dwayyeXKeiVf Re- 
ferre, Renunciare. eKe\ev<re avTovQ 
irdvra Trap e^avTOV dvcL^peiV, i. 47* a, 
f». eirel re dveveiyBevTa rd deoTrpoiria 
iirvdero 6 Kpo7<rogy i. 54. a. oi ^e dvrj^ 
reucay ig 'Sap^<a koI dir^yyeiKav rf 
KpolirUy i, 91. / <iyeveiKavTog (eg 
avrovc) row 'Oravcw rovg Xoyovc» iii. 
70. a.iirel ^e dvrivei^^firnrav at yviofiat 
ig tBJep^eaf Ut ad Xerxen relatae sunt 
sententiae^tfo^ dixerant deliberanteSf 
viii. 69. m, <ag ijKov^ray TOVT<av avevet- 
yQevT<av ig rdg iroXiac, Ubi audi- 
Yerunt haec civitatibus renunciata, 
i. 141./. {vhi perperam olim dvevei- 
Xdem-eg^ quod Reversi interpretatus 
erat Portus cum VaUa,) t<Sv eireoiv 
rovre<av dveveiyQevT^av ovheva erroii' 
£T0 XoyoVj i. 213. a, (Eadem notione 
subinde direveucai utitur Noster,)^ 

3) *Ava^peiv eg nvd trepi nvoQ^ 
Ad aliquem de aliqua re Referre, et 
illius judicio rem permittere. irepi ANA 

tnrovietay dvol<reiy ig rovg irXcvKOCy 
De foedere relaturum se ad moltitu- 
dinem, vii. 149. m, <rvfil3ov\rig irepi 
ec Beov dvftrat (i, q, dvoJtrat) rov ev 
Bpayxi^<rtfi,l57.f»ibique Var.LecU 
et Not. c^el vfiiv dva<pepety (ravra, 
aut vepii TOVTitfv) eg irkevyag iSoKee^ 
iii. 71./ fiovXevfjiaTa irdvTa ig ro icot- 
vov ara0epec,iii.8O./ Conf. 'A vauotoc. 

4) *Ava^pe<r6at, certe ^AyeveiKao^ 
Oai, Secum (vel sibi) sursum ferre, 
Res suas (in superiorem locum) com- 
portare ibique in tuto locare. hirtKO' 
fuvoQ iK r^c ^fiov ec AaKe^fwvaf 
Kai dveveiKdfievog rd e\<ay iie\<apri<ref 
iii. 148. a, ec njv (Kopv^rjv rov Ilap- 
vri<r<rov) dvriveiKavTO (scil, rd eavrwv 
Xpifftara vel Knifiara) Kai avroii dvi' 
(iri<ray, viii. 32. et ihi Not. dve^<ray 
ec Tov TLapvrf<r<rov rdg Kopwj^aQ, Kai ig 
To KopvKiov dvTpov dvrfveiKavTOy Res 
suas comportarunt, iv. 36. /. 

5) *Ava/^petv (scil, eavrov), Sese 
reficere, Recreare, Yires et animum 
recipere. el firj rf Trofmrt dve<l»opoVf 
Nisi hoc potu sese Recrearent, iii. 
22. / Not, Alibi vero hac notione 
Mediam verbi formam *AyeveiKa<r6at 
et Passivam ^AveveyBrivat usurpat 
Noster, einrXayecc 3e rovrocffc, irri 
'Xpovov a^^yyyoQ ^v' fwytg Be ^iy Kore 
dveyet\6eic (sive dvevexBetg) elire, 
^gre tandem Sese recipiens, i. 1 16. 
a. Sic et veteres grammatici et recen^ 
tioris cetcUis Viri docti, i. 86. a, m, 
dvevetKdfjLevoy itidem Refectum (id 
e^f ,Quum sese recepisset) inteUigunt; 
ubi nos quidemj Homericum verbi 
usum secuti interpretati sumus, £x 
imo pectore trahentem vocem. Vide 
ibi Not, Eumdem Herodoti locum 
spectans ^m, Portus ait : '* aVefec- 
Kafjtevog, lon, etPoet, Cum repetisset 
(hoc Solonis dictum), Trapd t6 aVa- 
^f^epetv, quod hic accipitur pro Ali- 
quid repetere, et crebro vel saepius 
proferre." Prorsus extra oleas va- 
gatus Valla dvevetKdfievov Victum 
interpretatus erat, 

*Ava<l>opeetyj i,q, *Ava^petVy Sursum 
ferre, Egerere. dya<l>opeov<rt rnv i|«/i- 
fwvj iii. 1 02. m, (ubi mox ypdfifwg i} ANA 

. dyaf^pofAirfi)» dm^opieiv iwl rds 
vco^^eaCfl iii. 1 1 1 • /• 

'AvafvtvOcu, de PlaniU^ Nasci. iy imlfi 
dyaijnfOfAiyri iv rp JxvBixny iv* 58* a. 
*\vai^vai^ Renatci» Denno sac- 
ctescere» dvifuive ava^vvai mc 
rplxa^f V. 35. i». oic 2e dvifuouv 
Taxitrra, tbid» 

'Avo^vpeev, 1) Miicere, Penniscere, 
Confimdere.TTpo roy dvafjL^ tiv wdvra 
dvawei^vpfAivaf i. 103. a* m. 

2) Inquinare. opiovnc dvipa fid'- 
ariil re ica\ atfjMri dvavei^vpfuvov^ 
hominem cruore ex flagellis inqui- 
natum, iii. 157. a. 

Perperam oUm dvi<livpov edilum 
eratf iii. 22. extr. pro dvif^pov. 

*Avax^pieiVf Redire. dvexiipriiravdffi' 
mci viii* 1 16./. ix. 77. m, dvtx^ipeov 
oTriaut, vii. 225. a. m. iVbnnttm^tiam 
«a no^f09»e poiit/«r, qua dicUur Reg- 
num ad aliquem Redire, Transire, 
Devolvi* a?rodaKdiTOC ^apelovj 17 
^ertXffifi dvex^pV^^ is rov TaiSa rov 
iKeivovt vii. 4, extr, SimUem usum 
f)erbi dvafialveiv supra adtiotavimus, 

*Avaxiipfi<^tCt toc, jj, Receptus, Retro- 
greasio. ava^^iMpi^^coc yivofiivfi^ Ka\ 
vfroaTpofrJQf ix, 22. /. 

*Amipvx^^''> P^oprie Refrigerare ; At«c 
Recreare» Reficere, thon 9olwn mi-^ 
lites aut jumefkta^ sed et naves. rac 
vcac a ve^jkvxov avcXmicraiTcc, vii. 69. 
/• Sie Xenoph^ Hellefi, i. 5, 6. rac 
vavc irnrKevdi^v koI dvaxl^vx^v» 

*AF^amv, i* q, dpiaKeiv^ Placere, ooov 
XpQvov eKtiva nfJuv ffviave^ viii. 29. a, 
ov afi iiv^ye rowro, vii* 172. a, {Et 
cum Augmento suUobicOy aive vocali 
ff in ea resoluta) $*i re oi koI ravra 
cav^at^, iz, 5. a. rei^c ra dfHlvw iav" 
darc, ix. 19. a, Conf^ supra 'A^eiv, 

'Av^yadifif riQ, ij, Strenuitas, Forti- 
tudoy Virtus beUica, cc dvBpayadiriv 
01I Xcifrd/icFOi, Yirtute non inferiores, 
1. 99./, dv^payaSiii avrfi airo^c^CKTai, 
fura ro fiaxstrdax elvai dyaBoVf oc dv 
voXXovc dwoSilp irac^ac, i. 136. a, 
ravTfiv dv^payaBiffv Xcyovrcc, iv. 65. 
extr, rtiv (iaaiXiiiifv ov Kard avhpaya-^ 
Oifiv ax^^t aXXo icara yivoQy v.39.a. 
42, a» vi. 128. /. vii. 166. b. AKii 

*Av^pttieoSi(€tv ei 'AvdpaToSi^ea&tUf In 
aervitutem redigere, In senritutem 
abbtrahere ; subinde etiam interpre" 
tari possis Sub corona vendere. njv 
*AfUtrfiav (irdXtv) livdpanohaav, i, 
151. m. Frequentius in Med, rriv 
froKiv jjvhfMwo^ioavrOt i. 76«a. iii.59. 
m. xavroc ijv^poiro^/^cro, v. 27. fn, 
rovcXoiwovirtiv ha()KaitavdvhfMiro^i' 
frdfAevoi din^eaav oviirw-^rovg ^e ijf- 
Jpoiro^/oavro, rovrove iK r^c At yvrrow 
dvooiraorovc ifroifiaav^ iv. 203. a, et 
204« fivfre Kreiveiv firi^iva 2a/i/a>v, 
fiiire dvBpajro^ii!ea6iai, iii. 147. a, 
Passiv, dvhpairo^iaQivTaQ vrpffifjvai, 
i. 156. a, eV* lifjuv cerri r^c yis rt 
earepifiadax kojL ffpOQ fivhpavo^trOai 
vfiiaQf viii. 29. b, %U)i olim una voce 
wpoerfiv^pairo^, *Epirpta YJv^poird^iff- 
roc, vi. 106. m. 

*AvipetaVy mvoc, d, (/oft, pro comm, 
itvSpmv) Virorum habitatio, Pars 
aedium quam viri habitant, Conclaye 
virile. ec rtav dvhpiiavtav iKKoptitraQ 
ie rovQ OaXdfwvQf i. 34./. ^v QtiXafMog 
ioixtav cc rov dv^tiva, iii. 78. m. et 
77>/. 120. a. 123. a. KaTaaKevdtra^' 
Ocu av^pcttfya, ec rov fravdoKevovra 
Tiiv dtrrtjiv rovc «7>wrovc Construx- 
isse exhedram etc, iv. 95. m. 

*Av^f}tiifi, 17C, Vf (Jcn, pro dvdfteia) 
Fortitudo, Animi robur, vii. 99. a, 

*Avdpi;{oc, 17, ov, Virilis, ptafifi dv^qtrif 
vii. 153. /. 

*Av^pidc> dvroc, 0, Statua, viii. 121./. 
et sapius aMbu dvZptde Ivta^eKa vri^ 
xi^v xpvo^coc orcpcdc, i* 183. m. 

*Av£|odyvvoc, Semiviri, Effeminati 
viri, iv. 67. b, 

*AvBf)OKr6voQ, ov, d, HoDBiciday iv. 
110. a. 

^Avipotrtfnyl^ tTVoc» d, Statua partim 
hominis partim sphingis speciem 
referens, aV^pdo^iyyac ireptfxiiKeac 
dvidfiKe^ ii. 175. a, 

^Av^povoOai, Yirum fieri, Ad aetatem 
virilem pervenire, Virilem setatem 
ingredi, Rvp^ ^ dvdpevfiivf, i. 123. 
(^, avSptoOrivai, iv. 10« a. i^vlptiOriy 
iv. 156. m. dvdpa»0evri, dv^p«i;0cvrac, 
v. 92, 5. vi. 52. /. "Ivo 01 irai^ec 
dvBpetaOitatrt olim edd. vii. 149. a. nec alindqmdqMamaMSStiBenatatMm: 
nbtjEm, Portns : ^^Fi^rtanej inquitf 
lei^dumdyipiadiitMru Sicodexaanmst 
dicemus lonice c ante prvmum w in" 
eerium. Vide dv^p^tav^ pro dyipiiy,'* 
— Nos cum Schaf, dyhfuaQiiavi^ edi- 
dimus: de quo in Var. Leet» monere 
obliti suTmu. 

[*Av^o^yeeiv> Htimana carne yesci. 
dlpw^yiovtn oUm editum erat^ iv. 
106. ubi nos cum Wess, ex aUis eodd» 
dySpunro^yiovei posuimus.^ 

^Aydpofpdyoi, Androphagi» nomen pO" 
pulij iy. 106. 

*Ayieiy, i. q. dyiiyai ab dyltifu, dyioy- 
rai €c TOfidxifioy^ Militise deetinan- 
tur, Dicantur. ii. 1 65. extr. Quemad^ 
modum eosdem dicit Noster tovq ec 
Toy ToKtfioy dyufiiyo^f ii. 167* /• 
sic superiori hco dicere potuerat 
dyeifiiyoi elffc, aut dyelarai lonice 
pro dyeiyTai, ab dyltffJiL» 

^Ayediktfroif ov, o, ij, Pneter yolnnta- 
tem nostram accidens, Ingratus, 
Inmcundus» Tristis. iwl trvft^opfjy 
eyejretfe dyediXrfroy^ Tristem in ca- 
sum incidit) yii. 88. a. o tl avroun 
avniyeiKe dyedeXifroy yeyioBax ovk 
exM eliraty yii. 133./. 

"Ayeiy, (^lon» pro dyvety) Conficere, 
Perficere» Absolyere. ^i^cro to epyoy, 
Perficiebatur, Progrediebatur opus, 
yiii»71./. Sic. i. 189./. ex MSStis 
restitutumy ubi oUm ijvvero edd. Trifi" 
irrf ire'i dyofiiyf, Exeunte {site reC" 
tiuSf Progrediente, YolyentCt Cur- 
rente) quinto anno, yii. 20. a. N* 

*Ayelpeiv, Adnectere, Innectere. /n- 
taphemes pnxcisas hominibus aures 
et nares dyelpaQ nefii roy xaXtyoy rov 
ixirev jrepH tovq av)(iyac ff^CMV e^ore, 
Circa frenum equi adnexas cenriei- 
bns ecMTum circumdedit, iii; 118, 
extr. Obscurus mihi quidem locus, 
ftbi olim ante xdkiyoy aberant duo 
verba irepl roy. Vide Var. Leet, et 
ibi Gronop» Conf. *Eytlpeiy. 

*Ayeifveiy rdg y^ac, (i.q.dyeXxeiy et dy^ 
cXjcveiv) Nayes in terram subducere. 
dyeipvtrai .raQ vjac, ix. 96./. 97» m. 

^Ayiicadey et 'AvcKade, Antiquitus, A 
superioribua inde temporibus, Inde ANE 

ttmajoribiis. imh-$cdyiieaBipT[vKioi 
y. 65« m. dyhpoc ro dyiKaOey ioyroc 
MyuwQ, L 170./. ro dyiKaSs {sie 
nos ex MSStis^ ubi aUi dveKa6cv) 
roTcrc Kv}ffe\iSff<n ^v trpoir^Kuy, yi. 
128. /. co»Tec rd dyiKaOey TefvfHuoi^ 
y. 55. 5. rd /tev di^cicader dir AiaKov 
yeyoyiit, yi. 35. a. itfay rd dyiKaBey 
Xafjiirpdij yi. 125. a. orra dyiKadey 
diro MeXdfiiro^oti yii. 22 1 . 

'AyeXicvet»', In terram subducere naves. 
dyeKKvaayrec rd^ veac, rii. 59. /. 
^pwy n|ac dveXnicrdcvrac eina rov 
re^)(eoc, ix. 98. a. Conf. ^Avetpvety. 

"Ave/ioc, o, Yentus. lyff dytfwi wytl" 
ov9i 2vo «eporcp^c vir* dydyKffC' Vide, 
i» 67* m. et 68. m. dyifWiai ev)(eifBaif 
yii. 178. a« 

*AyeyeiKat et 'AyeyeiKaaSui 9ide in 
'Ava^pcir* 

'Areiri<nceiTii»Cr Inconsiderate,!!. 45. a. 

*AyejrurTrifi(ay^ oyo^, o, i}, Ignarus, Im- 
peritus. dyeKumifwyet ioay (pi Ilep- 
mu) Kol ovK ofwufi rdivi iyayrioKn 
oo^/i|v, ix. 62./. Comparat. ij ^iriprf 
dyewumifwye^ifni fxiy ioTi rrjc Xe- 
Xeyfjiiyfft, dfavfiaffToriprf ^e, Altera 
(ratio explicandce causce incrementi 

. NUi) inscitior quidem est, etc. ii. 2 1 • 

*AvcTiri|&oc, ffy ov, Incommodus, Im- 
portunus. rdioi ok^ n /leXXoi di^cTri- 
niheoy etreaOai, Q.uibus quoties 
aliquod Incommodum, aliquid Ad- 
yersi vel Mali impendet, i. 175. a. 
De eadem re loquenSj yiii. 104.5. ait 
eiredv /icXXp n etretrOai xdKeiroy. 

"Ayetnty coc, rfy Relaxatio, Remissio, 
Intermissio. Sie Ayetnq Kox^y ex 
doctorum virorumemendatione, y. 28. 
a. (aliisc. 27* extr.) pro vitioso aveinc 
KaxSy. Vide Var. Lect. et Not. He^ 
sychius : "Ayetng, dythravtni. 

*AyevOvyoti ov, o, ij, Rationi reddendae 
non obnoxius. r^ (uovyoLpxfri) eUan 
dyevOvy^ Toleeiy ra)3ovXerai,iii. 80. 
a. ubiperperam olim dyevOvywQ. 
^AyevpiaKiiy, Reperire, Quserendo, 
explorando, 9el secum reputandore- 
perire, Comperire. rotrd^e dvevpitrKuk 
Xoyc^^d/ic vocyVii. 8.3.rwv rffiepdhpofnav 
dvevpovreQ tov apitrrovy ix. 1 2. a. Asice 
pars austraUs dvcvpiyrac ofiola rrape" ANE 

XofJiiyri Tfj Aifivyj Comperta est simi- 
lia exhibere atque Africa, iy. 44. /. 

^Avexeiyf Eminere, Emergere ex 
aqua. Urinator Ivq cc Triv OdXaatrav 
ov irporepov dyiffx^ Tpiv rj dirlKero ittl 
ro *Aprefjii(rtoyf viii. 8. i». Promonto- 
rium ro rrJQ IlaXXifvT^c dvex^*- /^d- 
Xiffra, quod Prominet maxime in 
mare, vii. 123. a, 

*Ava(rxn(reiVi Oriturum, Eventu- 
rum esse, vide infra^ in *Avlerxeiv* 

*Avex^<rdai, Sustinere, Ferre, To- 
lerare. Construitur <mm Accus, rriv 
^ovXotrvvrjv ovk dvexpfuvoiy i. 169« a, 
rdv iVTTUfv ov n dvexofievtav rdg ica- 
liqKovQy vii. 87* ovK dvatrxecrBai rtiv 
^apririrewv rrjv TrXeove^lrfV, vii. 
149. /. Frequentius cum Participio. 
iirirog ovk dvf ^crai ovre rrjv i^erfv rrJQ 
KafjirjXov opetaVf ovre rrjv o^fxrfv 6<r^ 
i^paivofievoQ, i. 80. m, rjfieaQ dvex^v 
opeiav dpxovrag, i. 206. a, ovk dve- 
trxpyTO dKovtravreQ okwq ^(peaiv e*irf 
ewi<rx^7v rpiiiKovra erca, v. 89./. ovk 
rjve^rxero ^tnXevofievoct V. 48. rovra 
dicovfraQ ovK i^vefrx^ro, vii. 159 a. ovk 
rivetrxtro o-tywv, Non sustinuit silere, 
Silentium tenere non potuit, viii. 
26./. Pleonastice dictum^ dvexofievoi 
^epovairov x^M^^fya, iv. 28. /. sed 
mox ibid, nude dvexovrai, 

'Aveypios, ov, d, Frater patruelis, Con- 
sobrinus. De duorum fratrum filiis 
vii. 82. ix. 10. m, De eo cujus mater 
soror fuit patris alterius, vii. 5. a, 

l^Ave<t>Q KaK<5v corrupte olim, v. 28. a. 
ubi dvev KaK<5v corrigendum suspica- 
tus erat Portus, nos ex aliorum con- 
jectura dve<ric KaKiiv posuimus,'] 

'Avriyeeadaif Enarrare, Recensere, 
dvrjyeofjievoi rd dvdp^owtfia wdvra 
wdOeaj V. 4. h, 

'AvijKeiVf Pervenire, Adtingere. alfia- 
<rirjvy vi/zoc dviJK(tv<rav dv^pl es rov 
6fi<fta\ovy Murum cujus altitudo um- 
bilicum Adtingit viri, vii. 60. /. ig 
rd fxeyi<rra dvqKere dperrjc rrepi^ Ad 
summum gradum virtutis Pervenis- 
tis, Praeter omnes Eminetis, v. 49. 
a, m, xp'nfJ^o,<ri dvijKovreQ cq rd wpwra, 
Opibus Eminentes inter primos, vii. 
134./. 0peiw ydp Iq ifuiovrov rrpiora ANH 

ov K<a dvriK<a% Ad id prudentiae cul- 
men, quo tendo, nondum Perveni^ 
vii. 13. m. ovKeQ rovro Qpd<re<aQ dvr}' 
Keif vii. 9, 3. ovk Iq ro<rovro evrideiriQ 
dvrjKeif vii. 16, 3. Tp6<r<if <iperrJQ aVif- 
Keif vii. 237. m, f, ec rd fiiyierra 
(^scil, rrJQ trevlriQ vel ye^aTreviriQ) dvq- 
KovreQf Admodum egeni, Ita egeni 
ut nihil supra, viii. 111./. 

rovro fxev cc ovZev dvrJKeiy Haec 
quidem ratio in nihilum Redit, Ni- 
hil valet, Nullam vim habet, ii. 1 04.a. 

*AtniKe<rroQf ov, d, i}) Insanabilis, Irre- 
parabilis. dvi^Ke^rrov vddoQ epSeiv 
rivdf i. 1S7 »a.e<jifvr6v\<aPdrai \<a(3T]v 
dvrJKe<rroVy iii. 154. b, \vfiaiverai 
rjfxeaQ \vfAi^<ri dvriKearot<ri, vi. 12.wi. 

*AvrjKe<rr<MfQf Insanabiliter, Atrocis- 
sime. dvriKe<rr<oQ hadelvai rtva, vii. 
155. a, rrjv tirwov avreutv e\vfxyvavro 
dvriKurr^jDQ^ viii. 28. a, 

*AvriKOv<rrieiVf (i. q, dmiKOov eJvat) 
Dicto non esse audientem, Non ob- 
temperare. oil^roc ^e dvriKov<rree^ i. 
115./. dvriKov<rrrj<ravreQ ro1<n trrpa" 
rriyolaii vi. 14. m. rd ^ei dvrjKov(rri' 
ovra iraBeeiVf vii, 17./. 

*Avrjpf ^pOQy d, Vir. 1) dvrjpf oBe^ pro 
ey<a, Sicdv^plrf^e,proefxoiti, 108./. 

2) <Jvi7jD vel *<avrjp, pro 6 dvrjp, Sic 
o^OQ <avrip, ii. 51 . m,f, iv. 161. «i. v. 
104. a. oiroi (JvdpeQ (al, <avBpeQf vel 
f '^vdpeQ), iv. 134. m, Poterat et 
^v^peQ vel ^v^peQ cum iota subscripto 
pingi, Genit, plural, vulgo quidem 
dv^pe<dv edebatur, vii. 187. /. sed 
probatissimi lihri dvlpwv dederunt, 

3) dvrjp, Vir, Q,ui viri nomen 
meretur, Virtute praestans. dvrip 
eKeivov fxdWov e<av, ii. 120. m. /. <rv 
ydp ev dvZpoQ (dvZpQv MSSti fere 
omnes) \6y^ ; Tune in virorum nu- 
mero habeare ? iii. 120. m, N, tva 
eKfxdB<a<n ori vrr dv^poQ apxovrai, — 
dvhpa cTvai rdv 7rpoe<rr<ara, iii. 134. 
a, m, dvrjp \eyerai (scil, yeyovivai) 
Map^vioQy ix. 71. a, rroWol fxev av- 
Op<aTroi, 6\iyoi ^e dvdpeQ, vii. 210. /. 

4) dvrjp, Maritus. ovvofxari Pw&ai 
rov iiJvrfJQ dv^pa, i, 146./. 

5) Subinde dvrip pleonastici jun- 
gitur eum aUo Substantivo ; non so^ ANH 

. lum tali quale dyrjp Ilfp^Cf iii- 120. 
a, et simUia^ sed et cum hujusmodi, 
dvrjp ndvTiQy vi. 83. /. fiye Zk avrovQ 
trrparrfyos dvrjp, ^ ovvoixalLvpvfidrqQ^ 
vi. 93./. Conf.^^Avdpwiroc^ 

Avri<roVf ou, ro, iv, 71. a, alii Ane- 
thum intelligunt, quod alias "AvrfioVf 
alii Anisiun, quod vulgo "AvLaov, 

^ Vide Not. 

^AvOieiVf Florere. *Ep€Tplric dvdevaric 
TfWTov Tov ')(p6vov, Eretria per id 
tempus Florente, vi. 127 '/'dvOtvtrric 
Trjc ^Aalric dv^pdtri^ Quum viris 
floreret Asia, iv. 1. a. 

'AvOep^if Ajcoc, O) Aspbodeli caulis, i. 
190./. Vide Fces, (Econ, Hippocr» 
et Bod^sum a Stapel ad Theophr, 
aliosve ab Harlesio et Schrebero ad 
Theocr. i. 52. laudatos, 

^AvOl^eiVy Colore inficere, Colore in-- 
ducere, IUinere. irpofiaxeCiveQ rivOitr^ 
pevot ^opfidKoitn, i, 98. /. Simili 
ratione accipiendum videtur hoc oer- 
bum apud Sophocl, Electr, 43. de 
Jade hominis pigmento quodam aut 
fuco obdticta, 

AvOitfTdvaLf vide *AvTi(rrdvai, 

*AvOpwrriioQ^ Irij lov, {lon, pro dvOpti^ 
rreioe) Humanus. rrjv dvOpi$nrritriv 
eTTitrrdfjLevoc evBaifjLoviriv etc, i, 5. /. 
eTreipwq,c dvOpunrritfav rrpriyfidTWV 
vepi, i. 32. a* 207* a, dvOp<inni'ia 
TrdOea, v. 4. b, dvOpufTrriiri fpatvrj, ii. 
55. a, ubi dvOpwiriri Edd, ante Wess, 
SeddvOpitnrrfiri ex MSS. reponendum 
monueratjam Gronov, in Notis, Sic 
fjieiova dvOpbnrriiiov epywv, ii. 1 48. m, 
/. ev ry dvOpunrriiri i^vtrei, iii. 65. a, 
jj dvOpbnrritri Xeyofievrf yeverj, iii. 
122. a, m, est Tempus historicum, 
iEtas historica ; cui opponitur My^ 
thica cetas, 

r} dvOpwrrriiri, scil, Zopd, Pellis hu- 
mana. drreBeipe irdtrav rrjv dvOpiMnrri^ 
iriv, V. 25. 9». ubi dvOpitnrrjv legebat 
Pollux, ii. 5. nifallunt libri, 

^AvOptairivoCi ri, ov, i, q, dvOpbtTcqloc» 
Sic rrdv t6 dvOpwmvov, i, 86. m, /. 
ubi quidem dvOpunnfiov posuerunt 
nuperi quidam editores, refragan" 
tibus libris omnibus^ 

'ArOpunco€iSric$ eo£,o, ij^Homini^ figu» ANI 

ram referens* iroitvvTai ^vkivov rv* 
rrov dvOpknroiiheaf (elc ov) ivepyvvat 
rov vegpdv, ii. 86. /. ubi de Mumiis. 
Larcher : " Usfontfaire en bois un 
etui de figure humaine ; ils y ren- 
ferment le mort,'* eXeyov Oeov dv6^- 
rroeiiea ovheva yevi&Oaif Deum nul- 
lum sub hominis forma exstitisse, 
ii. 142. m. 

AvOpanroc, ov, 6, tic avroc avriKa Xeyoi 
ravra rrpoc dvOpiirrovCf Ipsum pro- 
tinus sermonem hunc ad alios ho- 
mines retuJisse, ix. 16, /. ubi vpoc 
aXXovc corrigendum censuerat Valck, 
dvo ^e ravrric dvOpunroi oiKeovtri 2icu- 
Oai olimY. 18. a. consentientibusfere 
libris; ubi nos cum Reizio ex Valch. 
conject, avia pro dvOpunroi posuimus. 
Vide Var. Lect, dKovvetrOai tov dpl^ 
OTOv dvOpwrov doiBov, i. 24. m. rrdv 
ioTi dvOpwvoc ftvfJi4>opri, i, 32. «i. iro\- 
\ol fuv dvOpiinroi etc, vide in *Avrjp. 
Vocativ. sing, i "vOpunre, absorpta 
vocali a, vide infra, in Particula Cl. 
Nominativus plural. pro communi ol 
dvOpunroi, w ^vOpanroi effertur, vii. 11. 
/. et 49, 1. extr. ubi^ quoniam non 
absorpta vocalis a est, sed duce bre- 
ves a et o in longum ia contractce, 
satis erat ivOpiinroiobsqueapostrophi 
signo scribi ; subtilius vero si spec^ 
tes, ^vOpanroi cum iota sujbscripto 
erat pingendum. 

^ AvOpunrofftayeeiv. Vide *Av^po<l>ayfeiv. 

^AvOpitnroipvricf ioc, 6, 17, £x hominibus 
natus ; sive rectius, Hominis natu- 
ram habens, ovk dvOptoTroi^viac ivofjn» 
trav Tovc Oeovc, i, 131. a. 

*AvOp<aaKeiv, Vide *AvaOp<^<rKeiv, 

'Ayi^v, Molestia adficere. tva — aVe^- 
aro, {lon. pro dvidoivTO, dvi^vTo,) 
Ut multis molestiis adfiicerentur» 
premerentur, iv. 130. a. 

^AvidaOai, (ex dvd et idtrOai) lonice 
*Aviie<rOai, Rursus sanare, Sarcire, 
Jleparare cladem. t6 rrapeov Tp<afia 
dvievvTai, {prcesens notione fvturi, 
pro dviiitrovTai) Praesentem cladem 
reparabunt, vii. 236. exir, nisi ibi 
av UvvTai scribendum. Vide Not,. 

*Aviietv. Vide ^Aviivat ab dvirifu, 

*Aviivai vel 'Amvat, {ab elfu^ Eo,) AKI 

l) Redire, Retrogredi. dntfjk ini 
. r^vvpirtpov Xvyev, i. 140. exir^ areifu 
^ tKtiot T9V XiyWf rp fiot re wponpoy 
<£iXtirc, vii. 239. o. Sic alibi iwdr" 
Mifu iwl royTrpoTspov Xiyoyim.ltiSx^ 
2) Sursum ire, Adscendere, 19 
ayyeX/9 dv^U Topd /3a9cXiq|a, Nun- 
cius Adscendit {ex inferiore Asia 
perverUt) ad regem, v. 106. «. Hinc 
de Soie adseendente, t* e. oriente 
a/ia rf ijXl^ dyioyn^ iii« 85, a, 87« 
m« yiii. 64. a. 
'At^uVai, a6 iyiijfMj ei *Ayu£iy, 1) no» 
/lofte IntransUiwi significat^ Desi- 
nere, Cessare, Intermittere, (t. g. 
Xifyciv, iravc^Ooi) e^ oonstruUur enm 
participio. tovq rXcnrac ot^K dyiiyfu 
Kep€d(oyTag, ii. 121, 2. a. va>y («ctZ. 
•a Ae9c) o^KdyUi, Pluere non Desinit, 
iy. 28. m. «&t, mI d s^iepius dlibij 
dvui seripsit Schaf, inpitis libris^ et 
praeter necessittttem : est enm lo^ 
nica forma dyUi per syncopen ex 
dyiiet orta^ ut in Far. Leet, ad u 
180, 5. demonsiravimus, valetque 
idem ac Attieaforma aY^iel, tert» pers<, 
pr<BS, pro communi dylff^i. Sie ifi' 
^V9a ooK dyiu, Non Desinit inhae- 
rere et inniti, iii. 109. a. ti&t de- 
iendum comma post ifMoa vulgo 
positum, ovKdyiet itnmy o Aa|9eioc,i^. 
125. a. Interdum omittitur Parti- 
cipium, facHe subinteUigendum, ov 
ydp dvUt ra irvcv|iara, sdL iryioyTaf 
ii. 113. a. ov ydp ami to irvcv^a, 
sc, ifyioyy iv. 152. a. ubi fortasse 
a v/cc scripserat Herodotus^ sicut iy. 
125. a. est enim praet, imperfeetum. 
ovrc ijfiipiiQ ovrc wicroc am>Ta, scU, 
wiyoyTo^ Nec die nec nocte potare 
Intermittentem, ii. 133. /. Subinde 
etiam ita ahsoluteponiturhoc verbum^ 
ut subintelligendo accusativo nuUus 
sii heus, cVci de ovk dviiyai ro KUKoy^ 
(in oraHone injinita) Quum non ces- 
saret, non intennitteret malum, i. 
94. m. 

2) 7Vafwt<t9a notton« 'Avicvai «t^- 
nificai Dimittere, Sinere, Permit- 
tere, Remittere, et simUia, wc fuy o 
01 voc df^c, Postquam vinum illum 
dimidt, t. e. poslquam ex vino ad ANI 

te rediit, i. 213. tok Xei^v c^vcivai 
wpot ipya re koI Qwriaf^ Dicitur rex 
Dimisisse p(^ulum ad sua negotia 
et ad taera faeienda, Permisisse 
populo ut ad sua negotia et ad sacra 
facienda rediret, ii. 129. a. wpiy 
dveiyai avrac /ta;^co^, Priusquam 
illas ad pugnandum Dimittant, Pri- 
usquam eas pugnare Sinant,iy. 180. 
a. m. dveloi rdc rpixag av^eadai^ 
Crescere Sinuntcapillos, ii. 36. a. t6 
fieaov rHv Tpi\Qy dviivTeg av^oBaif 
iv. 175. a. ic muyviijv iunfrov aVic- 
miy Ad lusum et jocoe sese Remittere 
et relaxare, metaphora ducta a re- 
iaxandoarcu, ii. 173.^ 

3) Passiv. *Ayetfiiyoi ig to eXtvde" 
pov, Dimissi in libertatem, Suo arbi- 
trio Permissi, vii. 103. /. dveifiiyoi 
cc Tov iroXc/iov, Militiae Reservati, 
Ad bellum Destinati, ii. 167. b. 
qua notione, iL 165./. aii: dviovrai 
ig To fukx^fkov. eonf. supra *Avieiv. 
SigUiatim vero Aveladat (prcet. 
pass.) siynifieai Consecratum, Deo 
dicatum esse. Sic de animalibus 
sacris apud^gyptios loquens Noster, 
ii. 65. a. ait avcirac, nempe Bef rtyty 
Deo enidam dicata sunt, Sacra ha- 
bentur. 

'Ayicvirat vide in *Aytao6ax. 

'Aviiipoc» Vt ^^9 (lon. pro dvtapoc) 
Molestus, Nozius, Malefieus. (^wa) 
oxcrXia irai dyti^pd, iii. 108. a, 

"Aviinrog, 6, 4, 1) Qui equo non 
utitur. imrorat elal Kal ariTnroi, i. 
215. a. 2) Equitatui non idoiiea 
ierra. ^gyptus aytwwoQ Kal dvafid- 
ievTOQ^ Nec equis nec plaustris op- 
portuna est ; sive malueris, Nec 
equis nec plaustris utitur, ii. 108. m. 

"Avtaoy, to, vide in" Avrioov. 

'Avcrovv, .^qualem reddere, Exse- 
quare. dvtaiJbiyraQ irXi|&ci, vii. 103./. 

'Avcoravai, 1) Erigere, Excitare. 
onyXac ai^i^ayai, Coluranas erigere, 
ex Herodoto eitavit H. Steph. re- 
spidens ii. 100. m, sed ibi meliores 
libri ivitmiy pro oiim vulgato dyitmjf 
dederunt ; ei aUoqui (miXas (miaai, 
non dvafrnjtrai usurpat Noster, Sed 
i. 165. a. consexti^Mus Ubris legi* ANI ANT 

tur dvtfmi^ayTOiroXiy f^xcitaYerasit, "Avoia^ i^c» i?) Stultlda. cJc dvolt^ ro 
Exstruxerant sibi urbem. cttoc eV/3c^cK, vi. 69. /. tibi dyvoly 

2) dvtardvai rivd, Jubere aliquem corrigebat Fakk» 

surgere et loco cedere, Sede sua *Avo/y£iv,Aperire.rac^vXac,iii.ll7* 
aliquem pellere. TovrovQ oi irpvrdviQ f, dTfKa^ iraXaidg dvolywVf iii. 37« Om 
dvitrreatnj (Jon, pro dvierrdai) v. 71. dv^^a avrrjv, (rriv tropov,) i. 68. a, ovk 
m, dviaratrav rovg ^iy/uovc» ix. 73. a, dv veKpuiv OiJKac dvetayaQ, i. 187. /• 

Hinc 'Avdtrrarog, Sedibus suis pul- 'Avoidieiv, Intumescere, Indignari, 
sus, de quo sttpra. Eumdem usum Irasci. vii. 39. m, 

spectantes viri docti, iv dv€9TrtKv(rf T§ ^Avoieiv, antiquatum verbum, unde 
Xi^Ppy V. 29. a, intelligunt In va- Jut, dvoiweiv, et Aor, 1. dvi^vai, 
stata regione, ubi nos cum aliis qtiem vide in 'Am^epeev. 

Superiorem, Editiorem regionem, ^AvoiKrirog, vide 'Ao/mjroc. 

interpretati sumus, Vide ibi Not. ' AvoiKoi^fttEiv^ Exstruere, Exaedifi- 

3) ee 01 TtBvtwrtg dvetrreaoti, (^lon, care. rac Jcara/Jaffcac dvoiKohofirivz 
pro dvearrdatn vel dvetmiKaai) Si irXivdotm owT^aiy i. 186. m, Vide 
mortui resurrexerunt, iii. 62. /. ibi Not, 

o^rot 4^tffTeaT0 J^fiephtv tov Kvpov "AvotKog, Domo carens, Extorris. e'jc- 
fiatrtXia dvetrrewra, Hi existimabant fidXXovrdg tre xai avotKov wouvyracf 
Smerdin Cyri filium surrexisse re- Ejicientes te et domo pellentes, In 
gem i.e. surrexisse et regnum oc- exsilium agentes, iii. 145./. 

cupasse, iii. 66. f. ubi quidem eVe- *Avottrrov malebat Valch. pro dvtaU 
irreCiTa cwrigwnt docti viri. Sindliter trrov, vi. 66. a, Vide ejus Not, ad u 
iii- 67. extr, dvitrrdfjtevoQ e'c rrjv 157./. 

dpxrjy, si vera tbi plerorumque li^ ^AvoXfitoe, rf, ov, Infelix, Miser. i. 
brorum seripiura, ubi nos quidem 32. m. ter* 

ivttrrdfjLevoc ex ed, Wess, tenuimus, "AvoXl^c, 6, 17, i. q. dvoXfitog, ev rifiart 
Conf. 'EiraycOT-avgi et ^^yttrrdyat, dvoXfif, i. 85. m, in orac. 

*Avitr\ety, 1) de Oriente sole, ro irpoQ ^'AvofxfipoQ, Pluvia carens. dvofifipog 1} 
yXtov (sive lonica forma rjeXtov) dv" x^P^y ^^* ^^* ^* ^^* ^^^* ^- ^ /* 

itrxpyra, {quod alibi dviovTa) idem "Avofwc, ov, 6, 17, Nefarius. tov dvofit^ 
quod t6 ^poc riiv e^, Yersus Orien- rpairiCri eZattre, i. 162. a. 

tem, ad Orientem, iii. 98. a, iv. "AvoxXoc, Inermis, Leviter armatus ; 
40. m. 116. a. dvefxevoy rov rjXtoy, sigiUatim Clypeo non munitus. Sic 
ediXovree iditrdat dvitrxpvra, vii. 54. dvoTrXoL, ix. 62. /. dicuntur Persce 
2) *Ayaer)(jitretv, de eo quod Ex qui gerra sua (i. e, scuta e cratibus 
aliqua re Oriturum, Eventurum, facta) deposuerant et vallum ex 
Consecuturum est, wprjyfia, eK rov iliis exstruxerant, Vide ibi Not. et 
troi Tt rj fxiya rj trfitxpov e/ieXXe dvi- conf, c. 61. f. 

rfpoy dvatrxTiiretv, v. 106. a. m. rd^e 'Avopdovv, Rursus erigere, Instau- 
rot i^ avriwv dvaox>}<reiv, vii. 1 4. b, rare. rd ipd at^t dvopdtatrov, otra eyia 

3)*Ayitr)(etv,^etinere,Contineie. evijrprftra, viii. 141, 1. a. m. 

TrdXXaxrj dvitrxov ifiavTOv, Ssepe me 'Ai^oo-ioco, 1}, Improbus, Impius. dvrip 
contiBui, i. 42. m, ubi quidem alii, dvotrtog Kal dTatrOaXo^, viii. 109. m. 
nescio an rectius, dv \tr\ov. Vide €/5yaaVo<r«i>rara,viii. 105, a. 106.1». 
Var, Lect. et Not. dvotrttaTaTov e\tav Xoyov, ix. 78. a. 

*Avodog, ov, j}, Adscensus, Iter ex re- "Avovtrog, (». q. dvotrog) 6, 1}, Expers 
gione inferiore in superiorem. rpt^v morborum, i. 32. m. f. 

firfywy dvo^o^, a mari ad Susa urbem, ^Avraeipetrdai rtvt ^^elpac, vel woXefiov, 
V. 50. m. 51. extr, De Via qua in Manus contra aliquem tollere, Re- 
arcem Athenarum adscenditur, viii. sistere, Bellum suscipere. ovre r/c 
53. a, tr^t xiipaQ dvTaeiperat, iii. 144. a. 

o ANT ANT ')(e'ipdg fwidvraeipofjievoi, vii. 101. fn. 
1 43./. ovK diovQ re eaetrSai xeipag dv~ 

TaeipatrBaiy vii. 212. a, ovle xe7pac 

dvTaeipafievovQy vi. 44. fl. iroKeyLOv /3a- 

^ikei dvTaeipofievoij viii. 140, 1. m» 

^AvTaKaToif o«, Piscis genus. ictjTea fie- 
ydXa dvdicavda, Ta dvTaKaiovQ KaXe- 
ovtTi, iv. 53. /. ubi vide Not. eteonf. 
Animadv. ad Athen. iii. 118. d. 

*Avrq.v Tivoi', (i.q. Tvyxdveiv) Acci- 
perealiquid. ieiviufvrjvTriffe fuydXwvt 
ii. 119. a. Tbiv {lon. pro <3v) diro 
Kvpov rftTqaej Quae a Cyro Accepe- 
rat, Passus erat, Quae ei a Cjro 
Acciderant, i. 114. m.f. 

'Avrajtoc, tiy, lov, ^quivalens, -3Squi- 
pollens. Keivwv eicaoroc ^eKa dv^piliv 
dvTd^iog ioTi, vii. 103. a. eKdtrrri Ttav 
irvpafuZiav^^XKriVLKtav epywv TroWwv 
Kai fuydXutv dvra^irj rjv, ii. 146. a. 

* AvTairoh^vai t6 ofiotoVf Par pari re- 
ferre, Parem referre gratiam, Vi- 
cem rependere, i. 18./. 

* AvTaTroWvtrdai virep TLvogf Pro altero, 
qui interfectus est, vicissim occidi. 
e^iKaaraVt virep dvZpoQ eKdtrrov deKa 
dvTaTroWvffdai, iii. 14. a. m. 

*AvrdirTe(7dai tivoq, Vicissim prehen- 
dere aliquem. oi ^e dvTdirrovTO, scU. 
avTtav, iii. 137. a, dvrdirTetrBai tov 
irokefxov, Bellum vicissim capessere, 
vel Arma contra capere, vii. 138./. 

^AvTeipetrdai, Vicissiminterrogare. Koi 
dtj eipero fiiv, — o M fuv irpofn^iav dv- 
reipero, i. 129. a. . 

*AvTexeiv, 1) Contra stare, Resi- 
stere, Vim hostium sustinere. fiov- 
voi dvTecrxov* ApTrdyt^,!. 175. (nempe 
ccBteri d/iax»yrt trfpeaQ avrovQ Trapeh)- 
travt c.l74. extr.) ij "A^foiroc diraaewv 
'jToXiwv evl irXeloTOv xpovov voXtop' 
Kevfievrj dvretrxe, ii* 157* ovydpdloi 
re iroXXov xpovov eitri roi dvrexeiv oi 
"EXKrjveQ, viii. 68, 2. 140, 1. iw. 

2) Simili notione idem verhum 
*AvTexeiv de Rebus inanimatis usur^ 
pavit Noster. Sic enim dicit MeXava 
TTOTafwv ovKdvTKrxovTarrj arTpaTirJTO 
peedpov, {scil. Kard t6 peedpov, vide 
hoc vocah, suo loco.) dXX! fVtXiTrdvra, 
Fluvium qui, quod ad fluentum 
suum (ad aqnam quse in illo fluit) adtinet, .non Restitit exercitai Xer- 
xis, vim ejus non Sustinuit, non 
Duravit, sed defecit, vii. 58. /. 
Sic de alio flumine ait ovhe o^oq dv 
reirxe, vii. 196./. scilicet ovhe dh-OQ 
irivofxevoQ dvTeirxe («• q- direxpritre, vii. 
43. a.) r^ trTpaTiy {Kard) t6 peeOpov, 
quod ex verbis ibi proxime antece- 
dentibus intelligitur. Pariter AitrooQ 
fTOTafWQ ovK dvTetrx^ ro v^wp iraptx^v 
t^ ISep^ew ffTpaT^, Vim copiarum 
Xerxis non sustinuit aquam illi 
prsebens, Non ita validus fuit ut 
satis aquae praebere posset exer- 
citui, vii. 108. /. Perperam ibidem 
edd. vett. dvTecrxero dederant* 

3) * AvTexefrOo.t tivoq, Firmiter te- 
nere, Adhaerere, Presse sequi. o\ 
fiev rCiv ox^ov dvreixovro, Ad clivos 
sese AdpHcabant, In itinere suo 
clivos studiose sequebantur, ix. 56. 
/. dvrexetrdax rov ToXsfiov iyrera- 
fieviOQ, Magna contentione in bel- 
lum incumbere, studiose persequi 
bellum, vii. 53. m, f. 
*AvtI pnsepositionem cum Infinitivo 
absque Articulo jungere amat //e- 
rodotus, ubi Afficus scriptor articu- 
lum non erat neglecturus. dvrl ^e 
apxecrSai vv aXXiMtv^dpx^iy dirdvTiav, 
i. 210. m. TOVQ iral^Q eTroievv, dvrt 
elvai evopxtaQ, evvovxovQ, vi. 32. ubi 
vide Var. Lect. yevetrdai, dvrl elvat 
vrftrnaraQ, rfTreipiaTaQ, vii. 170. m. 

dvTi de Pretio emtionis, cum alibi, 
tum iii. 59. a. ubi vrjaov dvrl xp^^f^*^' 
TiDv TTopeXaf^v vulgo quidem inter- 
pretantur, pecuniarum loco acce- 
perunt, (Larcher, au lieu d'argent) 
nos vero, cum Wess. in Notis, intel- 
leximus pecunia data, pecnnia re- 
demtam, accepisse Samios insulam. 
*AvTia, 1) proprie Neutrum plurale 
Adverbialiter positum, sicut sing, 
dvriov, pro e^ evavriaQ, Ex adverso. 
Sic dvria tci/ac rtvl, ut^v ^iurtrt dvria 
TLeptrrfert eQ pdxrfv, Si contra Persas 
in pugnam progredientur, vii. 236. 
/. ubi dvria non est prcepositio re- 
gens Dativum, sed integra phrasis 
dvria uvat, quce unius Verbi locum 
tenet, et Obvium ire, Occurrere ANT ANT significai^ Datito easui jungitur, 
JEdebatur quidem olim etiam dvTia 
Toim lieptri^ai iI^ovto, v. 18. a, sed 
ibi ex aiiis codd, recte Wess, dvriai 
adscivit, 

2) Idem vocab, ^Avria^ Prcepo- 
sitionis naturam induens^ cum Genit, 
casu construitur^ valetque Adver- 
8as, Contra. rac KafiijKovg eraie 
dyrla Trj^ iinrovy i. 80. m, ix. 31./. 
48. m, dvria ^ASrjvaltav i<rTparfiyri<ref 
iii. 160. f. Sic aTpaTriyoc dvrla aev, 
i. 124./. XaXKi^eHvi dvrla^^eTpleaiv 
efiotideov, V. 99. m, rrjv dXrideiav 
diTKeeiv dvrla frev, Veritatem colere 
adversus te, erga te ; Verum dicere 
coram te, vii. 209. a, m, 

^Avrid^eiv, Obviam ire, Occurrere. 
Jungitur- Accusativo, dvTid^iav rov 
*Apa^wv irrpaTov, ii. 141. m, dvrid- 
^wfjiev Tov eTrtovray ii. 118. a, m, oi 
^otKaieeg dvTlaiov(rovQ Tvptrrivovg) ec 
ro 2a|0^vtov7rc\ayoc,i. 166. a, ijyna- 
<rdv fxiv ol BpifiKec, iv. 80. a. jcara- 
'irXeovtri ^e (tovtoiq) eg rijv ^fwv 
UokvrpdrriCf vrivtrt dvridtraSf egfid)(riv 
Karearri, iii. 45. a, ubi (sicuti hic 
fecimus) eomma ante vrivtrl debuit 
interponi : structura enim naturalis 
in hunc modum intelUgenda, IIoXv- 
Kpdrrfg eg fid^^v Karearri avrdg icara- 
TrXjEovcn eg rrjv ^fwv, dvridtrag (av- 
rovg) vrfvtrl, Navibus (cum navibus) 
obviam illis profectus. trtf^eag dvri- 
dtrag ^wpoitrif Cum donis obviam 
illls profectus est, i. 105. a. quem 

■ locum Portus, prceter rationem, ad 
verbum dvrt^v retulit, 

*Avrt^v, vide *AvTtd^eiv, 

^Avrt^dlvetVy Contra ire, Sese oppo- 
nere, Contradicere, Resistere, Ad- 
versari. oc ^' av dvrtfialveiv weipdraty 
iii. 72. /. ravra wolee Kal firj dvrl- 
I3atve rourdtfrtf v. 40. a, vi. 73. a, 
dvrt^vrwv Ze TfHv trvfifid^^^wv, elKov 
oi *A0riva7ot, viii. S, a, 

'AvrtyeveriXoyeetv, Genealogiam alteri 
opponere, ii. 143. m, 

^Ayri^aKvetVy Vicissim mordere. rovc 
ipdelpag rovg iiovrfjg eKaorri avrt^aVvct, 
iv. 168. m. 

[^Avrt^effdatf tnde 'AiTtmr/^etrOai.] ^AvrSieiv (nvl), Concurrere cum ali- 
quo, Curriculo certare cum aliquo. 
ol dvrtdevoofievot, v. 22. m. 

'AvriKar^ffdai, sive 'AvriKdrrioOai, 
Contra, E regione sedere, Castra 
castris opposita habere. rifiipat tr^i 
dvrtKarrifievoiat eyeyoveaav OKTta, ix. 
39. a, iv^eKdrri eyeyovee rffiipri 
dvriKarrifiivoiaif ix* 41* a, ubi olim 
dXKriKjotat adjectum eraty quod igno- 
rant MSSti libru 

*AvrtKaTl(ea6aty i, q, dvriKarrjaBai, aV- 
riKarti^Ofievotj V. \, a. et paulo post 
ibidem dvriKarii^ofiivitiv, ubi prave 
olim, dvri^ofiivufv, Rursus dvrtKari" 
^ofjLevoty iv. 3. a, ubi alii quidem 
dvriKaTtl^eofJLevoiy alii aWcicaOc^o- 
fjLevotypUires dvriKartevfxevoi : videtur 
autem {quoniam futuro ibi non est 
locus) dvrtKari^evfievot tegendumy 
idem valens ac dvrtKart^ofxevot, a 
themate dvTtKart^ietv, pro dvTiKarl' 
ietv. Vide, Var, Lect. et Not. 

* AvriKartardvaty In alterius locum 
substituere.iv vofo e\etv dvrtKaraarri' 
aetv aXXa,ix. 93. m, idv rtg dicoddvriy 
rovrov 6 iralg dvTtKarlararat, ii. 37. 
extr, 

'AvrtKXaietv Vicissim flere. dvefiotav 
re Kal dvriKXatov, iii. 14. a, ubi 
temere olim dveKkatov, 

*AvrtXoylri, rig, ij. Disceptatio, Causae 
dictio. T^fJLeTg i^fxiag avrovg eg avriXo- 
yiriv vapi^ofxev, ix. 87. /• eloKeov 
dvTiXoylrig Kvprjaeiv, Putabant se ad 
causam dicendam (ad contradicen- 
dum accusatoribus) iri admissum,ix. 
88. m, Corruptus hcus, viii. 77./ 
Baffi^t aVriXoy/»?c xpriafitiiv iripi — 
Xiyetv, ubi aut dvrtXoyiag legendum, 
aut {quod prcestare videtur) h* dXo- 
ylrig — eXQelv, Similiter quidem ^td 
fxdyrig eXevaovrat, ait Noster, iv. 9. /. 

'AvTtfxrixavdaOat, Contramoliri. aXXa 
re dvrefiri^aviovro, viii. 52. m. 

'Avri^oog, o, 97, «. ^. evavriog, Contra- 
rius, Adversarius. ro he rolat Uip- 
- ariai re^v avfXfxaxov, Kal rolat ^Kvdrfai 
dvri^oov, iv. 129. a, etrepriaofxivovg 
t6 dvriioov, Qusesiturus quid sit 
quod illis ad verse tur ,i . 1 74./. arpavo v 
avWiyfiv dvTi^oor Hipariai, Contrar ANT ANT here copias quae Opponantur Per- 
818, vi. 7. w. ££ edeXoi TOi fjLTiBev dvrl^ 
^oov fcaraorijfvat, vii. 49, 2. ovMv <r^i 
ifMv^ffeffdai dvTi^oov, i. 218. a. m, 

vfuaQj aSXoitTt rifnopeovTaQf lip-lv 
dvTiioovc yevitrOat, vii. 1 50. m. ttbi 
codd. nonnulli dvTl^ovg praferunt. 

Fcemininum : iv fivpiriari yvi^fiyai 
fiiriv ovKe\ta dvri^oov, viii. 119. a, 
tXTriaavTtQ oXiyaQ Tivdg arfludvTt^oove 
effetrSat vrjaQ, vii. 192. b, 

'Avriov, Coram, In conspectu. Constr» 
cum Genit, ovprjaat dvriov dXkov, i. 
133. m. /. E regione, Ex adverso : 
dvriov Tov fxeydpoVf v. 77» m.f. Conf. 
^Avria, 

■AvrioQy ij, ovy (i. q. 'Evavr/oc) Contra- 
rius, Adversarius, Adversus, Op- 
positus. dvriot e(rra<ravy ix. 18. a. ol 
Hepffat dvriot, nempee^^iapeov, ix. 62. 
a, Ibid, sub ftnem cap, ovk ofwioi 
rdiat dvriottrt ex uno cod, MS, adop" 
tavit Schcef, ubiquidemroTfftivavri' 
otfTt alii libri omnes, 

Fcem, dvriat iZovro rolat Yieptrgaty 
Mulieres ex adverso sedebant vi- 
rorum Persarum, v. 18. /. ubi olim 
dvria edd. Mox vero iterum ibid. 
dvTiag l^eaOat. Huc pertinet ix rrjg 
dvrirjg, scil. fioiprfc vel ohovy Ex ad- 
verso ; ut ix rfjg dvririQ 'irpoairXioetVf 
viii. 6. b. pro quo cap, 7. m, est, cf 
ivavririQ, 

Neutr. rjv fvq ro vfxerepov dvrlov 
yevrfTat, Nisi vos obstiteritis, viii. 
140. 1. m, ex Valckenarii emenda-' 
tionCf pro vulgato olim a%rtov, 

'AvrtovaBat, i, q, dvrtdi^etv, Obviam 
ire, Occurrere, sed prcesertim^ et 
constanter apud Nostrum, hostili 
animo, ut idem valeat ac ivavrtov- 
aOat, Constr, cum Dativo : dvrtw^ 

. aovrai rot f c p-^^X^y^ "vii. 102./. ov^ttQ 
dvrtiadri (al. i^vTtcjdrf) avr^ iQ fidxriv, 
vii. 9. 1. /. eSpov dvrtovfxevriv a<pt 
arpartriv, iv. 1./. vtKrjaavreQ fidxff 
rovQ dvrtovfievovQ,iy. l.a. Sic i, 207. 
m, ubi alii olim ivavrtovfievovQ, Simi" 
liter ovK iOeXrjaafi e v rot dvrtovadat ed, 
Schcef. ex uno MSto, vii. 168. m.f 
ubi alii ivavrtovadaif quodvideri pot' 
erat ex glossa invectum. KvpoQ i^vrt" ovTo Kpo/ar^, nempe cum exeTcitu^ i, 
76. m, Sic rjvrtovvro avrolat KaTiovfn, 
Obviam profecti sunt redeuntibus, 

scil, prohibituri eos et propulsuri, 
iv. 3. a, firihlQ rjvrtovvro tBjep^ei, vii. 
139. a, ot lifuv Tivrttadriaav, ehoaav 
3((C?7f,viii. 100. a. m, aoiov^etQTreiprr 
aerat dvrtwOrjvat, ibid, el d^to^uQ 
^OKeevQelvat aeavr^yToHat ifjmat irpiiy- 
fiaat (i, q, ifjuoX, vel r^ ifxy ^vva/iei) 
dvrtuBrivat, lY, 126. m, Subinde sig- 
nijicat Adversari alicui, Contendere 
cum aliquo, ut vfxtv ovk dvruvfuQa, 
dXKa. hthovreQ atpeatv — Trapiefiev, ix. 
26. m, /. (conf. * Avrtreivetv) el eve- 
OTreroTy riivaXKMV yvtafiri, firiheiivTi" 
iaQri, vii. 10. 3./ ubi alii rivavrtta^. 
Semel cum Accmativo construc- 
tum reperitur hoc verbum, qua eon- 
structio alioquin verbodvrtd(etv pro- 
pria est. avvOefievot rifiiv rov Uepfftiv 
dvrtiaaeaBat ec rriv 'Bottariav, Fost- 
quam vobis nobiscum convenit, 
occursuros (obviam ituros) vos 
esse Persae in Boeotiam, ix. 7, 2. 
m. ubi iqfiiv manifeste ad avvBeptvoi 
refertur, non {ut Mm, Porto visum 
erat) ad dvTt<aaeadat, Schaferus ex 
Valckenarii conjectura r^ Ucf)^ 
edidit, VideNot. GailiusrovIIepafiv 
dvruaaeadat interpretatur Persam 
coacturos ut nobis occurrat, Phi- 
hhg. T. iv. p. 245. 

*AvTtTro\efjttoQ,iov,6, i. q, simpl. vo\e- 
fAtoQ, Hostis ; si modo vera ista 
scriptura, Apero 6 Aape^ioQ rw dvri- 
woKefiiiav rov dopv^v, iv. 1 34. a. ili' 
^rivro rovQ dvrtwokefjUovQ, iv. 140. w. 
/. ubi dvrtwoXjEfwvQ dant duo veteres 
libri, quod verum videtur ; quo spec- 
tat Ghssa apud Hesychium, 'Avn- 
TToXifiovQt 7ro\efiiovQ, Vide voeab, seq. 

'AvrtTTokefiOQ, ov, 6, i, q, voXifuoQ, 
Hostis. rd rHv dvrtrroXefnov Trpjjy- 
fiara, vii. 236. /. et 68, 2. a. con- 
sentientibus utrobique libris. Conf 
prcBC. 

^AvrtTrpriaaetv, Contra aliquem agere, 
Adversari. iirei re iKpdrriae r^c dpyjr\Q 
6 KpolaoQ^rovavdpiiyirovrdvdvTLirpija' 
aovra — he(^Qeipe, i. 92./. Idem homo, 
pauh ante, dvriaTaatiarriQ dicitur. ANT 

*AvTlwptifpost ovy 6, i}, Proram alicui 
obversam habens. dyTlirpbtpoi rolvi 
fiapfidpouri ycvd/icvoi, viii. 11. a. 
'AvriiniicaMric, log, i|, .^kjuilibrium, 

iv. 50. /. 
^AvTundvaiy Opponere. fnj nc ij/i«v 
aXXo£ trrpaTog dvTun-^y Ne quis alfus 
exercitns Se nobis opponat, Resis- 
tat nobis, vii. 53. /. dvTiaToBtLtniQ 
TfiQ /SovX^c icai ov l^ovXofiivric vel" 
Oc(r6aA, Quum Hesisteret senatus, v. 
72. a. ov3' cri dvTumierovTai vfiiv, 
▼iii. 75. /. iK€pd'iiov roc dvTiOTafii* 
vag Ttiv vTf^Vf viii. 91. m. 
*AvTurraauaTrigf ov, o, Adversae factio- 
nis, Contrariarum partium homo. 
6s oi — dvTitrTa^uarrjg KaTetFTiiKeef i. 
92.971. ^/irac rovc avriffraffiofrac airec, 
iv. 164. a, ^v woXX^ KaTvirepOe tHv 
dvTurratruaTefaVf v. 69. /. 
'Avnerrarctv, f. q. dvTitrTaoBai vel 
dvTurTTfvaiy Resistere. dvTurTaTeiav 

de Kol opy^ '^etafuvoQy iii. 52. m. 
^ AvTUTTpaToireZtveaBaiy Opponere ca- 

stra. Kvpoc afrc^fniro^rc^evdraro 

K|DOi<ry, i. 76. /. 
^AvTia^eiv et ^AvTur\eiv vide in Avt- 

ixeiv. 
'AvTiTeiveiVf In contrariam partem 

tendere, Repugnare, Adversari. tov^ 

Toitri iv, iiye7tr8ai fiovKofievouriy ovk 

dvTiTeivofievy vii. 161. «i./. (/» cam- 

dem sefUentiam dixit dvTievfjiedat ix. 

26.1»./.) oi ^e dvTiTeivov^YU. 219. 6. 

ovif dvTiTeivov, aXX' elKoVf viii. 3. i»./. 

diT-trccvoyrw»' ^c rovrcti»', ix* 106.W8./. 
'AKrircx^^a^^Oae, Contra macbinari, 

Contra moliri. o ^c etrtrevfjievoSf dvTi- 

Te\vdTcu Td^e^ v. 70. a. 
AvTiTtdivai, Opponere, Duas rationes 

contrarias ita inter se conferre, ut, 

quid inter eas differat, videamus. 

drriSeQ ydp eKaTepov, viii. 60, 1. 
'AfTtrviroc rwoc, Ictus ictui ex ad- 

yerso oppositus vel respondens, 

Ictus repercussus, i. 67* m. in orac. 

Conf. c. 68. m. 
' AvTvxapil^eoQai rtvt, Vicissim gratum 

facere alicui, Remunerari aliquem, 

vii. 114. extr. 
'Avrtxp^y, «• q* dvTi\eiv et dwo^^p^v, 

{quce confer^) Sustinere, Durare, ANO 

Sufficere. oiroc o Torafwe ovk dvri^ 
ypfltre ry ffrpartfll TrtvofJievoQj dXX' iiri-' 
XiTef vii. 127. extr. rd triria dvri^ 
Xjprftre fivpidtn TotravTT[itri, vii. 187.9II. 

'AjtXccii', Haurire. dvrXiei Kal eKxiei 
vi. 119. m. Paasiv. dvTXierai, Hau- 
ritur. ibid. Nisi ait Medium verbumf 
idem aignificana ac mox dvrXcciy 
Haurit, scil. aliquia, 

*AvTopvtrtreiVf Contra fodere, Ex ad- 
verso cuniculos agere, iv. 200. /. 

'Avrvirofcp/ve<r0at, Contra respondere 
et i. q. viroKpivetrBai, Respondere. 
dvTwoKpivofA/evog Touihey vi. 86, 2. m. 

'AvrvTTovpyctv r/ rtvt, Aliqua in re 
vicissim alteri inservire. i^opKol /utv, 
{ uev oi dvTvwovpyiitreiv eKelvrfv tovto 
To dv avr^c Sc>}^, iii* 133* h. 

"Avv^poSf Aqua carens, Aridus. ^- 
gyptiregio circa Pyramidea dwhpoQ 
leivtaQ itrrif ii. 149. /. iii. 5. extr, 
Africce pars mediterranea dvv^pog 
KoX dvofxfipOQ, iv. -185. /• ojccdc ri}v 
dvvhpov huKwep^y iii« 4. /. ubi de 
deserto Arabico inter Syriam et 
jEyyptum. De inferiore uEgypto 
ubi agitur, ii. 7* a. vulgo legebatur 
iovtra irdtra — dw^pttQ Kal tXvc, ubi 
no8 evvdpoQ correximus, sed ewi^pos 
scripsisse videtur Herodotus. 

^Avveiv, Efficere, Perficere. ^roXXd 
drrayopev(i)Vf ov^ev ^wc, ix. 66. a. 
Conf. "Amv. 

"Avw, 1) Sursum, A mari versus 
mediterranea. diro 'HXtovrroXtoc avw 
lovTif ii. 8*a* dvairXeovrt diro 0aXdar- 
trrjg dvta, n. 155* a. rd Kdrta ttjq 
Atrirfg "Afwrayoc dvdtrrara iTroiee, rd 
3c dvto avTrJQ (Superiorem Asiam) 
Kvf>oc, i. 177.a. *Atrtrvpitav iip\6vTtjiV 
rrJQ dvk> *AtririQi i. 95* m. Hac notione 
iv. 18. a. ex Valck, conject. coT' 
reximus drro 3e ravnyc dvta olKeovtn 
IkvOat yetapyclt ubi dwo ravnyc dvta 
idem valet ac virep TavrrfQ. oonf. tbid. 
c. 17. Eadem notione idem Ad- 
verbvum dvia subinde naturam induit 
PrtsepositioniSf et construitur cnm 
Genitivo. SicMfj^oi ap$avrcc t^Q dvto 
"AXvoc 'AtririQf Postquam imperave- 
rant Asise, quse supra Halyn flu- 
vium est, i. 130. a. ANa 

i) Proverbialis locutiOy ra uev 
avWf Kdru) dijffu)' rd 3e icdratt ayu), 
Miscebo ima summis, iii. 3. m. 

3) Interdum vero ai^ai et Kana ita 
opponuntur ut dvia esse intelligatur 
id quod ad Septemtrionem vergit, 
Kario vero quod ad Meridiem. Sic 
quatuor plagce mundi in hunc modum 
distinguuntury ovre rd dvu> rrjg 'Iw- 
vir)Q y^ijpla, ovre rd icoVw, ovre rd 
Tpoc rjjvrjiiif ovre rd Tpog rij v eaTreprjv, 
i. 142. a. Sic Halys fluvius dicitur 
peojv avw rrpog fioperiv dvefiov,\,72.m. 

4) Comparat. *Av(orep<a, Altius, 
Superius, Ulterius, 'xpovovre eyyivo- 
/xevov trv\vov, dvbyrept») re ovhev rwv 
wpriyfmrwv TpoKorrrovrwvy Quum 
multumtemporis effluxis8et,neque eo 
ulterius res ejus progrederentur, i.e. 
neque eo melius succederent, i. 190. 
extr. ov TTpofjitrav dvwrepw ^Ldfxov ro 
rrpoQ eaTreprfQ, Non ulterius, quam 
Samum usque, versus Occidentem 
progrediebantur, viii. 130. m. coll. 
c. 1 32. f. ubi ware rovQ /jiev f^apfid' 
povQ ro npoQ ecnreprjQ dvwrepw Sidjjov 
fxrj roXfjL^v KarairXwaaL : nempe 
dvwrepw spectat ad profectionem ab 
lonica ora in altum, quemadmodum 
dvdye<rdat et dvaTrXweiv (id est dvw 
TrXaiciv) dicitur qui e portu solvit ; 
KaraTrXwaat vero, si intelligas Kdrw 
rr\e7v, spectobit ad profectionem ver- 
sus oram Grcecice ; sed KarawXwaat 
apud Nostrum plerumque nihilfere 
aliud atque simplex wXwarat sonat. 

5) Superlativus. 'Avwrdm), In 
summo. eQ rovQ dvwrdrw, nempe 
earewraQ, viii. 23. w, 

Avwyetv, Jubere. irotevat rd dv eKelvoQ 
dvwyrj' dvwyei ^e rwvro dei, vii. 104. 
f. Imjoerf, eQ ro irXrjdoQ dvwye (Jus- 
sit) <f»epetv ro KpdroQ, iii. 81. o. 

^AvwQeetv, Repellere, Propulsare, 
oirot earav oi j^aatXea, fierd ye BeovQ, 
dvwadfievot, vii. 139. /. ve<f^Q ro- 
(Tovro dvdpwjTwv dvitxrdfievot, viii. 
109. a. m, 

'AvojiicrroQ, ov, 6, ij, {Adjectivum ver- 
bale, idem atque dvetaroQ, a themate 
dvoiw, i. q. dva<f>epw, unde et Aor. 1 . 
dv^aat, quem vide supra in 'Am0c- A^I 

peiv) De quoRelatum est adaliquem. 
dvwtarov Be yevofievov eQ rrjv Tlvdirfv, 
QvLSL de re postquam ad Pytbiam 
relatum est, t. e. Qua de re post- 
quam missi sunt Delpbos consulturi 
Pythiam, vi. 66. a. ubi vide Not, 

*Avwfiorl, Sine juramento, Non ju- 
ratus. rov avrov \6yov \eyetv Kal 
OfivvvraQ Kat dvwfiort, ii. 1 18. m. 

'AvwvvfWQ, 6, jj, Nomine carens. ij Ev- 
pt^irri TTporepov ^v dvwvvfWQ, iv. 4:5. f» 

*Avwpiri, rjQ, rj, Intempestivitas, Tem- 
pus non opportunum. e^o^e avr^ 
dvwpirjv elvat rov ereoQ 7ro\efieetVy 
viii. 1 1 3. a. 

"AvwpOQ, ov, 6, rj, Intempestivus, Im- 
maturus, Praematurus. dirodavovra 
dvwpov Bprjvotat rtfirjBrjvat, ii. 79. f 
ubi dwpov prceferunt nonnuUi codd, 

^Av^aat, i. 157. /. vide in ^Avafj^epetv, 
num. 3. • 

* AvwraroQ, ov, 6, Supremus. e^evotrjdrj 
rd dvwrara avrrjQ (rtjQ irvpafiiBoQ) 
rrpwra, ii. 125. m. 

*A^taTrjyrjroQ, ov, 6, ij, i.q. d^tOQ di^rj- 
yijaewQ, Memoratu dignus. TroXXa 
rtva Kat ovk d^tarnjyrjra, v. 57./. epya 
direde^aro d^ta7rrjyrjr6rara,i.l6.extr. 
et 177* ip6v fieya re koX d^tawrjyrjro- 
rarov, ii. 99. extr. 137./. 

'Aj/iy, rjQ, i{, (lon. pro rj d^ia) Meri- 
tum. Kar d^irjv eKd<rrov dhtKijfiaroQ, 
Pro cujusque delicti Merito. Est 
autem proprie Adjectivum nomen 
subintellecto Substantivo rifirj, unde 
ducitur varius vocabuli hvjus usus. 
ij d^irj rwv ifyopriwv, Pretium quo 
aestimaiitur merces, iv. 196./. vwore- 
\eetv d^rjv, Meritam pendere mulc- 
tam, iv. 201. w. rrjv jxrjv d^irjv ov 
\dfi\peat, e\d<r<rw ^e rrjQ cL^irjQ, Meri- 
tam quidem Mercedem (sc, Poe- 
nam) non feres, sed minorem quam 
pro merito, vii. 39. m. 

'A^ivrj, rjQ, i/, Securis. In Armorum 
numero refertur vii. 64. d^ivaQ <ra- 
ydptQ eJy(ov, Secures vel Bipennes 

babebant, quas Sagares vocant. 

'A^toOerjroQ, ov, d, »y, (i. q. OerjQ diiOQ, i. 
25. 6.) Spectatu dignus. e6vra d^to- 

Serjra, i, 14. m. 184. /. ii. 111. /. 
163. m. iii. 128. m. iv. 162. /». 182. a. ipyaro fiiyaOog diioOerira, ii. 1 76. 
0. idrjeiTO roy Hovtov, iovra dliodtti" 
Tov, iv. 85. a. 

Swperlat, ipov afioOeiyrdrarov, iv. 
176. extr. 
'Af lo^axoc, ov, d, 17, Idoneus ad pug- 
nam cum aliquo ineundam, Par yi- 
ribus. Const. cum Infmit. Non erant 
tum Atheniensihus veec dl^iOfxaypi rijari 
AlyivTirtuv ©"v/i/JaXectVjVi. 89. a, veijv 
dpiOfiov diiofjid^fav ^eKetrOai rov e?ri- 
di^ra, vii. 138. b. ovk dii6fxa\ol eltri 
e*/ie eirtovra vwofxelvai, vii. 101. m, 

Cum dativo, absque infinitivo ver- 
hi. d^t6fAa\oi yiv6fjieda roltn eTriovin, 
vii. 157. m. f. ovK d^i6fiaxol roi 
yivovrai, vii. 236. m. f, ovk dJ^tofid- 
\ovQ KeivoiVi, ix. 90./". 

Ahsque regimine ponitur viii. 63. 

b, ovKfTi eyivoVTO d£,i6fta\0i ot \oiiroi, 
'A^ioviKoc, ov, 6, 17, Victoria dignus, 

Dignus honore vel praemio de quo 
alius nobiscum contendit. ovdelg 
avrewv d^iOViK^repog ^v rov lElep^ebt 
e\eiv rovTo Kpdrog, vii. 187. extr, 
d^iOViKorepoi elfiev 'Adrivaitov ravrrjv 
TTtv rd^iv e^eiv, ix. 26. /. 28. a, 
"A^iog, ov, 17, ov, Dignus. Est uhi ah- 
solute a^iog dicitur pro fivTJfjLrfg vel 
eiraivov aJ[,iog, vel 6vofia(rQrjvai d^iog, 
Sic vii« 224. a, erepoi ovofiaaTol 
Jj^apnriTtwv, rHv iyw wg dv^pdv 
d^iwv yevofievbtv eirvd^firjv rd ovvo- 
fiara, Conf, ^Avd^tog, 

Pro eo quod alioqui Grcece diceres 
o^og d^6ge(rri eirtfivr)ffdrjvai,velfivrj' 
firfg d^iog ecrrt, subinde adjectivum in 
Neutro genere usurpat Noster tali 
modo : rov (/on! pro o5) fxakitrra 
fiv^fjiriv a^iov e\eiv itrrl, i. 1 4. a. KaX- 
Xitti) TOVTOv a^iov TroXXa^ov fxvrffiriv 
itTTi xavra riva e;^etv, vi. 122. a, 

Interdum d^tog idem fere ac dvr- 
d^iog valet, Par, jEqniparandus. ovle 
iZmyretav dv^pwv d^iovg r^fxeag erroiri- 
<7ac,i. 32. a. a^raiatiracrat /itfjc r^o-^e 
ovK diiat, vii. 21. eicaoTdc (f>r)(n rpitov 
d^tog eTvat, vii. 104. m, Pro quo duo- 
bus verbis dicitur aliquis d^iog tnjfx- 
PXrfBrjvai Ttvi, ii. 10. »». iii. 125. m, 
Et loco Infinitivi Passivi poniiur 
etiam Infln. Act. : ut ov^e trvfif^Xe- AiSri 

eiv d^iri (^aiverai fioi elvcu, iv< 42. a. 
a^toc itjfaerav elvai trtl^eag ^rifXiiHdai, ix« 
77. a. ubi perinde, et quidem {suh- 
Ulius si quceras) rectius etiam, irifxt- 
ti}drjvai dici potuerat. Conf.*Aiiri,ri, 

^A^tovv, Dignum censere. Seq* Infin. 
Kvptp ov^c^c Heptreiov i}£/ai(re eoivrdv 
trvfifiaXettv, iii. 160. dc rtc eiMfvrov 
d^io7 yafifipov avrov yevetrBat, vi. 
126. m. Cum Genitivo : ^rjtrag (jxe) 
yopyvprig rmuftrag, iii. 1 46. m. 

*A£tov(rdat, Dignumjudicari. Cum 
Infin. trdvrtav wp6g trev flovXevfid^ 
TiMtv iiraKovtiv d^ievfievog, v. 106. m. 
Cum Genit, fxeya Trotevfxai d^tevfxevog 
dvyarpdg rrig trrjg, ix. 111. ?w./. 

Item ^AiiovtrSai notione Reciproca. 
ovK d^tevfxevai dvafiitryetrBat r^tn d\- 
Xytrt, Indignum sua persona judi- 
cantes, Dedignantes, misceri cum 
aliis, i. 199. a. ovk d^tevfxtvog ig rov 
(^atnXrjiov dp6vov ti^ttrdat, Non dig- 
num sese judicans qui in regio solio 
sedeat, Sibi non convenire judicans 
in regio solio sedere, vii. 16. a. 

*Aii6\pt(ag, Gen. ai, et forma magis 
lonica 'Afidxp^oc, cum Infin. Ido- 
neus ad operse pretium faciendum, 
Yiribus pollens, Sufficiens. et d(td- 
ydptog ^oKeetg elvat treavrf roltn ifxoltn 
Trprjyfxatri dvrnitdrjvat, iv. 126. a. ubi 
alii quidem vulgo d£tdxpea>c* Vide 
Var. Lect. rjv fxrj d^toxpetov Trpd^atrtv 
irporeivri^ i. 156. a. Cum Genitivo, 
i.q. d^tog, Dignus. do^a ep^av dli6)(pea 
{al. dl^t6ypetii) dirriyiitnog, Memoratu 
digna, v. 65. b. Absoluie ponitur, 
V. 1 1 1 . /. vTrd dftdxpeii) icat dTTodavelv 
^fxi(rta (rvfi(i>oprj, A viro Idoneo, Prae- 

. stante, Insigni, etiam occidi, dimi- 
diata est calamitas : nisi ibi d^td- 
Xpetag {sicut v. 65.) nonnisi idem at- 
que d^iog valet, ut ex prcecedentihus 
intelligatur, Dignus cum quo rex 
congrediatur et manum conserat. 
Ad sententiam quod spectat, com- 
mode Portus Virgilianum illud con- 
lulit : Hoc tamen infelix miseram 
solabere mortem, ^ueae magni 
dextracadis. jEneid, x. 830. 

'AJ/wc, Digne, Digno modo. ifxdyovTo 
d^iiog \6yov, Memoratu dignam edi- dere pugnam, vii. 211. m, cnroKrel' 
vag fiiv cvK d^iuc d^Jrrtyritno^, Post- 
qnam illum fcedo modo et indigno 
qui narretur occidit, iii. 125. m. 
ubi vide Not 

'AXiiMKntf lOQ, Y/, Dignatio, i. q, ro af- 
lovVf Dignum censere. r^c d^ioiffioc 
elyexa Trjc <£ e/icv yrjfiai, £o quod me 
Dignati estis (Dignum judicastis) 
CUJU8 ex domo uxorem duceretis, 
vi. 130./. ubi nescio quo casu in 
nostram editionem ec ifuv irrepsitpro 
ii ifuvf quod recte tenent libri omnea 
edd, et MSSti, Valla, contra auctoris 
mentem, interpretatus erat : Tan- 
quam dignis meas filise nuptiis. 
Sententiam recie expressit H, Ste- 
phanus in ora suce edit, : Quod 
dignum me censueritb cujus filiam 
uxorem duceretis; vel, cujus filise 
nuptias ambiretis. Gronovius, Grce- 
cis verbis, aliquanto pressius insis- 
tere cupiensy a vi verborum rrjg i^ 
ifuv aberravit, uxorem petere ex 
me genitam; quam in sententiam 
GrcBcesaltem dicendumrrjy (nonrijc) 
i^ ifiev yfjfAai, Nunc r^c ad d^Kacnog 
refertur, intelligiturque Trjg vfup (vel 
Tvap vfjuHv) ytyowiaq : et i^ ifjiev, 
scil. o1,Kov, sonat e domo mea, quem- 
admodum ig ifwv Grceci dicunt 
domum (vel in domum) meam. 
Conf, infra, voc, Vafjieeiy, 

"AfvXof, ov, 6, ij, Lignis carens. rrjc 
yfjc rrJQ ^Kvd, alvuc d^vXov ov<nie, iv. 
6\.a. aivXoQ itrri^q x^P^f ^^* 1^5./. 

*AivveTOQ, ov, 6, 17, Insipiens, Stolidus. 
ofjUXov d\pritov ov^ev iari d^vyerw- 
repov, iii. 81. a. 

*Aoi^ri, rJQ, ij, Cantio, Cantilena, ii. 
79./. 

*AoiitfxoQ, ov, 6, 1;, Cantatus, Cantibus 
celebratus, Celebris. AivoQ doi^ifjLOQ 
im-i Ka\ iv Kv7rf>A>, ii. 79. a. ^Apxi^iKri 
dolhfju>Q dvd rrjv *E\Xa5a iyeyero, 
ii. 135./. 

'Aoi^oc» ov, 6, Cantor, i. 24. m. 

'AoiKrp-OQ, ov, 6, 17, Inhabitatus. aoe- 
KriTOQ Kal eprifjLOQ ij AijSvj;, ii. 34. a. 
doiKTfra (alii dvoiKrira) rd TTftOQfioprjv, 
iv. 31./. ra vrro rrjv dpKTOV dotKrjfra, 
V. 10. b. Consentientibus Ubris. ro- AHA 

voi doiKrfToif Vit, Hom. 21. Sedpro 
"Aoikoq est "AvoiKOQ apud Nostrum, 
quod vide suo loco, 

*AnayyeKKeiv, Renunciare. aVjyyyeX- 
\ovTo correxit Schcef. iii. 36. /. vbi 
vulgo alii iTrriyyeXKovro, nos itnjy- 
yeXXoy. Pro vulgato iTrayyeiXatrde 
Wess. ex MS. Arch. dTrayyeiXaoQe 
laudavit vi. 9. m.f, 

'A7ra'y£ii', Abducere. r^c frTpuTifJQ dwd' 
yiav t6 voXKdv^ viii. 100./. dirdyeiv 
OTriffia, Reducere, ix. 117. Dedu- 
cere. i^elro — awayaycTi' avrov ivl 
TTfv fiovXijv, 6 ^e (avrdv) axijyayc, 
Vit. Hom, 12./. iirei re el^e aiffeaQ 
drraydevTaQ irap iiavrov, vi. 119. a. 
Pmpositione a verbo diremta: 
dwo (sive avo malueris) rrdvra rd 
Xp^fJtara aywi/^Omnes pecunias ((re- 
loni) Reportans, Rursus adferens, 
Restituens, vii. 164./. 

drrdyetrBai riqy irapdevov, Secum 
abducere virginem, i. 196. m, f, 
KvpfiatriciQ ic djv dfrriyfj^vaQ prafert 
ed. Schaf, cum codd, nonnuUis vii. 
64. ubi alii vulgo dwiyfi. Fide ibi 
not. Falck, 

*A7rayiJe, eoQ, 6, ij, Non compactus. 
Tiaras Persarum Herodotus dicit 
iriXovQ drrayeaQ, Pileos non com- 
pactos, Non rigentes, vii. 61. a, 
ubi vide Not, et conf c, 64. a, Im- 
penetrabiles {scU. valde compactos) 
intellexerat Valla^ tamquam a initio 
vocis intensivum esset, Eamdem in 
sententiam Larcherus evrrriyeaQ cor^ 
rigendum censuU. 

*Airayiyeeiv, {lon, i, q, drrdyeiv) non 
solum Asportare, Deportare, £ve- 
here, ut dirayiveovTeQ i^opria Aiyvr- 
rta, i. \,a. Sedet Adferre alieri, ut 
dpyvpiov, xpvffiov dTrayiveeiv, de tri' 
buto quod Adferunt regi vel in rBror- 
rium Conferunt tributarii, iii. 89. 
m, 92. b, Sic ^pov dirayiveov, iii. 
94./. Conf. 'Airqyo^yiJ. 

^Arrayopeveiv, Interdicere, Prohibere, 
Vetare. TroXXa rwi' fiavriiav aVayo- 
pevovTiav (scil. avr^), TroXXa he rwy' 
<^i\iav, Yetantibus, Dissuadentibus» 
iii. 124. a, vii. 149. a, rroXXd aira- 
yopevufv, ov^ev rivve, ix. 66, a. dinyyo- AnA 

f^vov ^KvBjiai firj iwifialveii^rCiv or^- 
ripwv ovputVj Interdixerunt ScythiSy 
Edixerant eis, ne etc, iv. 125. m. 

'ATOT^ctVjSuffocare. Xeyerai — dtfdy 
iaadaif Dicitur voluntario Suspen- 
dio vitam finiisse, vii. 232. 

'AwayiwyjJ (jtopov, Pensio tributi. rovc 
fiiv KaTeaTf)€\lmToig <l>6f)ov diraycayiiv, 
i. 6« m. 27. a. ii. 182. extr. Conf, 
^Airayivieiv. 

'ATra^fccvyDisplicere. {conf. 'A^ieiv,) 
Aor. 2. r^ ra rov narpds epya dira« 
^eiVf Huic displicuisse patris facta» 
ii. 129. a. 

'Aira^ijc KaKwv, Malorum expers, Nul- 
las calainitates patiens vel passus. 
i. 32. m* /. vii. 184. a. vioc re itav 
KoX KaK^vdnadrjCf Maloruminexper- 
tuSy y. 19. a, xdpiy1,ff6iiiav aVadiyc» 
ix. 79. /. aVaOijc deuceirjgf Nullam 
indignitatem passus, iii. 160. m, 
drraQieQ irovtav roiovriavy Talium 
laborum Impatientes, Non adsueti 
talibus laboribus, vi. 12. a, 

Quemadmodum non solum KaKwCf 
sed et eZ ird(y\eiv dicunt Grceci, sic 
Noster^ de Massagetis loquens, ait^ 
eiol dyaBwv re Uepauc^v iireifMi Kal 
koXmv fieydkfov diradies, i. 207. f» 
Conf. KaXoc* 

*Airatf>ieiVf i. q. dfjiatpelyf Auferre, 
Demere. Cum dupl. Accus. dveXfav 
rdaxdeafSe.rdc ica/iiyXovcjDetrahens 
camelis sarcinas, i. 80. a. m. Sed 
maxime frequentatur verbum Afe- 
dium ^AtraipieaBcu notione ac/tva, Au- 
ferre, Eripere, Spoliare. Cumduplici 
Aecus. ri <r^ac dwatpiiaeaif Quid 
illis auferes ? i. 72. m. dweiXovro niiv 
riyefioviriv rovc Aai:c^ai/M>Wovc»viii«d« 
extr. oi fxe yipea drreXofuvoi varpwia, 
vii. 104. a. rovg defHiwovras avrov 
dwatpeovro, Famulos ei abstraxerunt, 
tI. 70. a. m. wg ISd/icot dweXoiaro 
(^lon, pro dTrikoivro) avrov, i. 70. m. 
Et suhifUeUecto alteroAccus.riv dwi' 
XffoBe ijftcac, nempe avroVf m» 137. a, 
m. aweKofAevoi rovc 'HpaicXc/^ac (^rrjv 
dfyxjiv\ i. 14. a. Et neglecto lonismo^ 
d<f€KiifuBa(avr6v)d e\(av ^X6c|ii. 114. 
h^diraif^fuvoQ^scil, avrovo) rd xprj- 
fjuirat L 89. /. Et subintellecto AUA 

utroque Aecus. Xeyovriav (i. e. Xcyc- 
rwrav) irpoc rovc iKi^povraQ rd XPV' 
fjtara dwaipeofjievoi, scil, avrovc avrd, 
ibidem paulo ante, 

Passiv. cum Accus. Spoliari ali- 
qua re. rov yav\6v diracpcOcrrec» iii* 
ld7*m.^€/o'ac /ii7 dwaif}eBelQrrivdp)(^v 
irpocrovddcX^cov,iii.65. a, irvBofievoQ 
^arapriiirae n)v rjyefioviriv dwapaipii'' 
oBat viro TektavoQ^ vii. 1 59. a, dwapai' 
prifxivoi rd ^irXa, Armis exuti, vii. 
103« m. Et subintellecto Accus. cJc 
dfraiprfieiriirav (seil, avrov) vwo 
^fiitavy i. 70./. 

Futur. Med. notione Passiver, c^'- 
irec n|v/3a9cXi}ci7vd7racpi}ac0rdac,r.35. 
a. M quidem dwatpeBriaeaBai prcB" 
feruwt nonnuUi codd. nempe ex scho-' 
lio invectum. Vide Var. Lect. et Not. 

^Awaif^eiVy Amovere, Abducere. rjv 
dwaifiwffi rdc v^ac dn-oSaXa/ic voCyViii. 
57. a, (Eadem in re^ paulo ante 
dixerat dvdyeiv rdc v^ac Tjpoc rov 
*lirBfi6v.) Etomisso accusativOfiwedv 
dwaifnain dw6 ^XafuvoCt viii. 60. a. 
(conf, Atpreiv.) Imperf. rdc ^e vvKraQ 
rd (vXa ravra dwaipevKov, ToUebant» 
ToUere solebant, i. 186. /. 

"ATracCy^e». aTac^oc» cJ, »}. aTraccepcrcvoc 
yo^^ov, Prole carens mascula, i. 109. 
m.f. vii. 205. a. awatla ro wapdwav 
iovra efxre voq Kal BijXeog yo vov,iii. 66.ci. 

['Airaco;)^vo/icvoc ed.Gron.cumMSS» 
nonnuUis, ix. 85./. pravCy pro cVac- 
o^vvoiicvoc.] 

'Airacrcccv, Reposcere, Deposcere. 
diracrcccv EXcvi^v, icac S/icacr^c apwa- 
y^C acrcecv, i. 3. /. Conf. 'Efeurcccv. 

.'AiraXXoyiJ, ^c» »7> Discessus, Re- 
ceptus, ifiovkevovro wepl dTraXXay^c» 
vii. 207. a. viii. 39./. 118. m. 

.'A7rdXXa£cc, coc, ij, i» q» diraXXayiy. 
dirdXXa^cc ovk ^v oti fi^ Kard trreivov, 
Receptui non erat locus, ix. 13. /. 

'ATraXXdco-ccv, 1) Activa formaf «o- 
tione intransitiva, Discedere. d^ro 
rovrwv ovk cJc rjBeXe dirifXXa^c, Ab 
hac urbe non ita uti voluerat dis- 
cessit, i. 16./. 

2) Sed prcesertim Medium 'A^raX- 
XdtrtreffBai frequentatur notione Ab- 
eundi, Discedendi, Redeundi. Par* 

H AHA AOA ^ 

timAbsolutepositumfdjraXKdffirovrai, Has bestias ab ociills abigentes» iii. 

ii. 93. /. et i. 199, /. ubi quidem 110./. 

intelligitur c( ra oixla, quod ibid. 'Axayitrrdvai, Rursus abducere. ovk 

paulo ante adjicitur, ovna ^iii oiraX- diraraani(rety rtiv trrpaririy irpiy rj 

Xdtr ffeoBaifiii. 56. f. dwoXiwoyresAe- iiiXjji at^ag^ vi. 133. m. ubi male 

ttiviZiiv diraKKdifitrBai, vii. 222. /. alii dtroyoanjtrety, 

dTraXXdtrffero OTrltru, i. 17> fR. /. dirayiarny DiBcessit, Rursus abs- 

Partim seq . praepos. eq aut ivi, diraX- cessit — /iij irporepoy dirayatrriiyai ,ix. 

\d€r(reToigU.epfraQ,iA.m,iiHe\owoyy. 87» a, 

iii. 56. a. iv. 156, m. dTraWdtraoyTO dfrayitrraaOaidworriciroKioCj Ahs- 

, «c «Ix^v cVi 9e(r9aX/?7c> v- 64. /. cedere ab urbe, ix. 86. m, 

dTrdXXdtrtretrSat iwl r^c cwwov, ix. 'Airavr^v, 1) Cttwi Dativo, Obviam 

II. a. Alibi cum Prcepos, ix, ut cV ire. viii. 9. m, 2) Absolute^ Occur- 
rrJQ TieKoTrovyricrov, iii. 148. /. €k rere, Accidere, Concurrere. rovriiav 
rffQ x^^P^^f ^^' ^^^' ^* ^^* l^^'/' ditavriavrwv, Haec quum ita acci- 

3) ^ATraXXdero-co-^ac formaPassiva, derint ; Haec quum coincidant ; 

Liberari.diraXXaxOcrrac^ovXofft/Vijc» Quse quum ita sint : Sic ex Scha- 

Servitute liberatos, i. 170. a, rQv feri conject, scripsimusy pro vukfolo 

irapEovrtaVKaKiavdTraXkayiitrttrdai^ii, rovri^v dvdyriovy viii. 142. !»• ubi 

120. m, eSvoc evrfiiriQ ^\iQlov dinjX- vide Var, Lect, et Not, 

\ayfxiyov, Populus a stolida fatui- ^Airayriov, £ regione, Ex adverso. 

tate Liber, Abhorrens, i. 60,a,Semel etrri iirrd trrdha i^ 'A/3v^ov cc rifv 

Passivum dwaWdxBri simpUciter dravr/oi/dinn/v, Adoramoppositam, 

Rediitt7er^i^rvi. 45. extr, o5roc/icv vii. 34. Conf, ^Avtvayriov, 

oiv trr6\ot altrxpt^Q dytavttrdfjLevoQ [^ATrdittHperperavi^olimlegebaturvii, 

dvaWdxOrf cc rriv ^Atrirfv : sed nimi- 96. m, ubi ivd^toi corrigendum recte 

rum innuitur, reUquias istius exer- vidit Portus, Vide infra 'E?rd4toc.] 

citus^postmultascladesetcalamitates, 'Ardwrciv, {lon, pro dtf^irreiv) Nec- 

ttd extremum salvas et e periculis tere. aVdi//ac dfifuxra i^iiKoyra, iv 

lilferatas in Asiam evasisse ; secutas Ifidvrt, iv. 98. a, Suspendere : unde 

Xerxis exercitum, qui fere totus in dirafifjiivog, Dependens, Pendulus, 

Europa periit, ii. 121, 4. a, 

*AwaXoc> i), ov, de fructu Recenti et 'Awapatpfitrdat vide in *Airatpieiy, 

Molli, cui opponitur Siccatus, rpta- ^ATrapdtrtreiv, Dejicere. rovc itrtfidraq 

yerat Kal drrdKd ravra Kal aua, ii. djro t^c ytfOQ dir^pa^av, Propugna- 

92.9»./. tores de nave deturbaruut, viii. 90. a, 

*Airafi0\vy€tyf Hebetare. ytipdtrKovrt m, (Conf, Karapdtrtretv,) Decutere, 

trvyyripdirKovai al tj^piyes Kai ec rti Uno ictu (Violenter) prsecidere. 

irpriyfmra rrdvra dwafjilSXvvoyrat, iii. ^CTrdi^fti irXij£ac dirapdtrtrei rov ivirov 

1 34. .«I. rovc wo^ac, v. 112. /. ubi vide Not, 

'Aira^\ietv, Penitus negligere, Se- et cmf, Dammii Lexic, Etym, h. v, 

positum {vel Rel^atum) negligere. et Wess. ad Herod, iv. 63. /• 

ev rolet dvSpairo^ottrt diriffAe\tjfjiiyoVf ^ Airapvie^Qai, Negare. t^fxivn avrov 

III. 129. /. 132. /. ov icaXuc ^otccAv dfraf>ycii/Licyov, viii. 
AirafivvttVy Repellere» Propulsare. 69, a, m, Conf, ^iitJtpyi&rBat^ et 

'* dirafivvai rov fidpflapov, ix. 90./, mox^AirapvoQ, 

Med, *A7raftvve(rdat cum Accus. "AirapvoQ, ov, d, if, Negans. d ^c dwap- 

Propulsare a se, Defendere se ab rdc cot* /«j fitv votrietv, sic nos ex 

aliquo. dirafivvatrdat dv rdc y^ac, v. MSStis edidimus, ubi aUi e^opvcd- 

• 86. a, n}y irevirfv dirafivvtrat icalnjv fievog itrrt, Conf, eiapvos, 

• £c0riro9vVi7v,vii. 102.a.ravrard%>/a *Airctprly Accurate, Exacte, Om&ino, 
-. diraftvyofiivovQ dro r«v 6^a\fi£v, Plene, ita ut nihil desit. nf*epat AHE 

wraprl ivvevi}KOVTa, v. 5d. /. et tbi 
JVb/. (rrdBioi xiXioi airaprc, ii. 158./. 
«^f cdii quidem carent ista voee, 
Vide Far. Leet, et Not. 

'AirapTiXoylrji tfg, 17, Plena, Solida 
integraque summa, vii. 29. /. 

'Airopvccv, Desuper exhaurire, De- 
fundere, Delibare. t6 tov ydKaicTOQ 
itFKrrdfuvov dwtipvaavTee liyevvrai 
elvai TifiiiaTepoVf iv. 2. /. 

*Airdp^avT€£ codd. nonnullipro dvip^ 
iavTte iv. 62. /. ubi vide Not, 

*Aicdpx£aBai Ttvoe rivlj Primitias ali- 
cujua rei offerre alicui. Tdvrufv dvap- 
XOfuvoi Kai Oviriac ol wpotrdyovreg, iii. 
24. /. Twv air\dyxyfi>y aTrap^dfievotf 
iv. 61. /. 

*AiFapfXfii v^y V9 Primitise. tQv irarpw- 
cwv xptf^rwv dirapxVy i* ^^* ^* 

"Ajrac, aira, av, Omnis, UniVersuSy 
Totus. 6 irtCoQ dwaci ix. 23. a. 

Notemus formulas hasce, roiavTa 
epya ov wf)6c tqv dnavrog dv^pog 
vevofitica yeveoBaif Non a Quolibet 

. homine patrari posse ezistimaverim, 
viL 153./. 

jrepiiifjLeKniirac r^ dwdirg trvfJt^iopfy 
Universam suam et cimiulatam ca- 
lamitatem lamentatus, iii. 64. a. 
Sic dwei^aie wdtravTrjv ewvrov wprjiiv, 
iv. 65* extr. 

^'Apyoc TovTOV Tov xp^^ov wpoeix^ 
dwoiffi Tbiv ev ry *£XXa^(, Argos per 
id tempus rebus omnibus (Omni- 
bus modis) eminebat inter eos qui 
Grasciam habitabant, i. 1. a. m. 
ubi perperam vulgo juncta intelli-' 
gunt verha dwatri TtHv ev ry 'EXXa^4, 
quasi verbum wpoex^ty dativum casum 

- regerett ut wpoelx^ dwaoi significaret 
Praestabat cseteris omnibus. evepBe 
iwv Tol(ri dwaoif Quum rebus omni- 
bus (Omni ex parte, Omnibus mo- 
di^, Mirum quanto) in£erior fuisset, 
scU.'quam uxor ipsius, i. 91./. 
'^AwedoSf ov, d, 17, i.q. iaoweioCf ofiowehocy 
ofidXoCf Campestris, Planus. dwe^c 
XJbipoCi ix. 102. a. x*^PV dwedoc, i* 

■ 1 10. m, dweSov x^p^ov^ ix. 25. extr. 
Terpdywvov dweiov, Planities qua- 
drata, iv. 62. a. 
[^*AircacaVac olir» edebatur ix. $2, /. AHE 

ubi nunc ex aliis codd. iJ( le iweiKd- 
(rac, Si conjectura uti Ucet.] . 

*AirccXeecv, 1 ) Mlnari. Toliri wvkavpolvi 
dwelXeoVf iii. 77« m. ravra dweiKeeiv, 
vii. 18. a, }}7re/Xijore, iii. 124. / (vide 
in JI<ipdeveveoBai.) 2) In angustias 
concludere, DifiScultatibus impli- 
care, Ad necessitatem redigere. 
otirecXi|deiTa, tov *Apiova ec dwopiriv^ 
i. 24. a. fn. ii. 141. a. m. dvhpac ic 
dvayKoifiv dweiKrifU yovc, viii. 1 09. a . 
dweiXfidevTec ic oTetvoVf ix. 85. /. 

'AirccXt/riypcoc Xdyoc, Minacia verba, 
viii. 112. a. 

*Airec9rac, (t.^. aVaycpei;<rac, e^ctirepecr) 
Interdicere, Vetare. dwilrac rolot 
dovXofirc firiZivX (jtpdietv t6 yeyoi^oc» 
iii. 153. a, dwelwe aft owXa dp^ta 
firi eKTijaOat, i. ]55./. 

*Awdwairdatf Recusare, Denegare. 
ot/ic dTre/ira vro rrjv iwtKovplriv, vi. 100. 
a, Twv dwetwafievwv rrjv oi^Tepriv 
ovftfmxlfiyt iv« 120./. »J ^edweiwaro 
Trjv wpoffodov, i. 205. «». dwetwdfieOa, 
Repudiavimus conditionemi ix. 7» 
1. m. 

*Aweiwa(r6ai rov wal^a, Abdicare 
filium, i. 59. a. m. dwetwdfievoc ti^v 
trrpaTriXaolriv, Qui consilium susci- 
piendae expeditionis Abjecit, vii. 
14. a. 

'Aweiwdfievoc rrjv o\l/tv, v. 56. /. 
alii intelligunt Spreta visione ; nos 
cum Wesselingio Expiata visione, 
Sacris averruncandi causa factis. 
Vids Not. 

*Aweipyetv, Sejungere, Separare. 1? 
ciriroc (rwv Heptreiiiv) dwelpyovoa rovc 
^tXlovc <l>evyovTac dwo rwv EXXiyyw»', 
Equitatus (Persarum) intercludens 
spatium inter suos fugientes et 
Qiostes) Graecos, ix. 68. /. Sed 
videtur dwepyov<ra scripsisse Hero- 
dot. Vide ^Awepyetv. 

^AwelpriToc, Inexpertus, notione pas- 
isiva, ubi de Re agitur. eorta fxriUv 
dweiprjfTov, vi. 9, 3. 

"Aweipoc, ov, 6, ij, Inexpertus homo. 
yvvrjdXXiMtvdv^piav aTrei/opCjii'! I ^ •*?*• 
dwetpot eovrec Tvpdvviav, V. 92, 1 . /. 
vii. 135./. ix. 46. w. 58. t». dwetpot 
Tfjc yavTiKrjs^iovTes^ viii, 1 . a. Prave An£ 

oUm amipot Si tari legebatur i. 82. 
m, /• pro aifrfpoc» 

'AirtifHOQ «X"^ ''*^'' Alyvirriiav voftkfVf 
Ignarum esse, ii. 45. m. 

'AttcIci ivTog, vide in 'AiricVai, ah 
dwirffu, 

'AveXavy^iy, Abigere, Amovere. Inde 
notione Reciproca et IntransUiva 
Abire, Discedere ; ut aTtKdaavrog 
fiaffiXfjog, Post regis discessum, viii. 
96, f, (ubi olim iweXaer,) <rv 5€,7rvfMii- 
oag rdg 'Adtjyagj dveX^g, {fui. pro 
direkdtreig) Discedes, Reyerteris. 
Sic vii. 210. /. commode Wess, ex 
codd, nonnuUis ovk direkavyoy adop' 
tavity Non discesserunt, Non se 
receperunt, uhi nos quidem eadem 
notione cum aliis codd, a?reXavvovro 
tenuimus. Conf, 'EX^v et 'EXai/yctv. 
Passivum 'AweXavyetrdai vulgo 
Proficisci intelligitur in iUis verbis 
'Imrij^ ^e evBevtev direXavvofJieyt^, V. 
94. a, sed videndum ne gravius quid 
significetur, nempe Hippia inde re- 
pulso ; nam repulsam tulerat, Sic 
fere vii. 161. m, evei re ^e dwdtrrig 
{scil, <rrparirjg,cujus liyefwvirivtu tibi 
initiopostulasti) direXavvofieyog, ^€cai 
rrfg vavriKtjg dpyeiv : qu€e verba haud 
ita male in hunc modum Gronoviusin^ 
terpretatus erat, Quoniam vero de- 
jectus ab imperio summo omnium 
etcnosvero leniorem in sententiamde 
universi imperii summa Concedens. 
a^rcXifXaro rijg f^vrihog wepl rfjg 
PatnXrftrig, Remotus erat, Longe 
aberat, a cogitatione de adipiscendo 
regno, vii. 205. a, 

'ATreXwiv, Vi abstrahere. direXKeiv 
rovg iKerag eK rov ipov, iii. 48. m, 

["AircXirrof. cj aircXwrov cod, Find, 
i. 111» a, pro e( a'eXiniov.]] 

'Aircva>T/ov, i. q, 'Arravriov, Ex ad- 
verso. at v^cc dvijyovro eg rfjv dirc- 
vavriov, vii. 55. /. 

'Aireveiydfjvai, et conjugaia, vide in 
'Axo^epciv. 

'Aircpyctv, (lon, pro drreipyeiv, quod 
vide supra.) 1) proprie significat 
Arcere, Prohibere, Excludere. tn^ag 
(scU, rovg AiyvKTlovg) Ovtnew dir- 
ipiaif Pn^buiase illos sacrificiis, ii. AHE 

124. a. Hac notione i. 160. /. dir- 
ipyero rd Tdvra, Arcebantur omnia, 
corrigendum censuere viri docti, ubi 
quidem vulgatum drreixero non debe^ 
bat solicUari, Eadem fere notione 
ponitur hoc verbum ix. 68. /. «6» 
communem formam direipyovtra, loco 
Ionic<B diripyovtra, tenuere tibri om^ 
nes, 6 dyKiiv rov NetXov, og dir- 
epyfiivog piei, Cubitiis (vel Inflexio) 
Niii, qui prisco alveo exclusus fluit) 
Prohibitus priscum cursum continu^ 
are, ii. 99. m. Paulopost ibid. ro 
drrepyfjiivoy est iUe Tractus terrse, 
unde exclusus est fluvius, vel, quem 
perfluei^e prohibitus est fluvius. 

2) Prcesertim vero in re geogra- 
phica frequentatur hoc verbum a 
Scriptore nostro, ubi Fluvius aliquis 
autMare dicitur "Arripyeiv regionem 
aliquam, qua^i Excludere, sive In- 
cludere, et Prohibere eam ne ul- 
terius porrigatur, id est, Flnire, 
Terminare. Sic rd rrpog fiop^v 6 Ke- 
pafieiKog KoKvog diripyei, i. 174. a. nu 
(ubi quidem oUm drreipyei,) 6 "AXvg 
evdev fxev ILamraZoKag drripyei, ej 
evtavvfiov ^e Jla<t\ay6vag,i,72. m.f, 
'YrrdKvpig ig ^e^iijv drripytav rfjv *Y\ai- 
riv, Fluvius qui ad dextram ternoinat 
Hylaeam ; Hylaeam ad dextram 
habet et disterminat, Radit, Prae- 
stringit, iv. 55. rd rrpog itnriprfv rfig 
Ka(nririg daXdfrcrrig 6 KavKavog dir- 
ipyet, i. 204. a. ro rrpog n}v iJ&J rfjg 
Mcfi^toc o NeiXoc drripyei, ii. 99. /• 

3) Etiam Homo, iter faciens^ di- 
citur 'Arripyeiv locum aliquem, t • e, 
Praeter illum praeterire, ita ut illum 
ab alterutrolatere habeat. Sic tBiip' 
^rfg iiropevero, ev dptffrip^ fiiv dx- 
ipy<av*Poireiov jroXiv, iv le^i^ he Tcp- 
yiOag, vii. 43. /. cic ^e^ifjg X^P^^ ^ 
Udyyaiov ovpog drripywv, vii. 112. 
ravrac rdg rrokig e^ eviavvfiov \eip6g 
djripywv irape^qie, vii. 109. extr, ev 
he^i^ rov Tl<ipyri<r<r6v drripyovregy 
viii. 35. a. 

4) 'Airipyeiv ivrog vel cv, Inclu- 
dere. al i<r\ariat ireptKXritovtrai rif v 
oXXifv X"^^^ **** cvroc drripyovtrax, 
iii. 116. /. iiroKwfMcet Td/3aXov av AHE 

spyfjiiyov iv r^ dKpoiroXeif i, 154./. 
V. 64. /1 rovQ ivT^ ipS direpyfieyovs 
i^€Kd\e£f tI. 79. a. 

6) Singulare est, et ah alio themate 
repetendunif id quod legitur iv. 62. 
/. eTctvra koX rd aXXa dirip^avrtQ 
Ipriia dTrcLKkatrtrovTai, Confectis, t. e* 
Caesis casteris hostiis, Postquam cse- 
dendarum reliquarum yictimarum 
finem fecerunt. Vide ibi Not* 

*A7repietv, (f . q. aTtelirai et dwelwa<rdai) 
1) Cum Accus, Recusare» Negare. 
Oi\wv eihevai ce re ovfXirifjLxl/ovtnf ec 
re Kal direpiovtn £jc rov ifi^viog rffv 
tnififiayLriVy Tii. 205. /• 

2) Sequente Infin, Yetare, Inter- 
dicere* dTretprjoBal ol iK tHv yeiva- 
fiiviav firfZevl im^eiKvvvai, Yetitum 
sibi esse a parentibus puelltie, ne cui 
eam ostenderet, vi. 61. /. errefjtTrov 
ig 2cif>^c£ — direpiovra Kvp^ Aaice- 
dtufiovliav ^rjertv^ yrjg rrjc 'EXXct^oc 
firfiefilav rr6\iv civafjUMtpieiv, Mise- 
runt Sardes legatum^ qui Lacedae- 
moniorum verbis ediceret Cyro, ne 
uUam Graecam laederet civitatem, i. 
152./. TTCcpa^ac dweiprifjLivoVf Ten- 
tare rem vetitam» iii. 52. a, 

^AwepvKeiv^ Propulsare, Abigere, Ar- 
cere. ravra rj evrvyir) ol direpvKoif i. 
32. m. /. 

"Aircc vide in ^Airiivau 

^Arretmo^ 6og et ovc» Vi *• ^* drrovtrla^ 
Absentia.ciraco'xvi'0/Lcc wvc rp dvetnoX 
riic fJtdxn^, Q,uimi puderet eos quod 
a pugna abfoissent, ix. 85. m. /. 

''Attc^OoC) xP^^^^f Aurum excoctum, 
Probe purgatum, Purum, i. 50. m» 
ii. 44. a. Conf. 'Airci/zccv. 

'Airix^iv, 1) notione intransit* Ab- 
esse. dweiypv r^c e^evpitnoQ, Aberant 
ab inyentione, Reperire non pot- 
erant, i. 68. /. ccicocc <rra^/ovc airo 
rJ7C Kpiivrfg drrixovy ix. 52./. et alibi 
Jtrov drrixeiVf JSque longe abesse, 
viii. 132./. 

2) TransUive* Amovere, Sub- 
movere, Non admittere. iva r^v 
vavfiaxiiiov avrovg ctTroo^i;, viii. 22. 
extr» £v/3ocf7c ccttc^^ccv rro^vfirfKa^ag 
alydcy in Bacidis orac. viii. 20. /. 
Minc in Passivo : dvei\ovTO rQv 7ra v- AnH ruv tptiv ra fravra etc, Cuncta ista 
ab omnibiu sacrificiis (sive tem- 
plis) procul habebantur, Non ad- 
mittebantur, i. 1 80. /. M nil opus 
erat drripyovro corrigere, Sed in 
Medio significat Abstinere, quasi 
Sese amovere. cii<rre, tnveofuvtav njv 
aWriv *AmKriv AaKiZaifwvitavy Ac- 
jccXeiyc diro^ccrdai, ix. 73. /. ov^eVa 
Xpovov fjLev dirixovrai, Nullo tem- 
pore a me discedunt, Continenter 
me obsident, vii. 13. m. 

'ATe^ddvetrdai et ^ATri\0etr6ai rivtf 
Odium alicujus incurrere. crv re cr^c 
ovV aVeyOifflreac, i. 89. /. iva Ka/i- 
j3v0^ drreyBoiTOy iii. 1 • a. m. 

^Arci^^eiVy (Jon. pro dt^\l/eiv,) fut. 
drrt^txeiVy Decoquere, Excoquere. 
rovrov (tcJv Koprrov) tftpviavreg ctir- 
iypovtn^ ii. 94./. ypvtrov KaSaptaTarov 
direyj/iitragj iv. 166. m. (unde dweipdog 
Xpvffc>C*) rov v^arog dire\j/rifjiivoVy i. 
188./. ConfExl/eiv. 

^Arrriyietrdcu, (Jon, pro dtj^rfyeltrdai) 
Narrare, Commemorare, £xpo- 
nere. drrriyietrdai rrdv ro yeyovog, i, 
24./. 86. m, ro rrpfiyfia dmiyiero r^ 

. 'Ap^dy6i, i. 118. a, drrriyiitraro rrdv 
t6 rrpriyiiay iii. 70. a, rrjv oypiv 3c- 
ei^\de drrrfyeofJievogy vii..l8. a, ov ydp 
exovtn rovvopa (avTiiiv)dwriyitratr6aiy 
Memorare, Referre nomen Ulorum 
non possunt, i. 2. a, xtaplg rov dxii- 
yrifiivov, Praeter id quod jam ex- 
posui, i. 207. m, ix. 26. /. 

'A7r»yyiy/ia, aroc, roy Narratio, Res 
narrata. rd Bela rHv dmiyrifidTwvy 
Quae narrantur ad res divinas spec- 
tantia, ii. 3. /. 

'Airjjyiyccc, coc) »}, Narratio, Comme- 

moratio, Expositio» aypi; d^twrdrri 

dwriyiitnogf ii. 70. a, & ep^av d^ioxp^a 

dirriyjitnogj v. 65. /. dTroKreivag piv 

.ovKd^wg dTriyyifffcoC) iii. 125. m» 

*Airi}Xc{, cfcoC) o, i{, Ad senectutem 
vergens, JEtate provectus. Com^ 
parat, dvrjp dirri^iKetrrepog, Natu 
grandior, JBtate jam provectior, 
iii. 24. m, 

'AiriyXccJrjjc dvefjiog, Subsolanus ven- 
tus, Eurus. wpog dwri^itorriv avefju)Vy 
Orientum versus, iv. 22. a, 99. m. Ani 

iv. 152. a. m, iiriirtai iri^ xeiijuav re 

fiiyac Kol xoXXoc avefiog drniXuartiCf 

vii. 188. m, 
*A7riifjuav, ovoCf o, i{, NU mali passus, 

Incolumis. vdi^aovdiriifiovanpoa^ 

ioKa TOi dirovoimjtreiVf i. 42. extr, 
"Airripogf ov, o, if, Integer membris, 

i. 32. m. /. «6» perperam olim airec- 

po£. 
^Amhlv, Desuper conspicere. ifredv 

^i dmlri ro Oriplov dno rov l^ivBpiov, 

iv. 22. wi. /. 
'AirUvatf {ah elfii, £o,) Abire. dviatri 

• (Abeunt) ovdevl KOfffi^, viii. 60, d. 
diriiitrav, Abierant, viii. It38. a. ubi 
perperam dirUfrav oUm. awire iwl 
rd vfiirepat Redite ad vestras sedes, 
vi. 97./ 

Huc refer Med. 'AwUadai, idem 
fere ac activum significana; quod 
infra sub 'Airiivai lon, pro 'A^ccvai 
positum reperies, 
^Airiivai, {lon, pro *A<l>iivai) cum Ac^ 
cusat. Dimittere, Emittere: cum 
Infin, Sinere, Pati« 

Literam ex oommuni forma 
verbi tenent libri omnes, i. 206. m, 
•a0ec fioyBov, Mitte, Omitte labo- 
rem ; ubi airiQ sua auctoritate edi^ 
dit Schaf, et v. 106. /. oJc raxoc /ic 
dd)€e TopevBijvai, ubi iterum axec ed, 
Schaf, Tum dtbelro viii. 49. a, non 

• direlro : et 'A^iyceiy, vii. 193. / 

Alibi constanter littera w tenetur. 

Sic Kal fjLiv dirUi, Dimisit veZDi- 

. mittit illum, v. 107. dirUi dirdye- 

trdai (avri)v), Passus est illum ab- 

duci, vi. 62. extr, Potest autem 

■ dirUi esse Imperf. ex dmee contrac^ 

tum, sed talem contracUonem non 

amat Herodotus : quare potius fu- 

erit Prcesens historicum per synco- 

pen formatum ex dvleei, Vide Var. 

Lect. ad i. 180, 5. Valet autem 

dwiiei idem ac dirlriin, quod ipsum 

etiam vi. 62. prceferunt plures co^ 

dices; nec vero opus est ut ibidem 

cum Schaf, diriel. corrigatur, 

Habent tamen libri nostri etiam 

. contractamformamlmperfecti *AirUi, 

pr» dirUe, iv. 157. m. f. ov 9^cac Ani 

dsriei 6 OeoQ rrj^ dirocr/iyc» Non dimi- 
fiit (Non absolvit) eoe deus quod 
ad condendum coloniam adtinet. 
Tertia plur, Prces, ro wXolov diridin 
(al, dtrieltri) Kard rov irorafiov t^ipe- 
aQai,\. 194. a, m, Plural. Imperf 
^Awieaav, Dimiserunt, v. 38. a. £mi- 
serunt, Projecerunt, viii. 52. / Sed 
prave olim drrUaav, viii. 138. a.pro 
dirififfav, Abierunt. Futur. riva 
yXbftrffav dtrTJtrovai, ii. 15» m. 

Subjunct. Prces. ivedv dirip njv 
^hxvyt Quando £mittit (Efflat) 
animam, iv. 190. a. eVedv ol fidp- 
fiapoi dtriibtai rd ro^evfiara, Quando 
tela Emiserint, vii. 226. a. 

Infinit. Prces. rovrov ot;XXa^/3d- 
veiv Kai firi dviivai, ii. 121, 5. rd 
aXXa dTrcemt, Caetera omittere, viii. 
40. / Partic. ro iXarrov diruic, 
Omittens, iiL 95. / 

Aor, 1. Act. ^ATrrJKe (avrovg), Di- 
misit illos, iii. 118. extr. 119. / 
125. / dir^icai', v. 38. a. dirrJKe dir 
iiavTov iropeveadai Tac viag, vii. 121.0. 
dTrriKe (iiXog, Emisit telum, ix. 18. a, 
Aor. 2. Imperat. "Afj^eg, ut quidem 
prceferuntlibri, non dtreq, vide supra, 
sub initium hujus articuli. Particip* 
Aor. sec. 'ATrecc rov irdvra trrpardv, 
i. 77. / ubi quidem d<l>eig prceferunt 
libri fere omnes. dwivra (Dimit- 
t^nteni, Repudiantem) ravrriv rqv 
yvvalKa, v. 39. / dwitrreQ tovs /iv- 
piovQ, vii. 60. m. rd dWa dirivTag, 
Omittentes alia omnia, viii. 142. 
m. dirivreg rrjv ewvr^y d<^v\aKrov, 
viii. 70. exir. Infinit. rrjv *liaviriv 
djrelvai rolai fiapj3dponri, loniam 
barbaris relinquere, ix. 106. a. m. 

Futur. 'AffTfo-oi : unde Particip. 
■ BuTeivovro rd /3eXea cJc djnjaovTeg, 
ix. 18. a. 

Notanda vero dictio 'Awiivai (i. q. 
^fieriivai) rdg dfjLaprdBag, viii. 140, 
2,/ coU. 140, 1. a. 

Passivum : Prcesens ^Airietrdai non 
passiva notione usurpatum apud 
Nostrum, sed ea quce verbo Medio 
propria est, de qua mox. Aor. 1. 
Pass. 6 trTparog dveidii vrro tSiif^ew, 
Dimissus est a Xerxe, vii. 122. a. Ani 

• fJc dTreldif&ay 'A^vaioi, ipofiif leyro 
is Ttn)c ^apfidpovc^ Athenienses ut 
(siffno dato) emissi sunt dd pugnam, 
cursu contenderant in barbaros, 

' vi. 112. a. Plusquamperf, pass. 17 
'Amicff d<p€iro ^£17, Attica jam Ab- 
dicata, Derelicta erat, viii. 49. a. 
ttbi aspiratam literam ^ libri tenent 
amnes. 

Medium ^AnUaSai, £x sese emit- 
tere; uti^ yotnijrrfv dirUyrai (otAc0/o- 
irec) cc rac yvvaiKag, iii. 101. a. rot- 
avrqv dirUvrat Oopriv, ibid. 6. aircev- 
fUvov^tamquamaprces, diriiofiai(rov 
ep^cvoc Tijv yoviliv, iii. 109. a, l)ein, 
quemadmodum eerbum ufiai (leni 
spiritu) idem fere sonat ac elfxi, Eo, 
Propere eo, Contendo, (conf, vii. 
12^* a.) 9ic et *AirUfiai significat 
Abeo, Propere abeo, Abire con- 
tendo ; sciUcet proprie Emitto me, 
Projicio me. Sic vii. 122. m, cirXce 
diriefuyog ig rov Qepfiaiov koXkov, 
Abire properans, Progredi et Per- 
sequi iter Contendens. (Sed hcec 
quidem commodius ad 'AiricVat, ex 
dirS et Uvai compositum referentur, 
Cmtf, inJray^UoBai, sub verbo *Uvai, 
Ire. ) SimUiter w^ ^e diritoBai fjLeXkeiv 
Tov£ iwirove, Quum in eo essent 
equi ut Abirent, ut Abire con- 
tenderent, iii. 87. b, id)i quidem 
etiam passive intellipi potest ut 
dnitterentur. 

'Airijcreeodot, (lon^ pro d^iKveiirOai) 
Venire, Advenire, Pervenire. cc 
e^^ea/LteydXa dXXifXoco^t dvrtjct^ifoi^rac, 
iii. 82. m, ec rovro diriKvieoBai, £0 
vemre, iv. 127. a, (conf, e&awtKve- 
etr&ut,) Imperat, dirtKveo fioi irdvrwg, 
Fftc omnino me convenias, v. 24. a. 
ubi diracveoper syncopenex dirtKveeo, 
f. q. commune dptKveov,d<^vov, Vide 
quae notavimus in Var, Leet, ad i. 
180, 5. 

Prasertim frequentatur Aor, sec, 
'AirwceoOat, et Prat, Perf et Plusq, 
'Airixdai. Quod ad varias hujus 
verbi formationes spectat, notandum, 
tft 3 plur. Aor, 2. pro eommuni 
forma di^UovTo et lonica dirlKovro, 
pawm u^rpare Nostrum dntKearo, AUl 

in Prnet. Perf. autem et Plusq, 
pro €0 quod vulgo Gnxce dicunt 
di^tyfievot elet et ^eav, frequen" 
tare eumdem cum lonibus omn^ms 
djrlKariu et drrlKaro, Vide Adnot. 
nostram adi. 2, 11. 

De constructione ejusdem verbi 
notemus hasce formulas. eg yelxea 
dwtyftevovQ rovc ^pi^rovc avrtHv, iz. 
65, a, dwtKeoBat rtvl eg Xoyovc, ii. 28. 
a. 32. a, (ubi mox etiam dwiK. ei 
Xeirxffv.) iii. 52. /. iv. 128. a. e*c 
dfnptofiaoUi£, iv. 14. m. dTttK, ec 
^tdiretpaV rtvoc,£xperimento cogno- 
visse aliquid, ii« 28. m. /. 77« a. ov 
ydp av Kore ig rooovro rvvfic dwUev, 
i. 124. a. es dirioriify TroXkfiv diriKrai, 
i. 193. m.f. cc roeovTov B6pv(iov,ym. 
56. a. ec 'Jrdv kokov dirtKearo, Ad 
extremam redacti sunt miseriam, 
vii. 1 1 8* a. ec ro e(r)(arov (rov) KaKOv 
dxtyfievoi, viii. 52. m. ec Trdeav (3d- 
oavoi', viii. 110. a. m. ec frdtmvdfi' 
pw^ltiv,ix.7, 2. a. is ijjBtefji6v,ix.62. 
m. ^td ftd\riQ diriKearo 'Apirdy^, 
Praelium cum Harpago commise- 
runt, i. 169. a. Eadem notione di- 
cUur aliquis ec x^H^^ yofwv dfrt- 
jceo-Oat, ix. 48. o, 

Et de rebus inanimatis. ovpea cc 
o£v rdc jcojpv^c dwiyfieva, Montes 
cacuminibus in acutum desinen- 
tes, ii. 28. a. m. Kvpfiavias ec o£v 
oVty/Ltevac opBdc, vii. 64. a. ubi 
quidem dvfiyfjtevag praferunt codd. 
fwnnuUi et ed. Schaf. Vide ibi 
Vidck. 
'AirtitC) toc» ^» Adventus, (lon. i. q. 
"A^fic.) Cormnunis forma superest 
(per librariorum, ut videtur, incu" 
riam) i. 69. m. f. rj dtpi^ei rwv 
Avh^v, ubi djri^ei correxit Schaf. 
diriiet Borh. EOam in Vit. Hom. 
c. 23. m. est rfjc d^t^toc. Alibi con- 
stanter lonica tenetur forma. r^c 
aV/£toC) iii. 69. /. (ubi de Congressu 
vel Concubitu mulieris cum viro.) 
iii. 145./. etc. v. 49. a. rijv airtftv, 
ii. 116. a. viii. 41. a. ix. 77. a. rrjv 
dwo KopivBov airt^ti/, v. 92, 6. riji' 
dTrt^iv rffv ic Bi}/3ac, ix. 17..«. «ri 
Sapin^Wiic aicpflC nj« aflrtfcv^roccv^c- Ani 

yoc» Iter faciens, Cunnm dirigem, 
vii. 58. a. rrjviQ AaKeSalfxoya diriity 
9rpo0e/9<i)v, viii. 125. a* 

*A7nvovy, Exprimere. Koyl^vreg dwi- 
TTovffi, Exprimmit grana, ttt prodeat 
oleum, ii. 94. m, 

^AiriwratrdoAy {lon, pro d^wraaBai) 
Avolare. roy fjiey (oyetpoy) ravra el- 
TToyra e^jcee 6 iBlEp^riQ diroirrdiy6aif 
Avolasse, vii. 12. extr. 

"AirKrocy i, q. iicay^ Woc» si vera WeS" 
selingii conjectura ad Herodot. ii. 7* 
Conf, Koen, ad Gregor, Dial, lon. 
$. 115. 

^Airiaovy, Exaequare, JSqualem red- 
dere, nply dy oi^l dviffuS^ (o 'XP^^'^^ 
ry d^ln rwy (f^oprluty, iv, 196. f. 

'Airiarayaif 1) notione transitiva, 
Facere ut quis deficiat, Ad de- 
fectionem solicitare. Kvpoc iweipdro 
rovg "Itjyag dvo Kpol(rov diriardyaif 
sive, ut nos cum JVess. et aliis edi- 
dimuSf diriardfieyatj i. 76% m. diri- 
ardai diro rtav Kvptfyaliay rovg A//3vaCf 
iv. 160. a. dxiordc rovc AtyvTrr/ovc 
^Xw, iii. 15. /. rovc Av^vc direarriae 
6 Haxrvrjg diro Kvpov, i. 154. a. dvo^ 
artjaiay yofioy roy 'BaKrpioy (seU, dwo 
rov (iaaiXijog), ix» 113. m. 

2) Reperitur vero Aor. 1. Aet. 
etiam notione Reciproca vel In- 
transitivay Recedere, Discedere. 
diroarriaayreg iy (scil. eufvrovg) oaoy 
re Ivo ardha, ix. 23. /. Not. 

3) 'Anoarrjyai (Aor. 2.) et 'ATre- 
ardyai (jper sync. ex direaroKeyaC) 
Defecisse. dvearrjaay diro Aapelov^ 
dnoardyreg ^e etc. i. 130. a. irdyreg 
diro rov "^afifiirlxov diroardyreg, ii» 
30. m, rjy xai a^iay diroerrewatf iii. 
15. a» i. 155. extr, *Aireardal fwi, 
(j>ro direardaat dir* ifwv.) A me 
defecerunt, i. 1 55. a. m, drrearaaay 
diro rCiy fiapjSdpwyf (syncop, ex dve^ 
ordKeaay) Defecerunt, ix. 126. /. 
direarewroty rwy avfxfid^ufy^ Quum 
defecissent ab eis socii, i. 102. /. 
«C rovc "Iwyac iwvQero dweardyaif v. 
104. m, 

4) 'ATr/orao-dac^Deficere ab aliquo, 
air avrwv M^^oi rfplsfiLyro dvLaraaBaty 
i, 95. Ilep^ac dyawelaag dirlaraaOai, Ani 

i. 124. m, f, Sic i. 125. a, et m. 
141. m, viii. 22. m, rov 'AXc^dv- 
Zpov dwtariarat (lon, pro dirlaray^ 
rai, prcDs, historicum) depdwoyreg, ii. 
113. m. dirtarearo (priet, viwperf* 
pro a^larayro)irp6g rovgerepovg, De- 
fecerunt ad cseteros, ii. 162. /. 
'ATriOTcecv, 1) Non credere, Fidem 
non habere, Diffidere. dTrtareeiy 
ydp (scil, avrolc) roy *Aielfmyroyj 
viii. 94. m. f. in oratione obliqua. 
et fwt dmareetg rd Trepi rwy j(pfifid^ 
rwv, iii. 122./. 

2) t. q. dwetOelyt Inobedientem 
esse. 01 ^e ovk ifrrlarfiaay, non in- 
obedientes fuerunt ; Obtempera- 
runt ilUs ; Consilium illorum se- 
cuti sunt, vi. 108. m. Not. 

3) Controversus est locus iii. 15. 
a. el de xal rfTriarridri fii^ iroKvrrpayfw* 
yely, ubi, si verbum ifjrtaniOrf non ad 
thema iiriarafiaif Scio, sed cum H. 
Steph* (in Verborum Anomalorum 
thematibus) ad 'Amareia referasy 
statuendum fuerity duarum negaHo^ 
num (quarum una in a privativo 
inesty altera in firj particula) aUer- 
utram ex Grcecce linguts idiotismo 
abundare, Vide Not, ad loe. cU. et 
conf. infra sub verbo *Bariaraa6ai 
dicenda. 

'Amarlrif i|c, //, Incredulitas, Diffi- 
dentia, Fides non adhibita. vxo 
drrtarlrig, Quia fidem nuneio npn 
habuit, iii. 153. a. vrro dmarlrfg roy 
dyyeXov elxov iv 0vXajcp|, viii. 23. a. 
V. 41. m, wro dirtarirfg fxrj fuv yci^e- 
aOai fxrf^afid fjLe(ovag dvdpairovg ruy 
yvVf Quum neutiquam persuadere 
mihi potuissem etc, i. 68. a. ubi 
duarum negationum (quarum una in 
a privativo inest^ altera in firj 
particula) alterutra abundat, 

rd eiprifieva eg dtrtarirfy TroXXrjv 
dirucratf Quse dicta sunt, multis in- 
credibilia videntur, i. 193. m. f. 
rotat vapeodat dtrtariti «loXXij vircre- 

'Xy^i iii* 66. a. 
*'Amarogj ov, 6, 17. Passiva notione, 
Cui nuUa fides habetur, Cui non 
fidimus, Suspectus. tva dviarovg 
irotiiay rovg^lwvagf sdl, frpog Sepieaf AHA AEO vX %uBpeetoB redderet lonas apud 
Xerxemy Tiii. 22. /. 2) Aciiva no" 
tione. cfieXXe vouistiy (tov£ fiap^" 
povg) diriarovg Toiai "EXKrifn, Factu- 
rus erat ut Barbari diffiderent 
Graeeis, Suspectam habereat Grae- 
corum fidem, ix. 98. extr, 

"AtWoC) ovf 6, ij, Immensus. ypvvog 
airXeroc» Immensa Tis auri, i. 14. 
n, 50. a, 215. extr, iii. 106. m. ix. 
109. /. aXec airXeroc, iv. 63.' m, 
oifuity^ ^ia)(pe<tf )TOt axXer^, vL 58. /. 
ol/juay^ i^j^pttavTO airXer^, viii. 99. oi. 
ix. 24. vhap airXerov, viii. 12« a, 

'AtXo^, ilCy iy, {comm. aTrXoca) Tem- 
pus quo navigari non potest. xXei- 
ovQ lifiepac opfwvyrwv avrtiyf ^i 
aVXo/?/v, Fit, Hom, 34. h^ 

'Aire, PnseposUio regene Gemtivum^ 
Latinorum A, Ab. 

1) Proprie locum habet ubi indi- 
caiur Progreasio ab uno ad alte- 
rum, junffitur^e ei Rei vet Per- 
^once undefit progressio, Verhi gr, 
Nuncius veniensasro /3amX$oc, (t. q* 
vapd fiawiXSjogj) air* Alyvnrov, i, q. 
ej AiyvvTov, Quo referri possunt 
/ormulise kujusmodi : oi dwo IleXoxoi'- 
yiitrov, Qui sunt ex Peloponneso, 
i. e, Peloponnesii, viii. 70. 79. m, 
oi diro l^dfmiCf Spartani, viii. 1 14. 
m. dir oTsv (Jon, pro d<f ov rtvoc) 6 
^rjfiosAvhtoc cicXi|6i7,i. 7. m. iv. 45. m. 
vorafiog aV* orev t6 {Xejcr/x>v ^tr^v 
Xoyoc e'or<, iii. 115. m, dir o^ rffUiQ 
yiyovafuy, Aquo nOs ortisumus, ge- 
neris originem ducimus, vii. 150« a, 

2) Inde denotat Distantiam vel 
Iniercallum lod : ut 17 OdXatrtra a*9r- 
£\ei cJc Tetnrepa irrdButdwo XifiyrfQ^ iv. 
195. /. quo usu nihil frequentius, 
Eodem referri possunt exempla hu» 
jusmodi : dwo irivTE trrfxiwv i£ircXt9re 
Tevoepac ^aJcrvXovc» vii. 117. m, 

3) Temporis intervalhm, a<f oJ, 
A quo tempore, Ex quo, ii. 44. a, 
t6 diro rovToVf Ab boc tempore, 
Postea, i. 4. a, 130. m, f, et con- 
tracte Tia *iro {vel T«iro) rovrov, i. 
199. /. rrefjtiTTri ^pLeprf dtro TOVTtav, 
Post hsec, iii. 42. a, dvo hirrvovj 
Post ccenaniy i. 133. a, m. {Pro quo wnidem aUhi est iwei rt diro ^elrtvov 
ff^av aut Mc airo Zeiiryov iyevovro, 
Absolttta coena, Postquam coenandi 
finem fecerunt, i. 126. m. ii. 78. a. 
V. 16. a, vL 129. a.) drro r^c ve/t- 
yj/tOQ rov xiipvKoc ^evrepy Vf^PJI* ^^* 
54. a. ^evriprf ^H^PH ^'"'^ ^C efnrpf^- 
<r*oc, viii. 55. /• 

4) Interdum non svuda Progres' 
sio temporis aut Prcfeetio unius ab 
oltero signijieaiur ; sed timul indi' 
eatur^ Prius esse causam aUeriust 
ut dwo rovTov idem valeat ac ix rou- 
Tov, irapd rovro, Sic dird rovrov ii. 
42. m, non nude significat Ab hoc 
tempore, sed skml Hanc ob cau- 
sam, Inde factum est ut etc, Simi' 
liter drro TrJQoypmc ravriTC) i* 209. /. 
fiofi solum Post hanc visionem ; 
sed Propter hanc visionem. Sic 
rd efuXKe dirofiiitretrdai diro r^c fi^dyriQj 
ix. 66, m, Huc referendce et ilUe 
locutiones, ubi drro videri possit pro 
inro poni. ovhev fiiya epyov dx* avrov 
aXKo iyiveTo, i. 14. /. uhi vw avrov 
malles ; sed intellige Ab illo pro- 
fectum. Sic rd d«ro IlfM^^dinreiii yevd- 
fieva, iii. 78. a, irXew icajcd rjf "EX- 
Xa& — rd tiev dwo TtHv Ueptritav yevo- 
fi£va,Td^e dw* avritav rbiv Kopv^itav, 
vi. 98. m. t6 dw* i^fxitMfv, Quod a 
nobis proficiscitur, A nobis prae» 
stari potest, ix. 7, 1« /« 

5) Est ubi dw6 idem atque ex 
vakt, ut Latine commodissime per 
De vel £ numero reddatur. dx 
cicarov mt e*iK0€ri w^Uitov elc fnovvoQ 
dwit^vye, vi. 27. m. 

6) Alihi Latine De redditur ea 
notione, qua aUtts prcBpositionem 
wepl vel ew\ cum genit. ponunt 
Grceci, ravTafiev rd dwo Tovrettfv ruv 
worafjitSv, Haec sunt quse de his 
fluviis memoranda habui; (intel* 
Uge, Quae ab.his fluviis perve* 
nerunt ad nostram notitiam,) iv. 
53. /. rd dw6 r^g viitrov — otfcdra e ort 
dXridritrf, iv. 195./. rd efiovXovro ttv- 
ditrOai dwo Trjg iBiip^eta trrpaririQ, vii* 
195./. 

7) Ubi signijicatur Vitce susten- 
tandce ratio, eadem prcepositio dwo 

I AHO 

ponitur, (taovtri dwo Oiypiyc» Venatione 
vitam suBtentant, iv. 22. a, (laovreQ 
fjitf otir' dporoVf aXX* dyrd KrrivitaVf iv. 
46. /. (ia€ri drro Xi^iijc fsol KoXifiOVf 
IV. 103. extr, v. 6. ex*r. /n ^ito 
Hom* cap, 3. ex/r. a^' iSv iZvvaro 
idem valet ae Kard rrjv hvvafiiVf Pro 
facultatibus. 

8) Pleonastice interdum prcepo' 
nitur GenitivOf ubi solus etiam per 
se stare Genitivus poterat, Sic diro 
rrjc eXa/iyc rovc icXa^c» vii. 19. a, 
non aliud sonat nisi rovc r^c iXnitjc 
Kkd^ovc, Oleae ramos. 

9) Notanda TmesiSy qua pr^jepos. 
dvo a verbOf cum quo componi debu^ 
erat, sejuncta reperitur, viii. 89. a. 
dtro fiiv fiOai^c 6 arparriyoQf — airo ^c 
aXXoc TToWoi, 

*A7rol3d6pfff i/C) li» Scala nautica ; Pons 
quo e navi in hostilem aut in lit- 
tus descendimus. dirofiddpag Kapa- 
OKevdffatrdai ic vavfia^irfVf ix. 98. a, 

*AiroPaIveiv, 1) Abire, Prtet. infin. 
dirofiefidvaif Abiisse. 2) Accidere, 
Evenire» Exitum habere. yevofiivov 
reparoQ, ff^vXdtrtrovmru ^vofialvov, etc. 
Observant eventum, ii. 82./. vko' 
nieiv 5(piJ TaiTOc 'Xjptjfiaros njv reXev 
Tfjv Kfj dvofiiifreTat, Quam in partem 
(Quo modo) res sit exitura, i. 32. 
f. dtrre avr^ Tavra dTrofiefhJKOi rrjirep 
eKe1vo£ eJwe, i.86.9». irvi/6a>^o/ievoirac 
^/icac dwoftaiveiv Kard ro iov, i. 97. a. 
irapd Bo^av rd vptiyfuira rHv (iapfid' 
pwv diriPaivey viii. 4 a. efieXKi trffu 
roiovro drrofiiitreodai, vii. 23. m. oUv 
wep diri^rif viii. 86. m. el i^iardfU' 
voQ rd efuXKe dwoP^ereaSai dwo rrjc 
fidyriQf ix. 66. m. eKapahoKeov rov iro- 
Xefjov KTJ dwo(iii<rerai, viii. 67. a. ry 
^ iytitoKiiadiro^iretrBai rd rwvdvri-' 
ToXifuav irpijyfiaraf viii. 68, 2. a, 
Participium raixofialvov vel na ^iro" 
PaJvov, pro t6 diroflalvov, ii. 82. b, 
Impersonaliter positum verbum 
videri possit iii. 82. m. eV U rov 
^vov dtrifiri ig fiovvapxiriv : nempe 
intellige ro vpfjyfAa aut ro wfniyftaraf 
Res redit ad unius imperium. 

*Airo/3aXXccv, Amittere. rrjv rvpawi^ 
dwefiaXef i. 60. a. rd irarpfa drrifia" AUO 

Xor, iii. 53. a. rov trrparov dvofia\£e(Vf 
viii. 65. m, dirofiaXieis rrjv Kei^XrjVf 
ibid. m.f, Omitto pktra. 

'AirojSairrctv, Intingere, iv. 70. b, 

*Arrofiifid^eiv et *Airofiilidtra<rBaif Ju- 
bere aliquem descendere (e navi in 
terram). «c rijv vriaida xoXXovc rwK 
Vepaifav direfiifidaavroy viii. 76. a, et 
mox drre^ifiaaaVf eadem notione*ibid. 
m.rovrovi drror&v vritavdirefiij^aarOf 
ix. 32. m. Media verbi forma signi' 
ficaturf eo consilio ilios in terram 
exscendere jussisse imperatoremf ut 
ibi illorum opera uteretvr. 

*Airoye<livpovVf Aggeribus munire et 
a fluvii inundatione defendere. rov 
Mrjva eXeyov dvoyet^vptaaai rrfv 
Mifjufnv, ii. 99. a. Not. 

*Airoyive<r6aif 1) i.q, dTrccvac, Abesse. 
rolffc diroyevofiivoKTi rijs fJud^Qf Qui 
prselio non interfuerant, ix. 69. a. 

2) Denasci, Mori. ro7<n dv diro' 
yivrfrai eK rufv otKi<avav6pt^rroCfii.S5. 
a. firfZiva T<av i<avrov d7royevoftiv<iiv 
dd\j/ai, ii. 1 36. m, Kard rov yivofxevov 
<r<l>i jcac dnoyivofuvov voievai roidh, 
V. 4. a. et mox iterum ibid. Etiam 
de mutis dnimalibus : fiowv Kal ov<av 
rHv diroyivofi€v<t>Vf iii. 1 1 1 . m. 

'Airciyovoc, ov, c), ij, Adjectivey Oriun- 
dus. FXavjDov vvv ovre n diroyovov 
e<m ovdiv, Glauci nulla nunc pro- 
pago superest, vi. 86, 4. SubstarU. 
*Air6yovoij oi, Posteri. ovr<a eirifiev 
vfurefMi diroyovoif vii. 150. nt. 

*ATroypd<^iVy Scripto consignare, In 
tabulasreferre. edvoQ eveKa<rrov diri- 
ypa<l>ov ol ypafifiari<rra\f vii. 100. a. 
mox ibid. m, iBiip^riQ eKdtrraQ dvfyypo.- 
<p6fuvoQf In tabulas referri jubens. 
vide ibi Not, dei diroypaiipofJLevoi rd 
erea, Constanter notasse sibi (In 
tabulas suum in usum retulisse) 
annos,,ii. 145. m, rd 7rapa6aXd<raia 
rrJQ *EXXc(^c iOrievvro Kal drreypd- 
<^vroy sibi descripserunt, Delinea- 
runt, iii. 136. a. 

*Airo^(ea6aif Partem aliquam de 
toto Sejungere, divellere. 2ea4ii^pcc 
diro^<rdfjtevOQ r^c eiiivT-ov ^rrfHvriric 
fiofuovf ii. 1 03. /. 

*AiroBdafjuoCf ov, c>, 17, (ab diroSd(ea^i) Ano Ano Divisus, Separatus, A caeteris di- 

vulsus et sejunctus. ^Miccec airo- 

MfrfjLUiij Phocenses a popularibus 

suis divulsi et sejuncti, Pars Pho- 

censium sejuncta, i. 146. a. Noi, 

^Awo^eucyveiv et 'An-o^ucvvyaifAor. 1. 

ojTodcfai, lon, pro dwoBeliaiz 1) 

Ostendere, Monstrare, Demon- 

strare. rf eyt^ dnoBeiw^ nempe rd 

Xpi7/iara, Cui ego pecunias iUas 

ostendam, iii. 122. extr. coU. c. 24. 

extr» dire^ie Terpcucoina rdKayra dp^ 

yvfUov rereKefrfievay Demonstravit 

insumta et persoluta fuisse 400 

talenta, vii. 118. /. oi eiretrreiSreQ 

direBeicyvtrav rdv Xoyov, Rationes 

ostenderunt, Ezhibuerunt, Yii. 119. 

a. dTToBuKvvovn fiaprvpia rovretiv 

rd^ef Proferunt testimonia, v. 45. 

a, dxe^elKwaav-^ewc ^ direBe^v 

dvdtrast D^nonstrarunt miAt, ii. 

143. m. oc av iroXAovc diroBe^^ irac- 

3ac, Si quis multos filios (a se pro» 

creaios) Ostendere, Repraesentare 

possit, i. 136. a. r^ he rovc ^Xe/- 

arovs diroBeiKvvvTi, ibid« 

2) Non solum Monstrare, aut 
etn^Udter Reprsesentare, verum 
etiam Tradere alteri, aut certe Of- 
ferre. diroSeiKvvvra iveyypovy rov 
rarpoQ rov veKvv, Qui patris cadayer 
pignori daret, ii. 136. a. ubi mox 
dein, r^ Be vTroriBevri rovro ro evi^ 
yypov, Sic oicwc fiaifiXei tBHp^fi airo- 
ie^auv rd 'xpiifxaraf viii. 36. f». non 
solumeignificat, Ut regi Monstrarent 
pecunias, Sed Ut ei Repraesentarent 
et Traderent. Similiter, xoXXa /liv 
kKeTrrovret ertaXeov, — TroXXa ^ icat 
dwedeiKvvaayf otra avrewv ovk oUl re 
fy Kpvxpaif ix. 80. /. Alaic^ refuyoQ 
dvoie^avra^f jBSiAco delubrum sta- 
toentes, y. 89. m. Ilain^tyv elxov iv 
4pv\MJuc^9 OeXovrec Kvp^ diro^e^ac, 
Tradere eum Cyro yolentes, i. 160. 
/1 nec enim satis esse videtur quod 
oUm in vers, Lai, ponehatur, ut 
Cyro eum monstrarent. 

3) Cum dupl, accus, non solum 
denotat Ostendere aliquem talem, 
sed et Efficere,* Reddere talem. iv 
j(p4yf dXiy^ vyif a fuv iovra dtreh^ef iii. 130. m, Et absqiie partieipio 
eovra cap, 134. a, «c ^c /uv Ivfuvoc 
vyiia diTkheUf sanum pr«stitit. Sic 
OiXiav ro fiavnfiov ^pev^fuvov diro- 
^e£ai, ii. 133. /. non solum significat 
Ostendere aut Demonstrare yo- 
lens mendax esse oraculum ; sed 
Efficere cupiens ut mentitum esse 
comperiretur. 

4) 'Airodc^ai (kLotXia est Nomi- 
nare, Constituere, Creare regeqi, 
yii. 2. a, Sic diro^iiai fAvptopxoQ 

Kal x^^^^PX^^» ^^* ^^' ^^^ ^'"'^ 
dupl, Accus, TOvKafjLlJvffric eirirpowov 

rHv oiKimv dwi^i^e, iii. 63. a, m, arpa- 

rtiyov rov ire^ov "Afiaaiv dir£^e{e, iy. 

1 67. a» irrparriyiv rijs orrparc^c dxo^ 

ii^avr€Q KXeofierca, y. 64. a, Item 

cum»Accus, et Infin, *Ordyea diro* 

he^aQ arparfiyov elvai rwv frapaOa^ 

Xatrtriiav, y,25,a, SimiUter in Passivo : 

rjv iyta wro 'Aorvdyeoc diro^exOiH 

arparriyoCf i. 124. m, f, oSroc viro 

Kt^pov orpartiyoQ diro^tyOelQ^ i. 162. 

m, Aapeloc 6 *Yardoireoc /3aocXevc 

dire^i^eKrOf iii. 88. a, dire^i\Ori wd- 

ariC TriQ imrov elvaitwirapxoQfy^* 154. 

a, m, fieXe^voi d^o^e^CYarac, (/ott. 

pro dvoBeheiyfiivoi eitrlf) Constituti 

sunt qui curam gerant, ii. 65, a, 

rpo^ri avroloi rocavny aVo3e^eierac, 

ibid. €, OKoaoi atja ipol diroBe^ixarai, 

dui ipsis sacri constituti (declarati^ 

simt, ii. 77. /. (conf, diroBiKetrOai.) 

roitri drrt^e^ixOaij His constitutum, 

Designatum, Mandatum fuisse nego- 

tium, ii. 124. a, roiai etm x^Sipoc iv 

P^^ ^ ToXec drroheBeyfxevoQ iv f 

avXkeyofuvoi etc, i, 153. a, 

5) 'Airo^e^ac riVi rifUvoQ velfiwfwVf 

Dicare, Dedicare alicui fanum vel 

aram, y. 89. m, et f, vii. 178. m,f 

Conf Plutarch, Lucull. c, 29. /a«- 

datum Schneidero in Lex. crit, 

(6) Frequenti in usu apud Nos^ 
trum est Medium verbum ^Airohei» 
KwtrOaif significans 

( l ) idem quod diro^a/i^eoOac, Pro- 
ferre, Exponere, Expllcare, Di- 
cere suam sententiam, drroZeiKwaOai 
yvtafiriv^ iv. 97. a, direheiKvvTO ivav- 
ririvyvufiriVfi, 207. a,.(ubi mox deifi^ yyi^fiac a?ro^/vetf0ac.) ti iii irepl 
df^vi(av yviafiffv dvoie^atrdaif ii. 
24. a, rplTOc Aapeio^ dirthtLKWTO 
yvwurfVf Xiywvetc, iii. 82. a. Xeyerai 
yvwfifiv Tiivde dwoie^aijOah ^C etc. 
iii. 160. a. woXXaKiQ a7ro&£a/ievoc 
yvi^firiVf wc ete. iii. 74. /. Qefiumy' 
kXciic yviafjLTiv dveSelicyvTOj sequente 
Accu8» cum Infin, viii. lOB. a. airo- 
^{aflrdue yvt^fiifv ^eiXordTriVf ix. 58. 
/. eirL^Qovov^ vii. 139. a. 

^l cwn Dativo : yviifiifv airo^e^a- 
odai "loieri •^^prftnfxtaTdnfv^ i. 170. a* 
wriafT^i yviafiac TOtdtr^ dveiel^avro, 
ihid. f.dwobe^dfievot vfipitrfiaTa ev r^ 
^y^» Q,uum contumeliosa verba 
protuleris, vii. 15t). a. SmUiter in 
Passivo. ifioi 17 irepl avrciiiv yvtafirf 
direleleKTOiii. 146. a. Similiter Pas- 
siva verbiforma et notione avrri fiev 
Aapel^ yviofiri dwe^i^eKTo, iv. 132. m. 
idem quod Aapc/ou li y i^iil/iiyeiyvyibid.a. 
2) Edere fadnora ; quasi dicas 
A se facta ostendere. cpya airo3c4a- 
fuvot fieydXa, i. 59./. ii. 36./. vii. 
139. m. viii. 17. m. ix. 71./. 155. 
/. a?ro^e£aoOai /Livi^/iourvva, ii. 101. a. 
\6yov a(ia, viii. 91.<i£iain^yi7rdrara, 
i. 16. /. ovZev \afnrpov epyov airo^- 
{a^evoi, i. 174. a. {conf. 'Aperij.) Et 
cum Dativo i diroBe^ofjievoi ti Kai uv- 
roi epyov jSao^iXec, viii. 89. /. Item 
cum aliis Accusativis avrri aire^cf aro 
(Fecit, Ostendit a se confecta, ex- 
structa) xufmra diiodirira, i. 184./. 
aVo^e^a^Oai ov^efxiriv ffrpan^i tiv,Ni]d« 
lam fecisse (suscepisse) expediti- 
onem, ii. 111. a. aireBe/jcvvyro pwfirig 
oaov el^ov fiiyKjrrov ec rowc fiapfid^ 
povQy vii. 223. /. {ubi quidem eireBei^ 
KvvvTo ex duohus codd. edidit Schcef) 
Inde Passivum. rifuv el firfZev dXXo 
ioTi diro^edeyfiivoVf ix. 27. m.f. mhev 
icrri oi drro^edeyfievov epyoy iwvrov 
d^iov, vii. 72. /. cpya fieydXa re Kai 
dwvfmoTdy ra/xf j/^EXXi^ffi, ra ^e fiap- 
(idpoitn dKohx^iyraj Prooem.librii. 
^AiroBeipeiv, {lon, pro aVoScpciv) Ex- 
coriare, PeUem detrahere. dwoBei^ 
pei rriv icc^aXjiv, C^put occisi hostis 
pelle nudat, iv. 64. a. Aor. 1. .airo- 
Jc/fiac {t6 Ipifiov), iv. 60. /, 64. /. Ano 

iwedv dirdheipiatn, iv. 61. a. dvidetpe 
irdtrav nyv dvOptatrritriVf V. 25. m, 
Conf. Ae/pciv. 

'Airo^cjce^ai {lon. pro 'AxoScxeffOai) 
Accipere, Recipere, Admittere. 
rovc drrojrefJL^ivTac /iij oiro^crcflrOai, 
Non Recipere (Non recuperare, 
Non revertentes videre) eos qui a 
se missi essentt (scilicetf quod ab his, 
ad quos nrissi fuissent, retinerentwr) 
iv. 33. m. f, ci 01 ijiiXov ciiy yvw/Lwrv 
osro^ireo^Oai ^rapa rov etc. An ei 
gratum esset Accipere (Admittere) 
consilium ab eo qui dicere volufeset 
quid sentiat, iv. 97. «• fiiyKrrov 
Qdfm epito roltri ftrj diroheKOfiiyoun 
'EXXif voiv, sequenteAccus. cum Infin. 
Rem maxime miram dicam eis 
Graecis qui non Admittunt, non Cre- 
dunt, unum e septem Persis suasisse 
populare institui imperium, vi. 43. m. 
Passivum, dv^payadiriavrri diroBe- 
^eKTaif fieTa t6 fid\e(rOai elvai aya- 
60J/, Post beUicam virtutem hoc 
tamquam virtus et boni strenuique 
viri argumentum Accipitur, Admit- 
titur, i. 136. a. ovdi tri^ Beol oZrot 
iv Toltri dWoitn deoitn drroBehixarai, 
{lon. pro dirohe^yfiivoi ctori,) Ne- 
que hi dii in reliquorum deorum 
numerum sunt ab illis Recepti, 
i. 43. m. nisi forte et istud dTro^e'- 
^cjcrai, i. 136. et hoc drrodedixo^Tai 
rectius a themate ^Airo^eiKvveiv re- 
petantur, iUisque accenseaniur ex-* 
emplis quce sub isto verbo num, 4. 
retulimus, 

'Airo^e(iC) ioCj Vy {lon, pro 'Aird^cific) 
duos habet significatus, Ulis respon^ 
dentes quos supra in verbo 'AiroBei^ 
KwirBai retulimus, 

1) Expositio, Explicatio, Demon- 
stratio. 'Hjoo^orov iaTOpitfg diro^cfic 
^dc, Hsc est Expositio, Explicatio, 
earum rerum quas Herodotus vel 
ipse vidit, vel percunctando cog- 
novit, Prooem, Ubri i, (iovKofiiyoi&i 
o^i yevoir' dv drro^e^ic, Volentibus 
ipsis fieret demonstratio, i, e, Lu-* 
benter ejus rei documentum essent 
daturi, viii. 101. m, 

2) d7ro^e{ic cpyoiv» Confectio ope* Ano 

ram, Edere facta ; et per tnetonym. 
Facta edita, Opera confecta. rifiiy 
Xx.iirtrai airo^e^tc epytov /icyetXoii/, i. 
20*7 ^xir, rCty aXXuv j^cunXiiay eXeyov 
ovhefjdfiv efyyiav dird^eftv, ii. lOl.a.et 
recrd i^ 'EXXif va»v Ttl^td rt koI epywv 

' dTTo^e^iv avWoyltrairOj ii, 148. a, 

\_*AirodipetVf vide ^AiroBtlpeivJ] 

^AiroZepfxa^ rog^ rOf (f. q, ^ipfm,^ De- 
tracta 'pellis. Ik rtav diro^epfjidriav 
XXatVac 'rroievtrif iv. 64. m, ubi et 
lipfjLara paulo antey et post iterum, 

*Airo^rffjiietVf Domo abesse, i. 29. m, 
iv. 1. m, Kard rovc Alaxldac dTrc^i^- 
/iiyere, Profecta erat, viii. 83. /. 

*ATro^filti, i}, Peregrinatio. etyejca r^c 
e£ oIkov dirohrffiiriQ, vi. 130. h. 

^ ATTohiZovaty Reddere, tKelvot rrjv ofxoi^ 
ifv vfiiv diro^t^vot, iv. 119. /*. diro- 
^ovvai OKitna ig 'HpaKkeihaQ ri^v 
dpxvyf Restituere regnum Heracli- 
dis, i. 13. b. el ro ofwXov dvo^tBol eg 
av^rfirtVf ii. 13. m. ubi si sincera 
scriptura, idem valebit diroBiidi ac 
eTTt^cSof , quod ibidem prcecedit. 

'Airo^iBoo^at, Vendere. dirih)vro 
rov Kprfriipa ev ^fJif, i. 70./. et mox 
ol dTTo^d^ei^oe ibid. ^eSovcri veac, frevra'- 
^piyjjLOVQ dirohofxevot^ vi. 89. b. ubi, 
pro eo quod in Latina versione com- 
modantes posuimus^ rectius ven- 
dentes reponetur ; et in Adnot, ad 
eumdem locum, pro vocab, minae, 
quod imprudentibus nobis exeidit^ 
drachmae sunt reponendce. 

^Avo^i^pijtrKetv et ^Awo^prjvat, (comm, 
dtrohttpdtrKetv et diroBpdvat) Aufu- 
gere, Profugere. wc ^v dvo^t^prf- 
OKOvrbfv (rCiv ^EXXiivwv) ix. 59. a, 
direZi^pr\aKov rovg Alyvvrov TralSac, 
ii. 182./. diro^privaty iii. 45. a. diri^prf 
cc ^fwVf iv. 43. /. ix. 37. m. eVi 

• ddXatrtrav, vi. 2. a. dixovro drro^ 
Zpdvreg, ix. 118. a. Futur, dirolpri- 
treirOat, vii. 210. a. 

'ATTo^tveeii' rov trlrovy Proterere, Tri- 
turare frumentum, ii. 14. extr, 

^Airo^Kietv, Displicere, Non placere. 
fierirreira wc o'^* dvi^o^e (ravra\ 
Dein postquam haec eis displicuere» 
i. 172. m. Et sequente particula ne- 
^ativa fJLTfi abundante, et InfiniUvo. AHO 

dire^ole fftfn firi rtfjuapietv^ltatrt, Dis' 
plicuit (non pjacidt) eis opem ferre 
lonibus, i. 152. a. m. Similiter iirei 
trt^t dwi^tyie fiip-e eiridtfaKetv ert etc, 
viii. 111. a. 

*Airoh}KtfjL^vet ^Airol^oKtfidJ^etv, Repro- 
bare, Rejicere, Repudiare. rtf rrptartf 
ifjLfiaXovri eirerai, ovhe diro^tfi^ 
ov^eva, i. 199. m. f, fxrire rovg Xoi- 
frovc dirohoKtfxdi^tav, vi. 130. a. 

"Airo^oc, ov, ij, {comm. "Atpohog) Abitus, 

^ Discessus, Reditus, v. 19. extr. ix. 
55. extr, rjye dvoBttg iffiiv aVi^aXijc» 
Tutus nobis Reditus est, iv. 97. m, 

'Awo^privat, vide 'Arro^t^piitrKetv, 

^Avo^pritriQ, tog, 17, Fuga, Profugere. 
^td rotovrtav (rovbtv) rriv drrohpritrtv 
froiietrSat, iv. 140./. 

'Airo^veiK, Exuere ; cum duplici Ac- 
cusativo, ut apud Poetam, Iliad. B. 
261. et fxii tre diro fiev t^lXa eifxara 
^vtruf, sic apud Herodotum, diri^vtri 
trtpeaQ (nemperov Kotrfxov), trvfxtj^oprj- 
trac he (avrov) fcareVate, v. 92, 7. m, 
Conf, *£ic^veti'. 

'Aardfetv, Spirare odorem. diroiet r^c 
'Af>a)3/i7c v^v, Suavis odor ex Arabia 
spirat, iii. 113. a. 

*AiroBaviat, Morieris, Moriturus es ; 
sec, pers. fut, per syncopen ex diro- 
Oavieat, formata,pro comm, diroOavy, 

'AiroBietv, Cursu discedere, Celeriter 
abire. tflrta delpovro tJc drroBevtrofU-' 
vot, viii. 56. a, 

* ArroBrfKri, riQ, ly, Repositum, et me- 
tonym. Res reposita ; tum per me- 
tafhoram, Bene&<Av^ in Hiquem 
collatum (et apud illum velut de- 
positum) ad gratiam ab eo in futurum 
tempus ineundam. ravra eXeye, dTro- 
OiiKriv fiiXKtifv rrotiiaetrOat ec rov Ilep- 
cea, tva-^e^ot dirotrrpt)tpriv, viii. 109. 
/. ubi oUm viroOriKriv edd. Vide 
Not. 

Temere olim et prorsus importune 
ix. 27. m. edebatur e'c 'A/Ltafov/^oc, 
rdc dTToOi^fcac rdc dird QepfitahovroQ 
ifxfioLkovtraQ, ubi vitiosa duo verba 
rdc dTrodifjcac scripti Ubri omnes, qui 
ad hunc diem excussi sunt, penitus 
ignorant. 

^AiroOvritrKetv, non solum Mori, ut^ AHO 

uirodviiirKovtn €K rwy tpttffiartitVf ii. 63. 
/. sed et Interflci. wo rov iutvrov 
Trai^.dg dwoOtnitrKeiv, i. 137. extr, 
dTredave viro 2a/3vXXov, vii. 154, a* 
Sic vii. 213./. ix. 64. w. 75./. 

'An-oOojoccifjDesilire, Exsilire. ( Comm. 
dTToOpwaKeiVf dTrowri^^v.) dwoBopovrec 
diro rtav iTnnjv, i. 80. /. (dvo rrjc 
veog^ de navi,) vii. 182. m, 

'AwoOptatrKeiVf Desilire. diroSptotrKOvri 
dwo cTnrov, iii. 129. a. 

*Awodvfjiiogf ov, o, if, Ab animo alicujus 
alienus, Molestus, Ingratus. ovk 
ideXfitrafAiv roi ivavriovtrdai, ov^e rt 
dirt)QvjAiov rroirjtrai, vii. 168. m, /. 

*ATrodti}VfMdiieiv et *Airoduffidieiv, i. q, 
simplex OtavfjLai^eiv et comm, Savud- 
(eiv. diredtttvfial^e (vel drreQtofii) opetav, 
i. 88. a. fjuidtov fiiv dwoBtjjvfidi^ovra, 
i. 68. a. dweQtavfmi^e Ka\ i^eirXijtrtrero, 
iii, 148. m. dTrodtovfJLdieiv rov irort- 
oprov oretov Kore ctiy dvdptowtav, Mi- 
rari, quorumnam tandem hominum 
esset ille pulvis, viii. 65. a. diredtav' 
fJLa^e (vel dweOtofjL.) ro XeyofJLevoVy 
(t6 XexOev,) i. 11. m. 80. m. ix. 
111. a. CoTif. OtovfjLa^eiv. 

^AwoiKlri, lyc ?y, Colonia. ig diroiKiriv 
dyeiv, In coloniam deducere. ei re 
ig ^ap^ta dyoi (^trtftiqg vel avrovg) ic 
dwoiKiriv, e\ re ig etc. v. 124, h. 
etrreKke ig dwoiKlriv iK AaKe^aifwvoQ, 
iv. 147. a. Conf. SrcAXciv, num. 3. 

'AwoiKii^eiv, Coloniam condere, Colo- 
nis frequentare. Seq. Accusat. Av^ol 
Xeyovtri Tv/^riviriv djroiKitrai, Dicunt 
Lydi, se Tyrrheniam colonis fre- 
quentasse, coloniam duxisse in 
Tjrrheniam, i. 94. a. ubi vitiose 
olim dvoPtKrjtrat. 

"AtroiKOQ, ov, o, Colonus. Hinc. Foem. 
'ATTOiKtc, i^oCf ij. Vnde dvoiKiheg 
iroXug, Civitates colonis Frequen- 
tatse, Quae sunt colonise a populo 
aliquo conditse. Kapxri^ovtoi *A/i/X- 
jc^ fivqfiara erroiritrav iv wdar^ai 
r^ai TroXitri rtHv diroiKiBtttv, scil. WO' 
\etav, vii. 167./. 

*AwoiKri(etrOcu, Deplorare, Misericor- 
diam. dicujus implorare, Misere 
coT^queri. o ira^g irpog rov warepa 
dwoiKri(ero(Tavra, sive rovrtav tveKti) AHO 

rwv VTTO Kvpov ^vrritre, i. 114. / 
Conf. Karoucrii. 

"Airoiva, rd, Multa, qna rcdimitur 
culpa ; proprie, qua persoluta ali- 
quis a reliqua pcena liberatur. vvv 
tavdrcoivd ol rdle iOekta iinOelvai, ix. 
120. a. m.ubi,prodwoivd(>i, videtur 
utique awoivd fjioi legendum. Vide 
Var. Lect. et Not. Sigillatim usur- 
patur de Pretio redemtionis capti- 
vorum, vi. 79. a. tftdg avretov e\eiv 
ra awoiva. dxoiva ^e itm IleXo^ov- 
vritrioitri Bvo fiveai rerayfjLevai kut 
avdpa al^^^fidXttrrov iKriveiv. 

'AwoKarrjtrOai, (comm. dwoKaOrjtrOai,) 
Seorsim sedere. dnfxtafuvoi dwoKar- 
earai, iv. 66. m. lonice pro dwoKa- 
Orivrai. 

'AwoKeipeiv, Tondere, Radere. dwe- 
Keipavro rdg KetjmXdg, vi. 21. a. 

* AwoKri&eveiv nvd, Justa persolvere 
alicui, proprie, Finem fecere rov 
Krihveiv, parentandi et justa persol- 
vendi mortuo. fidpjjapoi tag dweKi^- 
^evtrav yLaeritmov, ix. 31. a. Not. 

^AwoKripvtrtretv, Per praeconem ven- 
dere. rrjv KaXdfiriv dw* Zv ixiipv^av, 
i. 194. m.f. 

'AwoKXdeiv vel *AwoK\aieiv, Fletum 
edere, Ejulare. ovre dvefitotrac, ovre 
dweK\avtrag, iii. 14. m. f. ubi paulo 
ante est dvaxKavtrag, et paulo post 
dvaxXaieiv eadem notione. dweKXae 
sive aVeicXatc ex Herodoto citat 
Pollux ii. 64. 

'AiroicXi^iect', (comm. dwoKXeietv) Ex- 
cludere, Intercludere, Claudere. 
ra aTroicXi^iorra rrjv oxpiv, Quae pro- 
spectum Intercludunt, Intercipiunt, 
iv. 7. extr. cnroKkrjttravreg rd Ipd, 
Claudentes templa, ii. 133. a. vvv 
dfitjwripttfv fjie rovrtav dwoKKxfifrag 
f X^tc, Nunc me utroque horum ex- 
clusum tenes, i. 37. a. dweickifiae 
avrov rtav wv\jitav, Bxclusit eum 
porta, V. 104./. 

Passivum dwoKKrfierai i| ^^icvOiKri 
vwo 'AyaOvptrtav, Exduditur, Clau- 
ditur, i.e. Terminatur ScyUiia ab 
Agathjrsis, Conterminos babet 
Agathjrsos, (scil. Agathyrsi ex- 
cludunt Scythiam ne ulterius por- AHO 

rigatur,) iv. 100. b. hifiaivomt firi 
ij avrewv ytjffo^ diroKhfjiad^f nempe rov 
ifivopiov, Veriti ne ipsorum insula 
mercatu Excluderetur, i. 165. a. 
dtroKKiiiaQivTtQ rfit OTritna ohov, iii. 55. 
a,7roKko\ dicEK\jjitadr\trav rov aartoQ 
vxo riav ^fiiwv, iii. 58. /. aVoce- 
xXiaro vxd rije hrirov, Interclusi tene- 
baiitur ab equitatu, ix. 50./. lonice 
pro diroK€K\uafuvoi ^aav. 

*ATOK\iv£iv, Declinare, Inclinare, diro' 
Kkivovri TTpog dinf\twrriv av€fwv,iv,22. 
a. idem quod irpoQ rtjv ija» diroK\ivovri 
ibid. /. Si ad orientem declines, te 
c6nverta8, progrediaris. airoicXivo- 
fievr/c r^c '7/*fif>J?c, Inclinante die, iv. 
181 »f,diroK\ivafi£vrfQrrfQ fietrafifipirfQy 
Post meridiem, Sole de medio 
ccelo inclinante, iii. 104. /. Sed et 
de PUiga mundi eadem usurpatur 
formula, drcoK^ivofuvrfQ fieaafifipirfQ 
vpoQ ^vvovra iJfXiov, Ubi meridiana 
coeli plaga versus occidentem solem 
inclinat, iii. 114. a. cum Var, Lect, 
et Not. Conf. KXiveiv. 

*AiroicofnHpovVf In brevem summam 
contrabere. dweKopv^v mj^i rd^e, 
Brevibus verbis boc responsum eis 
dedit, V. 73. m. Not. Commode Por- 
tus contulit Ulud Hesiodiy *1^. vs. 
1 OQ.erepov roi eyta \6yov eKKOptti^aia* 

*AiroKpareeiVf apud Nostrum t. q. Kpa-^ 
reeivy Superiorem, Potiorem esse, 
Superare. d NeiXoc (cum Istro coU 
laius) ir\ijOei Kpareeiy iv. 50. a. ubi 
alii quidem emKpareei. Sed consen- 
tientibus Ubris legitur idem verbum 
eadem notione, et quidem cum Ac- 
cusat. casu constructum, iv. 75. a. 
^are 'EXXvyvim) ovhefiirf dv fiiv irvpiif 
diroKparrfaeie. 

^AwoKprffivoQy ov, d, ij, Prasruptus. of>oc 
a/3aroyA:aia?rdxpi}/xi'oi',vii. 176.a.tn. 
^pdc dvoKprffivoiai ovpeai, i. 111. m. 
diroKp^fjivove6vroQrov\wpov,vm.5S.m. 

^AiroKpiveiVf 1) Distinguere, Diver- 
8um &cere. ovre irpvfivrfv diroKpivov- 
rcc, o^re irptaprfv avvdyovreQ, Neque 
pnppim distinguentes, diversam 
fiicientes (a prora\ neque proram 
in angustius contrabentes, i. 194. a. 
Hinc in Passivo : rolai aWoiai dv- AUO 

OpwToiai x<^C Orfpiiav ^iaira diro^ 
KeKpiraif Aliis hominibus diversa, 
distincta, habitatio ab animalibus 
est, {JEgffptii una cum animalibus 
degunti) ii. 24. a. direKpidrf ck ira- 
\aiorepov rov fiapfldfHw (vel fiapfki'' 
piicov) edveoQ ro "EXKtfviKov^ Jam a 
priscis temporibus DiBtinctum, Mul- 
tis modis diversum fuit, Graecum 
genus a barbaro, Magnum inter 
Graecos et Barbaros discrimen in- 
terfuit, i. 60. m. 

2) Seligere. eva vfieiav i^aiperov 
diroKpivwVf Unum e vobis prae cee- 
teris seligens, vi. 130. a. dweKpive 
rov arparov wq wevre /ivpia^ac, iii* 
25. a. m. rdv vedv diraaiufv diroKpi^ 
vavreQ ^irfKoaiaQ, viii. 7* a, 

Loco verbi Medii *AiroKpiveaOai 
significante Respondere, Herodotus 
ex lonici idiomatis more 'YiroKpive- 
aSai usurpat. Irrepsit tamen commu- 
nis forma * AiroKpivaaQai in codices 
nonnuUos i. 2. /. tenentque eamdem 
libri omnes v. 49. extr. in Cleomenis 
Spartani verbis, et viii. 101. a. ubi 
Xerxes inducitur loquens. 

'AiroKpio^ic, loc, rj* Hesponsio, Respon- 
sum : pro quo alibi quidem viroKpiaiQ 
ex lonum more ; sed agnoscunt ve- 
teres libri omnes rrjv rov fiavrrfiov 
dir^KpiaiVy i. 49* et rrJQ diroKpiaioQ v. 
50. a. Prceferunt etiam codd. non» 
nulli diroKpiaioQ iii. 53. a. ubipleri- 
que dvaKpiaioQ. 

'AwoKffoveaBai, Propulsare. rac irpoa- 
/3oXac diriKpovovrOf iv. 200. /. ov^a- 
fWVQ ydp avrovQ iiruivraQ diroKpov- 
aeadai, vii. 61. extr. 

'AiroKpvirreiVy 1) Occultare. rdi' ^Xiov 
vird roif ir\ii6eoQ rdv oiartav dvoKpv- 
irrovaif vii. 226. a. 2) Celare ; cum 
dupl. Acc. ovre ae diroKpvxl/ut-^rriv 
ifirfv ovairfVf vii. 28. a. 

*AiroKTeiveiv, Occidere. Futur. parti- 
cip. iriftirei Upri^dairea diroKreve6vra 
fjLiv, Qui illum occideret, iii. 30. /. 

'A7rojc(iiXv£iv, Prohibere. oi a* diroKia" 
\vaovai, i. 66. m. in orac. 

*Airo\aYX,dveiv et 'AiroXa'x€iv, Sortiri, 

. Sorte accipere, Accipere. dvo\dx^re 
(Jmperat. Prces.) ruiv Knffxdruiv ro Ano Ano fAepot, iv. 114,/. dwo\a\6vreQ {Aor, 
2.) rHv Krrifidrwy ro iirifidXkoy, iy. 
1 15. a. dTToXa^oyrei rriy Tavayptnjv 
fwlpriy^ y. 57. m. diroXax. fwpioy 
offoy avroltri eVe/3aXXe, vii. 23. m, 
fwlpdy re rifuwy furi\oyrtQi Kai r^c 
y^C diroXa-j^pyrtQ, iv. 145./. 
*A7ro\a/ij3aV€(v, 1) Accipere. rov ^c- 
ff6ov, Ferre, Auferre mercedem, 
viii. 137. m, 

2) Recipere, Recuperare regnum^ 
urbem et simil, dwoXafiwy rrjy rvf)ay- 
vlZa^ i. 61 . a. rijv AiyvirTOv, iii. 1 8. a, 
rrjy rov irarpog dp^^^rjyf ibid. m. ovk 
dirikafie t6 Ipoy dpfia, viii. 115./. 
Futur, diroXafiyj/etrdai rrjy rroXiyf iii. 
146. a. 

3) diroKafifidytiy fxovyoy^ Sedu- 
cere aliquem, solum cum solo, Se- 
motis arbitris cum illo agere. ica- 
\£<ya^ *Y<rrd(rrr€a Kal diroXafiijy 
fjLOvvoyy i. 209. m. 

4) Med. diroXafifidyetrBaif Inter- 
cipere, Intercludere. Xeyutv <Jc diro- 
\dfi\l/oiro avxvovQ, Dicens se multos 
esse intercepturum, ix. 38. extr, 
(Recipiendi notione idem Fut. Med. 
paulo ante num, 2. vidimus) Inde 
Passivum, iv oXiyu iiroKafufiivTtQ^ 
In exiguum spatium conclusi, In 
angusto intercepti, viii. 11. a, uhi 
drroXani^divrEc idem valet ac wept" 
€\6fXtyoit cap. 10. m. drroXafJUJidivreQ 
wdyrodevy Kai ovk ij(pyr€Q cfjyXvo-tv, 
V. 101. a. m, viii. 76. m. 97. a, 
RursuSf ei dvayKaodeiri d7ro\afi<f>deig 
6 TLiparic fiiveiv Iv rrj EvpoiTrp, viii. 
108. m, vir* dvifnav a?roXa/i^Oevr£c, 
Ventorum vi circumventi, Inter- 
cepti et praepediti quo minus cur- 
sum, quo vellent, tenere possent, ii. 
115. m. Not. ix. 114. a. 

'A7ro\afX7rpvve(rBai epyoi<rif Inclares- 
cere rebus eestis. iivai evSa diro^ 
\afxirpvyeai epyoi<rif £o ire ubi rebus 
gestis inclarescas, i. 41. /. ubi vide- 
tur drroKafiwpvviai pingendum, ut 
sit Futurum, ex \afjtvpvvieai de^nir- 
tatum. AaKedaifwvloi<ri epyoi<ri re 
Kal yvijfiriari d7ro\afi7rpvvdelc, Q,ui et 
&ctis et consiliis inter Lacedssmo- 
nios inclaruit, vi. 70. /. 'AiroXavetVy Frui. ^Kai r^c <^C liov\6- 
fuvoQ SiKotoervyriQ diroXavo^ot, vi. 86, 
1. m, 

*AiroXe'y£iv (t. q, ejcXeyetv) Seligere. 
d7ro\i^ayr€Q ro dpi<rroy, v. 110. rptii- 
Kovra fivfndhac diroXe^d/xevoc rov 
trrparoVf viii. 101. m,f, 

*A7ro\el7r€iyi 1) Transitiva notione, 
Relinquere, Deserere. cum Accusat, 
€Q 6 fuv diroXtirovrec oiypyro €q aXXov 
^tuipo v,iv. 1 60.a.diroXtiro vrec Aeciii^/^i^v 
diraXXd£effdat, vii. 222. b, rrJQ Seov 
d7ro\e\oi7rviriQ rrjv dxptMroXtv, viii.41 . 
/. /iif ff^ac d7ro\i7no<ri {oi *Adeyatoi) 
viii. 63. Et subintellecto Accusat» 
j^€ro a7ro\i7r<iiy(jscil,rriyJIv6iriy vel ro 
\<ni<rrripuiyyeQrrivQi^priv,Vf.25^,extr, 
Sic a7ro\t7r6yrwy ydp (scil, ahrovc) 
^AOrivaitayy viii. 63« ec o oi Kopivdtotf 
riivTaihtav oi 0vXaic£C) ^nypvro d^roXi' 
iroiT^c, scil. avrovC)iii« 48./. Xcyerat 
— Kp^rac — iroXtopJceetv eir'er£a7r£»Te 
7r6\ty KdfxtKOV, reXoc ^e — Xt/Lt^ trvy- 
e<rr€wraQ, d7ro\i7r6yraQ(nempe avrrfy) 
otxc^at, vii. 170. a. 

2) Interdum videri potest abso- 
lute, absque regimine, poni hoc ver.- 
bum, reddendum Abesse, Deficere, 
Desinere : ubi tamen, verum si 
quceris, obtinet primitiva notio Re- 
finquendi, et aut diserte adest Accu- 
sativus, aut e propinquo subintelli' 
gitur. yvvrj fiiyaOoQ d^ro r€<r<rip<ay n-i^- 
'Xiiav d7ro\eiirov<ra rpetQ laKrvkovQ, i. 
60. m. Mulier quae tres digitos 
Abest a quatuor cubitis ; proprie, 
Q,uae a mensura quatuor cubitorum 
Relinquit tres digitos, scil, quos 
statura ejus non complet Sic aTro 
7riyre 7rq\€<ay fia<rt\rii<ay d7ri\t7C€ r€<r^ 
<repaQ daKrv\ovQ, vii. 117. m. i^redy 
d7ro\i7rri 6 NetXoc» ii. 93. /. interpre^ 
tatus sum Postquam deficere ccepit 
Nilus ; fFess, eum VaUa, Postquam 
Nilus abscessit : proprie, Postquam 
Reliquit Nilus ista hca, nempe rd 
Koi\a r^Q yrJQ koI rd ri\fmrcu Sic 
e^redv <r<j>t 6 7rorafWQ €7r€\d<aydp<ryrdQ 
dpovpaQ, ap<raQ 3e aVoXe/iri; (avrdc) 
6iri<r<a, ii. 14. /. nempe dTroXe/irj; av- 
rdc, Irrigata arva rursus Relinquit. 
d N£tXoc — 67ri<r<ad7rip\€ratd7ro\€iTUfy AHO Ano 

t6 peedpoyy ii, 19. m. Intelligeham dTro\oyevfi€voc,YiiA6\,m,Absolute: 

olhncumPortoetaliis Kardfro^eeSpoVf McXrca^ilC) avrdc fievwapiiiiyfOVKdiri'- 

Deficiens quod ad fluentum suum Xoyfero, Causam non dixit, vi. 136* 

adtinet, sed rectius (ut quidem nunc a Conf. *XvepairoKoyuuQai* 

mihi videtur) et propius ad verbum, 'AiroXvecv^Absolvere. afrcXvffavavroi^ 

fVess. cum Falla, nec tamen satis fu^ ^pa elvai, ii« 174. m. (ubi mox 

pcrdfptctf^, Relinquensfluenta; nem-' e contrario, oiroi he fnv Kare^rftrav 

pe Relinquens cursum quem adhuc ^pa eli^ac). iroi^ac ^c avrov dweXvoe 

tenuit et loca quse adhuc inunda- rfjc alrlriCt ix« 88. a. 

verat. (cf» 'FieSpov,) IktIvoi jcat x*^'" ^^^ ^AprdPavov dirotrrelXag cc 

^oVec ^i' ereoc eoi^rec ovic aVoX£/?rovff£, Javera, codd. Arch, et Vind, prce* 

ii. 22./. Vertunt, Non Deficiunt, Non ferunt *Apr. dvoXvtrag Iq Xovaa. 

Desinunt esse perennes : sed vide *AirQ\veaSaif Excusare culpam, Sese 

ne vel ex prcecedentibus vel ex con^ purgare, Diluere crimen. o ^e, dtro-' 

tinuo sequentibus intelligi debeat ovk \v6fxevoCt e^'7» viii. 59. 

ditoKeiwoviri rd xojpla ravra autrov^ ^Anofiajrriyovv, Flagellis caedere. r^v 

Tove TOVQ ToirovQ. Conf iiriXelireiv, daXa<rflrai'aVe/ia€rr7ywo'€,viii.l09.OT.yi 

3) Medium verbum legitur vii. 'ATOfiaraiZ^iv, Crepitum ventris ede- 
22 1 . f, ovK dirtXnceTO, Non discessit ; re. o Zk iirqpag (sc, ro cwXoc) aVe/ia- 
M quidem aUi codd, ovk dire^iTe rditre, ii. 162. m, Not, 
praferunt, Vide Not, ^AirofjLd-^etrSai, Repugnare, Recusare. 

4) Passivum, xoXv r^c aXiyOiyfiyc Absolute : 6 fiey ^Hf ravra \eyiav, 
diro\e\etfifjLevoi9 ii, 106. extr, Longe dTrefidxero, Repugnavit, Recusavit, 
a veritate Aberrantes. scil. facere id quod alter ab eo postu* 

Quod apud H, Steph, in Thes. laverat, i. 9. a, Cum Accusat, rei : 

Gr. Ling. ex Herodoto citatur aTroXei- wc ^i dweLLaxeoavTOTOvro, vii. 1 36, w. 

7re9^at Tepi ewvrov vitiosa ea olim id est (ut paulo ante ibidem ait 

scriptura legebatur, ii. 25. m, ubi scriptor,) ovk ef^aav ironitreiv ravra 

recte vTro\elirearSai meliores libri de- ovZafxq,, Conf, ibi Not, 

derunt, *Airoftvj)fjLovevetv, In alicujus -memo- 

'AxoXeovrec, Particip, Fut, (comm. riam aliquid facere. cirl rovrov roivro 

aVoXovKrec) Perdituri, Interfecturi, ovvofia direfivrffxovevfre 'IwiroKpdTric 

\L 91, a, et m, Et aVoXcvyrec, ix. r^ ^rat^l SeoSat, v. 65. /. 

18. a, *ATo\e6fjL€vot, Perituri, vii. ^ATOfivntrtKaKelv rtvt, Acceptarum in- 

21 8. /. ix. 69, m, juriarum memoriam alicui servare. 

\^ATo\rj[t^e<rSat, Latrocinari, Per vim rovTtav eiveKev dTtfiVYitriKaKeov roltrt 

eripere. Pro a^reXo/aro, quod e ^fiioitrt oi KopivStot, iii. 49. m, 

MSStis restitutum est^ temere olim *ATOfivvvat, Abjurare, Dejerare, In- 
dire^rfitravTo editum erat i, 70. m, - terposito jure jurando negare. XP^^ 

Vide ibi Var. Lect'] ofiotrat fxrj fiev eKovra i\Seiv, dTOfjio» 

'ATToXic» o, ij, Gen. dT6\tZoQ^ lon, a7ro- ^a^ra ce etc. ii. 172. m, 

\tog, Dat. dT6\tSt, lon, aVo'Xa et *AT6vatrSat, Frui aliqua re. njV (sciL 
aTToXi. Qui civitatem (patriam) non.* rjv T6\tv) Tporepog — Kritrac^ ovk 

\i9het,yii\, 61, a. ibique Var, Lect, dTwvriro (avr^c), Civitate, quam 

'AiroXXvi/ae, Tertia pers. plur, ctTroX- condiderat, non fruitus est, mox a 

\viri, pro dToWvovtrt, iv. 69. a. sicut Thracibus ejectus, i, 168. /. 

mox ibid, Karetpyvvtrt pro Kareipyvv' ^AtovtitI, Nullo labore. OTroyijrl e/icXXe 

ovtri, Confer, .supra 'ATroXeovrec. aVoXa'/i>//eo0oi n)v voXcv, i. 146. a^ 

'ATroXoycioba/riviVTreprivocRespon- Svperlat, 'ATovnTorara (Minimb 

dere alicui, Causam apud aliquem labore) KapTov KOfxiZovTai eV yn^c» »• 

dicere pro aliquo. o AaKtav tKav6c rot 1 4.a. re«|i rpdirfti dTovqroTaTa rwv av^ 

ifuWe etreaSat koI vTep dfi^Tepufv BpiSvTOvreiov iTtKpaTiiirofUVfVii.234ff 

K ['Airowinfffai, vitiosa olim scripiura 

pro dwoixttraif i. 91. a.] 

'Avoyotrrieiyt Reverti.d9riJ/ioyao^ovo- 
oTijtTeiVf i. 42. extr. 111. a. ii. 33. a. 
161./. diroroffTeeiv ec ^dprriv, i. 82. 
extr, oirltrw ovk drrovofrreeiv^ iv. 33. 
m. f, riv oiaQ dirovoffTiitrrif iii. 124. b, 
iv. 76. a, vi. 136. a, etc, Conf, 
"Soffreeiv et *Yirovo<rreeiv, 

Sedpro dirovofmjfreiv nj v errpaTirjvy 
vi. 133. m, recte alii Uhri dirava- 
tmitreiv dedere, 

*AwoirfpalveiVf Exsiccare, Arefacere. 
dwe^rfpavfjievov rov dp\aiov ^eedpov, 
i. 186. m, Tov irorafwv ro peeOpov 
diro^ripaafjievoVf vii. 109. a, Conf 
*Ava^fipalveiv, 

'AiroivpeeiVj Tondere, Detondere. riHv 
^vXiov rov TTKrToraTOV dvo^vpijarac 
rrjv jc£^a\i;v, V. 35. m, Conf SBjvpeeiv, 

'AtrowaveiVf Sedare, Finem facere. 
Cum Accus. pers» et Genit, rei: 
ravTa jrevdeoc Kpo7(rov direvavtrey i. 
46. a, 

'ATTOTreipa, lyc, »?, Tentamen, Experi- 
mentum vel Periculum quod faci- 
mus. diroTretpav riov fiapfidpwv 
ironjiratrBai /bvXo/icvoi t^c fJ-dxH^j 
Experimentum (Specimen) capere 
volentes generis pugnse quo usuri 
essent Barbari, viii. 9. /. Conf 
Aidweipa, 

'Arroireipdirdai, Tentare, Periculum 
facere, Explorare. dTreweipdro yrw- 
/iiyc (eKaaTov) Sententiam exploravit 
uniuscujusque, iii. 119. a. Et ea- 
dem notioney absque vocab, yvtafiricy 
dvoweipefafjLevoceKaaroVf viii.67.fx*»'. 
rHv uavrrfttavy i. 46.a. {Confibid.f) 
rdv eopwpoptiv, iii. 128. m, rrjc 'EXXd- 
^,iii. 134./. Tiav 'EXXiji^ctfv, ct rcvec 
idiXoiev etc.ix, 21, f dwoireipiafjLevoQ 
r^c Bco-o-aX/iyc twwov Experimentnm 
(Specimen) capere cupiens equi- 
tatus Thessalici, vii. 196. fii. Aor, 
1 Pass. notione activa : ewedv dwo» 
wetpriB^y Postquam fecit experimen- 

^ tum, 11. 73./. Conf *Ewiw€tpdaeai. 

*Awowefiweiv, Mittere, prasertim in 
locum lonffinquioremy Emittere, Ab- 
legare. dwowefiwei (ex Samo in 
Asiam) Matdv^ov^ iii. 1 23. a, K/mT- Ano 

ffoc dwew£fi\pe (rtvdc) ec rd fjMvrijfia, 

i. 46./. 47. a. 51. a. dwowifiwei rov 

KHpov (cc Ilcpcrac), i. 1 22. a, coll, 
121./. SimUiter iii. 44./. 130. m. 

iv. 9. «I. /. V. 51. a. 63. m. vii. 
220. a. 221. / Etiam de rebus 

missiSj ut dvaOrjfiara dwiwefiyj/e ig 
AcX^ovc, i. 51./ 52. a. Alibi signifi' 
cat Dimittere, Rcmittere. dwowifi- 
irciy daiviac, vii. 146. extr, 147- /. 
Passiv, 6 ^i dwowefiwofjievoc, vii. 
221./. ii. 32. m. eQrddwewifXf^ritravy 
i. 53. a, dwowefJL^Qivreq ig UeXowov- 
vrfaov, ix. 50. /. 

Medium ^Awowifiyj/atrdai, A se di- 
mittere. toi' ^ciral^arovrov cj 6<lida\' 
fifiv dwowefiyl/ai cc ncjOffac, i* 120./. 
Etiam in Prces, dworcifiwerai /11 v, i. 
33. a, Not, 

*Aw6wefji\ptg, loc, 17, Missio, Emissio ; 
item Dimissio, Remissio. fierd rriv 
dw6wefi\l/iv r^v KaratrKowwVf vii. 148. 
a, potest significare Postquaih emi- 
serunt speculatores sive Praeter- 
quam quod Speculatores in Asiam 
miserunt : sed ex cap. 146. extr. et 
147. extr. intelligi videtur, recte 
sententiam scriptoris expressisseVal- 
lam, interpretantem Post Reditom 
{scil. proprie Post dimissionem vel 
remissionem) speculatorum. 

^AwowifiwXdvai rov Bvfwv, Explere, 
Mitigare iram, i. 129. m.warre dwo- 
wXrjffai Tov ypricrfiov, Ut ea res im- 
pleret oraculum, viii. 96. m. Not. 
( Con/.'Einri^7rXd vai).rdc rerpaKOalag 
fivpidlag roi diroirXif (roi irap' ifiewvroVf 
Complebo tibi de meo, vii. 29. m, 

*Airoir/vccv,Ebibere. c^rcira dwowlvovai 
(rrjv in;Xii:a?) iv. 70./. 

*A7roTi7rrc£V, Decidere. 01 dirow/irroi'- 
rcc aVo Tbiv ^aXcwv orar^pccy iit« 
\ 130./. 

'AiroirXcccv, Navi proficisci, Fut. dwo^ 
wXevaeadai, iv. 147. «. Conf, *Aro- 
wXiaetv. 

'AiroirXiyrroc, ov, o, ij, 1) Apoplexiam 
passus, Membris captus, i. 167. a. 
2) Stupidus, ii. 173./. 
AiroirXooc, ov, o, (cMin. dxcnrXovc) 
Discessus classis. Xcy^cv ircpc rov 
dwowXoov rov ivdevrev, viii. 79. /. AflO 

'AiroTXwe»', Navibus abire, Navi dis* 
cedere. oTrLvia dircirXaioK, Uetro na- 
vigantes discesserunt, iv. 156. /. 
(ubi ctlii quidem communem formam 
dirivXEoy tenent) viii. 25. /. diro- 
TXktoyrhfy iKdtrraty ccnjv £aivrJK,Tiii. 
124. a. Sed ix. 91. /• 01; ^i iroUe 
oiaac — dwoirXevffeait consentientibus 
librisy ab ^AiroirXeeiy, 
'Afl-oiri^eecv, t. q, iryeeiy d?ro, Flare ex 
aliquo loco. avpri ovk dwoTryeei diro 
dtplMy yjbtpetay^ ii. 27* 
*AiroirWyciv, Suffocarey Strangulare. 
rdc ywatjfac awvayayoWcc dtrcirvi- 
{avy iii. 150. /. 

'ATOJTpieiy, Serra abscindere, Serra 

praecidere. diroirplgrac eKaaroQ jrdy 

t6 eyepde rtay J^ywa^y, iv. 65. a, 

^AirovrdoBai, vide ^ATriirraadai, 

'Air&n-vyBdyetrdaiy Sciscitari. vpotreX' 

Owy Aapei^ dire^vvdaVero (avrov) el 

etc, iii. 154. a. 

*Airop9i', (jcomm, dijtop^y) Prospicere, 

Procul conspicere, In conspectu 

habere« eirei ie dyy(pv re etray e^i- 

ovrcc, Ka2 dvnapeoy ro Ipoy, viii. 37* a. 

'ATopeecv, (comm, diropely) Dubitare, 

Incertum esse, Inopia consilii la- 

borare. Absol, aXXoc ol dvopeoyri vw' 

eOiJKaro, i. 191. a. Similiteryi, 134. 

0. Sequente okwc particula : dtrope^ 

oyrt KpoiafOKiag oi dia^trerai 6 or^oa- 

roc, i« 75. m, Seq, Accusat, casu, 

subtjUelleetaKardprijBpositione : diro- 

peoyri njv eXaaiy, iii. 4. /, ubi 

quidem continuo a^iciiur ojcwc rrjy 

ayvhpoy ^uKTrepq. : sed et absque tali 

additamento, Kai oi diropejoyri rijy 

e^aywyriy Xoyoc etrri ^yrjyai Tp/- 

[ naya^ iv. 179. m, 

Etiam in Medio eadem notione 
ponitur, diropeviJieyoy fuy, rd^e voc^- 
(rai, Animo hserentem illum, hsec 
fecisse, v, 121, 3. 
*ATr6pOriroSf ov, o, 19, Non expugnatus. 
Odtroy (Thasum urbem) drropdrjfroy 
Xc/ircc, vi. 28. a, Inexpugnabilis, 
vii. 141. m,f. in Orac. 
^Awopiri, riQ, 1}, Dubitatio, Inopia con- 
silii, Angustise, Difficultas. cc drropi^ 
riv iroXXi}v drriyfieyoc, i. 79. m dircc- 
XrifjueyoQ, ii. 141. a, m. i. 24. a, m> AHO 

dvopir^vi eyeiytro, i. 190. /. viii. 52. 
extr, ey diropiriai cixero, iv. 131. a. 
eV diropi^ ccxoiro, ix. 98. a, 
"AiropoQy ov, o, ij, 1) Inops, Egenus, 
diropoc Tov (iiovt Vit, Hom, ix. 7. 
{Conf, 'Awopiac,) 2) Admodum dif- 
ficilis. rovro drropoyir^i rac dfiii\ayQy 
fAiiKore iyyiyrrraif v. 8. a. Sagittarii 
equites Persarum wpompipeaBai airo- 
poit Perqnam difficiles accessu utco- 
minus cum eis congrediaris, ix. 49. 
a. fit. /Sop^c dyefiOQ dxopoc, i* ^* ^/Nic 
OK ovBiya Topoy evpely ^y, Boreas 
ventus contra cujus vim nulla arte 
eluetari poterant, vi. 44. m, Not, 

rd airopaf i, q, ai dirop/ac, Diffi- 
cultates. cV rwy dtroptayf viii. 53. a, 
coU, 52.*/. 
*Airoppaiyeiyf Spargere, Emittere. 
airoppaivoyreQ rov Oopov, scil, fupoct 
Spargentes partem seminis geni- 
t^is, ii. 93. a. Et paulo post, r^v 
(aHy drroppaiyoviTi Kar .oXiyovQ rwy 
Key^wv, Vide ibi Not, 
'A70|p|t>dirrccv,Rur8Usconsuere« 'Airo/S- 
pd^ac rov Xayov rrfy yaarepaf i. 
123. /. ubi paulo ante dixerat dva- 
9\iiraQ nyy yaaripa. 
^Arroppriyyvvai veVAiroppii<r<reiyf Avel- 
lere, Divellere, Abstraliere. ec drrofi' 
payeiri diro rov Bapfidpov ro 'Iwvikov 
fvXoVf viii. 19. a, dirofipayelaai hvo 
KopwjKilt viii. 37./ 
'Avroppiiroc, ov, o, ij, Non dicendus, 
Arcanus. dirofiprira rroiritrdfieyoi rav- 
ra, Clam habentes hsec oraculi re- 
sponsaf ix. 94. a, eadem notione dici- 
tur elxe myy cap. 93. m. drropprfra 
vfiiv iroievfuvoQ irpOQ firfieva Xeyecr 
* vfieaQ oKKoVf Rogans ut arcana haee 
habeatisy nec ulli alii enuncietis, ix. 
45. a, 
^Arro^piirretVf 1) Projicere, Jactare 
dicteria inaliquem, ravra HoXvKpiroQ 
drreppi^e Iq 8e/icffroicX$a, viii. 92./. 
ravra 2«cvdp0rc (». q. viro H^KvBiav) cq 
"ItavaQ dirippirrraif iv. 142. extr. Si^ 
militer i. 153. a. m. 

2) Abjicere, Contemnere. 1} ti/ic- 
reprf evZaifioviri ovna roc direj^piwrai 
e'c ro firiSeVy i. 32. a. 
* ATrop^^^etodcK. drropxv^^ao rov ydfioy" AHO Ano 

^Saltando perdidistl (amisistl) nup- diroffTrtvhiy rtjV erv/jLfio\rjy, Dissua- 

tias, Yu 129, /• dere prselium, vi. 109./. 

^AiroptoQ Keifievocj koX fioXig n}v Tpo<l>rfv *A7ro<mlx€tVf Abire, Discedere ; de 

ixtavf Omnium rerum egenus, Vit» exercifu quijusto ordine inceditf ix. 

Hom. 11. a. 56. tn, 

\^Airojd^avTO temere tamquam ex He^ 'Airotrrf XXctv. ravra aVforeXXc, ix. 4. 

rodoto adfertur apud Harpocratio^ a. ubi cVeorcXXc maluisses : nempe 

nem, Vide Wess, ad vi. 13.] ravra inteUige tovtovq tovq \6yovc 

*Avo(reUiv, Excutere, Dejicere. 6 tir- ex proxime prcecedentibus* cVt rovc 

^og dvetreUTo avrov, ix. 22. a. airc- AiaKiEag vr}a dweareWov, Ad adve- 

trelcraTo, rii. 88, m. hendos iEacidas navem miserunt, 

'A?ro<n7/ia/v£ev, Significare,Declarare, viii. 64./. 

Demonstrare. tovtov irepi avrol axo- *AnoaTepeeiv, Privare, Fraudare, Spo- 

enffiaveere, V. 20. a. dW^ fiev ov^vi liare* ffpxe avroc, dirotrrep^iraQ tovq 

ex**> dirotrrifiiivafrOat, Nullo alio in- 'Ixiro^rpaVcoc Trat^ac, sciL rrJQ dpxVQi 

dicio {aut argumento) Demon- vii. 155. m, 

strare possum, ix. 71. a, *An6(rTo\jov, ov, to, scih ttXoIov, Vec-^ 

*Airo(riovadaiy (^lon. pro comm, 'A0o- toria navis. eK rov \tfievoQ ovMv ^v 

(Tiovodai) Religione sese absolvere. dir6erTo\ov, scU, cc X/ov, Vit. Hom. 

dirofytevfxevoQ rriv i^opKbKnVf Jurisju- 19, a. Not, 

randi religione sese exsoluturus, iv. ^AttootoXoc, ov, o, Legatus. o fiev SiJ 

^54./. XdytoV ri dirotnevfuvoi, Ora- aVdoroXoc £c rrjv MtXi;rov Jfv, i. 21. 

euli cjbjusdam rellgione se soluturi, a. ubi idem paulo ante Krjpv^ adpel- 

iv. 203. a. dirotribitrafxevrf rp Qef, latur. ouVdc es AaKehaifiova Tpirjpei 

Postquam religioni adversus deam dTr6(rro\oQ eyivero, v. 38. b. 

satisfecit mulier, i. 199./. 'ATroorpe^et v, Avertere, Retrovertere. 

^ATrocrKtjwTetv^ 1) Activa notione, Eja- Opponuntur trvvdyeiv rd repfiara et 

culari. £c olKrjfxaTa rd fieyi(rTa dti dirotrTpef^etv, iv. 52. extr. a\ vfjeQ 

' KOi Mv^pea rd rotavTa, diroaKiJTTet ^(rav dxpritrroC dtrearpd^^TO ydp 

(d OeoQ) rd I3e\ea, viii. 10, 5. a. ubi tovq £/x/3dXot;r, Inutiles erant naves, 

olim quidem eTrtaKrjTrTei edd. Conf. retorta enim habuere rostra, i. 1 66. 

tvaKrjwTetv et emaKrJTrTeiv. m. 

2) Notione intransitiva, Exci- * ATroarpet^eaQai, Aversari, aTrt- 

dere, Exire, Exitum habere. vvv ^e arpafifiepoi \6yoi vii. 160. a. sunt 

€hroaKrj\pavTOQ rov evvitviov eQ 0au- Aversantes Sermones, efe cum in- 

\ov, Nunc quum in rem exilem exi- dignatione Repudiantes conditio- 

erit insomnium, Exitum nullius mo- nem oblatam. Cow/, Not. 

menti habuerit, i. 1 20. f.pro quo ibid. 'ATroffrjOo^i}, r^Q, ij, Confugium, Per- 

nted. cap, ait sq dcrdeveQ epxBTat. fugium. quo quis se convertit. tm 

Arroao^Meiv, Abigere. direa^^rioe tovq exV dTro^rTpotj^rjv, viii. 1 09. /. ov (r^pi 

KvvaQdiroTOvOfiYipov, Vit,Hom.2ha. eaTi v^aroQ ovhfiirj dWrf diroaTpo^rj, 

*ATroaTrq,v, Abstrahere, Avellere. ot- Non est illis aliud Perfiigium unde 

KrjfjiaTa ovre Karefia^e, ovre dvpaQ, aquam petant, ii. 13./. 

d7reawa,i.l7.m.(ubiaUiKaTe(nra.) *Ano(rTvyeeiv, Abominari, Aversari. 

Daxius, Babylone potitus, raQ tti»- dwo^rrvyeiav yafj/^pov oi yeve^rdailTC- 

Xac irdaaQ d-Keairaae, iii. 159. a. noK\eiErjv, vi. 129. m. f. 

AwoaTrevhiP, Dissuadere, Deterrere. 'Arroa^d^eiv, Jugulare. aTrotr^^oiMrt 

o aTroo-TT^d^wv ISjep^ea arpaTeveadat tovq av6p(a7rovQ, iv. 62./r«v arro- 

eiri rrjv *EXXd^a, vii. 17. m, ubi mox a^^yevruv avhpiov, ibid. aTrofr^a- 

diroTpeTrtjjy ro xp^ov yeve^rdat. oq rrpo- yevTeQ, iv. 84. extr, 

repov d7ro(nrev^(ov e^aivero, r^re em- * ATtoa(^Ke\i'Ceiy, Intransitive, Tabe- 

a7revd(i)v ipavtpoQ rjv, vii. 18. extr. saste, Tabe consumi.lwrroi ev Kpvfi^ Ano 

iartwreg airovi^iKtKLI^ovoiy iv. 28. /. 
Conf. ^oxtKiCiiv, 

*ATro<rxfi£iyj Abscindere, Separare, 
Disjungere, Dirimere. rovc iwvrov 
iroXtijraQ dirooyiCf^v drro rou Xoivov 
(n;/i/ia)^cicov, yi. 9. nt. ro 'EXXy/viicov 
(eOroQ) diro(r)(i<rBey diro rov UiXuff' 
yiKoVjL5S.a.dTr£<r\lodri<rav dwo r<av 
aXXtov ^li$iviav o^oi, i. 143. a, drre^ 
axii^ovro, ix. 6 1 • a. fit. Et absque 
diro prnepositione : dTro<r)(i<rOivrec 
rouTi<avy vii. 233. a. rrjg aXXi^c 
trr^riiiQy viii. 35. m* 
JDe Fluvio : Ti/ipog voranoQ d7ri<rxi' 
<rTai diro rov "RopvfrBiyeoQ Kard rovro 
rvQ x^PV^* Separatus a Borysthene/ 
Exit ex illo, iv. 56. a, erepa <rr6' 
ftara (rov Nc/Xcw) aVo rov ieSevvv^ 
ruc<rv diroirxtoOivray Duo alia ostia 
quae a Sebennytico Dirimuntur, £x 
OIo effluimt, ii. 17. /. 

*Airo<rxo\d(eiv irapd rivi, Vacare ali- 
cui, Otium apud aliquem consumere 
audiendo eum. OKore irav<raiyro r<Sv 

-epy<jjv, dire<rx6\al^ov wapd r^ McX- 
ri<riyevei iyKaOiiovreCj Vit. Hom, 5. 
extr. dTtetrxpXal^ov irapd rf *Ofiijp<^f 
icai ev Biavfiari eJxov avroVy dKovov- 
recf avrov, ibid. 33» a, 

*Airo<r<aieo6ai ec rivd r^Troy, Se aliquo 
recipere, Salvum aliquo pervenire. 
dTro<r<Mtdfivai eg 2?rcipn;v, vii. 229. a. 
eg *A<ririv, viii. 118./. Similiter o-w- 
Sfivai eg 27rdprj|v, vii. 232. 

'Aff-drajcroC) ov, d, i{, sive (quod nos ex 
MSStis nonnullis prceiulimus) *Airo- 
rarrdc, ij) dv, Ad certum usum se- 
positus, Certus, Constitutus, De- 
finitus. dTTOTaKTa irtr/a, Certa, De- 
mensa cibaria» ii. 69. m. 

^ATrordiJLveiv, (comm. dTrorifiveiy) 1) 
Abscindere, Praecidere. dwoTafjLyov^ri 
TTfv iC£0aXiJv, ii 39. a. ii. 80. /. vii. 
35. /. <rKe\eay ii. 40. m. rd alBola, 
viii. 106. /. rovc fia^ovQ (avrrjc vel 
avrrf) diroTafuntaay ix. 112. b. diro- 
Tafxtav e<avrov rrjv piva, iii. 154. /. 
rd av<a avrrjc (rrjc /3v/3Xov) dirorafi- 
yovrec, ii. 92. wi./. Hinc in Medio, 
Abscinderesibi. rov (aroc (scil fiipoc) 
airord/ivovra*, iv. 7l»a.m, wXoKafiov 
dirorafiv^fievaiy iv. 34. a. Trjv x*^9^^ AHO 

dmrdfiovTo, rd^pov opv^dfxivoi cv- 
piav, iv. 3. a. 

2) Jn re geographica, Halys 
fluvius dirord^vct o^c&>i' irdyra rrjc 
*A<rirfc rd icdra», Resecat, Distermi- 
nat totam fere inferiorem Asiam a 
Superiore, i. 72. /. ovf>ea vypriXd 
drrordfivei (avrovc, vel rrjv X^^P^^^ 
iv. 25. a, inde verbum Medium : <Jc 
ei rijc 'Irfwyiric dXKo edvoc, Kal firj 
'Iijirvyccy dp^dfxevoi eK Bpcircffcov Xi- 
fuvoc, diroTafAoiaro fiixp'' Tdpavroc 
Kai vefioiaro rr\y aKprfv, Perinde ac 
si extremitatem lapygite, inde a 
Brundusio et Tarento, non lapygcs 
habitarent, sed alius populus sibi 
Resecuisset et incoleret, t. e. a 
reliqua lapygia abscissam et dis- 
terminatam incoleret, iv. 99. /. 

3) In re bellica, Abscindere par» 
tem regionis et Praeripere jusio pos- 
sessori. rdc Gvpcac, eov<rac r^c *Ap- 
yoXi^oc fioiprfc, drroraiiOfievoi (verbo 
Medio) e<rxoy oi AaKecaifi6vtoi,i, 82. 
a, Inde Passivum : ^orfiri<rdvr<av le 
'Apyc/wv rjf (r<^eripr^ dvoTafivofiiy^, 
ibid. paulo post. 

'Aworctx^fctv rov *l<rOfioy, Murointer- 
cipere Isthmum, vi. 36. m. Passiv. 
ov ir<a direTereixttrro (6 *l<rOfi6c), ix. 
8./ 

'An-orcXcIi', 1) Persolvere. rfj Oef rct 
rraTpia dir<yre\ieiv, iv. 180. a. 2) Per- 
ficere, Consummare. o<ra Kvi^cXoc 
dTTcXiTTc, — Utpiav^p^c <r<l>ea drreri- 
\e<re, v. 92. 7. a. 

*A7roTifiveiv, Vide 'ATrord/iKctv. 

'ATTor/XXctv, Evellere, prcesertim plu- 
mas vel pilos. dvatrxitrac rov \ayov 
ri\y yaoTcpa, N^cat ovZkv diroTi\ac, i. 
1 23. m.f. ubi vitiose olim diroTei\ac. 
Vide Var. Lect. et Not, 

*AiroTifid<rOaiy (verb.Med.) ^stimare 
mulctam vel pretium redemtionis ah 
aliqtto nobis pendendum. eXvodv 
o<l>eac, ^ifivi<ac (sive ^ifivaiovc) diro" 
rifirifrdfievoi, v. 77« m. 
' *Air6Tifioc, i, q, arifioc, ut aiunt Glos- 
satores; habere tamen videtur sig- 
nificatum pauh leniorem, Parum 
honoratus. drifioripovc rwv dXXaiv 
' iro\LrfTi<av, Minus honoratos, Igno- AHO Ano biliores, quam reliqui cives, ii. 167. 

a. 

'Axor/v£iv,Luere, 'Persolyere poenam. 
ij OijXea rltnv roiiivit dirorlyti rf 
ipaeyij iii. 109. m, 

*ATrarivyv€rBcu {rivd\ Ultionem ca- 
pere, Poenas a6 aliquo repetere, vi. 
65. a. 

'AnorofioCf ov, d, i|, Abscissus, Prse- 
ruptus. dworofioc eorc ravrn i; aiC|fNi- 
iroXic, i. 84. a. xiopiov airorofxov, 
ibid. m. ra /liv rpiu rdv koXmv iirrl 
dirorofjuif iv. 62. a. 

"Airoroc, civ, d, ij, 1) Activa notione, 
Non bibens, Inpotus, Qui num- 
quam bibit. oi^ot anoroij iv. 192. a. 
2) Passiva notione, . Inpotabilis. 
v^iiip airorov, iv. 81. a. 

'AirorpeTTci V, Cttm Accm.rei.d^a-orpivuv 
roj^peov ytvitrdaif Avertens, Ayertere 
et irritum reddere cupiens id quod 
fieri oportet, v. 17. h, ort ^ct ycvc- 
odai tK rov 0£ov, dfiijxavov dTrorpi\jjai 
dvSpiiiir^, ix. 16. m, /. ra iiriovra 
(jcaira) drrfrrpiy^ttiv, viii. 29. /. 

'Airdrpo^c, ov, d, »i, Alibi (Procul a 
patria) educatus, ii. 64. a, 

*A7rorvwreff6ai, Feriendi sui (i. e, 
Plan^endi) finem facere. iiredv 
dvorvyjjwvraif ii. 40. extr, Conf, 
TvTrreadai, 

'Airo^a/veiv, Pronunciare, Declarare, 
Demonstrare. yviafirjv dvw^iveiv 
(rii'l) irepi riyoc, i. 40. rofrovce diri^ 
^ivov fwi ec oxjjiv, Hoc saltem mihi 
Declararunt, oculis meis rem ipsam 
subjicientes ; Ad oculum mihi De- 
monstrarunt, iv. 81. a, oi 3e dvi- 
^ivov Xdy^ (Jc ovK d^iKoXev, Illi vero 
ratione Demonstrarunt nullam se 
injuriam facere, v. 84. a, ^Atrrvdyrjc 
^i fuv dni<l>aive rf Xoy^ o^icaidrarov 
iovra, Pronunciavit esse eum re 
vera ineptissimum, i. 129. m, Conf, 
Adyoc, num, ii. 3. a, 

Med, ravra iKarepoi fiaprvpia aTro- 
i^aivovrai, Haec testimonia utrique 
proferunt, v. 45. extr, In eamdem 
sententiam initio ejusdem cap, at/, 
fiopTvpia diro^eiKvvov<rt, Sic diro^td~ 
veadat yviafjffv, viii. 49. a, idem quod 
dwo^ivetv yvtofATiv, ^Airw^petv, 1) Auferre, Asportare. 
Inde Med, dtnrairtukc eKairroi avriufv 
dvo^poiaro oiriiru rd itreveiKavro^ 
Quilibet illorum lubens Reportatu- 
ru8 esset ea quse adtulisset, vii. 
152. a, m, 

2) Referre nuncium, dictum, fac- 
tum, Renunciare. Inde Passiv, rav- 
ra aic aireveix^ei^ra ^jcov^av, i. 66. 
m, 158. a. 160. a, (Conf. ^Avafi- 
petv,) irdvree r^v rffuii vipi Xdyovc 
dirw^pofiivovQ dxovofiev, Omnes de 
quibus Relatos sermones audimns, 
Quorum ad nos fama pervenit, iv. 
183./. 

3) diroi^ipetv, Ferre, Pendere, 
Solvere tributum, iv. 35. a, et v. 
84. fit. uhi paulo ante est iirtreXietv, 
Sic dvof^ipete ro 'xpwiov, Pendere 
aurum, Solvere pecuniam, i. 196. /. 

4) Abripere, ubi ventus Abripit 
navem; aut uhi morhus Abripit, 
Aufert, kominem. dvefiov {Mftfjv airo- 
^ipetv avrov irpOQ rrjv Ai/5vi7y,iv.l79. 
a,vir* avifiwv ec yrjv ri^v tnjv hirevetX' 
delg, ii. 114. m, rovrovg KviBtot air- 
evetxOevrag irpog rrfv tri^eripriv i^pv^ 
eravro, iv. 164. a, SimUiter fortasse 
iLwevetxdivrag legendum pro vulgato 
iwavaxOivrac, iv. 103. a, rovc ^e — 
Xoi/idc viroXafiwv iLinivetKe, Insecuta 
pestis hos Abripuit, Absumsit, vi. 
27. m, (i{ vovaog aut ravra rd Kajca) 
dwiivetKe Kafifivtrea, iii. 66, o. 

'Airo^evyeiv, Efifugere, f . q, eic^evyciv. 
CumAccusat, a^ro^vyaivrovrovc^rovc 
eiridiai£avrac, Hos quum effugisset, 
vi. 104. m. Metaphor, Non con- 
vinci criminis vel delicti, Absolvi. 
iroXXa fiev Kat dXiffKero vird ruiv fiav- 
rrftwv, iroXXa ^e jcal diro^vyeince, ii. 
174. m, {conf. Var,r Lect.) awi^vye 
iroXXdvrovc ^ioiicovrac, Longe effugit 
accusatores, i, e, Longe majore 
parte suffragiorum est absolutus, 
vi. 82. /. Not, 

'Awo^fiKavpiZetv, Vilipendere^Contem- 
nere. oic rov itavrov oXfiov diro^av- 
pinte, {• 86. m./. 

^Airwfioprj, ^q, 1}, i, q, 6 ^pog, Tribu- 
tum. avofoprfV eirireXeecv, ii. 109. a, 
OKws Kard \oyov rijc rerayfiivrig Ano 

dxo^op^C rekiot, ii. 209. b. Conf, 
*Airo^p£iVy num. 3. 

*Airo\€tpofiliaTOQ,ovy d, 17, Quisuis ma- 
nibus victum quaerit, iii. 42. a. m. 

'AToxp^f, 1) Proprie hahere videtur 
Activam significationem^ Satis fa- 
cere, Satis dare, Sufficiente copia 
Commodare, Suppeditare : quare 
eonstrui potest cum Dativo personce 
et Accusativo rei, Sic ^Oyoycjyoc 
Torafjtoc ovK dwe^xpriin Ttj orpaTt^ ro 
pUBpowivofuvocyOnochomiB fluvius 
fluentum suum (aquam suam) ex- 
ercitui non sufficiente copia Com- 
modavit, Praebuit, ad bibendum, 
▼ii. 196. /. {Nam. piiBpoy elliptice 
pro Kard piedpoy positum inieUiffinon 
placet, Conf» 'Ayrixeiy, *Ayri\p^y et 
AiroXetTreiy,) Eademque inteUigenda 
constructimis ratio vii. 43. a. og 
wp^irog irorapLwy — eircXcTre (i. q, a?r- 
iXiirt) ro ^edpoy ov^' aTrej^pfiae (scU. 
avro) ry &Tpari^ Triyofieyoi. 

2) Sed plerumque prorsus abest 
Accusativus rei, et Tovro diroy^ 
fwi, quod proprie significat Hoc 
mibi fecit satis, Hoc miki suppe- 
ditat scU, id quod volo, commo^ 
dissime redditur hac formula^ Hoc 
mihi Suflicit. Sic eKaroy yiig aVo- 
j(p{iaiy V. 31. m. /. ?^iy ravnjv n^v 
hlKffy yeyofiivriy dTro\p^y 01, ix. 94. 
«i. /. e^nf KvihiovQ fxovvovQ diro'j(pq,y 
ol, iii. 138. m. Et absque Dativoper- 
somSj el htKolri lifuac fiovyovQ djro- 
XP^f, ix. 48. /. 

In eodem usu verbi ^ Atco^p^v fre- 
quenter, loco Nominativi sive Sub- 
jecti orationis, adest aliud verbum in 
Inf/nitivo positum, Sic i. 66. a. Ka\ 
hi fffi ovKiri diri-xpa (aZ. diciyprj) 
litrvxiriy ayeiv idem valet ac si diceres 
t6 ii<rv)(lriy ayeiv ovKirt tn^i airi^xpa, 
SimUiler^ Xey&iv, — rawra a^fn ovk 
dtro^p^v TroiieiVi vi. 137. / id est, t6 
woiieiv ravra ovKiri diro\p^y <r^i<ri, 
Sic diro\pii<reiy erf^i rrjy iavTwv ^vXair- 
4T€iv^ viii. 130. m,f drro^j^pq. epoi otna 
iroiieiyy ix. 79. m, Semel hco Infi' 
nitivi reperitur Participium ad Da- 
tivum persorujB relatum : o^ diro^ 
yp^v Kard t6 rifutnf liyeofiivoitn, vii. AHO 

148./. quod idem valet ac si esset, 
ro rjye7<r6ai Kara r6 rjpicrv drr<r)(pq.y 
o<lu, aut : el liyeoiaro Kard t6 1ifju<rv, 
TOVTO diroxp^y o^^cVc. 

/fi omnibus istis locH quamquam 
videri potest verbum ^Airtr^^v abso- 
lute et intransitive positum^ tamen, 
nativum verbi significatum si spec- 
tesy vere inteUigi videtur aliquis 
Accusativus rei^ scUicet rovro dirovp^ 
fjLOi (jo ^ioVf TO dpKovy, t6 dpefrKope^ 
vov), Hsec res mihi Suppeditat, 
Praestat id quod praestare debet, 
quod satis est, quod volo. Quin 
etiam nonnuUis in locis aut diserte 
quodammodo adjicitur aliquis Ac^ 
cusativus reif aut e proxmis verbis 
facUe repeti potest, Sicy, 31. m,f, 
eKar^v vieQ dir<y^<a<ri (t6) ravrac 
ird<raQ j(eip<a<ra<rBai,proprie Ducentae 
naves Praestant hoc ut istis omnibus 
potiri possimus. iS^fciii. 138. m, Kvc- 
ii<rvc fwvvovs yiye<r6ai Tovg Kardyov- 
rac drcoypq.v o\, inteUige e proximis, 
drro\pfy oi(^prces.profut,drrof)(pri<reiy) 
t6 Kardyeiy r^v FcXXov aut Trjv KaQo' 
Zoy Tov r/XXov. Conf, Kara^p^v. 

3^ Passivum, 'Airoxpeofiai, vel 
*AT<r)(iri<apai {lon. pro diroj^pdopaif 
ijror^Cifiai) tovt^, Hac re mihi 
praestatur id quo opus est, Hac re 
mihi fit satis, Ego hac re abunde 
fruor, Hoc contentus sum, Hoc 
mihi sufficit Sic diro)(p£<apiy<»ty rov- 
TOi<n Tuiv Mv<r<itiy, i. 37. a, Item se^ 
quente Infinitivo : ^paoprrig ovk aV- 
eypdro p<rvy<oy ap\eiy rCiv Mijdbiv, i. 
102. a, sciUcet ovk direj^pdro (rf) 
dp\eiy fjLovr<ay rwv Mij^wv, Non con- 
tentus erat solis imperare Medis. 

4) DeniquCy quemadmodum com^ 
plura verba in Medio genere eadem 
fere notione usurpantur quam habet 
Activa verbi forma, sic reperitur 
etiam hcec formula, tovto drroypierai 
fioif idemfere valens ac rovro drroxpq, 
poi, veluti viii. 14. a. icac o^^c a^r- 
er^ero — ri<rv\iriy dyeiv evr^ wape" 
dvrc,Et contenti erant, Satis commo- 
dum eis videbatur, Bene secum agi 
existimabant, si quietem in prse- 
senti rerum statu agere possent. *Aira\pv(rovy, Deaurare, siproba serip- 
tura dwo\pvirov(Tt, quae olim iv. 26. 
m. legehatur, uhi Karaypvtrovtn ex 
aliis codd, merito recepit fVess. 

*Airo^i\miy, Nudare, Evacuare. roy 
Kvpov olxoy diro\l/i\ia(Tac, iii. 32. f, 
Conf. Uepixl/ikovy, 

"Airoij/iCf loc, i?) Adspectus, Prospec- 
tus. vedloy, wXrjdog direipoy ig dno^ 
\piy, i. 204. a, Vocab. hoc. ex Hero- 
doto adnotavit Pollux ii. 58. 

['A?rpi4> Mordicus, Tenaciter. Vocem 
hanc restituendam esse Herodoto vi. 
91. m./. existimarunt docti nonnulli 
viri ; sed vide quce in Var, Lect, 
monuimusJ\ 

^ AirpoQvpjOQ, ov, 6, (contrarium rov 
irpoBvpLov) Minime promtus. enel 
ijtrdero rovg (rvppdypvQ ioyrag dirpo'- 
Bvfiovg Kal ovk ideXoyrag (rvyhiaKiy' 
^vyeveiy, vii. 220. a, 

*ATrpo(rd6KTfTog, 6, 17, Inexspectatus, 
Inopinatus. e{ dirpo^rZoKqrov, i. 191. 
m. f. vii. 204. /. 

Airp6(rfHKrog, 6, ij, Nullum commer- 
cium habens. ieyoKri dirp6(rpiKrot, i, 
^5, a* 

'^Airretv, Accendere, Incendere.a^6££c 
6 yriog KareKav&rj, i. 19. a. irvprjg {j^ri 
dfipeyrig, i, 86. m. 

"Ainrepog, ov, 6, ij, Non alatus. oi(rrovg 
KaXaplyovg dirrepovg, vii. 92. a. 

"Airretrdai rtyog^ Manum alicui inji- 
cere, Prehendere aliquem. dirToyro 
avTov, iii. 1 37. a. vi. 70. a. Metaph, 
dwTe(rQai rtyog, nempe \6yotg aut 
eire(rty, Reprehendere, Vituperare, 
Objurgare. aWffXdi)' dm-oyTO icarat- 
rttjifjieyot, vi. 92, 3. /. Conf. Thom, 
Mag. V. KadaiTT, 

[^Airvety, Sonare, Vocem edere. rlya 
yKCi^raay irpohriy difV(rov(n olim ii. 
15. m. uhi quidem meliores codices 
dirrj(rov(rt dederunt,^ 

"Airvpog, ov, 6, rj, Ignem non exper- 
tus. 'xpv(rLoy dirvpoy, Aurum ignem 
non expertum, 1. e. Nativum, iii. 
97. m. 

'ATTwdecii^jRepellere; undeMed. 'Air«- 

. €ta(rQat, A se repellere, Propulsare, 
Repudiare. dirtjj^rdpeyot rrfy hovXb^rv-' 
i'rfy ^XevBepiadri^ra yti-95 fdiruHrdjjie yot Apr 

Tovg dyyiXovg, i, 152. m. ov yap firj 
air(aariTat ro apyvpioy, Nondetrecta- 
bit pecuniam, sive Non repudiabit 
offerentem, i, 199. m. rj ^Afiai^ijy ovk 
diriadiero (avroy), iv, 113. a, rovg 
pey irj Katofievoy rov j^pv^roy aTrui- 
iratrdai, iv. 5. /. Not, ubi ambiguum 
videri potest, utrum Tovg pey, an xai» 
ofteyoy roy ')(pv(rcv intelligendum sit 
orationis suljectum : sed ad senten^ 
tiam nihil interest, sive intelligas 
hos repudiasse candens aurum, sive 
eandens aurum hos deterrulsse et a 
se abegisse. 

Passivum, d.ina(rdiyreg, Expulsi 
(insula), i, 173. a. roy Brjfioy irpore" 
pov diruf(rfjiiyoy, v. 69. m, dubitari 
potest utrum dixerit Scriptor Popu- 
lum antea Alienatum, an diruKrfiiyoy 
vdyrtay, Omnibus liberae civitatis 
juribus Depulsum. Vide Var, Lecl, 
et Not, 

'Atwotoc» rfy oy, 1) Expulsus. aTra»- 
(rrog rfjg itavTOv ylyerat, vi. 5. m, 2.) 
Qui Abigi potest. ovBe dirttnrrol i^rov* 
rat, i, 71./. 

"Apa, ify dpa, Si nempe, Si quidem^ 
Si modo ; elliptica fonrmula, ellipsi 
ex adjunctis supplenda, Sic iv. 64. 
/. ^y dpa intellige rfv dpa § XevKOv 
dyQptairov ^ipfia, Vide ibi Var, Lect. 

*Apd. Vide 'Aprj, 

^Apdfitot, ot, apud Nostrum sunt qui 
aliis ^'Apafieg, i. 198. /. iii. 8. a, 
88. a. 91. a. et alibi, 

*Apaiprffiat et conjugata vide supra in 
Atpietv, 

*Apd(rdat et *Apie(rdat, i, q, ev)(€(rdai^ 
Precari. dpd(r6al Ttvt dyaOd, Bene 
precari alicui, i. 132. m. rd evavrla 
TOVTOnrt dpiofiat vfxiv yeyi(r6at, iii. 
65./ 

dpd(r6ai Itbri nonnuUi dabant i, 
27. m. f. ubiplerique edd, et MSSti 
dpiapevot, nos vero deipdpevoi, cor- 
reximus, Vide Var. Lect. 

*Apyt\(odrfg, 6, ij, Argillosus. rrfy Sv- 
pirfv *idfiey dpytXtode^rripriy yrjv iov" 
(rav, ii. 12. extr, 

"Apyog, eog, ro, Urbis nomen. Sed 
"Apyog, ov, 6, Argus heros, cui sa- 
cer erat lucus in Argolide, vi, 75 . APr APe 78« ei seq. De hoc (ci^vs mentionem 
facere m Indice Rerwn et Perso^ 
narum obliti sumus) consuli potest 
Pausanias lib, ii. c. 16. p. 145. 
c. 22. f. 161. c. 34. p. 191. et lib. 
iii. €, 4. p, 211. 

'Apyvpeogy Argenteus^ «ccf et t« g. 
iirdpyvpoQf Argento obdactus, ijc. 
82. m, colL cap. 80. a, 

*Apyvpta3rqTOQj ov^ o, ly, Pretio emtus. 
dpyvpiavTfTOi dtpdwoyre^f iv. 72. a. 

"Ap^eevy 1) Higare, Irrigare. rjiyucavra 
ap^vflrc rovc nf TTOvc, iv. \SO,f, iwedy 
e noTafios dpay rdc dpovpaQ^ ap<rac 
^£ etc, ii. 14. /. Prcet, Imperf, oKuts 
oirora/jiosdphea-Ke AiyvnroyfU, 13, a, 
olrog (6 Trorafios) Tcporipoy fiiy ap- 
htTKe rdg x^ifpaCyiii* 117 »a,Passivum, 
V Xf^P^ riay '£XXj|yaii^ ov iroro/LcoT^t 
dpStrcu, ii. 1-3. m, f, dpBofAeyoy cjc 
rov rrorafwv dBpvverai ro \ijioyy i. 
198. a. va^ylyerai o airos — ov \^p- 
al re Koi KrfXwytfioiai dpBofieyotf ibid, 
2)i, q* 9ror/^civ, Adaquare, Aqua- 
tnm dueere equos, jumenta, Jfpat rov 
iiriroyy dpaaaa ^i etc, V, 12, f rav- 
rTfy (rif i' ydfiyi^fy) rd vir^vyia fjtovya 
dftBofieva dye^iipriye, vii. 109. /. 

'A^£V£cv, t. q, dftBeiy, Sic pro dp^fjLE- 
vov et dptofieyoq, i. 193. a, olim dp^ 
htvofu.yoy et df^^evofieyo^ edebatur, 

"Ap^iQf tos, Vi Cuspis sagittse. aphy 
eKatrroy fjUtfy diro tov olarov KOfiiaaif 
iy. 81. /. KOfxiadfjyai re XP^/'^ wvXr 
Xoy ap^eoiv, ibid. Aceus. plur. ap- 
^c£, (per contractionem pro op^taQf 
comm, ap^eic») i* 2\5* a, b, et ibi 
Var, Lect, et Not, 

\\peetrdiu, vide supra in ^Apdadai, 

'ApeaKeodaif i.q. dpiaKeiy. Ut rovro 
fioi dpiaKirai signijicat Hoc mihi 
placet ; sic fi^q ahoifxi rolai ravra 
df^aKeraiy Non gratus acceptusque 
sim eis quibus haec placent, ix. 79. 
m. ^apTi^qrriai dpeaKOfJieyoy, Spar- 
tanis placentem, ibid» fidXicrra jipi- 
aKovro (avr^) ol dir ^Adrfyeiav, vi. 
128i/. 

Sed frequentior est alia hujus 
verbi constructio ; nempe hufusmodi: 
cyai apeffKDjuacrovr^, £go in hac re 
mihi placeo, Hac re delector ; Mihi hoc placet ; Hac re contentus «um. 
ovK dpeoKOfUvoQ rjgf Kpiadi, iii. 34. /. 
Ziairif ovhifJMQ lipiaKero ^kvdiK^, iv. 
78. a, nu rovroiai v/ieac ^(pibfv eart 
dpiiTKevOaif vii. 160. /. ubi nonnulli 
quidem dpKieadai exhibent^sed id ex 
wapa^iopddirei aut ex scholio, ovk 
dfieaiso^eyoc roJai irpi^yfiatn, ix. ^6. a, 
Loco Dativi reperitur etiam Geni- 
tivus participii absolute positus, Sic 
paulo amte verba modo citaia ex ix. 
66. a, aitf ovk dpiaKero XeiwojJLivov 
Map&Wov* 

Aoristus pr. Activ, eirei oi rfpeve rd 
VTri<r\ero 6 'E^riaXnyci vii. 215. a, 
ravra rfpeai a<^ troiieiVf viii. 19. /. 
Kdpra avrf rfpetre ij vTroOiyxi}, viii. 58.0. 

tffroc, rjf ov, Placens. ^ ^e dv rf 
aiXei dpearrj yivrfrai, iv. 168. /. 
dpetrrov tlvai icdv ro dv fiaaiKevQ 
ep^r^j i. 119. /. XeXd)3i7ice dpeard rd 
dKpoOivia^ viii. 122. 

*Apeor<iQf Placente modo. etavrf fj^v 
df^arCic op^iero^ Sibi quidem place- 
bat saltans, vi. 129. a. m, 

'Aperrj, rJQy i|, Yirtus bellica, Forti- 
tudo. aper^c etveKa — eKwayXeofJLeyoi 
(avroV), viii. 92. a, m, dperalf Vir- 
tutis Specimina, Fortia facta, ape- 
rdc dfrediiKvvyrOf i. 176. a, ix. 40. 
extr, dperri yijc, Praestantia, Ferti- 
litas soli, ^oiceec /xot ov^* dperriy elvai 
nc ^ Aifivrf oTTovSa/iy, iv. 198. a, 
Sic X^P^ dperrfv aKprf^ vii. 5. /. 

'Api}, ij, (comm, dpd) Preces, pr^ser^ 
tim publicae, cum Voto conjunctce, 
'Kavlrfful STTopri^rac — dpiJK eVoci/- 
aavro Tccuha yeviaBai 'Apiarwvi, vi. 
63. /. Thomas Mag. 'Apd, ov fcoi^ov 
rj KardfMy dWd Kal 9 evx?}. *Hpo^o- 
roc eKrrf. 

*Ap9yecv, Opem ferre, Praesidio esse. 
o vavriKOQ r^ ireZ^ dprj^ei, Kai o 
TTeifOQ r^ vavTiKff vii. 1 36. m. f, 

'Apiycoc, Bellicus. dprfioi dydveQ^ ov 
yvfiviKol, ix. 33. m. 'ApifVoc Trdyoc* 
Martius collis Athenis, e repione 
arciSf viii. 52. a. Substaniive /iey<ic 
dprjiog, Magnus BeUator, vi. 98. /• 

^Aprfpofjiiyog vide, in 'Apdecv. 

"ApOfjLioc, dpdfjUrif dpdfuoVf proprie 
Adaptatus, Adcommodatus ; inde APe 

Amicas, ConcorB. /xi) t^vri^ ApQiJLioi, 
Nisi ftierint inter se GoncordeS) tii. 
101. m. ^Advivaiwp rffiXv iovnay firj 
h.p6filwVi ix. % m. icarei^evyec ec 
Teyet^v im/ertiv cvk apBfjtiiiv Aaicedai- 
fiovloitrtf ix. 37. m./k 

/fwle Neutr, plur. "ApByna, {t^\ 
Res pacates^ Concordia, Pax. re<t»c 
/lev ^ij 9^1 ^v apSfita ig kXXsiXovs — 
eic rovrov ^e itoXefiOQ ff^i ffVy vi% ^. 
m. Que ex loco temere in Lexica 
Graco^LdUnayatque tHiam in Schnei- 
derif viri doctissimif Lextcon Criti^ 
eum, receptum videtur vooahulum 
'ApdpUa, 1}, qned apud nuUum {qwod 
sciam) veterem Scriptorem r^peritur, 
Nempej in Sylloge quidem Tdni&a' 
rUm vocumy Editieni Londinensi 
Musarum ^i^ifectA^ sic leptur, ^ApB" 
fiia, ^&X^, quo etiam modo 9cribitur 
in Fragmento Lestsiei Herodoti quod 
in nostro codice F. superest» Sed 
recte Wesselivgius ex codioe San^ 
germanensi (in vooahtdis lenicis ex 
Musarum libro vi. excerptis) edidit 
"Apdfita, ^/Xca^ tum aocentu in ante~ 
penuttima. ^ariterque apud Suidam 
recte legitur : ^'AfiQfna' ^/Xra, 'I^'- 
^roc* Sed, qued ibidem veluti ex- 
emplum hujus vocabuli ista notione 
usurpati continuo ac^icitur, 'AO17- 
valwv fi^ iovttav tififuv kpBfiliaVf 
faciie inteUigHur inbercidisse tbi cdi- 
qua verba hnjus modi: ical^^Apdfjuoc 
fiXoi. e ovroc 'B.p6doroQ. Bene He^ 
eychius : "ApQfnoC ^/\oc. irapd ro 
lipfiotrOai icai frvfi^iaivtiv liplv. 

"ApOpev, on, ro, Articurlus. d, ydp oi 
iiOtpaYaXo^ e^e)((aprf(n iKTAvo^ptav^ 
Astragalus ei ex articulis (pedis) 
exierat, iii. 1 29. a. 

Flural. rd AfApa^ Partes geni- 
tales,iv« 2. a. iii. 87. a. {Utr^ique 
agitur de animdlibus sexus foemi- 
nmf.) Conf. Adnot. ad\\\. 16lS. 

^ApilniKaqy ow, i^, o>*, Prorsus iBfmifes- 
tus. ra^e yikp kpilr\Ksi^ viii. 65. u.m. 

*Apt6fjoCi ov, 0, NuBasenis. ^piJdfiov wt)t- 
^eiBfBan rrjc otparc^c» Numeruia inire 
copiarum) vii. 5l^. etfftr^ rwv vbSv, 
Naviiim, viii. 7. extr. et 8. a. oerov 
eKaoTOi ttapEi^ov irXijfOoC) ^c apiBfwv API 

ovK i\w tJirai ro ar/oeicecf ^sie enim 
redius ante e'c apiQfiov^ quam post 
hisec verbay incideturoraiio:) Quan- 
tumcopiarum quisque populus con- 
tulerit, non possum Ad numerom 
exacte definire, vii. 60. a. vrXoia 
trweXBovra ec rov dptdpov i^vrf 
rpi^XlXia, Ter mille numero, vti. 
97. /. Quemadmodum pieonastica 
quadam formula dici solet iroXXoc 
dpSfjt^i Multi numero; similiter 
etiam ovhe iv dpiSfif dicit Noster^ 
Ne unum quidem numero, iii. 6. 
a. Absolu4e pasitum vocab. dpidpi^ 
interpretantur viri docti Certo(I)e- 
finito) quodam numero : SeT dpSpua 
Tiav irepiolKithv dvayKaerovg «c ro Krj- 
^C iivai, vi. 58. m. Not, 

*'Apifm, Scythica vox^ Unum siffnifi- 
cans; unde Arimaspi^ Monoculi, 
iv. 27. extr. 

"Apiffra, adverh. Optime. i. 193. m. 
iii. 125. A. 

'A|M0r6|Ooc, ijov, Sini^er. ra iir opt- 
^£pd ieirXeovTi rov 'EXXij«nrow>i; 
Wi^a, Hellesponti omnia quse intro 
natiganti sunt ad smktram, vi. S3. 
Conf. Ae^coc. 

^Apiereveiv, Prse cseteris optime rem 
gerere, Primas ferre ; in b^h : 6 
^wfdvrjg, dpnmverac rote ^ABffvaiwVj 
ix. 74. a. vhi cum penit. pers. con- 
struitur, valet enim idem ac a^t^vog 
yevofjtevog, vii. 226. a, eoU. ^7* a. 
ix. 71. a. In consUio : ywafitf (avrri) 
ffpitnevee, Haec sententia vicit, Op- 
tima judicata est, vii. 144. a. 

'Api(mi'iov, ov, ro, Praemlum virtutis 
sivebeUicce sive civilis. dptenjia ^'- 
croi^ec r^ d^c6irar^, vdi. 123. a. dfu- 
onjfia ftev (nempe djveri^ iroXeiMir^c 
Vel dv^payaSiriQ) e^ooav £<?f>v/3«d^t|, 
ao^riQ he rai he^iorrfrog (dpnnfjia, 
tZoeav) OefxterroKXei, viiu 124. w. 
Delphicus deus diraiTee rouc Aiyt- 
vrJTas rd dptenfia r^c «V ^Xafiivt 
vavftaxiffQf viii. 122, Ncft. ro dpt- 
<m}iov eXajSe oiJ^roc, viii. 11. w». 

"ApiiirTbc, ri, ov, Optimus. Absolute 
penitur vii. 226. a. Xeyerat dv^ip 
apioToc ytvetfBat^ubide Firtute beh- 
lica. De bonitate SoU : \iapemf d^-a- APK 

ae«y ^uuepY dpimTi^ i. 193. a. m. 
EHam in mahm partem : ^to/loXsc 
afuarog itf^Keadai^ Optimiiiy t. e, 
FaciUimiiB, Promtissiiniu ad admit- 
teDcUs calumnias, iii. 80. m. Su- 
perkUitnu pro ComparaHoo : ^UBeie 
oa^ iarl tovto dpiarov^ iii* 82. /. 

AdverhiaUter "AptarOf Optime. 
iwcay (jj BafivKwvlfi x^P^) op«Ta 
ovnf iwniQ ^pei ror rifc Aiy/iiirpoc 
KOfMroi', i. 193. ffi. (conf. Avroc.) 
ilKovaav 'EXXjfywv» apiffro, Yiii. 93. 
<x. (conf, 'Axovciv* 
'ApKEeiv^ Sufficere, Satis eaae. (iiog 
dpKew vT$F(avroIcX i. 31. tf. rovra 
roi ovjc ^pjccflTE, ii. 115. m. /. Conf. 
Kar€^}Ke€iv. 

*ApKieadaif Contentmn esse. iyia dp^ 
KiofjMi TovTf, Hoc mihi sufficit. i<^ff 
ovKeri dpKieaSai rovroiag fwvvoiaif iz. 
33. /. Conf ^ApiaKeadfu. 

'ApKeovTiagy Sufficienter, Satis. tov 
0iov dpKeovTiac «Ix^, Vit* Hom. 7. m. 

"Af^jcroc, ov, i|, Ursua bestiat ii. 67* 6» 
Ursus consteUatio cceli. rd viro njv 
dpKTOv doiKrfray ▼• 10. 6. 

"ApKv^y voc> ii> Rete, Laqueus. cv ap- 
r£fft, oUm edebaUtr vii. 85. /. nbi iv 
dpKvai saltem seriptum oportebat ; 
sed meliores quique Ubri iv epKeat 
dederunt. 

"Ap/ia, roc» TOj Currus. ap/ia ipov rov 
AioC) viii. 115./. 

'Apfidftaiay lyc» n^ Carpentum mollis^ 
simce vectionisy quo muUeres prtje" 
sertim veh^fUur. vii. 83. a, ix. 76. 
a* Xerzis in itinere identidem iK 
rtJV dpfmroc ig dppdfjia^av fAereKfiai^ 
veaK£j yii. 41. a. Not, 

*ApfianiXarieiVj Currum agere, Plau- 
stris yehi, v. 9.*m. 

*Apfcd^etv rivi rivdj Desponsare ali- 
quam alicui. dpfioaac r^ ewvrov Trai^l 
njv Bvyarifia r^c yvvaejcoc ravri|c, ix. 
108. m. 

Med, 'ApfioaaoBaiy Desponsare 
sibi Jiliam aUct^us. rov rrjv dvyarepa 
ripfidaaro JlavaaviriQj v. 32. m./. dp- 
fwadfievos TifXvoc rov ^fiapirew dv- 
yaripOf^^yptvaOtlc 3c rov ydfioVf v. 
47- a. dpfwaapevov Aevrvxi^^ ^^ 
yUXwvot dvyarifMy vi. 65. a. - APP 

Pasa. dpfwarai {Ion.pro npftaarai) 
vqv WXmvog Bvyaripa yvmtva» De- 
sponsatam sibi Milonit filivn ha"» 
bet uzorem» iii. 137. /• 

'Apfwviffy TfCy if, Compages, Commis- 
Bura, fn nave. eawOev rnc dpfwviac 
eirarrwffav r^ /lv/3X|i, ii. 96. a. 

'Apvieadaiy Negare, Reousare. dpvnn 
fiivavc clvat 'Xpnarovc% vi. 13. m.f. 
ubi oUm ov fiixvKofiivovct ex schoUo. 
Vide Not. ovk elxt ovre ^ovrat ovrc 
dpniaaoBai, iii. 1. m. 

*ApoetF, 'Apovvf Araie. Hine Partieip. 
Prcet. Pass. oum redupUcaUone^ 
dpifpofjivov oiliv^ Nihil aratum, iv. 
97. m. Not. 

'Apanip, rjpoCf o, Arator, i. 125. /. 
2ictf^t dpormec» iv, 17* qui yempydy 
ibid. c. 18. cr a'porjpac» Kal ov vo- 
fidlacf orparevofjieQa av^pac, vii. 50^. 
extr. ^ 

Aporoct ov, 0, Aratio. (iSvTec fiii dir 
dporovy iv. 46. / ubi oUm dv dpo^ 
rpov. 

"ApoTpov vide infra in Aikai^. 

"Apovpm^ i}c, Ti» Ager, Jugerum. /ipud 
JEffyptios fi apovpa eKarav mi^etov 
iarlj ii. 168. a« apovpai i^aiperoi 
^wihKOf ibid. et ii. 141. a. 

'ApovpalocfivciMus «grestis, ii. 141./* 

'Apjrd^eiv (jivd) fUaovj Medium arri- 
pere aliquemt ix. 107. m. Not. 

'ApTri^vfff ifc, 17, alias Funis, La- 
queus; apud Nostrum, Filum* dp^ 
TTC^ri/ eKdoTfi rov 6fapfiK0c$ iovaa 
XeTTTfi, cxct dpTreSovac iv itavrn rpifi" 
Koaiac Kal e{i7icoiTa, iii. 47./. monuit 
PoUux vii. 31. fcat dpire^vac ie Ta 
vfffiara e^ff 'Hpo^oroc. 

"A^fiKTocy ov, o, 17, Infractus, Qui 
firangi vel perrumpi non potest. 
To iepfia Tov KpoKoSeCXov appffKTov 
iifl rov vioToVf ii. 68. m.s 

'AppwUeiVj Timere, Formidare. Ab- 
solute positum: d^fito^fiaac, iii. 1. m. 
V. 98. m, /. vii. 49. /. Varie con- 
structum verbum : d^pwUiav, rov 
arparov vpii^avTOc ica*c<5c, icai Mcya- 
^rji ha^epKnfiifocj Vr 35. a. dfip^^ 
hov ^e, oTi eto. viii. 70. m. dppiaUiav 
fiff rt oi yevffrai KaKoVj i. 9« a. {conf. 
ibi Var. Lect.) 156. a. iii. 119. fl. APP 

130. a, ix. 46. /. dppfalitav eKatrra 
rovTetay, y. S5. a. dppw^eeiv oviiv 
wprjyfia, vii. 51. o. o /lei' rov tokov 
(JiveKa^ rrjc yvvatKCQ d^pia^etaVfi* 111. 
a. Co»/. KaTa/^pw^eeir, 

'AppioUri, rfQf rf, Metus, Formido, Tre- 
pidatio* rovc^EXXiyKacelx* ^^'oc ''f «cai 
dppiMthirjf viii. 70. m. ^v djipioolri o^^c ov 

■ TTfpi oi^iav avTiaVf ix. 101. m.dppw- 
Uri ^v t6 ireldov, vii. 173./. €C irdiffav 
d/^pbtUriv diriKaTOy firj etc, iv. 140./. 
viii. 36. a. ix. 7, 2. a, 

*ApTdj3rj, ri^, if, roa? Persica, mensura 
aridorvm, i. 192. m, 

'Apraiepiris, Persicum nomen, idem 
significam ac /xcyac dprjfio^, vi. 98. 

*ApTa<l>ipvric ef 'Apra^peviyc «<:?^, v. 
25. a. cttTTi Far. Zec#. e# JVb*. 

^ApreetVf {lon, pro dpr^v) 1) Suspen- 
dere ; unde in Passivo, Pendere ex 
aliquo. i^ Jv <3XXoi vdvTeq dpTiarai 
{lon. pro rfprrivTai) HiptTai, E quibus 
Pendent reliqui Persae omnes : 
Qui praeter alios omnes Persas 
longe sunt Praecipui, i. 126, m. f. 
Trac eK ^oiviKtav ^prtiro a vavTiKcg 
(rrpaTog, iii. 19. /. al Ik rawriyc rfpTri" 
fiivai vffffoi, V. 31. m, wdvra ix (fio 
apTTfTai, vi. 109. /. ndvra rfprrfVTO 
{alii rjprrfTo) iK Hepfricjv, ix. 68. a. 
2) Parare, Praeparare ; unde in 
Passivo, Sese comparare vel prae- 
parare ; Paratum esse. ol le avng 
'rrokefuiv i^ dp\^g dpriovro, v. 1 20. m. 
dpriero cc nokefiov, Ad pugnam se 
comparavit, viii. 97. /. o« owc ewv 
vavfiaxirfv dprieaQai, vii. 143./. uhi 
scrihere auctor potueraii^ vavfAa-xiv^ 
dpTiearOai, Qui nolebant ut Orceci 
ad pugnam navalem sese compa- 
rarent : sed in eamdem sententiam 
perinde ahsque prcepositione vuvfka" 
\irfv dpTietrOaiscribere potuit, quem- 
admodum cap. 142. /. ait vavfiaxirfv 
napatTKevaaafUvovcpro quo cap. 143. 
paulo ante verha supra adposita hac 
eonstructione usus est, wapatrKevdie^ 
ffdai(j^Cvavfjiax^erovrag„ Conf,*Avap' 
reeiT^ai et TiapapTietv, 

^Aprrifia, aroQ, ro, Quod suspensum 
est, Pendensr Apud Nostrum ii. APX 

. 69. a, dprrifiaTa sunt Inaures, 
nempe ex auribus Pendentes. 

*Aprifiva<ra, Veneris Uraniae nomen 

apud Scffthas, iv. 59./. 
" Aprtoc,ov,Paratus.o/Drioi iovree voiieiv 
Tavra, ix. 48. m. idem quod irolfjioQ 
TToiieiv ravra, cap. 46. extr. Sic 
aprioieifMSv ireidetrdai vfiiv, ix. 27./ 
et ix. 53. a, 

*Apr/iroiic, ®&c, 4 ^ Pedibus integer, 
Pedibus valens ad incedendum. 
X«Xoc cwi', jcai ovic apr/TTOvc, iv. 161. 
a, ovlafid tri iXiriCovra dpriwovv efre" 
0'0a(, iv, 130. m, 

"Aprccric, «>c, »?, Instructio. iy vepl ro 
atafia apTiffiQf Cultus corporis, i. 
195./. 

^AproKoiroQ, ov, 6, Pistor, ix. 82. a, rf 
dproKOTTOQ, Pistrix, i. 51,/. 

"ApTBQ, ov, a, Panis. cTri yJArxpov tov 
iwvovUepia v^poQ tovq aprovQ irrifiaXe, 
V. 92, 7. m, 

*ApTo4fayieiv, Pane vesci, ii. 77. m. 

Wprveiv et ^Aprvveiv, Parare, Moliri, 
Struere. (Jc ^i ripTV(rav Trjv iirifiov- 
Xriv, i. 12. a. Conf. '^aprveiv, 

^Apiktv et 'Apve(rdai, Haurire. eq tov 
KoKwovTpicdpv^rdfievog TOvriXlov, viii. 
137. /. Ah eodem themate derivant 
dpvtrovrai, quod legebatur vi. 119. 
m. uhi quidem Futuro tempori non 
eratlocus, sed Prcesensreqmrebalur. 
Vide mox * Apv(r(reaQai. 

Perperam dpvovrai olim legebatw 
pro iJpvovTat iv. 76. m, 

*Apv(T(r€(r6ai, i. q. ^ApvetrSat, Haurire. 
( Unde etiam snbstantivum 6 dpv^m^, 
qvum ab dpve^rSai $it 6 dpvr^pi) Koi 
ydp aff^aXroy Kal dXaQ nrac eXacoi' 
dpwr(rovTai eK rovrov t(}v (^taroQ, vi. 
119. m. uhi vide Var, Lect, 

^Apvffrrjp, npoQr <>» Haustrum ; Sigil" 
latim Mensura quaedam liquido- 
rum. Corporis custodibus regum 
jEgyptiorum in singulos dies dis- 
tribuebantur cuique (hvov rie^repeQ 
dpverrrjpeQ, ii. 168./. 

^Ap^eoQ, non solum Antiqtrus, ut dwo 

Tov dpyaiov (i. q. dpy^Qev) A Priscis 

temporibus, iv. 117. a, rrdvri^v dp^ 

.'XaiOTarov ipwv, i. 105. m., Sed et 

idem sonat atque^ irp^epoQ, Prior, APX 

Superior, lifitii: n vmi^o^y rov 
dfy)(alov Xoyov, Nos de Superi- 
oribus conditionibus (de eo quod 
Prius postulavimus) nonnihU con- 
cedemus, idi. 16./. 

Ttapx^o^uty, {pro ro dpxdioy) Anti- 
quitus, i. 173. a. ix. 45. a. Exserte 
ro dp\aioy aut una voce Toap^^^aioy, 
scribitur iv. 108. /. pro quo prater 
necessitatem rvpxfiioy 8U0 arbitratu 
posuit Reizj qui quidem vii. 144. 
extr» cum aliis Toapxaiov tennitf ubi 

. nos t6 dpxatoy divisis vocibus pratu- 
limus» 

'Apxatpefflrij i/c» Vi proprie Electio 
magistratuum, Comitia ; sed ety per 
meUmymiamy Magistratus ipsi. a- 
yopii diica rifjiepeuty ovk laTaral 0<^c, 

. ov^ dp)(€up€<r(fi <rvyi(€if Neque uUus 
Magistratuum est consessus, vi. 58. 
/. nisi et tbi inteUigaSy Nec haben- 
tur Comitia, 

^'Apxeiyy 1) idem ac /Sa^cXet/eiv, Sum- 
mum imperium tenere, Regnare. 
Tije ay<a 'Ao^/iyc rfP^o.^ 2ici;6ai, iy. 1 . a. 

•. conf, iii. 1 30. M^^oc ^PX®*' ^^^ *A<rlriCt 
iv. 1 . m. rrdyra tdyta rwy w>x^) ^^* ®7. 
a. V. 36. a. fiatrtKrfir) Trje ripxe *I^ai'- 
OvptroCi iv. 1 20. m, MiXiyo^tofv apxeiy, 
iv. 137. m, Et sic frequenter, 

2) f. q, riyeetrdat^ Praeesse cum 
imperio ut Dux aut Imperator 
prtsest exercitui aut parti copiarum. 

rQy 6 Meya/Sa^^oc ^PX^» ^* ^* ^* ^^ 
vii. 62. 63. 64. 6Q. etc. 

3^) Magistratum quemcumque ge- 
rere.vX^0oc ^Lpjfoy — xrdX^ fxey dpxde 
apxjBi, Populus Summmn imperium 
tenens — ^Gerit magistratus qui sorte 
obtigerunt, lii. 80. /• Demaratus, 
regia dignitate exutus, ljp\e alpedeig 

^XV^f ^* ^7- ^* ^^i^ P^^ contu^ 
meliam aliquis ex eodem qucerit, 
OKoloy ri CC17 TO dpxeiy fjLerd t6 jSaori- 
Xevety, fhid, 

.4) "Apxctv, Incipere, Initium fa- 
cere. Const, cum Genit, Kpoifroy 
op^ayTa dduciriCf iii. 130. /. dp^at 
t^v dducrifxdTOity, i. 2. a, Item cum 
Participio :.rjy dp^ri a'3iiccaiv, iv. 1 19. 

/. Conf 'rwdpxeiy. ^ ^ ^ 

5) Pa^ivum:*' AfxeaQaxvKortyoQ APX 

et viro Tiylf Imperio alicuJQB ease 
subjecturo, Regi, Gubernari ab 
aliquo. viro Mti^<ay dpxeaBat^ i. 127* 
a, dyrl Tov dpxetrdat vn ctXXcuv, ap- 
Y€tv dirdvrwr, i. 210. m, iv. 147. a. 

. vir' ey6cf V. 3. a, vii. 103. m. vV 
dyhp6c dpxoyratf iii, 134. a. vV 
dy^pOQ luyaKoVf ii. 173. m. vir6 
JtfiepltoCf iii.74./. vtto rwv fiapfidpinyf 
vii. 149. /• viro AaiccSai/ioi^ifwv^ vii. 
163. a. vVo ^Apyeiuy, viii. 73. /. 
Eadem notione Passiva^ Attico et 
lonico more^ etiam Futurum Medii 
usurpatur. "tfrBi ap^ofuyoc vn6 Aajcc- 
^atfwyiwy, Scito sub Lacedsemoni- 
orum te fore imperio, vii. 159. {Vide 
quos laudavit Wess, ady, 35, 5.) 

dpypfuyoc vrr eKeiyottrtf Imperio 
illorum subjectus, i. 91. /. ot;XXc{ac 
rovc vir iwvT^ dpxpfuyovc vdyraCf i. 
103. m, Quasi impersonaliter ponitur 
idem verbum iii. 97. m, /. c'c tovto 
ydp t6 oipoc viro Ilcpacciiv dpx^ratf 
Ad hunc usque montem pertinet 
Persarum imperium : scilicet intelUge 
rd eC'T0VT0 t6 oipoc, Qtasd pertinent 
usque ad hunc montem, ea subjecta 
sunt Persarum imperio, quemad^ 
modum continuo adjicitur, ra ^e wp6c 
(joprjy dyefioyrov ISjavKaatoc Htpaeiay 

, ovZey ert ^poi^Wfet. 

Reperitur eiiam Participium PrcB^ 
teriti Passivi notione Incipiendi, 
qu{B alias Medio propria est, dpyfu^ 

yrfc 5c T^c KvtS/iyc cic r^c x^P^^^V^^^ 
rrjc Bv(ia(r<ririC9 Quum Initium capiat 
Cnidiorum ditio a Bybassia penin- 
sula, i. 174. a, 

S^Medium^^ApxefrSat et** ApiatrBatf 
Incipere. dpx^rat pe<ay ck XifiyriCf iv. 
51, Not. Prcet. Imperf, ripxfro ro 
^erfrepoy Ik Nd^ov^Ioio^t yiye<rdai KaKa^ 
V. 28. a. Et absque augm. dpxero eV 
■ ^eica raXdvrttfv vrrttrxy^OfjLeyoCf V. 51. 
m, dpx^To eK Twy Kyrifie^ay e<i)VT6y 
\<aP<^fjLeyoCf vi. 75. m, ^Aor» 1. 6 
NeTXoc dp^dfJLeyoc eK rwy 'Kxvrah)vrr<ay 
peet etc. u. 17* a. m, Sic de Istro ii. 
33. m. f, et iv. 49. /, Participium 
Aor, pr, absolute positum dp^dfieyoy 
aTTO ravrric rijc iroXtoc, Incipiendo 
iab hac urbe, iii. 91. a. Not. APX APX Sed FutUr. Med. lonico more 
etiam Passiva notiane usurpatUTf 
1901 dp^fuyoi; vvo AoKi^aifwyli^yf 
Scito 8ub Lacedsemoniorum te fore 
imperio, vii. 159./. coU. c. 163. 
*ApxV9 nc9 17» 1) Initium, Prindpium. 
aSroi ac y^es dpyii Kwcbiy iyiyoyro 
"BXKrfeif V. 97./. 1/ apx^J ™*' frrpo^ov^ 
ir. 60. a. ett Principium, vel Ex- 
tremitas funb. dv dpxnCf Ab initio, 
Antiquitus, ii. 113. m. {Conf, n^ox 
*Af>Yi}V.) Notetur formula, «£ ofi^x^c 
yiyofuyoQidemsonansaci^oSiyiyeTOy 
£x quo natua est. cli/ai Byifrov ovhiva^ 
ovhi ioioBai^ rf icajcoy i^ dp)(iig yivo- 
fuyf ov <rvyefjiixOfi, vii. 203. /. 2) 
Imperitun, Regnum, Regia dignitas 
etpotestas ; cumfrequenteralihi^ tum 
iv. 147« «• iirtl Tt iyfviraTO dpxv^j et 
paulo antCy iviTpowalriy cTxc nyv iy 
^dpTrji (iaoik/iifiy' av^iydcyrwv ^ruy 
d^e\<lMiwy Kol vapaKafi6vT<ay r^v 
opxifi^^d^Magistratusquilibet. Vide 
supra voc, "Apxav, num. 3. 

Accusativus 'Af>xi?v, per ellipsin 
pro Kor dpxriy adverhiaUter posiius^ 
proprie signijicat Initio, Principio, 
Ab initio. r^ <U\f i^ri x^^^^^^f- 
fjLaWov dvo^iBovc rd eXcfSc, ^ dpxjiv 
firili Xo/34>v, iii. 39. m, f, rcpi r^c 
vfuripriQ dpxriv 6 dy<av iyiverOf viii. 
142. m. ovTiva Tpoirov dpxrjv (cn/vc- 
rldtTO irpo^€rlriy\ ovk ix^ elirau 
rcXoc ^ etc, viii. 128. a. nyv ni(ci/ 
cc nfv ^XOo»' ^Xofarrcc Of>xi7v, vii. 
220. a. ravrd uci' i^tfv €<ma «Jc corc 
rc ral iifc dpxyiv iyivtroy ii. 28. a. 
iVb<. (oZ. 27./.) tt6i jttfdem opxY'^ 
j9o«9» e^tom Reyera, interpretari^ 
sicut i, 140. /. Not. et vii. 218. /. 
Prindtivo usui hujus vocabuli adfinis 
iUe esty ubi commode Olim reddUur^ 
ut in his, cXcyc dif Jc ^Xdc 0(9x17 1' o 
lioXwy, i. 86. m. iVof. Rursus pri- 
miiiviE notioni locus est in istis verbis 
ix* 57* o. dpxjiv T€ ovhafjtd hoKiuv 
Havoayiriy To\piii<niy o^'ac oiroXc- 
«-ccv, (ubi quidem incommodat adfecta 
T€ particulaf nescio an ex ye detorta) 
Initio quidem ratus non ausurum 
Pausaniam se suosque deserere, sed 
nimirum deinde revera se ab iUo desertum existmans. Similiier i. 
203. /. icarciircp ivv^vOivra dpxrivi 
Qnasi (non duales, quod temere in 
nostram versionem irrepsit) initio 
intextse fuissent. 

Et in duobus quidem lociSf quise 
postremo commemoraviy dpxn^ vulgo 
Omnino interpretantur ; ne sic qui^ 
dem male : frequenter enim rectis- 
sime, et unice commode, Latino ser- 
mone ita redditur hoc vocabulum, 
sedpnssertim ubijungitwr NegativiJB 
partiouUe» rd ydp oXXo ^cV^a ov^i 
wtipdrai dpxriv fjtipeiv, Ne conatur 
quidem omnino, i. 193. m. ii. 95. 
extr. ovii ydp dpxv^ ^c Kpitnv rovrov 
wipi ikOeiv ol^ vii. 26. m. Sic ov 
sequente dpxv^ significat Omnino 
non, Prorsus nony Nequaquam, iii. 
16. extr. Y. 16. a. Etiam a^ecto 
articuloy rovro ovk iv^iKOftai rriy dp^ 
X^^i i^* 25. m. Tov xcA/^i^o rovrov 
ovK dviypVTm rriv dpxv^t iv. 28* /. 
(Conf, Hermann ad Viger. Not. 67.) 
Referunthuc eHam exempla quaedam 
ubi nuUa adest negativa particula : 
dpxv^ ydp iyta fxrfxavfitrofiax ovTbif i. 
9. a. ubi tamen haud incommode 
inteUigere possis Inde a principio. 
Tum iovrec dpxjfv iwTa, Qui erant 
omnino Septem, yiii. 132. a. nisi 
fortasse adjecta ista voce significare 
Noster voluit, Septem fuisse conju^ 
rationis principes. 

*ApxriyeT€v€iv, Principatum tenere. 
dpxfiyereveiv r^v Kdrtt \iyovai Ai}- 
firirpay Kal AiowAy, ii. 123. a. 

'ApxiiOeVf i. q. aV opxjc aut diro rov 
dpxaiov, TrovTOiirt Ovovai dpxvO^Vf 
His sacra faciunt a priscis inde tem- 
poribus,i.l31.m. tj^dpxvOeviroiiiOrit 
Sicut initio constructum erat (^em- 
plum), ii. 1 38. m. ^dc^i^oc dpx^Oev c|c- 
^vcrac dvOpiifTff A primo inde ortu, 
iii. 80. m. dpxJiOev ij iyOp^ itpoc rdv 
^dpfiapov dv vfiiuv ifiiv yiyovE^ 
Primum originem a yobis traxerunt 
inimicitiae, viii. 22, /. dftxiiOtv ifirc- 
ordfiriv on etc. Ab initio, jam pridem 
noyeram, yii. 104. a, Kpiaaov ydf> 
dpxnOev ffii i^OelVt ^ ete. y. 18./. In 
similisententiaaitdpxn^fin' 39. m.f. APX / *Apx^ioVi ov, ro^ Curia, Loeas ubi vel 
magkiratiis Tel ciyet populi liberi 
conTenirenC, de it publica acturi, 
It. 62. 0. 

*Apx*^pc^Cf e» Prino^ aacerdot ; m- 
rior vwabuliforma pro ii^ce^>e¥c, ii. 
37. /. Not. {Cmf. Valek. ad iT. M. 
/.) Commuwem formam a^ce^vc, 
^wafn ibi eodd. noniwlli pr^tferuni, 
offnoseunt Ubri ommet ii. 143. a, t. 
151. a, tt Aee. yiwr^ dpfxjtpeae^ ii. 
143. o. 

'Aff^y, Moleetia, Moeioie adficere. 
i^(€TO £T* ^ av fjKiXtora n/v i(a^v 
aoffi^lfi, iii. 41. «• ufem ^immI oXy^rcc 
«op. 40./. 

"AofUTogy Vii. Hom. 82. m. Noi. 

"Aoiij ^C) if) Molestia, Dolor* tra foi' 
htfdav aniv rf warpl vpotr/SoX^, i. 
136. extr. 

"AoTifjuKy ov, 4>, if, 1) ObscuruB, Non 

inteilectus. atnijfM fpd(ciVf u 86. m. 

2) oio^tfMoc j(pvo6c^ Aurum non 

aignatcHB, (eppos.iwlcrifMOc) ix. 41. 

m. 

'Atf^Hc) Infinnus, Invalidus. oi \fiii' 
fjtatrt dtrdeviirrepoif Quibus res fami- 
liaiis «0t tenuior, ii. 88. o. ru rHv 
-ovapdnar iyofneva r^kuoc ii doBevtg 
epx^prat, Frwsus in Exile (in Tenue) 
qniddam «olent esdre, i. 120. m. 
(Jn eamdem sententiam ig fXavpov 
uU eod. eaip. extr.) "EKXijv^v ovk 6 
modeviorarcc ooi^ar^c "RvdayopaCf 
It. 95. m. 

'Aodtvhiy ^Cy ^i {Comm. cfoOcvf ca,) De- 
bfliCas, Tenuitas. vv doStvhic fiiovf 
Tiii. 51. /. Not. vir' doQereific fiiov 
9ulgo legitur n.47 .fubiforiasse par' 
Uer a«#fWi7c seripserat Herodotus, 

^Aoi^c^ i/oc^ o, )?9 1) ActiiDa noHone, 
Non Isedens, Innoidus, Nulhun 
maleficium conmiittens, i. 105. a. 
m. S) fiassifDa UBtkme IUksus, In- 
columis. €i?/cer odtrca itcirXistv, ii. 
1 14. m. a*ireVf/Mf« dsrivia, u. 181./. 
Tii. 146. ertr, ix. 4* /. dacviac «Vc- 
Kiodai ic rnv "EXKdhi, Tiii. 19. /. 
^veyjbipritFav etmWec» ^ii* 1 1^* 

*A^r/i7,iyc, *}, Inedia. dhowfiyulre ical 
dtnrlj^i ovfiTreirratKiac, iii. 52. a. 

'Awrctcv, 1) Exercere. n}y rix^^fiv, Ar- Asn 

tem (mfcliean), iii. 125. o. sreiracd- 
Xov, quinquertium, iz. 83. a. m. 
n| V dhfifitfiVf Exercere, Colere Teri- 
tatem,Tii. 209. d. m, r^v hKawovvfiv 
^ffKce, i« 96. m. oi^ rvtvrci dmovreCf 
DiTeraas Tias sequentes ; sell. aUer 
veritatem colens, alier mendax^ iii. 
72./ 

2) Instruere, Exomare. cfic croc 
KOOfM^ doKijoac dircxc/iif/c, iii. 1. /. 
ti6t paulo anie ait Koofirtoac ioB^i re 
Kul ypoof, Conf. Gregor* Dial, fon. 
sec, 144. ei ibi Interpp. iraordc 
lioKfifiivfi orvXoteif ii 169» fijdyoprj 
Kat ro irpvravtiiov Hapi^ Xidf lyovii- 
ficva,iii 57. extr. EtnudeivotKiipmri 
lioKfipivf, In condaTi elegante, ii« 
180. a. NoU 

'Afficevf/c» coc, o» ir,Caxens instrumentis 
ad exercendam artem necessariis. 
doKevfic iftfy Kal e\titv ov^ev rCiv otra 
-vepa 71} V ri\vfiv ierl ipyaXifia, iiL 1 3 1 . 
a, m. 

*AmooCf ov, o, Uter. 'Aoxovc irXiicravra 
ocvov, ii. 121« 4. a. ubi mox dein 
eiiam r^vdnrKMv oc «ro3cii) vcc mentonxn- 
tuT. doKovcKap4Xwv ^Utres ex pelli- 
bus camelorum) ir\/itnic v3aroc, iii* 
9. «. o rov IicXiyvoCf Mapo^vcc* ccokoc, 
Tii. 26. /. uhi alii ipsam Pellem s. 
Cutem, aXU rectius Pellem in utrem 
formatam, Cutem utris f<Hina, in- 
tdUgunt, Vide Not. 

*Aerfjid\i vocabulum JEthiopicvm aut 
jEgyptiacum, signifiqflns Regi a si- 
nistra manu Stantem, ii. 30. a. 

"Aofuvoct Lubena, Cupidus, Laetus. 
iibevyov iafievot rqv i inrov, ix. 52.m./. 
tf C o^idofJLivotOL '^ftepn evrcXaftxf/c, Tiii. 
14. a, dfrobe^dfLtvot dofxevot rovc Xo- 
yovr, Tiii. 106. a. nu 

*AoTrci;c<r6ac, Amplexari, Salutare. 
^xcyciXtfc domafovro (avrov), Ingenti 
cum amoris adfectu amj^exati 
8unt,i. 122. 41. frapd n}v W^cv ^Xo- 
^p6vk>c fuv TfovdiovrOy Inter biben- 
dum comiter illum salutarunt, ii. 
121, 4. m./. 

^AtnraipetVf Palpitare. cflrdXXovro rcjcac 
fieiratpm^, OKtac irep lyfivec veodXktrot, 
ix. 120. a. ubi aliiquidem Itnratpovi 
vide Var. Lect. et Not. et conf. Not. Azn 

nd viii. 5. a. ubi metaphoriee posi^ 
tum verbum Ijtnraipe Reluctabatur 
cum Valla inteUigehat Valck, sed 
rectius {puto) JVess, cum Porto^ 
Prae metu Palpitabat, Trepidabat. 

^Atnraaliag^ Lubenter, i. — Conf, 'A<r- 
wa<rrwc. 

'AoTraoToc, Vt ov, Placens, Gratus, 
Acceptus. ravva dKovaavregy Kapra 
dmraarov (scU. vpdyfia) iirotii<ravrOf 
Admodum gratum habuerunt, v. 
98. m. oltri ij TvpavvtQ wpo iXevBepiris 
^v daicaoroTtpoVy i. 62. a. 

^AfnramQQy Lubenter. ol Be dtnratrr^Q 
VTrijKovirav, iv. 201. a. m. 

'Ainrlc, /^oc, i{, Scutum, Parma. aV- 
9r/Soc rponov KVKkorepia voiyaavrecy 
i. 194. a. oKTaKKrx"-^^^ dairlg, Octies 
mille Scuta, i. e. Scutati, Cetrati, 
T. 30. m. Persae militantes avrl 
m.avC^v yippa liabebant, vii. 61. a. 
dairlhaQ "iTVQ ovk i^ovaaQf vii* 89. a. 
dani^ac KoiXag, rdc tTvc fieydXag 
£XcvaaQy vii. 89./. ConfOxavov. 

"Aaaa^ t. ^. comm. arcva, Quascum- 
que. i. 47- a. 138. a. 179« 6. airffa 
£tXo/i£v, nareX/iro/ici' eto. jEnigma, 
Vit. Hon. 35. a. 

^Ao-ffov, Propius. ^cc cEo^ffov, iii. 52. a. 
m. iaaov levai, iv. 5. m. j?< c«m 
Genit. ievai iaaov avrtavy iv. 3. /*. 

'Aoraxvc, voc, i}, Spica. 5i:«c rivd 'iioi 
rdv daraxviov vTrepexovra, v. 92, 6. 

'AffriJ. Vide ^j^arog. 

*Aarrjpj epoQ, o. Vide "Aarpov. 

'Aom^iiccoci o, ij, Non calcatu8,Deser- 
tus. QOTifiea Yb^pca, Vit. Hom. 21. m. 

"Affrtjcroc, ov, o, ri, Punctis non no- 
tatus. Apud Thracas ro fjiev iarlx^ 
Oai, evyevec Kerpirai' ro he dariKTOVy 
dyevvecj v. 6./. 

'AoToc, ow, o, ». q. woXtifriyc» iyXf^pioCf 
iyyeviig, Civis, Indigena. Opponun- 
tur daros et (cii^oc, ii. 160. /. et in. 
8. m. Cceterum vide i. 158. i. 161. 
/. ii. 1 1 8. b. av^pec tHv daTdv doKifiot, 
vi. 101. / viii. 46. /. 119. a. 156. 
a. dvrjp a'oToc, i. 173. /• aviip tHv 
dardvy i. 173. a. roiy darmv uv^g 
Tevre, iv. 33. m. avhpec Bon/icJraroc 
riSv avriSlv, ix. 93. iv. Legitur etiam A2<l» 

^efttV. plur. dareuv, pro dar^v, ix. 
94. a. Pro avreiov ix. 86. a. dareuv 
edidit Borh. ex Koenii et Valck. 
conjectura. Vide tfti Not. Et rwv, 
quod ii. 102. m. jpo^/ arpanriv iroXXiyv 
temere olim insertum legebatur^ in 
dariav mutatum maluerat Valck. 
Confer Avroc, ntfm. 1. 

Foemininum *Aani, ijfc, ij, Mulier 
civis, Indigena et libcra. ^v yvvrj 
darrf ^vXu avvouciiaiff i. 173./. yvv- 
a7i:£c, iovaai daral re Kal rCiv rrpwnov 
^apTtrfretav Ovyarepec^ iv. 146. ni. 
Ijv ie avTif ij 'Oiroti; darrff (i. q, 
iyXioplrf^) iv. 78. a. 
'AffrpayaXoc, ov, o, Talus, iii. 129. a. 

Vide supra in "ApOpov. 
"AoTpov, ov, ro, Astrum.ravra i^evpeeiv 
iK riav darpwv eXeyov, il. a. ubi alii 
aaTefMMfv, ab 6 danfp. 
"Aarv, coc, ro, Urbs, non modo major, 
sed et minor. afUKf)d koI fuydXa da^ 
rea, i. 5./. HoKo^vocro derTVy i. 14. 
/. videtur distingui ab arce. 
^AarvdyrfQ, genit. ^AarvdyeoQ, sed in 
aliis codd. 'Aarvdyeta, i, 46. a. 73. a. 
91./ 
^Aarvyeinav, ovoq, 6, ij, Vicinus, Fini- 
timus. iTTt rroXtQ darvyelrovaQ arpa- 
reveaOai, vi. 99. m. yca* ?roXXai fiev 
darvyelroveQ, ^oXXal hi eKaarepufy ix. 
122. a. 
*Aa<l>a\elrf, rfQ, ij, Securitas. BerfOelc rrJQ 
da^aXeirfQ ervxe, Tutum transitom 
petiit et nactus est, iii. 7. /. 
A(r^aXec, ro, t. q* ij daiJKLXeia, rov 
d<r^aXcoc etveKa, Securitatis, Salutls 
causa, i. 109. /. 
'Ao;^aXca»c, Tuto, Constanter, Fir- 
miter. daij^aXewQ euvr^ t^vaOat ihdKee 
rf fiaaiXgfirf, ii. 169. a. do^Xcaic cnj- 
/Jtgvat (tI nvl) Tuto significare ali- 
quid aHcui, v. 35. a. 

ov^ev (iart) rtiv iv dvOfHarroiat 
daifMKeiOQ exov, i. S6. f. 
"Aa^aXroQ, ov, ij, Bitumen, Asphaltus. 
rcX|iari xP^^f^^^ da^Xra Oepfji^, 
1. 179. a. 6 rrorafiOQ dfia rw vZart 
OpofifiovQ dai^Xrovdvahthol «-oXXxyvc, 
U>id. f. wlaaa oBfirfv exovaa da^Krav^ 
iv. 195. m. Ex uno fonte hauriunt 
aon^aXrov Kal dXac Kat eXatov — X€u '^ A2X ATP fuy afffaXroQ Kal oi dXeg miywyrai 
irapaxfriKa, vi. 119. m. 
'AffxdXkeiy, Dolere, Mgre ferre. o 
Aaptios ^cr^^aXXc, iii. 152. a. ubi 
fjffyak^ oliiy in Aor* sec, fjtr^^aXXop 
01 *A6riva7oiy ix. 177- o. 
"Atr^^Vy Scythicum voeab. Hgnificans 
Succum ex fructu quodam ezpres- 
8um, quem lacte fnixtum potant 
ScythcBj iv. 23. m. 
'Ar^y, vide *Are€iy, 
'Arailti, TfQy ij, Contemtus disciplinae 
militaris, Tumultuatio, vi. 11. m, 
13. a. 
'Ardp, Casterum, Sed, At, Autem. 
ii. 92. a, 135. a. 175. m, iii. 29. 
m, iv, 18. a, 176. a. 188. ubi re- 
spondet prcecedenti particulce fuv, 
Sic et V. 66. a, et v. 92, 2. a. j&x 
Aac particula drdp per apocopen de~ 
rivatam esse Latinam At censuit 
Mm, Portus, 

'Ard^aXoC) ov, d, if, Improbus, Fla- 
gitiosus. dvBpa ioyra dyotriov re ica2 
drdflr6aXoi', viii. 109. m, dyrjp heivog 
Kai drdffdaXo^, ix. 1 16. a. epBei TroXXd 
Koi drdtrdaXa, iii. 80. m, Xeyctv /3dp- 
)3apd re Kai drdffSaXa, vii. 35. m. 
"Arc, 1) Utpote, Quippe, sequente 
Participio. i. 108. /. 123. m, 154. 
m, 171. a. 190. /. vii. 87. 138. b. 
188. a, viii. 86. a, 

2) Ceu, Veluti, Tamquam. ^i- 
KTva hovg (avr^) are 6i//9€t/r^,i«123. 
/. cire fjLaZay fiaidfuvog, i. 200. /. 
'Areciv, (/ow. pro dr^v) Insanire, 
Furere. irapa^efOfjLeyol re Kal drioy- 
rcc, Desperati^ac veluti Furiosi, vii. 
223. extr, ubi vide Not, " 'Areovra 
X«yei (d Trotijrtjc) rdv /Je/SXa/x/Lievov elc 
<l>p6yri(riy <Jc aVd r^c^Arijc.*' Eustaih, 
ad Iliad, Y. 332. Laedere, Damnum 
dare interpretatus est Portus, 
'AreKfjiaproc, Obscurus, Non intel- 
lectus. ')(pri<mipioy dreKfiapToy, V. 92, 
3. a, 
^AreXrfiri et 'AreXe/ij, lyc» Vj {comm, 
drcXeca^Immunitas. 9r/9oe(?re dreXrftri y 
trrpaTrftrfg «cai <l>6pov, iii. 67. b, ehotrav 
Kpoitr^ irpofiayrrjiriy Kai dreXeiriv^sive 
dreXritriy malis ; perperam olim dy- 
yeXiriy) Kal irpoelpiriy, i. 54. /. Sic dreXeiri re Kal vpothpiri, ix. 73. /• Cur 
voealis finalis a, licet in dreKeia et 
similibus vulgo corripiatur, tamen 
sicut a hngwm lonice in ri mutari 
potueritf rationem docet Eustathius 
€0 loco quem supra^ ubi de vocab, 
^AXffiriiri et 'AXrideiij, agebatur^ lau- 
davimus. 

'AreXi7c, eoc, d, y/, Immunis tributo- 
rum, iii. 91. a. dreXea Ilepo^ai yefioy' 
rai \iapfiVi ^i. 97* a. nJF Ba/3vXai^va 
o\ ehwKe dreXea vefutrdaiy iii. 160. /. 
retraipeQ Kdfiai rdv aKKnay eov<rai dre- 
Xeec, duatuor vici, aliorum tribu- 
torum immunes, i. 192./. Oa(rioitri 
eovffi KapTwy dre\e<ri, vi. 46. / Not, 

"Arepoc, «'. q* 6 erepos, Alter. eerri ^e 
Koi drepoQ Xdyoc edebatur olim iv. 
11. a. contra coddcum ad unumfere 
omnium consensumf e quibus dXXoc 
Xdyoc merito recepit Wess, 

"Arti, riQ, ri, Calamitas, Damnum. drriv 
fuydXriy Trpoavetrovtrav eveucaifUSS.m. 

* Arifxdi^eirBai vpos rivoc, Contemni, 
Qontumelia adfici, Ludibrio haberi 
ab aliquo, i. 61. a. 

^Arifiirit I7C, >?, Ignominia, Infamia. 
drifdriv el\e^ vii. 231. a. de eo cui 
nemo nec lumen accendere, nec cum 
eo colhqui dignatur. ifie ev drifjiij^ 
exet, Me aspernatur, iii. 3. m, 

'ArifAovvy Ignominia, Infamia notare. 
ijrifjLWTo, vii. 231. a. lyrt/ioi/xevoc, iv. 
66. m, Conf, ^Arifiiri, 

[^Arifnopriri, tamquam vox Herodotea 
citatur in Glossis Herodoteis secun- '• 
dum seriem Uterarum digestis sed 
falso, Vide Herodotum nostrum T, 
vi. Part, ii. p, 339. et 349.] 

^ArifHiipriToSf ov, d, f/, Non punitus, 
Inultus. oKtoc drifiwpTiToc yevi;rat, 
Quo vindictam effugere t, ii. 1 00. ex^. 

"AroKoCi ovy ij, Quae non peperit, Quae 
liberos non habet, v. 41. a. Ex 
Herodoto adnotavit Pollux iii. 49. 

"'Arjoaicroc, ov, d, Fusus. trrpei^ovaa rov 
drpaKroy, v. 12. extr. i, q, KktoBovaa 
XTvov,ibid.m. e^ewefxyj/e ol htapovdrpa- 
KTOV \pvtreoy Kai riXaKdrriv, iv. 162./. 

'ArjoaTrdc, jf, Semita, Callis, vii. 175. 
m. 212. /. 213. a, et cet, 

'ArpeKeufc, Certo, Pro certo, Liquido, 

M ATP A\tSi 

Adcurate. ovk ex"^ dr^ektc citoc, i. Av, Rursus, Iterum. Vulgatum olim 
57. a. 160. a, ii. 103. h, viii. 8. m. avVov iv. 1. a. ex conject. in av rov 
dTp€Ke<ac ol^a, i. 140. a. 209. m. ii. mutavij divisis vocibus, Vide Var, 
54. m. 119. /. 'Trplv av lifjtv htikwO^ Lect, et Not, 

dTpeK€utCf i* 159. a, m. ovic dTpexeuc Avalvetv, Siccaxe, avyvavrec vpoc rov 
Tov \6yov e<l>rjve, ii. 49. a. drpcicewc v^iovj iv. 172« a. Conf, *£{ava(Vecv. 

^iaKpivai, i. 172. a. rfiv rexi^f/v ovV Av^d^cffOat, Loqui, Vocem emittere. 
dTpeKeijJc etritrratrdai, iii. 130. a, vpiv av^d£a^ai iftutvTi dv6p<inrj)tjiiU, 55.a. 
^ aTpeKewc eKfiddy, vii. 10, 7* /• ^pe ^* 57* a. Exclamare: icac ro naidioy 
fioi TovTO dTpeKetac eliref vii. 47. m, iyv^a'^aro, iraTep etc, v. 51. w. /"- 

'Arpcnjc, eoff, o, »}, Verus, Certus, Av6d^jjc, €oc, o, ij, Sibi placens, Per- 
Adcuratus. nJv Kal vrepi drpeKeQ ti tinax. ovre avveyiviaaKOVTO^ iaay re 
Xeyerai, De quibus quidem certi avdahe<rrepoh vi. 92. m, 

quidpiam traditur, iii. 98. a. ovhlc AvOevTtig, ov, o, Qui propria manu 
exei ifipdirai to drpeKecj v. 9. a, ei ^e aliquem occidit, Carnifex, i. 117» m, 

TtgTodTpeKeiTTepovTovTeiaveTi^iirfTai, Avdiyevriif eoc, o, i;, Ibi natus, Indi- 
V. 54. a. t6 drpeKetrTaTov irvdofjLevot, dem oriundus. ro v^wp ev rp \ifivti 
vii. 214. m, avOtyevec fiev ovk eurt^eK rov NelXov 

'ArpeKiri, jyc, »7, Certa veritas, Certum ^e eor^jcrac, ii. 149./. rp avdtyevei Oe^ 
et Adcuratum quidpiam. rwv ijficTc (Indigenas dese) rd rraTpta drrore^ 
drpeKirjv ihfiev, iv. 152. m, ec^ttfc ri^y Aeetr, iv. 180. a, Conf. Avrtyej^c 

drpsKitfv rrjc dirotrrdtrtOQ, vi. i. /• A2Xa£, aKog, 17, Sulcus. ovre dporp^ 

'Arpe/ia ^< 'Arpe/iac, Sine motu, dvappriyvvvreg avXaicac, ii. 14. m. 

Q,uiete. drpe/xa re (oZ» drpefiac re) AvXeeoc,e/]7,eu>K,AdauIampertinens. 
elxo»' irpoc r^ ^AprefJitai^, viii. 16. a. rfpwiovrrapd TJet dvpp<rtr^frtav\eirfai 
dTpffiac el^ov ro ffrparoTre^y, ix. 53. (ad aulae fores) ihpvfievoVi vi. 69, m. 
/. drpefiac ei\ov er^eac avrovc, ix. Not, 

54. a. AvXj/, ^c, «7, Aula, tn deacriptUme 

*ArpefuetVy Loco se non movere, Labf/rinthi, ii. 148. /. avXac rara- 
Quietum esse, Otiosum sedere. ^eyoi, ibid. a. m. 

ovlafxd Kia lyrpe/iifo^a/iev, vii. 8, 1. a. AvXt^^e^dai, Yersari, Morari, Manere 
ovre avrovc eiicoc drpefieetv, viii. 68,2. in aliquo loco. KarcLBvv<ov eg vXrfy Kal 
f, ti6t nos quidem cum aliis drpefxtelv, (eV avr^) dvXiCd/ie^^oc, ix. 37. m» rrepl 

*ATpefii^etv,i.q,dTfiefjLeetv,6f)w<radp^rjv rrjv Xifivrfv avXiCerat Bqpia wrepiarrQy 
fxeydXriv re koI ovk drpefiH^ov^ravy \, iii. 1 10. rd rrpof^ara ev avrp^ avXlie- 
1 85. a, e^irt<rrdfjievot rov Kvpov ovk rcut Stabulantur, ix. 93. a, avrov 
dTpefiiZovray i. 190. m, vii. 18. a. m. fieivavraQ re koX avXiirdeVrac, In 
ovre eticoc avrovc drpefxtelvy viii. 68, 2. statione manentes oum navibus^ viii. 
/. ubi alii drpefteetv, eV dtnridoQ etei 9. a. 

TreptdeovarfQKa\ovlafiddTpefit(iov<rriQy AvXic, »/, Cubile, Diversorium. rtiv 
IX. 74. /. alXiv ewt ry irXoi^ enoiriaaroy Vit, 

"ArpvroQy ov, d, 17, Indefessus, Vehe- Hom, 18. a. Not. 

mens, Immensus. exov (lon, pro AvXoiv, uvoQiO, 1) Vallis. avXi^v irret- 

, «IxoO ffovov arpvrovf ix. 52. a. v6qj vii. 128. a. 129. m, 130. wi. 2) 

Arre'X«/3oc, ov, d, Attelabus, Locusta- avXcJi^oiico^^iy/ievocCanaliSjAquse- 
rum genus quoddam sine pennis ; ductus, murario opere constructus, 

conf, PZi». xxix. 4, 29. drreXefhvQ ii. 127. m, Not. 

ejredv dripev<ria<rt, av^vavreQ rrpoQ t6v Avidvetv,Augere, yv<OfjiriQvfy>tv av^a- 

^ rjXtov, etc. iv. 172. a, wvVijc, vii. 16, 1. /. Passiv. Av^a- 

'Arvxeetv, Non consequi id quod ve<r6at, Succrescere, Adolescere. 

volumus, Repulsam ferre. drvx^erai av^avofiev^ r^ (riJ/iari eic. iii. I34. 

'■o»'Xf>!/<^o»'''aovavvardi/eVi,ix.lll.a. m, 6 rrdiQ av^dvero, {ahsque augm. verbi) v. 92,' 5. a. et ibi Var, LecU 
lo^av fvtra^ av^dreTaij V. 91, w. (ef. 
^o^a^TO 'HiXXriviKOvavifiTai igirX^o^, 
Adcrevit in multitudinem, i. 58. 
m. fieytiXiag av^riOfjvaiy i. 58. /. 

Avfc^ai, i, q, av^dveaOaif Incremen- 
tum capere. avriKa rov HokvKpdTeoi 
rd trpiiy^aru avfero, iii. 39. tii. McX- 
TidhriQ TOTt. fidWov av^eTO, vi. 132. 
a, Conf, ^vvav^eadai, 

Avf ij<r«if , lyc, ij. Aafiiris re koi Av^riiriric 
dyakfiara^ V. 82. a. Not, 83. m, 

A^oe, Siccus, vide in 'ArraXog. 

Avpri, lyc, if, Aura. avpa^ diroirveovmiQ 
6 NcIXoc fiouvoQ ov rrapiyeTcu, ii. 19. 

/. Not, Cf. ii. 27. 

AvrapKriQ, 6, Sibi sufficiens, Omnibus 
numeris absolutus, Cui nihil deest, 
i. 32. /. 

AvTeirdyyeXrog, ov, 6, i}, Ultro offe- 
rens. avreirdyyeXrog eg rov rrokepov 
ifiol rjdeXriare trvfificLketrBai yjpu^fAara, 
vii. 29. a, 

AvnjfiepoVf i, q, Avdrifiepov, Uno eo- 
demque die, ii. 122. m. vi. 139./. 

AvTiyeviqg, i, q, avdiyevrjg, quod vide 
supra. avriyeveeg {aUi quidem codd. 
avBiyeveeg^irorafxoX '!^KvQiKo\, iv. 48. 
/. Conf. ^ldayev^g. 

AvTiKa, vide UapavriKa. 

AvTig, i. q. comm, alBig, Iterum, Rur- 
sus, i. 54. a. 56. f. 60. a. 67* m, 
et scepius alibi. 

AvroBi, i. q. avrov, Ibi. iv. 29./. 

AvTOKeXrig, eog, 6, ij, Sua sponte, Non 
ab alio jussus. (ai yvvauceg) rjitrav 
avTOKekeeg, ix. 5. /. N. 

Avrofmrog, Spontaneus. rd cVEXAiyai 
avTOfjuira dypia (f^verai, Quse sponte 
nascuntur, ii. 94. m. N, dvo rov 
avTOfidrov^ Ultro, Casu. dv aieXovpog 
aTToSdvri aTrorov avrofidrov, ii. 66, f. 
exedv frtf^i 6 rrorafiog avrofAarogdptrri 
rdgdpovpag, ii. 14./.oirXaa|()i;ia avro- 
/Joral^di KeltrOai rov vriov, viii. 37..wi. 
^verai avrofiara poZa, viii. 138. m. 

AvTOfwKeeiv, Transfugere, Transire 
{ad hostem), oi ^e avrofioXeov irpog 
TOvgTieptrag,!. 1 27./. el avrofioXriireie 
€C atJrovc, iii. 154. m. 156. a. avro- 
ftoXriffhf eg ro relxog, iii. 155. m. eg 
ABrivag avT0fi6\riire{alii rivTOfioXrioe) AYT 

eV rLepvewv, iii. 160. extr. Adde viii. 
4. a. 11. /. 82. a. et m. uhi rpiiiprig 
avrofioXeovtra, ut et viii, 87. /. 

AvVd/ioXoc, d, ij, Transfuga. iii. 156. 
a. vi. 38. /. 80. i». vii. 219. a. 
avrofjLoXoi dvhpeg, viii. 26. a. vi. 79. 
o. yvvri avrofwXog, ix. 76. a. 

AMvofwg, Qui sui juris est. eovreg 
avrovofwi, viii. 140, 1. a. m. 

Avrdimyc, ov vel efo, 6, Qui siiis oculis 
aliquid videt vel vidit. ov^c^^dc av- 
roirreia yevofuvov,\\\. 115./. iv. 16. 
a, eyta ydp roi avroirrrig Xeyia yev6~ 
fievog, viii. 79. /. 80. a. 

Avrdc, rj,6, 1) Ipse. avrdcd 'Apicriav, 
Ariston ipse, vi. 69. m, etf, et abs^ 
que articulo, jcal ^ koI avrog Kvpog 
rcX€vr9f,i.214. m, KeKrrioo avrog rdwep 
avrog c icrfjcrao, vii. 29/.avrdc eKaarog 
(iovXofuvog KopwfHuog elvai, iii. 82. a. 
«71. Not, avTog eKaiTTog hoKeiav dpiarog 
yeveoBai, viii. 123./. avrdc cicaoroc 
vpwrog, viii. 10./. ci fxrj avral efiov- 
Xearo, Nisi ipsas voluissent, i. 4. m. 
ubi perperam a^rtii olim, avrov rov- 
rovetj^cjccv^jccti^iii. 71. a. avreaiv rov- 
retav eivcKa, ii. 3. 9». {Sie nempe 
plerumque avreiav, etfrequenter rov- 
reiav, pro avrwv et rovriav, usurpat 
Noster. Similiterque avrefpro avrf, 
i. 133./. Pro avreuv vero ix. 86. a. 
d(rrewv corrigunt viri docti.) trvvrpwpa 
avToltri ToloL dv0p<a7roitri, Quas cum 
ipsis hominibus vivunt, ii. 65. a. 
avroltri roloi ifjuirioiaii Cum ipsis 
vestibus in Jlumen se immergit : sic 
olim 11. 47. a. sed vide ibi Far. 
Lect. et mox num. 2. Pro avr^ fia- 
ffikei vii. 210. /. videndum ne avrf 
rf PaaiXii scriptum oportuerit. avr^ 
oi dfieivov earai,£i ipsi hoc proderit, 
iii. 72. /. 

2) Solus. dvaKOfxitrBrivaL avrov ig 
^dXripov, Rediissesolum, v. 85. exir. 
riv rig xj^vtrri vog avroiirL IfiarioiWL, 
Si quis vel solis vestibus suem teti- 
gisset, ii. 47. a. 

3) avrov, avr^, avrdy, stjepe idem 
signijicant ac iavrov, iavr^y iavrov : 
sic etiam phirales : avrwv^ avrolg, 
avrovg, i, q. iavrwv etc. 6 riXwg ^ta- 
Kaiiav Trjv die^ohov avrov, Sol exurit AYT 

suum transitum, t. e, exurit omnia 
qua transit, ii. 26. a. Not, ovltva 
\6yoP avT^ ^dvra, NuUa secum ra- 
tione inita, ii« 162. /. Xcyei wpds 
avrov, Ait secum ipse, iii. 140. a, 
ov^€ ec fjpioa dvi^r\<Tav ovtovq, Neque 
ab heroe genus suum repetierunt, 
ii. 143. /. Etf quemadmodum iavrov 
non solum de tertia persona usur- 
patur, sed subinde etiam de prima, 
similiter avriav iiravaftefiriKoriav iii. 
85. a. valet T^fjuav iiravaft, et iv av- 
ToliTij iii. 52. m. idem valet ac iv 
lifiiv, Vide Not, ad iii. 52, 16. t6 
di avToltri evtOTi ^ctvov, Quid vero 
Bobis timendum insit {in tuo con^ 
silio) vii. 10, 1. /. Sic etiam cum 
cod, Arch, forsan legendum vii. 8, 
3. dyaOd ^i avroltn (%. e, lifJtiv) rotrd^e 
dvevpiffKfM), ubi iv avrolm parum com- 
mode, (^Habes tamen iv avTolm fere 
idem valens ac iv TovToi<rt, vii. 10, 7» 
viii. 60, 2. item i^ avTewv i. q, ix 
TovTtov vii. 14./.) et dvrl avTEwv, vii. 
129./ (ubi TovTiwv maluisses.) avrf 
— 61 olim legebatur i. 86. m, f, ubi 
nos, codicum vestigia secuti, poste- 
rius pronomen delevimus, Vide Var, 
Lect, et Not, ad i. 86, 29. iUZotrav 
avToltri <r<ftl(ri Xoyovg legebatur iii.76. 
a, sed ibi pro avTo7<ri probati codices 
airie dedere, Vide Var, Lect, et 
Not, ad iii. 76, 6. 

4) Amat Herodotus jungere avTog 
i<ovTov cum Comparativo quodam aut 
Superlativo, in hunc modum, tovtov 
t6v 'xpovov avroc i<t)VTOv piei (6 iroTa- 
fiog) -TroXXcfJ vwo^ei^rrepoc V rov QipeoQ^ 
ii. 25, f.T^ ftadvTaTTi (cori ^ Xlfjivri) 
avTTj itovTrjc, ii. 149. a. rp evpvTarrf 
i<rri avTrj iwvTrfg, Quo loco omnium 
latissime patet (mare Caspivm), i, 
203. a, erreav apKrra aifrrf coivr^c 
ivelKrjy i. 193. m, ubi perperam olim 
avrri pro avTij. Vide Var, Lect, et 
Not.ad i. 193, 17. Confer infra 
voc, *Ewvrov, num, 4. 

5) Pro 6 ahroQ, ol aitTol et to airro, 
usurpatNoster wvroc, <ovtoI etr^avTO : 
(qu6e vide infra sub litera T. et O.) 
sed in casibus obliquis in foeminino 
genere et in neutro plurali communis AYT 

forma servatur, ij ^' ahrrj avrri fta- 
ffiXcta, i. 187* a. Tahrd ^i ravra Kai 
*Apdftioi iroievffi, i.l98./. Bovhvoi oh 
rfj avrrj y\<a<r<ry y(pi<avTai kcu FeX^itvol, 
iv. 109. a, et ibiNot, iK T<av avrcoiv 
yeyovorec Kai oi dfjL<^i Ko^pov, v. 65. 
m, f, ofioibiQ ird<r\eiv Koi Kard ra 
avrd T^ NccX^, ii. 21. m. /. ubi, ut 
in communi sermonCt sic et apud 
Nostrum, Dativus r^ Nc/X^ ab Ad- 
jectivo similitudinem indicante regi- 
tur. Sic T^JvTO av vfiiv iwpi^<r<rofiev, 
Idem, quod vos, faceremus, id est, 
Vobiscum faceremus, iv. 119. m. 
ubi corrigenda Latina versio quce 
imprudenti mihi ibi exciderat. 

A6ro(rc, adverb. Eo. i^rreWeTo ahroce, 
£o proficisci paravit, iii. 124. a. 
ubi quidem pro ahro^re codd. non- 
nulli avroe dirievai prceferunt, 

AvVov, adverbium, non modo Ibi sig- 
nificat, ut fieveiv ahrov, i. 94. m. /. 
airrov rafac virofjiiveiv, iii. 25. a. sed 
et Hic, hoc in loco, ut etre airrov 
KaToiKli^<if, iv. 9,m,f, ubi ahr^iv idem 

valet ac iv ravTri ry X*^PV' '^*^ ^*' 
ifioi ireldri vavfAayiriv ahrov fi€v<av 
iroieeadai, viii. 60, 1. a, 

avrov rav777, Ibidem, Eo ipso in 
loco, Eodem loco, In vestigio. av- 
rov ravrri ^ie^dpri, i. 214. «i. rovrovc 
fiev ahrov ravrrf <rvyKevTeov<ri, iii. 77. 
/. HicvXco) ^c ahrov ravri; dwirafie 
rijv Ke<^\riv, iv. 80. /. rovc Ofovc 
icarcXiTTC avrov ravTi^ iv t<^ ^rrpaTO' 
ire^<D, iv. 135. a, Not, Similiter 
vero etiam nudum avrov interdum 
commodissime Eodem in loco inter- 
pretaberis, ut Kal fiiv eBay\fav avrov 
rrJTrep cTrcffc, i. 30. /. 

AvTo^^opov, TOf Ipsum furtum, Ipsum 
factum. cV avro0<i>p6> aXovc» vi. 72* 
m, vii. 6. m, iinftov\evovTaQ im-^eipri- 
ereiv ^av^vat irr' avTO^p<a, vi. 137*/- 

Avroxetpiiy, Sua manu, Manu pro- 
pria. avTO\eiplrfKTeiveiv rivd, i. 140. 

•w. /. iii. 66, extr, 74. a, Nec vero 
solum de caede, sed etiam de re 
qualibet quam quis sua manu 
facit, usurpatur* Sic ravrac (quin- 
gentas argenti minas) Zpa<r<r6fjL€voQ 
avT0)(eipiri Ziecnreipe ry trrparip, iii. AYT A*I 

13. extr. ubi avroxitpiy perinde sive removere. diroKreiyat ^i fiiy^ ii<^ynrt 

ad^pafraofjieyoQsive adhietnreipepos- ahvf iinr^, iii. 126. exir. ubi vxde~ 

sis referre. Perperam vero olim tur aignificare In terram defodere. 

avra)(etpiji iroiijtrai edehatur iii. 154. di^ayiodivriov ht rovrwy ro Tcapdirav^ 

m, pro vTTox^ipiriv Troirjaat, Hi quum prorsus ex conspectu 

Avrojfiiavj Indigena, In eadem terra illorum Evanuissent, iv. 124. b. 

natus. itiv avroxOiDv, ix. 73. m, f, tas al im Aiffivov iiruceifievai vrjooi 

avToydovtQ ijTreipwrai, i. 171. /• ah^ a^»'i^o/aro Kard ttJq BaXdtrorfQj vii, 

Tojfiovec et ahro^Bova edveay iv. S.m.f.itreifMtvTovicroTrvp^ovrbtKa'- 

147. viii. 73. a. raKavdivra dijiavurdjjvaij vii, 167*m. 

Av\eetVy Gloriari, Jactare. av)(iovTeg 'A^ai^i^iCf toc^ 17, Quum quis e con- 

^iicacorara rtdivat etc, ii. 160. a. spectu hominum evanescit, nec am- 

av^elrc tooovtov, Tantopere gloria- plius adparet. /xcra rrjv dfdvtotv 

minl, yii. 103. m. rov *Api(rriw, iy. 15. a. 

^^^y* iyos, 6, Cervix, CoUum : me- ^Af^ooetv, fut. dtf^oetVy Tangere, 

taphorice, Angustior sive terrae sive Contrectare. dipaoov airov rd wra, 

maris tractus. Sic tov air)(iva rrjc Palpa ejus aures, iii. 69. a. m. et 

Xepoovjjoov dicit Noster Isthmum, M Var, Lect, et Not. dt^troovoa^ 

qui Thracicam Chersonesum cum ihid. m. ijipatrae rd &ra, ibid. /. 

continente jungit, vi. 37. a. coll. "A^aroc, ov, o, y}, Ineffabilis. ^(pvtrea 

36. m. Sic terrse tractum illum d<paTa ^(priyLaTa, yu. 190./. 

angustiorem, quo Asia minor ma- ^A^t^iws, Non parce : id est, 1 ) 

jori jungitur, av)(iva rrjc xwpriQ ott- Largiter, Copiose. iUhjiv df^tliiOQ, 

dtriiQ vocat i. 72. /. scilicet Asia i. 163. /. 207. /. 2) Sine miseri- 

minor veluti caput est, quod per cordia. a^ec^eoic it^vevov, ov ^ei^o- 

Cervicem istam Asice majori, veluti fievot ovre viroivyiov ov<^ev6g, ovre 

corpori, jungitur. Vide Not. ad l. dvdptoTcov, ix. 39. /. 

\ c. Similiter Angustias sive Fauces 'A^rac, Locus ita nominatus, quia 

Thermopylarum, qutbus ex Thes^ Argonautce ivdevrev rffjLeWov iq t6 

salia in reliquam Grceciam via pa- viXayoQ dnpi^tretv, inde emissuri erant 

tet, av)(iva nominat vii. 223. a. m. navem(f.e. soluturi erant) in altum, 

Rursus eidem Nostro Bosporus, vii. 193./. 

nempe Fretum illud, quo Propontis 'A^iJ, rjg, rj, Accensio. Trepi Xvx^^wv 

• cum Ponto Euxino jungitur, avxrjv d^ac» Circa lucernarum accensio- 

e«/, iv. 85. m, conf. iv. 118. a.De^ nem, i. e. Ingruente nocte, vii. 

nique rov irorafkov (rov^IerTpov) tov 215. a. 

avxiva, Istri Collum vel Fauces, "A^Ooyyoc, ov, 6, ly, Nullam vocem 

illam dicit fluvii partem ubi ille in edens. einrXayeic ^e, eVi xpovov a0- 

diversa ostia {quce velut plura ca^ BoyyoQ rjv, i. 116. a. 

pita sunt, uni fluminis corpori im- "AiftdovoQ, ov, 6, rj, Non invidus. Sic 

posita^ dividitur, iv. 89. m. activa notione, pro 6 fitj ipdovojv poni 

AvxfWQ, ov, d, Siccitas coeli, quum hoc vocab. apud Herodotum monuit 

nulla pluvia rigatur solum. i. 13. Thomas Magister et avBpaTvpawov 

extr. iv. 198. m, d(l>dovov e^et elvat, iii. 80. m. 

Avxpt^^rjQ, eoQ, 6, ij, Siccus. r^ i/o/- 'Aiptivat. Hinc d<^eQ, Mitte, Omitte, 

)(p^ Kox vyp^ opponitur t6 Qepfi6v Kol i. 206. m. et y. 106. /. dijielro (17 

avx/ici>^i:, i. 142. a. *AmiciJ,) Derelicta erat Attica,- 

'A^aipeltrOac, vide 'Arratpietv. viii. 49. m. Et diftrioetv, quod pauh 

^AijtavriQ, ioQ, 6, ij, In conspectum non ante vidimus in 'A^erai. Reliqua 

cadens. x°-^h^ d^aycc, Caeca vo- vide sub ^Airtivat lon. pro 'A^ievat. 

rago, vi. 76. a. ^Aij^tKvelaOat et "A^ijtc, vide *AirtKvi- 

'A^aWfeiv, Ex hominum conspectu eoBat, et^Afrt^iQ. Sic et 'A^coraVai A«I AXP vide in * Amtrrdvai et "A^o^oc, in 
"Airo^og, 

["AAiTTTToc. Imperite 'A^?nr«v pro 
dw iwirwv edidit Gronov* i. 79. /. 
uhi vide Not,'] 

"AfpXatTToVf oVf t6, Aplostre navis, 
Ornamentum in extrema puppi. 
£7riXafi6fi€voc Tiav d<p\daTb>v vijog, 
vi. 114. N. 

'A^opiTToC) ov, o, lif Intolerabilis. a^- 
prfTOQ Kpvfjoc, iv. 28. a. xeifxdivog 
XP^f^^ dx^prjTov, vii. 1 88. /. 

*A<po€ruivyf Fide *Avo<novy, 

"AippafTTogy ov, d, >;, De quo non co- 
gitatur, Clui non animadvertitur : 
dirpovorjTov ilitrre firfjhiva vorjtraif in- 
terprete Hesychio, KaToxpvimL ig 

. t6 dtppaoTOTaTov ol (scilicet y(utpiov) 
i<paiveT0 elvai, v. 92, 4. 

'A^wicrwc, Citra spem effugii, Sine 
fugae spe, Inevitabili ratione : in- 
terprete jEm, Porto, Scilicet a^v- 
icraic ^e icwc avr^ eweireaov olim ede^ 
batur ix. 1 16. extr, ubi pro d^vicrwc 
prohati codices dtpvXaKT^ dederunt, 

'A^vXaicroc, ov, d, 17, 1) Q,ui sibi non 
cavet, Securus. ix. 116. extr, quo 
de loco modo diximus, 2) Non cus- 
toditus, sine praesidio. direvTec n^v 
iwvTiiv d<l>v\cLKTOVy viii. 70. extr, 

"AxopiC, *roc vel loc, d, ij, Ingratus, 
Parum jucundus, Molestus. wei- 
iTOVTai dyapi ovlev, vi. 9. «1. ii. 141. 
fW. ovhev d^api irpOQ ^Adrjvaiwv ira- 
deeiv, viii. 143. f, ovBev dyapi Tape^ 
(^£C ifiolf Nihil in me vidisti quod 
ingratum, molestum, tibi fuisset, i. 
108* f, ovhev d\api irapihav rot, i, 
38. a, Not. iveBtoKav dj^api ovhev, 
Nihil quod nobis ingratum fuisset 
commiserunt, vii. 52. m, 

Sed prcesertim in Casu graviore, 
tristi, et acerbo, ponit hoc vocabu' 
lum Noster, t6 rcXoc ff^t iyevero 
dxapif viii. 13. a. ubi vide Not, 
a-)(apiQ trvfjupopfj Trai^ojtovoQ, vii. 1 90. 
exir, avfu^opi^ TrcirXiyy/icVov dydpt, 
{contr, ex dxdpu, lon.pro dxdpiri,) 
i. 41. a, ibique Var. Lect, et Not, 
dxapiQ Ttfiri, Tristis honor, vii. 36. 

a, Confer mox 'Axdptroc. 
'AxdpitrroQ, ov, d, ij, Ingratus, Qui gratiam, quum possit, non refert. 
eidxapiffTonTi vofiOQ (ioTi) elvaiQeol- 
VI, An fas sit diis Grcecorum esse 
ingratis, i. 90. extr, 

*AxdpiTOQ, i. q, dxaptQi quod vide 
supra, vofii<raQ hrjfiov elvai ^rvvoiKfi- 
fia dxapiT<oTarov, Existimans, una 
cum plebe habitare rem esse moles- 
tissimam, taediosissimam, vii. 156. 
/. rd ^e fioi Tradijfiara, iovra d^d- 
piTa, fiadijfiaTa yeyove, Quae mihi 
acciderunt Tristia, Acerba, i. 207. 
a, 

Possint quidem hcec duo exempla 
perinde etiam ad ipsum vocab, axa- 
piQ referri : verum tamen ab dxaptQ 
pluralem neutrius generis non dxd- 
pira, sed dxdpia, formaturus fuisse 
videtur Herodotus, 

"AxOe^rdai rrepi nvoQ i, q. alias dxOe- 
trOai Tivi, irepl T<av vrjtav dxOofievoi, 
viii. 99. b, dxOofievoQ r^ ^py^» ii. 1 75. 
/. uhi nos cum aliis KaraxQofjLevov, 
Fide Var, Lect, et Not» ol crrpariii- 
rai TTJ n\dvri dx0e<T6evTeQ, u, 103./. 
d "Afia^TiQ ry hvvdfui rwv llep<ri<av 
dxQofxevoQy iii. 1. m, vi. 35./. 

"Ax^c, eoc, t6, Onus, quod imponitur 
jumento, dTe\<av rd dxOea (ruiv xa- 
fArj\<ov), i. 80. a. dxOfo. ^peiv, iii. 
102. extr, 

*AxOo<l>6poQ, ov, 6, 17, Onera, Sarcinas 
ferens. KTrjvea dxOo<p6pa, vii. 187. a» 

^AxKvoeiQ, evTOQ, Caliginosus. he<rf»^ 
iv dxkvoevTi, v. 77. /. in Epigr, 

*AxprJiioQ, Inutilis, Qui nullam xp^iav 
prsestat. t6 dxprfiov rov <rrparov, i. 
191. a. 2 1 1 . a. 6fxi\ov dxprftov ovhev 
i<rTi ciivveT<aTepoy, iii. 81. a, 

*Axp^fiCLTot, ov, 6, 17, Pecunia carens, 
Inops, Pauper. i. 89. a. 

"Axprf^rroQ, 6, 1}, 1) i. q, dxpnf^Qy In* 
utilis. ai irepieov^rai vrjeQ Jf<rav dxp^- 
<rroi, i, 166. /. rd cc 'rroXefiov dxpri- 
ora, viii. 142. m,f, 2) Sicut xP^^6q 
est Bonus, Benignus, Benevolus ; 
sic" Axpri<rroQ, Pravus, Immitis, Ma- 
levolus. Sic opponuntur Oeoli xpn^ol 
et Oeol dxprf<rroi, viii. 111. m. et f, 
Et \6yoQ dxpri<rroc, ix. 1 1 1 . m. vide- 
tur gravius quiddam sonare quam 
Inutilem sermonem, nen^e Ma- AXP 

luiD, ImportaBam, InfeHcem, 

DamnoBum, 
"Aypi 0$, probaii Ubri dederunt i. 117. 

/. pro eo quod olim editum erai 

aj(pis ov. Eumdem scrtbendi morem 

ex Thucydide adnotavit Thomas 

Mag. p, 135 aeq. 
"A^vpa, rd, Paleae. ifjnriwXdin (au- 

Tovg) dyypiavy iv. 72. a. 
''Ai//ai;<n'oc»o,i}, Intactus. ij fuKirotofra 

riv a\l/avtrroc9 viii. 41./. 
'Aypev^iufs, Vere, Revera. rovc d^l/ev- 

^itac dpioTovQ dvBpiaTrukyy ix. 58. IN. 
'Ai//cv^i}£, o, ij, Non mendax, Yeri- 

dicus. fmvTrjiov d^iv^i^, ii. 49. /. 
'A\l/tc, t^oc, >?» Circulus rotss, iv. 72. 

m. 
^ A wpoc- Vide "A vutpocm B B et ^ interdum invicem permuian- 
iur. Bplyet iidem qui ^pvyest vii. 
73. a. Literas fi et k temere a 
librariis inter se permutatas vide 
infra in voc. Oi^icatoc. 

Badriv, Pedetentim, Lento ^adu, 
Militari gradu. ^ye jSa^iyv, ix. 57. a, 
Conf, Lexicon nostrum Polybianum 
h, V. 

Badoc, €oc, To^ Profunditas. ravra pev 
eV (iddeoQ TepiefidXerOf i. 186. a. t6 
fiddog tC»v Tpi\Civ^ Longitudo pilo- 
rum, v. 9. a. 

Badpaicoc, ov, o, i.q.f^Tpa\oQ, Rana. 
VideNot. adiv. 131. a. 

BaOpov, TOy 1) Scabellum, Gradus 
quo in thronum adscenditur. Kal to 
^&pov Kal 6 Opovog 'xpvtftoc eoTif i. 
183. a. Hinc rd fiddpa sunt scalse. 
aXAoco't VTrepde ioTeoiai fVl fiddpwVf 
vii. 23. a. 2) Basis statuce, v. 85. a. 
86. m. inl r^ avr^ jidOpw iaTaai, ii. 
176. m. 

Ba^yc<tfC) {sive BaOvycoc,) o, »i, Hu- 
milis. Ba6vycaic y^» iv. 23. a. 
Ba0vicXi}poc,o*, 17, Profundam haeredi- 
tatem habens, Opulentus, Vit. Hom, 
35./. 

BaOvc, Profundus, Altus. In forma 
Fcemin. variant l^ri. ra^poc /3a0ca BAA 

editurL 178. /. ubi quidemplures 
codd. fiaBeia pneferuntt unusf^Oiri. 
Sed in (iaOela if di<Jpv£, vii. 23. a. 
consentiunt libri, quod sciam^ omnes. 
At huapvxa /3a6€»/y, i. 75. m. ubi 
fiadelrfv unus Arch. \lpvri (iadiri, iii. 
110. m. Conf. Bapvc, Evpvci *I6vc, 
OijXvc^H^ccrvc» etMaittaire Diaiect. 
p. 112. 

riOea /3aOvrcpa 1} icara Opi|(icac, 
Mores cultiores, liberaliores, quam 
pro Thracibus, iv. 95. o. JV. {conf. 
Lexic. Potyb. v. BaOoc et BaOvc-) 

Tov Xrfiov t6 (iaOvraTov v. 92, 6. 
Densissimam segetem interpretatus 
est Valla, Profundissimam iVess. 
cum Gron. nos Pinguissimam sege- 
tis partem : videtur autem intelliffi 
Altissima, Longissima ; nempe t6 
virepexoVf quod paulo ante dixit. 
Simiiiter (idSoc tiov Tpixoiv de Lon- 
gitudine dictum supra vidimus. 

BalveiVy in Aor. 1. notione transitiva. 
Sic dvdpag eV* avrac efiriae olim edd. 
i. 80. a. ubi nunc quidem dvi(3ricre. 

(ie(iriKevai est Stare : Hinc el /3c- 
(iriKivaiy Firmiter stare, Bene sta- 
bilitum esse. TrapaBefd/Licvoc rrjv rv- 
pavviZa ei /3c/3i}icviav, vii. 1 64. a. 

at (iaivopevai trrwoif i. 1 92. m. /. 
sunt ai dvafiaivop^raif Quse a mari- 
bus Conscenduntur. 

eir rjXeKTp^ /3c/3av(a, Vit, Hom. 
cap. 33. m. Vide *Evi(iaiveiVf et 
"HXeKTpov. 

Bdjc^cioc, Epitheton Dionysi. Aiovvff^ 
BaKxeiif re\ea6rivaiy iv. 79. a. et mox 
ibid. m. iTeXiadri rf Baxxei^. 

BaKx^veiv, Bacchari, iv. 79. scepius. 

BaXavdyprit i/c, Vi Claustrum, Cla- 
vis. iwiTpdxj/ovTai ipol rwv vvXifav 
rdc fiaXavdypagj iii. 155./. Vide 
SchneidervLexic. Etym. 

BaAaviT^dyoc, ov, d, 17, Qui glandibus 
vescitur. (iaXavri^yoi dv^pes, i» ^6' 
m. in Orac. 

Ba\avri<p6poQ (jMivil, Palma arbor pal- 
mulas ferens, i. 1 93. /. 

BdXavoc, ov, jj. Sic vocat noster Pal- 
mulam t. e, fructum palm» arbo- 
rls, i. 193./. 

BdXXc»', 1) Jacere. >i vavpaxiv cV B A A B A P 

yo vt» ttJ V iroKiv ? /JaXe, Infelix pugna Xiirdai) yovoy, de vacca Foetum utero 

navalis In genu projecit urbem, concipiente legitur iii. 28. m, ubi 

Oppressit, In servitutem redegit, contra librorum consensum, et prce-* 

vi. 27./. Not, ternecessitatem,eQyatrTepa\a(Mirdai 

2) Ferire, Telo jacto attingere. edidit Schcef. Cceterum fiaXieiv vel 

ovre wXrjyivraf ovre (iXrjOeyTay Nec fiaXeiv iffBrjra pro TiafiuVf ii. 37* ^. 

cominus percussum, nec Eminus perperam plures prasferunt libri. 

teloictum, vi. 117. m, 6) ayKvpav fiaWEtrKero, {Imperf. 

3) I3d\\e<rdai ri ec Ovfiov, Animo lonicum pro efidWero) In terram 

aliquid mandare et agitare, Repu- defigere solitus erat ancoram, quam 

tare secum. eg Ovfiov (iaXev t6 Tta- e loricce cingulo cenea catena religa- 

\avov cTToc, vii. 51./. rohe Iq Ovfiov tam gestahat, ix. 74. a, De lonica 

lja\ev iOQ etc. viii. 68. /. etf^pdarOrf koI verhi formatione BaXXcctv, et de an^ 

eQ Qvfwv efid\eTo (rovro), i. 84. /. tiquata forma Ba\ieiy, vide quce ad 

Iq Ovfjiov efia\e t6 prfOev activa verbi compositumverbum^vfi^dKkeivinfra 

forma est in Vita Hom, cap, 30. a, notamus, 

Eadem notione Homerus ev\ <l>pe<ri Bavavtrirf, rfQ, tf, Opificium, Ars sel- 

{dativo casu) l3d\Xeo (r^<ridixitlliad, lularia, ii. 165./. idem quod \eipfa~ 

A. 297. et alibi : quam ad formam va^lrf, cap, 167. m, 

Reiskius pro ra Ovfi^ fiov\6fievoi, v. Bdirreiv, Tingere, et/iara fiepafXfAeva, 

49. m, rd Qvfj^ j^\6fievot corrigen- Pictae vestes, vii. 67. m. 

dum censuit, ubi tamen constantem BdpaOpov, ro, Fossa profunda Athe- 

librorum scripturam merito tuiti nis, in quam prcecipitabantur ad 

sunt viri docti, Perperam quidem hoc supplicium condemnati, Yii. 13^, 

^v\6fievoi vulgatum eiiam olim erat a, N, 

pro l3a\6fi£voi, iii. 71. /. sed ibi in Bapl3aplieiv, Barbare loqui, ii. 57. m, 

/3aXo^. aut j3aX\o/L(. recte consentiunt BapfiapiKOQ, rj 6v, Extraneus, Barba- 

scripti libri omnes. ricus. ovofia '^XXrfviKov Kal ov ri 

4)iirleavTov fidWetrOaiGronovius iSapfiapiK^v, iii. 115. m, ubi quidem 

in Nota ad iii. 71. /• interpretatus codd. nonnulli fidpfiapov, quod vide 

est In se ipsum aliquid recipere : ne verum sit. 

quam sententiam et aliis viris doctis BdpjiapoQ, 6, 17. Barbarus, Barbaricus, 

probatam video. Rectius Portus, Extraneus. eOvoQ fidp(3apov, i. 58. 

Secum solo deliberare, Consul- diroppayev diro rov fiapj^dpov ro 'I«- 

tare, Rem in animo suo ultro ci- vik6v ^iJXov, viii. 19. a. J[ubi alii 

troque Jactare. Sic iir ifxeufvrov fiapfiapiKov,) Kpdvea veTrXeyfjLiya 

(ia\6fievoQ eTrprf^a (sc. tovto), iii. Tp6irov rivd fidpfiojpov ovk evaTrrjyrf" 

155. a.m. Re mecum solo deliberata rov, vii. 63. a. Conf. iSielvoQ* 

feci hoc ; scilicet, tecum non com- Bapl3ap6(pwvoQ, d, ij, Barbara lingua 

municavi. Sic w<l>ei\eTe eir* vfiitav loquens. ^a^cv fiapj3<ip6<l>(i)vov, vii. 

avTwy l3a\6fievoi irotieiv ravra, De- 20. m. in Orac. fiap^p6(fKjJvoQ ivyrj, 

bebatis hoc facere Re cum nemine Barbarus clamor, ix. 43. m. in 

alio communicata, Proprio consilio, Orac. 

m.7l,fiTr'i<ovr<avfia\X6fjieyoieKri' BdptQ, ioq, »7, Navigii genus quo 

crav rrjv Tr6\tv, Consilio privatim in- utuntur ^gyptii, cujus siructura 

ter se inito, re non communicata describitur lib. ii. c. 96. dTriKvierai 

cum fratre, iv. 160. a. 01 dyye\oi ce iKdtrrrfv 7r6\ty fidpiQ, ii. 41. m. ev 

ivl (r<t>i(ay airrcwv fia\X6fievoi, Re £W<rrj7/5a/oi,ii. 60. a.r>/V/3af)ij', ibid. 

privatim inter se deliberata, de qua m. Plural. a\ (3dpiQ {contract. ex 

nempe ad Senatum Populumque rfe- (3dpteQ) ii. 41. m. rd (jMpria Uee wepi- 

buerant referre, v. 73. /. dyttv iy f3dpt(rt nepl ro Ai\ra, n. 1 79. 

^ 5) eQ ya(rripa f3d\\e(rOat (vel l^a- f. Ex ii. 96. /. intelligi videtur. BAP . 

non Um Itmieim esse koe voeahu^ 
lumy ut perhibetU Oranmaticif quam 
Mffyptiacufiu 
Bopvc, ea, v, Gravis. fiapvt deipeoBai^ 
It. 150. 1». (oM2e*A^ip.)eXaioKo2/i9V 
7rapej(pfJt€voy fiapeay, vi. 119. /• ubi 
fiaperiv unus eod, Pb. Conf. BaOvc 
Bapvtrvfjul>opotf o, 9, Grayi calamitate 
pressus. dyBp^wy Papvovfi/^opiira'' 
roc, i. 45./. 

Baffariieiyj Qnfloitioiieiii habere, In- 
qniBitionem iostitaere^ non utique 
admotis tormentisy »erum etiam 
nude interrogando et audiendo di- 
oentem caaaam, iL 151. /. vii. 
146. a. N. 
BdoavoCi ov, ly, Inquisitio, Qusestio, 
Tormentum. cc wdaay fidffavoy ctir- 
iKveofieyoij yiii. 110. a. m. 
B«cr(Xcta, i|c, 9, Regina, i. 1 1 . a. 185. 
a, 187. a. et f. fia^iKjiiffj contraeo^ 
dicum conaentumy pro fiaoiXfta, edi" 
dit Borh. i. 205. a. sed errorem 
ipse retraetavU. At in G<enitiv0f 
{et0us terminatio in communi «er- 
mone a hngum habet) r^c fiatrtXritifi 
reete edebaiur i. 211. /. et 213, a. 
ubi nos quidem, pmeewUibus trHms 
eodicibuSy rijc poi^tX^nc edidmus. 
Ferri quidem utrumque fotest ; sed 
priuSy utpote magis lonicumy HerO' 
doto restitutum veKm, quum pr^B" 
sertim Dativum ry fiaotkiftyf Re- 
ginae, iv. 33« /. eommuni consenm 
teneant Itbri omnes. Vide Gregor. 
Dial. lon. §. 45. et conf. infra eoc. 
BanXjfiii. 

Ba^iXcvccv, RegnaM, B^gem esse. 
Ponitur vd c^solutey ut ii. 137. a. 
vel constructum eum Genit. ut ySo^i- 
Xevety Alyvmmy ibid. pauh post. 
pa^lKeve riiv .aeMmroVf i. 206. a. 
BaffcXfvc» coc st 90C, 0, Rex. /Vr eUip^' 
sin subinde subinteUigendum nomen. 
6 Av^oc» i» 80. m./. ra efnropw, — earl 
Tov 'Apa(Hovj iii. 5. a. m. '^ifAyjdas 
napd rov 'Apa/^w^, iii. 7. h. ^ique 
Var. Lect. ivavfidvffoe r^ Tvplf, ii. 
161. a. Sic riv KoXxov i. 2^ /. ubi 
vide Var. Lect. et Not. 

In casibus obUquis h^us mminss 
variant non soium Itbri qui hodie BA2 

supersunt, sed ipse etiam Herodeius 
non eonstanter unam eamdemque 
formam seeutus videtur. Vide Var. 
Lect. ad i. 94, 9. 

GenUivi formam Atlieom fiae%f 
XeuiQtenentlibri(auodseiam)omnesi. 
192. m. Sicet F. iii. 1. m. ubi alii 
vulgo fiaoikipCi 9^0^ ^^ idem F. 
cum aUis omnibus ii. 142. a* vii. 
138. a. Item (iamX^ vulgo omnes 
vii. 145. m. 146. a. et f. nisi quod 
in his heis dsus postremce voc»buU 
Uteree non dilucide expressa sun$. 
fiaoiXioc edebatur i. 94. a. e//. ubi 
nos cumaUisfiaafXsoQj F. .rero/W^- 
Aco^c* Denique serpavi vulgatum ^e^ 
<riXiK>c vii. 101. /. et 137. a. M 
quidem utrMque fiaeCkek^ vel fiami- 
Xcoc tenet F. 

Dativ. ftfiLoiKti omnes ii. 162. /. 
iv, 201. m. y. 2. /. vii. 139. a. ix. 
j24. /• et scepius aUbi : quee ad^ 
forma teneri etiam potuerat iii. 137« 
a. et f. ubi Homericam formam 
fia^iXifii ex codd. ArcK et Vind. 
enotatam, adseiioi. 

Aecusat. fiaeiXia i. 13. m. 1 14. a. 
iii^ 8i5. m. ei dUbi. Contra fiaoiXiia 
i. 14. m. iii. 86. extr. Sie ef olsm 
i. j94. m. ubi nosjex xdiis codd. fia^'» 
Xia reeepimus. Vide ibi Var. Leet. 
Rursus veroy KapjQiii^vl^v iovra 
fiiaoiXfia, viii. 1j65. m. 

Plural, Nominat. ol fiaetXiect i. 
13./. Accus. roilc /SoiriXe^ac, ii* 169« 
m. /• Gemtj, ri^v fia^CXiiiay edd. sed 
fiatnXiii^ MSStif vide Var. Lect.yi. 
58. ubi sic quater in eqdem oapite. 

BaoiXvitjif 9C9 9f tiiem quod comm. ij /3a- 
otX^a, Regnum, i. 11. m. 12. /. 
13.* a. Mt passim dUbi. GenitUms et 
Dativus, ri}c fiaeiXrftfiif^ r^ fiaoiXxj^jfy 
Um ad Nommat. /3aff«Xc/a,Begnum, 
quam ad fiaelXeia, Regina, possunt 
perHnere. VidesuprUy voe.^BwtCKeia. 

BaoTiXjjiocy 97) ovy Regius. o fiaeiX-fioQ 
OpoyoQji. 14. m. iii. 61./. o /JairiXfTioc 
v^vc, i. 178./. fitunXrit^rg, mi- i^dX" 
Xleni iroXic, vii. 209./. ro/3a4riXi}a>v, 
soil. rajueioy, ^arium regii^, 
Kegius fiscuB, ii. 149./. N. 

rd fiaeiXTii^i scii> filKiay Jtegia, BA2 

Regium palatium, Regia sedes. 
iieviZero ev roitri fianXrfioiin wro rov 
X^lffoVf i. 30. a. tvBa 9^1 rd jSao^c- 
Xiyta fcarc(m;iC€e, i. 1 78. a. J^t iiri\Ei- 
priffe rolai fiaaiKEionnt iii« 61. m. non 
.videtur significare Regiam occupare 
instituit: jam enim erat ille raiv 
oiiciiitv fieXe^wvog a Cambyse relictus. 
Itaque Gronov. vertit, inhiavit re- 
giis opibus : commodius Henr» Ste- 
phanus, invadendum regnum sibi 
putavit. 
Batrffdpiov, ro, Yulpes, Bestia Lihyca^ 

iv. 192. fl. 
"^drToq, o, Libyca lingua Regem sig- 
■nificaiy iv. 155. 
B3fXXj7, 17C, 1), Hirudo, ii. 68. /. 
Be/3acoc, 97, ov, Firmus, Stabilis, Cer- 
tus. eilevai ro ffef^aiov, Certam veri 
cognitionem habere, vii. 50, 2. ct, 
.epiZkiv TTpog wdv ro Xeyofuvov, firj ro 
<. 0efiaiov diro^e^et^, ibid. paulo ante, 
BfKoc vel Bcjctroc» Phrygum lingua 

Panis, ii. 2. 
BfXoc, coc, TOt Fulmen. ec ravTTfv (tjJv 
oiKiav) 6 OeogeveffKrixl/efieXocKalKare- 
Karj wdeaf iv. 79. a, opi^Q, wg eg 
.oiKiifjiara ra /ucyiffra — ciTrotrici/srrec (o 
6eoc) ret /3eXca, vii. 10, 5. 
Bfjfia^ t6, Gressus, Yestigium Pedis. 
iXvog 'HpaicXeoc evTrerprfeveov^rooiKe 
fi^fiaridv^poCf iv. 82. a. 
3ij(r<reiVi Tussire..9rrc^clv re Koi /3 j£ac, 

vi. 107. m. 

Bid^eaBai rd (nj^dyia. Vim inferre 

hostiis, Cogere velle victimas ut 

vel invitae litent, ix. 41. /. N. 

BidaOai, i. q. comm. fiid^etrBai. l) 

Verhum meddum, notione axstiva^ 

Vim adferre, Vi uti. Nonnunquam 

ahsolute ponitur. Iva ol 2icv6ac firj 

. veip^ro (iiuifievoif Ne tentarent vim 

adierre, iv. 139. a. ffv ^e firfZafxwg 

/3c(J, ix. 111. m.f. AUbi construitur 

. cum Accusat. Ovyarepa ZwTrvpovifiiij- 

«raro irapOevov, iv. 43. a. (iidrai yvv- 

aHKag, ii. 80./. (iidtrOaian^ag^ sc. rdg 

a^epag Ovyarepag, vi. 137. m. f. 

2) Ptissivum passiva notione. ro 
Xj/cov dvefi^fimfievov, Seges{incensa 
et) violento vento agitata, i. 19. a, 
rfOavdr/^fijirfOelg rj vovcrf^ Sive morte . BIB 

sive morbo coactus, vii. 83. a. ubi 
quidem (iiaffOelg olim edd, 
BifiXiov vel (ivfiKiov, ro, parum eon" 
stante librariorum scriptura, (dimi- 
nutivum vocabuli (ii(i\JDg re//3v/3Xoc) 
Herodoto dicitur Chartula scripto- 
ria, proprie ex ^gyptiaco papyro, 
sed et qualibet ex materia parata ; 
•Libellus, Tabella, in qua, quae 
vel memoriae m^dare vel ab- 
senti cuidam significare volumus, 
scripto consignamus ; tum vero 
etiam, per metonymiam, Scriptum, 
nempe brevius Scriptum, (non, 
longiar Liber) pmsertim Literse 
ad aJiquem missae, Epistola. 

Harpagus eaeOrfKe (ec tov Xayov 
TTfv yaoT€pa)/3c/3X/oy, ypdxJAig (sciUg 
avTo) rd 01 e*^oicee, i. 1 23. /. Cyrus 
evpiavTo (^i(^\ioveve6vy i. 1 24. a, ypd- 
■i//ac e'c fiiQXiov {sive utapud PoUue. 
vii. 211. legitur iv (iifiXi^) rd e/3ov- 
\ero' — fierd he dvairrv^gro (ii(i\iov, 
i. 125. a. ypd<l>ei eg fii(i\iov icdvra' — 
-ypdypag Se, ec AcyuTrroi' irreOrfKe, iii. 
42. /. iTri^e^dfjLevog ^e 6 "Afiairig ro 
(ii(i\iov ro Trapa rov JIo\vKpdreog ^kov, 
iii. 43. a. /3c/3X/a yf>a\lfdfievog7ro\Xd, 
. — a^rfyidd (r<^i eVe/3a.Xc rijf /^afieitn/. 
— rwv /3c/3X<ciiv ev eKaorov vepiatpeo- 
fievogf e^i^ov r^ ypafXfiarityr^ irciKe- 
..yeaOai — opetav Ze <T<^ag rd re /3c)3Xia 
ae(3ofjieyovg fieyd\wgy Katrd \ey6fieva 
iK T<av (ii(3\i<ifv erc /xe^oVctic^^ciii- 128- 
. Aapecbc ypd<^i ypdfifiaraicpog Meya- 
fiaXoV — avriKa Se iTrirevg-^liSQT, t6 
/3c/3X/ov r^ M€ya^'^^,v. 14.'loTAacoc 
^i dyye\ov — roc^c iv ^dfiSi<n iov<n 
Jlep<re<»fv. errefiTre ^(i\la'—r6 ^e— 
- <l>ep<av ivej^eipiae rd (h(i\ia *A(iTa<l>ep- 
, vei, vi. 4. a, oKfag (iv(i\iov ypd\l/eie — 
ro^evfcaroc rrepH rdg y\v<ld^ag irepuiXi- 
^avreg ro Pv(3>\inv iroievov, — «iJc 
efiaOov t6 /3v/3XcW etc, viii. 128. a. m. 

De diversa scribendi nominii ra- 
tione diversimode tradunt Gramma- 
tici, Vix audiendus videtur Mceris^ 
si modo ita scripsit ut hodie editum 
legimust . Atticam esse scripturam 
Bc/3X/a did rov /, Communem j3v/3Xca, 
per V, qua tamen usum esse Demos- 
JheHkem, Bv/^X/oy per v dici Char- BIB BOA 

tam non scriptam {t6 ay fHi^y\ eum nostro F. in hane consentire 

PtpKiov vero Scriptam chartam, scripturam, 

Scriptum ipsmn (ro yeypafifteyov), B//3Xoc« vide Bvj3Xoc« 

statuit Etymologus p, 316, «)9. quam B/17, i/c» fi, Vis. ovlt ^lqv irpoffi<l>€p€ 

quidem rationem^ cum Biseto ad {avrf), ix. 108. a, 

Ziristophanis Aves vs, 1037, merito Biroc, ov, o, Doliiun. /3/kovc ^ivcjci/tov 

exphsit Lederlinus ad Polluc, vii. oivov ^rAiovc, i* 194. m. 

211. ubi monuit quidem Pollux, ro B/oc, ov, o, 1) Vita. rekevrrj rov fiiov^ 

0tl3\iovdixisseHerodotumir£pidypd' i, 31. m, 2) ^vum. fiyrifiomfra 

ijMni : a^ i6f non de diversa ratione Xiniadai ec roy dirayra dyBp^Sirwv 

scribendi hujus vocahuli loquitur fiiovt vi. 109. m, 3) Victus, FacuL- 

GrammaticuSf sed de diverso usu tates, res familiaris. /3coc dpKewv 

vocabulorum xdprrjg atque (iifiXiov (avrols) vvTJVyi, 31, m. fnrpiuc €\oy- 

sive (ivfiXIoy, ProbabiUor eorum rcc /3/ov, i. 32. m, rou (iiov ev fjKovrtf 

ratio estf quos in Var, Lect, . ad i. 30. /. fipayea rov Blov extaVf Vit, 

V. 58, 14. laudavi, qui scripturam Hom, 1. m, Kapra ei exf^y rov (iioVf 

per i Atticorum esse tradunt, per v ibid. 2. /. rov fiiov dpKeovrbtc ^^X^) 

vero lonum ; aut eorum qui cum ib. 7. m, airopoQ iwv rov (iiovy ih, 9. 

jElio Dionysio apud Eustath, ad a, diro rfj^ iroiiitTiOi rov (iiov rrfy. 

Odyss, p, 765, 38. statuuntj ex firixavriy exf^^ 9 ih, 10, (iiovBeofiEyoif 

priscorummore fiv(iXioypervscribif viii. 26. a, vtt* dtrOeviric (iiov^ viii. 

recentiorem scripturam (ii(3>\ioy esse. 51. 6. aV* epy<tty dvotnordrbtv rov 

conf, Wess, ad v. 58. et Sturz ad fiiov KrrifrdfievoQ^ viii. 106. m, 

Maittaire p, 131. BcorevW, Vitam sustentare, Victum 

Ad Herodotum quod adtinet, fa- sibi parare. r^ avr^ rpoTrw e^wrev^ 

cile credas, et satis priscum hunc oev, Vit, Hom, 15, a. . 

scriptoremy et lonico utentem idio- BcoriJ dydpbnrrifri, Vita humana, vii. 

mate, scripturam per v in hoc voca- 47. a» 

buio pnsBtulisse, Sed quis est qui pro Bcovy vel Bcctfvac, Vivere. ov iroKKov 

certo nobis confirmet, constanter eum XP^^^^ ^^^^ )3covc, ix. 1 0. m. Bcovcrdac. 

hanc rationem esse secutum ? Apud Vitam sustentare. vofiov Kara<mi<rasf 

PoUucem, vocahulum hoc ex Hero- dmo^etKvvyai irdvra rivd Aiyvrriiav 

doto citantem, (ii(i\ioy, non ^(iXiov Sdev (iwvrai, ii. 177. /• 

scribUur : eamdemque scripturam Bcwo-t/LcoVjVivendum. Xcy*^^**'^ — *^^^^ 

non modo editiones ante Schaef. oc cciy ^uatnfwvy i. 45. a, Sic et in 

omnes, qnibuscumque in hcis hoc Plur, pro Sing, ovk av Jfv (ii<a<nfia 

vocah, inMusisoccurrit,pertinaciter dv6p<airoig, Non esset vivendum ho- 

tenent, sed et plerisque in hcis in minibus, iii. 109. a, 

eamdem scripti omnes libri, qui hodie B\d(iog, eos, ro, i, q, comm, 1? fiXafiri, 

supersunt, consentiunt : quare hisce Damnum, Detrimentum. firi n roc 

in locis cum eodem Schafero vul- cf avr^c yivrfrai (iXd(iog, i. 9. a. 
viii. 128. ibi eam cum eodem doctis- conf, ^AvaZpafielv, 

simoEditoreadsciscerenondubitavi: BXrjfia, ro, Jactus, Tctus, Vulnus ex 

eamdemque scripturam per v etiam misso telo. <rKe}pa<rBai ro (iXrifia, In- 

lib. i. cap. 123. 124. et 125. adopta- spicere vulnus, iii. 35. m, Not, 

turus eram si in tempore animad-^ Bo^v, Clamare. Eis in temporibus 

vertissem, quod sero demum ex Ad- tdn vulgo concurrunt vocalesori, con- 

dendis Wesselingii inteUexi, tribus trahuntur illce :in oj, sicut ,et pro 

etiam istis in hcis codicem Pass. ^rfieot, (i<a6e<a dicere amant lones. B0£ 

Cum, AccuM. constructum verhum 
wiguificai Compellare aliquem, In- 
clamare alicai. nrfik ovvofiari (ititrai 
rovitavrric ar^pa, i. 146. /. ovofiatrrl 
fiiaoavrtQ avrovCf v. 1. a. fiiiffavra 
ii ro ovvofia rov ifiitinirihew rov 
IlaFa, yi. 105. a. fiwoac rov Be/u- 
flTOicXijfa, Tiii. 92. /. cipcdrOat (ii^avra 
rov icvjSepKiirca. viii. 118. m. 

Paasiv, fiuodrivai, {pro comm. /Soiy- 
dfjvai) Celebrari. ifiiiaSri dva irdaav 
njv 'EXXa^a, viii. \2A,a*i^<rQtiaav^ 
vi. 131. a. Trprfy/Liara /3c/3ai/xcKa aVa 
nyv 'iMviifv, iii. 39. m. 
Bdeoc» 17) oi', BoTinns. acpciiii^ fioiwv 

hvo fAviaif ii. 168./. 
Boif) i7C> if» Clamor. ^^ re ical irarayy , 
iii. 79. «k /3o^ re ral ofUkiUf ix. 59./. 
Boi/Occiv, ff^ t?oca^»6iM o e< 17 tn w cou' 
tracUs BiipOeciy, Adcurrere, Concttr- 
rere ad qpem ferendam amicis, 
iite ad defendendoa suos fines, et 
ad propellendam hostem. Ponitur 
subinde AhsohUe^ absque regimine : 
ovfc iftev evem ^X#ere ^offiiioovrtQ^ 
vii. 158. a. m. ei' J 2c o xc^oc airac 
i^Btt^ ix. 23« a, (ubi proxime ante, 
r^v aXXi^v orparciyv iweliiaoavrOf 
Reliquum ezercitum auzilio advo- 
carunt. AUi quidem ibidemiTcjion&ee 
cum edd, vett, nempe ex Scholio, 
Conf, Wess, Not, oif Titi. 1, 12. 

Plerumque cum Dativo ^onstrui- 
iur, /3oifOci roioiiXevdepovtn rijv '£X- 
Xa^a, vii. 157. m, ifionOeov avr^, 
nempe rfl iiavrwv irdXc, Ti. 23. m, et 
mox ibidem^ iirei re de avrolm trai d 
*l9nroxpan7c rjke fiorfieiav, Et sic fre- 
quenter, 

fiorfieeiv cc rdirov rcva idem valet ac 
l3orfieia£ xdfnv cc rdiroi' rim xopeve- 
00ac. Sic Adrfvaloi ifioijOeov ecMafNi- 
d»va, Ti. 103. a, ol ^i fiatdiimivrec 
ec rdi' lodfwv, Tiii. 72. «. ubi vide 
Far, Lect, et conf. iterum Wess, ad 
Vm, 1 . Reperitur etiam fiorfieeev rrapd 
riva^ Ire ad aliquem defendendum, 
protegendum, *iva fiofifieotwrivw trap 
iKeivovc, Ut ad illos rediret eisque 
BQCcttrreret, iz. 57. 1». 

0offiieiviiri rcm, Profieisci contra 
hoBtem, Occurrere hosti^ iirei re BOY 

ifnidovro avrov iropeiieodai iirl ro darv^ 
ovrv hj fioirfieovoi iir* ovrdv, i. 62. m. 
Botitfrcipxai, oc, Magistratus Boeotise, 
iz. 15. a, 

BdXoc, ov, d, Jaetua, et per metonym. 
Rete jactum, Sagena, Verriculum. 
"E^cirrac d /3dXoc, i. 62. /. in orac. 
Conf, Hesych, h, v, ibimie Interpp, 
Bopeiyc, contracte Bop^Ct o, pro comm. 
Bopeac, Boreas Tentus, et Plaga 
mundi septentrionalis. ifjtireoniv o^ 
fioprj^ avefWQy Ti. 44. m. Genit, irpoc 
fiopeu {per sync, pro fiopeeia) dvifiovf 
iii. 102. a, (ubi olim (iopeov edd,) et 
iT. 37. a, (ubi oUm fiopirjv dvefwv,) 
Accus. rrpoc fiopiifv re «ol ir^c itr^i- 
prfVj ii. 99. /. irpOQ fiop^v dvefiov 
rerpafifieva irpoirvXaca, ii. 101. /. 
{ubi aUi xpdc fiopiriv,) irpdc Poprjv re 
(^alii (iopiriv re) Kal vorov, ii. 149. a, 
Bopiy, rict 19, (conm, fiopd) Cibus, Pa- 
bulum, Pastus. ry 'Afnrdy^ ihoKee 
aXcc ex£(v r^c /Sop^c» Satis pastus ille 
cibo sibi Tisus est Harpagos, i. 
119. m. 
Bopifcoc, irii lov, Borealis, Septemtrio- 
naHs. fioprftri SaXaooa Nostro dicitur 
Pontus Ettzinus, iT. 37* m. 
Bop^C» e*>9 d, 1 ) t. q^ PopirfCf '▼i* 139. /. 
scU. Boreas Tentus. opfiiovtn 6 fiopric 
hrerretre, Tii. 189./. 2)iV<iim«fi pro^ 
prium, Boreas, maritus Orithyae, 
Tii. 189. a, m, 

Bdfivc, voc, Bestia queedam Lihyca, 
cujus nemOy prceter Herodotum, fedt 
meniionem, Ocircc icac rrdvBr^q Koi 
flopveQ Koi KpoKoBetXoi ooov re rpcinj- 
Xeec \epoatoi9 iT. 192. a. m. 
Bofficccv, tton modo Paaoere pecora, 
sed et Alere homines. i^via rov 
iraidog iXavBnve fiooKtav, i. 44./. ircv- 
rriKOoiovg fiooKwv irriKOvpovQy vi.39./. 
Passiv. Pasei. irpoBara rd fiofrKe'- 
TOJL rrapd rov worafwv, iz. 93. a. 
Bov/3aXcc, coc, li, Animal Libycum, 
de genere caprino aut cervino. 4op- 
leodcc «coc /3ov/3aXcec, iT. 192. a. CoH' 
stUe Bochartunh Hierozoic, T. /. 
col. 910. 
BoviccfMaci d, i{, tav^ Bubulis cornibus 
instructus* riyc^Ivcoc ayaXfta /Sovicc- 
pmVf ii. 41. a. BOY 

BowcoX/i}, Boum annentom, sive Sta- 
bulum boYinttm. «w^i^ cV ry ivar 
ai fiovKcXiaif i. 114. a. 
BovKoXioK, ro, Boum grex, Armen- 
tmn boum. ra fiowcokui 6 Kvpoc 
^c£»Tia ^f^oX/^oc i{ Twwro tQv€t i. 
126. a. 
BotracDXoc, ov, o, Boum pastor, Bubul- 

cus, i. 110 — 114 B€epiu9. 
BovAcioy, To^ i,q, /SovXcvnfpioy, Curia. 
PovXfj^ mfWeyofieyric iXdtiy iwl t6 
/3ovXecov, Vit. Hom. 12. /. 
BovAcffdai, Velle. /iij fiovXtv^ Noli. 
▼ii. 10, 4. fiovkecBai sequente par- 
ticula j, Malle, iii. 124. /. Pro 
ifiavXovTo paeaim ijiovXJaTo uiurpat 
Niuter^ qu4B est fortnatio lombus 
prepria. tl fi^ ai^ai ifiovkiaTOf owc 
oLt^ if^a{oiTO, i. 4. m. ov ydp cjSov- 
Xearo clvat eXev6cpO€, iii. 143./. 

ra, Ov/ifi fiovXofuroif avTol av e^- 
ocre, QttilMU, si eerio volueritiBy ijpsi 
potiri potesib, y. 49. m. Noi. afta 
Toioi fitr iuvTOv fiovXofUPOioi^ Qui 
cum ipso sentiebant Similiter in 
Laekete Platoni» p. 1 89. a. ed. Steph. 
ovfi^vXofjtai rdvipl, Cum illo con- 
aentio. povKofuvotoi o^ yivoiT dv 
curo^&Cy Libenter se id re ipsa eiae 
demoBstratmros, iii. 101. m. 

Nescio an pro fiovXofiai etiam /3ov- 
XeofiOji oUm fuerit uturpatum unde 
certe Fuiurum fiovktioofkfu derivatum 
eat. Proi(iov\ovTOt quod inde a Gron. 
i. 165. a. legitur, ifiovXiovTO Uvm 
editum erat ; non ifiovXevovTo^ ut 
^ipud We$8. in Var. Lect. traditur. 
SimUiter ii. 87. a. pro fiovkofuvov^ 
non^ovXtvofiivovQUtestin Var.Lect. 
apud Wess. sed (JovXevfiivovc dedc' 
rant edd. veteres. Denique, eodem 
epectatf quod noster codex F. pro 
vukfoto fiovXtoAt i. 90. a. (iovXicu 
penacute scriptum a prima manu ex- 
hibeatt nempe per lonicam syncopen 
pro (iovXieai. 

BovXevccf^, 1) AhsokUe positum^ In 
senatu eedere, Deliberare. 7rapi(€iv 
fiovXtvovoi TOioi yipovoit Ti. 57» /• 
ftovXevtiv wepi tivoq, Deliberare guper 
aliquo. Kvpov fripi j3ovXev<i>v, i. 120. 
a. In concilio sententiam suam di- BOY 

oere* ix. 106. m. uin Uekowovvffoiovc 
ex conject. pro vulgato IleXororyii- 
oioi^i correxi. 

2) Cum Accusat. Animo agitare, 
Meditari, Moliri aliquid. tov ravra 
fiovkEvoavTa^ i. 11. m. (ubi quidem 
oUm (iovXevodfuvov edd. nempe ex 
sequiorum Auctorum usu. Confer 
quce infra ad voc. Afnfofio^notamus.) 
ZpvfOfiov ifiovXeve, y. 124. a. yiil. 4. a, 
(ubi vide Var. Lect.) 18. /. 97. a. 
100. a, ifiovXtvoe vpwroc t6 vfnjyfiOf 
iii. 84. m. ubi in Latina versione^ 
pro rem propoeuerat, repositum 
malim ex ValUe interpretatione rem 
agitayerat. vetirepa fiovXeveiv weplk 
oio^ i. 210./. Cum Dativ. persome 
et Accus. rei. r^ MaoioTet* yvvauA 
ifiovkeve okedpov^ ix. 1 10. a. 

3) Cum Infinitivo, et suinnde si^ 
mul etiam cum Accusativo construc' 
tum^ significat Consilium capere, 
Decernere* ejSovXeve tov AtffidfnfTov 
wavoai r$c/3a9cXi}ii}C9yi« 61. a. Aa- 
KeJbaifioviovQ fiovXevoai /SaffcX^a rwK 
irai^v Tov TfteofivTepov xoii|9ao6ac, 
yi. 52. a. m. raSe ec ro koivov ifiov^ 
XevoaVf irapiivai — , yafiieiv Si fijf 
eieivai, iii. 84. m. /. /n irihus istis 
hcis Activi verbi formam tenent U- 
bri omnes. AUbi verbum Medium^ 
loco Activif invexerunt Ubrarii no»- 
nulU et editoresy ubi Activumfirmant 
alii probati Ubri, quos secuius sum. 
c/SovXevoav iral^iav iva jcaraicoifai, i. 
73. m. /. (ubi vide Var. Lect. et pro 
iii. 87. in Var. Lect. corrige iii. 84.) 
ifiovXxvadv ol ^ihoadai ravra, iii. 84. 
a. m. ibique Var. Lect. irtpl ii r^c 
/SaatXiftiic ifiovXevoav TOiovhe — tov-' 
Tov e\ekv Tifv (iatriXriiriv^ iii. 84. /. 

4) Verbum Medium "Bovktvoaadai 
et povXevtaQax notione Deliberandi 
secum, Consilium d^iendi, Decer- 
nendi, passim quidem a Ubrariis 
nonnuUis loco Activi invectum supra 
vidimuSf rftrius vero hac notione 
usurpatum apud Nostrum consen- 
tientibus Ubris reperitur. t6 ydp ti 
(iovktveodcUf icepSoc fiiyurrov tvpioKia 
iov. — o ^e (iovXevodfuvoc aitrxpuig 
etc^ yii. 10, 4. oi fiiv avTtwvifiovXtV' BOY 

ovro €KKt7r£iy rrjv irdXiy, vi. 100. a. 
Sed l^ovXiveffOcu afm rivi est Deli- 
berare cum aliquo. £^17, fiovXtvtrd^ 
fievOQ dnoKpiVtioBai, — <Jc ^£ ifiov" 
\€vero dfia tiipaiufv rolffi iiriKXtiToiaif 
i^oii oi etc. viii. 101. a. Trpoc ravra 
&v trvyKdKitrac rovc (TvtrratniOTaQ, 
ifiovXjEvero, Y. 124. a. Adde quce 
infra ad voc. AprifTfiOQ notamus, 

5) Passivumf notione Activa vel 
Reciproca, fiefhvXevfiai iirl ^Kvdag 
trrparivetrdai, Decrevi, Mecum con- 
stitui, iii. 134. m, Passiva notione : 
(iefiovXtvrai elt Recte {ab illo) con- 
sultum fuit. vii. 10. 4. /. et mox 
ibid. ^tnrov he ovhiv 01 KaKtag Pej^ov" 
Xevraiy Nihilo minus male ab eo con- 
sultum fuit, Malum fuit consilium 
ab illo captum. Kard rd fie/hvXev" 
fiivay Prout ab illis decretum (con- 
stitutum) erat,iy. 125. a. iwolevv rd 
fitfiovXevfiivay iv. 128. m. ovre r}fuv 
KaKuic Pe/iov\evfjievaf {plur. neutr, 
pro sing,) £<n-ai, i. 112. /. rS eZ /3ov- 
Xevdivri irprjyfiart rtXevrrf Xpriarri 
idiXei iirtylyvecrdatf vii. 157./. 
"BovXevfia, ro, Captum consilium. etr^ 
trwrat vwo rrjg rvy^jiQ ro povXtvfia, 
vii. 10, 4. /. *Eperpiiu)v rjv ovEev 
vy«£C fiovXevfia, vi. 100. a. 
BovXevnjptov, ro, Curia, et per Me^ 
tonym, Senatus. iTekdelv iiri ro /3ov- 
Xevnjptov* — rovg ^e, scil, fiovXevraQ, 
vii. 148. m,f. 
BovXi;, 17, Consilium. vvKrt JMJvXriv 
^i^ovc» scil, iwvr^, Noctu secum de- 
liberans, Consilium iniens, vii. 12. 
a, N. iv /3ovXp| e)(pvTec rd yevofxeva, 
Deliberantes, iii. 78. a, ot *Eperptieg 
fidyetrBat ovk irrotevvro (kvXtjv, De 
committenda pugna non cogitabant, 
ne deliberabant quidem, vi. 101. a. 
Similiter irrl roXtrt irpi^yfxatrt jiovXijv 
wotijtratrOat, viii. 40. m. iK l3ov\rjg 
dvBpog Alywrlov, De consilio viri 
^gyptii, iii. 1. a. ubi quidem libri 
nmnulli £k trvfil^vXlrig praferunt, 
quod adoptavit Wess. et seqq. 
Bovvoc, ov, o, CoUis, Tumulus. rQv 
VTrepBdKatrtritav \iap(av rd fiitra {pt 
Kvprivalot) liovvovg Ka\iovtrt,iy. 199. 
m. Quo sane ex loco colligi non po^ BPA 

test id quod Eustathius, (citatus 
Falchenario ad Herod. iv. 158.) 
scribit, *' Libycum esse hoc vocabu- 
lum." Multo vero magis temere idem 
Eustathius alibi ait : '* Herodotum 
ipsum dixisse, Libjcum esse hoc 
vocabulum." Quod plane contra 
est : nam eodem libro iv. cap. 192. 
idem Noster de Murium quodam 
genere loquens, qui a Collibus no- 
men habent, ieyipteg quidem ait^ 
ovvofjtd itrrt AtfivKov, ^vvarat ^e Karci 
rrjv 'EXXa^a y\wtrffav jkvvol. Jam 
Atticis quidem non frequentatum 
fuisse vocab. (iovvog, et barbarum 
eis visum esse, facile credas jElio 
Dionysio (apud Eustath. ad Iliad. 
p.231, 34. ed. Bas.) et Phrynicho 
p. 156. ex Philemonis comici aucto- 
ritate hoc docenttbus, At, Graecum 
tamen fuisse vocabulum, Herodoto 
ut credamus fas est ; cujus prcesertim 
testimonium aliis etiam Jirmatur do- 
cumentis, Certe, ne jEschylo quidem 
barbarum visum fuisse novimus : 
et ^vvoetZetrt dvatmjfjiatrt tamquam 
Grceca lingua trito vocabulo usus est 
Diodorus Sicul, v. 40. extr. et rjv F 
eTTt fiovvov v\l/Tj\6v trrtofjiev ait epi- 
grammaiicus poeta in BrunchiiAnal. 
T. ii. p, 355. Denique, ut alia 
mittam, Grcecam etiam originem t?o- 
cabuli tradit Etymologus, qui coL 
208, 3. fiovvol ^i eitrtv, ait, ol v\f/rf- 
\o\ Ka\ ofMo^etg Kai yetoXotffOt rorrot^ 
rrapd to fialvetv dvta, 
BovTTopog, 6, ij, Transfigendo bovi 
aptus. ol3e\ot /3ov7ropoi, Ingentia 
verua, quibus assandus bos transfigi 
possit, ii. 135. m. 
Bovc, /3ooc, o, jy, Bos, Vacca. Accus. 
sing, /iovv, ii. 29. a, iv. 192. a. et 
alibi : sh et ii. 40. a, et vi. 67. /. 
quibis quidem duobus in locis Dori- 
cam formam fitav prdeferunt edd, 
vett, et ed. Schcef. repugnaniibus 
cunctis aut certeprobatissimis qu^ms- 
que MSStis. Nominat. plur. 01 /3d£c, 
i.-31. a. Accusat. rovg fiovgrovg ep- 
trevag, ii. 38. a. rdg (iovg, iv. 8. a. 
Bpdxea, itov, rd (tamquam asing. ro 
Ppdxog) Brevia, Vada, Yadosus lo- BPA BYB cos. OdXavtra ovidri irXunrri vwo fipa" 

xiiav, ii. 1 02. a* ir Tolai I3pd\etn yc ve- 

aOai Xlfiyrftf iv. 178. nt. ei mox ibid. 

Tov ^iEKjrXoov Tuiy Ppa^if^y Beucvvvai» 

'Rpaxiuv, 6, Brachium. ck tov fipaxi" 

ovoc tmrov iiriXKOVffay v. 1 2-fn. ^pa\l- 

ovcLs irepiTdfxvoyTaif iv. 71. d. m, 

Spaxvc» Brevis. iyfipa\u, Brevi, Pro- 

tinus. y. 24. m, Foem, fipaxea, (pro 

comm, l^paxeia), aix^rj fipayia, v. 

.49. a, m, aixfuxc /^paxcac» "vii* 61.. a. 

B^^c» coc» ro, etiam de Animalium 

fcetu, Pullus, iii. 153. /. N, 

'Bpexj^yf Madefacere. ev vhoTi (ipix^ 

ffSaif iii.l04.m. interpretantur vi^o 

In aqua se abluere, vel madefacere. 

Larcherus, Pendant ce tems-la ils 

se tiennent dans Teau. Equidem 

Aqiia madere de vekementi Sudore 

in^elligeudum conjectavi, 

BpoKriy, i|Cyi7» Tonitru, etper metonym, 

f. q, efi^poyniarLa, Stupor, Yesania. 

ewedv a^ 6 Beog f^fiov efifidKri fi 

(ipovTijy, vii. 10, 5. ubi vide Larch. 

IBpi^ffKeLVf Comedere. orev Qtfpiov xpea 

fiefiptoKOi, i. 119./. 
[Bpwrd olim legehatur iv. 43. /. ubi 
meliores codices wpofiaTa dederuntJ] 
Bi//3Xivoc> rjf ov, Papyraceus» £x pa- 
pyro, /rutice ^gyptiaco, prcesertim 
ex ejuslibro vel interiore cortice, 
confectus. jipfiXjLva ioTla, Papjracea 
vela, ii. 96. m, fivjiXiva on-Xa, Pa- 
pyracei rudentes, vii. 25. a, 36. 
m. /. fivjiXiya wrodiifiaTa, ii. 37* m, 
.fiv]i\ivoQ ^vyoc, Pons rudentibus.ex 
papjro junctus, yiii. 20. b, in orac, 
Quibus cunctis in locis scripturam 
flvfiX, per V communi consensu tenent 
edd, et MSSti libri omnes, 
'BvpkLov, To, vide supra in Bifikloy, 
Bv/3Xpc» ov, if, per v scriptum vocahu- 
lum consentieniibus apud Herodo- 
tum (uno loco y. 58. / excepto, ubi 
vide Var.Lect,) libris omntbus ; non 
per iota, ut apud Theophr, Hist, 
Plant, iy. 9. editur, Hoc vocabulo 
apud Nostrum tria significanUir : 

1) Tota planta sive Frutex ille 
^gjptius» yariis usibus inseryiens, 
qui Latinef Mgyptiaco nomine, Pa- 
pyrus, . et apud Theophr, Hist. Plantn iv. 9. etiam Grace irdirvpoc 
vocatur : quam plantam describit 
Noster lib. ii. c. 92« /• cum quo 
conf. Theophr. l. c. et Plin. Hist, 
Nat, Itb, ziii. cap, zi. et xii. seet, 
22. et seqq, Hujus plantce notitia, 
aut certe charta scriptoria^ quce ex 
iUacontexebaturfVidetur priscis tem' 
poribus simul cum literarum uau^ 
{coll, Herod. y. 58.) a PhcenicibuSf 
et quidem ex Byblo, Phcenices op» 
pido maritimOf ad lonas fuisse de- 
lata : indeque et ipsam plantam et 
ckartam ex iUius membranis coji- 
fectamf nomen /3v/3Xoc apud lonas 
invenisse, suspicari licuerit ex his 
quce apud Stephanum Byz, voc, /3v- 
pXoc, in aliam quidem sententiam 
detorta, e prisca fama traduntur ; 
quce eadem repetiit Eustathius ad 
Dionysii Perieg. vs,9\2. ubi quidem 
vitiose vulgo Kei^Xrjypro ^vXairi/v le- 
gitur, Theophrastus, totam plantam, 
quam ^vjiKoy Herodotus vocat^ tov 
rrdwpov adpeUans, r^y fiifiXov (sive 
fivji\oy scripserat auctor) nonnisi 
interiorem iUum corticem, quem 
Latine Librum vocamus, inteUigitf 
e quo et vela et vestimenta qucedam 
texuntur, etfunes nectuntur, maxime 
vero charta scriptoria conficitur, 

2) Charta papjracea» Charta 
scriptoria, ex papyri libro, id est^ 
interiore cortice et tenuibus illius 
membranis contexta. Sic memorat 
Noster ii. 38. /. boyem immolan- 
dum, postquam a sacerdote explo- 
ratus et mundus compertus fuisset, 
notari solitum ab eodem sacerdote 
fuisse /3v/3X6f, Charta papyracea, 
circum comua ejus circumyoluta 
et annulo signatorio obsignata. 
Memorat idem y. 58, in raritate 
Twv fivjiXjbfv lonas olim pelles ca* 
prinas aut oyillas ad scribendi 
usum adhibuisse : ubi rdg /3v/3\ovc 
{pluraU numero) dicit Singulaa 
plagulas chartae scriptoriae. ex pa- 
pyri membranis contextae. Ibi vulgo 
quidem rac /3//3Xovc etfii(i\u>y leger 
batur ; sed scripturam per. v proba^ 
tissimi codices nobis obtulerunt. BYE TAP 3) Deniquef per metonymiamf 
/3v/3Xoc NoHro dieitur etiam Charta 
conscriptay Scriptain, Scriptua li- 
bellus. jcarfXcyov oi Ipet^ er ^pkov 
aSXiav Painkiiiay^^ovyofiara, De 
seripto, £x scripto libello, recennt- 
emnt sacerdotes ete, ii. 100. a. 

Confer quae supra sub voc. Bt fiXIoy 
monita, 

Bvety et jSv^eiv, Replere, Farcire, 
Obtnrare. rov ro arofm t^0fvarOy 
seil. ypvaff ri. 1 25. f. 

BvfMHi, i|Ci 1?) Corium, pmsertim bn- 
bulom. inedy xara^iioiayrat pvporfioi 
Kal Mpfuun aKXoivi irdy t6 9«7/ia, iv. 
110. a. 

BvoatyoQf i|, OK, Bx bysso eontextas. 
KarctXivfFOvot irdy ro ini/ia oiyhoyoc 
fivoviyiicrtXafittMnf Sindonisbjssinae 
fiisciis totum corpus involyunt, ii.86. 
/. N. ubi de j^gyptiorum more eon" 
diendi cadavera. Similiier vero rii. 
1 81. /. ubi de obligandis vulner^ms, 

Bvvfroc, ov» o, f. q. (hSoc, Fundus, 
Imum, Profundum. wdyra ')(jupieiy 
ic j3verooV, iii. 23. m.f.6 \lOog itiy 
iy /9v9oy, ii. 96. /. 

BiriOeecy, vide supra t» Boi|6fecv. 

BmXoc, ov, 6, Gleba, Solumi Terra. 
*EpvOpfi jSmXoc» nomen oj^idi ^gyp- 
tiad, ii. 111./. 

IWy^ c» ^^» 9» ^iMUt diea» Arula; 
Ghradua. dyafitSjiMy rpovoiy^ rdc fitr^ 
e^rtpot KpoaaaCfOi^fitffil^cdyofMd'- 
Covflrt, ii. 125. a. N. 

BiSatti» ei aUa eot^ugatOt vide in Bojfv. raXa0i|yoc, 9» oy, Lactena. dvety yoXa- 
Btfyi wpofiara^ i. 183. a. m. 

raXaxroironiC» ov» o, Laete potu utens» 
Laetu pota ^vena» L 216./. yo/ia&c 
tlo^ Kp^tfdyoi n. KaJt yvXiucrowyrai, 
IT. 186. 0. 

roX^, ^, ]|, Muatela. yoXat iy r^ 
mkfif ytyoueyaif iv. 192./. 

TafiPfMi:, o, (pro yo/iepoc) AdfiniUte 
(Per initas nuptias) alicui ccm- 
junctna: Oaque non modo Gener» 
ut T. 30. a. 67. m. /. et aUbi ; ve- rum etiam Adfinia» veluti Sororis 
maritua, ut i. 73. a, eoU. 74. /. 
Gener hUelligitur in iUo Oraeuli 
responsOj roy yafifipoy iwlKovpov 
KaXioaaBaij yii. 189. a. m. 
Tafiiuy, Uxoremducere. aXXi|y (yvv- 
acra) yiifioy, AUam duc uxorem, r. 
39. m.f. oiKla ihtifiaro iy Bopvodiyeit 
Kol yvyaaca tyrffie ec avra (scil. ec 
ravra ra olc/a) iwtytiiplffyf iy. 78. /• 
N. SimUi ratione dicitur e( e/iev 
(scU. er rmy ifiov olKityf vel e( ifto^ 
oucov) yiffiat^ Ex mea domo {id esif 
fiKam meam) uxorem ducere, vi. 
130. b. ubi pro e^ quod veteres Ubri 
et seripH et editi teneni omne»^ te- 
mere ec t» nostram ediiionem irrep^ 
sU : quod erraium jam supra nf6 
voe. *A(/itiotQ notavimus. Conf. TdfiOQ. 
Passiv. yafiimu wapdiyoCf Nubit 
rirgo, iT. 117. 
Tafiopog, ov, 6, Sieuiorum sermenef id 
esty Dorica dial. i. q. commn yi|/iopoc» 
aut Attieum et lonieum ycw/iopoc» 
Agrorum possessor» PFfledii roatici 
vel Praediorum msticorumdomiBua* 
rovc yafiopovQ KoikEOfiiyovQ rmy Sir* 
pffKovaltiy^ Tii. 155. m. Vide Vaich' 
enar. ad vL 22. H Vaiesium ad 
Diodor. T. ii. p. 549. laudaium a 
Weas. adh.L Momut Portus^ vocem 
yauopot usurpasse eOam JEuhifflum 
iy iKenn vs. 328. 
Tdfiocj ov» o, NuptiaB. o< ^ avrika 
ydfiovQ eyif/ioF» Nuptiaa ooBtraxe- 
runt» iT. 145. /. ya/iovc rovc «ym^tovc 
eya/iee n^mfffi o Aa/>eioc» Uxores 
duxit nobiliflsimaa inter Persaa, liL 
88. a. m. Not. 
Tdp^ conjunetio etnuaiis^ qua Jre^ 
quenier per k^perbaion tto uHiur 
Herodotusy ui Causam rei emunciei 
anie Rem ipsam e^fus reddOur ratio. 
Fide quee odmotavimM» ad L 24» 17. 
ad iT. 149» 8. seqq. denique ad W. 
^XIf^%^*seq.eieoittferqu4BaVideken. 
momia sumi ad Tiii. 137» 9. eeq. In 
eadem Vaiekenaru Nota, quce tn 
nostra edUione T. ri. P. ii. p. 211. 
seq. exhibetur, ubi p. 212. im. l. 
paqinas edHionis Gronovianaf a 
raiek. eitatas ad ssmm quemque TAY TEN Librum et CaptU, quo spectant 
Valckenarii eitatay retuli, pro vi. 
57) 5* oportebat vi. 87» 5. et pro 
iv. 96, 7. corrigi veUm iv. 76, 7« 

FavXdc) 0Vi o, 1) Situla, Hau- 
strum. dyrl hi yavXov, ^^ov dtrKov oi 
7rpoirMh£raij\i. 1 1 9.9R.tf6t tn oxyUmam 
scripturam libri omnes jconsentiunt 
2) Navis oneraria, prasertim 
Phcsnissa. Korafidyre^ — OoiWjciic ec 
Si^wva irokiVyTpuipea^ ^voiwXqpiiMrayf 
roA yavXov fiiyayj iii. 136. a. rov yav- 
Xoy Tov afia dyovro, iii. 1 37« flt. yav- 
Xovc re 4^vuciftov^ ovviBet, viii. 97« 
a, m. Quamvis Grammatici, quos in 
Var, LecU ad iii. 136. citavi^ {quibus 
Suidas etiam adjici poterat) yavXoc 
penacute, u6t de Navi agitury efferri 
moneant^ tamen tribus istis locis 
apud Nostrum Acutum accentum 
in ultima tenent seripti et editi libri 
amnes, Pariteryi. 17. m. {ubi vide 
Var, Lept,) ex eodicum MSStorum 
et veterum edd, conse$isu yavXovQ 
scriptum volueram, M temere yav- 
Xovc ex ed, Schaf. in nostram pro' 
poffatum est, 

Fe. De hu^us particuhe vi et elegantia 
videndus Valekenarius, laudatus a 
Wes9, ad iiL 73. De eadem partic, 
vide Var. Lect, et Not, ad i, 112, 
10. Eadem paucis interjectis verbis, 
repetita inprobis nonnuUis codidbus: 
vide Var. Lect, et Not, ad iii* 29, 
6. seq, 

ye uf|v, Certe vero. aTropxivao yc 
fiifK rov ydfwv, vi. 129./. C/, Herm, 
ad Vig. not. 298. 

FeX^i^jRidere. yeX^opdv y^c ircpio^ovc 
ypdjl/avroQ ^oXXovc, — koX r^qv *Aairfv 
rp EvfMtfirp Touvvriav io^v, iv. 36. m, 
ubi Wess, cum Gron, voievvriav idem 
ac TToulriaoav valere censuit; equidem 
vouvvTiavpro genitivo absolute posito 
accepi : et (rideo) quum Asiam 
nonnuUi Europae sequalem &ciunt. 
TeKfv et TeXelv olim Splendere sig~ 
nificaverat; undeTeKiovTaQy,66,b, 
forsan sunt Splendidi, Illustres. 
Vide ibi Notata, 

TiXutCj tarog^ d, Risus. yeXbira /lic 
Biiaeade, Lttdibrio me habebitis, iii. 29. m, yiXiara rd rocavra rlBeodai^ 
Talia ludibrio habere, iii. 38. a, eir\ 
yeXwrc, Ludibrii causa, ix. 82. *m. 
Teveiiy ^c, 17» 1) Generatio, MtsB ho- 
minum. yeveaX rpelc dv^p^v, iKarov 
ered eWi, ii. 142. a. m, rpirji yeve^ 
lierd lAlvwi reXevn^oavTa, vii. 171. 
a, Genit* plur» rHv yeveiiav, ibid. 

2) Nativitas. eicycve^c vovoov fie» 
ydXriv Xiyerai exeiVt iii. 33. ex yeve^s 
i^XcucpoH yivofuvoif iv. 23. a. uhiolim 
yeverrjg, 

3) iq dvdpitnrrfiri Xeyofiivri yeveij, 
Humana quae vocatur setas, t. e, 
Tem^us historicum, a quo distingui^ 
tur Mgthica vel Heroica cetas, iii. 
122. a, m, ibique Not, 

TeveriXoyieiv, {vro comm» ytvedXoyelv, 
scilicet idem quod KaraXiyeiy rovc 
avw aiel irarepac, vi. 53. /.) Oeneris 
originem recensere. dwo tovtov ye- 
»^ei|Xoyeov7c avriwv njv yivetnv, ii. 
146. /• dp(/dfieyos dwo *Axaifiiveog, 
eyeverjKoyr^e r^v xarpcijv r^v Kvpov, 
iii. 75. a, '^aralf yeveriXoyiitravri 
iwvrov, ii. 143. a, et m, efiol ov 
yeveijXoT^^avrc e/ieiavrov, ibid. a, 
dTTO TOVTktv yeveriKoyiovreQ j|pare/3ac- 
vov e'c rov Ueptria, ii. 91. /• ravra 
fiiv wv — yeyewi^Xdyijrac, Haec 
igitur illorum genealogia (generis 
recensio) est, vi. 53. /. 

PeVecoi', rd, Barba, vi. 117./. aVceto-i 
rac rpLxoQ avjeo^at rdc reevT^ KeifMX^ 
Kai Tf yevelft ii.36.a. yeveca /zeydXa, 
iv. 23. a. cum aliis interpretibus de 
Mento prselongo aeeepi : videndum 
vero, ne Barbas prolixas dixerit 
Scriptor ; quo magis mira res fuis- 
setf quod capita quidem calva, sed 
prolixas barbas homines isti habuis- 
sent, Nec vero existimandum est, in 
hanc sententiam liaOid potius quam 
/LieydXa, yevcca dicturum fuisse He^ 
rodotum : nam^ licet /3a6vv Trwywya 
vulgo Grceci prolixam barbam dt- 
cantf tamen fiiyav inaywva Noster 
dixit i. 175. et viii. 104. 

rei^eVca, rcx, Dies quo quis e vivis 
excessit, iv. 26./. N. 

rcVcffcc, coc, 1?, Nativitas, Ortus. ycvc- 
viKoyiovai avTitav rijy ye vcercyjii. 146/ 

o TEN 

Tcvcvii, 4c, 11, NatiTitas, Ortus. Vide 
Fcvcii, num. 2. 

rcvcV«tfp, oyM>c, o, Ghenitor, Progenitor. 
rov ^AKE^dvdpev ipitofMQ ytvirwp^ 
▼iii. 137. a. 

Fcvoc, coc, ro, 1) Genus. Av^oc ^y 
yivoQy non ro ycVoc, i* 6. o. ibique 
Var. Leet. Tivot et bOvoc aubinde Ua 
distinguunturf ut ykvoQ intelligatur 
Pars rov edvovQ, Sic ro Mv^iicov c6voc 
plura comprehendit ycvccx, i. 101. 
Sic iBgyptiorum septem memoran' 
tur ycy^ca, ii. 164. Persarum plura 
ycVca reeensentur i. 125. Similiter 
ro ^tapixov yivoq i. 56. est pars rov 
^lEXKriviKov edv€oc,et ro 'loi viko v yc voc, 
pars rov TLeXatryiKtni €dv€(>C' 

2) Proles, Soboles. tva enju yivia 
vToylvriTai, ut illis subnasceretur 
Boboles, iii. 159. m. 

repaipeiVj Honorare, Honore prose- 
qui. rd wddea - avrov rpayiKOici 
Xopoioi iyipeupov, y. 67. /• 

rcjoac, aroc, ro, Honor, Priyilegium. 
r^ Aapcioc Kore ehwKe yipac, Cui 
aliquando singularem honorem ha- 
buit, scU. honorificentissimis verbis 
eum laudems, iy. 143. a, roivi ai 
KvipvK^iai vdffai yipoQ hihovraiy 
Quibus hic honos habetur, Qui 
hoc privilegio fruuntur, ut omnes 
legationes obeant, yiL 134. a. 

Plur. rd yiptay (Jon. pro yipa vH 
yipara). yipea hi o^ ^v tojU ciapai- 
pi|^ va,ii. 1 68.ra rftfK vpoyovwv yipea , 
iy. 162. a. ii dc clyc avTrj rov va^c 
rd yipta iv Kvpr/vjif iv. 165. a. ra 
Tkiv /9aflriXi|wy yepco, yi. 57. /. oi fic 
TifAiiv T€ Kal yipea dwkkoftevoi xa- 
rpmaf yii. 104. a. 

FcfSpov, ro, Crates yiminea, Clypeus 
ex viminibus conteztus. Ilcf>oac 
clxoi', — dvTldowl^Vj y^A^» vii- 61- 
a.^fMi(ayrccra yifipa oi TLipotu^M 1 . 
m. i\r. eyivero vepH rd yc/Spa fndyiij ix. 
62. o. m. owefoptiaav ra ytpfia epKog 
etval 0f^ ix. 99. exir. imc fiiv opOea 
iv rd yc/5^, iz. 102. o. hiaau/uvoi 
ydp rd yi/ipa o^c, ibid. m. 
Tip^Vj Senex. Con^r. PcfMUrcpoc, 
Natu major, vi. 52. /. Noi. 

Tipovre^j Sonatores (^pmd iSJpairla- TEa 

nos» i. 65. /• 01 c^Ojpoi koa ol yipovTeg 
fiovkevodfuvoif v. 40. a. wapl^eiv 
fiovXevovoi roloi yipovoif vi. 57* /• 

Fcvccv, Gustandum dare. o 6coc yXvmi v 
ycvo^ac roi' alwvaf\\iA6, /. rcvcaOati 
Gustare. Vitiose autem oUm ii. 14. 
a. m. legehatur el fiii re yevceral o^i 
V X^p^ rd djco Acocy pTO el firifre ye 
voerai o^i ij x^^P^* 

Ti^^vpOf {non Tei^vpti) fc^ if, Pons, i. 
186. extr. iv. 85. a.yifvpav ^evyvv- 
vatf Struere pontem, iv. 97* m. 
(uhi vide Var. Leet.) iv. 1 18. a. et 
alihi. Conf. NoU ad vii. 36. a. 

rc^vfoovv, absoUUe^ Struere pontem, 
vii. 34. a. Cum Accus. Ponte jun- 
gere. Boffirepoi^yc^up^Mrac, iv* 88.1». 
yc^vpoc irorafidyiurpov^ iv. 118. a. 
rov Ifrpvfiova Torafwv ^cv^avrac 
yei^vpwraif vii. 24. extr, eyeffn/pMii 6 
xopoc, vii. 36./. orav ^AprifuBocdKniy 
vrfvoi yeifvpwnam^ tn orac^ viii. 77. 
a. Metaphorice diciiur yefvpuiaa.i 
To KeuofuvoVf Igni veluti pontem 
imponere, quo transiri possit^ ii. 
107* /• Conf, ^Airoye^vpovv, 

Teiawelov, ro,Fundus,Pr8edittm,Ager. 
Et DiminutivumfTewri^wvjTOyAgel- 
lus, PrsBdiolum. cfioc dw' dvhparrohmv 
re Kol yewwe^t^v (sive yeitnri^i^v) dp^ 
KiiMtv ioTi iScoc, vii. 28. extr. ibique 
Var. Lect. et Not. Conf Scha^f. ad 
Crregor, p, 518. 

rconrccViyC) ov, o, Qui parum ierrae, 
parum agri, possidet. o^oc fjtkv yc*»- 
rreivod eloi rivd^vBpiiwtav^ — ol he froX- 
Xi|v txovoiy ii. 6. a. *A»^oiic cli^ac 
ycanre/Fac,cc rd fjiiyurra(scil,rris yetii- 
irccWifc)a>^«aoyr«cviii. 111 .m. Giossa 
Herod^ ex lih. iL rcMirccyac* ol yqfc 
veivuivTec Kal dwopovfievoi. Sie et 
Hestfch. et Suidas^ et Gregor, Dial. 
lon. sec. 1 14. Equidem istud vocab. 
non tam a verho wetv^v^ Esurire, 
^iuim ah adjeetivo wivric, Paaper, 
aut a verhoiriveoBaM^ Paiqieremesse, 
derivatstm arhUtor. Itaque commo^ 
dius apud eumdem Suidam et apud 
Timixum m Lexie. Plat. p. 68. de^ 
finiunturTei^elvai^oi fUKpdv Kal Xv- 
wpdv yivexovrec* Ac disertius eHam 
Etywioiogus Sorhom. a Bastio ad rsa 

Gregwr. p« 519. laHdaius : rcwrc?- 

[FcfivovC) oSoc» o, Voeahuhim nihiUy 
temere fichm ex 9iHosa oHm UcHane 
y€itnr6Bt0y vii. 28. /. pro yemri^y 
vel yewKthlmv,'] 

rcwpt/^ccci', Tenramfodere» CanicukM 
agere, ir. 200. /. quod ibid. paulo 
ante, opvwtretv opvyfMra viroyato. 

r^, ijf Terra. y^viroXXiyv cxcXifXvdac, 
Multas terra» (jnpe, Magnam terr» 
partem) obiisti, i. 30. m. N. y^v 
woXk^v dEiitfniaaCf It. 76. a. olnfooy- 
rf c 7^»' n Ktd viktp rf fiaaiKih ▼. 17* 
a^etlS, a, di&ilc fiaeiXi'i Aapei^ y^v 
n Kol j^irip, ▼. 1 8. m. 78* m. yL 94. 
«!• Jk^iir€fi}f^ iwt ytfc eCirrieiv njpvieoc» 
▼ii. 133. a, yi^v re Kal v^wp fipeiv 
irapd fiaeik^j yii. 133. f». Cofi/. 
/lutt^. Rerum et Pere* voc. Terra. 

Gemt, plural. aHrri ti yqf d/io/if r^ 
dpiern yeuv^ iy. 198. a. 

rffycnjfc» Terra genitus, Terras filius. 
'£^c)^0$oc row yiyycvcoc Xeyofuvov 
elvaif viii. 55. a. 

FiToxcccr, Agrum ve/ AgroB^Prsedium 
ffvtf Prsedia) possidere. dvBpi Mciy- 
Fifrc, yfio)(iovrt Ttfk Siyrco^ Tii. 
190. o. 

r^poc» aoc« n?, Seneetos. cc o yijpa'i 
/icya oXfiwg euv ireKevrrieret yi. 24. 
/ Qvod H. Steph. ait, Thes. T. i. 
coL 847. c. '* yijpat o^ccc iK^vvovei 
legi apud Herodotum" id nusquam 
inMunelegerememini. Exteriorem 
cntem, quam vemo tempore ser" 
pentes et cancri exuere solent, ut 
Romanie Senectam, eie Grceeis rS 
yjypac dieii satii notum est. Qua de 
re et aiii auctores, et ArietoteUs 
cum alibi, tum Hist. Anim. lib. y. 
cap. 15. (aliis 17«) extr. his verhis 
mentionem facit, cV^vovo-c ^c (pl Kd" 
pa^oi) ro iccXv^oc rov capoc* uarrep 
fA o^eig ro KaXovfuvov yrjpaf. 

VlveaOm, Nasci, Fieri, Esse, Tertia 
pers. plur. Jmperf. iyivearo, Fue- 
runt, i. 67. a. m. pro iyivovro vel 
iyevovrOf qubd habent ibi alii. Pro 
iyeyovee, ix. 128. extr. et 139. a. 
alii iyivero praferunt. Notemus 
varios verbi hujus usus hosce. ri5 

1) Gigni, Nasci. lifUpri r^ cra^oc 
cycvcro, i. 133. a. ii. 82. a. rf f»ipfi rp 
iyivero /3aacXcvc» Natalia dies, ix. 
110. /. Pr^et. Med. yiyova, Natm 
mim. creo rpia Koi ^eKa ycyoviic» xiii 
annos natua, i. 1 19. a. et similiier 
alM, drr ^fUutv ycydvarc, A nobis 
ettis progeniti, A nobis oriundi, yiii. 
22. m. f. (fion, ut Portus interpre^ 
tatur, A nobis stettBtis.) cxird rovrov 
rov JlepiiKKew *Aki^avipoe JSc cyc- 
yoFccy ix. 139. a. Referri hue etiam 
illa phrasis poUst, c( oS iyivovro 
^ABrivalot, Ex quo primum exstite- 
runt, ex quo ortnm coepenmt Athe- 
nienses, yi. 109. a. m. ix. 110. m. 
N. Aoristuspr. Med. habei Activam 
significationem. oi yetvdfAevot, Qui 
genuerunt, Parentes, i. 120. extr. 
122. a. f yetva ftivrff Quae peperit, 
Mater. iv. 10. m.f. 

2) Fieri, Effici, Perfici. rcj ycyd- 
ficrocl dvOptirruv, QusB ab homini- 
btts £ftcta, gesta sunt, Exord. Ub. i. 
ubi vid. Not. vfiptepa it rovrovc clxc 
tK rwv XafjUhfv yevopevovj Ad bos 
pertinebat contumelia a Samiis pa- 
trata, iii. 48. a. 

Cum Dativo maxime casu eon- 
structum hoc verbum commode inter- 
dum reddas per Latina Accidere, 
Obvenire, Eyenire, Berte aut maU 
Cedere, et simUia. ypriv ydp Kav- 
SavXjfi ycf^c^ac icoicitfc» i* 8. a. N. rp 
he KOKmc ydp eBee iravotKiri yeviadat^ 
ix. 109. m. iy dfiaprd^ ot ig lioviye- 
yovee, Delictum bene ei cessit ; Exi- 
tum habuit eum quem habere debe- 
bat, i. 119. a. ro opvyBev — cc ^^ov 
ihoKee yeyovevat, i, 186. /. ov o^c 
eyivero rd tnfidyta \priard, Non con- 
tigerunt illis boni ominis victimae, 
ix. 61. m. eyivero Ovofjiivottn rd a^" 
yia 'xp^ard^ ix. 62. a. Et omisso vo- 
cabulo 'xpn^rdf sed subinUUecto : koX 
tQv a<l>ayibfv ov ytvopiviav^ ix. 61./. 
Not et iig 3c xpd''^ "^^^^c eyiverOf ix. 
62. a. conf. Not. aii vii. 134. Eodem 
pertinet istud : ohcora jiovXevofjiivoiat 
dvdp^irotat wc rd iiriirav edeXei yive- 
oBat, viii. 60./. ubi possis inteUigere 
iOiXet 'xprnrrd yiveoBatf quemadmO" riN 

dum vii. 157. /. ait rf ei ^XivdiyTi 
irfM^y/iarc Tekevrti xpricrrri iOekei iiriyl- 
yeerOai : at U)i (yiii. 60.) multo com- 
modius repetitum inteUiaetur voeab, 
olKora^ nempe rols oiKora /3ovXcv- 
ofi€voitn iOiXEi ohora yivtaOai. 

3) £sse. TivtaOai Nostro tantum- 
dem ac clvac valere recte Wess. ad 
vii. 11» 12. monuitf provocans po^ 
tissimum ad vii. 21« ubi frequens 
hoc verbum recurrk, Jungit tamen 
Herodotus yiii. 86. b, utrumque ver- 
bum tto, ut majorem quamdam vim 
habere yivtaOai quam tlvai videatur: 
itrav ye Koi iyivovro dfieivoveg^ Fue- 
runt et ipso facto sese praestiterunt 
fortiores ; nisi forsan nil aliud di- 
cere voluit nisi Fueruntet facti sunt 
isto die fortiores ; scU, Regis prce^ 
sentia fortiores iUos reddiderat. 

01 iviroiiitrEi yevofuvoiy Qui in poesi 
fuerunt, t. e. Qui in poesi versati 
sunt, Qui poesin tractarunt, ii. 82. 
m. ^v yeyovus, vi. 37* a. idem quod 
alibiiyeyovee. SimUisperiphrasis est 
istOf €Kedv-^u^uav yc w/iac, Quando 
ezponam, Quando in expositione 
mea eo pervenero, vii. 77. a. 

4) Ubi agifur de Tempore elapso, 
frequenter verbum yiveaOai adhibet^ 
prceseriim cum Dativo consiructum ; 
quibus in locis yivetrOcu. idem fere ac 
hayiveaOiUf Interesse, Interjectum 

esse, valet. wc ydp dcci*iyc XP^*^ ^y^" 
yovsc ravra r^ xoi/icvc xpifffoovrc, 
ii. 2. m. i^. iJc ^c rpirti iifM£p>i ry 
ircuBif iKKeifuv^ iyevero, i. 113. m. 
SimiUter iii. 56. a. ix. 39. a. Cofif. 
Wess. ad ii. 175, 22. ubi commode 
eompositwoi occurrit verhum, j(p6vov 
iKytyovoTOQ xoXXov. 
rcrwoxccr, Cognoscere. ov yu^crrcrac 
rovrw»' (id est wepk rovrwv) cc /cij ooa 
avretr XcydvrMy, nempe ycKWffjccrac, 
iv. 25. /. Decemere. 'AXvdrrca cy- 
ytMa V ^vvaiTiir Ovyarcpa *Aorvaycc, 
Decreverunt ut Alyattes filiam suam 
daret Astjagi, i. 74. /. Judicare, 
Censere, Pronundare. oc TcX/iifo^flrccc 
ra^c cyyti»oay, 9Tp€vr6rd\X60pooretc. 
Telmessenses vates coinsuiH censu- 
erunt, prQnunciarunt, i. 78. m. TAO 

iyvtiffrav 'ApcoroSiy/ioy cpya dxo^c- 
^affOai /icydXa,ix. 71. m. ravrd yi- 
viatTKeiv, i, q. ofioijfpovelvf Idem sen- 
tire, Concordes esse, ix. 2. m. 

rXavKoC) Vi ov, Glaucus, Csesius, Cse- 
ruleus. eOvo£ yXavKov re irav ifrxy- 
pctfC Kal irvppoVi iv. 108. a, N. Alii 
ad oculoram et ad pUorum colorem 
referunt, aUi ctseruleo et rt^o colore 
pictum corpus inteUigunt, 

TXix^c^h Cupidum, Studiosum esse. 
Semel junctum habet vepl prceposi" 
tionem : ^cci^idic yXixofievottri irepl ttJs 
iXevOepiiic, ii. 102. m, ubi quidem aut 
ftaxofievoiai corrigendum^ aut delen- 
dum voculam vepX censuerunt uon- 
nuUi interpretes. AUbi quidem abest 
prcepositio, iXsvOepirie yXtxofievoi. 
legiiur viii. 143. a. rov avrov yXcx©- 
/icda, iii. 72. m, yXixofievoi Aiyvwrov, 
^gyptum petentes, iv. 152. a, «Jc 

OTpanfyiio-ccc rijfc 'EXXd^c y^^X^***» 
Imperator esse Grseciae cupis, vii. 
161. a, 

rXococ, ov, o, Viscum, Gluten, Vis- 
cida, Mucosa materia, iiL 112. 

rXovro^, oc, Nates, Clunes. rd ana 
dro tQv yXovTettr^ iv. 9. o. 

rXvcvc, Dulcis. Fide in Teveir. 

ryvcvnjc. Dulcedo, iv. 177. 

rXv^cv, Scalpere, Insculpere. rvxovc 
c^ yey\vfifierov£ oUm legebatur ii. 
136. a. t^* rectius ntmc cyycyXv/c- 
fiirov^: (conf, 'EyyXv^cy.) XiOoc 
o(vCi ry rdc o^ptryihaQ ykwpovaif 
vii. 69. a, m, 

rXv^Cf i^i 1?« propriCf Crena sa- 
gittse; sed et Tota sagitta, certe 
Inferior sagittse pars, yXv^c dici- 
ftir, ui apud Eurip, {Orest, 274.) 
ov^ opdO* cci|/3dXwy To^ktr VTepatTd^ 
yXv^hac c^op/cwfcci^ac, ubi rdc yXv- 
^^a^SchoUastesrdlieXri interpreta^ 
tur, Et apudNostrum ro^evfiaroQ irepl 
rdc yXv^^agirefiUiXiiarTeQ fiv/iXior, 
viii. 128. a. N, confomnino Ilrcpovv. 

rXwcroa, j|c, if, Ldngua, Sermo. fitip' 
j^apor yX«#9oav ic>t"cc, Barbara lin- 
gua utentes,Barbare loquentes, i. 57. 
m. Sie £XXd^a yXwooai' ccrra, ix. 
16. a, ^r rcKa yX. ccoaKOC IlcXaoyoc, 
I. 57« a. n^pac^ yXc^ooai' /icrccc, vi. TNA 

29. exir, icara yXuirtrap rrjy a^tri^Vi 
Sua lingua, Suo sermone, vi. 98. /. 
Xapaxriipes y\iaffini£ TitrirepetfU 142. 
extr^ Tov rriQ yXfaaari^ xapaKT^pa 
e^xpvcri iv ^vXaicp, i. 57* extr, 

T^vavTrjv yXiatrtrav o^oi vofii(ovffif 
£adem lingoa utuntur, i. 142. a. 
idem quodofwKoyioviri Kard yXibifftraVf 
ibid. fn,f, ry avr^ yXwvtrf ')(piiovTai, 
iv. 109.«. yXwaaavovhfiiy oXXnxap- 
OfjLoiriv vevouiKaaty iv. 183./. 3i €7rra 
yXjuaaiuv oiairpiiaaovTaifiy,24:.extr, 
iadrjra ^c i^opiovai rp 2icv6iiq7 oiAoi- 
riv^ yXwaaav ^c ihiriv, Sic olim edd, 
et MSSti iv. 106. et ferendum hoc 
censuere fVess, et Schcef, bene quir 
dem intelligenteSy Grcece vix dici 
posse yXdaaav tpopieiVf sed accusa" 
tivum yXdaaav referri ad aliud ver- 
hum quod in scriptoris mente hcesis- 
set, Nos cum Reizio verbum ixovai 
adjecimus; cujtisfacti rationem red" 
didimus in Var, Lect, ad h, l, 

diro yXwaarigj Ore, Oretenus; 
nempe Non scripto aut per literas. 
iyTeiXdfjiivos oi aTvo y\iaaariQ^123.f, 
ubi hoc dwd yXwaariQ opponitur ei 
quodprcecessitj eaiOriKe /3cpX/ov,ypa- 
ypag rd ol eBoKee, Sed nunc maxime 
animadvertOf parumeommode hoc loeo 
incisam vulgo esse orationem, quasi 
drro yXtiaariQ adivreCKdfuvoQ olperti^ 
neret, Immo ante diro yhaaariQ inci'» 
denda erat oratio : nam verum si 
quceriSjStructura naturalis verborum 
in hunc modum Juerit intelligenda, 
evTeiKdfjLevos oi, ^c^owa tov Xayov 
Kvp^j eTreiirelv ovry ctTro yXioaariQ, 
Tvd&og, ovj ij, Maxilla. yvdOog exovaa 

o^vrag fwvvot^viag, ix. 83. /. 
Tvwftaj Tog, ro, i, q, alias yviapiafiaj 
Id quo quid eognoscitur, Indi- 
ciiun, Documentum. rwv e^pfuv 
yvHfjLa fjLeyioToVy vii. 52. a. N. 
Tviofirij lyc. Vt 1) Notitia. ^v ^e 6 
MtXrca^iyc Kpolato ev yvwfjiy yeyovwg, 
In Croesi notitiam venerat Mil- 
tiades, Notus, Familiaris fuerat 
Croeso, vi. 37. a. N. 

2) Sententia, Opinio. icara yvia- 
firfv rrjv ifiijvj ii. 26. a, v. 3. m. icara 
yviifiag rdg i^fieTipag, Ut mea fert FNO 

sententia, iv. 53. a. r^vit e^tir yvU- 
firfVj ii. 27« a. rrivhe eyia rrjv yviafAriVj 
Hanc babeo sententiain, iv. 31. a. 
Sed ubi absque articulo ponitur cx» 
yviififivj ut iii. 82. /. ibi hcee dictio 
ita accipienda videtur, ac si esset 
exut ovTiag icara yvtifirivj certe adjeC" 
tum etiam diserte adverbium habesj 
iyia yviafirivex*^ — rac/iTraXc»'^ oiTOij 
i. 207. a, yvuifirfv drroi^lveiVj i. 40. 
f,a.sedfrequentius diro^iveaBatj Di- 
cere sententiam, i. 207. a. ii. 120. 
/. iii. 71* a. vii. 152. a, Item yvwfiriv 
diroheiKwaOaij i. 207. a. iii. 82. a. 
160. a, m, iv. 79. o. iKipaiveiv njv 
iiavTOv yvwfirfVj v. 36. a, Et iKifti- 
peaSai Ttjv yviofjLriVj unde mox ibidem, 
ot fJLev aXXoc vdvreg yviafiriv Kard 
TiovTo i^eij^ipovTOj KeXevovreg etc, Tide" 
adat yviafirivj Sententiam aliquam in 
medium proponere, iii. 80./. vii. 82- 
a, Item iaipipetv yviafJLvfVj quod La^ 
tine reddere possis Sententiae ali- 
cujus esse auctorem, iii. 80. /. 81. 
/. yvHfjiat rpelg wpoeKiarOj Propositae 
erant, iii. 83. a. 

THvSi Kard mivro ac yvdfiat avve^i-' 
mwToVj KeXevovTiavetf, Horum sen- 
tentise in boc consentiebant, i. 206« 
/. dfjLijtOTipufv eg riavTo ai yvQfiat 
trvvihpaftoVj i. 53«/. 

*AptaTay6pri »} rrXeitrrri yviaftrf ffv 
seq. infinitivoj Aristagorae sententia 
eo maxime inclinabat, sive Arista- 
goras id maxime urgebat et in hac 
persistebat sententia, {coll, infra voc, 
UoXXoc num. 4.) ut etc, v. 126. a. 
irXcoi' fiivTOt eibepi oi i} yviofjLrf Karep" 
ydaaaSat Trjv EXXci^o, viii. 100. a, 
(ubi eipepi oi ij yviafiri idem valet ac 
ri yviafiri ovrov eibepej sicut Tuiv »{ 
yviifiri ei^epe avfi(iaKKeiv,)Etinversa 
constructione : rovriy TrXeloTOQ yvio^ 
firiv (i, q. Kard yviafjLrfv vel yvwftp) 
elfjLij i. 1 20. m, ubi conf. Var. Lect, 
ravTy Kal ftdXKov r^ yvwftri irXelarog 
eifjLij vii. 220. a, 

3) Tvwfirfj Consilium, Voluntas. 
yvwfxji iKavog av^p,Consilio prsestans, 
Plenus consilii vir, iii. 4. a. (eidem 
mox ibid. «ro^/ty tribuitur.) riva 
exovaa, yviafxiiVj Quo consilio ? Quid rifn roN spectans ? Quid tibi volens ? iii. 
119. m./. ravrp rjf y^f^f^JI 'xpeiafuyrf 
iXe^a rovra, ibid. /. yvwfirfv ej^e seq. 
infinit. Hunc indue animum, Hoc 
tibi stet consilium, Hoc tibi sit 
propositum, vii. 236. /. ov oi eyiaye 
irpoffdijirofjuu Ty yvtafjori^ Non ego con- 
silio ejus me adjungam, Non ad 
iOiuB Yoluntatem me eomponam, 
Non ei morem geram, L 109. a. m. 
Alibi quidem wpotrrldetrBai rj y voi/xi} 
rivoc nil aliud signifieat^ nisi Ad 
sententiam alicujns accedere, ut 
iii. 83. a. vi. 109. /. At i. 109. 
yvwfiri fiofi nuda Sententia, sed Con- 
silium, Voluntas, Jussum et im- 
perium regiSj inteUigitur. SimiUter 
irapearrfirav ie rwr Uep^iav n^v y v«- 
firfv, vi. 99. /. Voluntati, Imperio 
Persarum se subjecerunt. 

TvwfjMv, ovoiy o, Gnomon, Horolo- 
gium solare, ii. 109./. N, 

Tvtamfiaxeeiv, Mutare sententiam, 
Meliora docere, Melius sibi con- 
sulere. Recte H, Steph, Thes. T, 
i. coL 1831. monuit, nimis restric^ 
tum esse significatum illum, ro yvw' 
vai rrfv eavrov dtrOeveiaVf njv re rwv 
ivavritav i(rxvv, qui verbo isti cum 
apud alios Grammaticos tum in 
Glossis Herodoteis ex Ubro iii. 
tribuitur, NempeyviiMnfia\eetv,apud 
Herodotum quidem, proprie nil diud 
sonat nisi ry yvwtn i, e, rpf yviafiri 
(nempe rp irporepfj^ eavrov yvwfii^ 
fidxetrdai, Priori suse sententise re- 
pugnare, Mutare sententiam, Me- 
lius consiiium capere, fieravorjtrai, 
fierayvdvai, Sic ei fiaBtiv ravra 6 
'KafjLpvarfe iyvbiiriimyee, Koi dinjye 
OTrivh» rov arparov, — ffv av frofpoQ 
dvfjpf iii. 25. m. Sic item viii. 29. a, 
^^ ri fiaXKov yviatnpa-^eere firj elvai 
(nempe Kal ytviavKere firj elvai) ofwJoi 
i^fciy, Nunc saltem meliora edocti 
intelligite pares vos nobis non esse. 
Neque aliter accipiendum istud yvta- 
eipa)^eovrtQf vii. 130. a,ubi in La- 
tina versione, pro eo quod Valla 

posueratf Suae sibi imbecillitatis 
conscii, aut quod nos eamdem in 
sententiam posuimus, Pares se nobis non esse intelligentes, fit7 aliud 
positurn oportebat nisi mutata sen- 
tentia, aut meHus sibi consulentes. 
Scilicet ThessaU olim, quum a 
GrcBcia populis Darius terram et 
aquam peiiissetf (vi. 48.) sese ei 
non tradiderant : deinde vero, quum 
AleuadiB se Xerxi tradidissent^ pu- 
tavit reXf (ut doeet Noster subfinem 
hujus cap, 130. coU, vii. 6.) de 
communi gentis consilio id esse 
factum ; adeoque laudat eos, quod 
mutassent sententiam et melius sibi 
consuluissent. 

FoY/, i7Ct 17, Incantatio, i, q, yorirela, 
si modo vera est scripturat quam olim 
editi libri praferebant vii. 191. m, 
Karael^vreQ y6]^in rf drifjM : ubi 
yoj<n saltem malleSy sed accenttm in 
antepenult. tenent Itbri omnes; itaque 
yooiin probabUi raiione corrigunt 
nonnulli Interpretes, a sing, 6 yooc, 
Ululatus, quum prtjesertim rrjv yori- 
relav diro rHv yomv nomen irtvenisse 
tradant Grammatid, (Vide Suidam 
in Torfrela, ab jEm. Porto citatum.^ 
Nos cum nostro cod. P. qui iota 
subscrtbendum aut ad latus ponen- 
dum raro negligitj y6rf<n absque ioia 
scripsimus, quo significetur per prae- 
stigiatores, a sing, 6 yorfg, Fide Not. 
ad l, c, 

TorfCf lyroc, 0, PrsBstigiator, Tncanta- 
lor. yojyrac eJvai irdvraCf ii. 33. a. 
Kiv^vvevoviTt ^i oi avdpiinrot o^ot 
yoryreceJvai^iy. 105./. Conf, vocab, 
prceced, Torj, 

Tofwg, ov, o, (fl verho yifutv) i, q. 6 
ifopTOQj Onus quo oneratur navis. 
rd piyiffra (rc5v wXoliav) irevraxttr)(^t^ 
Xliitv raXdvriov yofwv e\et^ \, 194. m, 

TopipoQf ov, o, Clavus ligneus. rrepl 
yofupovQ irvKvovQ Kai paKpovQ rrepul- 
ovat rd dtfnj\ea ^vXa, ii. 96, a, N. 
Conf, Uepielpetv, 

TovevQf toQ, d, Progenitor ; cui ex ad- 
verso respondet 6 drroyovoQ^ i. 17./. 
KpoltroQ ^e wefnrrov yoveoQ dfiaprdia 
eiiirXrfire, i,9\. a.N. Pater, Parens. 
r^ yovel rtfiiMppeovra rd reKva, Liberi 
ulciscuntur patrem, iii. 109. m. 
ubi de Serpentibus agitur. oi yoveeQ. roN 

Pareiite&. Sie rov Bi Ta^rytrdev rov^ 
yoFcac praferunt plures Ubri It. 5. 
a, ubi nos cum aliis rov% roKf oc* 
Tovrif ^Cf if » Semen genitale. ij yotyii 
Tkiy Aldwwwr ttJv dwUyrai «c rdt yv- 
vauca^y iii. 101. a. ttbi mox dein 
roidvrtir dwUrrat Oopiiv, liem de 
Serpente mare^ dvuvfxevovav rov 
Tfjv yoytjvi iii. 109« a. 
rovoct w, o, 1) Proleft^ Soboles. 6 r$c 
dvyarpoc avrov yovoct L 108. m. ro^' 
/icXXoiTO ^Heritavi yevieSai yovop, 
V. 92, 3. a« e^ 92, 4. a. chraic cp^c- 
vocyovov, i. 109. m. asrai^o ro Trapa- 
vav iovra ipaivoc koX B^\£Oq yovov, 
iii. 66. m. ftavrtvofiivf vepH yorov^ 
CoDsuIenti oraculum de lobole, ix. 
33. a. irpeefivTaroc wavroc rov yovov^ 
Nata maximus uniTersae familise, 
omnium Darii filiorum, vii. 2. /• 

2) Sexus. ra cc iptnva yovov a^- 
pifra ipd iKfgvatravy vi. 135./. 
Vow^ ro^ 6enu« cc yovv njv xoXiv 
ififiKM^ In genu projecit civitatem, 
t. e. Mkere eam adflizit, adtrivit, 
vi. 27. /. coU. 26. / 

PA«r. Fovyara. ii. BO. /. €c yov- 
vora w^ avrd ireoieiv, v. 86. m. 
\afiofjiiyqri!iv yovvdrtav, Gemiaillius 
amplexa mulier, iz. 76* m. xoXovml 
ro2(n yovpatri 4pffpei<TfUvoiy Genubns 
innixi, iv. 15% f. Camelum,^ He» 
rodotuSf kabere iv roiin owiadioun 
tnciXeai ritTtnpac fiifpavc cai yovi^ara 
riaerepa^ iii. 103. N. ubi yovvara, 
cum Gesnero (a Sohneid. ad ^Uan. 
Hisi. Arwm, iii. 3. laudato) Articuli 
videniur insteiligendi. Sic et Equo, 
qui berum excusserai, &mu]i iUius 
iv rdltn yovvatTi dtrirafiov rd .mcE* 
Xco, crura in Genubiis (in Arti- 
culis) praeciderunt, viL 88. /• Conf. 
SiceXoc. 

Pooc, ov, o, vide Toij. 

ropyvpnfy i^, i|. GIossjsb ex lib. iii. 

htvfMriputv. Subterraneus carcer. 

iv yopyvfj^ iHdero, iii. 145. o. ^if^ac 

(jie) yopyvpqc TfSjitaoac, ibid. »1« 

Povyoc, ov, o, apud Homerum quidem 

vtUgo Pertile Solum intelligitur : 

apud Noetrum vero iv. 99. m. est 

Extremus terrae cujusdam angu- rpA 

lu8 in mare prominena. Ibi nempe 
o yovvoc o SowcaKDc dseiiur iUe At- 
ticsd tractua angQlaris, qui inter 
duo maria excurrens, in Suniaeum 
desinit promontorium. Fide Notas 
ad locum diatumf et eoftf. voc. "AKpff 
ei T^ivlri. 

Tpdfifiara, ra, 1) Literee, Elementa 
scriptiurse, Scriptura. oi iMvuctc 
ieijyayov ic rovc "EXXijvac — koI 
ypdfifiarcL, ovk iovra irplv "EXXiym, 
V. 58. a« X/0OC ypafifidrmv *A99vpiwv 
irXeoc, iv. 87« /- 

2) i. q. iwiypa^Tf, Inscriptio. iv^ 
eKokoiJM ic rov rai^av ypdfifiaTa, X<- 
yovra rdZe, i« 187* a. etf. iv, 91. a. 
orifKac eonfcre ^vo, ivra\i^v ypdfi-^ 
aara, ec fiiv rijv 'A^ovpia, <c ?£ ri^y 
EXXifViKo, iv. 87. a. Noi. 

[rpafi/xarevci 6, Scriba. In Zonar^e 
Lexico, sub vooe *EircXe£a»To legun' 
tur Juec ; 'Hpo^oc* o hi ypafifiartvc 
iireKiyfTo rd ypdfifiara : qtUB verba 
nusquam apud Herodotum rejpm- 
uniur, apud quem vocab. ypafifia^ 
revc ne semel quidem oceurrit. Le" 
guntur quidem in Musis (iii. 128. 
a. m.) verba hujusmodiy ihilov (Iv 
eicaoTov rCiy fiil^Xl^vvel fiufiKlinv) ry 
yfmftfiartarn ry fiaaiKrfti^ esriXcye- 
aOcu: sedista^quceHerodoto Zonaras 
tribuit, ex aUo petita Scripiore esse 
videntwr. Hausit ista sua Zonaras, 
ut fere omnia, e Suidce Lexico, in 
quo {sub eadem vece *lSnreXiiavro) 
piiirei cuidam ex Herodot. vii. 239. 
dtu^ subpduntur heec verba : Kai 
midic' o ^e ypafifiorevc en-cXeycro ra 
ypdfifiora. At ista formula, jcac 
av#cc, £t rursus, nil aliud significatf 
nisi ** Idem verbum irikeyetTdai no- 
tione Legendi etiam in sequente 
pTfau positum reperiri ;'* non utique 
indiaatf firjaiv hane ex eadem Auc- 
iore esse ductam.'] 

TpafifiarKrrrjCf ov, o, (i. q. alUs 6 
ypafifiarevci monente PoUuce iv. 19.) 
Scriba, Notarius. o ypafifiart^rjc 
rwv ipHv ')(prtfidriav rrjc ^Adrfvairfd 
Scriba rerum pretiosarum Minervae 
dedicatarum in templo Saitanot ii. 
21«a. iVb^ Mseandriud ypafifiarttrrrfc rPA roN 

fuit PolycratiSf iii. 123. a. Apud ^rpoc oirX/roc iovrcc yv/iiv^rcc ayttfj/a 

Persas, ypafjLfiaTierrd§ fiaaiXritovg eTrouvyro, ix. 63. /. Conf, TvfAvoQ» 

oi Trdyrec VTrapxoi exovaiy iii. 128. VvfivttOQ^ ij, ov, Gymnicus. dvaifniaO' 

a. m. Xerxe copias suas lustrante, fxevocyvfiviKovQdywvaQfix.SS.a.m, 

singulorum populorum nomina ctTrc- Tvfivojraihlai, ai, Solenne ludicrum 

ypat^v ol ypafifjLaTitrralf vii. 100. sic nominatum apud Lacedaemo- 

a. In pugna Salaminia oi ypafp- nios. ^aav fuv hrj TvfivtmaiUaiy vi. 

^aTitrral regis dveypaxpov irarpodev 67* a. 

unumquemquetrierarcham qui bene Tvfivoc, i}, ov, Nudus. n-apa rolo^t Av- 

rem gessisset, viii. 90. f, ^oltri — koX avdpa o^O^vai yvfivov ig 

Tpd(l>eiv, 1) Pingere. 2) Scribere, aitrxyvrjv fuyoKifv i^pei, i. 10. /*. 

TovTov OLTiov ypdtjMMff yii. 214. extr, yvfxvol ottXwv, Armis nudati, Nudi 

Medium, Tpdtftetrdai, Sibi notare, armis, prcesertim Cljpeis non tecti, 

suum in usum scripto consignare. ii. 141./. N. qui dvoTrXot dicuntur^ 

yevofievov TepaTOQ, <ftv\daaov(Ti ypa- ix. 62./. Conf. Tvfivrfc. 

ipofievoi r<J 'woPaivoVj ii. 82./. ubi Tvfivovv, Nudare. yvfjLVtadev tS ^((pog, 

xilii interpretantur Adnotari curan- iii. 64. m. 

tes. Sic ^wa ypaxj/dfjievoc, et ravra Tvvatxrftri, ijg, ij, Gynaeceum, Con- 

ypa\l/dfjLevoQ, Haec postquam pin- clave mulierum. i^eXdovaac dir- 

genda curavit, iv. 88. a. Verum enefiire ic ttjv yvvaiKrfirfv, v. 20. m. 

tamen trvyypd^aaQai (itidem verbo TvvaiKffioc, Muliebris. hoX^ yvvaiKrjt^ 

Meddo) i. 47. m. dicitur etiam is i-KLtnrofuvocy Mulieris dolo obsecu- 

qui Ipse aliquid scripto consignat, tus, i. 91. a. ivZvvrec rrjv yvvaiKrfirfv 

Idque non suum in usum, sed in eoOiyra, iv. 146. /. epya yvvaiKijia 

usum alterius« ovk ifjLdQofieV ai he epya yvvaiKtfia 

Tpa(l>rj, ij, 1) Pictura. cyw fiev fiiv ipyaJ^ovTax^ iv. 114. m. et f. 

(phoenicem avem) ovk el^ov, ei fiq Tvvrft aiicoc, ij, 1) Mulier. Ta\eiaQ 

offov ypatff^j ii. 73. a. et mox ibid. trt^eac yvval.Kac dvr dv^fHav oyf/eai 

oi T^ ypa^j napofJLOioc» yeyovorac, i. 155. extr. oi fuv av- 

2) Descriptio,Delineatio. ^rfXtotrut ^f>cc, yeyovatrl fjioi yvvalKec' ai ^e yv- 

fjLeyadoc re eKdtrrric avriiav {nempe voTiKeCi dv^ped viii. 88. /. yvvaiKog 

Europas et Asiae), Kal oirf tLc itrriv Koxita aKOvtrtu^ ix. 107« a. 2) Uxor. 

£C ypa<l>rjv iKdtrrriy Declarabo — qualis yvvaiKa dyetrOai rf Traitl, Filio suo 

fere sit utraque quoad descriptio- dare uxorem, i. 34. m. /. yvmlica 

nem, i. e. quoad figuram ; qualis rcjcvoiroioi^ fjiij dyetrdai ic rd oiKia, i. 

fere sit utriusque figura, iv. 36. /. 59. a. {Conf. "Ayeiv, num, 1.) njv 

SimUi quodam modo iv. 99. a. ait yvvalKadTrevra^dWriv itrayayetrdai^ 

ip-XPfJLai trrifiavetav ro irpoc SdXatrtrav V. 39. /. dXKrfv wpoc rtMvri^ itrdyaye 

T^C ^^KvBiKrjc Xti^pric ic furpjitnv, yvvcuKa reKvoiroiov, v. 40. /. 

Tpvyff, wrocf o, Gryphus. xpvtrot^v- Tv^H>Cy ov, ij, Greta. rov atafiart^c ro 

XaKec ypvrrec^ iv. 13. a, 27. a, rjfutrv ilrjkieit^VTo yv^f iovrec ic 

iii. 116. a. Circa Scylae aedes, Scy- fMxnv^ vil. 69. m, 

tharum regis, XevKov XlOov, trt^yyec Tvxfovv, Creta obducere, iUinere. yv- 

re Kal ypvirec etrratravj iv. 79. a, yp(0(racdv^paciiaKoerlovCfyiti.2*7.m. 

ypwTiov KetjxtXai irpoKpotrtroif iv. 152. TtHv, {lon. pro yovv) 1) Saltem, 

/• ^» Certe. ^oKetov Bevrepelayoiv o*itretrBaif 

Tvfivd^eaOai, Gymnasticis exercita- i. 31. a. 2) Igitur, Enim, inter^- 

tionibus vacare. rovc fJLev yv/ivafo- prete jEm. Porto, qui huc refert 

fievovc riSv dv^pwv, vii. 208. m. istud, irouvai ywv rd dv eKelvoc (o 

rv/Livao'io>',Exercitatiogymnica.7rpo(r- vofjLoc) dvtay^f vii. 104./. ubi tamen 

el^e yvfivatrloitri, ix. 33. a. ywv haud minus commode Certe, 

Tvfirnci rJToCf o, Leviter armatus. Certe quidem, reddideris. roN 

Tiaviri, lyc, n^ (comm. ytovia) Angulus. 
Argentew erater a Crosso Delphis 
dedicatus, positus est iirl rov Trpo' 
vrfiov r^c yfavlif^, lu atni Angulo, i. 
51. a. viii. 122./. quasi in illo atrio 
nonnisi wvAjuiaset angolus. Vide 
Not. ad, i. 51. Similiter vero etiam 
ait Noster : r^c ^c ywl^g rcXcvrwf- 
Tog rov XoLfivpivdov e^^crat frvjpa/iiC) 
ii. 148./. An yiavlaforMnnon^em" 
per utique Angulum* verum etiam 
quamlibet Extremitatem significat? 
Et quondam vocab. Tvyos, evjus dimi- 
nutivwmykH^ia egt, per yovvog exponit 
HesychiuSy forean wcabulum Fiavirf 
etiam nil aliud nisi Eztremitatem 
Nostro significaverit. A lon. et Dor, pro comm, o, ut o^firi 
pro otffi^f Odor, i. 80. m, *itjitv pro 
"ioftevg ScimuBf i. 142. a. 178./. ii. 
68. a. 

Aa€£tv, Discere. (iavavffltfs ov^ig &- 
M^K£ ov^v, ii. 165. /. 

£^Ceiv, et in Med, ^doawdat, Divi- 
dere, Partiri, Distribuere. hu^^Ka 
jiipea daffo^yovc rwv upa$fv ec ror 
ivtavroVi DBodecim partes succeden- 
dum invicem temporum distri- 
buentee per «xmum, i, e, Annum in 
duodecim paries dividentes, ii. 4. 
a, ^vo oitKa — ^aedjuvot ig ixaripyv 
yi^pav, BiBOS rudentes utrique 
ponti tribuerunt, vii. ^ nu BW- 
^Ka ftolpag (non, is -^vw^, f^ip,) ^- 
oiftevoi sMyvTrov vava^', ii. 147* a, 
m, ubi vide Va/r, Lect. rptlQ /MMpac 
6 iSUp^c Baffdfjtevoc Trdvra rov orpa- 
rovy vii. 121. m, N, 

Notione redproca, Distribuere 
inter se, Partiri cum alio. Zaod- 
ftevoi alrov, Frumentum inter se 
partid, vii. 1 1 9. a. rpix^n laodfxivoc 
r^v iroKiv dteXi^ouri JlavrayvwT^i 
xal ^XoowvTt &^eifiC9 Trifariam di- 
visam (In tres partes distributam) 
civitatem cBm duobus fratribus ad- 
miaistravit, iii. 39, a, trpXv r&vh* 
trepov 3ia iravra hdvrfrat, Priusquam AAK 

horum alterutrum quocumque 
modo {sive omnino, utique) Par- 
ticipaverit, Sordtus fuerit, vii. 
220. /. in Orac. 

Pnet. Pass, ^i^aafMi, ?j larpiic^ 
Kard rdde trtpi ^i^affrai, Ars medica 
apud illos in hasce partes divisa 
est, ii. 84. 

Aaieiv, («'. q, iori^v) Coavivio, Epulo 
excipere. rov 'Aorvayjyc dvofi^ rpa- 
rriifj ihaiirt, i. 162. a, 

Aaifjiovioct i) Miser. hatfiovu dvZpHv, 
Miserrime hominum, Male feriate 
horao, iv. 126. a, Sed vii. 48. a, 
videtur significare O hominum 
optime, aut O vir mirifice. i ^ai- 
fiovtoiy viii. 84. /. Sed 2) daifjtoviri 
ric opfiij, Impetus quidam divinitus 
immissus, vii. 18. m, 

Aalfiwv, ovoCi 0,1) Deus. ayoXfia 
^iftovoCi Dei cujusdam simukcrum 
— -r/ya hitfwvktv TrapafidvreCf ftuo 
numine Iseso, vi. 1 2. m, ei rtc fitv Sai- 
fjiovwv pvoerai, i, 86. a. m. ei haifnav 
idiXot, iii. 119./. ravra haifju)irt ^Xov 
^v yevioBat, i. 87* extr, Sic et ^ Aa/- 
fiu>v, Dea, rrjv fuyiarrfv Zaifiova 
rjyrfVTm, nempe Isin, ii. 40. a. 2) 
Heros, Semideus. ovre Bajfwvwv ovi^e 

Be^v ofTtv ex^**'^ ^* ^^' ^' /• ^) 
Fortuoa^ara haifjiova, {i.q- alihi Kard 
rvyriv, et Oeirf rvyrji, conf, Valck, ad 
iii. 153.) Forte fortuna, i. 111. a, 

Aaivveiv, i.q. laietv. Hinc ^aivvoQat, 
Epulari, Vesci. icXiOevrec hiivwr% 
i. 211. m, haiwfiivotot iirelvai rov 
vorafiov, ii. 100. /. ro Kpia Zaivv- 
ffOoi rov fiovKofxevov, iii. 18./. 

Aolc, roc, 1?) Epulum. ri^v irpoKetfJiivriv 
IZovrec &iira, i. 211- 9n. 

AatrvfJMv, ovod o, Conviva. oi wap- 
eovrec ^atrvfJLOvecj i« 73. /. 119. m, 
ii. 172. a. iv. 172. m, rolot Zatrv- 
noveat, vi. 57* a. 

AdKpvfia, roc, ro, (i.q. comm. MKpvov) 
Lacryma. fjiriviutv vfiiv errefiype haxpv- 
fiara, Iratus vobis misit lacrymas, 
t. e. lacrymarum imateriam, vii. 
1 69. m, 

/^dKpvov, ov,rd, Lacryma. rrjcdKdv$ov 
ro ^oKpvov, Lacr^rma ex apina ar- 
bore stillans, ii. 96. a. 

p AAK 

AakTvXioc, d, Annulus, ii. 38./. 
AdicrvXoC) 6f Digitus. iwi ^aicrvXiOp 

trv^fiaWeofxevoQ tovq firjyaCf Digitis 

computans, vi. 63. m, 

AafjLirjQ {dece sic nominatai) oyaX/ia, 
V. 82. a. Not. 83. m. 

Latrav^v, Consumere, Impendere. 
Med, ovre n twv olicrjtiov ^anaveuiv- 
rai, Nihil de suo impendunt, consu- 
munt, ii. 37. m. {Loco verbi istius 
plerumque verbum dvai<nfwvv usur- 
pat Noster,) 

Aairdvrjf lyc, Vt Sumtus. olKritrj dv^pwv 
^airdvrjy Cum militibus suo sumtu 
comparatis, v. 47. m. 

^dwehov, ov, t6, Solum, Pavimentum, 
iv. 200. m.f., 

Aapetog, Persicum nomen, idcm va- 
lens ac Graecum ^Ep^elriQ, id est Co- 
ercitor, vi. 98. /. N. Coercere cu- 
piens interpretari maluit Portus. 
Nam, ut oxpelijj (inquit) valet Videre 
cupio, et Tv\j^£i(o, Veiberare cupio ; 
sic ab ep^b), Futuro verbi ipyu), ftyr^ 
matur epUl(o, Coercere cupio. 

AaaatrOai vide in Ad^e<rdat. 

AatrfjLo<l>6poQ, ov, 6, »J, Tributarius, iii, 
97. a. V. 106. extr. ^ieTrefiwe eQ raQ 
etovTov Batr/jiotfMpovQ woXiaQ, vi. 48./. 
wpoeiwe Toltri iijvrov ^atrfiti^poitn, vl. 
95. a. m. ^ltoviriv wdtrav KaTefrrpeypaTO 
^atrfiotjMpov clvat Ueptrritri, vii. 51. a. 
m. »j Trao-a ixtopri) rjv vwo fiatriXrja 
^afffjiotf^poQ, vii. 108. a. 

AareetrOai, 1 ) Tribuere. Ttov Betov t^ 
Ta-^iaTtfi wavTtov t<ov Bvrjrtov to Td^ 
Xitrrov ^aTeovrai, i. 216. extr. 2) 
Comedendi, Vescendi notione lege- 
batur olim KvdfjLovQ ovre rptoyovtri ovre 
exf/ovreQ ^aTeovrai, ii. 37. /. ubi nunc 
wareovrai. Sic et ^areovraiprceferunt 
probi codices ii. 66. a. m. ubi alii 
Ctt»» editis waTeovrai. 

Aav//(Xc(iic, Largiter, Abande. Vit. 
Hom. 5. /. 

Aai^cXi^c, eoQ, o, i}, Largus. el^opeero 
avTov ovTto ia\(/t\ei htopey, iii. 130./. 

Ac particula, \) In exceptione, quis 
subjicitur Negationi, ponitur loco 
particulce wXrjv, Nisi, aut wXrjv ori, 
Nisi quod. dXK^ fxev vvv ovk etf^pdieTO 
tpy^ hvvaroQ elvai — , el ^* etovTov AE 

\io(ir)<rdfjLevoQ avTOfio\riaeie,\i\. 154. 
m. ubi el le idem valet ac w\rjv ei, 
Nisi si. Kar d\\o fiev ov^ev, daOeveoQ 
^i iovTOQ etc. i. 143. a. ubi ^i idem 
valet ac w\rjv ori, Non aliam ob 
caussam, nisi quod etc. /car' aXXo fjLtv 
ou7ei', tJMJit^fievoQ ^i etc. ix. 109. m, 
f. id est, w\rjv oTi etj^ofitlTO, Nisi 
quod metuebat. aXX^ fiiv ovdevl 
e\(o dwoarjfirjvatrOai, — ori hi etc. 
Nullo alio indicio confirmare pos- 
sum, — nisi eo quod etc. ix. 71- a. 

2) Pleonastica quadam ratione 
ponitur Zi particula initio apodoseos, 
repetita ex protaseos initio. ewel ^i 
avTov eipero o AarvayrjQ, — o oe c4 
itovTov re et^rj etc. Postquam vero ex 
eo Astyages quaesivit, — tum ille 
dixit, i. 116. 772. rjv ^i firj e\<ov «Jra 
^aivrjTai,trv ^i vofii^e r^ fidyto avvoi' 
Keeiv, i. 69. m. iwei M — e^eovro t<ov 
arpaTrjyCJv, — oi ^i ovk etpaaav, Quum 
vero — rogarent imperatores, — ne- 
garunt hi id se facturos, ix. 117. a. 
oaoL di — 6fi6y\toaaoi rolai K.apai 
eyevovTO, To7ai ^i ov fiera (nempe ov 
fieretrTL rov ipov rov Kapiov Ai6q.) i. 
171. extr. oaoi ^i rov ^rjfwv eaKov 
ewiyafioi, o^oi ^i etc. i. 196.a.m. Sic 
et iv. 66. /. Similiter, rtov hi dWtov 
oaoi — , TovTovQ hi etc. ix. 85. m, ubi 
quidemvulgoTovTovQ Zrj legebatur,sed 
TovTovQ ^i probati libri dederunt. 

3) Etiam ubi in protasi non adest 
^i particula, adhibetur illa interdum 
in Apodosi, quando idem subjectum 
orationis in Apodosi est quod in pro- 
ta^i. Kal ewedv fiiv (rj \ifivrj) eKperj 
e^to, i} ^i T^re etc. ii. 149./. ei fiiv 
toIq KopivOioiai 0/Xa ^v wfyoQ tovq 
KfpKvpaiovQ (id est, ei oi KopivOtoi 
<l>i\oi -^aav T<ovKepKVpai<ov), oi ^i ovk 
dv <rvve\dl3ovTO etc. iii. 49. a. ei firj 
avrrj (av) ^fjUp^iv ytv<oaKeiQ, av ^i 
wapd ^Ar^atrrjQ wvOev, iii. 68./. rotcrt 
(/o«. pro oTai) fxiv dv ^ dyoprj, — ot 
M etc. ii. 39. m. Eadem intelligenda 
videtur orationis structura et ratio 
1. 125. m. ubi post dwo Mi^d^ov non 
nisi leviter incidi debebat oratio : Kal 
rd fiiv avTe<ov (Jonice pro d fjiiv av- 
retov) o KvftoQ avvd\ia€ Kal dveweiae A££ 

diriaTatrdaidno Mijdofv, etrri 2c rdhe : 
Persaruin,»ii^tt«Y,plares suntgentes : 
quarum quas in concionem vocavit 
Cyrus et ad defectionem a Medis 
solicitavit, eae bse sunt : qu^se deinde 
.enumerantur. 

4) ^i particula svh initium ora» 
tionis posita^ nannumquam post in- 
terjectam parenthesin, ita repetitur, 
ut Latino sermone commodissime per 
verbum Inquam, aut per conjunctio' 
nem Igitur, reddi possit. ypoyov hi 
iTriyivofieyoVf ira^ KaretrrpafAfiiyiay 
ir)(eh6y irdvTWyrHv iyTO^^AXvoi iroro- 
fwv oiKrifjtey(Ov'fr\7Jy ydp — Dd/i^vXoc' 
KarearfHXfiueytav ^e Tovnav etc. 128. a. 
et 29. a. ij ^e fitfTrfp ^epeTifirf^ rews — 
Kaxdv, ij ^e el^e avTrj etc. iv. 165. a. 
Zevrepd a0c Xeyovtri Tadey — Xeyovffi ^i 
avToltn Tavra ^cp^i^cc^iy, yii.l36.m. 
et f. ubi vide Not, irei6ofievoi(ri hi 
Tavra 'AOrjvaioitriyKai Xeyovffi^^^Qva^ 
— TeXevTrjaiMtfjLev'*' Tavra ^e Xiyovai ij 
vpofjLavTiQ ypq. ^evrepa rdhe, vii. 141 . 
a. et m. Eodem pertinere videtur i. 
127- €t. iK ^e Tov KoXrrov tov ^loviov 
'AfnpifivrftrTog, 'EircffrjDo^v, '£iri3d/Li- 
vtOQ' o^og M iK TQv 'loviov Kokvov, 
Hic igitur (vel Hic, inquam,) ex 
lonio sinu. 
Aeecv, ( Acb), ^ijenu, heheKa) Ligare^Vin- 
cire. Tovg ')(a\ivovc Ik Tratrad^wv 
heoverif Frena paxillis (ad paxillos) 
adligant, et ex eis suspendunt, iv.72. 
f. (conf. *Eic^£6cy.) i^ ireZaQ ^rftravreQ 
(avTovo), Compedibuseosvincientes, 
y. 77«fn* e^riffav avTOv ivt OavaT^, ix. 
37« <>• trvWaf^wv ertjteaQ e^fi<re Tiijy iirl 
davaT^iscil. Mtrtv,) iii. 119. a.N. al 
'treBai iv r^trt e^ehearOy {lon. pro i^e- 
hvTo) Compedes quibus vincti 
erant, i. 66. f. v. 77. m. oi fjiev 3iJ 
i^e^earOf iii, 143. m. heSevTOQ ^e tov 
^Kv\aKOQ, y. 33. m, hhfievotf iii. 
39. extr. ubi hhafjieyoi prafert 
noster cod. Pb. 
AietVy contracte Aecv, fut. ^etjaetVy 
quasi prcesens leetv per syncopen 
ex hieiv essetformatum: InAccusa- 
tivo non nisi Impersonaliter usur- 
patur, significatque. 

1) Oportere, Debere \ ut el Trdv- A££ 

tWq elee iroXtfuiy, vii. 9, 2. m. mpaQ 
vrjaQ ehe irpoavavirriyietrBat, vii. 114, 
/. eVe/ ff^eac e^£e /Lidxi; ^cajcpcO^vac, 
ix. 58. a.m.HocsensUy auctore Vak" 
henarioy i. 155. extr. correxi ifiol — 
fjie\ti(ret rd ^ec ^occc»', pro eo quod oUm 
erat rd^e wotelv. Hinc derivatum 
particip. liov vide infra suo loco* 
Imperfectum ehe, Oportebat, De- 
buit, ita usurpare amat Herodotus 
vt significet Hoc erat in fatis, In 
fatis erat ut boc fieret. ov ydp eiee 
Na£/ovcaVoXe(r0ac, v. 33. a. eZee dvd- 
nvtrra yevofieva ravra Kararravffai 
etc. vi. 64. a. errei re ^e e^ee oi xaKWQ 
yevetrdaty iv. 79. a, ix. 109. a. m. 
e^ee Kard t6 deoTrpovtov vdaav rrfv 
*Arrcjnjv ye^eaOac viro Uepirritrtf viii. 
53. a. Conf. Aeov. 

2) Abesse, Deesse, ea sententia 
qua dicitur ttoXXov ^ec, Multum ab- 
est. fjv fxrj Twy trwv ^ei^flT^jNisi tu mihi 
defueris ; propriCy Nisi ea, quas 
tuarum sunt partium, mihi defue- 
rint, iii. 155. m. tov xXevi^oc aiel e^eey 
Semper major pars {itineris) adhuc 
deerat, t. e. nondum confecta erat, 
iv. 43. m. Conf. '£7rcSc'ecv. 

3) Huic usui verbi hl adfinis ille 
est quo dicimus ^ei fiot TovTOVy Hoc 
mibi deest, id est, Hac re indigeo, 
Hac re mihi opus est, Cujus ex 
formulce analogia v. 38. extr. {ubi 
legitur eZee ydp 5iJ (rvufUiyiriQ TtvoQ oi 
fieya\riQ e{evp»y0^mc) satis iuerat di- 
cere t^ee — /xeydXiyc» ct prorsus abun- 
dans videri possit verbum e^evpriQ^- 

' vac, nisi aut subintelligas wq aut ware 
eievpjfidrjvatyautstatuas duas diversas 
verbi Zel constructiones in unam esse 
confusas ; alteram hanc, ehe ydp oi 
uvfifAaxiriQ tivoq fjLeyd\riQ,alteram hu' 
jusmodiftSee (rvfifiaxiriy fJLeydXriv ejev- 
priOrjvai oc. Nec vero solicitari libro- 
rum scriptura debuitx Certe similiter 
dictum habes apud JEschylum, Pro- 
meth. vs. 876. fiaKpov Xoyov ^ec ravr 
eireJeXdccv rojowc: nempe wtrre e7re^e\d. 
TopwQi Simillimum item istud Pla- 
tonis ex Repub. libro v. ab H. 
Steph. et Budceo citatumi <Jc tnpo^pO' 
rifiiv h7 aKpwv elvat rwy dpypvTWV. Passivum ^itaQai, 1) Indigefe, 
Cupere,Desiderare. fierpifay ^co/ieVo», 
Modica desideranti, iv. 84. a. tM- 
oyro diiPtigTov Hi<rafuvovy Vehemen- 
ter eum desideralsant, Cnpiebant 
eum sibi adjangere, ix. 85. a. irtdy 
Miayrai j(pdffdai avroig^ Quando illis 
enpittnt uti^ ii. 173. m, 

2) Rogare, Orare, Petere ab 
aliquo. idti^Gii /^aptlov, Im aviy 
KaTa\tl<fSrjyatf iv. 84. a. dtofityoQ 
UoXvKpcLTtos trifiy^/ai iwvt^ orparoy, 
iii. 44. b, dittrOai (scil, avtiwy) n)v 
ra^xforrfv fiorfiitty,i, 81./. hofjttyog 
{nempe avrtay) Kpoioa ^rfiitiyy i. 
83. a* ical trtv tiofiat firf ^itodai 
dyofxaty, Et te rogo (te oro) ne petas 
(ne postules) illicita, i. 8. extr. 
fBttjSrf (scil, avrov) «Jc Kal trap ibfv- 
roy 7rifi\l/aQ Moiro <rrparov, Rogavit 
eum ut etiam ad se mitteret et 
eopias peteret, iii. 44. a, ola Kopra 
^tofxtvoQy viii. 59. m. possis perinde 
aut quippe enixe flagitans inter- 
pretari, nempe Enixe rogans duces 
ut rescinderent decretum ante 
captum ; aut quippe yebementer cu- 
piens, nempe irritum reddere su- 
perius decretum, ^taxiat rd fiefiov- 
Xtvfiiva, ut ait Noster cap, 57. /. 

3) Vexatus locus est iv. 11. a. 
m.N^rrjv rov ^ijftov ^petv yviafirfVy «c 
die(tKkdo(rta%ai rrprjyfia cciy, ftrfii irpdg 
iroXXovg Btofitvov Kivdvvtvety ; ubi in 
verho ^tofjttvov hcerent Interpretes; 
nec tamen obscura sententia est An- 
jusmodi, Neque necesse esse ad- 
yersua plures adire periculum. 
Nec vero cum Larchero aut cum 
Corayo (apud eumdem Larcherum) 
statuendum Jueritt in isto verho ^ed- 
fjLtvoVf quum pnecesserit voced^, 'jrpfi'' 
y/tia tautohyiam inesse; quam tauto- 
logiam ferendam Corayus judicavity 
Larcherus autemy illa offensus, de^ 
lendum verhum htofuvov censuit, Quin 
potius videndum, ne hoc loco plena 
locutione usus sit Herodotus pro 
eUiptiea quam al^usurpavit, Nempe 
quum alias apud Scripiorem nostrum 
(i. 79. a, 207. a, vii. 12. a.) hcec for^ 
mnda, Tpfiyfid iort (ov xpijyfid effri) Tovro woitly^ sigmfieat Necesse est 
(N<m neeesse est) hoc facere ; 
videtur subintelligendum vprfyfiadto- 
fitvov eoTif Res debita (neeessaria) 
est hoc facere ; avt Res desiderat 
(petit, requirit) ut hofe fiat. Deni- 
que, etiam »i Itofitvov non ad prnece- 
dens irprjyfta referretWf ne stc 
quidem statuendumforeti tautoloyiam 
^oti isti inesse ; sed, vel sie, locum 
suum commodissime tueri hoc ver- 
humpotuerUy ethoftevov idem €bc Siov 
valuerit, 
Aei^etViSive ^ittv,fut.hiireiVjTmieref 
Metuere. Absolute poskum verhutn : 
^eitrag ^troi^evyiiyv.Sequente ftrfpa^- 
ticula : ov ydp i^eura ft^ itrohiBii^fieVy 
iv. 97. m, ^titrag ftrf ete, iii. 185. /. 
Seq,Accus,hi(ras ro uHko^ rovfrXoov, 
iv. 43. a, ^ieravrarrivrivtVy i. 86./. 
h^oiKiog rifv 6\piv, i, 107. h. Seq. vtpi 
cum Genit. dtioag vepi eworov, ftrf fttv 

dTOKTtivas 6 dht\<l>t6s «PXP» ^*'^ (J^^ 
se) timens, iii. 30. m. f. Seq. ^epl 
cumDativo : ^titracirtplrolot^EXKrftn 
(Metueii6GT8Bci8);ttJ ov ^vviafvrat rov 
fidp(iapoy ^tp^\i(r6at,vn,i6S.a»N. 

AtiKriXoy, t6, Imago, Speeies, Simu- 
lacrum. rd ^tixrfXa rtiv iraQitay avrov 
wKT^s vottvot, rd KoKiovtri ftvtmifnu^ 
ii. 171. a, 

/^ttKvvtiv et AttKvvvai, Mon8trare,Os- 
tendere. httKvvairt napa^tiypara ve- 
KptSy ^vXtva, ii. 86. a, oi di r^j^aa^tXei 
htiKvvatrt tiavTovc, iii. 1 19. a, heiKv, is 
rl vel eg Ttvd, Digito monstrare, 
Digitum intendere. afta re eXeye 
ravra Kal eheiKwe ec rov Barrov, iv. 
150./. detKVvciQTriv yrf^frefHodovniv 
ii^ptro ev rf irivaKi evTeTftrfftivrfv, V. 
49. m. ^etKVvvra ig iKariprfv rov 
^tiirvoo rrfv vafHttrKevTfV, ix. 82. /. 

Aor, 1. Ae^at (/on. pro he7(at,) 
Sic hi^ai tKatrra cum Aldo agnoscunt 
prohati Ubri iii. 184. /. ubi quidem 
alii hl^ai praferunt, In het^at vero 
cum edd, vett. his consentiunt seripH 
Zt6ri omnes vi. 61. /. ubi nuUa ne- 
cessiias urgehat ut ^^at eorrigeretur„ 
Vide ihi Var. Leet. In compositis 
quidem plerumque exsulat iota. dm- 
Se(ac, eriSefac, ^ce^e^av, KaTadi^ag, AEI AEl Tameu etiam m eVt^cZ^cu vi. 61. /. 
eonsentiuni veteres itbri omnes, . 

AeiXj^y 1J9 Vespera. irepl ^e/Xiyi/y Sub 
yesperamy ix. 101. m. ubi opponitur 
irpwL iri nf c y^fUfniQ, ictpi ZeHXriv irp*)- 
ttlVy non^ Circa matatinum crepuf- 
culum aut Circa diluculum, ut cum 
aUis Portus vertit ; sed, Post meri- 
diem, Hora pomeridiana, Tiii. 6. a. 
iST. BtfXjfv ml/i^v yivoftiv^v ^vXaf ay- 
resf Exspectantes illius diei vespe- 
ram, Sub occasum b(^s« viii. 9. 6. 

AecXecy i|, o»', Timidus. De animalibuSf 
oou fuv }f/v)(riv heiXdf iii. 108. a. 

Acl/ia, rocf roy f. g^. 0o/3oc9 Metus. 
KXcofievca ^ci/ia eXape 2(7rapTirireii^Vf 
vi. 74. a. ')(pri<mipta eg ^e</ia oi^ac 
fiaXovra, vii. 139. /. iv heifjiart /le- 
yoXtf icare<rrc4iircc, viii. 86. a. ec 
Belfia ireaovra rov /Sao^tX^a, viii. 118. 
f». ZelfxaroQ fieyakov eiriKpefiafuvov 
(avrolc), ix. 33. /. 

^ifioiveiv, Metuere, Timere. Cum 
Aceus.. ut rrjv Hepaeiav dvvafiiv, i. 
159. a, rov OavaroVf iy. 164. m. 
rovTovj yiii. 103. m. /. ro airo i^ep- 
^eo), yiii. 15. a. Se^ptente fi^ parti- 
cukif i. 165. a. y. 16. m. yiii. 68, 3. 
Cum Prcepos, irepi. irepi eiawf ^i- 
fjtaivovra, iii. 35. /. wepi a<lUtn av- 
rolo'! BeifjuuvovreQf yiii. 74. a. wtpi 
avrf rt^ tSlep^j^, yiii. 99. / TCpi irdoy 

r^ ^ABrfvaitav x^^Plff ^^* ^^' ^* ^^^ 
vxep Pr^epositione : leifxaivia virep 
vfjiifavy yiii. 140. /. 

Ahsolnte ponitur iv. 1 36. /. 5ci- 
fjtaivovrec cfievere, Metu mansistis. 
hifmiviavf iii. 72. m. ti6» quidem 
lifMae subintellipitur, Kaiirep Beifiai- 
vovreg (nempe ^e\eir6at)f Ofitag e^e- 
KDi^ro, iii. 51. extr. Vitiose olim le- 
gehaiur SeifiaivovtrriQ 01 rrfQ orpariiJQf 
yi. 28. m. pro Xifiaivovorig. 

Conf, 'Xirep^ifjLaivew et 'Yiro^ci- 
Haiveiv. 

iLeifiariMVi i, q, ^/3clv, Timorem in- 
cutere, Terrere. e^ei^atov rowc^Iw- 
vac, yi* 3. extr» 

Aciv, vide supra in Aeeiv. 

AeivoXoyeco^ai, (i. q. deivov woielffdai) 
Grayiter ferre, Lamentari. Kfwiooc 
fjMKKov ri ehivoXoyeero (rov rov fratioQ Bdvarov) ort fuv dritcriive 
etc, i, 44. a, Hoc verbum^ ut HerO' 
doteum^ adnotavit PoUux ii. 124. 
Aeii^oC) T?, ov^ 1) Acer. dvrfp Zetvog re 
Koi iro^oc» Vir acri ingenio et multae 
scienti», Acer (Solers) et callidus, 
y. 23. a. «. Ubi de Re agUur^ com- 
mode Yalidus, Yehemens, redditur ; 
ut BetvoQ tfiepoCf Yehemens cupido, 
iz. 3. a, 

2) Durus, Dirus, Ssvus. dvi^p 
^etvoQ Kal araodaXoc, ix. 116. a. Et 
in Neutro genere : ^apeif ietvov 
eloKee elvat seq, Infin, Durum, Graye, 
Indignum, Non ferendum videba- 
tur Dario, i. 187. ^n. Eodem referri 
potest formulaf htvov vel leivd not- 
eloBatf de qua mox, 

3) Timendus, Formidabilis, Peri- 
culosus. Kai fjuH rov rroTt^a rovrov 
elvat Betvov ov^ev eri, i. 120. m, tU)i 
svbfin. cap, tjtofiepov prohtvov habes, 
ovhev ^tvoi rot evovrat firj dwoariioaty 
Non est quod verearis ne a te defi- 
ciant, i. 155. extr, et ibid. paulo 
ante, «c — fi^re ^etvoi rot eof^i. Simt- 
liter ov^ev ietvoi rot etrovrat /ijj — /Jo- 
riBeitMxt ravri7,yii. 235. m, Etin Neu- 
tro aenere: rolat vriotian^at ^v ^etvov 
ohhvf (t. o. paulo ante, Jfaav ev trKitrri 
rov ^^ov) Nihil eis.Timendum erat, 
NuUum imminebat Periculum, i. 
143. a, 151. b, Kai trt^t elri ^tvov 
ov^ev, Nihil eis esse metuendum, vii. 
203. m, ov ydp fiv Betvovy fin etc, Non 
erat verendum ne etc, NuUum erat 
Periculum, i. 84. a, rovro ^iri htvov 
yivercu fijj etc, vii. 157. *»• /• ro 
hetvovroneitroftatfyn. 11./. Demque 
per Metonymiam hetvov rt intelligitur 

* Metus ipse^ aut Cogitatio periculi. 
Kaiat^tatliovXevofJtivoitn^etvov rt e^e'- 
^vve, — ri hti dvhpto&ivreQ {pl Tral^ec) 
froiiyVovffi, vi. 138. m. ubivide Not, 

4) Frequentata Nostro formula est 
Aetvov votelv vel iroteltrOtu, Grave, 
Durum, Indignum, Dirum, Non 
ferendum sibi aUquid judicare ; 
Graviter, ^gre, Indigne ferre ; sub- 
inde etiam commode reddas Indig- 
nari, Quiritare, Lamentari. rov le 
liatrikia — ^ciya votietv, scil. ravra, AEI A£K ii. 121, 5. a.TUfy aWuv^KXaioyTwy 
jcai Suyd irouvyrioyy iii. 14. m, Ztiyd 
Zi iroievyrtMfy avTewy, v. 41 . a. m. ttoX- 
X^ ^tiyoTepa eTroiee (ravra), vii. 1. a, 
Sic etiam ferri potuerat, ac forlasse 
debueratf id quod olim ix. 33. /. vul- 
gatum erat, aVouVavrcc {nempe ravra) 

' ^eiyd eiroievy re koi etc. ubi duobus 
ex codd, eiroievyTo Kai recepit Wess, 
quod alius Scriptor haud dubiefue- 
rat prcelaiurus, sed Nostri stylus 
non necessario requirebat^ ut supe- 
riora exempla ostendunt, Alibi qui- 
dem utique in Medio etiam genere 
usurpai hoc verbum eadem in for- 
mula, Zeiyov ydp 'xprjfia eiroievyTO 
VTTO yewy oXiyaty ig (fivyrjy TpdirtaQai^ 
viii. 16. /. ubi nunc maxime animad' 
verto vitiosum esse quod vulgo scri- 
bitur TfHnretrdai : quoderratumfraudi 
non fuit adcuratissimo Schcefero, ol 

■ Av^oi Zevyoy erroievyTO t6 Kay^avXeut 
irddoQ, i, 13. a, heiyoy woievjjLeyoi vtto 
Mi]B(i)y apx^flrdat, i. 127. a, EeivoyTe 
iroievnevoQ Ka\ ovk d^itav vtto RXco/zc- 
veoQ pacriKevetrQai^ v. 42. m, tov ^e, 
^eiyov voiriardijievoy (tovto), ii. 1 33.a. 
raura ^e heivd iroiev^yoL o^toi, ii. 1 6 1 . 
f^eivovTnroievfjLeyoc^AtTcyvpiovQllep- 
(Trjtn KaTayeX^y, iii. 155. a, ubi ad- 
jectum Ti pronqimen immerito suspec- 
tum habuit Valch, ^eivd TroievfjievovQ 
ei (r<l>eaQ aiel KaTa\d/jL\peTai,iv, 33. m. 

, /. o ^£ deivoy Ti 7roir)(rdfJievoQ (tovto), 
V. 33. a, deivov ti Troirj^rdfjieyoi veaQ 
ovTia 0-01 oXiyaQ Xvfiaivetrdat, viii. 15. 
a, N, Sic et v. 87. a, m, Similiter 
^eivdv ydp n (sic scribendumcumnos- 
tro cod,F, non ydp toi) eiroievvTO yvv- 
oTiKa €7rl raQ 'AOiyVac (TTpaTeveaQaiy 
viii. 93. b, Locoformulce o^toq ^eivov 
TToieeTai reperitur etiamrovTov ^eivov 
Tiey(ei, Sic tov M deivov ri e(r\e drifjLd- 
^eaQai icpOQ JIei(yi(rTpdTOv, i. 61. a. m, 

AeivdQ, 1) verbis junctum, Acriter, 
Studiose, Vehementer. hivHQ ^(rav 
iv (j^vXaKycri, Diligenter, Studiose 
custodias agebant, iii. 152./. IUovto 
heivCiQ Tov Ti(rafievov, Acriter, Vehe- 
menter cupiebant Tisamenem sibi 
adjungere, ix. 35. a, ^eivdSQ yXixo- 
ptvoi Trepl TrJQ eXevQepiaQ, ii. 102. m. Sed ^eivitiQ (^epeiv, Graviter, ^gre 
ferre, Vehementer dolere, ii. 121, 
3. m, Sic TrepirffjLeKTiioy rrj avfu^prj 
8ecvu>c> i. 44. a, .2) Cum Adjectivis, 
Valde, Admodum. fuXaiva hivdjQ, 
ii. 76. a, et /. dvvtpoQ ^etvwc ecri 
TavTrf, ii. 149./. iii. 5. extr, Simi- 
liter TTiKpoQ ^eiviaQ prceferunt edd. 

, ante Wess, cumpluribus MSStis iv. 
52. a, m, ubi nunc . aivCiQ. Vide 

' Var, Lect, et Not, 

AetTrW^etv, Coenam praebere, Coena 
excipere. lenryitioyTeQ iBiep^ea, vii. 
118. a, Trjv lEiep^eii} (TTpaTirjv^hevjryi^ 

. (racri, ibid. m. 

Aelpeiv, {lon, pro Upeiv) Excoriare. 
(ritifAa Tov KTtjveoQ heipov(n, ii. 39. a. 
Sic et dTToheipeiv, 

Aeiprj, rJQ, ij, Collum. rd diro rrJQ BeipffQy 
id est, Collaria, Monilia uxoris suce 
Delphos misit Crcesus, i. 5\.f,N. 

AeKaerrfQ iralQ, Decennis puer, i. 114. 
fl. 

AeKdfxrfvoQ, ov, o, 9}, Decemmensium. 
Tf (ia(ri\rjoQ aipe(riQ cq Ti^y vaTepairfv 
Trfv ^ap^ovlov iirnrTpaTrftrfv ZeKdfiri^ 
voQ tfv, Decimo mense postquam Da- 
rius urbem ceperat, hanc expeditio- 
nem suscepit Mardonius, ix. 3. /. 

AeicaTTijxvc, eoc, o*, ly, Decem cubito- 
rum. leKdirriyyv )(d\Keoy Aia dvi^ 
QrfKay, ix. 18. a. 

Aemrevet V, Decimare.rovrovc ^eicarev- 
(raiTi^ eV AeX^oto*! Qe^, Hos Delphico 
deo esse decimandos, vii. 132. /. N. 
ubi alii intelligunt ipsos homines 
esse decimandos, ut eorum decima 
pars sive occideretur ad placandum 
deum, sive venderetur ita ut emtionis 
pretium deo consecraretur ; alii in- 
telligunt, bona eorum esse deciman- 
da. aVayica/(i>c ej^ei ra x/^iy/xara 
^eicarevd^vai r^ A(t, i. 89. /. 

Aejca^vXot, In deceni Tribus distri- 
buti Athenienses, v. 66. b, 

AeKeXirf, Pagus Atticus, qui alias ij 
AeiceXeta. Vide Ind. Rer, et Person, 
voc, Decelea. Notemus hic formU" 
lam istam, iK djjfiov AeKeXefjQev, ix;. 
73. a, 

AeKecrQcu, {Ion,pro ^ej^co-dai^Accipere, 
Recipere, Excipere, 1) Accip^re AEA 

Donunif ohlatum, omen. Ae^aueyotf 
dvrl rov \afiuy, 'HfM^oroc» dit Suidas. 
hxo^eyog ^ufpa Trap* eice/yoi/, iii. 39. m. 
70 ^i^fjteyoy e^ EKtiyov diKBtrSat, yiii. 
114. a. N. hKOfuda rd ^c^ic, viii. 
137- /. hiKOfWi Toy oliayoy, ix. 91. /. 
Conf. Ae^afjLeyii. 2) Recipere urbCf 
domo ; Hospitio excipere. ^iKc&Be 
dyadf vof HeKriorpaToy, — Kal e^- 
KoyTO avroV, i.60./. tlepidy^pov iraT^a 
i^iKoyTo, iii. 51. extr, 6 ieKOueyotf 
Hospes, iv. 26. a, Sic oi hKOfjieyoif 
vii. 119. /. 3) Admittere, Probare 
dictum alicujus, Accipere conditi^ 
onem propositam» ov leKOfieyoi irap 
avTOv, diro deov yeyioBai aySpwTroy, 
ii. 143. m, di^afjiiyoyQ rov \6yoy roy 
ff^i 'M.ovpvy^i^tiQ trpo^ipti, ix. 5. a. 4) 
Excipere, Manere, Exspectare hos^ 
iem. Ze^dfieyoi ew 6\iyoy ^poyoy rovg 
AaKedaifjLoyiovQ, e^tvyoy oV/ffWjiii.S^. 
/. ehiKoyro tovq QeotraXovQ kvpa^" 
\oyraQ, viii. 28. b, 5) Idem quod 
iK^iKeirdai, Excipere, ea notione qua 
V. gr. nox diem Excipere dicitur, t.e. 
Sequi. Ik ^e rov oreiyov — ro 'A/wc- 
fiimoy ^iKerai, Angustias illas excipit 
Artemisium, vii. 1 76. a. ubi quidem 
nonnuUi eic^eiccrai praferunt,quod ni- 
mirum exscholio hucinvectum videtur. 
Reperitur etiam Pmteritum Pas- 
sivum notione Medii. heliyfjiiyoQ 
')(pjjfjiaTa, Qui pecunias accepit, ix. 
5. a. m. 
^\edl^eiy, Escam imponere. cireav 
ytaroy voq ^eXea'^ irtpt dyKitrrpoyf 
ii. 70. a. 

^\Tioy ZiKTvxoy, Tabella duplicata, 
Pugillares, vii. 239. m. 
^\toq, ni Tabula, Tabella. rriy It^i' 

l^ovro SeXroy, viii. 135./. 
AeX^c, ov, 6, Civis, Delphus vel 
Delphicus ; et oi AeX^ol, Delphi, 
Delphenses, Incolas urbis cui olim 
nomen Pytho, i. 54. Perperam 
oUm dle\<^i6y pro AeX^ov legebatur 
V. 72. / 

^ifuiy, Construere, Munire. thifiay 
r^C rdil^pov rd )^€/Xea, i. 171* m.f. et 
mox ibid. olKiifJLaTa e^ec/iav, rrjy trrpa- 
riijv n}v ^eifiatray ro reIxoc,ix. lO.m. 
t6 relxoQ elilfjLrjfTO, vii. 1 76./. r^c olov AE3; 

— n}v eleifiay, ii. 124. m. dfiaiiroQ 
fjdrf fiovyri lilfjirfrai, vii. 200. a. N. 
Aeyhpeoy, t6, {lon. pro comm. ^iy^poy) 
Arbor. ivlhiy^peoydyaPdQ,-' dinhwy 
^e drro rov ^ey^iov, iv. 22. m. et f. 
irovriK^y ovyofia rS dey^piu, i. 23. a. 
vfTo ^ev^pctf, iv. 23. / et ibid. mox 
rursus ro ^iy^peoy. Nominativum, 
Accus. et Genitivum plur. vide mox 
sub voc. Aev^/Doc. 

Communis forma Biy^poy superest 
i. 193. m. sed ibi pro oooy n liy^poy 
tidetur Svoy re ^iy^peoy aut My^poQ 
legendum. Superesttameneademfor- 
ma eommunis et alibi fortasse apud 
Nostrum et iii. 107. /. ubi consen^ 
tientibus libris omnibus habes wepl 
ZiyZpoy eKatrroy, licet ibidem paulo 
ante iidem libri omnes rd ^iv^pea et 
paulo post Tuiy liy^piwy agnoscunt. 
^iylpoQ, lOQ, t6, i. q. prcecedens hiy- 
Zpeoy, Arbor. dyajidQ, eirJ hivlpoQ, vi. 
79. /. «6« vide Var. et Not. liwpvi, 
ZiyZpeiTi KardoKiOQ, ii. 138. a. 

Nominat. Accus. et Genit. plur. 
Aev^ea et ^ey^piwy perinde ad sing, 
diyhpeoy et livZpOQ referri possunt. 
liyhpea habes, i. 193. a. 202. a. ii. 
64. m. 156. m. iii. 106. / 107. m. 
ix. 97. m. hy^pi<i)y ii. 138. m. iii. 
106. extr. 107. /iv. cap. 19. e^ 21. 
et 23. a. ruv ^evZpitoy r^v <f\oi6y Kal 
rd ^vXXa rtoy re rffjiipwv Kal rbSv 
dypitDv, viii. 115. a. m. 
Aevvoc, ov, 6, Opprobrium, Contu- 
melia.yvvaeicoc KaKito dKovtrai, divvoQ 
fiiyiffTOQ eoTi, ix. 107. a. 
Ae£a/xevi7, rJQ, i}, Receptaculum aqua- 
ram, Cisterna. ^efa/iemc opviaodai, 
iya ^eKOuevat t6 v^wp <rioi^(atri, iii. 9. 
/. avrXeec Kal exetra eK\iei ec ^efa- 
fievrjy, vi. 119. m. 
Ae^toC) Dexter. Formula iwl ^ejta vel 
ivl rd h^id intelligitur V) de motu 
Ad locum, Ad dextram, Versus 
dextram. aTro rwy dpierrepbiy irrl ra 
^ef ta ^epovrec Trjv^^eipa, — aTro rwv ^e- 
{cwv e^ri rct dpicrrepd — eTri 3e£ta ^ote- 
etv, — irr dpiorepd, ii. 36. / ubi vide 
Var. Lect. 2) de situ In loco, Ad 
dextram, A dextra. rd ern ^e^ta rov 
'EXXijenrovrov, vi. 33. a. conf. Var. AEO AH Leet, Sie to In dpi(Tr€pd tQv tcefa- 
Xiuty^ et To. tir\ deiid, ii. 93. m, iv. et 
iv. 191. a. colL utrobique Var, Lect. 
Consenlientibus libris i. 5 1 . a. habes 
€KeeTo ewl Be^id kvwvTi cc tov vffov. 
Adde vi. 33. a. ibiqueNot, {Eadem 
notione wpo^ he^td^ vii. 69. a.) «S^tmt- 
liter etrl rd^e et eirl ddrepa, Hinc et 
illinc, In (vel Ab) hac parte, In 
(vel Ab) illa parte, cum apud alioSf 
tum apud Pohfb, Conf, Lexicon 
Pohfb, f, 243. eoL b, 
AcW, (Neutrum partie, verbi ^7,) Id 
quod oportet, Necessariujn, Oppor- 
tunum. ^vre ec ro ^eov (Qiiando 
opus foret, Opportuno tempore) ovk 
av ey^puv avimvt ^^vSai, iL 173./*. 
ac ipat wapayivoftevai cc t6 heov, 
Justo tempore, i. 32. a, m, ravrj^tri 
ev Tf ^ovTi iyparo, ii. 159.a. ij dpap- 
rd^ ol cc heov eyeyoveey Peccatum 
cessit ei in id quod debuit, quod 
oportebat, id est, Commode, Recte 
ei cessit, i. 119. m, rd opvx^y cAoc 
yevofievaVf cc ^eov c^jlte yeyovevai, 
Videbatur factum esse id quod fierl 
debuit, Conmiode et opportune 
iactum esse, Recte successisse vi- 
debatur, i. 186. /. Pro leov est Zeo- 
/jtevovy iv. 11. a, m, de quo vide tn 
Accffdoi num, 3. notata, 
Acoc, eoti ro, Metus. Monens Anaiuh- 
UMus p, 39. ^v tsse irohtypovmv 
KQKov vTTOvouiVy f^opov vcro Tiiv wap- 
avrlKa irrofiinr, provocat ad hcBC 
Herodoti verha iv. 1 15. a. npoQ cxcc 
^j3oc re Ka\ heoc, 
Ai^^aa, roc, ro» Pellis. vide Tpt^lns, 
^pftara oUm in Prsemiis victomm, 
ii. 91. «. N. 

[Acnc, {sive A^fvtc) 4^ ligatio. Yin- 
ciendi actio. Hoe vocab, subintel- 
l^endmm suspieatus sum t» Ula 
phrasi e^ov o<^ac n|y circ Oayarw, 
iii. 119. a.] 
Aca^nfc, o, Vinctus, Captivus, iii. 

143./. 
Amro^ni, i|c, i|, Donunatus» tj 
(c^CTJI) haypeupev^ if *£XXflc Tiiv re 
wtvii^ dwapwverai coc ti^v £c«iro- 
wvv^Vy vii. 102. m. 
Aeoxctnfc» o> Dominus. ^owor^c (m- visum nomen) apud Persas audivit 
Cambt/sest i. 69. /. N, In libera 
repubiica civibus eireori Sco^nic, 
vofWQ, vii. 104. m,f, Aecusat, sing, 
hevvorea riv efwv, i. 11./. et9\,a, 
tamquam a nomine tertide declin, 6 
^coironic, rov ZeuvoreoQ, SunUiter in 
plur, ZeeiroreaQ tovq ijfierepovQ plures 
codd. et edd. i. 111. m, et 112. /. 
ubi alii quidem ^eaxoTac, Conf, Not, 
ad i, 111, 13. 
Aevrepa, Neutr, plur, adverbialiter 
positum; 1) Iterum, Denao, Ite- 
rato, L 146. /. ii. 158. a. iii. 53. 
a, ix. 3. a, 2) Secundo loco, De- 
inde. ovvc/3ovXctic vpkh-a ftev, — ^v- 
repa ^, i. 59. a. m, Sic iii. 65. m, 
74. m, 80. /. viii. 136. m, SimiUter 
^vrepov, pro vtrrepov^ habent codd, 
nonnuUi ii. 123. /. Conf, mex Acv- 
rc^ca, et Aevrepov, 
Aevrepfiifff scil, ^fjiep¥ff i, q, virrepaiff, 
F9ster%i8 dies. r^ he ^cvrepalff, iv. 
113./. (tdfi nonnulii verepajUf, Vide 
Var, Leet,) Hine, ^vrepaloc («. e, 
r^ Bevrepairf) ^v ev ISnrdprt^ Postri- 
diie cjus diei quo Athenis erat pro^ 
fectus^ fmt Spartae, vi. 106. a, 
Acvrcpcca, ro, Secundee partes. ev^- 
fMovUfQ hevreptia eveifu rovroun, i, 
32. a. OcyLctororXcf|c ^evrtpeloi^vi vvep- 
c/3ccXXcro iroKXov^ viii. 123. extr, 
Eadem notione eiiam rd Aevrepa re^ 
peritur. i^pofuvov ov rd Zevrepa rHv 
evvovxur irapd jSaocXec, viii. 104. a, 
Acvr^poc, epif^ o»', 1) Secundus, Pr4>x- 
ime sequens. yeven ^evrep^ vvrepov, 
vi. 126. a, KiBapJ^oQrAr rore iovrwy 
ovdevoQ ^cvrcpoc, Nulli seciUMlus, i. 
23. b. ^evrep^ VP^ ^tc ^q o "xetpti^y 
eyeveroy vii. 192. a. 2) Solus eam 
uno 80m. ^pe ^evripffv avr^r^ iy. 
113./. iV^. 

Neuirwm^ adverbialker positum, 
To hevrtpovf Sive uma voce^ To^v- 
repovy Itorum, Rursus, i. 79. a. 120. 
m. iii. 159. i». iv. 14./. 140. a, 142. 
o. 143. m. V. 28. «. 
[Acxe«Oac, rt^ Accc#Oac.] 
^fpariieuia^ex^Xovdecurtata, Qmd 
sit quod Perims «a^, Aif, dvr\ rov &\ 
133, 2. {u e. V. 130. fubiest ovrw AHO 

^ rt Ba^tftkei ^iitpe^) haud fMeo. Sed 
pro arE ^^ yiii. 90. a. m. utique 
are 3i maUeSj nisi drt Zi Irj scripsit 
Auctor, Kal ^ij, £t sic nimiraxn, At- 
qae adeo, vii. 49, 2. 184./. Atque, 
At nimirum, Attamen, vii. 10, 2. 
186. fn. jilium usum formulie Kal ^17 
adttotavit Valck, ad vii. 184, 13. et 
Herman, ad Viger, Not. 33 1 . nempe, 
Fac, Fingamus ita esse : quce notio 
fortasse locum habere possit vii. 1 0, 
2. scilicet subintelligendo il pott Ka\ 
^9, et infine subintelligendo elra ri; 
£t quid, si acciderit ut inferiores 
discedamus ? 

QeHv oref^ijf (t. q, ^ rivi o2v) Deo 
cuipiam quisquis ille fuerit, Nescio 
cui deo, i. 86. a. Jungere Noster 
amai Sti Jv, i. 58. b. 59. a. 75. a. 
Sic et dfAelj^erai ^rj iv prceeuntibus 
libris nostris edidi i. 210. a. Pro 
tulgaio olim ^rj, ix. 85. m. ^c ex 
libris nostris recepi, ut supra stdt 
voce Ae num. 2. monui. Et alibi 
quidem etiam S4jepius apudNostrum, 
ex aliorum usu Scriptorum (de quo 
Hemsterhusius monuit ad Lucian. p. 
322. et in Observ. Misc. iii. p. 419. 
laudatus Valckenario ad Herod. v. 
119.) possit aliquis suspicari Brj le- 
gendum, ubi particulam ^e prcefert 
Herodoti usus hquendi, quem sub 
voc. Ac num. 2.3.et 4. exposuimus, 
Formulam h^ n vide infra in Tlc. 

A^cF, Nimirum, Scilicet, nempe Ut 
&l80 aliquis perhibet. tac enro^yiJc 
rovc ejfipovQ, ot fxiv ifSeKriffav — axo- 
Xe^oi ^ijdtv, i, 59. 977. Kva{a/>cV ^ov- 
voi ^povreg <Jc ayptiv ^ridev, i. 73. 
/. «c «C f"»X^*' ^y^ ^rjdev rov orpa- 
Tov, vi. 66. m. f. 

^rfwvv, vide in Apovv. 

AiyXa^il, Nempe, Scilicet. frpo6doioc 
uvtKa rritrde orikaorf, avroc fJiev — 
ficXXoi etc. iv. 135. m. N. 

AijXcc^rdai, Laedere,Nocere, Damnum 
inferre. o^^cac ^riKeetrdai, vi. 36. b. 
TrXeltrrov atj^eag i^rjXeero ty etrBrjei ix. 
63. /. oic fiV ff^^o-Q hjkriTai, iv. 1 87, 
m. ^jikiitrairdai rrjv trrpaTirjv, vii. 51. 
/. TTJv yijv ^riXritrafievac, iv. 115. b. 
Passivum, passiva notione. h^rjXri^ AHM 

rai, Laeditttr, Damnum accipit, iv. 
198. m. ov^v rkiv vpriyfjuirmv M^^ 
Xnrai, viii. 100. /. Etiam Prasens 
^fyXieodoi passiva notione aeeepit 
Porius, Lsedi Latine reddens, respi" 
ciens ista verba, t&are KaX rdt Tvpa* 
fU^c ^fiKeeaBai, ii. 12. a. At ibi in' 
telliaendum u^ore avr^v {scil. r^v dfi~ 
fitiv) Kal rdc wvpafilla^ ^riXieadai, et 
commode VaUa interpretatus est, 
nt etiam p^rramidas corrumpat. 

AriXiifiwv, ovoc, 6, ij, Nocens, Ladens. 
o^ccc dvSfHiiwtav ov ^ifXij/iovcc, ii. 74. 
iii. 109. /. 

Ai^Xr/^tc, toc, ri, Nocendi actio, Lsesio. 
ewl ^riXijaei, Nocendi caussa, Le- 
dendi consilio, i. 41. /. cV ovlefii^ 
hfiX^freidiriyfievovt, Qui nullonocen- 
di consilio advenerunt, iv. 112. a. 

^rfXrinip, ^po^, 6, Maleficus dsemon, 
Vit. Hom. 32. f». 

A^Xoci Manifestus. HincArjXa, neutr. 
plur. pro sing. hrjXov, Manifestum 
est liiXa ydp Iri, ort etc, ix. 11. m. 
pro quo est hriXov, ori etc. ix. 1 17* a* 
et alibi. 

Af/Xovv, Declarare, Manifestum red- 
dere. on Be yetpojrolriTog eari — avn} 
^i^Xoc, ii. 149. a. Aifivri ^i^Xoi ewvrrjv 
eovaa Treplfipvrot, iv. 42. a. Sic etiam 
accipi potest, ^riXol — rj iariyopla aic 
coTi 'xprifia enrov^alov, v. 78. a. (^quo 
de loco confer quce infra monemus 
sub voce iravraxri.) Sed non solum 
personaliter etActiva notionepositum 
hoc verbum reperitur, verum etiam 
Impersonaliter et Passiva vel Neu- 
trali significatione, Manifestum fit, 
Patet, Perspicuum est. AiyXoi re 
Ifiol 6ri irdvra rd vfniyfiara etc. ix. 
68. a. Similiter ii. 117. a. consen- 
tientibus MSStis olim edebatur et a 
nobis quoque edi debuerat, Kard rav- 
ra hi rd enea — ^iyXoi (id est, iriXov 
eori) 6ti ovk 'Ofnipov etc. Vide ibi 
Not. et conf. infra Aia^eiKvvvai. 

Arififirrip. In Accus. olim Arifjirirpav 
pro ArifxriTpa edebatur ii. 123. a. qua 
de forma vide Not. 

/^rifjiioepyoQ, ov, o, Opifex ; sed prce" 
sertim Qxd mel artificiale et varia 
bellariorum genera conficit. avBpec AHM 

^rifAwepyiH /LieXi iicfxvpUri^ re Kalirvpov 
vouvoii vii. 31. m. Conmunem no^ 
minis formam^ ififwvpyovQ dy^pac, 
eadem notione hahes iv. 194. uhi 
vide NoU 
^rjfiocy oVf 6, 1) non solum Populus 
universuSf sed subinde sigiUatim 
Plebs, Plebs egena, cui opponuntur 
LocupleteSy i. 196. a. m, Sic et tov 
Av^wy ^iifwv ai Ovyarepec, i« 93. m. et 
y. 30. a, sunt Filias plebis Lydiae. 
Toy hrjfioy vpoaeTaipiieTcUf Plebis 
favorem sibi conciliavit, v. 66. m. 
Toy ^rjfjLoy TrpotrOifievoc, v. 69. m. et /• 

2) Ubi de Pago Attico agitury 
notanda formula hujusmodi, Ik tijfjiov 
AeiceXe^Oev, vii. 93. a. cujusmodi in 
formula prcepositionem eV omittere 
consuevit sequior netas. Similiter vero 
etiam ipse Herodotus iii. 55. b, ^rj^ 
fiov ydp TovTov rfy aity de Pitane Zo- 
quenSy pago Laconico. Clisthenes 
TOVQ ^rjfwvg^Tiiy *A6i}va/(iiv) KaTeyefie 
cc rac ^eica ^vXac, v. 69. f, 

3) Sigillatim hrjfiog intelligitur 
Populus liber, suis utens legibus 
et institutis. Sic i. 170. /. KaTawep 
el hiifioL elev, Perinde ac si singuli 
populi liberi essent, 

Arffiomoiy ovj o, Minister publicus. ra 
\prjfjLaTa avTOV Krfpvtraofjieva vwo tov 
Srifjio<rlov,\i. 121. jf. (jbrffjMtria yprifia- 
ra, quie ex Herod. i. e^ vii. citat H. 
StephanuSy non apud Herodotumy 
sed apud Herodianum leguntur.) 

ArifjMffiovy TOy i. q. 6 ^rjfwcy Popu- 
lus, Civitas, Commune, Respublica. 
ov KopivOiiay rov hrffjLOtriov iariv 6 Orf- 
travpo^, aXXa Kvi//cXov, i. 14. a. m, 
ubi nonnuUi codd. ^if/xov praferunt. 
Fide Var. Lect, et Not. otmg ri r^ 
/3a(rcXc< rf r^ hrffwai^ w^iXe, vi. 59. 

Ai7/ioreXi|C) coc, o, 17, Publicus. rjv rcc 
dvairiv ^rifjwreXri woiErfTai, vi. 5 7 • a. iST. 

Ai|/xon}C) ov, o, Plebeius, Privatus 
homo, ii. 172. a. v. 11./. 

Ai^vv, etfarma magis lonica AijVovv, 
Yastari, Populari. ihjaw r^c'Arruc^c 
ra irofMiOaXaVo^ta, v. 89. a. N. ubi 
alii quidem i^povy ; isiud vero quasi 
a di|ciii, inusitatiori verbiforma. ihp^ 
iovy irami, viii. 33. a. ubi ahi ihiovy. AIA 

9ravra eKiiva e^i^cov, viii. 50. /. ^rfii^- 
aavreQ avreufv rrjv x^^P^^* ^^* ^^^* 
a. ^rjuatrag Trjv vrjarov, vi. 135. a. 
Aici prcepositio. Cum Genit. Per, In, 
Inter. Usurpatur 1) ubi agitur de eo 
Cujus opera aliquid fit. Vide supra 
in^AyyeXog, 2) de Tempore Qonti- 
nuo sive Duratione. lid iravTog rov 
Xpovovy ix. 13. a, di rifieptig, {i, q. hC 
0X1JC rrJQ rjfxeprfc, Per totum diem,) 
vi. 12. a. i. 97. a. m. ii. 173. m. 
vii. 210. extr. h* ereoc, Per totum 
annum, ii. 32. /. 3) de Intervallo 
temporis, ^ict rpirov ereoc, Tertio 
quoque anno, ii. 4. a, ^id wevTerri- 
pih)Q9 Quinto quoque anno, iii. 97* 
/. ^id rpirriQ ijfjLepriCy ii. 37* a, ^l 
ireiay ei/coo^i, Yigesimo post anno, vi. 
118./. 5ia ei^^eicarov creoc diriKOVTO 
orrioia, i. 62. a, Et svhintellecta prds- 
positionCy Tpirov firivoQ, Tertio quo- 
que mense, iv. 180. /. Sed rpiCiy 
lifjLepewvy Intra triduum, ii. 1 15./. 4) 
deLoco vel Spatiocontinuoyfrequen- 
tcTy verbi caussa peutv Bt Ev/xJn-i^c aut 
^id vdatiQ 'EtvpwirriQy ii. 33. /. Sed et 
de Intervallo spatii accipiunt vulgo 
^id TfHiiKovra dofjuav TrXivdov, i. 1 79. 
a. ubi intelligunt Trigesimo quoque 
strato laterum : sed vide quce ad h, 
l. notavimus. 5) de Eminentia Inter 
alios, ubi commode interdum per Pras 
Latine redditur. ^id irdyrwy a^ia 
BavfjLdtrai /iciXioTa, viii. 37- m. vfiiv 
Zid vdvTbiv rJKioTay viii. 142. a. Et 
dbsque Superlativo : iv Trpwroiai re- 
TifjLrifievri ^id Trdvrwv rwv avfipd^^Vy 
viii. 69. a. ev^Kipewv ^td irdvTaty rcJi/ 
^GiKriwVy vi. 63. /. QeriQ d^wv Bid 
TrdvTwy rwv dvadrffxdTiaVyi, 25. 6. 6) 
Nonnumquam Zid idem ac iv vel cc 
valet. Sic did vdynav in exemplis 
proximeadlatispossiscum JEm. Por- 
to pro iv irao-c accipere. Sic Btd fie^ 
oov i. q. iv petru in illa phrasi iv r^ 
occi futrov xp^^ff ^i* 27. a. ^ccc /lccz* 
X»|C cXcvoovrac, vi. 9./. idem .quod eg 
pdyrfv, Sic Ztd fid^riQ dwiKearo *Ap- 
vdy^y i. 169. a. 7) Singtdaris lo^ 
quendi formula est dywv yvfjiviKOQ 
hid TrdtrriQ dytaviriQ txwvy ii. 91. /. 
Not. {Conf. supra vocab. ^Ay loviri.^ AtA 

iid T-^c OaXdffffTf^ non solum significai 
Per mare ; sed et Sectmdum, Juxta, 
Propter mare. ira/>i{i:ec ^id rija^e r^c 
BaXdfftrric ij aicTT; avrtif iv. 39. fn. 

Aia cum Accus, Propter, /re- 
quenter : seddid irdvra in orac. vii. 
220. /. videtur valere ^ca travTO^ 
vel irdyrtagy Qaoyis modo, Omnino, 
Utique, 

De vi hujtis prcepositionis in Cim" 
posiHone verborum vide Falck, ad 
T. 18. a. 

Aiafialveiv, Transire. roy irorafioy^ i. 
75. m. 189. a. 208. a. iy. 139. a. 
roy Botnropoy, iv.88.a. Sepirig dia/3]|- 
(rerai <r€, (rov 'EXXijtnr.) vii. 35. ro. 
"Xpiv irXolf diapaivEiVf i. 186. a. ix. 
89. /. ^tepiy €c rrjv 'A<Ttijv, v. 12. a. 
liapiftriKEeQ niv^e rijv ^cifK)v,iv.l 1 8. 
a. jyerf e* absque cc prdepos. iwei re 
Taxiin-a ^iefiri nivhe njV fjiretpov, iy. 
118./. iV. e< similiter hafidvrec rijy 
^vpiowriy Kard "Boinropov dant vett. 
libri omnes vii. 20./. ubi eg ante riiv 
EupiaTrriy ex conjectura inseruit H. 
Stephanus. r^Xoyw ^te/^tve ec Ev/ov- 
pid^ea, In sermone suo transiit ad 
Eurybiadem ; Ad Euryb. convertit 
sermonem, viii. 62. a. 

^iaPdXKeiVy 1) Trajicere naves. eirei 
re dief^Xov cV r^c X/ovrac vcac €c r^v 
Na^v,v. 34. m. €<rx« rac vcac cc Kav- 
raira, «c eF0cvr£ v cc rrjv Nofov Sta/3o- 
Xoi, »c»l. avrac, v. 33. a. £r prorsus 
omisso accusativo, Navigio vel Na- 
vibus trajicere ex uno loco in alium 
oppositum. eK fiev Qdmm ^io/3aXovrcc 
vepriVyY^* 44ji ^r ♦»• « rrjg*Afiv^ 3ia- 
/3aXovr€c cc rijv Xcjoowiy^fti', ix. 114. 
/. ubi alii ^ta/3ayrcc, cx scholio. 

2) Traducere aliquem apud a- 
/jum; Deferre »omen alicujus; Ac- 
cusare aliquem, falso prcesertim 
crimine, Calumniari, Falso crimine 
adducere aliquem in invidiam aut 
odium aZ^er««5.cX0o vrcc iro/oa /3ao*iXi}a 
^i€/3aXXov rovc^Iwvoc, wf dC eKeivovQ 
dTToXoiaro al vrjec, viii. 90. a. c^ woa? 
ibidem, rovg Sia/3aXXovrac Xo^ctv 
rotor^c fJHtrSov. Rursus, Iva firj, avfoi 
KOKOi yevofievoi, rovc dfjieivovag ^io- 
PdXKiatn, ibid. wi./. ^ta/3aXX«v rovc AIA 

'A&ffvaiovQ irpoc fov ^Aprai^pyea^ T« 
96. a. 

//tne Passivum, passiva noiione. 6a- 
9/ovcdta/3Xi70^»Tac (Accuaatos apnd 
regem, Insimulatos) inro rmv d&rv 
yetrovmv, wc drooraviy firfxayoiaro^ 
vi. 46. a« ZtafiepkrifuvovQ vwo Oc^ra- 
XiSv, ix. 1 7*m. f.lio^pKfifjiiyot ec rovc 
Ilc^ac, Accusati, Insimulati, In 
odium adducti, apud Persas, v. 97> 
a. {mhf ut haud ita pridem Vir 
doctus in Diario Eruditorum Pari" 
siensi contendit, Infensi Persis : nam 
manifestehac verba referuntur adea 
quce cap. praeced. leguntur, linr/i|c 
Sta^3aXX«i»v rovc ^AQrivaiovQ trpoQ rov 
^Apra^pvea^ et cc rovc Ilcpo^ac idem 
valet ac irpoc rovc IIcp<rac.) cxct re (rd 
ypdfifiarti) dvevei\dy Kal ^iapXridp 
irpOQ Xc/o£ca,Si literse istae adXerxem 
relatae, et in calumniam et crimi- 
nationem apud eum fuissent ad- 
ductse, viii. 22. /. 5ta/3Xi|05vat rtvt 
dicitur is qui Odium idterius in- 
currit, qui Odiosus et Invisus illi 
est, Cui ille Infensus est» Sic Arista- 
goras diciiur Meya(idrri ^ta/3c/3Xi7/ir- 
voc» V. 35. a. qunm paulo ante (cap* 
33.) legamus, Iratum fHiisse Mega- 
baten Aristagor». KXco/xc i^ct liepKridri 
fjieydXiMfc d Ai^/ioptp^oCyCleomeni valde 
exosus erat, Magnum in odium 
Cleomenis incurrerat Demaratus, 
yi. 64. Fersa quidem vice in Plato- 
nis Phcedone ^ia^fiXrjodai nvi 
dicitur is qui Odio babet aut certe 
Aspernatur alterum. 

3) Circumducere, Decipere, Fal- 
lere. hafldWiav cicctvov cv. Pulcre 
illum circumveniens, v. 50. a. N. 
iroXXovc olicc cv7rcr€ffrcpovSia/3aXXcti/ 
^ cva,v.97w/Xcywi' ravra,S£€/3aXXc, 
V. 107. ubi aut subinteUigitur ac- 
cusativus Aopctov, aut absolute reddi 
potest, Fraudibus, Dolo usus est. 
Sic et viii. 110. a. 

Eadem notione Activa usurpatur 
etiam verbum Medium Accusativo 
junctum : Xcywv Sc rota^c, iSep^ea 
hefldXero, ix. 116. w. 

Passivum passiva notione habes 
iii. 1. /. Siaj3c/3Xi;/LicVoc wVd 'A/toflrtoc AIA 

ov fiavQdvtiQt Deceptum te esae ne- 
scis ab Amaside. KaTairaixQtiQ Ka\ 
yiKaadtiQ interpretatur Gregorius, 
Dialect, lonic, sec, 143. 

J^idpaiTigy iocii?, Transitus. i. 208. b, 
€7ri £vX(i>v Terpayoivwy Trjy Bid fiaeir 
inoievyTOf i, 186. m, f, 

AiafiaToc woTafiogy Fluvius qui (vado) 
transiri potest, Fermeabilis, i. 75. 

f, vrjffoy hajiaToy (Sia/3arov aut ^ia- 
(iaTriv maleham)iK lifg iprelpoVf Insu- 
lam in quam e continente transiri 
(vado) potest, iv. 195. a. et ibi Far, 
Lect, 

/Xiafiipd^eiVy Transducere. leara rac 
ye<l>vpac heftifiaffe tov arpaTOVf i. 
75. a, m, 

A<a/3o\if iaTi deivoTaTOv, vii. 1 0, 4. m, 

Aia(ivveiv et Ata/Juycav, Trajicere, 
Transfigere. Passiv, t6 irriddXioy ^id 
rrjg TpOTnog Sta/Svifrat, ii. 96. m, N, 
Medium, notione reciproca : Sta r^c 
dpifTTeprJQ Xfipoc ^iafivveovTai, Sibi 
transfigunt, iv. 71. m, 

[AtayycXoc, Internuncius : Vocab, 
hoc Herodoto obtrudere voluit 
Meiskitis vi. 4. a, ubi vide Not,] 

Aidyeiv, Transigere, hac notione, qua 
dicimus Transigere vitam, aevum, 
otium. Sic igitur didyeiv rrjv triTO^ 
^ijtiyv, i. 94. m. est Fenuriam rei 
frumentarise, t. e, tempus quo du- 
rat iUa penuria. Conf, A.itrapeeiv. 

[Atay/vccrdat, Durare, In vita per- 
manere : hac notione Reiskius, pro 
eyivovTO iii. 109. a, dieyivovTO corri' 
gendum censuit,pr<eter necessitatem.'] 

/^iayivtoffk^eiv, Atayvoivat, 1) Digno- 
scere, Internoscere, Cognoscere. 
T^^e rtc ^iay voirj ei etc. i. 134. a, 2) 
Consilium capere, Constituere, De- 
cernere.et hayivioffKOiey a^j^itn jjorjde- 
€tv vi. 138. m, Conf^Enri^iayivtaffKeiv, 

Atayopcvetv, Diserte, Libere eloqui. 
K*at ^tayopevetv eVeXeve orev ^eotro, sic 
vii. 38. 7/2. pro vulgato xat Irj ayo- 
peveiv cum cod. Pb. scribendum pu- 
tavi, Vide Budcei Comment. Ling,^ 
Gr, p. 75 seq, 

Ata^aeraerdat, Distribuere. ^iaBdaavTO 
Trjv Xrfiriv, viii. 121. m. e*c ^vXac ^te- 
^dtravTo (avrovc), iv. 145./. AIA 

Ata^eetK, Utrimque adligare. roTrXotOF 

^ta^tyoravrec dfif^wepwdev, ii. 29. a. 
AiahiKvveiv, Ostendere, Declarare, 

Manifestum reddere. Kal t^ ov Kia^ 

deKOvffiov eyivero, tJc ^te^etfcvve, ii. 
162. a, ^iih^e {lon, pro ^te^eife) £V 
TOVTOicti 6 deog cJc etc, i. 31. m, <i>c 
^iihe^e, nempe 6 Kvaidprjg, i. 73. m. 
wg he^eiKvve, scil, o^Afiaffig, i. 162. 

.a, <as Biiheiav, viii. 3. /. hi^e^dv re 
OTi etc, IX, 58. m, <ae hiiBe^av ort etc. 
vii. 1 72. a, vvv rtc ^ta^ejarw vfii<au 
fiaffiXrjoc Kri^ofievog, viii. 118. jf. 

Passiv, (oSroc) haBeiKvvadtit e(av 
ToXifiioc, Is declaratus esto hostisy 
iii. 72./. ubi, contra quam volueram, 
simplex verbum deiKvvaBti} e superio^ 
ribus editionibus in nostram irrepsit 
Vide Var, Lect, 

Sed, sicut verbum IriKoX sic et a^C" 
tivum ^te^efe nonnumquam Imperso- 
naliter et Intransitiva sive Passiva 
' notione usurpatur, ut significet Ma- 
nifestum fit, Clarum est, Fatet. Sicy 
<oQ ^ie^efe T^^e ovk ^Ktora, ii. 134. /. 
ev TOVTf^ Sicoeie o<t(^ ecrrl tovto dpitrrov^ 
iii. 82. m. Sic formula ista tJc ^te^e^e 
fortasse etiam v. 124. a, aliisque in 
locis supra adlatis recte accipieturj 
licet ibi, si necesse fuerit, e proximis 
verbis Nominativus repeti possit„ 
Cceterum vide supra voq, ^rjKovv et 
quce ad ii. 117. a. adnotavimus, 

Ata^efceo^Oat, scil, tov Xoyov, Excipere 
sermonem alterius, Post alterum 
verba facere. viii. 142. a, 

Ata^eftoc, >7, ov, Fausti (laeti) ominis. 
^ta^e^tov TTotev^ei^ot roi' elXov rwv 
*l£XKrjv<t}y irp^OTOV Kal KdXkicrrov, vii. 
180. Not, 

[Ata^oicetv. Si hujusmodi verbum ag- 
nosceret Grcecus sermo, derivaretur 
inde hiiZo^e perperam olim editum 
V. 124. a, pro liilele,'] 

Liahprjvai vel Aia^pdvat, Diffugere, 
Diiabi, Frofugere. fjirj nepiUrire Bia- 
^pdvTac avTOVQ, viii. 75. /. ix. 58. 
m, 60. a, m, ok^oq firi ^iaBpii<rera( 
tr^eac o Ai}/ioici}^f7c»,iii. 135. a. Bia- 
^pri^rovTai, viii. 60. m. 80. /. 

AiaBpritrreveiv, i, q, ^ia^pdvai, Profu- 
gere. Nempe h^p^^rrev^re legendum AIA AIA vfdetnr iv. 79. m. ttbi vitiose vulgo 
huirpiitrrevce rQv nq ^ofnfoBiytiriuy. 
Vide Var, Lect, et Not, 

^iaSiaeiVj Yitam sustentare. iroci^- 
yeovTtc Buiwoy, iii. 25. f. 

A<a0en|£, ov, 6, Disponens, Digerens, 
Admini8tran8.(o KaOitrrwy xal oUoyo' 
liwy^ interprete Thoma Mag. voce 
AcarcOc/iat.) 'O yofidicpiTOQ, ^ptitrfuiXo' 
yoc rc Kol diaderrfc ')(priVfjuoyriiiyMoV'' 
traiovt vii. 6. f». iV. Sed ihi ZiaQiniy 
rectitksfortassey cum VaUa et Grono- 
vio Edissertatorem aut Venditorem 
ifUelliges; ego quidem lubens Musaei 
oracula venditantem redderem. 

Aiaipifiyj 1) Dividere quocumque 
modo, royfiaviKia ^vofwipaQ duXoyra 
Av^wy iravrofv, Lydos omnes in duas 
partes diyidentem, i. 94. m. tr^at 
avrovQ e£ fioipag ^ieeXov, iv. 148. /. 
ubi vide Var, Lect, er^£ac rov irai^o 
Kal jcara /xcXca ^icXiJv, Concidens, 
dissecans membratim, i. 119. a. ni. 
avTOx^^ipiyfny^sciLrdyXaydy^^uXeiyt 
Resecare, Aperire, Exenterare le- 
poVem propria manu, i. 123./. rov" 
roy did daXafiirig duXovraQ r^c •''joc, 
Hunc trajicientes, quasi dividentes, 
nempe medium intercipientes, y. 
33. m. ubi quidem ^(cXcJvrac malu- 
erat Wess, vide Not. Prcet. Passi- 
vum : (iatnXei — cc rfHHJirjy — ^capa/- 
pijrac yrj wdfra oariQ aio^cc, Universa 
terra in partes distributa est, i. 
192. a, Conf, ^txov. 

2) Acacpcccv rac ^ca^opcic) Diri- 
merecontroveraias. rocorc 7repioiKeov<n 
oZroi eiai, ol rdc ^ca^pccc ^cacpcovrcc, 
iv. 23. /. N. 

3) haipieiv, et verboMedio Siacpc- 
eoBai, Mente discemere, Judicare, 
Statuere ; item Yerbis explicare, 
Disserere, Contendere. ei /iij etm 
Tovro oTov cycJ ^iaipiwy vii. 16, 3. a. 
eovffric roiavrric otriv Kep trv 3cacf>ccac 
clvac, vii. 47. ci. Trav. tOTc toiovtov oIov 
av diaipieiCf vii. 103. a. oiKorwc ov 
rovriatv eKaara ^cacpccac, vii. 50. a. 
Sic apud Aristot, Rhet. i. 15. (et- 
tante jEm. Porto) ^cacpccv irepi rcvoc, 
De re aliqua distincte verba facere, 
Disserere. Acatffffccv, Proailire et citato cursu 
transire. Xoyoc ec ro fuaov ^nfi^e, 
iv. 134. a. N. 

Acacra, lyc, 17* Vitse ratio. Adrastus 
^iairav eJxe ev Kpoioov, Degebat, 
Habitabat et alebatur, Vitam agebat 
in Croesi sedibus, i. 35. extr, Cro- 
codilus e v vZari Siairav trouvfuvoCi In 
aqua degens, ii. 68. m. aXXocffc a*v- 
BfHoiFOiin xuplc OrifHwy ^iaira diroKi^ 
icjpcrac, Acyvirr/oco^c ^c ofwv OrifUoiei 
hiaird cffrc, ii. 36. a. Avhol rrjv irdoay 
Bicurav rrjc foiyc furif^Xoy, Univer- 
8um vitae institutum mutar unt,i. 157« 
m. conf. ibi cap. 153. /. Coense Per- 
sicae universum adparatum, non ci- 
bo6 solumf sed et vasa et reliqua 
pretioea snpellectilia spectabat PaU' 
saniaSf quum de Mardonio loquens 
aitj oc roiavrriv Biairavexiifyt ix.82./. 

Acacra^ac ct* aypov, Rure vitam 
agere, i. 120. a. 

Acacnyriict o, Arbiter. rovria ydp ^cac- 
vriry eireTfidiroyTOf V. 95. /. 

AiaKafrrepieiv, Perseverare, Constan- 
ter sustinere. ^ieKnpripee (scil, to- 
XiopKovfuvoc) ec t6 eirxorov, vii. 107. 
m. 

AcaccccrOac, Tali quodam modo Ad- 
fectum esse. op^v cJc ^(aiccarac (lon. 
pro ^cctifccvrac) rowc («• ^» o5roc ovc) 
KoXiovat cvapeac oc 2fci;0ac,i. 105.ex<r. 
rci haKeifieva, Conditiones in me- 
dium propositae, de quibus inter 
utrosque convenit. fiovvofiaxrioai 
erri ^iaKeifiivoiaii ix. 26. a. m, 

AiaKeXeveffBaif {Med.) 1) cum dativo, 
Jubere, Praecipere, Hortari. ^ca- 
iccXcvffo/iac rocflrc covac, i. 36. /. efiol 
tac ica» <foi BcaiccXevero/icvov, vii. It), 3. 
a. diaKeXevaafiivri M yvvij yvvacicc, 
ix. 5./. 2) Absolute, subintellecto da- 
tivo cJXXijXocc vel eufvrolc, Se invicem 
cobortari, i. 1. / iii. 77. / Pro 
^iaKeXevofuOa, quod olim i. 1 20./. Zc- 
gebatur, nunc ex meliorum Itbrorum 
consensu ^rapaiccX. legitur. 
^MKivlvveveivjyascTim&rxpugncB sub- 
ire. Hinc trvvZiaKivZ, vii. 220. a, 
AiaKKirrreiv nyd, Surripere aliquem 
periculo ; quasi Furtim conservare 
aliquem, i, 38./. AIA 

Aidicopoci ov, 6, 17, Satiatus, Expletus. 
iiredy Bidicopoc 17 yfj yivrjfrai wiovffa 
t6 v^ijpf iii, 117./. 

Aiaxoafieeiv, Ordinare, iird re ravra 
^uK6(Tfjiri<r€f His ita ordinatis, i. lOO.a. 

AiaKpi^6y, Exquisite, Eximie. ix^veg 
dpKTToi hiaKpiloy, Pisces longe op- 
timi, iv. 53 a. Not. 

£^iaKpiveiy,\ )Discemere. ri}v irrpaTirjy 
heKpiye, Discrevit copias et delectum 
instituit militum, scU, fortissimos 
seligens, reliquos domum mittens, 
viii. 114. a. colL cap. 113. Sic ^ia- 
KpiyofAevriii errpaTirj iffxll!eTO,T)e\ecta 
milltum instituto discretus est ex- 
ercitus et bifariam divisus, viii. 34. 
a. f<l>€pe Kal Jjye rrdvTaQ ^iaKplvwv 
ovdeva, Agebat ferebatque omnes, 
nullo discrimine ; Discemens, Exi- 
mens neminem, iii. 39. m. /. ^ta- 
KplvaQ, vii. 156. /. Discemens, scU. 
plebem a locupletibus. 

2) Dijudicare. ovk e\ia drpeKe<ag 
^iaxp7vai, vii. 54. m. 

3) Passivum ^taKpidrjvai scepe no- 
tione reciproca usurpatur, Sese se- 
parare, Digredi. Sic haKpiOevTeQf 
vii. 219./. Digressi e concilio, So- 
luto concilio. ubi alii Dissidentes 
interpretantur, minus commode. ^ca- 
KpidevTeg eK Trjg vavfJLa\lr\g, Digressl 
e pugna navali, Diremta pugna, 
viii. 18. a. ubi paulo ante est tag 
Sietrrrjffav eadem notione. 

4) fidxjl ^iaKpidrivai wpog riva, 
Acie decernere cum aliquo ; qtiasi 
dicas, Mutuas controversias armis 
dirimere, ix. 58. m. ^iaKplveiv rov 
'K-okefiov, Dirimere, i.e. Finire, Per- 
ficere bellum. Sic ovKutv ^oKeovreQ 
Kard rdxpQ ovrta diaKpiBrjeretrdai t6v 
ev QepfWTTvXaiQ iroKefiov, Rati non 
tam cito perfectum iri bellum ad 
Thermopylas, vii. 206. /. 

AiaKpoveffdai, Dispellere, Propulsare 
a se accusationem vel criminationem 
alterius ; prcesertim Falsa excusa- 
tione Eludere accusatorem. ovrta 
ZuKpovtravTOTOvQ^^EXKrivaQf^ni. 168. 
/. N. ubi proxime ante, aiTe<afjievwv 
yap T<ov *Et\\7Jv<t)v uti ovk ij^orjBeov, 
c^ao-av etc. AIA 

AiaKVTtTeiv, Vroa^icere^perfenestram ; 
^iaKvyj/aQ ^td rrJQ yopyvprfQ, Per 
carceris fenestram prospectans^ iii. 
145. a. 

AiaK^oXvrrJQ, ov, 0, Q,ui prohibet. rov- 
TOVfirf^eva elvai BiaK<a\vTi^v, vi. 56. a. 

Aia\ay\dveiv, Sortiri, Inter se par- 
tiri. rd ')(prjfjuiTa avrov ^iaXay^a- 
vov<n oi fxdvneQ, iv. 68./. 

Aia\afi(idveiv, 1) Medium corripere, 
Prehendere, Intercipere. iKe\eve 
TOVQ dWovQ iraldaQ ^(a\a/3eciv avrov, 
i. 114. m. ^iaXafiovTeQ avrov rdg 
^clpac ical rouc iroSac — fieTe^apov 
^tirrevtTi, iv. 94. m. avrlKa hioKeKafjL" 
fuvoQ dyerai, iv. 68. m. N. 

2) Aia\afifi. rrorafwv, Fluvium 
in plures alveos Diducere, Dividere. 
t6v TTOTafwv ig rac ^i<^pv\aQ tuq 
eiiiKovTd Te Koi eKar^v ^ie\aBe 6 
KvpoQ, i. 202. m. v. 52. /. woTafiOQ 
^ia\e\afifievoQ TevTa\ov, iii. W*J. a. 
cum Var. Lect. et Not. 

Aia\eyeiy, Seligere. roTo^t eihea virrjp-^e 
^iaXiy<ov, viii, 113./. 

Aia\eye<rQai, Tali quodam Ser- 
monis charactere uti, Tali Dialecto 
(jtali\<ipaKTripiy\<a(y<niQ^CK\\ii.ir6\ieQ 
Kard Tavrd hioXeyofievai <T<^i, Civita- 
tes eadem Dialecto utentes, i. 142. 
m. Xtoc KoX '£|Ov0pa(Oc icarci T<avT6 ^(a- 
^eyovTaif^SidfiiOi Be eV e<avT<jiv fiovvoi, 
i. 142./. 

AiaXc/?r£(v, Intervallum (Medium 
spatium) relinquere. In Passivo 
ahsolute ponitur : ivdavra ^(cXcXcctt- 
To, Ibi relictum erat spatium, Inter- 
erat intervallum, viii. 40. a. furd 
rrjv Iwwoy ^ie\e\eirrro Koi {puto Kard 
legendum) Ivo (rraUovQ, viii. 41./. 
et ibi Var. Lect. 

J^iaLK\d(T<Teiv, Differre. ^(aXXciflr^ovrcc 
cl^oc fievov^ev Tol^n eTepoi<Ti, vii. 70. 
a. In Medio, Inter se permutare. 
^iaWd(T<rovTO rac rajtc, ix. 47. a. 

A(aXoy>7,i7,Colloquium.o<ro( iv ^ia\oyy 
iyeyevrfVTO avr^, Vit. Hom. 36. m. 

Aia\oi^opee<rdai Td<Tiy Vehementibus 
conviciis incessere cunctos, ii. 121, 
4. m. 

AioXveiV, l)Solvere, Persolvere, sti^ 

petidium militibus, v. 30. /. 2) Di- nmcre. tovc ayiMtyi(ofuyovi rv^iirtX- 
dovca ^icXvcrc, yiii. 11. m. /. Passiv. 
haXveoBaL cV tov ovXKoyov, Disce- 
dereex conventu, iii.7d./. ^taXvdev- 
T£g CK Tov avve^ploVf viii. 56. extr» 
Medium : ^iaXvo^aflrOac Ttiy ^nyiriy, 
Solvere mutuum hospitium, i v . 1 54./. 

AmXv/ia/^^f flrdac Ttya, Sseviter et ig- 
nominiose, (Fcede et Indigne) trac- 
tare aliquem. ^iaXvfialyeTai Trjy yi/v- 
diKa, ix. 112. Passiv. cc olicdv /liv 
dvoirefiirei ^(aXcXv/4ao/icvi}v, ibid. 
Conf. Avfiaiyetrdau 

Aia^Xvo^cc» coCf i7f Dissolutio, Digres- 
sus. /zcxpic o^ ayop^c ^caXvoreoc» iii« 
104. a. m. f^t(2e «tfpra in 'Ayofnj. 

liafid-xeffdaif Dimicare, Armis con- 
tendere, ^trenue pugnare. ^iafia- 
\eaOai Trepl Tijs x^pri^ toIol fViovo-t, 
iv. 11. m. ^Lafjia)(e<rdfieyot ov^c^^i, ix. 
67* /• JSt absolute, 17/icIc ^tafiayrfao" 
fieda^ ix. 48./. 

Ata/i£c/3c0rdac, Permutare. d ^c, ^ca- 
/tci)//a/icvoc, (Mutans interim amo- 
rem) rjpa r^c Aapeiov yvyatKog, ix. 
108./. 

Ata/xiOTvXXcii^, In frusta concidere. 
(tta/iicrrvXac icara fiepea to ipifcov, i. 
132. 7». 

Atavav/ia^cccK, Navali prselio con- 
tendere, v. 86. a, viii. 63. extr» 

Aiayeetyy Transnatare. cc Trjy 2aXa- 
filya htiyeoyt viii. 89. m. 

^tayifietvy Distribuere. ZtevifiovTO rac 
if/yf^vc» Calculos inter sese distri- 
buebant, viii. 123. a. nyv irdXtv — 
ItivetfUj codd. Arch. et Vind. iii. 
39. a. uhi alii vulgo eyetfie. 

AtavoieaOat^ ctfm/n/Sn.Cogitare, Con- 
silium capere, Constituere aliquid 
facere. rovc ^cavrov — icaraicXcOcvrac 
vivety ^tavoieadat^ ii. 121, 4. m. 
Prcet. Plusq. ovtw luveviovTO irotrj- 
aetVf {lon. pro duveyorivTo : conf, 
BoTfdiety.) Ita facere constituerant, 
vii. 206. extr. 

Atavoca, lyc» i7> Consilimn, Quod quis 
mente agitat. efJLiretpov eoyra Trjg 

eKeiyov Jcavo/iyc» viii» 97. /. 
Ata7rap6cvcv€tv, cum Accus. pers, 
Virginitatem eripere, Vitiare vir- 
ginem. Hinc Passiv. ^ av rf fiaat- AIA 

\ei dpeoTrj ycvi/rac, vxd rovrov ^ca« 
irapOcvcvcroc, iv. 168. /. 

Acaira(ro-aXcvccv, Clavis, Paxillis ad- 
figere. iuivTa rfpo^ aavila Zteicaaad» 
Xevaav^ sic commode probati codd. et 
ed. Schaf. vii. 33. /. ubi alii wpoa^t' 
evaaa* quod ex duabus scripturis 
(coll. ix. 120./.) temere junctis or* 
tum videtur. Prcefixa Itd obiter sig- 
nificat Expansum, Passis manibus 
adfixum hominem tabulae fuisse. 

AcaTrao-ffccv, Spargere, Intertpergere. 
cc rac Tpi\aQ ^iairdaac rov i/^y/xa- 
rocf vi. 125. m. /. 

AcaTTctXcctv, Interminari, Minas in- 
tentare. Absolute ponitur vii. 15. 
m.f. Seq. laQ cum Fut. ii. 121, 3./. 

AcaVctpa, i|c> >i, Tentatio, Tentamen, 
Periculum quod quis facit. diriwefX'' 
irc cc njK htdrretpav tQv ypriaTtipiiav^ 
i. 47. a. eQ^tdTretpavTOVTOv dvtKeaOaty 
Experimento cognovisse hoc, ii. 28. 
m. /. XoyctJraroc cto-t fjicucpf Tuiv eyu 
eg otdiretpay dirtKOfiriy, Quorum ego 
periculum feci, scU. cum quibus ego 
congressus sum, ii. 77* a. Conf 
'Airoiretpa. 

AtairetpaffSaty cum Genit. Tentare, 
Explorare. ^ccirccparo avrov t-^c ^v- 
\rJQ, iii. 14. a. Sic altbi ^tewetpdTo 
TTJQ avriiay dvdpayaOirfQ. In re belli" 
eOj Periculum facere hostium, Con- 
gredi cumhoste. ei fiovXeaOe Uepaiufv 
^tairetpdaOaty — ei ^e ^otviiciav /caX- 
Xov (iovXeaOe BtaTretpdaOatf v. 109. 
a. et m, conf. TletpdaOat et *Airoiretp» 

AtairifjLwetv^ Dimittere, Huc illuc 
emittere. ^taTrc/t^^ac tTrTrcac, i. 84. 
a. ^tewifJLirovTO, i. 81. a. ^tairifAyjmQ 
aXXovc aXXi;, i. 46. a. ^apTtrfTiwv 
rf KOty^ htairefjLfrofJLivovc dWovQ dfX- 

Xp, i. 67./. 
AcaTTcpacovorOac, Trajicere mare. xoX- 

Xoi ^caTTCfKicwOcVrcc» viii. 25. 
[Acairepcero-cvecv. Zteirepiaaevae ex con~ 

ject. edidit Reiz. iv. 79. m. intelligens 

Nimia loquacitate rem efiutivit : 

Conf. supra AtaSpiyorcvccv.] 
AtawivetVy Compotare, Bibendo cer- 

tare, Poculis sese largiter invitare, 

V. 18. a. N. ix. 16. a. 
[AiaTrXeetv, Transnavigare. ^taTrXcv- AIA AIA aavroQ rov filov cJ, edd. vett, v. 92. 
6. a. uhi meliores libri liarrXk^avruQ 
dedere. Conf, Aia7rXc«civ.] 

Aia?rX£f:£i)', Plectere, Contexere. rrjv 
i^CKvpriv hiaTrXeKwv — Kai ^iaXvtaVf 
Contexens et retexens, iv. 87. /. 
Pertexere, Finire vitam. ap^avroc 
iiri rpifJKOvra ireaj Kal ^iaTrXEiarros 
rov Plov ei, v. 92, 6. a. N, ubi olim 
^iaTrKthtravroQ, Conf, l&.ararrXkKtiv, 

[AcaTrXJfti/, Transnavigare, Navigare 
per foasam, heTrXioae rrjv huapv\a 
rrjv iv r^ "AO^ yevo/jiivriv, olim edd, 
vii. 122. a, ubi nunc ^ie^e7r\w(re.'} 

AiarroXeiJLeeiVf Conficero bellum, De- 
bellare. £OT'av ^(aTroX^/iifo^oi/xfv, vii. 
158./. 

AiatropOiJLeveiVy 1) Transducere, Tra- 
jicere copias, rdg veac wapelxe ^ta- 
vopdfieveivrrjv (rrparirjv,\y. 14:1. frrjv 
(rrpartrjv eK Xeptrovrjtrov ^teiropdfievcre 
ig^APv^ovy viii. 130. a, 2) Transire. 
'TTorafiol vrivtrt rreprirol, rovg irdtra 
dvdyKrj StavopdfJLEvtrai £OTi, v. 52./. 
3) Metaphorice, Mandata, condi- 
tiones propositas ad aliquem Per- 
ferre, Transferre. avhpa ^epoin-a rovg 
avrovQ \6yovg rovg Kal 'AXe^av^poQ 
rolart ^AOtivalotcri ^t£7rop0/i£Vflrf , ix. 4. 

Atairpijtrtretv, {lon. pro BtairpdcrfretVf) 
Conficere negotium, Agere cum 
aliquo pro alio. oi he — TrpoiOefrav rCiv 
dtrriiav dvhpdtrt ^iaTrp^^ac. oi ^£ tri^t 
Ztiwprfiav ihy ix. 94. a. 

Med, AtawpiitrtretrBai, Res suas 
peragere, Negotium suum confi- 
cere. AbsolutCKar i^trvylrivtZofjLivovQ 
^tatrpijtrtretrOaty ix. 41. a, m, ^t iirrd 
ipfxrivifav ZtarrpritriTovratylY, 24. extr, 
Cum Aecusai, Ztairpirfiaiiivovg Ka\ 
roXXa rcav eXveKev dirlKarOy i. 2. m. 
raXXa ^tairpiitrtretrOaty ii. 2. m. 

[^tarpf,<n€^tiv, mendomtn verbum. 
Vide A(a^pi|or£v£cv.] 

Atapaiprirat vide in Atatpieiv, 

AtatrKehdCetVy Dissipare. wtrre ov firj 
^tatrKe^avOijvat nj v trrpartrjv, viii. 57. 

f.rov trrparov aV£ic^t£ffic£^a^£,i.77./. 

AtatTfjL^v, Diligenter abstergere, £x- 
tergere, Eluere. htatrfiivvreQ (rd 
xonfpca) dvd irdtrav lifxiptiVy ii. 73. 
«• Conf. ^EKfffi^v. Ataprw^v, Distrahere, Distractum te- 
nere. ro 'ArrtKOv eOvoc Kare\6fxevov 
Kal iutnratrfJiivov viro Uettrttrrpdrovy 
i. 59. a, 

Atatrrreipetvy proprie Disseminare, tum 
Distribuere cum significatione con- 
temtus vel indignationis, Distribu- 
endum projicere. ravrac (Trcvriyico- 
triag fiviag) ^patrtrofievog avro^^^eipiij, 
htitnretpe r^ trrpartrji iii. 13. extr. 

Aidtrratrtc, toQ, 17, Distantia, Direm- 
tio, Disjunctio duorum montium qui 
olim juncti fuerantf vii. 129. extr, 

Aiatrrotlid^etv, Interstipare. raptrovg 
Ka\dfit»iv BtatrrotlM^ovregj i. 179. 
a, m, 

AtdtrrpwjKtg, o, 17, Distortus. (^c5a) 
^tdtrrpot^a, efjLrrripa, aTroxXiywa, i, 
1 67. a, 

Aiao'^^, ctyoc, ij, rov ovpeog, Divor- 
tium montis, Fauces, Yallis, iii. 
117. a. et m. ii. 158. m. vii. 199. 
bis. vii. 216. a. ubi olim in genit. 
^tatrtpdyog edd. penultima circum- 
flexa, sed rectius ^iatrtj^dyog ed. Wess. 
et al. cum MSStis et sic alibi con~ 
stanter apud Nostrum acuitur penul^ 
tima in casibus obliquis, Corif. quce 
notarunt Viri docti ad Gregor, Dial. 
p. 538. ed. Bast. 

Atatrtoi^etVy Conservare, Ab omni pe- 
riculo tutum praestare. Sic de 
portu idoneo (Trpog ro) ^tatrtatrat rdg 
viag, vii. 49, l. m, 

Aiardfxvetv, (Jon. pro ^tarifxvetv,) Di- 
scindere. fxiaovg Ziarafiietv, de sup- 
pUcii genere^ ii. 1 39. a. fiitrov diara- 
fJL^iv, ctarafiovrag de etc vii. 39. /. 

Acara^iC) log, 17, Dispositio, Ordina- 
tio. ix. 26. a. 

Aiardtrtreiv, Ordinare, Disponere, 
Constituere, suas cuique partes tri- 
buendo ; Distribuere. rovc fiapj^d- 
povg ^iiratTtre, Ordinabat, vi. 1 17. m. 
«c trtfit ^terirakTo, Acie ordinata, vi, 
112. a. d ^£ avritav ^iira^e rovg fxiv, 
otKtag oiKo^ofiietv, rovg ^i, h)pvtji6povg 
elvat, etc. i. 114. a. hopv^povg Ka)r 
Ovpittpovg jcai dyye\iii^6povg Kat rd 
Xocira irciiTa dcara^ac «Ix^» Oninia 
(quodque pro sua parte) consti- 
tuta habebat, i. 120. a. m. Inde Passwum : fjrop^v 3e eKKtifitvov iia- 
reray^at iytOf {Exponere puerurn 
tuce sunt partes;) inspicere vero ex- 
positum, (^sive curare et providere 
ut exponatur,) ad hoc Constitutus 
ego sum, Hae sunt partes mihi tri- 
butae, i. 110. /. ubi miratus sum 
Portum ^iaTerayfiai active interprc' 
tantem^ Cgo impero. rac li ircXtc 
avriiav avZptQ Maicc^orcc ^tarcray- 
fikvoL eatai^ovy Oppida illorum milites 
Macedones, in illis dispositi, locati, 
per illa distributi, tutabantur, viii« 
34. h. Similiter ^tarcray^cVoi, vii. 
124. extr. de eis Quibus imperatum 
erat ut alii huc, alii illuc, annonam 
conveherent. oi ^ev ^tj "EXXiyyfc Kard 
rti^og ifioijdeov hara^Qevreg, Graeci 
igitur hostibus occurrunt Bifariam 
distributi, Bifariam divisis partibus ; 
nempe, Alii ad Thermopylas, alii 
navibus ad Artemisium stationem 
capientes, vii. 178.fl. colL cap. 177. 
extr. jiherrantes ah Herodoti senten^ 
tia Interpretes verhum ^taraxOcVrcc, 
Ut cuique praeceptum erat, aut ex 
jussu, interpretati sunt. Simpliciter 
de Ordinanda acie sive Disponen- 
dis militibus agitur in illis verbis 
«Jc ^c 01 xarrcc ^iercra^aro, i. 
80. m, 

^iaTeiretrdat rd /^eXi?, Tntendere, In- 
tentare tela in hostem. ^ieTelvovro 
rd fie\ea lac aTnjffovreg, ix. 1 8. a. 

AiaTsXeeiv cum Participio, Perseve- 
rare, Permanere. ^iareXevin ro fJ^^XP*- 
ifiev alel eovreg eXevdepoi, vii. 111. 
a. vi. 117. m.f, 

AiarerpalveiVf i, q, haTirpalveiVf Per- 
forare. icc^aXac dtjBeveeQ ovtw, utffre 
\lni<fk40 fwvvri ^iaTerpaveeigj iii. 12. a. 
Sic et avvTerpaLveiv, ii. 11. m, pro 
trvvriTp, 

AiariOevm, 1) Disponere, Huc et 
illuc ponere. ZiaBeXvai to fiev eTri 
ce^ut, to Ce eir apienrepa^ vu. oM,j, 
2) Adficere, Accipere, Tractare 
aliqvem tali quodam modo, ifxe c3^c 
^iaSelvaif etpaulopost, (Tcoiwro v avij- 
Ketmoc ^iaSeTvaif iii. 155. a, 

Medium : AtaTide<rdai rov (ftoprov, 
Venum exponere, Vendere merces, AIA 

i. \,m, iiredv haOiiavrai rov^pTov^ 
i. 194. m, f, 

Aiarpifieiv, 1) Commorari, Degere, 
Vitam agere. ZiarpifiovTa ij^apd Ile- 
pidv^puj i. 24. a, 2) Atterere, Ad- 
fligere, Perdere. Inde Passiv, icd- 
Kiora TrdvTbiv dvdpiiiirwv ^iarpifiifvaif 
vii. 120./. 

Aca^ayeo', Perrodere, iii. 109. a. et m, 

Aia^aiveiv, Ulucescere, Dilucescere. 
{^17 hat^Qivovtrrig i;/xep]|C) vii. 219. m, 
rfiag ^(e^aci^e, viii. 83. a. ix. 47* a* 

Aia<l>avrfc, o, ij, non solum Perlucidus, 
sed et Ardens, Canden« igne. Xe- 
dovQ eK nvpoc ^ia^aveaC) iv. 73. f, 
rovc ^ta^areac XlOovg r^ wvplf iv. 75. 
a. ev KXifidvi^ ^iaijiavei TrW^airec» In 
ardente furno torrentes, ii. 92. /. 

Aca^at/o^icetv, f. q, ^ia<l>alveiv. dfM 
lifjiepr} ha^l^avtrKOvtrri, ix. 45./. sic et 
dfi rffieprji ^iatj^avtrKOvari ed, Wess, et 
seqq. ex codd. Arch. et Vind, iii. 
86. a. ubi nos ex superiorihus edd, 
Eia<pw<rKov(rri revocavimus, Vide ibi 
Var. Lcct. et Notas. 

Aia0epec V ro V acdi va, Traducere vitam, 
iGvum transigere, i. 40. m. ^ca^e- 
^eci' Tov TToXe/iov, Bellum, diuturnum 
praesertim et anceps, gerere, tole- 
rare. ( Conf. 2vv^ca0epccv.) ^ia<^pov<ri 
<r<l>i eVc cffjyc rov iroXefiov, r^ eKrt^ erei 
(TVfiftoXrfQ yevofievric, 0'vyifvecicc etc, i. 
74. a. rov trpoc MiXiyff/ovc voXefWV 
^ieveiKaCi Post diuturnum illud bel- 
lum cum Milesiis gestum, i. 25. a«. 
coU. cap, 18. 

oi rriv i//^^ov ha<pepovTeCi SufFra- 
gia ultro citroque (pro sua quisque 
sententia) ferentes, iv. 138. a, rov- 
ro Tovvofia Sciji^cymv, Hoc nomen 
divulgarunt, Vit, Hom. 13./. 

ov^e Ti oi Sce^cpe aTroOaveeci', Ni- 
hil quidquam iUius intererat obire 
mortem, iEquo prorsns animo mor- 
tem exspectabat, i. 85. /. 

Aia<l>epe<r6aif Dissentire, Dissi- 
dere. iieveixdevrii^v trepi rrjc /Jaffc-» 
Xiyciyc rwv £vpaiTi}c TaiZtav, i. 173. a. 

Aca^cvyccK, EiFugere. ^ovXoflrv viyv ^ce- 

. t^vyov frpoc Ilepo-e^dii^jiii. 19./. vi.45* 
a. die<j>vye noXKov rovc ^naKovrac olim 
edd. vi. 82. /. uhi nunc d-jretftvye. 

R AIA 

ProFuU Ziafev^aOai esi periphr€uis 
Zia^vyiiy eveadai, yii. 194. /. «fri 
vide Var. Lect. 
Aia/^eiptiy rd Ipya, Yastare agro8,i. 
36. a, m. Ifnperf, he^elpemce, ibid. 
a, liaifStpiei tre 6 ieiyocy Lar^tio- 
nibtis te corrumpet, Y,5l,m.N. ^te- 
^dtipe tKdvovQ^ Interfecitillos,ix.88. 
/, Zia^tpiovrai, Perdentur, Perituri 
sunt, ix. 42. a, ifipiirrtoy iumrovQ 
Kard Tov Tti\toc KdriOi Kai hu^d" 
poyroy Perierunt, viii.dS. m,f ZufOd' 
priffdy tr<^i v^ec rttraapdKoyTa, x& 
nayes eorum perierunt, (et reliquae 
inutiles factae sunt,) i. 166. /. r^y 
Zia^aptiaitay ytdv rovc dy^pac cap- 
tivos fecerunt, i, 167* a, AUer fUi^ 
orum CrcesiltiipidapTOy GraYicorporis 
-vitio laborabat,i. 34. a. lutpQapfiiyoQ 
rriy aKoi^y, Auribus captus, Audiendi 
sensu destitutus, i. 38. /. h' tiy 
iijSdpTifrayf vii. 10, 5. /. 
[_Aia<p9opitiy : vide Aiaijiopitiy.'] 
Aiaitioir§yy Permeare {urbem). oi ht 
ravra Bia^irioyTtct\tyoy,Fermean'^ 
tes urbem haec edicebant, i. 60. /. 
Ata0opa2, ai, Dissidia, Lites. Kara'- 
Xafdfidytiy raQ ^m^opac, vii. 9, 2. m, 
Atatjiopitty, i,q. diapirdZttyy Diripere. 
Xpif/iara rd vd lta<popitt, i. 88./. ubi 
vitiose olim htat^dopitt edd, roy olKoy 
Tov irarpoQ Itai^tfiiyrat iii. 53. m, 
Etiam, Discerpere. vvo kvvwv rt Kal 
opvidwv ha<l>optvfitvoct yii»'10, 8./. 
Aid^opoCf ov, 0, fj, Diversus, Diversi 
generis. ai fiavrriiai <r<^ ^td<j>opoi ti<rtj 
Differunt, Diversa illorum ratio est, 
ii. 83. /. Itd^opoQ Ttvi, Dissidens ab 
aliquo, Discors, Adversarius, Ini- 
micus. Ji<rdy oi Ztd<popoi rivtQ yeyo- 
vortQ.Tiiiy AidtOTnov, ii. 30. /. oir- 
i<rrrf<ray aVo rwv 'EwtSavpiiov' drt di 
i6vTeQ^id<l>opot, drfXiovro avroi/c,v.83. 
a, 971. Not, ovK i<ay hia^poQ iv rf 
wpoodtv 'xp6y<p Kktofiiyti,y,75,a. iiav 
' Zid<l>opoQ rolot ZayK\aiot<ri, vi. 23. a, 
Ata<pv\d<r<rtty, Custodire, Conservare, 
Diligenter observare et curare, viii. 
107. m. 
Aia^vKtti, Interease, Interjectumes8e« 
'XpoyoQ Sti^v, Kal wdvrd <r<^ iiiiprvro, 
. Jnterjecto tempore, i. 61./. AIA 

AtaftiiTKtty, Vide Aia^avffcecv. 

AcaxmF, Diffnndere, Transfundere, 
tL 119. m, Metaphoriee, htaxia*- 
rd PtfiovXjtvfiiya, Disturbare, Irrita 
reddere decreta, viii. 67. /. 

Ataxpvv X<iifM tQ SaXa/iiva, Aggerem 
ducere per fretum^ viii. 97. m. 

Ataxpd<rdaty 1) i.q. simplex xP^oSat^ 
Uti, accedente interdum (sed rarius 
id quidem) vi prtjepositioni» ^ia, du- 
rationis cujusdam vel constantiae 
aut perseverantiae significatione. dti 

^coTt ry avry y\<a<r<ry ^caxparat, vel 
haxpitrat, i. 58. a. ovk <Hv<a Ztaxpt^ 
ovrat, i. 71. w». N. {conf. infra, N»| 
Aia.) oii'^ ei: Kpt6i<ay weTrotripiv^p ^ia- 
Xpii^yratf ii. 77- m, rotovr^ P^PV ^*^" 
Xp^<ravTOf i. 167« m,f. <rvfMl>op^ fit- 
yd\ri ^taxpi<*>yTat, iii. 117. m, r^ 
ovvopart r^ avr^ dti ?taxpt<M)pivovQ^ i . 
171 •/. ti prj iBe\rj<rtt <r^ vetv 6 OtoCf 
aXX' avxft^ ^taxpd<r6aty ii. 13. /. r^ 
avr^ rpov^ ^iaxpd<rdaii ii. 127. a» 
rpoTT^ ov xp^^f haxpt<afjuvot,vii. 9» 
2./. r^ d\ridrftri htaxpt<aptvot^ iii. 72. 
m, vii. 102. a. i^rOrjrt ^otvtKrfirf ^ia- 
Xpt<iifityotyiy, 43. m,f ittvtKolcFtedt^ri 
^iexpiycraro, iv. 77. m. dyy<ttpo<rvvrf^ 
d0ov\i^, ^ttxpi<ovTO, vi. 10. vii. 210. 
a.oip<ay^ d<p66v^,dTr\ir<^,^uxpe<oyTOf 
iii. 66. m. vi. 58./. 6p6f \6y^ XP^*^" 
ptvoQ, vi. 53. f,rrj (dptr^) Sioxf>ea>- 
pivrf ij *EXXac, vii. 102. a, ovueVt 
6^otTropiri<rt ^ttxpiero, viii. 118. a. 

2) Ataxpd<r6at cum Accus, Con- 
ficere, Interficere, Occidere. avrot^ 
htaxpd<r6ai ptv, Se ipsum e medio 
tollere ; Mortem sibi consciscere, 
i. 24. a. m, rdh rot eVeXevo^ (^f^} 
eiireiv, rjv prj dTOKrtivrjQ ro irat^ioy, — 
6\i6p^ Tf KaKi<rr<^ <rt Staxpii<yt<r6aif 
i, 110./. ubi possis oi pro suhjecto 
orationis accipere,ut htaxpd<r6at 6\i- 
6pa similiter hic dicatur ac rotovr^ 
p6p<a itaxpd<r6at i, 167. m,f. et trvp^ 
<pop^ ptyd\ri^taxp»iii* 1 1 T.a.Sedfor^ 
tasse rectius inteUigeturavrov ^taxpri^ 
<rt<r6a^ <rt, Jussit me tibi dicere, pes- 
simo supplieio eum te Perditurum, 
Necaturum. Conf Aitpydi€<r6at, 
[Acaxp^vai vitiose oUm edd, vii. 54. 
/ jjro diaiCj|Ocrai.] AiBaaKdkEioy, t6, Ludtts literariui, 
Schola. dt^oKaXiioy KaraaKevaadiU' 
voQf i^lZatfKB iraiha^ rd CTca, Vit* 
Hom, 25. a. 

Plur, rd di^atricaXeiay Minervalia, 
Merces magistro debita. airc^oMre rf 
Eavrov ^i^aaKaX^ rpo^eia Kal hi^ffKa" 
Xcia, Vit. Hom, 26. a. m. 

AidaffKaXla, ac, ij, Doctrina, Insti- 
tatio pueroram, Docendi munus. 
ovdey rov ^fiiov vvo^eearepoQ iv rn 
didaffKCkXiq,, Vit, Hom, 5. a, enl rrj 
ZilaaKoXiq. irarciffn^Kct, ibid. m. icara- 
XveraQ rrjy SiBaffKaXlaVf ibid. cap, 6. 
a, etf. 

^idaffKdXioyf ro, i, q, fjiddfffia, Doc- 
trioa, Disciplina, Scientia, Cogni- 
tio rerum scita utiJium. aXXa re 
ToWd Bt^avKdXta eg rovc "EXXiyvac 
ifffjyayoyf Kal 3iy Kal ypd/x^ara, v. 
58. o. N, 

^iMtTKeiy Bpdfia, Docere (In scenam 
producere, Agere) fabulam. iroii}- 
ffayri4fpvyix<^^pdfia "iilLiXijrovdXQjiny 
Koi hdd^ayriy vi. 21. /. ^idvpafifioy 
vpbiroQ dydptoTrwy 'KOtriffagKaloyofjid'' 
ffag nal Etld^ag, Qui. primus dithy- 
rambum — docuit, i. e. publice de- 
cantavit et peregit, i. 23. a. ovb* 
(^tBd\drf oOhe oihe Kokoy ov^ey, iii* 
Sl.m. N. cf, Valck. ad vii. 102,4. 

At^a^i}, ^e, fj, Doctrina, ro Docere, 
Institutio, Disciplina. 17 fiey Iri ravra 
€K diBaxrfg eXeye, Haec ista dixit ut 
eratedocta, iii. 134. m. rrapaXa^y' 
reg ^c^^? ^opa rurv ^HftviKwy rd 
ypdfifiara, v. 58. m. 

Li^ovv et Ai^omi, Dare, Tradere. 
Tavrrfv 'M^^utv ovBevl ^i^i yvyalKa, 6 
U niptry ht^oi, i. 107. b. Et eadem 
notione, prorsus amisso yvvalKag, sed 
subintelleeto : e^ihoffdv re Kal iiyoyro 
i^ dWqXutv, V. 92, 2. a, rrat^ia ovo 
ht^l TTOifxeyt rpB^etv, ii. 2. a, Sic et 
alibi h^ol, pro ^ihtiferi, ut ii. 65, f 
iii. 119. m. etc, irap ciiivrov h^ovg, 
De suo dans, viii. 5. a, Aor. 2. 
Opt. ovre dv rot ^^rjv (alii quidem 
h>iriv) Qvyarepa rrjy ifirfv yiffiat, ix. 
111» /. Commodius interdum ^t^ovv 
vel ^c^ovat reddetur per Offerre, 
Tradere velle. Sic 'Lnr/p e^/3ov AI£ 

*AfAvyrrig *Ay6efwvyTUf eii^ffay ii 
QevtrdKol ^IijjXkov' 6 he rovritay ov^- 
repaalpeeTO, r, 94. a. ToXtg re iiiiov 
(avr^) Kat ^pvvov airXerov, a'XX* ovk 
efrud€, ix. 1 09. /. Xajitiy itlofieva ovV 
eiiKaieu, iii. 148. m. 

Atiovat hKtiv, vide A/hI|. 
Adjectivum verbale Aoriov vide 
infra suo loco. 

[^Xtcpi^aKitv : vide ^ArroltZ, et *£r^c^p.] 

A/^v/ia, scii. riKva, Gemelli. ravrrfy 
Xiyov9i reKeiv Zilvfia, vi. 25. a, 

Atetpvetv, cum dupl. Accus, Trabere 
per vel traiis etc. rov Ivdfioy rdg yiag 
Stetpv9at, Transducere naves per 
Isthmum, vii. 24. ni. 

AuKwep^v, Transire, Trajicere. ro»' 
worafjov, v. 52. a, rrjv dw^poy, iii. 
4. /• *HpajcX^ac cnjXag, iv. 152. 
m. 

AtiKirXoog, ov, 6, Transitus, Exitu» 
navigio patens. ^tcuTrXoov r^v ^pa^ 
xif»fy letKvvvat, Monstrare viam qua 
per brevia transiri et ex illis exiri 
potest, iv. 1 79. «i. StcKTrXooi' KariXi- 
irov, Transitum reliquerunt, id est, 
Spatium, Yiam qua transiri mino-* 
ribus navigiis posset, vii. 36. m. 

Sigillatim ZtiKtrKoog intelligitur 
Pugnse navalis genus, quo sin- 
gulse naves per binas naves hos- 
tiles discurrunt. {Conf. Lexic. 
PolybM, V . ) hiKjrXoov rrotevfuvog r^trt 
yrfoai ht aXXifXwv, vi. 12. a. N. cf. 
Larcher. ad h, l. diroiretpay avriioy 
votijoairdat (iovKofievot rrjg re fidxrfg 
Koi rov heKTrXoov, viii. 9. /. 

A(cinrX<Jc(v, cum Accus. Kavi trans- 
ire, Navigare per Hellespontum. 
fl-XoIa €ic rov Iloyrov ZteKirKitiOvra rov 
^'EXKrftrKOvroy, vii. 147. w. <> vavriicoc 
arparog ^icScirXwffc rijy ZtMpv\a, vii. 
122. a, ubi alii ^icTrXwffc. oJc ^i rav- 
rac ^icScVXwc, Postquam praeter 
has naves; (scil. lustrans eas) per- 
navigasset, vii 101. a. 

Siffillatim ZuKirXMety in pugna 
navali intdligitur £0 genere pug* 
nse uti quod ^(cnrXooc vocatur. 
BteKTrXbioyreg eyavfid^eov, vi. 15. /• 

AtiKpoog, ov, 6, Effluxus aquarum per 
fauces montis, ovk eovrog Kta rov av- \wvoQ Koi hiKpoov Tovrov, vii. 129. 

AieX^Vy t. q, Au\avv€iy, Trajicere, 
Transfigere : tirtdv irapd rrjv aKav' 
Bav 1l,v\ov opOov dit\dari*tai fiixP*- ^^ 
rpaxv^ov, iv. 72. /. 

dit\ijivTac legendum conjecerat 
Wess. pro ^ccXoVrac, v. 33. m. Fide 
Aiaipitiv,^ 

AuvtvHvTO vide in AiavoittrOai. 

AttviavTlitiv, Transigere annum. ol^ 
TOQ \iytTai VTTO '^Kvdswv ov Buviavri' 
^tiv, iv. 7. fn, 

AicfeX^fv, i, q, htit\avvtiv, Transire 
(^equo vel vehiculo) per portam, rdg 
irwXac ^u^t\d<rai dvdyKtjf v.* 52. a. 
^i^dg TTvXac ^ecJcX^c» — Kal ravra ^i- 
eit\daavrt e/c.ibid. a. m.^te^cXav»'^»'- 
Twv H Kard t6 irpodoTttoVj Duna urbe 
egressi vehuntur per suburbium, 
iii. 86. a, htlt\d<ravTtg itdaav rrjv 
Xiopfiv, V. 29. m. idem quod ^ult\d6v' 
rtg et ^cejtovrec, ibid. a. Buijj^avvt 
tTrl dpfiaroQ irapd idvoQ tv tKaoTov, 
vii. 100. a. 

Au^t\l(r<rtiVf Dissolvere et Explicare 
id quod implicitum et involutum 
erat. ^iceXoi>c pdfy^wv ^uit\i<r<rov<ri, 
iv. 67. a. ubi opponitur <rvvti\^ov<ri. 

Au^ipXjEtrOai^ Transire ab uno ad aU 
terum, Ordine per singulos trans- 
ire. ^id irdvrufv htit\06vTtQ rCiv Trat- 
^«v, scil. (r<l>di^o%n-tQ KaO* iva iKa<rTOv, 
iii* 1 l.f. oitTia Zrj Bu^rj^Ot Bid irdvnav 
T<av htKa, V. 92, 3. m, Sic <oq ydp drj 
i)te|eX0oi o Kijpv^ ircifXeair rac tvtt^t- 
trrdraQj i. 196. m. N. ubi vitiose olim 
<oQ ^fj oi iii\Oot. 

Au^tivat, a. prces. ^ic'Jet//t, 1) Trans- 
ire. ^tt^t6vTa dv fitv {tov ^Xiov) lid 
wd<rrfQ 'Evpi^nrjQ, Si sol {de cursu, 
quem nunc tenet, depulsus) super 
-universam Europam transiret, ii. 
26./. ^ttit6vrtQ vdarav rrjv Mt\ri<rirfv, 
V. 29. a. idem quod ^teJeXOoVrec et 
htt\d<ravTtQ, ibid. a, et m. ht <Sv (sive 
ohtaVfSive yvvatKiliv)oi ^ivot ^u^t^vrtQ, 
1. 199. a. SBiip^riQ ^tt^ifit hd rCiv vt- 
Kpdv, Per caesorum cadavera trans- 
ivit, vii. 238. a. ^te^tov^rrjQ ^i TrJQ 
<rTpaTirJQ,scii, ^tdrovd^rTtOQ, iv. 203» 
«. liem Digredi, Cedendo regredi : AIE 

vvv fiot ZoKitt wpot\Otiv o<rov ay. 
tKtlvot Btt^liiKrt, i. 208. m. 

2) Metaphorice, Oratione per- 
sequi, Narrando percurrere, Ex- 
ponere. eVeaK icara rrjv KiX/icwv 
ra^tv S(e£i(tiV yivi»tftat, Quando in 
narrationis ordine ad C/ilicum aciem 
pervenero, vii. 77. a. Cmtf. Ait^ip- 
\t<rOat. 

Att^tivat, (a Prces, Att^irifit) Trans- 
itum dare, Transire pati aliquem. 
^u^rJKavavTovQhdTov d<rTtoQ, Trans- 
ire illos passi sunt per urbem, iv. 
203. a. 

Ati^ohoQ, ov, 47, Via qua transitiis et 
exitus patet. Bti^o^ot oBuiv, Yise e 
transverso alias vias secantes et 
exitum ex illis praebentes, iv. 199. 
m. ubi scriptura o^iiv bene hdbet^ 
nec solicitari debebat. {Conf. Tf)o- 
TTOc.) diroKtK\riifJiiyrjQ rov v^aroQ rrj^ 
^cefo^ov, iii. 117. m.iqfxdpravov ird<rriQ 
rrJQ tKtiviov htifilov, Aberrarunt a 
tota via (toto itinere) qua isLi 
transierant, iv. 140. a. 17 rov ri\iov 
Zti^oloQ, Cursus solis, Via quam sol 
in ccelo percurjrit, ii. 24. item Trac- 
tus terrae super cujus Zenith 
transit soi ; qua notione dicitur Sol 
ctaKaiiov rrjv hiio^v avrov, ii. 26. a. 
Metaphorice : ai dti^ohot Tiov^v\tv^ 
fidnav, Viae ac rationes consilio- 
rum, iii. 156. extr. vii. 234. extr. 

Atiitttv, Administrare, Moderari, Gu- 
bernare, Praeesse rebus. rd wprf^ 
yfiara iiropq^v Kat hiirttv, iii. 53. a. 
Kai oi ravra hiirrovTt, vi. 107. m. oi 
rov iv *0\vfnriri hivovrtc dyuiva, v. 
22. a. optoaa irdvra tKtlva hiirovrcL 
Tlaviraviriv, ix, 76. a, 

Atepyd^t<rOat, (f . q. ha-^^pd^rOat num. 
2.) Conficere, Perdere, Interficere. 
Bie/oyd^erai iiifvTov, Seipseinterfecity 
i. 213. b. httpydi^ovTo avrovQ, Illos 
interfecerunt, v. 20. exir. ovhtvoQ 
fiov\ofiivov ItepydtraaOaiijo TratZiov) 
V. 92, 3. /. rolffi ii<l>t<rt Bttpyd(ovTO 
TovQ nip<raQ, vii. 224. a. Passiv. 
htipyarrTO dv rd Hsp<ri<t)v wpiiyfiara, 
Perditae fuissent res Persarum, vii. 
10,3./ 

AtirriQ, ov, sive rectius AuTrJQ, ov, 6, y), AIE- AIK 

fiiennis. Scen^c (*. 5«erj}c) XP^Voc, ii. transire et penetrare. &?/6eovroc roC 

2. «i. Vide Var, LecU et NoL v^arociicTOviroTafiovilcrdKdiXarrjt 

A(ex£t^9 1) notione transitiva, Distl- yrig rd irapd rov troTaftoy^ ii. 93./. 

nere, Dirimere, Separare. oxtCo- Aiiyicci»', i.^. ^«exctv nwm. 2. cjc 0aXdo'- 

^ci^oc d TTora/idc — pcci — ^ccxwi' aV' oijc ri^c /^opr/iijc ec n/i^ i^or^f/K ^if/icoii- 

dX\ii\(ov rd pietipa otrovTnp rpia <rrd- ai, Pertinent, Pertingunt, vi. 32. m. 

^(a, ix. 51. a. 2) Intranstt, Pertin- Aii/icovcciv^^/on.j^ro^iajcoKcci^^Minis- 

gere, Pertinere ab nno loco usque ad trare, Operam alicui navare. i^op- 

alium quemdam* dte^ewXuftre rijv ^cctf- jcoc ^ fiev oi hiriicovii<rtiy 6 n dv Seridn^ 

pv)(a rrjy iv r^^Adu) ycvo/cevr/v, Sce- iv. 154. m. 

yovaav Ze eg koKitov etc, vii. 122. a. Aci/icovoC) ov, d, Minister, Famulus, 

luapvxa — riyy^eVroi/NciXovBcexovoav iv. 71./. 72. a, ix. 82. m, 

ig Tov 'Apd^cov KdXTrov, iv. 42. a. m, Aciyicdcrioc, Ducenti. ^ci/icdoca aVo^c^oc» 

ubi alii quidem simpl. exovaav^ i, ^. i. 193, f». 

tendentem, directam. AidvfKtfifiosj d, Carmen dithyrambi- 

^ieiVfSiverectiusAiieeiVfAtielvti.q, cum, 1. 23. a. Vide supra in At3d- 

irfreiv, Quaerere. ^c^oi (^al, ^i(u>) r) tre aKetv, 

deov fiavrevaofiai, in Orac, i. 65. m, ^itaTdvax^ Dirimere, Separare. 

Suo nomine Herodoius verbo Me- Aor, 2. notione passiva aut tn- 

dio utiiur, AiZriadat, pro qua quidem transitiva, Dirimi, Discedere e 

verbi formafrequenter olim AiieaOat prcelio. reXoc, ovBerepot vtKiiaavreQi 

edebatur, Cum Accusat. construc- hteaTriaav,i.76*fovrbtdyufvti6fievoi 

tum, aut sequenie ei particula, sig» Btearrfaav xutpig ikdTepot, viii. 16«^ 

nificat Quserere ; sequente Injini- exir, cJc ^c ^ceorijoav, viii. 18. a. 

tivOy commode redditur Cupere, aut Conf A/xa. 

Postulare. aicea ^/^i/o^ac, i. 94. a. Acicd^ccv, Judicare, Jus dicere. Ab- 

ubi vide Var, Lect. et Not, In irKeov solute: dvrjp Kard ro opBov ^cicd^aiv, i. 

rt ^ii^eadai exetv consentiunt edd, et 96. /. TrpoKariibPv c^cVa^c, i. 97. a. 

MSSti ii. 147. m, Sic meliores libri liwaQ ltl6vat ravrac rdc dv avrol 

iv. 9. a. ubi alii lil^eaQaty quam 'Adrfvaiot ItKaawat, vi. 139. a. m, 

formam iv. 139. /. tenuere editores Cum Dativo : roiat weXag BtKaietv, 

omnes, etiam novissimi, sed nos ex i. 97. a. Kard fieyaSog d^iicii/caroc 

probaio cod F, {quem unum nobis eKaaTtp ^iicdCciv, ii. 137. a. m, rolat 

nostris inspicere oculis licuit) ^i^rf- Jlepai^at diKag htKal^ovat, iii. 31. m^ 

aOai edidimus. ^ti^ijfievot et ^i^if/icvoc Nec vero Judices solum, sed et Au- 

edd, et MSSti \, 67. f 139. /. ii. gures et Vates, Sententiam suam 

66. a, iii. 53. m. iv. 147. m,f Sic pronuntiantes, Bcicd^ecv dicuntur : 

dyyeXovc hil^rffievovQ ec rcc etc.iw, 151. TcX/ci/ooc w v ^iicao-d vrw v cJc — eaovrat 

a. ai ^iirffiai eiKoat elvat dvrditov, Udp^ccc aVdXoiroi, i. 84. a. m, Not* 

Te postulo parem esse viginti, vii. Conf Eurip. Orest, 164. ubi ihiKaae 

103. a, liCrfrat recie ex MSStis ed, idem valet ac ideantae, Pronunci- 

fVess, ii. 38. a. ubi olim Ui^erat. Et avit. 

^iZrfade, v. 92, 1. m. ubi olim lii^eaQe. Infin> ^ik^v, pro hKaietv vel ^cicd- 

Similiter ili'Cr)TO,i, 214:. f iii. 41. a» aetv, ut iX^v pro iXdaetV ovr e^i/ 

ubi olim i^iZero. Sic TrpooOi/icac ydp dtK^v cri, i. 97. a. N. 

fiot 6 Xdyoc e'S dfyxvQ itiCrfTo, iv. 30. AiKaioQ, Justus, jEquus. 1) PervuU 

a, Conf 'E7ri3c<^i/o6ac. gatovocabuliusu^hKatoraTOQdvlpbiv, 

AcijOeccv, l)Percolare,Perluere, Elu- iii. 148. m. 2) Ubi de Mensura 

ere,Extergere. ^iijOi/oavrcc (rijv icoc- agitur, al eKarov opyvtai ^/icaiai eio-c 

Xii/v) oiv^ i^otvtKTit^, avTiQ. htr^diovat ardhov i^dwXeOpov, Centum justae 

dvfjLiiifjLaat reTptfifievotat, ii. 86. m. 2) orgyiae sunt stadium sex jugeris 

Per colum, vel, Quasi per colunx, constans ; sive Centum orgyise AIK 

tequant (exacte efficiunt) stadium 
sex jugera continens, ii. 149. m. 

3) BiKaiOQ etfjti iroulp vel irdff\Eiy 
TovTO, i,q. aiiog lifiif vel ZiKaiov itrri 
ifM€ Tovro iroulp aut Trda-^^iiv^ iEquum 
est ut hoc iaciam vel patiar, Dig- 
nus sum cui boc accidat. ovtoq ov- 
vona TovTO hiKatoQ ioTi tfiepeadaif Hic 
dignus est, Hic meretur etc, i. 32./. 
liKaioi itrrt vfieis irpog Trjviruiofuvriv 
fidXitrra Ttav fioipiiav dfivviovreQ iivai, 
^quum est ut vos etc. ix. 60. /. oe 
M Tov fittrOoVj c^aorav, ^iKaiol elvai 
dirokapovTtQy ovtu) i^iivai, Hi aie- 
bant, ^quum esse ut ita exeant (ut 
tum demum exeant) si mercedem 
accepissent, viii. 137. m. AUeram 
vocabuli constructionem habes i. 39. 
m. ifjii Toi hiKawv ioTi ijipdi^eiv, 

4) Neutrum, t6 AiKaioVy substan-' 
tive posituMy ^quitas. t6 ZiKaiov 
ovtw e<^epe, vii. 137. a. 

Aijcacovi' (ii. 172. /. vi. 86. fl.) et At- 
Kauvv (v. 82. m. vhi quidem prcesens 
notione prceteriti) 1) ^Equum cen- 
aere, et commode subinde reddi pot^ 
est Faciendum oensere, Velle, Se^ 
cum constituere^ aut simili alia 
formula, diKaiWy e*i ti irXiov ivopQ, 
tnifmlveiv <roi, i. 89. a. iv Tavn^ Vf^^py 
^Xibt ^alra t^v dWiuv ^iKauvai irpo- 
TiOeaBaiy i. 1 33. a, vpotntydyero tovq 
Aiyvnriovc iSoTe ^ucaiovv (avrovc) 
Bov\£veiv (^avTu>)j ii. 172./. ihiKai(oae 
^i. Koi yrjfjLaL avroOeVy ii. 18 1 .a. e^uca/- 
wae KpoltroQ vovOeTrjaai avTOv, iii. 36. 
a. idiKaievv Kal avrol erepa roiavTa 
woiieiv, Idem sibi faciendum censu- 
erunt, iii. 79. m. Toadhe BiKaita yipea 
ifieiavTfo yeviaOai, iii, 142. m. dpxeiv 
Tiav iraidutv i^iKalevVf ^quum cen- 
sebant, Ad se pertinere existimabant, 
imperare pueris, vi. 138. m. tovtov 
ovTw hKauuvTOQf Ita illo censente ; 
Quum ille ita &ciendum censuisset 
et pro sua sententia dixisset, ix. 42. 
a. Similiter, adjecta Negatione, ovk 
iZiKaitaaa <pipeiv (rov i\Ovv) ig dyo- 
prjvy ^quum censui ut piscem non 
ferrem in forum rerum venalium, 
sed tibi efferrem ; Nolui in forum 
ferre, iii. 42. a. i^iKaiev ov^iva oi AIK 

iaayyeXkaiy Noluit ut quisquam 
(Postulavit ut nemo) ipsum intus 
nunciaret, iii. 118. m. Xafielv 3i3o- 
fxeva ovK i^iKoiev, Noluit, Nefas 
duxit, iii. 148. m./.fiouiv Orikitavov 
^iKauvai iraTieaOai, iv. 186. /• ovtc 
idiKoievv yeviaOai rolai KaKoiai Ofioloi , 
vi. 15. /. ouK iBiKaiov (sive i^iKoiev) 
^—firj ovK il^avcpairotiaaaOal a^ac» 
Rem sese indignam judicavit, Male 
se facturum judicavit, si hos in 
servitutem non redigeret, viii. 126. 
m. ovK ihixcdew eri dvTi^iveiVy Non 
amplius resistendmn existimarunt, 
vi. 73. a. ov ^iKauvv{prcesens notione 
prcet») rreipqv ttjq irdXtoc» Se non ten- 
tandam sibi existimasse urbem, vi. 
82. m. ov ^iKaiovv — dvoBthovaif .^U* 
quum sibi non videri etc. vi. 86. a. 
2) Verbo AiKatovv vel AtKaiev^ 
etiam pro KoXdieiv, Punire, Mulc- 
tare, utitur Herodoius, quemad^ 
modum GaUico sermonedicimus Faire 
justice de quelqn'un. rovrov Kar 
d^irfv eKdoTOv dhKiifiaroc i^tKoieVf i. 
100./. oi ^e ipiec ihucoAevvTO, iii. 29« 
/. Sic et in Orac. ^tKauaaet KopivOorj 
V. 92, 2. TO. N. 

De duplici ista notione, qua verbo 
Aucatovv utitur Herodotus, monuit 
Suidas, dicens : dktKawvv Zvo ErfXoi^ 
TO re KoXdl^etv, kox t6 hixaiov vofiiCeiv 
ovTiac *Yip6loT0Q. Ibiperperam vulgo^ 
majore interpunctione post vofu^eiv 
posita, verba ista ovrtac *Hp6doTOQ ad 
sequentia referunt ; quasi ea quije 
ibi subjiciuntur, AtKattSv rotg avrolc 
etc, essent Herodoti verba, quce nihil 
profecto ad Herodotum pertinent, 
Idem error in Zonarce Lexicon pro^ 
pagatus est. 

AiKaarriptov, t6, Tribunal, Judicium, 
Consessus judicum. vrro BucaaT^ptoy 
avT6v dyayovTeOfYi. 104. fubiiaa- 
yayovreg edd. vett. vic6 ^tKaanfpior 
vwajfielc, vi. 72. /. Conf. 'Yrrdyety. 

AtKaaTrJQ, ov, d, Judex. ol /SacriXiytbc 
^tKaarai, iii. 31. m. vii. 194. m. 

AcVi}, 1JC, Vf l) Lis, Caussa de qua 
disceptatur. roIo't TLipai^ai rdc ^iKac 
^ucdZovat, iii. 31. m. 

2) Jus, Justitia. ravra tovtov AIK 

iiroiiitm avy ^ki^, Jure, Merito, Non 
injuria, ita cum illo eg^, i. 115. m» 
3) Satnfactio, Poena, Meritnm. 
aireeiy 3/rac, r^c apiray^c» Pcenas, 
Satis^tionem repetere, i. 2. /. 3. 
a. rrfc ikfvrov ^vy^c, iv. 164. a. rov 
Aiiariheut <l>6yovy viii. 1 14. a. m. cipai- 
Tfov rlya. ZlKrivav cXocro, QuaesiTerunt 
ex eo, quam satisfactionem postu- 
]aret, ix. 94. a. hUaQ hihovat^ Poenas, 
Satisfactionem dare, i. 2. /. 3. a, 
iv. 164. fl. viii. 114. /. ix. 94. a. 
*Apvdy<a ^AoTvdyriQ dlxriv Tavrriviiri- 
driKe, Poenam inflixit, i. 120. a. 
Tavrtfv iiKTfv TTJciKTv<p\w<notiKTlvov9i 
rot, Hanc tibi poenam luunt, Satis- 
factionem dant, ix. 94. /. ivSavra tj 
hiKij Tou ^ovov To^ Aewvi^etj toIq 
InrapTn^Tr^tn iKMaplovlov iirtTtXitrOf 
ix. 64. a, oi Alytvffrai ^UaQ iMho^v 
. re Kal iXdfi^vov icap dXKrfXiav iv 
*^irilavp<f,M^neia& poenas^satisfac- 
tionem) invicem dabant et accipie- 
bant in Epidauro, id est, Lites suas 
in Epidauro coram judice Epidaurio 
disceptabant, Jurisdictioni £pi- 
dauriorum erant subjecti, v. 83. a. 
ubi hlxrfv XafiQdvetv significat Satis- 
factionem accipere. Sed i. 115. /• 
eXafie rrfv ZlKrfv significat Meritum 
accepit, id est, Meritam pocnam 
luit. 

Mktvq, plur, ^iKrveCf Bestia nescio 
qu<s Libyca, iv. 192. a. 

Aifivalog, Duarum minarum pretio. 
^ifivalovc diroTifirfadfjLevot, v, 77. wi. 
ubi quidem vulgo ^ifivitag^ sed vide 
Var, Lect. et Not. 

Ac£oc, Vi oVf {lon. pro ^tccrdc) Duplex, 
Geminus, PluraL Bini, Gemini, 
Duo. rrepl rovrov ^i^dc Xf yerat Xdyoc, 
Duplex fama fertur, iii. 32. a. M 
iK^eperai olimedd.o^TOQ ^t^ovg Xdyovc 
Xeyofuvovg eyet, De hoc homine du- 
plex fama fertur, ix. 74. a. ^i^d 
*HpaK\rj'ia, Duo genera templorum 
Herculis, alterum Herculi Deo con- 
secratumy alterum heroi. ii. 44. /. 
^c^ai ycip eiai ai (/3(€c, Duo sunt ge- 
nera ibium, ii. 76. a. ^^oi Aidlorreg 
iarparevovro, Duo genera ^thio- 
pum, vii. 70. m, dt^dc ioTlac oticce. Ain 

Duaf domos incolebat, v. 40. /. 
^tfai irvXat, Duae portse, v. 52. a. 
m. ^({o ^vXaicn/fHa, ibid. 5t{a OvpiJ- 
f«ara qucenam dicat ii. 169./. haud 
satis liquet. (conf. Ovpwfia,) ^filovoc 
Bt^d exovera at^ta, rct fiiv epeevoQ, rd 
hi drfXirfCj Duplex pudendum, vii. 
57./. hi^ijjv oi iovTiDv vpeaPvTifMav 
dhXffketav, Quum duo ei essent fratrea 
natu majores, vii. 205. a. Kaprrdv 
itrrepiidrfre h^^v if^rfy Duorum anno- 
rum fructibus (quasi dicas, Duo- 
bus proventibus) frustrati fuistis, 
viii. 142. m.f. 

Ato^otiropeetVf Conficere viam. wg Si 
rdc ^vofiolpac^Trjc o^ov) ^to^otiropiyVc- 
<ravf viii. 129. a. ubi alii laacotrr. 

AioZoQf ov, ij, Transitus, Via qua 
transitur. i<rrpaTorrt^tvovro iv rn 
htoZta, (ad Thermopglas) vii. 201. a. 
reic Bto^ovg i^vXdtrcretv, rrfpelv, ix, 
99. m. 104. a. 

[^AiotKodofiettv. Vulgatumolim hotKolo^ 
firffievovle avXuivoQ ii. 127. m. cum 
Viris doctis in ^ta oiKoZofirffievov mu- 
tavimus. Vide Var. Lect. et Not.'] 

Atoixeadat, (vel AtotxetoOat,) Praeter- 
ire : unde Pnjet. Pass. aii^fiepat vfiiv 
rov dptBfiov Itoixrfvrat, iv. 136./. Sic 
ibi per Enallagen scripsit Noster, 
ubi maluisses fortasse 6 ruiv i^fiepewv 
aptOfiOQ dtoixrfTat, 

Atdpyvtoc, ov, d, ij, Duarum orgyia- 
rum, i. q. Duodecim pedum men- 
sura. \lfivrf (icarcx) fidOoQ ^idjoyvioc, 
Lacus cujus altitudo pedum xii. 
est, iv. 195. m. 

Atorti Quoniam, cum Infinitivo con- 
struitur in oratione obliqua. rifi^v 
Sa/Lttovc, e(l>rf, ^tdrt Ta(j>fjval oi rov 
Trainrov hrffioairf vtto ^afiitov, Colere 
se, ait, Samios eo quod avus ipsius 
publice sepultus fuisset a Samiis, 
iii. 55./. 

^lTrrfxvQ, eoc, Bicubitalis, ii. 78. a. 
{vXa Sffov re hrrjfx^a, ii, 96. a, 

AtTrXiyVtoc, (lon. pro ^tTrXaVtoc) Du- 
plus. fierarrefnnrai dlXXovc ItTrKrfaiovg 
fidvrtaCi Arcessit duplum numerum 
aliorum vatum, Alios vates duplo 
numero, iv, 68. m. ^tTrXjfcta vifiovTai 
eKarepfo rd irdvra ff rolat dWotfft, vi. Ain 

57» a. T9 hTrXrjiTioy, DupluB nume- 
rus, AHerum tantum, vii. 103. a, 

AiTrXoog, Duplex. ciorc^eyywc hirXooy 
OdvaToyy vi. 104. a. In foem. pro 
communi ^nrXrjf non ^cTrXoiy, sed ^t- 
srXfi; legitur iii. 42. wj. uhi x^P«C 
hiirXeri consentientibus {quod sciam) 
libri^, 

Aiirovg, Bipes. ^iTrohc /ivc, iv. 192./. 

AItttvxoq, o, if, Duplicatus. ^eXrioy 

. UirTv\oy (Duplicatam tabellam, Pu- 

.gillares) Xaf^wvy tov Kripoy avrov e^- 
eKyrftre, vii, 239. m, 

AtarxlXioi, Bis mille. Etiam in sin- 
gulari usurpatur cum nomine col- 
lectivo : ha\i\irfy tTnroy, vii. 158./. 

Ai^dmog, rj, ov, Bifarius. i, q. ^iS^OQf 
Duplex, Bifarius, et plerumque plu- 
ralis ^t^dffLoi idem fere ac hvo valet, 
rptafiaTa ^t^aVia, Duo vulnera, Duae 
clades, i. 18. a. etrri M koI erfpa ^i- 
ipdtria (TTOjxaTay Alia duo ostia Nili, 
ii. 17./. £«*cdv£c ^^^ao-cac, Duae ima- 
gines, ii. 182. m. a(V/ai Zi<^dmai 
XeyovTai tov OavdTOv, Duplex caussa 
memoratur, Caussa mortis bifariam 
traditur, De caussa mortis duplex 
fama est, iii. 122. a, aVmc ^t^aVtac, 
Duae diversae orae, iv. 38. a. ^c^a- 
aioitn ypdfJLfjLaai ')(peu>yTatf Duplici 
jscripturae genere utuntur, ii. 36. /. 
etppoveov ^c^ao-cac t^eac, vi. 100. a, 

At<l)deprit 17) Pellis. ^t<f^depai alyeai Kal 
oieai, V. 58./. ot "Icuvcc rdg /3i;/3\ovc 
^Kpdepac KaXeovcrtf ibid. Not. 

Ac^pctc» a'^0C) Vi 2* 9- o lU^poQy Currus, 
Bigae. Kard ^c^pa^a, Vit. Hom. 33. 
m. in carmine, vide Not, 

Atf^pofopelv, Sella vel Lectica gestare. 
Hepfriiay tovq ^KppofpopovfjievovQ jcac 
Xoyov TrXelffTOviovTag, iii. 146./. N. 

At(l>vrjg, eog, d, rj, Duplicis naturae. 
fii^oirdpdsvov ext^vay ht<^vea, iv. 9. a. 

Aiya, Bifariam. li^^a ^caordo^ac pd- 
Xovrat TTpog a\X)/\ac, Duas in partes 
divisae et contra se invicem stantes, 

. Duabus a partibus stantes virgines, 
iv. 180. a. Tolcri tTTpaTriyolateyivovTO 
^i\a al yviofjiat, Bifariam divisae 
erant sententiae, vi. 109. a. et m. f. 

Atxrj, vide Afxpv, 

At\ov, i.q, ^ixa. ^txov a^f^eag ^teXovTeg, AOK 

Bifariam sese partlehtes, iv. 120. 
a. ubi olim ^tyri, 

Atiitdeeiv, Dejicere. t6 ardipa dvo tov 
Kpripvov biutdeovtn Kdiuf, iv. 103. a- 
Med. Aibfdeeffdat. 1) Idem fere 
quod Activum, Disjicere, Dejicere. 
hiuxrdpevot rd yeppa, Disjecerunt et 
perruperunt scuta vel crates e qui^ 
bus vallum eratfactum, ix. 102. nz. 
2) A se propulsare, Amoliri, Re- 
pellere. ^tiaaaaQai tov Aapeiov tTTpa- 
tov, iv.l02.a. rrjv evvotav^ttoQeeffdai, 
Respuere benevolentiam alicujus,y\i, 
104. m. d ^6 lib)QeeTo, At ille recu- 
savit, Repulit a se postulatum, sive 
postulantem, Repulsam dedit, vi. 
86,2. m. ypi^fiatrt eTrtrroiQetray htutQee- ' 
<rdat, (^prcBsens notione futuri BtwOri- 
ae<rdat,) Confidebant pecuniis a se 
amoliri posse periculum, nempe rrjy 
alrirfv, culpam et condemnationemt 
IX. 88. m. 

AiiaKitv, 1) Insequi, Celeriter sequi, 
non hostili animo. rrfv Taxi^rrriv ^ua- 

' KovTeg {avTovg), ix. 1 1 . / " Ajdijc 2v- 
ptrfyer'eg dpfia huaKtav, Currum pone 
urgens, vii. 140. /. Sed diioicety sk 
rijg yrjg, Pellere patria, Exsilio mul- 
tare, ix. 77- / 2) Jure persequi, 
Accusare.eBcfti^av^avrdv^rvpa^T/^oc, 
vi. 104./. davdTOvvTrayayiovviroToy 
^rjfio V M c\rca^£a e^iii)Ke,(^scil. Bavdrov 
hiKr) e^itoKe) Capitis crimine accusa- 
vit, vi. 136. a. 

AtbJKreog, rj, ov, Persequendus. ^cctficrcot 

. €cc7c ig o KaTaXap<pQevTeg etc. ix.58./ 

Aiiopv^, v\og, 17, Fossa, Canalis. ^ccti- 
pv\a jiaderfv 6pv<r<rety, i. 75. m. 185. 
a. 1 89. /. ec rdi' i:d\7ro>' rdi' ^Apdfiiov 
Aapelog iK rov "NeiXov httopvxa eonj- 
yay€, iv. 39. m. 42. m. vii. 23. a. 
117. a. Conf. AteKwXiaety. 

AoKeetv, 1) Yideri. ovre ehoE^ fiaBeeiv, 
Neque visa est animadvertere iUum, 
i.lO f.eyia fioiZoKeit) KaTavoeeiy rovro^ 
Videor mihi hoc intelligere, ii. 93. 
/. hoKeetv ifjwt etifioi ^oKeety, Ut mihi 
videtur, i. 172. a. ii. 77. m. iii. 45- 
m. 135. m. f. v. 69. a. vii. 229, /. 
viii. 22. /. hoKeety ^e fxoi, sive ^Keeiy 
^ ipol, vii. 173. /. cJc ipoi hiKeeiv, 
i\. 124. wi. vi. 95. /. (ubi alii qui- AOK 

dem SoKitim) vUi. 30. m. Sed ti^ ^ij 
iv ifju}i Tt (sive ifiol ye) domt, teq. 
Ittfia. i. 58. /• ubi vide Far, LecL et 
Not, et conf. '^Xq mm* iii. ii:a< a^t 
fivilfiotrwa EKO^t \nteaOai' ^^uv ei 
(T^if etc, . Quod quum illis visum 
fuisset, Quod quion decrevissenti 
ii. 148. a. 

2) i.q, yQfiL^iiVt Exigtimare, Opi- 
nariy Patare, Statuere. li rt xepX riiv 
dtlbtv TTpriyfidTktv ZoKiety 2el,ix.65*a« 
ov ydp (Tt ioieift» irddeoBal fioit L 8. m. 
ov^ev ^Keiov avnfv eTrivratrdoHfi* 11 «a. 
viiauara^ ri hoKeeie en\ta6ai aXXo, i. 
27« m. /• BoKiiatv Bevrepela ywv oWc- 
ffdcu,i.31.a, Ko^a ^fac^avroy^afui- 
Oca iJv€Uf u 33. a« BoKiufv rovt ^co- 
TpoTOvcoii XcYCcv aXi|ficiiiC| i. 158./. 
ihoKee 6 tSiifdi^ ivSpa Oi dviardvra 

. ciff-cly, vii. 18. a. e^et oflvvapxoiQ 
avBpa qI eiFiaTdvTa aiviaataOai ete» 
V. 56. o* {Cmf^ Adici}a«£.) 

3) Decernere, Coastituere« Hmc 
PrnBt» Pffesiv. SiSoKrai ra Trc^aovrai, 
Decietum est quid hi pa«8uri sint, 
vL 109. 9». N, ^eBoKrat roiat irptiTOiai 
T»v f/utvrimv a^roXXvodac, Decretum, 
Constitutum est ut priores vates 
morte plectantur» iv. 68. /. HIokto^ 
scU* avr^y Constitutum ei erat, 
Consueverat, ix« 74, nu liem he^K^^ 
Toi, ut vii. 16./. d ^i Toi ovTW ^c&)- 
cifmi yiveaOat, Si tibi statdecretum 
ut ita £at, Si tu utique vis ut ita 
&ci3mu% vu- 16./. 

^Kifaic, tocyii» OpiniOy.^stimatioex 
probabili qonjectura, no» ex certa 
ratiwne. hoKiiaiv 2c ^el Xcyccvy vii« 185* 
a»ubi pauk) poett TOVTeMv tvv iQvemf 
TpirfKOvra ftvpidSaQ SoKeia yeviaSaiM 

^ioKifutQ^ ov^o, li, Probatus, Spectatus, 
Clarua. Amovpyov, Ttav ^opTirfTewv 
^igwv dvSpa^ u 65. a. m. dv^p twv 
daritv iwv ^oKifMici. 158. m. ii. 162. 
»,iii. 135.a«vii.ll8./. cwvcvroliri 
doTQiai BoKifMg, iii. 143. a. rd TroXi- 
fjua Kdpra loKifiQQx T« 1 1 1. a. ^KifMfv 
iovra Trapd iB^igirjiy vii. 117- a. cttc/i? 
vov Tov BoKifMbiTaTOV a^iktv avfi^fiv, L 
152./-ii. 162./. ffvyicaXcWc rwv Ucp- 
aiiav Tov^ hoKiffjaTdTOVQ^ iii. 127. m. 
ubialiiXDyifim^drQVQ. Conf, Aoyifwg. iiO« 

AdkepdQ, Dolosus. icXepicKal dXfivpig 
TTOTafAQQt HelleepontuSt vii. 35. /. 

AdXoc, ov, d, Dolus. firi SdXy avrovc 
xpodyoicy, ix. 90./. 

AoKovVf Fraudulenter agere, Deci- 
pere. roiovT^ i^apftdit^ SdKuaaSf i, 
212. m. 

^fioQ, ov, d, Ordo, Stratum, Com- 
pages lapidum vel laterum in cedi" 
ficio, Bid TpiiiKovTa lofiiav leKLvOov^ i. 
179« a* m, viro^ftaQ rov icpCiTOv 2d- 
fiov X/6ov AiQiitnciKov, ii, 127. /• 
Conf. Lexic* Polyb. h„ v. 

Aovitiv, Agitarei Yehementer com- 
moveze. Zoviovai ri yaXa, iv. 2. /, 
ij *Aairi ehivieroiirl rpia crca, vii. 1 • fft. 

Ad{a, i|€i it Opinio. Notemus singu^ 
larempleonasmum quo utitur Noster, 
dicens ^ oi irapd So^av ea\e rd n-pi}- 
yfiora j wc avrdc icarc&>iccc, i. 79. m, 
N. Sic iterum^ ivel avrolai Trapd Bo^av 
rd vprjyfiara dirifiaive rf oic avrol jca- 
rc^diccoK, viii. 4.a. Etiam iUa dictioj 
iiriariaro{Ion. proiviaravToveliiKi' 
aravro) U{{|, viii. 132« /l^/eono^ca 
quodam modo videri potest, quoniam 
ipeum verbum iTriaraaQai per sCf win 
aolum Scire, sed et Existimare, 
apud Nostrum siffn^cjot; ut ita 
dicium sit quasi Latine dioas In 
opinione sua existimabant. 

Ad£a, Opinio aliorum de nobis^ 
Gloria. Sic ^^av fvaas (populus 
Atbeniensis) av£aVcraty v.91. m.f. 
possis intelligere Gloriam uaiCtufl 
augescity sive auget illam ; sfid pide 
ne rectius ibi Sd^a intelUgatur Opi- 
nio qutam quis de Qe habet» ut ea 
fere sit sent/sntia quam in Latiuja 
versione expressmus, Mi^ores quo- 
tidie sibi spiritus sumit. Conf. Not. 
et voc, 4^vei.v. «ird r^c ^djqc veaitiVf 
Opinjk>ne, Gloria excidere, vii. 203. 
/. ubi quidem et Spe excidere possis 
intelligere c$m Larcheroy nmpe 
Opi^ione quam de se habet et de 
rebus suis. 

^o£df«v, ^o£ovv, Existimare. Unde 
Pass. Existimari, prasertim in bo- 
nam partem.cj3o>6r£fi2 koI iBoltadri elvai 
dvrip aotjnoTaraQ, viii. 124. a, hh^w-^ 
ade elvai opiaTOi, ix.48./. Sic ^c Jdfftjiy 

s AOP 

oBe irpoj? avrov av^ptc clvac dyaM, 
vii, 135. m. ubi perperam olim Jc- 
io^aaOe, 

AopaTtoy, rOf diminut. rov dojov» ^opa^ 
ToSf Hasta, Hastula. dKoyria Kal 

' ^opariaf i. 34. /. 

AopiaX(aroct ov» d, i|» Bello captus. 
Xwpri ^opidXioTOQf viii. 74. /. ix. 4. 
6. Utrobique quidem olim ZopvaX, 
edehatur. 

AopKagi a^oC) i?» Dorcas, Fera ex cer- 
irino genere. Kepac ^opKa^gj vii. 69. 
m. Sed iv. 192. a. pro hopKahc libri 
fere omnes in (opKa^es consentiunt, 

Aopirlrit ij, rrjg oprrjcf Vespera quae 
festum antecedit, sive Primus Apa- 
turiorum {sive Dionysiorum apud 
iBgjptios) dies, ii. 48. a. Not, 

AopVf aroc» rdy Hasta, Lancea. ^para 
Tolffi irXeovetriy irvyxayoy Kartriyoray 
▼ii. 224. a, rd hopara C9riXa/i/3avd- 
/uevoc icareJcXoiv oi fidp^apoij ix. 62. 
m, hopaTa yavfia\a, Hastse ad pug- 
nam navalem comparatse, vii. 89. /. 
^milio Porto Herodotus visus erat 
ita vocare Nauticos contos, qui sunt 
Oblongae perticss cuspide ferrea 
munitse, quibus nautce naves impel' 
htnt et scepe pugnant cum hoste, 
Conf, AovpaQ, 

AopvaXoiroC) vide AopidXwoc, 

Aopvi^opieiy, Hastatum esse, Satelli- 
tem esse et corporis costodem re- 
ffis vel principis, ilopw^ptoy rdv /3a- 
o^iXca, ii. 168. b, roy xCKioi TlEpaktay 
ihopw^opeoy^ iii. 127. a, Zopwpopktiy 
'Opohea, iii, 127. m, 

AopvfopoQf ovy 6, Hastatus, SateUes, 
Custos corporis. ^opvfbQpoi fuy ovk 
iyivoyro, Kopvyri<p6poi ^e, i. 59. /. Gy- 
ges, priusquam regno- potitus est, 
hipv^poQ ^erat Heraclidarum, i. 
91. a. Kparvyai avrov (rSv /^eriXia) 
^opvt^opoifftf i, 98. a, Tri/jLxl/ag tQv 
htpvijtopuiy rovc iriororarovC) i. 113. 
/. Omitto plura coUigere, 

AoviliKOQy ov, d, Qui caussam suam 
judici judicandam permittit, Qui ae 
judicis judicio submittit, vi. 42. a, 
ubi Au)tridiK. per ta fiiya ed, Wess, 
et seqq, Vide Var, Lect, et Not, 

'AoffiQf Donum, Beneficinm. atrco ^- AOY 

iriy niv riva /3ovXca/ iroi yeyijfSai, 
i. 90. a, 

Aoriov, adjectivum verbale, a verbo 
h^vai, Dandum. ovria ^if tn^i Kdpra, 
horia clvac ^if/LUzra, viii. 111. m, 

AovXdctv, vide AovoXvv, 

AovXrftrif ?yc, Vt {lon, pro ^ovXc/a) Ser- 
vitus. rriv ^ovXritriv viro/i€tvcu,vi.l2./l 

AovXi)ioc, rif ov, {pro comm, dovXeioQ^ 
Servilis". orcrXac rrjv duyaripa itrOrj-' 
n ^ovXrfirif iii. 14. a, 

AovXioQ, i, q, ^ovXqioQ, Servilis. t^ov^ 
91 hovKiov (vyoVf vii. 8, 8. /. 

AovXo7rpciri{c> coc, ij» Servo conve- 
niens, Servilis. ov^cva vovov ^vXo- 
vpeiria exovarit i, 126./. 

AovXoc, 1?) ovy Adjective usurpaturyyii, 
7. m, AiyvTTToy ndaay woXXjov ^ov- 
Xoripriv wotrjtraQ rj iir) Aapeiov ^v. 

AovKofPJvriy riQy i}, i, q, hnikriirij Servi- 
tus, i. 129. a. TrepirifieKTiovTeQ rp ^ov- 
Xotrvvri, i, 164. a, Trjv ^vXo^n^v ovic 
avcxd/icvoi, i. 169.a.aVaXXa)(0evrcc 
^ovXjo^viyc» !• 170. m, Adde iv. 1 1 8. 
m,f, viii. 142. m, ix. 27. a. 76. m. 
90. m, f, Raris quihusdam in heis ut 
i. 95. /. vii. 102. m, olim ZovhMcrvvri 
per io edUum erat^ sedjampridem cor^ 
rectw error est, Etiam in nostro cod„ 
F.hnfkwtrvvriyper wperperam scribi- 
tur ix. 76. m, quem adlocumj quodin 
Var, Lectadnotavif non spemendum 
esse ibi nomen in Accusativo positom, 
^vXoot; vi| V quippe ibi idem ac dovXiyv 
posse valere, dormitasse me, quum iUa 
scriherem^intelliffo; nam,aliauitaee^ 
amy opinioni isti ab ipso limine obstai 
€Ldjectus Genitivus aix/^X»rov. 

AovXov v,In servitutem redigere.Pa«9. 
^ovXovo^Oac VTrd rcvoc, et viro rtyl, oi 
KdpeQ e^ovXw&ritray viro 'Afnrayov, 
Cares ab Harpago in servitntem re- 
dacti sunt, scil. non utipsius Harpa^ 
giy sed ut Cyri imperio, Harpago 
operam suam in hoc navante, essent 
subjeeti, i. 174. a, Av^lviro TLipirritn 
h&)v\MyTOf ScUicetf Sub Persarum 
potestatem erant redacti, i. 94. /. 

f AovXfiio^vi;, vide AovXoovviy.^ 

Aov/oac, sive Aovpv, aroc» to, t. q, ^- 
pvy Hasta, Fustis. rvirrovrcc ^ovpaai 
rov ijepa, i. 172./. APA 

^pafieiy, Currere, vide t» Tpexiiy^ 

^Lpdujifiay arosf ro, idem fere ao- 6 
hpofiocf Cursufl ; aive poHuSf Curri- 
culi genus quoddam, Cursuum in- 
stitutum. Tovro ro ^pdfiiifm rHv 
linriay KoSAovci JlefHrai dyyaptfioyf 
?iii. 98. extr, 

£ipdtrff€(yOaiy Preheudere» Manu ca- 
pere, iii. 18. /• 

/lipiwayoyf ov, ro, Falx, i. 125. m. £n-> 
sis falcatus, v. 112./. 

Apimiyf Metere, Demetere. Spiweiy 
nfv Kairlnyy iii. 1 10. extr* 

AptfirfMoSf ovf o, (/on. pro ZpavfMo) 
Fuga. ^prjafioy c/3ovXeve, De ftiga 
cogitavit, V. 124. a. viii. 97* a, 
100. a. Sic in Plur. Bptfffffwy c/3ov- 
Xevoy^ viii. 4. a. e< 18. /. ubi alii 
ifiovXevoyro, quod ef ipsum quidem 
teneri potueraty quum prceBertim de 
Pluribos agatur inter se deliberan- 
tibus: et sic consentientibua (quod 
sciam) Ubris omnibus scribitur oi 
"EXXii yec Spriafioy /3ovXcvoKrac,yii]«75. 
9». /. Zpiqfrfx^ iiri\E%piuyy vi. 70. a. 
dyyiSXtayroy Zp(fi<rfwy roy qw ^AprtfjiAr 
ffiov Tdv 'EXXiji^ciiv, viii. 23. a. 

Apofiogf ov, o, Cursus. Notemus for* 
mulamf wepl rov vavroc riBri dpofiov 
BioyreSi De rerum summa jam peri- 
clitantes, viii. 74, a. Conf Var. 
Lect. et Not* 

ApvGf voc, ij, Quercus. Apvoc icc^aXal, 
Loci nomeUy ix. 39. a. m. 

Avcci^, ^vvai, Subire aquam ; Descen- 
dere in mare. ^vc is riiv OdXao^orav, 
viii. 8. /. Passiv. vel Med. AvccrOai, 
de Occidente sole* ic o5 ^vcrai d 
^Xiocy iv. 181. /. wpo SvvToc i}Xiov, 
Ante solis occasum, vii. 149. /. 

AvyafMCf to£j ij, Vis, Copice. rc ^» hvvd^ 
/tici; (J^vvdfu fors,) iv, 155./. 

Av^^ao^ai^Posse. TertiaplurJhvviaTaif 
lon. pro ^vvavTaif ii* 142. a. iv. 30. 
a. Imperf. promiscue ij^vi^aro, u< i. 
10. a. et iZvvaroy ut in tUOf ToLtri 
^apruiryeri (rd o^^yia, vel ra ipa) 
KaWitpri<rai OvofiivoKri ovk i^vvaTO, 
vii. 134. a. N. <Jc ^e oi vpotnrifiirovTi 
ovjc ihvyaro (scU, t6 irprjyfia) icarcp- 
ya0^vai,ix.lO8« a. PlurahiZvviaTOf 
lon. proilvvarroy Poterant, iv. 114. AYO 

a. Subjuncty prM. dvrew/ie^, jiro 
IvviiifuBa^ iv. 97. fli. ^vFewyrai, pro 
^vViavrai, vii. 1 63. a, et ibi Var. Lect, 
Acr, 1. iZvvdvdriy^ pro ihvvrfiriVy ii. 
19. a. m. 43. a. ilvvdaBriy ii, 140. 
6. i^vvd<r$ri9aVf vii. 106. /• 2vm- 
irdrivai, Potuisse, ii. 110./. 

Notemus fomttdas quasdam. ^vva- 
rai TOVTo To iiroc Kara ttJv '£XXi|Fwy 
yXMffffay^ Valet (significat) hoc vo- 
cabulum etc. ii. 30. a, vi. 98. /• 
rpii/KoViai dv^^v ytviaX Svviarai 
( Valent, .^lquiparant) fivpia erea, ii. 
143. a. m, dvrip fiiya ivvdfievoCf Po- 
tens, Multum poUens, Vit, Hom. 
33. a. hvvdfuvoc irap avrf liiyiarov 
Hepiriwf vii. 5. a, ^vvdfievoe iv 
A.aKeZaifioyi fieynrra l^elvwvt ix. 9. 
a, ubi plerique quidem fiiyitrroy, 

AvvaffTewiv, Potentem esse, Multum 
posse. clxe liev t6 irdy KpdroQ H.enrltr^ 
TparoCi drap iZvydtrreve Koi MiXria- 
hriQ, vi. 35. a. uhi ihvvdoTivi re koX 
habent probi nonnulli codd, quifor^ 
tasse Tiy non re, debuerant in hanc 
sententiamf Sed nonmbil etiam 
■ poterat Miltiades. irifnre ypriuaTa eq 
Tovc ^vvaaTevovTac av^pac ev raltri 
xoXio^i, ix. 2. /• 

^vvdffTTig^ ov, o, Dynasta, Dominus, 
Virpotens.aVSfMtfv SvvaoTiiav iraiBeCf 
ii. 32. a, 

Avvaroc) Potens. Comparat, rovc '£X- 
Xqvwv dvvariurarovc, i* 53./. 56. a> 
Avvarov (ait JEm* Portus,) inter- 
dum accipi videtur pro eo quod est 
Decorum, Honestum, Quod facere 
. licet ac fas est. arvx^^ai tov 'xpi (^ovra 
Qv <r^i hvvaT^Vf Ipsis nefas est oran- 
tem pati repulsam ; Apud ipsos 
turpe censetur ac nefas esse judi- 
catur si etc. ix. 111. a. 

^vvaTuicex^iifJ^olj^osanm, Mihi licet, 
In potestate mea est. i^avaxiopiet^v 
ovhiTipoitn ZvvarCiQ cxet, vii. 11. m. 
ubi codd. nonnulli iKavia.Cy quod vide 
infra suo loco, 

Avo, Duo, non Avta scribitsur apud 
Herodotumy ii. 44. a, iv. 87. a. v. 
56. a. 57. m. 58. a. viii. 73. a. eto. 
GenU. Sviiy, non hvdiv^ Svelv aut hv^Vy 
ut habent subinde MSSti aut editi AYO dap nonnnlH UM, Vide i. 14. /. eum 

Var, Leei, et Not, i. 94. m. ^fft. 20. 

nostmg edU, et ibi Var. Lect. i, 130. 

<h iii. 181. f». ir* 1. m. «^e. Do^t- 

VU8 Zvoun i. 32. m. {lin. 31. no«fr<:p 

«<^.) vii. 104. m. quo spectat etiam 

^vo7g, quod est apud Hesych* Usw- 

patur vero ^uo etiam tamquam inde- 

dinabile. Ivo Ztvy^m^ iii. 130. m, 

fierd ^vo rAv or^eTepiov, vii. 149. /. 

^vo pTfiip^ viii. 82. exir, 
AtMTEt^i^c» «OC) 0| ii, Deformi&y vi. 61. 

m. 
Avoevreplri, fiQy i{, Dysenteria, viii. 

115. m. 
AvoOavan^cv, ^gre mori, Graviter 

(Iniquo animo) ferre mortem, ix. 

72. b, Conf, PoUnc, iii. 106. et 

Fcesii CEconMppocr.vocAvoddya' 

roc. 
^vodvfiitiVf Deepondere animnm. fiij 

^c ^vvQvfitiy Nec vero desponde ani* 

mum) yiii. 100. m. 
Avo/«€>^c» ^ocf o, 17) Male animatus. 

€iri av^pac httrfuviaCy iii. 82. a. 
AviTfjLeraj^lpitrroQj ow, d, i}, Tractatu 

difficilis, Diffi(»lis ad oppugnan- 

dum, Tii. 236. m. 
Avoyxiy, rJQy ij,0ccasu8. piei dnd itrjriprfQ 

r€ jcai ^Xiov ^vtrfiitav^ ii. 31« b, 
^wrfiop^fl^ 1/C) 17) Deforraitas.cX/oocro 

rrjv Oiov axaXXofai r^c ^^vfAOp^rjg 

rd irai^ioVf iv. 61. m. 
AvooS/ioC) Male oiens. ^y ^v^o^ftordrf 

ftvofjLevoVf evuBi&rarov «on, iii. 112. 

Coitf,Av&(ahfs» 
AvoTririi^^ Difficulter, Cnm magno 

labore^ ra5ra hf&reriwQ Kri<avraij iii. 

107* a, m, Ubi olim vhreriwc edd* 
AvfTpiyoQi ov, 6y ij, Frigoris impatiens^ 

^iia ^voptya, V. 10» m. 
Av<r\elfjiepoQ x^P^* Hlgidam hyemem 

habenS) iTi 28. a, 
Av<r)(tlpwoQf d, ij, Superatu, Expug- 

natu difficiiis. r^etcdrepoi eloi ^t^€i- 

ptaroraroi^ vii. 9, 2. /. 
LvoT(tpalveiv^ Tndignari. Ivoxepdva&a 

rp oyjaii Vii, tiom. 30. a. 
AverAiSifC) *• q» ^vtro^fiog, quod eide SU" 

jyra. Kaprdv ipipei hf&tohea^ ii. 94. m. 
Ai^C) ov, d, Urinatort ^riyc rwv rore 

dvBp^iifv ajMo-roc^ irm. S* «< C«i/. supra AveiVj ^vvat. Vide PoUuc. vii. 
137. 

AvfJ^€i0a) Duodecim,i. 16. a« ii« 147- 
m. 151. 0. 175. m, f, et aUbi, 
Galeusquidemadi. \6% m.pnBcepit: 
" Lege ^^ica : id enim est iwi^ticiJ- 
repov : itaque perpetuo scribit co- 
delc Arch. quod semel monuisse 
sufficiat." At talis lonismus nobis 
incompertus est: et^ quodad eodicem 
Arch. spectatf pro olim vulgcdo £«J- 
' hiKa^ ii. 175. m.f. (ubi in pierisque 
codd. vocabuhm hoc cum aUis non~ 
nulHs verhis desideratur) ex eodem 
cod. Arch. hnaheKa adseivit Wesse^ 
Ungius, lUud nUrari possis, quum 
simplex vocab. Ivo constanter per o 
breve scribatur apud Nostrum, quid 
sit quod Bvii^eKa per w ceque oonstan- 
ier effera/tur, Sic quidem etiam apud 
Appianum, sedulum Herodoti imaa" 
torem, constanter ^voidcica scrtbitur : 
et €tpud Nostrum viii. 121. /. etiam 
hwKal^eKa hdbemus^ ubi alii quidem 
codd, hfi^Ka praferuni, Subinde 
etiam divisis voc^ms ^vo mxc ^aca 
scribitury ut uU 91. m,f, ubi tamen 
variawt Ubri, 

Awo^KdwoXtt» <ocv d, fjf Ad duodecim 
oppida pertineas, Per duodecim 
oppida distributus. oc ^vt^BeKdrroXies 
*'Ia>veC) vii. 95. ubi vide Var, Lect, 
eiNot, 

AwfjLa, aroC) rd, Domus. Xvxva jcoiovoc 
irepl rd hiptara kvjcX^, ii. 62. 4(. - 

AiapieoOai, verb, Med. Ddnare. Cum 
Accus, pers. et Dativo rei : ^i»>pierai 
^vo orparijpin eKaornv, i. b4:.^vfpi€ra£ 
fuv Te^iav Xjpvaiiav ^vo <fevyc«Pc, iii. 
130. m. iSktpiero ArifiOk-rihea ^a}l/iXi'i 
hapey, iii. 130./. Mav^KXia iBwprj' 
oaro rrdoi hiKa, iv. 88.«. Similiter vi. 
125. /. rii. 27. / 28. /. 54. /.116. 
m. Sed et cum Dativo person^e et ac~ 
cusat. rei : eKdarov litoBat oKtaq dv 
a^rp eva \tBov h^ppiotro, ii. 126»/. r^ 
Aapeeoc MttvXiJf^i' i^iaptidwrOi v. 87. 
^t.KaloieKeivadtBolf Kal rrpoctrepa ^oi- 
^erai^ vi. 1 25. / ubi aUi quidem 
iripoiiriy subinMlecto aecusaUvo per- 
son<B piv vel avrov. Denique etiam 
cum soh easu Persmh^e {sivq Aocu- AOP 

satkfOy sive DaHvo) eonBtrtkdum r^ 
periiur hoe verbmm ix. 110. tit. «6t 
TLepmg ihapitTocodieeB fVest. et nos- 
iri dedere otnnes, oUm vero Tiip^ai^ 
iha^iro edOum entt mt efwi Atho' 
nceum iy. 27* 

Aoristua primttg Pttsshi, passiea 
noHoHe^ occurrit viii. 85. /. ^vXcwoc 
tvtpyerriQ fiamXfjoc dytypdfff, Koi 
Xapri oi ihiopffiri iroXXf/, uhi aliij 
omisso dativo ol, prafermi xal x^ 
towpffSi^ iroXXn, 

^*^n^ ^9 i|,(/off. jire ittped) DonuRi, 
V. 23. a. vi. 125./. 

AfopoioKeii^f i, q^ itipa iix^^oOat, Dona 
aocipere, Dotiis corrampi. 6^ft»po&>- 
Ktioe dpyvpiov voXv, vi. 72. m. ^- 
ptvot (avTOv) hapd^KrioavTa oJ«: 
tkuv ro^Apyoc, vi. 82. a. 

AwoHiieiv, Dona eoUigere, Stipem 
corrogare. irkawSfuvoi ot AeXfol irtpl 
rd^ woXtc iiwlva^ov, ii. 180. m. 

Attrlvrif i^, iy, f. ^. ^|D€y}, Donum, 
Manns. riyeipov hi»frivac ix rSv iro- 
Xlwv, i. 61. m, iiarlinfiv ^vvai rc, 
AHqnid idieui dono dare, Gratis 
dare, i. W. extr.yi, 62. a. Sie iwi- 
vrtv ^ovvai viacj Navefi dono dare, 
vi« 8^ m, ubi 2«»pefjy dabant alii, 

E. 

^Eoy Eram ; 9M2e in £lva<. 
"Eo^, Placuit, t^idfe in 'Ahieiv, 
*£a€iv, 'E^i«, Sinere, Pati, Non impe- 
dire. i^v ^iwrtiv rovc fn^ fiovkofU^ 
vovg ig Boi<$novs riXitiv^ £06 ex 
B<£otis, qui Bceotorum communi 
adtribui n^ent, nil impedire ; Pati 
ut flli a Boeolorum eonimniii se «e- 
jangant, vi. 108. /« 

ovK i^v non utique si^ificat Pro 
Imperio vetare, aut Per vim impe- 
dire et prohibere ne aliquid fiot ; 
sed Dissuadere ; Dehortaii, Jubere 
9el Hortari aUquem ne id faciat de 
quo agitur. iZitro, TroXXa kiymv, xai 
0^€4tc Beowc irarp^vc dirokiinXv, ovk 
1«, ii. 30. tn» Not, ovKi^ivrec rovc IIcp- 
aagireWeoBai ^ABrivai^foXoifvydfny 
Hortantes Persas ne morem gere- 
rentenulibw, v*9^m, AUeriKikevet aiter vero ook 2a, iv. 208. «. vi lOtf* 
a. et V. 88. a. ubi HeeaiMs quidem 
owK eo (Mtkfioiovc^^irokepov ry /3a«t- 
Xii dvatpieodai, sed id eivihus suie 
persuadere nonpoiuU, SwmUter viii. 
101 . /. zi. 77. m, et Pythia non pro 
tmperio jubeiy sed hortatur, aut dis- 
auadet, iv. 164. m. v. 82. m. Ex 
isio usu fimmke ovk i^v inieUigiiur 
ratio ilUus loquendi generie eUipiieit 
ubi verbum KtXevtiv eupplendum lec- 
iori relinquitur, ui vii. 1 04. nt. /. ovjc 
eiiiy ^yecv,«-^-aXXa fuvovrac iv rd^i 
iiriKparieiv rj dwoWvoBat : et ix. 2. a, 
oiidi emv iivai iKaoripta, dXX avrov 
i(6fAevov etc, Vide utrohique Noi, 

"fiap, apoc, «), Ver. dyyeXKovrec ry 
'£AXa3(, ori eV roo ivtavrov ro eap 
avr^ iiapaiprirat, Nunoiantes Grse- 
ciae, ver ei exemtum esse ex anno, 
vii. 162. m, qu4je dictio quid valeaif 
mox ibidem docetur, 

'Earcoi', adjeetvvum verbale, Sinen« 
dum, Non impediendum. iariov ^iv 

* elvac ^evyecv rov Ile'|Dtf£a, Permit- 
tendum igitur esse ut fugiat Persa, 
viii. 108./. 

"Ej^cvoc, ov, i|, Ebenus arbor. ^aXay- 
yec ifiivov, iii. 97- m» 

^EyyevfTc, eoc, o, y, Indigena. iovrec 
Aiyvirrtoi iyyeviec, ii. 47» a. 

'Eyy/vecrdcu, 1) Innasci, Inesse. iv 
Tovr^ (rf KaXvKt) rpvKrd iyyiverat 
ovxva, ii. 92. m, Similiter, Intra 
domum ffcl regionem aliquam aut 
populum Nasci. jSovXd/uevot i^ avreoiv 
TraeSac eyycviyrecr^af, Cupientes ut 
ex illis(^t»ai!!on»&ti9)liberi sibi nas^ 
cerentur, {qut nimirum essent iyye^ 
velc) iv. 111. extr, ubi poteras eic- 
yev^oeadat suspioari, sicut iv. 155. 
a. est e^cycverd o* Trdic, sed in iyyi- 
veo^i consentiunt libri, 

2) Interesse, Inteijectum esse, 
Intercedere. Sic, ubi de Tempore 
agitur : xpovov iyyivopivov ovxvov, 
Quum multum temporis intercede- 
ret, Quum longa mora traheretur, 
i. 190. extr, Sed eadem fere notione 
ii. 175. /. habes xpovou iKyeycvoroc 
iroXXoO. Rursus vero, xpovov €'yy«- 
veadat rpt/hfJLevf rf Xafs ii: 124. m. Err EFK 3) Accidere, ContiDgere. rovro 
dfiiixavov /iij KOTt eyyivfiToi <r^c, Fi- 
eri non potesk ut hoc omquam iUis 
contingat» Inter {vel Penes) illos 
existat et obtineat, bcU. ut omnes 
aut unius pareant imperiOf aut sal^ 
tem inter se sint concordeSf v. 3. m. 
o<ra €v dvdptiwov ^<n kqX Karaarderi 
kyylverai, Quaecumque in hominis 
naturam etconditionem cadunt, viii. 
83. nu eyyevitrdai /loi» Contingat 
mihi, prafert cod. Arch. y. 105. 
y. vbi alii eKyevitrSai vel eKyeviffdkf* 

4) *^yyiverai seq. InfinU. Lioet, 
Licitum est. r^ dvovri l^ij^ fwvvf 
w ol eyyiverax dpdodai dyaddf i. 
132. m» Aa^ipaKTivkiv ovBevleyyive'^ 
rai dytaviZeoBaif vi. 38. m. 

*Eyy\v€raeiVf Dulcem, Subdulcem es- 
se. Loti radix esculenta eyyXvfftrei 
evuucewgf Sat dulcis est, ii. 92. m. 
HesychiuSf 'EyyXvvaeC eyyXvKd^ei : 
quod active vulgo accipiunt, Indul- 
caty Dulcedinem infert ori : nos 
cum Schneidero neutraliter accipi" 
mus. 

^EyyXv^ivJnsculpere. (<Sa iv \iBot<n 
eyyXvypaif ii. 4. m, dvrjp eyyiyXvTrraif 
ii. 106. m, (Cia iyyiyKwrra^f ii. 148. 
f* l^wiMfv eyyeyXvfifiivtoVf ii. 124.9»./*. 
rol^oi rvTTwv eyyeyXvfifiivwv TrXiot, 
ii. 148. /. Sic rvTTovs eyyeyXv/i/ii- 
vovc ex Arch. et Vind. correctum ii. 
136. a. M alii vulgoei ycyXv/x/i. 

["Eyyovoc, Nepoa. cyyovoio-i prcefert 
unus cod* Reg, b. vii. 106. m. ubi 
aUi vulgo eKyovoitri^ Posteris.] 

*£yypa^civ, 1) Inscribere. ypdfAfmra 
eyypdyj/ai oriiXp, iv. 91. a. ii. 102./. 
2) de Pictura. (Ha eiavrolat eq rriv 
etr&rjra eyypdyJMii, Varias figuras in 
vestibus suis pingere ; Coloratas 
figuras vestibus imprimere, i. 203. 
/. Conf Hpotreyypdilfeiv, 

•Eyyv^i/, Despondere. Pater dicit 
sponsOf eyia cyyvu» croi njv ifii^v irac- 
^a : Sponsus respondetf 'Eyyvw/iai, 
Accipio desponsionem, vl. 1 30. m. 

["Eycpdic. Fide "Aycpo-tcO 

'Eymcii' et ^EyKoieiv, Accendere. <ca- 
fiivov eyKaioi^rei (al, cyicaovrcc)Kcpa- 
fwv Xtvrovy Vit, Hom, 32. a. *EyKaraKOifiiidfjvai avrodif seil» iv r^ 
ipfi Cubare, Pemoctare in templo, 
viii. 134. extr» 

'EyKaraXeiTreoBcu (ev rolei dyuat)^ 
Pone relinqui in stadio, Cursu su- 
perari. ol eyKaraXeiwofievoi ov ore^ 
t^vovvrai, viii. 59. extr, 

*EyKarii6fievos cc rovrov rov Bpovov, 
Sedere jussus in hac sella, v. 26. a. 
Conf Kari(eiv. 

*Eyicci<rdai, Instare, Urgere. iroXXdc 
eviKeirOf \eyiav roia^c, vii. 158. a» 
Perperam olim rdg eyKeiftivac lifU^ 
pa^f iii. 157. /• pro ovyicci/i. 

'Eyiccp^v, Immiscere, Miscere, Tur- 
bas excitare. eyKepaadfievoc ^pi?- 
yfiara /icyoXa, v. 124. a, 

*EyKe\pfifiivog vide in *Eyxetpieiv, 

'EyfcXiytciv, {lon, pro eyK\eieiv) In- 
tus claudere, Occludere, oicb^c rac 
m/Xac cyicX]}i<rcic, iv. 78. m, 

'EyKotXaiveiVy Intus excavare. Hine 
eyKotX^vagy iii. 73. /. ubi nonnuUi 
quibem libri iKKoi\^vag praferuat» 
Conf, Koi\aiveiv, 

'EyicoXoirrciv, i. q, eyy\v<^iv^ Inscul- 
pere, Incidere saxo. (Videtur qui^ 
dem cyyXv^iv exquisitiorem quam-- 
dam artem significare,) Kai <r^ ypdfi- 
fiara eveKeKoKaicro^ i. 93. m. eveKo- 
\a}pe cc riv rd^v ypdfifiara, i. 187- 
a. ypdfifiora ev \id^ eyKeKoKafifiiva, 
11, 136. 9». /. ypdfifiara evl rpiwoerl 
riffi eyKeKo\afifi, v. 59. a. ^uo rvwot 
ev virpy<ri eyKeKo\afifi. ii. 106. a. 
Pro eyKo^dirriiv hahes ivrdfiveiv iv 
r6i<ri \idoi(riy viii. 22. a, 

"Eyicoroc, ov, d, Ira contra aliquem 
concepta, Simultas. cyicoroK exovreg 
2a/i/oiO'i, Infensi Samiis, iii. 59. /. 
(^pro quo est dei <r<^ iviypvreg \6\ov, 
viii. 27* a,) r^ yvi^aixl ovic cxe cyico- 
roVf ix. 110. a, heivov rivd (r^icyiso- 
rov ^id Tov irfHnrri\aKi<rfidv exuv, vi. 
73. a. Tivd eyKorov clx^ UafUonri Bid 
Averayopea^ vi. 1 33. a, Tovritav hrf enfn 
dfii^iputv (id esty Zid ravra dfAf^- 
repa) e\ovreQ eyKorov^ viii. 29. a» 

'EyKpariiSf iocy d, ij, In sua potestate 
habens. rwv (lon. pro ^v) avrol 
Xiape<av eyKparieQ eial^ viii. 49» a. 
TrJQ avroi iyKparies e<raVf ix. 106. a. ETK 

^EyKrdfrdai^ Potfenionem acquirere 
tn aliqua regione. ov^^EXXiivc ^c 
lyKTjiirfiadai iroXtK iv OpoKfif v. 23.nf . 
fihi alii quidem lyKriiraa&ai, Fide 
Var, LecU et NoU 
['Eyirri^ccv, Condere urhem in aliqua 
reffiane. Inde derivant iyKrlaavOaif 
quod olim pro eyicriiffaadai legehatur 
V. 23. m. Vide pnec, *Eyi:rao6at,'] 
*Eyn;irr€iv, Intueri, Inspicere ; pro^ 
prie Propendere ad inspiciendam, 
Prono capite (Attentius) inspicere. 
cyicv^f/ayrcccc ra twv ircXac Koxdy vii. 
152. f». *uhi olim iincvypavTec, ne id 
quidem male, Conf, KvTritv, 
*Eyicwp€ii/,e^'Eyjcvp€«K, f. q, ivrvy\d' 
veivy Incidere in aliquidf aut in ali' 
quem. orionri cyicvpi^flrei, Qaaenam in 
fata incidet, ii. 82. a» iviicvperav rouri 
tivovypitrif iii. 77* M. iviKvpn ifju^' 
rifn^m ryoi fwipvi<nf iv. 125. a. Sunt 
autem {ait jEnu Portus) iviKvpaav 
et eviKvpae per synoopen dicta pro 
eveKvpti<rav et iveKvpriire, At a pras, 
• eyKvpioformatumfuerit FuteyKvptrWf 
et Aor, 1 . eviKvpva, SedabeyKvpieiv 
formatum hahes eveKvptiirav orparft 
wu, 218. m. et dXoy/iyc re iveKvpriae 
iroXX^, yi|. 208. /. M quidem a*Xo- 
yifitri — 9roXX|f0^c aut dKoylp iroXXpf 
maUes ; sed vide injra ^^vrvyxdveiv, 
*Ey)(aKivovvj Frenum injicere. irai- 
^aC) rovi re av\ivajQ KoKif Be^efiivovij 
Kai rd orofjtara €yKe\aXiv<ofAivovgt 
iii. 14. m, 
*Eyxccpeecv, Adgredi, Manum admo- 
vere. Hinc derivatum videtur Par" 
tic, pr^et, perf, Pass, eyKe^xpviftivoQ 
in iUa phrasi^ eoav le irpoQ rivoQ jcai 
aXXovc eyKeypvifUvoij nempe iroXcfwif 
Erant yero in manibus (sivCf Sus- 
cepta yero erant) etiam adyersus 
alios nonnullos bella, yii. 145. a, 
Ibi Mm, Portus, participium cyjcc- 
yjprifAivoQ eamdem fere nohiscum in 
sententiam accipiens, scU. ut idem 
vateat €LC ev ypritrei, wv, ad Prasens 
^YXpdofmi refert : at tale verhumf 
ista notione usurpatumj neutiquam 
agnoscere videtur Gnecorum sermo, 
Eamdem in sententiam eyKexetprifjii' 
roiapud Nostrum l. c. scriptum ina- ETX 

luerunt Wess. et Vakk. cui consen" 
taneum est quod Henr. Stephanms^ 
Thes. T. iy. col, 455. h. monuercU : 
** Passive*Eyxtip€iffdai dicitur Id cni 
manus admoyetur, Id quod ag- 
gredimur. Synesius^ ovirw le rore 
^voQ iveKexelpnro,** Quidni vero 
ipsa lihrorum scriptura, eamdem in 
sententiam locum suum possit tueri f 
NihU profecto impedit quo minus 
eyKe^prifiivoi per syncopen ah Hero^ 
doto pro eyKe\etprifuvoi dictumfuisse 
statuamus. ScU. pro eyKe\eiprifi, po^ 
tuit statimhrevius iyKexeprifi, dici^ ae 
deinde, elisa hrevi vocali e, eyKe^xprifi, 
Superest certe apud Suidam simil' 
lima efusdem verhi forma in Ghssa 
quadam^ quce in Kusteri quidem 
edUione temere pratermfssa est, sed 
in superioribus omnibus edUionibus 
servata^ ita tamen ut verha noti- 
nulla, a Lexicographo oUm adpo" 
sita, intercidisse videantur. Glossa 
ista, ut hodie legitury hujusmodi est : 
*£yicexpea. eyKeyeipiKO. irdvra Tifw^ 
Xiovri. In media glossa intercidisse 
nonnihil adparet : suspicari autem 
Ucety tali quodam modo scripsisse 
oUm Glossatorem : 'EyKi-xpea' cy- 
Ke\elpriKa, ^^yKiypuca' iyKej(elptKa, 
iyKi^xpiKa wdvra TtfioKiovri. 
^'Eyxetplietv, In manua tradere. roco^c 
araviiarrieri rdc dpxaQ evexelpi^ey y, 
72. a. 
[*£yxpa0^c, vide in 'Eyxecficccv.] . 
'Eyxpavecv, Infiigere, Impingere. eV- 
iypave (r^ eVrvxoi^c) ec ro trpotrtiyKOV 
ro oKTJirrpov, yi. 75. a. uhi evi^pae 
legehat Eustath. Vide Var, Lect. 
et Not. 
^EyxpifiTrreiv, et 'Eyxp^irrccv, Admo- 
yere. iyxpifitfTiov rov ifnrov r^ OriXiv* 
iii. 85./. uhi eyxp^^frtav hahent non- 
mrMi. eyxf)^/L«//avrec(flZ. iyxply^favreo) 
rrjv fidptv rij yjf, ii. 60. m. NAyxpifJ^ 
ypac (jrjv vea) rj> oiycaX^, ix. 98. m. 
uhi rursus eyxplyj^c praferunt aUi : 
conf. ihi Not. 

Passiv. vel Med, 'Eyxpc/Lwrre^ac, 

Adpropinquare»e7XP'/*'*'''OA*^''°*> *^*^* 
r^ yjl, ii. 93. m. k€u tIq rtvt evexpifi- 

nrrvroiVf. 113. a. uhi simpl. i^lfi.- Erx 

' wrsTo ms. Arch. iyxplfivrtrcu yvva^ 
6unrffaic» yit, Hom. 30. a. 

^MyX^ipwt, ay, 1% lovy Indigena, Do- 
mestictw, Ib terra qnadam usita- 
tus. iy^tifpirf e^iyc» vi. 35. m. 

*Ey(Of Ego. Gemt, ifuo et ifuv. Hine 
i^ ifjitVf u q. EK r^c ifuni oiidtfc, £ mea 
domo, £x mea familia, yi. 130. m, 
ubi temere ec £/iev in ediHonem nos^ 
tram irrepsit pro i^ ifuv. Vide su^ 
pra in vocab. *A(/ai9(c» 

'£^e9Ti)cy ohf o, £deRs, Qoi edit. icpeiip 

i^eaTal lafiiav, iii. 99. a. 
'^^prff 17C» 1?» 1) Sedes, Sessio, Mora. 
vepirip€KTee Trj e^r^ Moram seger- 
rime tulit, ix. 41. a. 2) Porro 

"E^priy ut apud HippocTotemf sic 
apud Nostrum^ dieitur etiam Anos, 
17 ovlaiti o^oc) Posterionu icara n|v 
e^fufv (rov vexfiov) isdiiaavreQ ro aTro 
jce^v aXeKfyap, ii. 87« m. 

Perperam olim iv* edprfCf i, 17. /. 
pro iwe^ric. 
^3^cJ^i/ioc» ov, 17, oVf Esculentus. ii^(a 

Tov XuTov idut^ifjai, ii. 92. m. o<ra 
ypvxjiv re deiXd jcai e^tvdifia (^ohz), 
iii. 108. a. 
*^^\ia, ra, Sedilia ; Transtra na- 

pium, in quibus remiges sedent; 

Fori, Tabulata^ Pons navis. trrtivra 

.iv Tolai e^faXioitri a*<caae, i. 24. m. 

Stans in summae piLppis {otOf ait 
. A. GeUius xvi. 19. /« Ghssis He- 

TodoteiSf a Suida etiam repetitis, pro 

VTrotnptaftaari videndum ns raraoTfMJ- 

ftatn scriptum oportuerit, 
*iieiKot(ri, suhinde pro comm. eiKoaiy 

Vigmti, ii. 121. a. 122. /. 130. /. 

iii. 23. a. Vide uhivis Vwr. Lect. 
^]£iUVy Collocare, Statuere. elffc ayo»!' 

ec Tov /iavikrfiov Bpovovy iii. 61. / 

Ipov eltrdfievoi, i. 66^ a«. Conf. vrrei' 

oas. Hinc Passiv.lpov ^oracsCoUoca- 

tum est templum, ix. 57. m, idem 

vcdens ac i^pvfiivov eorc, ibidempaulo 

ante, ire^vXay/ieyoc i^o, Sede, vii. 

148. m. in Orac. 
'Eef)y£iv, vide »» "Epycii'. 
"E^evQaKy Sedere. eic rciv fieaou ijfuv 

eieodey viii. 22. m. N, cum Var. 

Leet. conf. Metrov, 
*WiXeiv et Oe^Xety, (Jmperf, ideXeaKovy £e£ 

vi. 12./. Fut. deKnntv^ i, 109i m. /• 
Aor. 1. diXrjtmtf u 24. a. ifBeXrfaaVf 
i, 59. m. /.) 1) YeUe, Cupere. 
Qua notione positum hoc verbum 
redundans videri poterat in iUa 
phrasiy ix. 14. a. ifiovXewQ BeXtvv 
ce K^ TovTovcvpufTov eXot : nec vero 
atjici debuity licet e eodicibus noa- 
nulUs exsulet : {vide Var. Lect. et 
Not) nempe idem est ac si dixisset^ 
BiXuviXeiv tovtovq rcfMaTov ei k*vq dvv- 
atro, Conf. vi. 52, 15. seq, et vide 
injrasubvoc. £1 conjunct, conditio», 
ttum. 2. 

2) Idem fere quod fteXXetVy ut 
Infinitivo verbi^ cui hoe jungitur, 
addat vim Futuri temporis. ei 6eX^<Kt 
igniv Qvyarkpa dvafi^vat if rvfwrrtc» 
i. 109. m.f, {Vide supra% ^Avafiai- 
veiv.)eiiQeXotTot fiiiiivdvTiioov icara- 
trr^vaty vii. 49, 2. /. N, ei (p NclXoc) 
ideXjftret iKTpiylfat to fiieBpov, ii. 11. 
/• ei tr^t i&eXjfoiet 17. 'Xfiprf etc, ii« 14« a. 

3) Ut fiXelvy sic et 'EQi}utv inter-* 
dum idem valet ac elw&ivaty Scd&rey 
Consuesse. trvfkfid^ug i^vpal ovk 
cdeXovot ervfikftivetv, L 74. /. fuydXa 
wp4yftaTa fuydXotot KtvhivottrtidiXet 
Karatpieirdaty viL 50. 2. rj^ ei SovXev 
Bivrt np^yuart reXevrrf ta^ ro iiriirav 
ypvftrr^ iihXet imyivevdaty vit. 157- 
/• ocn^ra ^ovXxvofitivotat dvQptiw^tat 
tig TO eirijrav cOeXei yiyeo^C fuf ^e 
dtKora fiovikewfiivotfft ovk idiXet avSe 
6 deog etc. viii. 60, 3./. 

4) Ti QiXet ro cttoc ejyat | Qidd 
sibi Tult hoc verbum? Quid sig- 
nificat? vi. 37. m.f yyM^vac ro idiS^t 
rd hHfra XiyeiVy idem est oc, yt^yac 
roj» voov rHv Sthofiiyit^Vf iv. 13 K/. 

'£i9eXoirajceecy, Ultro (Deliberato) ig- 
naviter et male rem gerere, viii. 69. 

./. ideXoKdKeov re «cu c^vyoK, i. 127. 
extr. T. 78. b, viii. 85. a, dwoieuc-^ 
vvfievoi rc ejoya Xaftwpd irai oiiic edc- 
Xofcaca^j^cc» yi. 15. a* vfjtieg iv r^ 
spyw ideXoK€uceerey viii. 22. m, r^v 
he akXiov iOeXoK€tKe6vTiavy ix. 67. a. 

*EJdeXovrrfVyAdverb.\]Uro, Suasponte. 
ovriii ^ edeXovnii^ avri^K (^«'4) «uv- 
eKwkuitrcu, i. 5. a. m. rdg ftiv e§c- 
XovTTfv rtiv woXitvv vwotv^vag^ Ti* EGE 

25. /• M alU qnidem cdeXofri» ne 
sic quidem male, 
'JSBcKoyniQf ov, o, YoluntariuB ; Ultro 
(Soa sponte) aliquid faciens. Kv- 
iTfHoi ^ ideXoyrcU <r^i wfiofrtyiyoyrOf T. 
104. a. 'Af>rv/3/^ edeXoiTi/c dvrtTaa^ 
otTo ^Oi^o^iXoc» v.l 10. extr. ^iKovral 
BQ ')^iklov^ (i0oiidf:.oy\ vi. 93. m. cOe- 
Xoi^a^ ^oricef C) vii.21 7. /• €* rivec eOe- 
Xoie*' aXXoi ideXovral temc, iz. 21 ./, 
'£6cXoyri, Adverb. vide in ^lSfieXoynjy, 
"EOyoc, ro, rtffe in FeFOc. 
£i diphthongus et simplex vocalis i 
producta s/ppe permutantur a li» 
brariis, Vide Var. LecU i, 7.3» B. 
123, 17. 164, a. vU. 235, 6. ii;. 85. 
4^6. 
£i, I. Conjunetio coniitionaUs, Si. 1) 
Plerumque construiter cum Indica" 
tivo^ guem ex codd. nostris restitui- 
mus auciori i. 89. m.. ei roi dpiirKei 
rd iy^a Xcyn», ubi olim dpioKoi edd* 
Sic yiii. )40, 1. ni. /. scripti lijbri 
omnes dederunt ei ircp.cS ^^yitrt^ Si 
bene sapitis, tt&i oZtm ed4* A nep eZ 
^ppovioivB, Si bene aaperetis. Conf. 
Var, Le<A. ii. 14, 3. Rarius cum 
Subjunctivo jungituTf quem constan- 
ter particula idy vel riv postulat* 
Sic pro rjv viKrfiitavij quod viii. 49. 
/. alii libri dederunty in aliis ei wkj}- 
diaftrt erat^ ubi particulam .ct tueri 
poterat Homericus tcm, Iliad* i. 
340. w. 258. fitc. 

2) S^epifts etiam cum Optativo 
sive Potentiali modo construiiury 
nempeiu locutiom^ms hujusmodi: «Jc, 
d ^tpoviovTa ttJv dXriSrftrfv evpeddri^ 
irFtlpjfrai oi^ta etc. i. 46. /• ti ydp ^rj 
im4poiTri<reii ye <rvv(.\iiii^y<^airivdvKa\ 
avros Oeiovtlvaty yii. 16, 3./. vdw ^e 
XajifilfVy «lc, ei drro^paytiri to ^lufviKov, 
— olot re tiriaav etc. viii. 1.9. a, rjv 
Itiy iflKirjiy — tl li xaX f^i^ ^ireoi, ix. 
48. /. Huc pertinet usus eUipticus 
particul^e e} Kiac^ cwjus exemplum 
paulo ante^ sub verbo 'EOc^Xetr ^um, 
1. retulimus ex ix. 14. .a. Aliud si^ 
mUUmum habes vi. 52. a. m. d^vlav 
fier^ — (iovXofiivriv ^eee Kutc dfuftortpot 
yeyaiaTO fiaotXrjeQ: id est^ fiov\ofAivr}v 
dfjuf^w ytyioBai fiaariKijag ei Ktog hvva' £1 

riv ciiy. Cui lo^ptendi forma adfinis 
illa est, iSiovTo tov 'AptoTayoptta tl 
Ktac avToltn icapdjTXpt Zvvafiiv^ y. 30. 
a. id esty iliovTO avrov rrapaoYtlv av- 
roiffi hvvafuv tl hvvatro velei povXotTo, 

3) el particula conditionalis per 
Ellipsin subinieUigitur iv. 118. m. 
oSkwv irotiitrtTt ravra, tJftcTc ftiv etc, 
Hoc nisi feceritis, nos quidem etc. 
nisi interrogative accipi placetf An- 
non hoc facietis ? 

4) Interdum ti ita ponitur ut La^ 
tinorum Siquidem, Quandoquidem, 
ut fere idem vgleat ac Quoniam. 
Sic y. 97. m, /. tl Kktouivta fiiv 
etc. Et vi. 138. tn. tl $ri Itay tvii" 
moouy etc, Adde ix. 68. a. Quod in 
Valckenarii Nota ad yii. 5, 9. 2e- 

gitur^ quasi fonnolam ei yap po- 
Buisset Herodotus, i. 27. m. pro tWt 
ycip, Utinam, id per typographi lap^ 
sum in ed. Wess, (tn Not. p. 507. 
coL a, et b,)'accidit : nec enim ti 
yap, sed at yap praferunt Itbri 
ornnes i. 27. m. 

5) EUiptica formula ti ^i firif ubi 
prcecedens phrasis negativa expressa 
estf positive accipitur^ Sin quis id 
fecerit. Vide yi. 56. nt. et NoU ad 
h.L 

II. £i, Dubitationem aut Interroga." 
tionem indicans, idemfere ac rroTspov 
valetf An, U.trum, 1) ConstruUur 
pksrumque quidem cum Indimtivo, 
sed subinde etiafn cum Subjunctivo ; 
ut ivtTiXKtTO Kpolooc trrttpiiyr^v et 
.<rrparevi}rai iiri Ilepo^ac, i. 53. a. et 
m» et rursus i. 75. a. typriimipMiovTo 
ti dviXtitvTat rd ovofiaTay ii. 52. /. 
N. AUas cum Optativo sive Potenr 
tiaU modo ; ut cJc irrtlpnTgn, tl errf 
Xtipio/L inl TiipoaQ tnpaTeveodat, i. 
46. /. eireifMtfreovrac o rjt woicwv rvy- 
xdvoi ^poloosj i. 47. a. ov Xi^treiy 
€0»; avTOVj d OtoQ rtc x^^^P^^IC ^'^^" 
yfiivoQ ttri AtyvTTTiotoif iii. 28. a. 

2) Particula et, {sive iroTtpov,) ut 
Laiinorum Utrum, interdum omissa 
subinUUigitur. ov^' dv — Itayvoiri^ 
\ivov rj KavvdfiioQ €<rrt, iv. 74. /. 

3) et Ti, et rtya, {sive tl ri et ei 
riva scriptum oportuit) ita positff 

T £1 £IA reperiuniury ut abundare videatur 
partictila et, et ct ti idem valeat ac 
nudum pronomen interrogatiyum 
tI ; Quid ? et i% riva valeat riva ; 
Quem ? Quemnam ? quemadmodum 
Latinorum Ecquis, Ecquid, tantum- 
dem fere ac nudum Quis? Quid? 
valent, Sic ct n \iyouv irepi 'Aplo- 
voQ^ Ecquid (Quidnam) dicerent de 
Arione, i. 24. /. Similiter ci riva 
trrpaTOV dvlpwv TrpoerdioirOf i. 53. a, 
et m, non qucesivit Crcems^ An ali- 
quem exercitum socium sibi adjun- 
geret; sed ECaUEM, aUEM- 
NAM ; itaque recta respondet ora~ 
culum, Tovg 'EXXiyvwv ^vi^arwrarovc, 
Graecorum populum potentissimum 
sibi adjungeret. Sic denique i. 30. m, 
ct Tiva ij^ff irdvTiov eldeg ^X/Siwrarov; 
non quisritf An aliquem, sed Q,uem- 
nam vidisset Solon hominum bea- 
tissimum ? Cui ille respondit, Tel- 
lum Atheniensem : et loco formulce 
£t rtva, qua h, l, utentem Croesum 
inducit Herodotus, paulo post in sp- 
millima interrogatione rlva dicentem 
fadtf cap. 31. a. rlva devTepov fier 
eKelvov i^oi, Similitery eipofxevov 
Kpoiarov €t ti elr) ve(OTepov wtpl rrjv 
*EXXd^a, i. 27. a, Conf, ii. 32. a, 
Eodem pertinet ei Ktag, Ecquo modo. 
€t Ktag ^ta^vXd^atev rd rei^ea, tov" 
Tov (Tf^i efjLeXe Trcpt, vi. 101. m. 
III. Et interdum idem fere ac ort, 
Quod, valet; ita quidem ut simul 
Dubitatio aliqua significetur, rolai 
earjXde i^^ovrj ei jjieWotev dKov<ye(rdai 
Tov dpioTov dot^oVf i, 24. m, Bunffid^w 
ei fjLOi dweoTden, i. 155. a. m, 
Et^etv, Videre. Aor. 2. act, ei Tiva 
TrdvTWv elBeCf i. 30. m, nuUa varie^ 
tate, Sic elBov, Vidi, iii. 12. a. etf, 
et 13. a. quibus quidem in locis i^ov 
ed. Schcef. cum MSS, Arch, et 
Vind, Sed et Hov, Vidi, ii. 148. a, 
edd. omnes et MSSti, excepto F. qui 
eUov, ut alibi. Aor. 2. Med. iUtTdai, 
Videre, passim. etredv HtavTai fid- 
trrtyac, iv. 3. /. Passivum EiBeorOai 
vide paulo post. 
Et^cVat, Scire, Nosse. ii. 28. a. et 
alibi. oUay Novi, iv. 15. a. i^fiev. Novimufl, i. 142. a, ii. 68. a, iii. 
60. /. vii. 111. a, et aUbi ; inter- 
dum quidem itrfiev prceferunt codd. 
nonnulli, ut i. 178./. iv. 197. m. et 
sic vett. libri (quod soiam) omnes 
iv. 152. /. nempe ex librariorum 
usu, non ab Herodoti manu, Plus^ 
quamperf. ^^ca, Noveram, lon, pro 
rj^eiV ^iea ydp aKorj, ii. 150. a, m. 
Item ^£tda, unde ^et^c, Noverat, i. 
45. /. ubi alii quidem elh, Sub^ 
junct, Iva et^tS, {tamquam ex eiSeto 
contract.) Ut sciam, ii. 114. /. uhi 
olim i^f edd. Optat. eihlev, Nos- 
sent, Cognitum haberent, ix. 42. a. 
ubiperperam el^olev vulgo, eihirfaav, 
iii. 61. m. ubi quidem non Nossent 
significat, sed Arbitrarentur, Existi- 
marent, quemadmodum etiam verbum 
iiriffracrdai apud Nostrum svhinde 
idem ac vofjii(eiv valet, {Etiam PrceU 
olla apud Nostrum non semper Cer- 
tam scientiam significat, sed non^ 
numquam idem fere valet ac Audivi, 
Novi id quod narratur, Nota mihi 
fama est. Sic iv. 15. a. rdh olda 
etc. nil aliud valet nisi id quod mox 
ibid. sequitur^ MeTarrovrlvoi if^atn.) 
Imperat. Wa», Sciat. iv. 76. /. N, 
xdpiv iordi (Gratias habe) cwV ctTra- 
eijc, ix. 79. /. 
Bihtrdaif Similem esse. (jMtrfia el^- 
fjievov 'Apierriovi, vi. 69. a, Zev£ dv- 
dpl ei^fievos Heptrri, Jupiter sub 
specie hominis Persse, vii. 56, b, 
ElSoc, coc, t6, Species, Forma, Ad- 
spectus. o^tcc ToiKiXoi rd ct^ea, Ser- 
pentes variegati adspectu, Varie- 
gata specie, iii. 107. b, Sigillatim 
usurpatur de Eximia et prsestanti 
forma hominis, Toltri eiZea vTrrjp^Cy 
Quibus egregia forma erat, Prse- 
stanti forma homines, viii. 113. /. 
oorat ct^eoc re ewaftfuvai eiail mt fxe- 
yddeoc, Qusscumque et praestanti 
fbrma prsedits sunt et statura, i. 
199. /. N. Trat^ec et^coc eTrafXfkkvoiy 
viii. 105. a. Sed et de Forma ad- 
spectu foeda : sic de puella loquens 
Noster^ quce ^wrei^rig eraty memorat 
tovq yoveaq trvfjupoprjv ro elBog avriis 
vouvfjLevovQf vi. 61. m. ^BiafXoy^ ovy ro, Imago, Simulacrum, 
Signum. yvyaixot cidwXov \pvtreoy 
rpiiTTixv, i. 51./. Of ^ ai' eV iroXifi^ 
rHv (iavtKiktv dxoddyyf tovt^ ^i 
ei^wXoy tricevdvayTegt (anclfca^avrcc? 
colL ii* 182. a,)iy Kkiyji eldoTpwpiyp 
iKtpipovai, -vi. 58. /. 

£a:ci4eiv, 1) Similem facere, Ad si- 
militudinem exemplaris effingere 
dyedrfKe eiioya euvTov, ypfuliip cuaff- 
fuyrfy, ii . 1 82 . a. o "Airic ivl tov ytarov 
aieroy exei €lKa<rfAEvoyf iii. 28. /• 2) 
Conferre, Comparare inter se duas 
res tamquam similes, cJc eiKdaai /3atft- 
Xtltffyre koI xoXcnriifi', Quatenus licet 
jregiam dignitatem cum jure civi- 
tatis eonferre, ix. 34. a. rd irripdt 
eiKd^oyrae, Tijy \i6ya rovc ^KvOaQ 
^oK£M> Xiyeiy, Puto Scythas, quas 
plumas dicunt, easnivem inteltigere, 
scUicet nivem cum plumis conferen- 
tes, iy. 31. /• 3) Conjectare. «Jc 
elK€urai, Ut conjicere Hcet, i. 34. /. 
etKdioyrog rd ^vfM Xcyciv, i}v fifj etc, 
iv. 132. /. et mox ibidem, Uiptrai fiiy 
^tf ovtw Td htifia ctra^ov. Pro ^iica- 
trdyrtoy, i. 84. m, eiKatrdmay malvit 

Eirccv, Cedere. ciircir rtvl TTJgodov, ii. 
80. a. r^ liXiKiy ciicciv, Indulgere 
juYenili aetati, vii. 18. a, m, dyri- 
^yriay rtov trvfifid^tov, tlKOV oi 'AOi;- 
yalot, yiii. 3. a, ovk dvriTeivoy, a'XX* 
cIjoov, ibid.m. dvrvreivovTiay rovriiav, 
clfat' oi UcXoirowiyffioi, ix. 106. /. 
cl£ai/ roiai AaKe^atfiovioKri, ix. 63./ 

Euceiv, verbum in Prces, inusitatum, 
sed in Prcet, Olica vef^iKai 1) 
Similis sum. t^i^oc ro oJke fifjfian 
dv^pog, iy. 82. b, ubi plerique qui- 
dem libri eoiKe praferunt. avrij oIkc 
(^sic omnes) ov^v r^ oXXi; Aifivri, iv. 
198. m. dlKe avrrf ij yvwfiri ry aXXi^, 
vii. 147- m. ubieoiKenonnulli.rfdv 
oucy ro traiBiov, Cui simitis videatur 
puer, iv, 180. /. 2) Videor. olc 
oiKatri, Ut videntur, i. 155. a. (uhi 
male olim ctirauri edd,) et iii. 143. /. 
ubi ioiKaffi olim, ai i<r)(aTial otfcairi 

ro raXXtora cx^*^> ^^^* ^^^' /• (**^* 

nonnisi unus cod. cifcao'! prcefert,) ' 

Particip, OiKtag, otoq, Similis. £IA 

oiKiiiC fidXiora ro cI2oc 2/tcpdi, iii. 61 . 
m, icavri rc^ oiicwc fMdXKo v ij at^^pwirtf, 
vi. 125. /. Neutrum, OIkoc, Con- 
sentaneum, Probabile, Verisimile. 
Plerumque quidem Elxoc olim ede^ 
batur, raro eiiam ioucog habent libri 
nonnuUi ; sed ex meliorum librorum 
plerisque in locis consensu eoUiffi 
par est, scripturam Olcdc ttb Hero^ 
doti manu esse : vide, si placet, ad 
quemque locum Var, Lect, Shniliter 
iv. 79. m, vii. 161. fn. oicora cXir/- 
(t^y, i. 27« m. eOaipc aIc oikoc iv rov 
ihfvrov irai^, i. 45. m. /. ov ^0*1 
oIkoq flvat rov dXiyOeaic roKia viro rov 
itavrov vaihoQdrroQvTiaKeiv, i. 137*/ 
rct fjLev oiKora eipriKag, i. 155. m, 
OiKora Xiyovrec, vii. 129. /. rfy rd 
oiKora ck tov ToXifiov iK^atvrji, viii. 
60, 2. a, oiKora (iovXevofiivouri etc, 
viii. 60, 3. /. deiorepoy rov oiKOTog, 
Quam ut commune quiddam videri 
posset» (interprete H, Steph,) i. 
174. m. f, Kodev ^e oiroc avrovQ yive^ 
trdai, ii* 93. /. ovk oIkoq coti ovhiv 
aVoTFcctv, ii. 27» /. ubi veteres qui- 
dem edd, cijcoc dabant, sed in oiKOQ 
cum ed, Wess, consentiunt F. et 
Paris, Semel nos scripturam eiicoc 
tenuimus ii. 22. a. ubi aUeram scrip- 
turam nuUo e codice MSSto eno- 
tatam reperimus. Notemus prce- 
terea formulas hujusmodi : ro oiicdc 
ifiol <rvfifia:)(ieTai, Probabitis ratio 
mecum militat, vii. 239. a. \6y^ 
oiKOTi ^eoi/icvot, iii. 1 1 1. a. (ftipe tdai 
irai^ri ry otMoVi, Age, videamus pro- 
babiti quaque ratione quid effici 
possit, iii. 103. m, cort ¥japyri^oyiiay 
ole 6 Xdyoc XtyofUvoQ, oticdrt ^pewfii- 
vkfv, vii. 167. a, N, ubi perperam 
olim eiKovi Ubri omnes. 

EkcXoc, I?, ov, Similis. Xeyerat ^c icat 
aXXa «//cv^cirt cticeXa 9repi rov dvhpOQ 
rovrov, viii. 8. /. 

^Kta, 60Q, et ovQ, v,i.q. etica)i/,Imago, 
Effigies. eiKta ypv<ref\y cVotiyo^aro, vii. 
69. /. N, Sed lorarat ciifdya itavrov, 
ii. 143. a. 

Perperam eiKovi legebatur oUm 
vii. 176. a, pro ciKdri aut oIkoti, 

EtXa^dv, Catervatim. ciXa^di' avyyi- £IA EIN vioBcu is wotnyf i. 172. f». ubi aUi 
WaZov, 

EiXeecv, Yolvere. dKievdaty, Versari. 
rdv iv noin el\£vfuviav (l/3ki»v) rom 
dvBpiarroKn Tf^e i^ct^ ii. 76. a. 

"EdXeiOvlriy 4j Lucina dea, iv. #35. a. 

EiXf}, 17C) ij {u q> *^f7)) Ala, Turma, 
Cohors, Caterva. 2icv0eaiv rtjv vo/ia- 
^itfv av^poii V eiXf^, i. 73. a. u&i iXiyaZ». 
M-e/' re av ervviXdwtri Kard £iXac» Ca- 
tervatim, i. 202. a. ubi nonnuUi 
iXa^, s^d c?Xac olim edd. 

BiXlweiyf et EiXiVvciv, i. q, iXlmniVf 
Circumvolvere, Circumplicare. (n;- 
fxaiverai /3v/3X^ n-ep^ ra icepea eiXla- 
ewvf Bovem purum sacerdos Signat 
(notat) papjro circum cornua cir- 
cumvoluto, ii. 38. m. ubi olim iXLa^ 
aiMtv edd, sed Ei\lmriav alii edd» et 
MSS. quod teneri potuerat, xXoica- 
/jLov diroTafivofAevai Koi n^l arpaKTOv 
eiXi^ao^ai, iv. 34. a. et jrepl 'xXoriv 
Tivdei\i^avT€eTtiv Tpi\iov^ Cireaher- 
bam quamdam capilloa circumvol- 
vunt, ibid. b. ubi utrobique Aspe- 
rum spiritum tenent libri (quod 
sciam) omnes. rac Jce^Xac eiXlxaTO 
(pro eiXiy/ieVoi vel eiXiyfievoi rftrav) 
filTpfifri, vii. 90. a. »6t eiXi^* leni 
spiritu prafert noster cod. F, qui et 
eiXitririov dedit ii. 38. m, Conf. Ai- 
efeX/o^ireiv et KarefeXioo^. 

EtXug^ 6»roc, »» Hilota, Servorum ge- 
nus apud LacedaemonioSr Inde 
Accusat,ToveiXwTay vii. 229. m. rovc 
eiXa^rac, vi. 81. b, et Genit. plur. 
T*av eiKuTiaVi ix 10. o. ubi quidem 
temere eiXwrwv (leni spiritu) in nos- 
tram editionem irrepsU, Vide Var. 
Lect. ad ix. 10, 6. 

£{XiJn7c> ov vel ew, o, ». q. etXdic. Inde 
genit. plur. tQv elKwewVf vi. 58. m. 
75. m, 80. a. ix. 28. a. (ubi eiXun-ewv 
eod^ F.) et ix. 80./. ttbi eiXwr«i>»' MS. 
Ash, eiXiOTiav F, 

El/ia, rec, ro^, t. q. ifjLoriov, Pallium, 
Yestis longa. ri 6e jiovQ KaraKeKpV' 
irrai ijHHviKiif eifuiTiy ii. 132. a. In- 
duitur super kiOwvi, ii. 81. a. KidiSyac 
vToBvveiv Towi eitiatnf i. 1 55./. elfjid- 
Ttav ov KaTaKavdevTwVjY, 92, 7. a. m, 
eifMLTa iverropiriarOf vii^^ 77. to tifia^ m, 139. extr. de eadem veste qm€^ 
vXav^c ibid. m, elfjLara X^vea, ii. 37<a. 
Eivai, Esse. ly Notabiliores fiexumes 
hujus verbi apud Herodotum occur- 
rentes hce sunt, Indicat. Prces, el, 
t. q, Jc, Es, ix. 76. /. eifiivi pro 
comm.iafjLeVf Sumus. ^vi^aro^ eifieVfi, 
97* /. irolfjLoi elfjieVf vii. 172. m, 
d^ioviKOTepoielfAeVtix, 26.f.etc. Ter^ 
tia plur, iam^ pro e\a\ Sunt, i. 66, 
m. in orac, Sic vero etiam pro dpi^- 
rrjpec eltrly i, 125./. codex noster F, 
dpitniipeg eatri prcefert^ quod viden- 
dum an in aUis etiam codd, reperiatur, 
Imperf. ea, pro comm, ^, Eram : 
TrpoBvfiiOQ ea rd^ irvditrdaif ii. 19. tf. 
m. eac» pro ^fy Eras f Esses : el /iii 
airXiyoroc £ac 'XjpflfJ^wriav, i^ 187. /• 
TVr^ta pers, eince, Erat : ij eo^jce e vei- 
^eordrii, i. 196. a, rp /idXiOTa e^ice 
iKdaroTe ivifAaypvrov reiyeoq^ vi. 1 33. 
/. (TKrivri evKE iroifiri^ vii. 119. /. et 
mox ibidemy ij oKkri arpaTirj emce wr- 
aiOpioc {Perperam vero eaice olim 
edd. pro eox^ vi. 36. m. ubi vide 
Var. Lect.) Item ^e, Erat: eiric 
avrM^ve^fnipoc ^»i* 196. m. ubi vide 
Var, Lect. ev r^ fxiv ^ev rd fiaaikqiay 
i. 181. a. ubi adveterem scripturam 
^e ^t^era v ex scholio^ quo indieabatur 
idem valere je atque ^, accessisse 
videtur, Sic etiam pro iju ravTriy 
aiviwVf i, 122.m,f.fortassefie ravnfK 
aiviwv legendum. Alibi esteriv,pro ^ry 
Erat : r^ ovvofia irfv Oe/iiorofcXei^c» 
vii. 143. a. et in compositOf ovk irririv 
dpidfioti "vii. 170. /. Plural, earzy 
pro ^re, Eratis, Essetis : et fx^ vfielc 
iaT& oi TTpoTepov d^iiciyoavrec, iv. 119. 
a, m, ei Be avToiefiireiftoi eare, v. 92, 
1 . /. Tertia plur. pro comm. ^aav 
passim eaav prceferunt edd. ut i. 70. 
a. 72. a, 74. m^ etf. 79. /. etc, sed 
plerique MSSti constanter Ijaav te- 
nent. (vide Var, Lect. i. 30, 20. et 
31,7.)/^e9n eirfcoi', Erant : evOwfjMri 
eo-icoi^jiv. 129./. oo^oieo^icovev^ai/iovec, 
i. 196. a. m. /idXa e^icov etc, ix. 40. 
extr. A sing. ^a, ^ac, ^e, potuit 
etiam tertia plur. formari ijeaav 
unde olim iwiieaav edd, pro eir^o^ar, 
i. 180. /• ti6t vide Var, Lect, Optat, ioifu, prosiriy vide ««'Evcivac/ Tertia 
Imperat. W*» iv. 76. /. rK^eri |»of- 
era< pro tarkt posita^ sed ad e^/iii 
Scio» referenda e$t, 

2) Infinitivus dvai sape ita jpont- 
turut vel prorsus ahundare videatur^ 
vel certe dtra damnum sewtentuK^ 
et comiruetimis potuerit abease, Sio 
non solum in nota formula tKiav 
elvat, quam hahes Tii. 104. f». 164. 
a. yiii. 116. a. ix. 58. m, et inplur. 
myrtQ clvocy Tiii. 30./. ix. 7f 1* /• 
verum eUam in ht^usmodi cofu^mo- 
tioney ipoy 'HpajcXiovc» iwiayvfiifiy 
ixoyrog Oatriov clvac, ii. 44. m. rac 
oyofidZovfn Ai|XiOi clyoi 'Yirepo^^iyv re 
icai AaoBlKqyj iy. 33. fn. rovc^Ifefyac cV 
ov^cvi Xoy^ iroiriwifuyoQ n^y wfHarriy 
clvac, i. 153. /. ubi vide Not, tum in 
his et simdltbus formulis, Karaoniffa^ 
roy d^eXfj^eoy vTrapyov clvai, v. 25. a. 
cMredc^c hiKamfy elyai rov irai3a,ibid. 
/. Karearrfae rvpayyoy elmi, v. 94. a. 
arparriyovg aXXovcaire3c£c MiXiyo^/biv 
clvai, V. 99. /. dvshijfiri ^raoi^c r^C 
iTnrov clvai i9nrap)(oc, vii. 154. m. 
Con/. Far. Zec^ aflE y. 3, 8. Quibus 
in loeutionibus Infinitivus tlyai pen^ 
det a stUnnteUeGta particula «Jc vel 
Aar€y qunB alibi diserte adjicitur : 
utf arc 2icvdac|clvaiy iy. 81. a. fuydXa 
iKni<raro 'XPVf^ara orc avclvai 'Po^itf- 
Tiv, ii. 1 35. a. ubi nil opus erat solicu 
tare postremi vocabuliterminationem, 
wc civai afUKpd fiEyaXoifn (rv/z/3a\- 
cciv, iy. 99. /. ^aTt elvai trfUKpd etc. 
iu 10. m, ovKeri TroXXoy yytpioy «Jc 
clvai AtyvTrrov, ii. 8. m, /. Fide^^Qie, 
num, iy. 

■ 3) Particip, iwy^ iovaaf etc, ioyra 
rHy t6t€ ioyTwy ov^evoc ^evre|M>»', i. 
23. a. Toy ioyra (t. q, dXifiia) Xiyety 
Xoyov, i. 95« a. Hinc t6 i6yy i, q, 
TO dXrfiie, Verum : r^ cotrt 'xpriad' 
fityoQj i. 30. m, 

4) AU(^ nonnullos verbi hujus 
usus notemus, rov Beiov i} Tpoyoiri 
coTi iovaa oa^i;, Est profectosapiens 
etc, iii. 108. a, ieray icai iyivoyTO^— 
dfulvoveQ avroi eawrcSv, Fuerunt et 
sese prsestiterunt, sive Fuerunt pro- 
iecto, yiii. 86. m, eial ot 'EXXffvo» v. £ I N 

NonnuUr e Graecis, ii. 123. /. ct iy 
rovTV Toi ioTi rj /3aoiXca clmt rj fiiq, 
Si in hoc tibi situm est, (Si ab hoc 
pendet,) ut tu rex sis aut non bib, iii. 
85. m, 'HXcfwi' firi^evl etvat (Nulli 
Hcitum esse) dynnfiCeoBai, ii. 160. 
extr, iori—^ro oipoc virep/Jarra clvat 
iv Maicc^W]!, Licet (Potes) — esse in 
Macedonia, sive Jam reyera ^ris in 
Macedonia, y. 17. /. N, 6 fiiy Iri 
dKOOToKoQ cc Trfv MfkriToy iy, i. 2 1 • a. 
nbi Hy idem valet ae ira^ vel ^m, 
nec opus erat ut contra librorum 
eonsensum in jfie mutaretur, Peri" 
phrastice dictum est c/tcXXe ojJ t6 ^ev- 
repoy ^itu^vywv eaeedaiff vii> 194. /. 
pro Siafev^eirBai, 

5) Particip, ccJf, pro eomm. iSv, 
Qui est, Non fictus. tov iovra Xeyeiy 
Xoyov,yerum dicere, i, 95. a, c^atvc 
Tov iovra Xoyov, i. 116. /. Neutrum, 
t6 i^Vf Id quod res est. ovic cl^c avfi- 
PaXioOai t6 i6y, yii. 209. a, icara t6 
eoF, £x yero et justo. rac ^iKac diro' 
fiaiveiy Kard ro e6v, i, 97. a. 

6) cort oi, Nonnulli. ra pieSpa 
iroTafuay eort r(Sv, yii. 187*.m. cttm 
Far, Lect, 

BiyaKoatoij Nongenti. erca ctmicoVta, 
ii. 1 3. a. ubi oUm ivyaKoa, Sed cti/a- 
Kovia, dbsque varietate praferunt 
omneSf ii. 145./. 

"EiveKa et 'EivsKev, (utrumque tam ante 
vocalemf quam ante consonam) pro 
cofrnn, eveKa, Sic ruivBe eiveKa okw^ 
etc, i, 1 7* /• T^v^e elveKa eXcfe, i. 141 . 
m, Tov he etveKa (t. q, tovtov ^e ct vcica) 
TovTo ovTia woiierai tya etc, i, 136./. 
conf, yiii. 85. m, /. et tbi Var, Lect, 
tQv etveKev dviicaTo, i, 2. m. aoi^ri^ 
etyeKev rrjg orje, i, 30. a. m, TwvBe 
etveKev okwc, etc, i, 22. a. ubi alii 
quidem etveKa, uti, 17./. etveKev rov- 
riiav, yiii. 55. a. tov ^vXdtrcrovToe 
etveKey wpoohoKa rot aVovoorjfoctv, 
Quod quidem penes custodem fuerit 
etc, i, 42./. KofivoTtoiot ov^ev, tovtov 
Civcfca Tov KaKOv v7rcp/3oXi^ iyeverOf 
Non idcirco uUa illis mora fuit ca- 
lamitatum^ yiii. 112./. Not, 

'Etvvodai, pro comm, evwoOai, Inde 
Compos, iireiwoQai, quod vide. Ein £12 Elff-a, ETirac et Etirac uaurpai Noster 
pro conm» cItok, eirr^iy et elnwy. Sic 
elwav^ Dixerunt,!. 120. tereod, cap. 
iv. 158./. V. 1./. 39. wi. Infin. ovk 
exi0 eiwaAf iii. 116. a. Variant qui" 
dem in hac forma librif passim 
elirelv praferentes : vide Var. Lect. 
i. 49. a. 57> a. iv. 187. a. vii. 60. a. 
152. a. Sed elve^iv tenent omneBi. Q\. 
f. et ii. 53. a. Sic et enrc, Dic. vii. 
47. m. De Participio ctirac, |?ro 
comm. eliriiy diserte monuit Gregor. 
Dial. lon, sect. 52. Vide Nosirum 
i. 22. a.cum Var. Lect. tum i. 31. a. 
41. a. 122. a. 128. a. ola ^ eiirac» 
i. 86. m. eiiras Iq (re /laraia cirea, 
vii. 15. a. Kal Tor, ecirai^ra ravra, iv. 
15. m.Genit. plur. elvdyTiav^ iii. 22. 
a. et m. 

^lpyeiv vide^^yeiy. 

Eipee^ai, Interrogare, t. q, e*ipeodai 
et epeerSai : unde Compos. 'JEsiretpeo- 

fjievocy iii. 64./. 

Etpccv, Dicere. in Prces. inusitatum ; 
unde Fut. epw, lonice epiia apudNos- 
trum^ ut fjLeyimov diafia epe^, vi. 43. 
m. Est vero etiam Futur. ccpifffcrat, 
Dicetur, iv. 16. extr. tamquam a 
prcesente "Eipetot, 'Edpeeiv^ formatum. 
eipidti et eipearai vide infra in 'Fieiv. 

'Eipefflriy i7c,.ii, Remigatio, Remigium. 
eipeiriri )^ca)/icVft), i. 203. a. 

EupeirBcu, f. q. epeadatet epiarqv^ Inter- 
rogare. eipqfiivov Kpoioovy i. 27. a. 
eKeXvo To eipeo /ic, Istud quod ex me 
quaeris, i. 32. m. Subjunct. riv ric 
ctpiyrac irepi 'Ava^^ciptf^coc, iv. 76. m. 
f. Imperf e^ipero 6 Kpoc^oc, i. 30. a. 
Conf. 'En-ccpcffOcu. 

£cpi|v, evoc, Oy vide *Ipiiv. 

Eiprivauis, Pacificu8,Pacatus,Amicu8, 
Ad pacem pertinens. d TpoxJiXog 
elprivalov oi (nempe r^ KpoKo^eiX^) 
e<rri, ii. 6S. f. ScUicet Crocodilus 
ovBev aiveTai tov TpoytXovy ut ait ibid. 
paulo post. ravra avrocc cc|Oi|vaca ^v, 
vi. 42. extr. nempe ov^ev e'c veucoc 
fepovavToiQy ut ait initio ejusdem cap. 
Rursus To. ccpifvaca vi. 57.a. suntcom- 
moda et honares qmbus In pace, Dum 
pax estf fruitur rex Spartanorum ; a 
quibus distinguuMiur rd einroKifua, cap. 56. /. quibus In bello Jrui- 
tur. 

Eipiveoe, e% ov, Laneus. eiplveov «rc- 
001 va, i. 195. a. ubi perperam olim 
fiplveov edd. ttcXovc ccpcvcovc, iv. 73. 
/. KMvac eipiveovQ, vii. 91. a. ubi 
prave olim eipiveovg edd. 

EipioVf rOf et Plur. rd Ecpca, «• g. 
comm. eptov et epia, Lana. eodemque 
nomine signijicatur Gossypium. rcz 
^ivZpea Ta aypia avToOi {in India) 
^epcc ccpca, icaXXoi^.re vpo^povTa, 
jcac ctpcrp tQv dvo rHv oiwvy iii. 106. 
/. Hinc ccpca dvo £vXov, iii. 47* /• 
unde intelligitur qutenam dieantur 
eifiara dico livXjiav vii. 65. 

Etlpveiv, pro comm. epveiv, Trahere, 
Ducere. ccpvccv rci To^ovy i. q. dca- 
rccVccrOac, Adducere, Tenderearcum, 
iv. 10. a. coU. cap. 9. /. irXiVOovc 
ecpvrav, DuxeruntlatereSyii. 136./. 
Conf. ^ueipveiVflLapetpveiv efEAKeiv. 

Edpwr^Vf i. q. conm. epwr^Vy Interro- 
gare. elpw^v eKaxmiv avriiayy v. 
87. m. eipioT^ ae /Sa^rcXcvc, iii- 119. 
m. eifmrQn ravra roltn OeoirpQiroimy 
i. 67. m. eipiaraf Interrogabat, iii. 
22. a. et m. v. 13./. i. 88. m. ubi 
noster quidem cod. F. riptaTaprtEfert^ 
contra Nostri usum, de quo monuit 
etiam Gregor. Dial. lon. sec. 73. 
eiptareiayy lon. pro epuTuivy olim i. 75. 
a. ubi id verbum prorsus ignorant alii. 
eipwiiityTOQ tov Aapc/ov, (/oit. pro 
epwCivTOi:) v. 13. a. eipiareofuvoQy vi. 
3. a. ii. 32. a Conf. 'Eireipwq.y. 

£cpa»reccy, t. q. eipw^v etepiorq.v. Hinc 
eiptaTeoy Tt diXovTeg rfKoieVyiv. 145. 
m. td>i olim rjpwreov edd. eipiaTevv ol 
epfiriviec r^C cci}, iii. 140. m. r^ ay- 
yeX^ eipon-iovTi eXeyov, iv. 145. m. 
e£era^€cv ec/Mtfrevvrac, iii. 62. /. 

£cc, In, lonice '£c, quod vide. Semel 
£c<niyerac scriptum occurrit iii. 70. 
m. pro quo alAi constanter eaay. 

Elc, fila, ev, Unus, a, um. oc «rc 
vXetoTov ^i} 'xkihris elg dvrip dwiKero^ 
Unus omnium maxime, vi. 127. a. 
(elc oviip, ov^ccc dvrip Proverb. vide 
Not.ad iii. 140. a. m.) evi rac rpci^- 
«.-ooT^ eTeit Primoet trigesimo anno, 
V. 89. m. Jungunturelg fiev cac«-pw- £12 

roc, ix. 35« m, Fcem. fjUaf et in 
Accus. fiiay^ non fiiri aut fiiriv : vide 
Var, Leet» i. 164, 8. Nempe^ quo^ 
niam in fUa ultima brevis est, a n<m 
in 17 mutatur, Itaque etiam iii. 150. 
171. et /. iy. 81. f»pro vulgato fUriy 
reponi fiiay velim, quod ibi etiam^ ut 
constanter aiihiy prcefert cod, F, ly 
wpo^ iy frvfxfioKktiy^ Alterum cum 
altero conferre, iv. 50. a, ty ov^ev, 
Prorsus nullum. dyBpwjrov friifxa iy 
ovhey avrapcec iort, i. 32. f, 

Eiaayciv, vide 'Eaayecv. 

Biffftf) lon, i<r(Oy Intra, Intus, Intror- 
sum. iiaia roy ?rpo/3oXacov cx^v, Yii. 
148. m, in Orac. Etiam in Herodoti 
verbis i. 116. m. olim rdv hi Kvpoy 
iyoy eitfia legebatur, ubi nos ex 
MSStis £ffv adscivimus, Sed cWwy 
Introrsum, tenent Ubri omnes vi. 36. 
/. Conf.^Etna, 

£Frev. jEUus DionysiuSy teste Eusta- 
thio adlUad, p. 1158, 38. ed» Rom, 
{p, 1215, 33. ed. Bas.)ait: *Amica 
fuy t6 Elra icai^ETrecra' rd 5e Elrcv 
icai "En-eirev 'laica* ^co Kal irap 'Hpo- 
^or^ iceivrcu. Ego vero Elrev quidem 
pro Elra ap%td Herodotum usquam 
positum nec in commentarioUs meis 
enotavi, nec umquam reperire me^ 
mini. De iwtirey vide infra, suo loco, 

*£« et '£(, prcepos, £x. c*£ ifxtv vide 
supra in 'Eyo». 

1) Interdum idem valet ac e£w, 
£xtm. rtrpaKiq eXeyero c'£ rjdiwy roy 
TJXioy civarctXac, £xtra consuetam 
sedem, ii. 142. /. N. eV rot; fuaov 
KurfjoOai vel e^e^Oac, £xtra meditun 
sedere, id est, Rei, quam agunt 
alii, sese non immiscere, Otiosum 
procul sedere, Neutrarum esse par- 
tium, iii. 83. /. iv. 118. a. m. yiii. 
22. a. m. Not. viii. 73. /. 

2) Materiam indicat ex qua quid 
conficitur. ovk ek {uXwv Trocevvrac rcc 
?rXo7a, i.l94./. ^vora iroijieaBai cckov- 
rca ef avroi; (rov Mpfiarog rov iTnro- 
iroTdfiov) ii. 7 1 . / Sic iK fvXcu v Kopv- 
yag exovrec olim 73. a. edd. ubi nos 
cum idiis ck subintelUgendum omisi'- 
mus. SimiUter enim £vX«tfv Kopvyag 
iypyrtQ^subinteUecta bk prcepos.) de- EIT 

dere i. 59. /. edd. et MSSti omnes. 
Sic orrjXai ^vo, ij ftiy ^vffov dwi-' 
^Sovy 1/ ^e ofiopdylov \idov, iL 44. a, 
fjLrix^y^oi {vXctfv /3paxcwv 7rciroci|/ie- 
yjivt, ii. 125. a. irorepa \d\Kov toc- 
ioyrai rd dyaX/cara, ij \iOov, v. 82. 
a. m, \aurri'ia (JfiofioiriQ wetroirifiiva, 
vii. 91. a. vcac rovrewv rcS^v yprifid'' 
rci^v xoci|ffa<r6ac, yii. 144. f». yofufffm 
Koxj/af iroXXov fw\vli^v, iii. 56. m. 
yofittrfia ')(pvoov Kai dpyvpov, i. 94. 
a, irritBrj tmi\riy \i&ov iiriSriKay, vii. 
183. a, Eodem pertinere videntur 
BrJKat ypvoov Koi dpyvpov, i. e, xpv* 
ffcac icac dpyvotat, ix. 83. a. Conf, 
infra voc, 817107. 

3) Inde ab hoc Loco, Ab hoc 
Tempore, Hac caussa, Hac occasi- 
one. NccXoc dp^afieyoi ek rHy Kara- 
3oviru»v, ii. 1 7. a, m, rovro irpoirotfid^ 
(ero (K rptwy iriaty, vii. 22. a. cVye- 
ve^c» iii. 33. iv. 23. a. e'£ oi iyiyovro 
'AOf^vacoc, vi. 109. a. e'icTroXX^c )7^v- 
Xioc» Post longum silentium, i. 86. 
m. iK rovrov—cjc rt roaov, sic ex 
MSStis restiiuendum yi. 84. /. ubi 
vide Var. Lect. et Not. et conf, v. 
88./. c£ avrwv Ooiv/ui^crac o^roc» £0 
fit ut etc. iii. 82.«»./. rrjvirayqyvpiy 
ravrriv €k rovBe vofiiffat <l>aori, Hac 
caussa, Hacocca8ione,ii. 64. a. ii.55. 
/. aTrodviitrKovtn iK rwv rpwfidrwv, ii. 

63./.iv. 180.a. Referri quodammodo 
huc potest istud, wg ^i eV r^c Bvtriris 
iyiyt.ro, Post peractum sacrificium, 1« 
50. a. m. ubi quidem ix ita ponitur 
uti alias dv6, quod vide. 

4) Scepe idem sonat ac vrro, A» 
Ab. rci yevofjteva e£ dvdptairwv, Res 
ab hominibus gestse, i. Prooem. ibi^ 
que Not. {Sed oi e{ avrov, scil. ye vo- 
fiEvot, i. 56. a. sunt 01 eKyovoi, Nepo- 
teSjPosteri ipsius. Eademqueratione 
fortasseJn loco controverso vi. 127. 
m, pro ^c/^wvoc ^e scriptum oUmfu- 
erat iK ^ei^uivog Se, Ab illo Phidone 
genus derivans. Eodem pertinet is^ 
tud, fJtrj ydp ctijv eK Aapeiov, vii. 11. 
a. t»,) ro TTOiridev tK "^afifiiri-^ov, ii. 
151. m, roTroievfievov irdyi^iKeivov, 
iii. 14. m, rd \eyQiyTa i^ 'AXcfav- 
^pov, vii. 175. a. Not. t6 irpoarayQiy £KA 

€K rov Kvpov, i. 1 14. a. m. rpoirf rS c2* 
pvifievf i^ 'Oravecii, iii. 7 1 • fit. ra oi^'- 
fjieva c£ iKelroVf viii. 1 14. a. c/c /3ao'i* 
Xcwc cxoyr* ro v vo/4o v rovrov^i. 1 92.m. 
Nonnumquam suUntellectum omitti- 
iur verbum ; €«< in illo oi c£ avrov i. 
56. a. Sic rd e£ 'EXXi^voiv rc/x^a, ^ct7. 
iroci/OcVra, olKehojir)Qivra^ aut aTro^e- 
ydivra, quod verbum in proximis Kal 
epyufv dwoBe^iy latet^ ii. 148. a. 

5) Notemus insuper formulas 
quasdam hujusmodi : eK rov ifxfaviws, 
De professo, Aperte, Palam, iii. 
150. a. c( itrov, £x aequo, vii. 135. 

f, ravra cV rrjc o^v ivreiXdfievoi, i. 
157. o* pro iv rp o^f ait Portus, sed 
et Latine recte dixeris £x itinere. 
€<c rrJQ dvrlriQf vide in *Avrloc, cV riJQ 
idelrigf vide 'I6vc* iK virfQf vide Ncoc* 
e{ vtrriprfQ, vide "YtrrepoQ, Quid sit 
quod ait Noster irporiyopeve ei ^'^(pvra 
ix Trdvrtav, yiii. .83. a, haud satis 
Uquet : £x omnibus vulgo tenent 
cum Valla ; equidem Prse caeteris 
ducibus interpretatus sum, 

6) *Ek per eUipsin subintelligitur 
cum alibi (vide supra, num, 2.) 
tum in hujusmodi dictione, dpiareprig 
X^poc etrrriKej v. 77. /. pro quo alias 
dicunt Grced e£ dpiarepfjc x^P^^y ^^ 
yii. 115. a, vel iir dpierrepd, A sinis- 
tra manu. 

'£i:ac, adverb, i, q, wo/i^, Procul, 
Longe.ovfTCicac XP^^^ Trapitrrai, Non 
longo post tempore, Brevi tem- 
pore, aderit, viii. 144./. 

Comparat, ^EKatrripia (codd, non^ 
nuUi constanter iKaripta, male,) eira- 
aripio i<rrl rov fieydpov ri etc, Lon- 
gius abest ab sede sacra quam ete, 
ii. 169./. eOvea rd iKatrriputf Gentes 
remotiores, Ulterius habitantes, 
iii. 89. a, m, iKaarepta rdv Ueparitav 
oiKiovffij Longius a Persis habitant, 
iii. 101. /. vi. 108. a, N, ubi olim 
iKaripto edd, oor^ av irpofialvriQ cica- 
aripta, vii. 49, 2. ovre wpofiriemvrai 
eKaorripta rrJQ 'Arrticjjc» Nec ultra 
Atticam progredientur, viii. 60, 3. 
livaieKairripiOy ix. 2. a, elal ^e froXXac 
fjiev (xufftai) darvyelroveQf voXKal ^e 
Kal iKa<rrip<aj ix. 122. a. £KA 

Superlat, *EKa<rrdr<a, i, q, rropp<a' 
rdr<ay Longissime, Remotissime. 
rovc iKfjLordna ohciovraQ dir e<avrwv, 
i. 134. /. (ubi opponitur ayxi<rra,) 
KOfdieiv avrd ro wpoQ etnripriQ cjca- 
<rrdr<a iirl rov 'ABplriVf Usque adAdri- 
am nec vero ulterius, iv. 33. a, oirog 
6 errparoQrrJQ Ai0vriQ iKa<rrdr<a cc Ev- 
eenrepihaQ ^Xdc, iv. 204. a, iQ ravrriv 
(rijv Mcyap/^a) iKa<rrdr<a rrJQ Evpoi- 
irriQ ro jrpoQ i^Xlov ^vvovroQ ij TLep<nKrj 
avrri <rrpar-irj dirlKerOf In hanc igitur 
regionem, neque ulterius in £uropa 
versus Occidentem, pervenit hic 
Persarum exercitus ; £xtrema hsec 
est £urop8e versus Occidentem re- 
gio in quampervenerithic Persarum 
exercitus, ix. 14. /. 
"Eiratfroc» i?, ov, Quisque. 1) avroc 
cjcaoroc ^ovkofUvoQ KopwfialoQ clvac, 
Quisque cupit ipse esse princeps, 
iii. 82. m, cJc oi fiev avrd eKa<rra 
eXeyoVf FaUa^ Hsec singulatim illi 
referebant-; Larcher, Telle fut leur 
reponse k chacune de ses ques- 
tions ; nos, nescio quam recte : 
Haec illi singula ex rei veritate dix- 
erunt, v. 13./. ravrac (rac ^oXcac) 
iir* lifiipriQ iKd<rrriQ aipee^ Harum 
(urbium) singulas singulis diebus 
cepit, V. 117. m, Prcemisso Arti" 
culOf hei rov fuv ^fiapxpv eKatrrov^ 
Tenetur unusquisque praefectus po- 
puli, iii. 6. m, ubi r<av fiev ^rifidpxi^v 
eKaarov corrigebat ReishiuSf invitis 
libris omn^ms, 

2) Pluralis "EKaerrot locum ob~ 
tinet, ubi Singuli, de qutbus ctgitur^ 
sunt P]ures coUective sumti, iraro- 
pva<rovai eKa<rroif scil, Cujusque op^ 
pidi incolcBy ii. 41. m, eKaaroi (scU, 
cum qui ab hac parte stant, tum qui 
ab illa) eyovreQ $vXa, ii. 63. a, euevo-y 
Kard \<apriv eKaaroi, nempe tlnus^ 
quisque populus, i. 169. m, ubi oUm 
eKaaroQ,minusrecte,Singularis "fijca- 
«Toc perinde cum verbo Singulari 
et PlwraUconstruipotest, evBev iyi- 
vero €KaaroQ r<av deuv, ii. 53. a, ubi 
nonnuUiiyivovropr^eferunt, r€vri<av 
rwv dvhp<av, oc 'EXXi^voiv eKa^rroQ <l»riai 
rptwv a{coc clvac, vii. 104. m, <aQ rd^ j(€og elxc ckairrocy Tiii' 107« m. $ed et 

tig ico^y €Ka<rroc cIxP''» ^' ^^* ^* ^^ 
ma^ eKaoTOi plures codd, Vide Not, 
vepl r^c ewfrov €KaoTOQ (sciL dyijp) 
/iaj(pfA€Poi, i. 169. m. 

3) Notanda formuke kujusmodi : 
miriKviovrai cc2ap^cc o< irdircc ^r rjjfc 
'£XXa&>c 0'o^<rra2, Jc eicaffroc avriwv 
dwiKvioiTOf proprief Ut quiaque oo- 
rum ady^niebat; id est, Seonim 
quisqae; \Jt cuique commodum 
erat; Non omnes simul, sed alias 
faic, alias ille, i, 29« a. Ex ista 
ioctttione plena intelliguntur loeuti" 
^nes eUiptic€B^ qtuUis est iUa, «#c eicd- 
erf epyov trpotrrdffeiav, idem valens 
ac TrpoordtnFwv eKdtrr^ epyov <Jc c^cd- 
irrtf irpotrrd<r<Foi,Mmdanacmqne opus 
faciendum ut. ciiique mandabat; 
id estf Suum cuique opus facien- 
dum, ut ei commodum videbatur, 
adsignans, i. 114. a, m, SimUiter 
wc eKdoTTiv alpeovreg oi ^pj^apoi 
iirayiivevov tovq dv&pwrovCf id est, 
ol 0dpffapoi alpeovrec rdc vi^ffovc» ^C 
eKdtrrTfv alpeoiev, eoay. twc dvdp. Ti. 
31. a. SimUiter, Kard irevrritBovra 
riiv *ApyeiiaVy «c cifderrowc eVicaXev- 
fiEvogj eKreive, Ti. 79. m. 

'EKatrrore, QuoYis tempore. rev^eai 
vavroc Tov av eKdtrrore Bipf Impetra- 
bis, quidquid quoque tempore a 
me petieris, i. 91. m. /. Sonat au- 
tem idem ac si dieas eKdarore rev^eai 
Tov dv ^iy* Conf» Aiei» 

'EKdrepoifUtrlque.iBiKaievv avrol eKd" 
repoi t\eiv ro trepov KipaSf Utrique 
aequum censebant ut ipsi obtine- 
rent alterum cornu, ix. 26. a. N, 
oiKiifiara ^CTrXa, — rpitrypaa dpiOfAOV, 
wevraxotriiifv kqI %(\/aiv cicdrcpa, cor^ 
ruplus {ut vid€tur)locuSf ii. 143. m. 
Fide Var. Lect. adu. 148, l7..seq. 

'RKarovTas, gL^oc, 9, Centuria, Nume- 
rus centenarius, Centum. eKarov' 
rdacccf, vii. 184./. 185./. 

'£jc/3a/vciv, Evenire, Accidere. tip<av 
rd eK^aofUva irpriyfiaTd ravra^ vii. 
209. «. rd fiiXKovrd a^i eK(iaiveiv, vii. 
221. m* ^i' rd oiKOTa cjc tov woXifiov 
iK^vff, viii. 60, 2. a. riv ffvfifidKovrt 
<Hfir^iiL^aiv^ OKoiov rt eOiXot, ix.l5.m. EKr 

'£ic/3dXXeiv eiroc, Ejicere (Temere 
projicere) verbum : «Jc dvoiji ro ciroc, 
eKffdXot rovrOf vi. 69. /. vwoXapopra 
ot^aQ ^etfiMva fiiyav eKfiaXeetv cc 
rrjv yrivf Ad terram eos Ejecisse, In- 
genti vi adpulisse, vii. 170. m. Ih 
Medio : avr/ca ^mrovc c(c/3dXXo»TO, 
Protinus equos e navibus rapdm 
Exposuerunt, vi. 101. a. 

*EKfitfid(uv t6 V irorafiov Ik tov a\i\bivoQ 
XWfiart, Aggere jacto Educere, 
(Ezpellere) fluvium (Cogere ut 
exeat) ex hac convalle, vii. 130. m, 

'EKfioffietvic rov loO/Liov,Egredi(Pro- 
ficisci) cum armis ad Isthmum, ad 
opem ibi ferendam suis, ix. 26. a. m. 

'£ic/3oXf7, ^C) Vi Exitus. 17 cir/3oXf| roii 
UrivetoVf Ostium Penei fluvii, vii. 
128. a. et /. at eKlioXai rov KtOat- 
pHvoQy Fauces per quas e Cithserone 
monte exitus patet, ix. 38./. 39. n. 

*EKfipd<r€retVf EbuUire, Ejicere, sicwt 
mare agitatum navem ad littus alli- 
dU^ aut alias res in littus ejicU. ai 
vriecic KairOavairiv i^efipdtrtrovTOf vii. 
VSS. extr. \pv<rea Tronipta iK^pafrftO" 
/icva, vii. 190. m. 

*EKyiveaOat^ 1 ) Nasci ex tali matre. 
i^eyivero oi irdic, Natus ei est ex 
illa {ex pellice) fllius, iv. 155. a. 

2) Ubi de Tempore uffiturj Ex- 
ire, Elabi. oTd re 'xpovov eKyeyovoroc 
irdKXov, ii. 175. /. nisi eyyeyovoroQ 
ibi legendum. Conf. ^EyyiveaOai. 

3) TovTO fcoi i^eyiveTO, Hoc mihi . 
Evenit, Contigit. ovk i^eyivero (av- 
TOig)Kpoi<r^ d7rayyciXoc,Noncontigit 
eb ut renunciare Croeso possent, i. 
78. a. ovU oi i^eyivero *AOrivaiovQ 
Ttfi^ijffaffOat, vii. 4. b. 8, 2. a. ov^e 
o^cejcycvcro rov veKpov dveXitrOaiyix* 
23. b. ov^ oi Heyivero errl rrXeov ert 
ariji^vat, v. 51 . /. ubi haud commode 
Neque ei licuit redditur. rf (Jon* 
pro f) dtKaioraT^ dv^pHv fiovXofiivt^ 
yevieOatyOVK €{cycvcro,Non respondit 
eventus ; Pei^eere propositum non 
potuit, iii. 142. a. i Zev, iKyevi' 
trOat fiot (scil. viypfiat, vel ^i^o9miut 
&>C fioi)*AOrivaiovs ritrauOat, v. 105. 
/. ubi nonnuUi eKyevitrOta fioi, ex 
scholio. 

u EKT 

^Ejcyovoi, Qij NepoteSy Posteri, vii. 

106. m. 
'EK^eeiv, Adligatum aliquld Suspen- 
dere. in^tiirafityoc dyaA/iara, Sus- 
pensas e collo suo imagunculas 
gestans, iv. 76. wi. Sic simplex ver- 
. humAieiycum pr<^pos. Ik construkur 
iv. 72. m, TOVQ xaXivovc ek vaaffoKoiy 
heovvi, 
'EKBiKtaOaif {lofUce pro iKUx^trBai) 
, 1) Excipere, Accipere ab alio, vel 
post alium, to, is iroXEfwy irapd va- 
.TpoQ iKdeKOfuvoQf Artem bellicam 
puer quisque a patre Accipit, id 
est, Ediscit, ii. 166. extr. rcXcunf- 
aavroc'AXi;dmw, i^iM^aro rijyfiaci- 
'Kifiriy Kpolaoc, Mortuo Alyatte, Ex- 
.cepit vel Accepit regnum Croesus, 
i. 26. a. SiCyKva^dpriQ fiiy — rcXevrjf. 
cfc^cicerai 8c 'A^vdyijc r>J y /SaciXijiijv, 
i. 106. extr. et 107. a. iKhiafxiyov 
'Ep£\dijoQ rrjy dpyriy, viii. 44. f. Et 
per ellipsin omisso accusativo ex 
prcecedente verbo PaaiSevtrayTOQ sub- 
. intelligendo:4^pa6pT£u> rcXfvnfflravroc, 
.e£e^c£aro Kva^dpTjQ, i. 103. a.^ApdvoQ 
fiaaiKivfTayTOQ — - vei^KoyTa erca, 
^i^E^i^aro ^^vdTTtiQy i. 16. a. ubi 
Suidas quidemrriy dpxrjyac^jicitf quce 
verbaignorantHerodotei Itbri. Simi- 
, Uter^ ^dfifjLtOQ i^ erca/JaatXcviravroc, 
— i^e^i^aTO 'A7r/>/i7c,PostquamPsam- 
missex annosregnasset, — Successit, 
(m regnum) Apries, ii. 1 6 1 . a. ubi qui- 
dem rursus invifis vetusiis libris Trjy 
. fiaffiXrjiriy adjecerant olim Editores. 
2) Quemadmodum in elliptica lo- 
cutione modo citata verbum *EkHke' 
trBai Latino sermone perinde Exci- 
pjBre, Succedere, Proxime sequi, 
, reddipotest ; sic aliis in locutionibus 
idem verbum subinde simili quadam 
notione usurpatur. tovq ^i J^KvOaQ, 
^dTTolrifjLT^ffayTaQ oktoi icai ctjcoo^i crca, 
— i^e^i^aro ovK eXdtrawy voyoQ rov 
. Mri^iKoVf Scythas (postquam etc.) 
Excepit labor non minor etc, iv. 
1 . 9». ^ rc HepffiKrjf Kal aTTO ravTfiQ 
ii^KOfiiyri (hanc Excipiens,Proxime 
sequens) 'Affavpiri, iv. 39. a. ij Sicv- 
QiKri iKMKeraiy {Thraciam) Excipit, 
Succedit ei, Proxima post eam est, £KA 

Scy thia, iv. 99. a. liQ — cje rcSy irXoukv 
cic^cfciyrai veplo^Q r^c X//livijc fMiKp^j 
Ut navigationes illas Exciperet 
longus circuitus hujus lacus ; id 
esty Ut post illas navigationes 
Succederet hostibusque obstaret am- 
plus hic lacus, pedibus circum- 
eundus, i. 185. /. Conf. aupra 
Aciccff6ai, num. 6. 

'*EKhiiQ (ij) rrJQ fiaffiXrfiriQ, Successio 
in regnum, vii. S. m. 

*£icSi7/ieii', (i. q. dvro^rifiely, i. 29. m» 
et alihi) Peregre proficisci, i. 30. a. 

*Eic^i^dvai, 1) Dedere, Tradere. oJ 
ydp 6 ^AXvdrrriQ i^dl^v tovq SwOac 
i^aiTioyTi Kva^dpeiy i. 74. a.ovhe cic- 
doyreQ {eKeiyriv) dvaiTeovTiav avrwv, i. 
Z.frovlKiTriv iKhilovaii i. 159. a. et 
eodem cap. scepius, et cap. 158. m. 
et 160. m. iv. 80,/.*ix. 86./. 88. a. 

2) 'Eic^iadvai et ^EKliloffdai, Elo- 
care filiam, In matrimonium dare. 
cic^ovrai n)v ea;vroi; Ovyarepa ore^ 
fiovXoiToeKaffTOQ ovK iirjy^i. 196. m.f. 
01 ^e ydfiovQ eyrifiav, toq ^c iKArifivav 
^yovro,- (quas uxores ex Lemno 
secum adduxerantj^cfc^oo-a V aKKoicri^ 
ii. 146. extr. ov3e tr^i iK^l^ffOai Oti- 
yaripa ovhiQedi\ei—'dXk* iKh^oarai 
oi av/3(iirai e£ dXXijXoiv, ii. 47* ^* £Khi- 

. hoaffi avral (tov Av^aiv ^ijfwv Ovya- 
TipeQi Lydorum filiae de plebe) cwv- 
rac, i. 93. /. al evfJLOptJMi rdc dfiop^ 
i/tovQ i^e^idoffaVf i. 196. m. f. 

3) ^EKh^oyai vel 'Eic^i^ovv, i. q. 
ftiffdovv, Certa mercede locare. {cf, 
Polluc. i. 75.) ifiiffSovTO irap ovk 
iK^ZovTOQ (alii iKdi^vvTOQf ab cic^i- 
^doi) rijv avXiJv, Mercede conduxit 
(conducere voluit) aulam ab illo 
homine, qui statim eam Elocare no- 
luit, i. 68. /. 

4) 'EicJiSdvai vel *EKh^ovy dicitur 
Fluvius in mare Sese exonerans, 
aut in alium fiuvium, aut ex aliquu 
regione in aliam Influens. "EpfioQ 
iKhiBolicOdXaffffaVfi. 80. a. 6 TvvhriQ 
ckrSi^oi cc erepov xora/iidv, i. 189. a. 
voTafiiay dXKwv ec avrdv iK^BovTwv, 
iv. 48. a. ubi quidem nonnuUi iffh^. 
prceferunt. Sic iKlilol et iKltlovffi, 

, iv. 49. a. m. et f. ubi item alii £KA ERK 

ivititH et iMSomei. ck&2oc cc Ac^ir- 'Ecic«t, IUne. «rct^ ^' cKtc#c r*v Xd* 

mvy iL 22. o. S4. m. cc nfr Xc/^r >iov, vii. 239. «. r{r ar ixXcvjy d Otdc, 

rovnfKcrSc&I,]!. 30.m.ccn|r2ifpn»^ ckci«c vrTMircdomic, ii. 29. exir* Sic 

ccdcctocifXifcnf avny, ii. 1 50. ci.cfiSc&»c oiim edd. iwtl ^ ckcioc dwitxro^ Ka\ 

ccr^r ifmOfniy OaXaffonK, iii. 9. /. ifyaycro eie. ix. 108. m. /. «*• «09 

tl5.a.ccnn;7dcXocc<^tdodc»iT.53./. fHM^iii, fnr^eeunHbMS MSStis^ cVti cc roK Malay^r cc^c&u, y. 118. a. rc />ro c«ci»c edidimus^ «1 cccc i6t 

vii. 113. 6« CVm/*. '£r^c&»yac. idem aique ciccm sontfl. 

'fjcdc^ifa^ccc»', (/oii. f»ro cr^c^paoKcc»') *£c^cccy, Effervescere, Ebullire. («Soa 

Effbgere, Profugere. ccdi^ffccc cc tvXi^y c^cfcoc, Etiam nunc vivena 

rov aorcoc* ix. 88. a. cc^c^ovcc Scatoit vennibus, iv. 205. iifrf aim- 

vXoi^ il Alyvrrov, iii. 4* a. Coii/*. plex i^toi prceferunt plures vodd, 

'Er^p^rac. "EyOcocct (oc, i} fiXpositio tf^<tfili«. 

'Ec5o«c, wc, tj, rcliv cccrcwr, Deditio, o xpo>^ r^C «k^Vcoc (rov Kv/oov) i« 

Extraditio supplicum, i. 159. /• 1 16. o. 

'£rWoc9 ov, Deditus, Traditua, cc- 'EcOvooo^cayoc» Sacrificiis expiare 

&n'oy dytetdai cc Acdcvar, vi. 85. m. crimen, vi. 91. a. N. 

eK^oroy ytyojityov vto rJm-oXciircftiv, '£A,'ica/cii' ra irvpa, idem fere quod sim-* 

vi. 85. m. /. iK^oroy /ucv iirolffm cc * p^x ra/ccv, Accendere ignes, «ci7t- 

n^ac» Tradidit illum Perais, eet^ qui e caBtrit late Bplendeant et 

Amandavit eum veluti captivum in eminus conspiciantur, iv. 134. m. 

Pernam, iii. 1. a« *£i:iccioi^c, Expoaitum esse. ivopqy 

^EKBpifydt, L q. cK^c^piyVrccv, quod itciulfityoy, Inspicere expoiitem in- 

vide supra. iKZpdyrtc e^ r^c ipKnjc^ fantem, i. 110. /. iKKtlfuyoy Kvpoy 

iv. 148. a. Kvwy c'^c6{f>ct//c, i. 122./. 

'£icdvccy et ^EKhiytty, vide in HiBiay^ ^Eactipvrrtiyf Per praeoonem edicere 

et in T^pag, ut aliquis urbe vel regione excedat. 

'EiT^vo-ic» coc, if t. q* tld^oQ^ Exitua, oc2iraf>rc^aic(cjci;pv(aFMaiaV3p(oy9 

Egressus. oimy/ia ovhi tao^y ovrt iii. 148. /. iV. 

cc^vffii^ cxov, ii. 121, 3. a. ovniinfi^ '£i:icXfficiv (sive '£r«:Xifl(cii/), ^. q» 

eK^wn y irocccrac(rci rcicm r$c c\/$vifc) CKrXc/cii/, Excludere. tKKKtiiofu voi ry 

Ita in lucem Exeunt, iii. 109. /. Hptff Tempore exclusi, t. e. Quum 

cc^cciinn'^ ao^aXcacicWc v(tutum nibil temporis eis reliquum essei; 

Efi^igium) iov<ray ix rfjs yiioov, iii. Urgente hora, i. 31 • a. f». ft6t oHm 

146* m. ov yc^ corc "EXXifffc ov^tfUfi iKi^'i(6fuyoi edd, 

iKhtotQ — fin ov tiyai oovc ^Xovc, ^Edxyqy^ Eradere. roy xnpoy avroy 

Effogere non possimt Graeci quin {rov likriov iiwrvxov) iiiKyriffif vis« 

servi fiant tui, viiL 100. m. 239. m. N. 

^Et£kfpt£9tadai^sive*¥^DUtpiit0Bai^8he ^EjcKotXalytiy^ vide 'EyKOiXaiytiy. 

^EjAtpufvoeai, Ex lomica gente in 'EiCKopiOfi, nt, if , ExportaUo. rpdc iiC' 

Doriensem degeneraie. ocKvyovpioc KOfutiiy ipdwoyro rHy ohurit^yf Ad 

ZoKsomn tlyai ^lMytc^ isUlttpievyrai Exportandot (Edncendooe do domi' 

Zi^eiB^dtipiiarat^nveiKtd^t^y- bos et in tuto edloeaodos) suoa se 

ra* legendmmj viiL 73. «. ibique eonfetienaUf viiL 44# m^ Vide 

Var. Led. et. Noi. mox *EKKOjdi^toBau *£kz7, vide mmx *Ecccoc. *Ea»fuiurf Exportare, Edueere. ord 

'£Kc/>7f, adverh. IW, IDic. fr— o2ccif rvr ifui^jdaafam-oyMk^jmrOf 

inir^y 8! babitaDe ihi Tellet,t "m. eU. To igitiir fiie ot et me ipMtm 

108. a. ^ ^ ierra edoeaa et ueeiioiae Elw, i|, o, me. GeniL FUnr.fctm. mea$ exportee, iii. 122, / im»fdem 
TXjfnor iatriMr, loilbnimvicinia, irBpt^mor cc ror fuXXorroc yirt^u 
iv. 111.«./. ^«»rf; wpiyiusrou Edoeere, Eri' pere hominem e caaa futuroy e 
calamitate qoae ei £sito deatinata est, 
iii. 43. a. 

^EKKOfjUieadaiy Exportare res suas et 
in tuto collocare, ne prieda fiant 
hostibus, Cum Accuaat, fjvrt ri i^- 
tKOfiiaavro ovheyf Tiii. 20. a. Et ab' 
solute ec TOVQ 'O^^oXac Aorpovc e£cf»-> 
liiaavro (scilicet ra kavriav^ res 
suas), viii. 32. m. 

*£icico3rrciy, Excidere, Ezstirpare. liv^ 
Spea iKKO^j/amg iifupaj ix. 97. b. Et 
metaph, £ malio toUere, Cunctos 
inte^cere. rac ^£» cViOcftei^ac, cr- 
Koxj/ai TovQ avdfMc, Hos invamsse 
Turos cunctosque interfecissey iy. 
110. m. et mox ibid. e«-e< ^e e^ejcoi^f 

rovc ai^^pac. 

*£icXa/i/3dmv tpyovy Conducere opus 
^Etciendum, Operam suam alteri 
locare. i^kkdfAfiave eirtw v riiv '£XXa^a 
(alii vul^j ivl niv 'EKKdha) efyyay 
ix. 95. a. ibique Var. Lect. et Not. 

'EcXeyeoOfu, Eligere, v. 30./. vii. 6./. 

'£i^/Teci', Activa notione^ Relin- 
quere, Deserere. njv rofcv, viii 24. 
/. 219. /. ix. 48. a. eVXnrcIy r^v 
X^^y vatraVf Tota regione exce* 
dere, iy. 105. a. et m. ejcXecif«/iey r^v 
X^pl^» iv. 118« f». Et siffnifieatu 
prcegnante: Relinquere urbem et 
in alium locum migrare, ejcXixcl»' rffv 
iroKiv ec rd cuqpa, id esty iKKartlv njy 
icoKiv Koi dvaxwptitFai. ec rd aKpa^ 
vi. 100. m. N. Sie ifiwpriaaq Oeor- 
iruvv rtjv iroKiVyavritiveKXjtXoiiroTtav 
{scil. avnfy, koi diro\vpriK6rwv) cc 
Uekowovvfitrovt viii. 50» 6. 

2) NeutraU noHoney Deficere, 
Omitti, et simiHa. dveifu eccloc roS 
Xoyois rjf /m ro rporepov e^eXtire, 
lUuc redeoLubi supra Defedt (Fi- 
nem habuit, Substitit) meanarratio, 
▼ii. 239. a. ro 5* oro ravrjfc (njfc 
Rapvorov xoXcoc) cjcXtxetK '^Av^povy 
€te. Post Caxystum Omissam (Prse- 
termissam) esse Andrum ; Non 
iuisse in.numero ilfaurum civitatiun 
per qums istasaeraDHumtramsfere- 
bauiury iv. 33. a. vu 

'£ftAoyi4eodai, Secnm perpendere. 
ravra ccXoyi^o^^cyoc» ix. 89, «. m EKU 

'EKfuUvsaOaiy In furorem erumpere, 
Furiosa iacinora edere. 6 ftev ^ij 
rocavra ttoXXo ec ncpaac e£e/iaivero, 
iii. 37. a. 

*EKfiavOdveiyy Ediscere, Cognoscere, 
Pemoscere. xoXoi irdvra eKfUfAaOri^ 
Kevaij i. 124. a. m. eKfJiefiaBrfKora ro 
rrjic Xififuoc ovofia, ii. 91. /. enel re 
e^fidOere ro fjfurepov (jipoyrifAa tra- 
^'wc» ix. 7» 2. a. eireipofievoi de, 
i^ifiaQov rcdv ro eov^ ix. 11. /. Sie 
eKaara eKfiadtay^ i. 107* m. edd. 
commode edebatur ante ^Gron. ubi 
nunc simplex fiaBtay. 

'£jcirayXccan0ac, f.g. liCTrXiio^flrc orOai, Ad- 
mirari, Admiratione perceUi. inx£ 
fiivjpredelKwaav eKnrayKeofxevotfrdari 
rn arpart^, vii. 181. / viji. 92. m. 
ojfdfHiwiv fKirayKsofiivw (yfids)^ «^c 
ovre ^cvycre cjc woKifiov etc. ix« 48. 
o. 

'£circ^ff^/ rivosf Tentare aliquem, 
Expiscari sententiam alicuyus. dc(- 
aoc ftii ev eKKetpfro Aapewc, iii. 
135./. Cofi/l 'ATTOireipaorOac. 

*£Kin7^cciv f. q. ^EKwrfB^v. rovg ^ 
iKirrftieiv eg rrfv OdXaaaaVf £ navi 
prosiluisse in mare, viii. 118 /. ubi 
dtH eKvri^v. 

'£jnr/irretv, 1) Excidere bonis, spe^ 
patria. avdfM ejcireirntfjcora eic rwr 
eoyri#K, iii. 14. m. cjc voXXwy re icac 
evcaifioyw cjnremM', Aid /• c^ercxre 
(scU. ec r$carpoiroXcoc)ftcra rHy Aa- 
Ks^atfiovUiyf Excidit oree, £zGedere 
coactus est, y. 72. /. okwc eKwiam eK 
rwv 'A6i$yitiy^ Quoties Athenis pul- 
sus est, vi. 121. /• ejnr/irrEcv cic 
IlcXoiroyyif oov vro Mif^K, Ejici Pe- 
loponneso a Medis, viii. 141. a. 

2) Le Sorte quae aiieui Exeidit, 
t. q. Obdngit, vide ^ay&aciirre*y et 
Adnat. ad y. 22. 4. et seqq. 

3) ^ficirlrrccy pr^ggnanti notmne 
sigmificat iKwlrrrety iK rrjc rafcoc Jcac 
earlirreiy cc rov roKituoVj ix. 74. m. 
Not. 

'£jrrXcccy, £navigare, £ praelio na- 
vali se recipere. riiv fiap^p^v ig 
^vyify TfMutofiiyttyj Kok iKxKeoyriay 
«poc ro ^ciX:i|poK,viiL91. a.SedaUbi 
apmd Nostrwm est 'BnrXweci^, quod £Kn 

vide : ei sic mox eodem cap. aU rac 

'ErrXmK, 'EirrXtyAicF^ 'Eiciri^irXayac^ 
Explere, Persolvere. rov yofjtor ^it- 
^X^^ac, Satisfacere legi, i. 199. extr, 
iv. 117* extr» Kpoltroc irifiirrov 70 • 
Kcoc dfMprd^a c^eirXiy^e, (t. q, e{e-> 
ri^e) Cr(£8U8 quinti progenitoris 
peccatum luit, i. 91. a. UoKvKfHirris 
c^eirXi^ffc nyv fiolpriv n}v cfovrov, £x- 
plevit &tum suiun, iii. 142. m, 

'£inrX]|icroc, 6, j), Stupens. ccxXiyffroc 
ivjdjcow^r^ Obstupuit audiena itto, 
ri/. Hom. 22./. 

'EcirXji^i^, f • ^. ^mrXeccv praeedens. 
i^wXjipovro To vavriKOv ig rdc 880. 
vfiaSf viii. 82. /. v^ci^ f^i^ V X^^ 
cjnrcirXjffKM-ac, Vos quidem benevo- 
lentise officio cumulate SatisfecistiB, 
viii. 144./. 

'fiicirXifo^^ffOac, Percelli, 1) Terrore, 
Constematione. i^wv ^c, ovrc i^E^ 
wXdyri, ivroc rt itavrou y/vcrat, 1. 1 19. 
/. Cwn Datho caeu : em-Xayccc rov- 
rotoc, exc ')(p6vov afOoyyodv, i. 1 16. 
0. Tov 2e, ovK iKirXayivTa TOVTOurt, 
vii.226.m. cicirXaycjTaii' r^ yivofiivff 
iv. 4. a. Item cum vto e^ Genit* vvi 

■ T^c (TVft^ofniQ iKirewKfiyftivoCf iii* 64. 

.2) Admiratione Percelli, Admi- 
. rari, Adstupesoere» Uav<raviriv iK" 
nXayivTa rcc irpoKtifuva dyaOd, ix. 
82. m. OKii^s i^ocro rd ironffMa, cit- 
eSwifjtaie ii*o2 e^eirXiyflroero (avrcc), iii. 
148. m. 
'E^Xvvetr, Eluere, i. 203. /. Fide 

in Tmovo 

'EmrXAiecv, {lon, i* q, eorXeecv) Enavi- 

gare. {Gregor, Dion. lon, § 69. to 

cicurXevotfc, iffjrXiDlocu Xeynvoc.) PrO' 

prie de Navibus aut Navigantibus 

' dicitur : conf, 'EiwrXeccy pauh supe- 

. rius» KOT ^EiVptaTrfQ i^ffTrtaLv eicirXiJ- 

oavrcc, ii. 44. m, /► mrci Xritriv iK- 

' rXaaavrat, iu 1 52.m. fioytg cinrXaroac 

. XaOwv rovc irropfMiovTaQ, yiii. 81. a. 

. enrXfiro-aKrec c{ai rcJi' 'EXXiyoiroiTOi', 

.V. 103. /. Item de Piscibus : ol ^' 

avrecitiK ctXiiticrc eicirXitioi^rcc cc OoXaflr- 

flrar,.£naianle8 in mare, ii. 93. m^ 

Metaphorice dudtur 'EmrXwflrac roii' EKn 

^vuvf Mente alienari« De Btalu 
mentia dejici. e£eirX«0tic ruv ^peviSfv, 
iii. 155. a, m. SuniUter, irapa^pO' 
viitravrce ec rov wov, vi. 12. m, 

'Ekwo^v cIfau, Procul abesse, fiovXo- 
fuvov iKiroiiav eJvat olim edd, yi, 35. 

/. ubi nos quidem iK iroUiv dedimus 
cum nostris MSStis, Sed iKTo^v 
a'iraXXaVoero, £ vestigo diacessit, 
viii. 75. extr, ^ 

'Eoroceecv, Efficere, Perficere, £x- 
struere, Totum perficere et ad Fi- 
nem perducere. r^ *A6rivaiy rpowv^ 
Xaca Bknffideid oi i^trroiriffe, ii. 175. 
a. UafUov Xidov rcc ifiirpoode v rov vrfov 
iiswoi^wiVf V. 62. extr, Kai fie {py^ 
ramidem qua loquens induciiur) 
rpOTf TOtovTf iffiKoiriaav, ii. 136. /. 
i^ewot^Ori rd dvmrwa rrpiOTa' fjLerd 
H rd irrofuva tovtwv i^errolevv* re- 
XevTalov 5e,ni icarbirara i^erroiriaav, 
ii. 125. m. Not, 

'£inroci|9cc, coc, ij, Emissio seminisge^ 
nitaliSf iii. 109. a, 

*£nroXe/iovv rcya, Ad bellum susci- 
piendum excitare, Bello implicare 
aliquem, iva Kal tovtovq e'ic7roXc/iM- 
ociiflrc, iv. 120. /. et mox aKovTac iK- 
xoXe/iiSffac, ibid. tva ot cmroXe/iwO^ 
irdi^ ro Ilcpocioor, Ut Persicum omne 
genus ad bellum adversum eum ccm- 

. citaretur, iii. 66. /. N, rfKioTiaTo 
ydp Oi^c AaKehaifioviovQ iKirerroXefi^^ 
oBaif Noverant enim bellum sibi 
imminere a Lacedsemoniis, proprie, 
Ad bellum.adversus se suscipien- 
dum concitatosesseLacedssmcmios, 

, V. 73. a, ubi quum xpoc Aaice^. vul^ 
go legereturf uiique delendam prce- 
positionemjudicavi, Fide Var, Leet,. 

• et Not, Defendi profecto scriptura 
rrpOQ AoKehoAfioviovQ nuUo paeto po^ 
testf nisi statuas impersonaliter po~ 

. situm esae verbum iarerroXefiwaSatf 
quasi Grcece dici potuisset eicTeiro- 

. Xifiwal fioi rrpOQ avrov, BeUum 
mihi suscitatum eat adverstiS iUum; 

. Bellum mihi cum illo gerenduni 

- imminet : cujus locutionis aliud ex^ 
emplurri desidero, 

^'EKrrpriaoeaBdtf (lon, pro eKrrpdTTe^ 
o6ac) Pcenas exigere, UlcificL rov EKn 

HfapuutQ ^povov 'jrpog 'Btyearaiiav e\'- 
irpif Ja<rOac, vii. 158. a, et mox ibid. 
Tov Aii>pi€u>Q (fwvov eKirpTi^ofievoi, 

"EKTTvpoQy Fervidus, Ardens, Ignitus. 
Pro XldovQ Ik irvpoQ BiaipaveaQ probi 
alioqui codices nonnulli XiBovq eKwv- 
povQ ^iatftaviaQ prceferunt, iv. 73./. 
Meminit vocabuli eKirvpoQ H. Ste- 
phanus Thes, t, iii. 626. g. 

*EKpiiyvv(TOai, 1) Rumpi. Arcas^ si 
continuo intentus essety eKpayelrf av, 
Rumperetur, ii. 173. m,f. 2) Erum- 
pere. reXoQ Be e^eppdyri (scil, ro 
irpdyficL) eQ ro fuoov^ In publicum 
Erupit, Emanavit, viii. 74. m. ica- 
rel^e etavrov, ov f^vkofievoQ cifjowi- 
yrjvai cc avroi', Continuit sese, no- 
lens in eum Erumpere, Iram suam 
in illum effundere, Gravius in illum 
invehi, vi. 129./. 

"EdcpooQ, ov, o, Effluxus. oi fiiv vvv 
(TTorafxoi) — eKpoov exovcri iQ daXatr^ 
aavy vii. 129. m. Conf 'EjijXvo-tff. 

'Eicffc/£tv, Excutere. r^c icc^aXjc ^ic- 
ireUi (jo lepfia), Cutem excutit de 
capite, iv. 64. a. ubi olim i^Ui. 
Vide Var, Lect. et Not, 

^EKfffi^Vj Extergere. oi QepdirovreQ i^- 
ifTfibtv rcL woTtjpia, iii. 148. a. Conf 
^iafffi^v. 

^EKrdfjLveiVf Castrare. ^at^ac iKrdfi- 
veiv, viii. 105. a. i^erafie TroSXovQf 
ibid. m. 

^EKrelveiVf Extendere, Intendere. rov-' 
TOV elveKa ^OKeJQ iratrav TrpoQvfxirfv 
iKreivai, viii. 10, 7. a, 

*EKTevebfQf Studiose, Intenta cura, 
Sedulo. ivo<ni\evffev avrov iKTevewQ, 
Vit, Hom, cap, 7. m. et 26. a. ubi 

' iKTevtaQ neglecto lonismo, 

^EKTiveiv, Rependere. evepyealaQ iK- 

' rlveiv (TOt<ri ^fiioKri) iii. 47. a. 

'EKTiTpwffKeiv, Abortum facere, icai 
fiiv iKTptitraaav diroQaveXv^ iii. 32. 
extr. 

''EKTOfirj, iJQf if, Castratio. iii. 48, a, 
et 49. 6. Conf 'Eicra/ivctv. 

'EKTOfilrjQ, Uit/y o, (/o«. pro 6 iKTOfdaQy 
ov,) Castratus. icoi v<^ewv tovq xat- 
^ac iKTOfjiiaQ noijjfTOfiev, vi. 9. /. Pro 
€0 vi. 32. m. est itroUvv (ovrovc) 
ttVrt ivop^iaQ Avai evvovypvQ. EK« 

*l£xroieveiv, Exhaurlre pharetram. oic 
0-01 rd (jeXea iUreri^vro, Postquam 
omnia tela absumserant, i. 214. a» 

'Eicroc, Extra, Post.eirc/ re eKTOQ irevTe 
rffiepetov iyevero, Interjectis quinqHe 
diebus, iii. 80. a, ubi olim ivrog, 
Vide Var, Lect, et Not, iKroQ rdv 
iiaSoTiifv vorifidriav, iii. 80. a. m. iKroQ 
*ATTtKrJQiie\dOrfaav edebaturvi. 137« 
a, ubi nos cum probatissimis MSStis 
eK rrJQ 'Arrticijc i^epXrjSrfirav, 

*EKrpdTre<rdatf (lon, pro iKrpiweerBai^ 
Deflectere de via, iKrpdirovTai eV 
*Adrive<ov, Deflexerunt versus Athe- 
nas, vi. 34. /. ov fievroi ravrfi (hac 
via) ieefia\ov(iQ rrjv Mrf^iKrjv) dWd 
rriv KaOvTrepOeoSov ttoXX^ fmKporipriv 
iKTpaTTOftevoitprcegnante notione ver~ 
bi, Deflectentes de breviori via et 
superiorera viam multo longiorem 
ingressi, i. 104. m, oi vetorepot roltri 
wpetrPvrepoKri cticovert r^c oBov kcu cic- 
rpdirovrai, ii. 80. a, 

'Eicrpc^ctv, Enutrire. ro iKrpetpov rrlv 
pll^av rov trirov, Id quod radici fru- 
menti primum prsebet nutrimen- 
tum, i. 193. a, 

^EKTpll^eiv, Exterere, Atterendo per- 
dere, Exstirpare, Funditus per- 
dere et delere. rrfv irolrfv iK ttiq y^g 
iKTpi^eiv, iv. 120. a, trtf^aQ TrirvoQ 
rpowt^ dirl\ee iKTpLy^fetv, vi. 37. ««. 
qy4}d quid signijket, mox ibid. de^ 
claraiur, scil. i. q, wavtaXedpov aTroX- 
Xvvat. Sic iKrerpiirriu irpoppiJ^oQ eK 
^dprriQ, vi. 86, 4. Denique, vii, 
120./. pro vulgato KdKurra ^tarpc- 
Pijvai videndum ne cum nostro cod. 
Pf KdKitrra iKTpifirjvcu sit legendum, 

*Eicrv<p\ovv, Excsecare. c^ct ovrov c{- 
eTv<p\M(rav, ix, 93. m, Conf, Tw- 
^Xovi'. 

'Eic^a/vctv, Aliquem In lucem pro- 
ducere. iK<l>^vavreQ avrov, iii. 36. m, 
/. cic^otVctv cavrov, Sese Monstrar^. 
iK<l>aiv£iv eoiKOQ aetovrov iovrd rov 
varpOQ ov^ev r}<r<rta, iii. 71. m. ck^, 
\^yov, Orationem, Verba facere. 
Tovh <r<l>i iU^ive XoVoy, vii. 160. a, 
Declarare, Dicere sentenUam, iKtfn^^ 
vaQ Trfv etavTOu yvtofirjv, v. 36. tz* 

''Eic^ertc» toc, r, Declaratio sententim. KX£(flr6eycoc, vi. 129. a. 
^Ejc^peiVf l) Efferre, Exportare. c£- 
ci^cijrac avrov JcaXXiffra koI 6at/^c, <fe 
Efferendo fnnere, vii. 117. ^. Inde 
Passiv, oirXa ipd iKTOvfuyapoviiEyif' 
veiyfieva^ viii. 37* a. 

2) Proferre, Edere, Ferre fru- 
cium, ij Ba/3i;Xii»Wi| X^P'' — Koprov 
iS^c a*yaOi| iicfipeiv iarlt ^9T€ — cir^ 
rptriKorrui iKfepeiy i. 193. m. «61 
eadem notione et verbum simplex 
fviiicrf et dico^tZdi. 

3) Efferre in Publicum, Ape- 
rire,Indicare.c£c vc/icaFroc n) v iirt\ii- 
pri^iv ivogTuiv fteTe)(6vT(aVyYm, 132. 
a. m. firi^ il/aivetv firi^evl Trjv diro 
a^ewv drrdTriv yeyowiaVf iii. 74. fR. 
Item Referre ad aliquem, Renunci- 
are alicui.ic voXvi^ftoviiieveiKavTaQf 
scil, ro trpdyfia vel t6 'xpritmipioVf t. 
79. a. et mox ibid. i^iifpov to 
')(pri(rnipioy dXiriv irotriadfuvot, 

4) Deferre (c/ in Passivo, De- 
ferri) ex alto mari ad oram. ^cX^i- 
yaXcyovffi vrroXa^vTa {rov *Apioya) 
i^evetKat in\ TaivapoVf i. 24. m, f, 
*Apiqva irrl SeXifiyoc ileyei\divTa cVi 
Taivapovy i. 23. m. Sic in Fut, Med. 

. notione Passiva. wg, iwedv yevrirat 
vavfta^iri, ivdavra (cc Tiiy^€ rrjv 
. vritri^) fidktOTa ilioi(rofiiy^v twv re 
.dv^pCty KatTfav vavriyiiay^ viii. 76. /. 
riv vtKTidiiatrt r^ yavna\in rrpoQ rf 
^laOfi^f ig rovQ etavrwv e^oiaoyraif 
viii. 49./. 

5) Medium^EKt^petrBat et *E£cvc/- 
KatrOat, 1) Dicere, Ferre suam sen- 
^et^iam, irdvrei yviifiriy icara raivro 
i^eil^ipovTOf V. 36. a. 2) Reportare 
victoriamf Ferre gloriam. ravrqy rrjv 
viKriv dveXofuVov jiiv (rvyel^ri navro 

. eljeveiKairBat r^ aSc\^c^, vi. 103. a. 
De Futuro Med. ^E^oiaetrOat paulo 
ante dictum est sub *Eic0cpci»^ num. 4. 

*EKil>evyetVy Effugere, Fuga se sub- 
trahere. «xc^cvywc ^iTrXoovOavarov, 
vi. 1 04. a. et paulopost ibidem, ck^v- 
yo»^a ^c TOVTOvc» SiCf 2fcv6ac iKf^v- 
yci, Scy this fugase subtrahit,vi.40.a. 

*Eic0op(ov, ov, To, Proventus terrae. ra 

AK^opia rov Kup-Kov, iv. 198. m.f Not. £AA 

'EcxoctF, ^EK\€ivv vel *EKx»vvvvat, 
Adgesta humo exaltare solum. rrjg 
xoXtoc iKKe\iUirfjLivrig vipov, ii. 138. m. 
fiaXc^ra Bovfidart rroXt iUxbi<r6rifScU. 
Xooc vel \iafiara, Maxime Bubasti 
urbi adgesta humus est atque ita 
exaltatum ejus solum, ii. 137./. 

*JLKy(pq.v^ (f . q, dir<yvp^y) Sufficere. ovk 
iHiypriae aijn 17 i}/Diepi; yavfia\iriy iroci}- 
oc^dai, Non suffecit eis dies, etc, viii. 
70. a, Kuic fiaatkfjii iKyptiaet ravra we^ 

. ptvfipiaSat; Quomodo suiRcere pote- 
rit regi, (Quo pacto Contentus esse, 
Patienter ferre, poterit rex) tali 
contumelia adfici ? iii. 1 37* m. 

'Ejcwv, Ultro, Yolens. cum infin» elvat 
per pleonasmum adjecto. ovk c^i| rf 
iB!tp^ri eKioy elvat ^ovXevaetv, viii. 116. 
a* eKiav eJvat ov^ dv povvofta^eotfUt 
vii. 104. m, eKiiy re clrai, Kal oetvov 
irrtoyroc ov^cvoc, — cc fuaov jcara6c<c 
Trjy dpyriv^yu, 164. a, eipaaav — ovk 
eaeirOat eKOvrec clvac irpoSoTiu rfc 
'EXXo^oc, viii. 30. extr, 

*EXa/i;, i}Ct Vt Olea arbor. dydkpara 
ivXovqpepriciXairiCf v. 82. m. vriociv 
T^iXairi re Kal ddXaaaaevt, viii. 55. a, 

"EXaioi', rOf Oleum, proprie^ ex olivis 
expressum, ii. 94. extr. 

*EX^v et 'EXavvcti^, 1) Cum Accusat, 
Ducere exercitum^ Agere currum, 

. c/LtcXXc cX^i' irrpartriy irt\ rriv 'EXXa^a, 
vii. 57* a, ravrriv cc ro dpfia iafitfid- 
aavreQ — fjXavvov ec ro dirrv, i. 60. /. 
ec ro iBlavOiwy we^iov ^Xaerc o "Apjra" 
yoc rov ffrparov, i. 1 76. a, iX^v trrpa' 
rov htd Trjc EvpiJirfyc, vii. 8, 2. 10,2. 

. ^Xao^cv cc dyoprjv to f cvyoc,i.59.»i./. 

2) Ahsolute : sive subintellecto 

Accusativo^sive Intransitiva notione, 

Ducere exercitum, Agere currum, 

Vehi, Proficisci, Progredi. irreiyofjtat 

. ikufv cc OprftKriv, ix. 89. m. et mox 
ibidem, Map^vtog icara Tro^ac ifi€v 
iXavvtifv, Similiter^ irr dp^dc rdc adc 
iXiiiai, i. 207. m, (ubi cXwo'i valet 
iXdaovatf Prcesens notione Futuriy 
coll. Thom, Mag, v, *EXaw.) Et 
mox ibid, i\^c {i* C[, iXdaetc) lOv rrjc 
dpxjic rijc Tofivpioc» Sic rursus, rrap' 
eaKevd^eTO «Jc cXwv (i. e. iXdatay) ic 
'^APv^Vy vii. 32. exir, Sed utitur EAA EAK 

Noster etiam forma propria FKturiy tio instituendae 'ezpeditidnifl, Iti- 

Kvpog i\a<ni cVl Sap^iCy i* 77* extr, neris faciendi ratio. Kafifivsni diro- 

JVec rcro is sohmt qui Exercitum peovri rrjy iXacriv — l^riyeeTat Ttjv 

ducit, sed et Exercitus ipse dicitur i\a<nv, iii. 4. /• inothro rrfv eXaaiv, 

*EXavvetv, id est, Proficisci, Iter fa- Educere copias coepit, vii. 37. extr, 

cere, Progredi : 6 arparoQ opfidro ubi olim iJ^Xaeriv. Conf, '£X^t^. 

iyjiiv (». q. eXdao»!') cc "A/JwSov, vii. 'EXdtr^b»»', owc, o, ij, Paucior, Minor. 

37. a. m. jcard rijv ra\i<rrnv i\<av ic oi ^i i\dff<rovec\£yov<n 9r£/i)^c 'Opoe- 

Opfiiiaiv, ix. 89. m. J&< omnffto, ^ut- rea, Sunt pauciores qui dicant etc, 

eumque Iter facit, etiam absque ex- iii. 121. a. ro d' iri {nescio an U n) 

ereitUj prcesertim vero qui Curru rovr<ov i\aTTov direc^c, Quod bis mi- 

vehitur. owtf av cXavvpo-i, i. 188./. nus est (Minorem numerum, Uni- 

ibique Var, Lect, etNot, otfuv eXav- tates qusB ad superiorem numerum 

vovra ec dypov iide\ri<rav diro\e<rai, accedunt) omitto, iii. 95. / ov^v 

i,59.m,f,ubiquidem; siopusessety eXao-onoi^ elxov ttj fid\Ti, Non erant 

e proxime prcecedentibus adsumere inferiores inpugna,iK, 102. a, 

accusativum rd ^evyoc posses, Sed *EXa<rTpeeiv, i, q, i\avveiVj Agitare na^ 

interdum ne subintelligi quidem tale vem ramis, w^rre rpcifpeac ^vo TrXeecv 

subsiantivum potest ; velut in iUa 6novi\a<rrpevfjieyag,{aliii\a<7Tpeofie- 

phrasi, iwl i^evye<ov i\daa<raitCum' vas) ii. 158. a, et vii. 24. b, 

bus vectse, i. 199. a. Denique etiam 'EXavmv, vide supra in *EX^v, 

Qui rem quamcumque institutam *£Xa0poc,i7, ok, Levis. eveXa^p^Trotf;- 

Persequitur, is *E\avveiv dicipotest, adfuvoQ, Parvi pendens, iii. 154. /. 

«yicrore^eve^c roTOwVo v5Xa<rav,Tunc Not, Btafie/i\TifjievoQ ovk iv eXa^pij» 

quidem eo usque (in eoUoquiOf et iwoievfjiriVf Haud leviter tuli, i. 118. 

in ea re de qua a^ebatu¥) Progressi b, trol i\a<^v Tvy\dvei iov, Tibi res 

erant, v. 50. a. (In Aorisia promis' levis et facilis est, vii. 38. a, 

cue, ^Xa^a et eXao^a usurpat ATos- *£Xev9e/9oc, 17» ov, Liber homo, Quo 

ier ; vide *£ireXavvecv.) Ad mores sensu Herodotus, de Samiis loquensy 

translato verbo » memoratur Cheops^ dixerii ov ydp ^rj ijiov^earo elvai e'Xev- 

jEfft/pti rex, iQjrd<rav KaKorrfTai\d' Sepoi, iii, 143. ea;^r. haud satis li^ 

' mg, In omnem pravitatem Pro- quet, dve^evdepoi^parumquidempro" 

gressus, Prolapsus, ii. 124. a^ babiUter corrigebat Pavius, cui suf- 

3) Ducere murum, Exstruere, fragatus est Larcher, Vide Not, 

^dificare. KfriftrlZa kvk\^ leepi n^v e\ev6ep(0Tepri vTroKpKric, Liberius 

X//xvi7v^Xa9e, i. 185*m./. rdc ac/xa- responsum, i. 116. a, ubi frceter 

4ndQ rdc irapd rd ^e/Xea rov irora/iov necessitatem i\evdepi<itTeprj corrigunt 

i\r)\afjLevac, i. 191 . /. fiiirBov rov Tel- docti nonnuUi viri, 

Xeoc Tov Trepl rrjv dKp6iro\iv eXi/Xa- *£Xev0e|[)(i>c elirac, Libere loqui, viii. 

Hevov, vi. 137. a, jca/ irep Tei\eoQ lid 73. /. 

Tov 'l<rdfju>v cXi/Xa/ievov Kaprepov, ix. '£Xe'^ac, avroc, 6, Elephas, iii. 114. 

9. /. To relxoQ eKdTepov tovq dyKuivae iv. 191./. Conf, *OB<av, 

ig Tov iroTafiov eXifXaroi, (». e, i^rf" 'EXivv€iv,(aZiw*EXtvvvetv,)i. q. ijerv)^d- 

Xa/xevovcexei) i. 180. a. tn. ^eev, Cessare, Quiescere, Otium 

Conf 'ATreXavveiv, '£{ eX^lv et '£je- agere. rovc ^el — firj i\ivvetv, i, 67. /• 

Xavvecv, '£7reXctvvecv< cum Far, Lect. et Not, Zief^rt 6 orpa- 

'EXao-cc, coc, 17, (1. q, efeXao^cc, et trrpa" rociveirTaijuepriori Kai CTrrdev^pov^o^c, 

rrji\a<rlri) Eductio exercitus, Expe- eXcvvo-ac ov^eva ^povov, vii. 66. a. 

ditio militaris. iyevero iirl ^Kvdag i\lvvov ovheva xpovov — olhe .vvktoq^ 

Tov Aapeiov eXacrcc, iv. 1. a, irrouero ovTe i^fjiipriQ, viii. 71. /. 

njv eXaeriv, vii. 37. / irporepov ravrris ['EX/o-cecv, vide lEl\i<r<reiv,^ 

rrjc i\d<noe, vii. 106. t». Item, Ra- "EXjcecv, Trahere. eXjrecv ro^ov, Tra- £AK 

here, Attrahere arcttm. iirtdy ovria 
evirereftfC EXxMfn rd ro{o, iii, 21. /, 
{Conf, EipvciK.) IXkccv irpoi^&iUQ^ 
Praeiextus quserere, Tergiversari, 
fere quod Lcttine dkimu9 Moras 
trahere, yi. 86. a. 

Ubi de Libra et Pondere agitur^ 
re$ quisppiam dicitur sXKeir^ non 
tam qucUenus Deprimit Lancem cui 
imponiturf quam quatenus Lancem 
oppositam Trahit, Movet, nempe 
Sursum trahit et AttoUit quantum 
satis est ad efficiendum aquilibrium. 
tlftiwKlyBia Tpirov lifurdKayTor ena'' 
9T0V cXjcovra, Dimidiati lateres, tra- 
hentes quisque duo talenta cum di- 
midio, i. 50. /. Et mox ibid. ijroteeTo 
\iovroQ eikova eXKOvaav aTaOfwv rd' 
Xavra ZeKa^ Faciendam curavit leo- 
nis effigiem, Trahentem pondus quod 
erat decem talentorum, sive Tra- 
hentem decem talenta pondo. Rur- 
sus ibid. paulo post, eXKt^v wradiwv 
efl^fwy lifiiTciXavTov, 

*E\KveiVf I. q» eXjccir, Trahere. eXKveiv 
nXivSovc, Ducere lateres, i. 179. a. 
VTT opvidoi: ff Kvvoc eXKvffOfjvai, Ab 
alite aut cane Discerpi, i. 140. a, 
Ut eXjceiv, sic et *E\Kveiv de Pondere 
usurpatur : t6 ^' dv i\Kv^, tovto 
i^ fuXe^atvf ^ibolf Quantum argenti 
Trahit alteram librce lancemy cui 
capilli sunt impositi, tantum {id est, 
Tantum argenti pondus, quantum 
est pondus capillorum,) dat curatri- 
ci, ii. 65»/. 

Intransitiva notione ^EXjcvffai en- 
teUigitur Extrahi, In longum trahi, 
Durare. CTri Totrovro yop Xeyerai c\- 
Kvtrai ri|v avtrraaiv^ Aiunt enim, eo 
usque (ad id usque tempus) extrac- 
tam fuisse pugnam, vii. 167« a. 

*£XXa/ii9re<rda( (rawny) Hac in re (Hac 
parte) Splendere, Praeclare rem ge- 
rere, Sese illustrare, Gloriam re- 
portare. (i. q. diroXafjifrpvvecrOai.) r^ 
{ivTiK^) Kal eirel^^e eWdfiypeffdai 6 
Avtog, i. 80. /. T^ffi vr)vffi ovk cXtt/- 
^ovTeQ eWdfxxl/etrdai, viii. 74. a. 

'EXXac, ij, sciL yrj, Graeca terra, 
Graecia. 'EXXa'^a autem Herodotus 
inielligit non modo Grseciam pro- EAA 

prie dictam, sed et loniam. Sic 
enim, verbi gratia^ Ephesus ei cen- . 
setur esse iv r^ 'EXXa^i, i. 92. a. 
'£XXa( yXwiTffa, (•• q, ^EWrfviKtj) 
Graeca lingua, tov Ueptrrivj 'EXXd^ 
yXiiffirav iivTaf ix. 10. a. icard *EX- 
Xd^a y\ufc<rav, vi. 98. /. 'EXXdc 
woXic, Graeca civitas, v. 93. /. N. 
vii. 22./. 115. a. 

^'\X£ir)(OQ, ow, o, tf, (i. q. ev Xitr^^ri yi- 
vofievog) De quo vulgo verba ta- 
ciunt (confabulantur) hoidines. ov 
rd *I(Jv«av rrddea iffrai eXXc^a, dX- 
Xd rd oiinyia, i. 153* a. m, Conf. 
Ilepi\efrxrj vevroQ, 

"EXXijf, oc, o, Greecus, Grseca ori- 
gine, Graeca stirpe natus, iKplQri 
elvai^EWrfv, V. 22./. 

'EXXi^viJcdc, ij, oV, Graecus, Graecani- 
cus. t6 'EWtjviKov, sc. yevoQf i. q. 
Oi^EXXiyi^cc. rd 'EXXijKiKoi' irdv, Q,ui- 
cumque Graeci generis sunt, vii. 
139. /. C4 ic«c fiv re yivoiro t6 'EX- 
Xi^vifcdi' icai etc, vii. 145. /. t6 *EX- 
Xi^viicdi' i6v ofjLaifiov Kal 6fi6y\iMftraoVf 
viii. 144. m. 

OKdiQ dv i^Kriadelri rf 'EXXiji/iJca» 
(^scU. trrfrarevfiaTi vavTiK^) t6 Ueptri' 
K6v,firi^e iroXXow TrXiov ctiy^viii. 13./. 

'EXX17V10C, idemfere quod 'EXXiyi/iicdc, 
Graecanicus. Ata 'EXXi^i^ioi' ai^c- 
^cVr€c,JovemGraecanicum(GraBciaB 
prsesidem, Graecorum deum pa- 
trium) reveriti, ix. 7, 1. i'wi' uv 
xpdc ^cciiii' Twv 'EXXi^WoiK, V. 49. a. 
irriKaXeofuvoi vfiiv deovQ rovg 'EXX17- 
v/ovc, V. 92, 7. /. 

'EWfivo^lKai, iidem qui alias dyoivodc- 
rdi, Ludorum solennium modera- 
tores apud Graecos, et certaminum 
judices. Tov iv 'OXv/xtt/ij BtcTroyrcc 
dyiava 'EXXi^i^o^/irai legebatur olim 
V. 22. m. vbi nunc dytava 'EXXiji^oii'. 
Fide Var. Lect. et Not. 

'EXX]2<nrovr(i}c dvefwgj Ventus flans 
ex Hellesponto. dvefwg dirriXnaTrig, 
t6v ^iJ *EWri<nrovTiriv KaXovtri, vii. 
188. a, m. 

*EXXvx''*o^> 0V9 t6, EUychnium kt- 
cerntjB. t6 iWvxvtov KaLerai vavvv- 
XioVf ii. 62. a. Vocabulo hoc, pro eo 
quod BpvaWiha dicunt Attici, usum EAO EMB esse Herodotum monuere Mceris p* 
186. et Phrynichusp. 190. 

"EXoc, £oc, ro, Palus. Suh primo rege 
^gyptus, excepto nomo Thehano 
irdtra erat e\oc, ii. 4. /. Ta eXea, 
Paludosa loca inferioris ^gypti, 
scepius memorantur ; ii. 92, 137. 
151. 152. Sic ig rd eXea relegatur 
Psammitichus ii. 151. extr, 

*'E\w€(j'0ai, i.q, vofilieiy, outrOai, lyy**- 
ffBat, Existimare, Putare : deov (d- 
val ffe) eXtrofuu, w AvKoepye, i. 65. 
m. in vet. orac. eXtrofjiai Kal fivpiwv 
{erewv) evroQ xofffdrjvai av, ii. 11./. 
eXTTO/xai iroieeiv dv rov "Ifrrpov etc. 
ii. 26. /. eXTTO/Jiai re ml ifirj yvwfjirj 
aipeei, ii. 43. /. cyw fxev eXTrofiai, ei 
Kai avToe Tlpiafws etc. ii. 120. / cX- 
Trouai Tiva (rrdffiv ifxireaovfrav, vi. 
109. m. /. eXvofievoi ovhev tn^i <j>av7J- 
aeadat dvri^oov, vii. 218. a. m. Xcy^* 
rd dpiffTa eXireTai elvai ifiol, vii. 
237. a. 6 ^e ekirofievoQ ri oi KaKOv 
elvai, ix. 113. a. (ubi de Metu wia- 
gis quam de Spe agitur.) 

^EXwiieiv, ut eXweaOai, Existimare, 
Putare. Kpoltrnv ^e, iXiriaavTa \eyeiv 
iKelvov d\rfdea, i. 27. m. iii. 157. a. 6 
fiev, i\7ri((iiv elvai dvdpwirwv 6\fii<o- 
rarog, i. 30. m. i\wi(rac Trfwc ewvrov 
Tov ^rfiTfiov elvai, i. 75. a. ovdafid 
cXTTiVac fiiJKore — Kvpog e\a(rei iTri 
2ap^tC, i. 77. extr. cXtt/^wv fitv airo- 
6avee<rdat,iii. 144. b. ovlafxde\wii^wv 
dv rifxiovov TeKe7v, iii. 1 5 1. /. ro XP^' 
aTT^ptovTOOv^afidrji^rrttravtTd^iatirrtTe' 
\et(rdat, vi. 1 40. wi. £c ^/3oj/ icarioTca- 
To, cXTr/fovrcc ^ayX" drro^ee^rOat, viii. 
12. m. ovK ^XTTto-c fxjj Kore tiq jcara 
ravra aVa)3a/}7, viii. 53. 9». cXxtfoKrec 
}(rt ireptoverrfat vrfval ert ')(ptjae(r6at 
laat\^a, viii. 96. a. ix. 110. a. 

'E\vTpov, TO, quod aUas Tegumentum. 
Involucrum significat, Herodoto est 
Alveus, Receptaculum aquarum. 
wpvaae eXvrpov \ifxvri, i. 185. m. f. 
Not. 1 86. a. d vdroc a^pt irvewv dvefXoQ 
rd e\vTpa twv v^drwv i^rjvrfve, iv. 
173. a. 

'Efxfiaiveiv, in Aor. 1. idem quod 
ifxptfidietv. ?} 'AoTvayfoc rjyefxovir) 
eve(iriae (avrdv) cc (f^povTida, Injecit t ei solicitudinem, i. 46. a. Aor. 2. 
notione intransitiva : ig T\oiov 
ifxf^g, ii. 29. m. f. ubi alii iafidg. 

^EfifidWetv, cum Accus. Injicere ; ut 
^fiov ififidWeiv, vii, 10, 5. Cum 
Dativo, Impetum facere. ive(ia\e 
vr/t, viii. 87. m. et mox ibid. ivel^\e 
re Kol Kare^vae. Sic et viii. 84. a. 
92. a. etf. Sed ifxfidWetv eig towov 
vel \wpav Ttva signijicat etiam Ad- 
venire vel Ingredi cum exercitu 
quidem, sed non utique hostili animo. 
irpiv rj Tovg fxerd TLavaavi^ eg tov 
'ladfiov ifxfiaXelv, ix. 13. a. Sic apud 
Plutarch. in Vita Cic. c. 16. efx(id\- 
Xovroc avrov, scil. eig rrjv dyopdv, 
Ingrediente illo forum, magna arma- 
torum hominum manu stipato. 

*Efjfidg, dhog, i}, Solea, Soccus. vno^ij- 
fjMTa irapaw^-^ata rrjat Botwrtpci c/lc- 
(idat, i. 195. a. 

'E/i/BaYiof^rd^Acetabulum; e^Vascu- 
lum lucemse usum prsebens, ii. 62.a. 

'Efi(h\ri, Vf Locus ubi fluvius influit 
in urbem. e^ efx(h\fjg tov irOTafxov, 
rrj eg Trjv TrdXtv ea(id\\et, i. 19 1 . a, 
Etiam de Ostio fluminis usurpa- 
tum idem vocab. olim legebatur, vii. 
182. a. e^wKeWet eg rdg efj(h\dg 
Tov ILrjvetov, ubi nos quidem ea(M)\dg 
probavimus, quod alii codices obtu- 
lerunt. 

*Efx(i6\tfxog fxrjv, Mensis intercalaris, 
i. 32. a. "EXXjyvcc ^td rpirov treoQ 
efx(i6\tfxov (jxrjva) iirefi(^Wovat, ii. 
4. a. 

"Efx^hXov, t6, alias i. q. 6 £/x/3oXoc, 
qmd vide, Apud Nostrum vero iv. 
53. /. efx(h\ov r^g xwprig est Tractus 
terrae in acutum desinens, veluti 
Rostrum et in mare prominens. 

"Eyu/BoXoc, d, interprete auctore Olos- 
sarum ex Herodot. i. 166. et Gre- 
gorio Dialect.Ion. §. 108. x^^^^^f*^ 
TrepiTtdefxevov (rectius codd. Gregor. 
irpoTtdifxevov) Kard irpdpav ToTtg vav- 
aiv, Rostrum navis, nempe quo {sive, 
quod rostrum) trierarchus e/i/3a'XXet 
navi hostili. ai mpiovaat vrjeg' drre- 
aTpd<j>aTO Tovg efx(36\ovg, i. 166. /. 

^Efx^piQrjg, 6, ij, Firmus, Validus. Jfv 
ifx(iptOeaTtpa rd \ivea oir\a twv £ME 

^vpkiytavt Linei rudentes firmiores 
erant quam ex papyro confecti^ yii. 
36. tn. f, 

Efiero^y 6, Vomitus. ifieroiin drfpiafjuvoi 
Trjy vyieiriy, ii. 77. «. 
'Efuknrrov, (^lan. pro efmvrov) vide in 
'Eofvrov, €t in Var, Lect. iv. 97f 
18. 
'Efifidx^trOai, Praelium facere in ali- 
quo loco. iwtrri^etiraTov evrt ifMfia," 
Xeeraad€u ro Opidtnoyf ix. 7. extr. 
'EfifieXeia^ if, Modus quidam musi- 
CU8 ad saltationem adcommodatus. 
£Ke\eve o« rov avXrfr^v avXrjtrat ifjtfji' 
\etav, etc. vi. 129. a. N. 

'Efifieveiv, Permanere, Firmum ma- 
nere. ci o^t ert ififiivet ij i^tKlrfi vii. 
151. b. et mox, fidXttrra ififiivetv 
{avn^v) ibid. ifjLfievetv{nemipe rftnffi^ 
fiaxiK^, in societate Permanere fir- 
mos) Kol fii^ dTToimiireadatf ix. 106. 
/. N. ubi ififxeveiv (in Fut.) corri- 
gendum suspicatus erat Portus, nuUa 
quidem urgente necessitate, 

*Efi6c9 V* ov, Meus. ro ifwv (scU. fiipo^ 
vel irpffyfia)y Quod ad me adtinet, 
£go. ovTia ro ifiov «x^^ ^^ quod ad 
me adtinet, res habet ; Tidis ego 
sum, iv. 127. a. Sic ro vfurepov, 
i. q. vfiEtg, viii. 140, 1. m. ro ye 
ifwv, Quod quidem-(Quantum qui- 
dem) in me est, i. 108. extr. 

'Efiiraicroetv, 'Efnraicrovv, Firmare, 
Compingere, Firmiter claudere et 
Obtnrare. ttrwdev rde dpfwviac iv wv 
iTrdKTUfoav rrj )3v/3\^, Commissuras 
navium intus obturant byblo, ii. 
96. a. Conf, Karairaicroc* 

^EfnraXdtrtreiv, i. q. ifiTrXeKetv, Impli- 
care. iv epKem efjLwaXatrerofuvoi, La- 
queis impliciti, vii. 85. /. ubi male 
olim ifirraXKaaff. 

"EfiTraXtv, et, cum articulo pleonastico, 
Td c/iTraXtv, Contra, E contrario. 
rjv ^e vucriB^, rd EfiwaXtv 'HpaKXel^ag 
dirdXXderfreadat, Sin vinceretur Hyl~ 
lus, E contrario (Vicissim) abitu- 
ros Heraclidas, ix. 26. m. WdrfvaTot 
rjiarav rd efiwaXtv rj AaKe^atfiOviot, 
Athenienses contraria quam Lace- 
daemonii via incedebant, ix. 56. /. 
eyta yviafirfvex'^ — ^d efiTraXtv ly ovrot. £Mn 

Ego contra senlio quam hi, i. 207. 
a. m, 
'Efiirelqvsive *Efiwe^ieiv, Compedibus 
vincire. ifirreBrjaavreg rovc fidvrta^, 
iv. 69. a. 

"Efiwt^ov, vide in^Efnre^, 

'Efiire^opKietv, Stare juramento, Ser- 
vare jusjurandum. itvaifiwe^opKiouv, 
iv. 201./. 

EfiireBoc, 6, ij, Firmus. ovre ydp tj 
icc0aXi{ fiivet efiire^o^, ovre ro trwfia, sic 
Euseb. in Orac. quod apud Herodot. 
exstat vii. 140. ubi efivelov adver^ 
bialiter praferunt edd. et MSSti. 

"Efiiretpoc, ov, 6, f|, cum Genit, Bene 
gnarus, Experientia cognitum ha- 
bens. ifiiretpov iovra rifc ixelvov ^ia- 
voirii, viii. 79. /• rwv x^^p^^ iovvt 
ifiTcelpotfrt, viii. 132. m. rjfutQ Boiai- 
rHv ifiiretpoi eiuev, ix. 46. m. 

"EfiTrripoQ, ov, o, ri, Mutilus, Vitio 
quocumque corporis laborans. ttoc 

ircpc rac «^vtntcdQ ivepyeiag ifnroli^O" 
fuvoQ, ut ait Erotianus in Glossis 
Hippocr. htdvrpotpa, efnrripa Ka\ drrO' 
jrkrfKra vpofiara, i. 167. a. at evfiop" 

001 irapdevot rac dfiop^vq Ka\ ifiirrj' 
povc iieiihoaav, i. 196. m. 

'EfiTTtKpaiveoBat, Exacerbatum,Infen- 
sum esse. 'Imrccw ifiirtKpatvofiivov 
'ASrfvaiottrt, v. 62. a. Conf. Ilpoo^efi- 
iriKp. 

*Efiwiveiv, Potare, Largiter bibere. 
rov aifiaroc ifivivei, iv. 64. a. 

'EfiirtirXdvat, Implere. tmrovccfcXoV- 
res avretav rrfv KOtKirfv, ifnrtirXdffi 
dxppiav, iv. 72. a. Passiv. Vino vel 
cibis impleri. dfnreKiv^ Kapw^ ifi- 
wtwXdfievot fiaiveoBe, i. 1 12. a. ov^£»'a 
KOfffiov ifiwiwXdfievot, viii. 117. b, 

'Efiwiwpdvat, vide 'EfiwprfOetv. 

'Eiiwiwreiv, Incidere. iw\ trvfnpopijv iv- 
ewetre, vii. 88. a. Invadere, Impe- 
tum, Impressionem facere. ifiwe- 
trovreQ^avrolc) ol iw iKovfMi, ui. 146./. 
wdeet (6 Bfjfioc) ifiweaiav rd wprjyfiara 
dvev voov, Populus (in libera repub.) 
cum cseco impetu irruens depro- 
peratres, iii. p\,m. (^^q rolfftfiap- 
fidfMttrt ivewewriaKee, viii. 38. a. tpofioq 
igro (rrparowe^viviweaefYii. 43. m,f. 

'EfiwXdaaetv, Obtinere, Obducere. EMn £M« ff/xvpvp €fiir\d<Fereiy rovro {ro fupoc) 

Tov <aov, ii. 73. f. 
'£/i7rXceiv, Navigare in navi quadam. 

avev TtHy (nTaywyiiy ttXo/o^v, koi oaroi 

ivijrXeov rovroiaiy vii. 186. extr, uhi 

quidem ininXeov prafert noHer 

codex Flor. 
"E/iirXeoc, o, ij, (sive e/iirXei| in fcem,) 
Plenus, Kepletus. Xe/3]}rec icpeuiv 

iovTtQ (fiirXeotf i. 59. a, ifil3d<l>ia e/i-' 
TrXea aXo£ ical eXaiov, ii. 62. a« 
'£/i7rXf76e(K sive *£/iirXeciV|Implere.ev 
lifv eirXiyffav(rov aXe/^aroc)'^!»' vijSvv, 
ii. 87. fl. ro ayyoQ rov H^toq 6*/iirX)j- 
trafievrit v. 12./. 
"fi/iTTvooc, Spiritum trahens, Etiam- 
nunc vivus. wc ^e irttnav ovk a^reOavc, 
aXX' ^v e/iirvooc, vii. 181. m. 

^EfjLTTohlZeiv, notione primitiva^ Pedes 
constringere. ro ipiiiov £/iirexo3t- 

. fffiivov TOvgifA7rpo<rdlovQn6^a££(rrriK€f 
iv. 60. a. 

*£/iird^(oc, d, fj, Obstans, Qui est im- 
pedimento, i; Ba/3vXci>v ol tfv ifjLwo- 
^ioc, i« 153. /. fiavrrfiov ifuro^iov 
yevofiivov (avrf,) u, 158./. c#cAa«e- 
^aifAOVOQ wpfjyfia eyeipofievov c/ifrd- 
^toi' (avroio-i) eyivero, v. 90. a. 

*Efiiro^<avy Obviam, In via» In me- 
dio. rovc del efAiro^iav ytvofxevovQ lifJLe^ 
povraif Quoscumque obviatn babet, 
eos perdomat, iv. 118. /. Krelveiv 
wdvra rov Ifjiwo^iav yivofuvov^ i. 80. 
m. id est tovq wpo^eipovQ^ interpreie 
Suida, bfQ <r^L ro kftirohav eyeyovee 
KaOapovj duum jam nihil ampHus 
obstaret, vii. 183. a, 

' EfiwoiieiVj Inserere. e/iTocewv ec ra 
Movaaiov •)(pr)<rfju6vi Mussei vatici- 
niis vaticinium aliquod inserere, 
vii. 6. f». 

'£/£7roXe/iioc, d, i), ov, Ad bellum per- 
tinens ; In bello locum habens, 
vi. 56. extr, Vide supra inElprjvaloQ. 

^Efiwopiri^ tfQ^ i;, Negotiatio, Merca- 
tura. ec AiyvTrroj' dwlKovro Kar e/i- 
woplrfv, iii. 139. a, 

'Efiwopw^Vy Fibulis subnectere, ad- 
stringere. ei/iara ei^eiropTrearo, {lon. 
pro evewopwTfVTOf) Vestes habebant 
fibulis substrictas, vii. 77. 

'Efiwpiidei V veVEAfiwiwpd vat , Incendcre, Cremare. rdi' vrfoveviwprifravf i. 19./. 

viii.54./. kviwprftrav ro ivXivov rel\OQf 

iv. 123. a. wdaavrrjv aicpdiroXiv, viii. 

53. extr. vXijv Kepivii<raQ kviwprfae, iv. 

164. m, viii. 143.. m, f, ravnyv njv 

kXairfv KariXcLfie e/ifrpf^ffO^ vac, viii. 5 5 • 

m. oiKrjfiara kfJiwewpri<rfiivaf viii. 144. 

m. ubi efiwewprffiiva^ prc^ferunt non- 

nuUi, ovZi <r<pi ovre rd Ipd ovre rd 

*i^ia kfiwewfn}<reraif yi, 9, m.f, N. ubi 

alii ifjLwprjffeTai, 
^Efiwpfr\<riQj u>c, ff, Incensio, Crematio. 

tevrip^ 'ifJLiprf dwo rtfQ ifiwpiiatOQ^ viii. 

55. b, 
"Efiwpo^rde et^Efiwpo^rBev^ l) de Tem- 

pore^ Ante. efjLwpo<r$e ravrijc {rrJQ 
yviOfiriQ,) Ante hanc sententiam ab 

illo dictam, vii. 144. a. 2) de Loco 
vel Situ^ Anterius, In parte an- 
teriore, In partem anteriorem. 
piwrei avrd iQ rd efAwpo<r6eVf Ante se 
projicit illa, iv. 61. /. fj ffiwpo<r6ev 
Evpiowrit Europa anterior, vii. 126. 
b. intelligitur ea Europse pars quce 
Asiae propior est. ol ydp owurBe re- 
rayfiivoi, iQ ro efiwpoade W€ipiivai 
wetpiofievoif sic olim viii. 89. /. ubi 
nunc ec ro wp6<rbetprceeuni%bu$ cunctis 

fere codicibus, 

'£/i^ave<i#C) Aperte, Palam, Mani- 
feste. ificJMvivQ woiiov<ri ravra, i. 
140. . a. *AXKfiai<ovidai ifi^ve<aQ 
i\evQip<ti<rav rcic 'Af^ijVac, vi. 123./. 

^Efi^vrfQy d, i), Manifestus» In pro- 
patulo. fii^iv rovT*av riav dvQp<aw<av 
elvai ifji/(^viay i. 203./. iii. 101. a. 
Hinc iK Tovifi<l>avioQ, i,q, adverhium 
ifi<^vi<MiQ. iwoiieroiKTovifMlmvioQ iwt 
rovQ Maa^rayiraQ ^paTifiriv,i, 205. b, 
o^r<a Brj i^ ifijf^vioQ dwe^rrTfKee, v. 37. 
m, idvfiaylriv firiZefiirfv woiee<r6ai eK 
rov ifi<f>aveoQf iv. 120. a. dwepeov<ri e'fc 
rovifidkavioQ rrfv <rvfifia\iriv,y\\.20bf 

£/i^epi7C> o, 71, SSimuis. e^rt oe {avrri rf 
%fiiQ) ifi<^epriQ rp eripri^ ii. 76./. ij fdiy 
wd<ra Kai ij y\<ii<raa ifK^priQ i<rTi aX- 
X^Xocrrt, ii. 105. roiKTOv fie<rov Xoirov, 
7*p firiK<avi iov e'/i^epeC} ii. 92. a, m. 
dWaKpivea, p6hoi<ri, ifKJ^epia, ii. 93.a. 
Superlat, KpoKo^ei^oi rrj<ri aavpfi<rt 
ifi<^epi<rTaToi, iv. 192.a.ii KavvafiiQ rw 
\ivu) ifi^epi^rrdTii, iv. 74. a. dya\fia £M« £N Toitn UaraiKoitn ifu^eplffrarov, iii. 
37. a» fn. wr/Xa roiai r^c wicrepl^og 
Tcrepditn ifu^piffTara, ii, 76./. Conf, 
Hpovea^epriQ. 

^Epfftopeecdaiy Sese replere, Se sa- 
tiare» iDgurgitare, Ad satietatem 
(Largiter) uti aUqua re. Croesus, 
veracitatem Delphici oraculi ex- 
pertua, ipe^opiero avrov, Largiter eo 
USU8 esty Largiter sibi in eo con- 
sulendo indukit, i. 55. a. ubi ovk 
ive<^opieTo legendum euspicatus erai 
PortuSy hac sententiaf £o non 
Satiabatur, £o repleri satiarique 
Don poterat ; id est^ £o contentus 
Don erat. Atqui hcec ipsa sententia 
nudo verbo ipet^opeero^ ahsque ne- 
gante particulay commodissme ex- 
primitur. Sic Cicero {apud Plutarch. 
in Vita^ c. 19. al. 20.) extremo 
supplicio conjuratos adficere dubi- 
tavitf veritus pi/j ^Kolri rrj^ i^ov^ 
irlai ayav ifupopeiofBai^ Ne videretur 
in usu potestatis nimis sibi indul- 
gere ; Ne intemperantius potestate 
sua uti videretur ; sive^ ut perapte 
Guil. Xylander reddidU^ Ne po- 
testate sua luxuriare videretur. 
*Efjupveodai, Innasci, Ingenerari. ifSo- 
voi dpr^dev ifi<l>verai dvOptaTrfy iii. 
80. a. m. 
"E/ii^vXoc, <w, 6, if, Tribulis, Intesti- 
nus. ardtne £/i^v\oc, Intestina dis- 
cordia, Ciyilis dissensio, viii. 3. a. 
"Efjiij^vTogy o, 17, Insitus, Innatus. e/i- 

^vrov fiavriKfjv «Ixc, ix. 94. extr. 

"Efjiyl/vxog, ov, o, ij, proprie^ Ani- 

matus, Cui anima inest, Yiyus. 

Sed et Mactatum animal, adeoque 

mortuum, efixlntxov dicitur^ quate- 

nus, priusquam mactaretur^ Anima 

vitalis in eo ^erat : quo sensu Py^ 

thagorici dicuntur efiyJAfxov ovdev co- 

medisse. Sic apud Nostrum ovhvog 

ifi\l^\ov K£<l>dXrigyev(reraiAiywrrliav 

ovieigf Nullius animantis capite 

vescetur quisquam iEgyptius, ii. 

39. extr. 

'Ev prcepositio regens Dativumy 1) 

M de Tempore agitur, non solum 

In significat, sed et Inter, intra, 

Per. Tov xdapov TJfAepwaaiiv i^fMepj^y In- tra diem, i. 126. a. Eu^Xdwv iv r^cri 
revaepaKovra lifiepj^tn ro yitipioVi ii.29. 
m. Zie^eKQovreg \(Sipov iroXKov iv iroX- 
Xym lifiipyeif Per plures continuas 
diesy ii. 32. m. wepiitrag OaXatnrav 
woWfjv iv TToXXoifft fAiivtffif iv. 43. m. 
iv rovrfy Inter haec, Interea^ i. 
126. a. et tdibi. iv ^, — iv rovr^ etc. 
Dum, — ^interim etc. vi. 89. a. Sic 
etiam iv. 95. a. m. ubi iv f pro iv 
f roiTf accepif quodfactum noUem ; 
nam et ibi de Tempore agitur, Vide 
Not. ad h. l. 

3) Ubi de Loco agitur, iv non 
solum In, Intra, intelligitur^ sed 
Jrequenter Ad, Prope, Apud, Cir- 
ca. Sii^wiriiy iroXiv rrjv iv Ev^elv^ 
iroyr*», i. 76. a. iv ^iafjiifii^i xoXc 
iyivovro dfjuftorepoif Kal ireipiitreffBai 
efieXXovdXXfjXiaVf ii. 163. extr. N. iv 
Kapira6«>, Ad Carpatbum insulamf 
iii. 45. a. N. iv KvVpy vavfjtaxn^rav- 
reg, v. 115. a. trvvefiri vik^v iv Sa- 
Xafiivi rovc^EXXiyvac rov Uepiniyf vii. 
166. a. Sic iv MvKaX^, Ad Myca- 
len, ix. 100. b. 101. a. iv nXarai^tn 
ix. 81./. 100. m. 101. m. valet Ad 
Plataeas ; quare^ pro eadem dic^ 
tione, variandi caussa ponitur evr^ 
nXaraiioi, scil. y^ vel x^V* ^^ P1&- 
taeensi agro, cap. 101. a. Pro rov 
ev ^OXvfi-Trly dytiiva, quod ii. 160. a. 
legitur, Gronoviusy. 22. a. cumplu- 
ribus MSStis nude rov 'OXvfiirlri 
dywva legebat, quod nuUo pacto /e- 
rendum censuit Valck. Vivendum 
vero, ne, uti v, gr. *AOijvfj(rc pro ev 
*A6ijv^<n vel iv *A0t;mic vulgo dice- 
batur, sic etiam 'OXvfiirirji pro iv 
*0\vfiwii^ usurpare licuerit. 

3) Ubi de numero agitur, quo 
continetur aliquis vel aUquid, fre- 
quenter iv ^e elliptice ponitur, intel- 
ligendo iv he rovroig, aut iv he roig 
aXXoic, aut aliud quiddam e proxi- 
mis verbis supplendum. aXXa re 
dpaiprifieva atrrea, iv he {scil. Tv^ig 
dpa^rifievoiga<rre«ri) ^ij Kalrrjv N^ivov, 
i. 185. a. voWoitn p,ev Kal aXXoio'i 
^rjkiatm, iv he ^rj Kal r^^e, i. 1 92. a, 
TToXXa icat aXXa r€»:/uijpia, iv ^e {scil. 
Toig reKfiriploig) Kal ro^e, ii. 43. a. iii. EN ENA 15. m. et 38. m, iroWd jjiev Kai 
aXXa, — iv Be ^rj Kal rov Mvov^ ii. 78. 
a. J». KOLi iv Tolvi oKKoiai ipditn, — iv 
^e Koi iv Mc/i^i, ii. 176. a. Quando 
viii. 113. /. scribit Herodotus iv 5e, 
TrXEitnov idvog Ueptrag alpeeTOf illud 
iv M non ad proxime pr^ffcedens eV di 
Tbiv oKKwv ovfifAa^ufv refertury sed 
ad universum numerum eorum quos 
de Xerxis exereiiu sibi delegit Mar- 
donius : quare in Latina nostra ver^ 
sione, loco verborum In horum 
autem numero, hnee reposita velim, 
In uniyerso autem numero selec- 
torum ; nisi forte, pro iv ^e, rectius 
€v ^c legeris, quce quidem scriptura 
non nisi ex uno codice nostro Pd. 
adnotata est. 

Alio modo formula iv Zi ponitur 
ix. 32. m, ivrjaav ^c koI aXXoiv iBvitov 
av^^ec dvafUfuyfjievoi, — iv he Kal At- 
dioTuv, ubi iv di concise dictum pro 
ivrjcrav Be. 

4) iv orol interdum idem ac eVi vol 
valet. iv ao\ vvv iori rj KaTaBovXwtrai 
'AdijvaQy rj etc. vi. 109. a. Cui locu^ 
tioni vicina isia est, ei iv tovt^ toL 
ioTi rj fiaffiXea elvai ^ firj, Si in hoc 
situm est, Si ab hoc pendet, eic. 
iii. 85. m* Formulas hujusmodi, iv 
aivri eJvaifiv i\a<l>p^fiv Xoy^>,€V/icpei, 
vide quamque suo loco sub Sub~ 
siantivOj cui prcefixa vocula iv est, 
oiivwoirjffeiyevofievoi, Inpoesi occu- 
pati, Quo poesin tractarunt, ii. 
82. m. 

5) 'Ei', prcep. significans proprie 
In loco, subinde pro eig vel ig poni- 
tur. Cujus usus luculentum exem- 
plum ex Ciesice Persicis cap, 5. 
adtvMt Portus, d7ro<rreKKei Kvpog iv 
HepalSi HeTioraKav, Cjrus Petisacam 
in Persidem misit. Herodotus vero 
vix usquam ita usus est ; nisi eum 
staiuas ii. 126. m. iv roltn epyonTi 
eadem noiione dixisse, qua alias ig 
ro epya dicereiur. Nam quod ii. 
66. f. legitur, iv Aifivrj 'TrevprfffSaif 
percommode inielligi ei Latine reddi 
poterat In Libya fuisse vei^ditam, 
licet paulo ante dixerii scripior, oi 
^olviKe£ is Aifivrfv drcelovro (avrijf). In Lybiam vendiderunt eam Phce- 
nices. 

6) Variis informulis locum obtinet : 
verbi caussa^ iv fJLepei, iv ov^evi Xoy^ 
TrouttrSaif iv eXa^p^ troietfrdai etc, 
quce vide in Mepos, Aoyog, 'EXa^pdc- 

*Evdyeiv, Inducere, Impellere, Insti- 
gare. Bacchus deus fiaivetrSm ivdyei 
dvdptarcovQy iv. 79,m.ivrjy6v (npeaQ oi 
^prftrfwi, V. 90. m. irdyyy iviKfifievoQ 
ivrjye avrovc drritrratrQai drro ftaari" 
Xijoc, V. 1 04, m. (tovto) ivrjye tr^as 
iaarre rroieeiv ravra, iv. 145. m. Ttay 
irepi Kai nva ivdyti irpoOvfiiri fjLay(6~ 
fuvov dTcoQvrftrKeiv, Quarum rerum 
studium inducit etiam homines ad 
pugnandum cum vitse periculo, y. 
49. f. ivrjye t^ (rvfifiovKirf KeXevarv 
aireeiv tov K.afifivtrea*' Afiaaiv Bvya- 
Ttpa, Suo consilioinduxitCambysen, 
Suadens ei ut eic. iii. i. a. m. 

'Evayijcj <oc> o, ij, Is qui cV r^ ayci 
ivexerai ; {ut ait vi. 56. a.) Qui pia- 
culari crimine tenetur ; Piaculo ob- 
strictus, contaminatus. e^ejSaXe ttoX^ 
Kovg ^AOrjvaiovg, tovq ivayeag eVtXc- 
ywv, V. 70. /. 72. a. oi ^* ivayeeg 
'AOrfvaibtv wietSvofidtrOricraVy v. 71«a. 

'Evay/fccv, xodg em^pepeiv fi Oveiv ToTg 
KaTOi\ofievoiQ, ut est in Glossis He^ 
rod. et apud Suid. et Gregor. DiaL 
lon. § 109. Justa persolvere, Pa- 
rentare mortuo. ivayil^ovtri trifa fie- 
yaXwc, i. 167. m. Herculi r^ 
'OXv/iTr/w Ovovtn cJc dOavdri^, r^ 5' 
eTepii^ fcJc HpiDt ivayil^ovffiy ii. 44. y. 
Conf, KaTayi^eiv. 

^EvaytaviietrOai Tivt, In certamen pro- 
dire, Contendere cum aliquo. cyoi 
vfxlv ovK ivaywvtevfjiai, iii. 83. fn. 
o^roc fiev ^rj trtf^ ovk cvi/ywvifero, 
aXX' eV Tov fieaov KaTrjtrro, iii. 83. jf. 

"EvaifioQ, ov, 6, i{, In quo sanguis est, 
Sanguine instructus. Oeot evatfioi 
Kai (rapKtj^etg, iii. 29. a. 

*Eva\\di, Vicissim, Per vices. iva\^ 
\d^7rpjj(r(riifv,scilicei evaWd^eZ Trpritr- 
<rutv Koi Kaxtac rrprjorerwv, Vicissitudine 
utens fortunae, Per vices prospera et 
adversa fortuna utens, iii. 40. m. ^ ' 
firj ivaWdi ai evTvy^iat toi avralcri 
TrdOaiffi rrpotnrirrTwat, iii. 40. /*. ENA ENA ^Evavria^ adverb, t. q. otvrca, Adver- 
sus, £x adverso. ivffirtlXritTav rditn 
trrparoire^EVOfievoioi ivavria inpitn, 
vi. 32. a. 

*EvavrloCi 17, ovy Adversus, Adver- 
sarius. c£ cVavr/r/c, Bcil. ohov^ £x ad- 
verso, A parte opposita, viii. 7* m. 
Conf. 'E?rc(r7rc(r6ai, et ^Avrioc* ivav^ 
Tioun fortasse pro iv avrolfn legen" 
dum iii. 52. m, conjectaverat Valck, 

*Evavriovtr6ai, Occurrere, Obylam 
venire, Adversari, Sese opponere, 
f. q. *Avriova6aif quod vide, ei ydp 
Kai (r^ ev (iefiovXevfiev^) ivavTiiaBrj- 
vai ri OiXei, vii. 10, 4. /»• ov^evoQ 
Toi ivavriov^evoVf Nemine tibi ob- 
stante, Adversante, vii. 49. /. 

^Evawievoj.f (^lonice pro iva<f>ievai) 
Immittere demittereque. Tomyris 
prcecisum Cyri caput evaTriJKe cc rov 
dfTKovy Demisit in saccum sanguine 
repletum, L 214./. ubi alii quidem 
evaTnprre, ab *EvairdirreiVy lon, pro 
ivaffMirreiv, Vide Var, Lect, et Not. 

^Evairo^eiKvvffdai, idem fere ac ivdei' 
KvvaOai aut diro^eiKvvoQaiy Sese os- 
tentare, sivct Passiva notione, Os- 
tentari.Cccoc^ai',— ori, ovoeveQapa eov' 
rei, iv ov^afio7<n ioveri^EXKi^fn ivaTce- 
heiKvvaro, {lon. pro ivaneZeiKWVTo) 
ix. 58. m, Verbum ivairo^eiKvv^rdaij 
quod in Henr, Stephani Thes, frus- 
tra quceruSt apud Polybium quidem, 
qui (ui in Lexico Polybiano ostendi- 
mus) frequenter eo uiitur^ nihil 
aliud nisi Ostendere, Demonstrare, 
siynijlcat. Similiter verba supra 
scripta, quibus apud Herodoium 
Mardonius de Lacedcemoniis h- 
quens utitury Laiine sic convertit 
Gronovius : Ostenderunt, nuUius 
sese pretii, inter Graecos, et ipsos 
nuUius pretii viros, demonstrari : 
quam versionem intactam Wesselin- 
gius servavii. Ai, alia ut taceam, 
perincommode dicium videre debe- 
baty Ostenderunt sese demonstrari ; 
quasi dicas, Demonstrarunt sese de- 
monstrari. Quod incommodum sen- 
iiens Valla, omisso duorum verborum 
{dUde^aVy evaire^eiKvvaTo) alterOy 
Grceca isia his Latinis reddiderai : unde nuUiuB esse se pretii, inter 
Graecos, et ipsos nullius pretii 
viros, ostenderunt. Henr, Stepha- 
nus quo pacto interpretaius sit eum" 
dem locum, non habeo dicere : nam, 
quod ille in ora suae ediiionis He- 
rodoti scripsit : ** Vide meam hujus 
loci interpretationem in libro Con- 
cionum :" numquam mihi usu venit 
librum illum oculis usurpare, Per^ 
apte vero jEm, Porius in Lexico 
lonicOf hunc ipsum Herodoti locum 
respicienSf verbum ivairileiKvvaro 
Ostentabantur vel Ostentabant se 
interpretaius est, Scilicet eadem 
utique notione verbo isto dupliciiur 
composito usus esse Herodoius vide^ 
tur, qua alii auciores simpliciori 
verbo iv^eiKwtrdai, jEschines contra 
Ciesiph, p, 610. seq, ed Reiak. iv- 
heiKvvfievos 'AXc£av^p6i, Ostentans 
se Alexandro. Pluiarchus Vii, Cic. 
c, 14. p, 323. ed Huii, rolg avvtafio- 
raiQ ivheiKvvfievoQy Conjuratis sese 
ostentans. At apud Nosirum nunc 
ivafre^eiKvvaTo non iam reciproca 
notione, Ostentabant sese, quampas- 
siva fuerit accipiendum, Ostentati 
sunt, Tamquam praecipui et eximii 
insigniti et celebrati sunt : referiur 
enim hoc dicium ad id quod paulo 
ante idem Mardonius dixerat^ viuIq 
iXeyere AaKe^aifioviovQ dvhpaQ eivai 
ra voXifJtia wfHorovQ, 

'EvaTToviletrBat, Lavari in Jluvio, pelvi 
aut alio quodam vase, ov \CipaQ 
dvovi(ovrai (iv rf vorafi^) i. 138./. 
iv T^ iro^avnrTfjpi tovq ird^ae ivatro- 
vii^earo, ii. 172. a, m, 

'EvaTrrw, Induo. AtOtWcc "KeovreaQ 
ivafifievoiy vii. 69. a. N, ubi olim 
dvafjLfievoi, Conf, 'ETraVrccv. 

*EvapyebfQ, Clare, Perspicue. 'XprivfjuovQ 
ivapyeufQ XiyovraQy viii. 77. a. 

^EvapyrJQ, d, 17, Perspicuus, Manifes- 
tus : cum Dativo Perspicue, Mani- 
feste indicans aliquid. "linrapxov 
l^ovra 6\piv T^ eiavTOv TrdQei ivapye- 
trrdTTiv, V. 55. 

^EvapieQf 'EvdpeeQ, vel *EvdpieQ, apud 
ScythaSf dicuniur Viri muliebri 
morbo laborantes, i. 105. extr. ibi- ENA 

que NoU iv. 67. h. ibique Var, LecL 

, et Not, Confer Wesseling, ad Glos- 
sas ex Herodoti lib, iv. Portus in 
Lexico lonico Scythicum istud vocab. 
prceter rationem ad Grcecum iyaprjct 
ioQt Oj 17, Execrandus, Execrationi- 
bus obnoxius, retulit, 

*£mvc(v Tivl 7rvp,LumeD alicui accen- 
dere, vii. 231. m, 

*Eyav\li^e(rBat, Diversari in aliquo lo- 
co, prcBsertim Pernoctandi caussa, 
ov^e vvicra ov^elc iyavXl^eraj, (cv r^ 
rtlf), Neque quisquam in templo 
Pernoctat, i. 181. /. pro quo mox 
Koifidrai ait cap, 182. m. cV TamyjOT; 
^E vvkTa bvavXitrdfxevoQ, ix. 15. a, 

^Ev^ieiVf Illigare. eirofJieBa dvayKairi 
ivhehefiivoi.^ ix. 16. /. 

*Evleeiv vel '£v^€ccii/,I)eficere,Abesse. 
riii V ffiiv ivh^trei fitfheVf Eorum, quas 
tuarum sunt partium, nihH desi- 
derabitur, vii. 19./. 

'Ev^cijc* o> Vt Cui aliquid deest iv- 
deitrrepa ipalveTai ra rffjLiTepa vpdy- 
fiaTa, Inferiores videntur esse res 
nostrse, vii. 48. m. 

*Ev^eiKvvadai. riyr yvw/iiyv, Suam de- 
clarare sententiam. ivletKvvfievoi toIq 
AaKeZaifiovioiQ rijv cbivriiii' yvfafirfVy 
viiL 141. extr, 

Ad idem thema Wesselingius et 
alii referunt id quod iii. 128. m. 
olim legebatur et a Scbcefero fn- 
stauratum est, e*i oi ivhiaiaro {lon. 
pro iviei^aivTo vel pro cVScJatyro) 
dirofrTatnv dvo *OpoiTeiat inteUigentes, 
An significaturi essent ei defecti- 
onem (i> e, deficiendi voluntatem) 
ab Oroeta. Fide Var. Lect, et Not. 
ad h. l. At rectius Portus dd thema 
*EvBiKe(rdai (^lon. pro ivdiyeffOai) 
retulisse videtur. 

*EvBiKe(rdaif (Jon. pro ivlixetrBaC) 1 ) 
Admittere, Concedere, Adsentiri, 
Probare, Credere. ovk ivZiKOfxai rov 
"XoyoVf vi. 121. a. (jjro quo est ov 
Trpotriefxai c. 123. a.) ov ydp eyutye 
ivheKOftm ^Hpi^avov Tiva KoXieirdai 
iroTafxoVf iii. 115. a. rovro le ovk cV- 
hiKOfxat Trjv dpxrjvy iv. 25. 7». dpx^^ 
eyuiye ovde ivheKOfxai tov \6yov okwq 
etc. V. 106. m, ov ydp ^tj Kelvo ye ENA 

ivhiififxai oKtaQ etc, vii. 237. a, rd 
TOTe ovK iveleKOfxeQat iii. 73. m. f. 
opedt <re dvhpOQ ivZeKOfxevov \6yovQ oq 
<l>doveei TOif vii. 236. a. t6 7r\rjBoQ ovk 
ive^eKero tovq \6yovQ, v. 92. a. ovkwv 
^ij ivediKOVTO tovq \6yovQ diroipepo' 
fxivovQ, V. 96. /. 98. /. viii. 52. b. 
Eodem pertinet hcusy quem paulo 
ante sub verbo *EvleiKw<rQai attigi^ 
iii. 128. a, m, diroveipe6fxevoQ Ttiv 
iopwjiopiitVf el ivheiaiaTO dir^irratnv 
drro *OpoiTeti>f Exploraturus senten- 
tiam satelUtum an Admissuri, Pro- 
baturi essent defectionem ab Oroete : 
ubi iv^e^. dirotrTatriv idem valet ac 
ivhi^aivTO Tovirepl diroardcrioQ \6yov. 
2) Suscipere. ^v ficv f^ov\riarOe 
Ta^aiTtaplaQ ivheKetrBai, Si labores 
volueritis suscipere, vi. 11. a. 
*Evhh6yah 1) Permittere, Concedere. 
ocrov iviSwKav al fxolpai, Quantum 
fata permiserunt, i. 91. a. Item, 
Dare, Praestare, Bxhibere alicui 
fidem, benevolentiam, et siriiilia. oi 
Be (rp HepaiKy trrpaTi^) dtKaiotrvvrfv 
Kal mtrT^TriTa ivihtaKav, d-^^api he 
ovZev, Hi (exercitui Persarum) 
justitiam et fidem Prasstiterunt, 
nihil ingrati ei exbibuerunt, vii. 
52. a, TLepiavZpoQ 1x0X04:6 v iv^i^6vai 
fiov\6fuvoQ ovtevy Nullam mollitiem 
dare, exhibere^ indulgere (filio suo) 
volens ; id est, NuUa porro indul- 
gentia uti (PortuSy Non ignaviter 
cedere) volens, iii. 51. m. rac 
Kafxrj\ovQ — cV^c^oi^ai fxa\aKov ov^ev, 
Camelos feminas^nihil moUe (nul- 
lam moUitiem) Exhibere, (indul- 
gere) maribus segnius sequentibus, 
Non per mollitiem, indulgendo 
maribus, Remittere cursum, iii. 
105. /. 

2) IntransitivCf Sese dare intro, 
Intrare, Infiuere, ubi de Fluvio agi^ 
tur. To we^iov wi\ayoQ yiveTai iv^i- 
d6vT0Q Tov Trorafxov, iii. 117./. Conf. 
*EKdi^6vai num. 4. 

Apud Suidam, sub voce ^iKaiouv^ 
per pravam vulgo interpunctionem^ 
tamquam Herodoti verba citantur 
h<eCt TovQ evZ6vTaQ Tijv aKpav, Qui 
arcem dediderunt ; quce apud He- rodotam non leguntur, Vide tupra, 

'Eof^iaraffmyy Aeiem instraere in 
aliquo loco. xtapoc imr^h^oQ iy^iard" 
iaij vii. 59. a. m, 

'Ev^otatnrtic^l3uhitanterJfiiihiaayirpo^ 
&vfjih>s, cvS^eri iy^oioffr^Cf vii.174.6. 

[ EtrBovj Intus. ivhnipta pro iewip^ 
h4xbent codd, nonnuUi viii. 66. /.] 

'Erdv vcci^/Ev^v vat, Indnere. Karvirtpde 
TW dvpriKog KtBuiya ^iyiKtoy ivhthv'- 
K€c, ix. 22. m, ivEvyrec rd ^TrXa, i. 
1 72. f. air^trayra ra OTrXa, jcai iv^ 
^vvra, vii. 229. m. thvyov rd orXa, 
quod teneri poterat vii. 218. a. ubi 
»os ex cod, F. ehvvro adicivimus: 
tum mox ilndem, »c ^lhov ay^pac 
ivStfOfuyovg oirXa. /lem, Irrepere, 
Ingredi. iy^vvrot rov iripov, Beilieet 
ec rov Ofioavpov, ii. 121, 2. m. {Conf. 
'C^^yai.) iy^vt vv avro (nempe ro 
vwopKfiorpoy, codd. nonnuHi, ii. 95. 
/. (Conf. 'Ywo, nwn. ii.) 

^iiViUaiy (Jon. pro. iviyKat) Tulisse ; 

nam prces. iyeUta, iviyKu, pro ^ipu, 

Jlctum a Grammaticis (ut a Gregor. 

Dial. lon. § .68.) prorsua tnusita" 

tum est. {fvetjce ic 'Hvoav, iL 146. /• 

(^Et absque auffm, t^evccice ii. 151. tf. 

ubi quidem i^iivttKe cadd. nonnulU : 

sic (TvyZfqyttKay omnes \.\%.exir» ex- 

cepto cod. Find. qui t5f ovvZtivetfiav 

dedit, ut videatur 9vvhtiyetKav de^ 

huisse, quemadmodum vulgo v. 99. 

iR. legitur, at tbi ayvdt^yeucav habet 

idem cod. Vind. Rursus vero vovi" 

veiKe ahsqueaugm.proefertcod. F. m. 

129. fl.) arffy ive^Kat, Perferre, To- 

lerare damnam, i. 92. m. f. &». 

Sic vfHnrevetKai, Admovisse iii. 87> 

f, ParUcip. iveiKOQ, ix. 64. a. et 

aTrevelKag ibid. avcKc/icayreC) iv. 62. 

/. i^eyeiKayraQ, v. 79. a. Optativ. 

OKtatQ Ze ivelKee (avn}i') ij rfto^c, vi. 

61. fn. uhi paulo ante, i^6pee avrffy 

dvd iraerav fffiepffy etc. Conf. ^ipetv. 

Med. ^yelKavro, Secum adtule- 

rant, i. 57. /. ubi perperam olim 

elvdKavro, quod a recentioribus edi" 

tor&us in iyeUavro mutatum est. 

Sie ro^ep liyeiKayro ovyofxa, Quod 

nomen secum adtuleraot, i. 173. £NE 

a. 01. Sie et ii. 180./. vulgo editur 

^ ovK ikdxiorov i^ Alyvirrov ifyeiKayro, 
ubi nos ex cod. F, neglecto augmento 
iyeixayro recepimus, quod in aliis 
etiam vett. libris repertum iri confi* 
dimus. 

Passiv» liyeixOff, iyetxOelc, vide m 
'Ara^pci y,*Airo^p€ i k, Aia^epct v,'£ic- 
^ipety, 2v/i^cp€iK. Pro dveyei\Otlc, i. 
116. codices nonnulU dveye-xPilc ha' 
hent ex communi sermone, pro lonico. 

'Efcit^ac, Inesse. Hine eyi per sync. 
pro eveart. iv r^ (ovpe'i) ^voea evt 
/leraXXo, vii. 112. b, Pro oUm vul^ 
gato eveort, ii. 79. a, lyiort nostra de 
conject, edidimus, Optat, et n evcoc, 
{Ion,pro comm. ivtiff) vii. 6. /. ro li 
avrotat eyeort Zetvoy, vide in Avrot, 
num, S. iv rf iiriffxely eyeort dyaOd, 
vii. 10, 6. evccvai, scil. iv rolot 
irXoiotot, Foiste in navigiis, vii. 
184. m. 

*Eveipety, Interserere, Intertexere. 
Oifciy/iara ovfirrfiKra c{ dyOepiKwy ivep^ 
fiivovQ wepl trypivovQ, iv. 190. /. 
Conf 'Avtipeiy, 

*Eye\i(r<nty, Involvere. ijv /ueV ev c/ua- 
ri^ iveXtidfuyoQ evZ^, ii. 95. /. 

*Byefjtely, Evomere in {matulam), ec 
rov iroZaytirr^fM ivefuiv, ii. 172. /. 

['£vc/i0ve<rdac, temere]fictum verbum 
pro ifi^veoOat, quod vide. Nempe 
absurde olim ivefM^vetat, pro ifi^ve-^ 
rai, Ugebatur iii. 80. m. vbi vide 
Var. Lect,'] 

*EyfybtTO et 'Eyiytovro, vide in ^oeetv. 

'Eyepyd(eoOat, scil. epydl^eeOat dpyv" 
piove^voiicij/jari^Quaestum ex corpore 
facere in lupanari. ac iyepya^ofievat 
iratBiirKai, i. 93. a. m. Not, 

^EvepyoQ, ff, ov, Activus, Actuosus, In 
opere j&ciendo occupatus. o^Xcyoc 
rcvec, l^ov leofuvot, koX kvepyoX fiov^ 
Xofuvot clyai, viii. 26. a. N. 

"EvepOe, Infra. evepOe rrfQ XtfivriQ, ii. 
13. m, evepBe Mc/i^oc, ibid. a. evepOe 
Twv 6<l>pvwv, iv. 65. a, 

'Evex**»'» Intus habere. evex^y rtvl 
x6\ov,{i,q, eyKoroye\ety rtyt) Infen- 
sum, Iratum esse alicui. are mf^i 
eyexovreQ alet x6\dv, viii. 27. a, {ubi 
dlii quidem simpUx exovreQ jprm^ ferunt,) cmj^e tf^i htvoy x^^^^f vL 
1 1 9. a* KpvKTtoy tov ol \vtlytt xoXov^i* 
1 18. a. uhi si vera est consentiens ve- 
terum Ubrorum scriptura tvtlxtt, 
statuenda fuerit vetus verbi forma 
ivexiwy idem valens ac tvixut vel 
ivffxiio, Vide Far» Lect, et Not, 

'Ej/£x^(r0at, Teneri, Implicari, 
Capi. Construitur cum iv pmposi^ 
tione, ante nomen repetita, iv Oufv-' 
fiaTi fxtyaXt^ ivi^rxtro, vii. 128./, iv 
OwfiaTi fitydX^ ivixtffBai rij^ToXfjirig, 
ix. 37» m, Item omissa prceposi^ 
tione ante dativum nominis. ry Trdyrji 
ivixtffdatf Laqueo capi, Irretiri, ii. 
121, 2. m. aTroplriffi ivtix^TO, Diffi- 
cultatibus premebatur, i.. 190. /. 
Denique eadem notione usurpatur 
simplex verbum txtcrdai cum prcepo- 
sitione dativo nominis juncta, ut 
ix^^rdai iv idem atque ivixttrSai va-> 
leat, Sic iv aTropLrfm t^ixtro, iv. 131. 
a. iv Qiafiari ix^ffQo.i, yiii. 135. m. iv 
TovTio T^ KaK^ ixofJitvoQy ix. 37« a, 
Quo etiam pertinere videtur illud, 
iv Ttkti TovT^ itrxovTOy Hoc vitaB 
jEine usi sunt, i. 31,/. 

^'Evixypov, oVf t6, Pignus. airo^ci- 
Kvvvraivixypov tov iraTpOQ tov viKvv, 
ii« 136. a. et mox ihid, r^ viroTiQivTi 
TOVTO t6 ivixvpov, 

*EvrfBriTijpiov, ov t6, Locus amoenus, 
ubi voluptatibus indulgent juvenes, 
aut ubi quis voluptatibus indulgere 
potest. ivqf^rfnjpia cVin^^cwrara, ii. 

^ 133./. i\r. 

"EvOa, adverb, non solum Loci, sed et 
Temporis, Tunc. ivOa ^rj lItiai<rTp, 
^pXt 'A6iivai<av, i. 59. /. Et sic 
passim alibi, 

^EvQavTa, {lon, pro comm, ivravda) 
adv, Loci et Temporis, Hic, Tunc, 
i, 48. a. 61 . m, f. 62. /. 76. a. etf. 
79. m. et frequenter alibi. Sed et 
i. q. Ztvpo, Huc. ov OtfiiT^v irapiivai 
ivBavTa, Nefas est huc intrare, v» 
72. m. f. 

'EvOtditiv, Divino adflatu concita- 
tum esse. 6 fjiiv ^i^ oi ivOtdl^iav xpi 
rdh, i. 63. a. 

"Evdtv Kal ivOtv, Hinc et inde^Ab 
iitraque parte, iv. 175. m. :eni 

*EvBtvTtv, (lon, pro comm. ivrtvBev) 
Hinc, Illinc, Inde. i. 2. m, 9. /• 
17./. etc. t6 ivBtvTtv, Deinde, Post- 
ea. i. 27. a. 75. a. m. 80./. 109./. 

'EvOv/itoToc, 71, ov, et 'Ei'6i;/itoc, d ij, 
Mente agitatus, Animadversus. In 
Neutro genere, de eo Quod ita in 
animo versamur ut id Religioni 
habeamus. t6v hi " Afia<nv,ivByfii<rr6y 
(tovto) iroiri<rdfitvov, Amasin hoc 
animadvertentem et religionihaben- 
tem, ii. 175. / ubi vide Not. et 
laudatos tbi auclores. ivOvfuov ol cye-^ 
vtTo ifivpijcravTi t6 ifi6v, Animo ejus 
oblata est religio (sive, ut Portus 
reddidit, Injectus est ei consdentiae 
scrupulus,) quod cremasset tem- 
plum, viii. 54. /. 

*Evtav<rtoc, 17, ov, Annuus. vtvfial <roi 
iviavfTiOQ, (jffre xcXt^aiv, Redibo tibi 
Quotannis, (nonnisi revoluto an- 
no,) uti hirundo, Fit. Hom. 33. /. 

'Evtax^, Nonnullis in locis vel parti- 
bus. iviaxv ^IQ Kvirpov, i. 199. extr. 
Tov Ai^vKoH Tt x^P^^ ^^^ ^^^ 'Apa- 
/^tov iviaxrj, ii* 19. a» 

*Evt^pv<ra<rOai PcjfjurvQ Kal Ttfiivta 
Otdifn, Exstruere, Erigere diis aras 
et templa in locis a rege signatis, ii* 
178. a.ubi temere x*^^oiQpro x^povQ 
codd. nonnuUi, 

'Ei^teVat, .Immittere, Injicere. ec rac 
vokiQ iviivTtQ TTvpKai cc ra ipd, viii# 
32. extr, 

"EviOif Nonnulli. Sicut, pro ivioif 
duobus verbis dicitur tl<rlv oi, sicpro 
iyi<i)v mutato quidem numero verbi^ 
i<mv Zv, etIonicei<m Twvusurpatur, 
ovMv fWi Oiifia 7rapi<rraTai irpoZovvcLi 
ra pitOpa riiviroTafjuov i<m T<av, Non 
miror, fluenta {sive aquas) fluvio* 
rum nonnullorum prodidisse exer- 
citum Persarum, id est Defecisse et 
spem illius fefellisse, vii. 187* a, m* 
^ique Far, Lect, et Not. 

'EvtoraVac, Erigere in aliquo loco, 
TOVTOKfi <rrq\aQ ivl<mi ^c raQ x^P^-Q^ 
Horum in terris Erexit columnas, 
ii. 102. m, 

Passiv. *Evi<rTa<rOai (ia^nXrja veltQ 
fiaaiXrftriv, Constitui regem, Institui 
in regnum, Adire regnum. iTrtdv ENI 

dwoBayovrogrov PaffiKfioc aXXoc M' 
araraifiajTiXevc, vi. 59. iKe-xprftrro ff^* 
Kar dpxdc avrUa iyitrrafuvoiffi €c rac 
TvpavvlBac, ii. 147./. irpouwe ravra 
avTiKa iviaTafievoc ic Ttjv ap^ijv, 
iii- 67. cx<r. ubiperperam olim aV*- 

Similiter pnxt, act. iveffTetac^ nO" 
-tione passiva, Constitutus. veo ive- 
trrEWTog fiatrikfjocTe rege constituto, 
Te obtinente regnum, i. 120./. Sic 
iii.66./. iiiri(rrearo ^fiephtv TOvKvpov 
PatrtXia ivetrretara ex probabili con-' 
ject, edidere viri docti, ubi quidem 
librorum scriptura dvetrretHTa locum 
tueri suum posse videtur, irvkai cVc- 
ffrdffi (f. q, evetfri) ficarov,ii. 179. m, 
^yitr)(eiVf Inhibere. ro n\o7ov ov ^vm- 
roi' eri irpoPalveiVf aXX' ivl(r)(eaBai, 
iv. 43./. 
^EyvedptfvoCf 6, ^, ov, Novem men- 
sium. TlKTOvai yvvalKeg Kai evvedprfva 
(sc* Traihla vel fipei^rf) Kal CTrra/iiyva, 
vi. 69. /. 
*^yyoeeiv, Cogitare, Animo volvere, 
Secimi reputare. 6 he ivvwaac {lon, 
pro ivvoiiaag, conf, Boq,v etBoriBeetv) 
rd Xeyofieya, i. 68. m, tov Kvpov, cv- 
vfiiriravra ort Kai avroc dvSpiMnros ittfv 
etc. i, 86./. ro ^e oXlyoi ivveviaKaatf 
Id ad quod pauci adverterunt ani- 
miun, iii. 6. a, Conf, Nocecv. 
^EvoiKeety, Habitare in, Inhabitare. 
ro7<rt eBwKe NavKpartv voXiv ivotKrj- 
aai9 ii. 178. a, 
'EyoiKl^etv, Sedes in aliquo loco tri- 
buere alicui, Domo aliquem reci- 
pere. Inde Passivum ivotKladrf, Se- 
des suas ibi fixit, Inibi habitavit, i. 
69. m. 
[^Ef^on-Xoc, o, 17, ov, Armatus, Qui in 
armis est. evoirXot ^aav olim i. 1 3. a. 
ubi meliores codd, omnes iv owXoiat 
^aav, prceferunt,~\ 
*Eyop^v vel 'Evopeetv, Animadvertere, 
Intelligere, Perspicere aliquid in 
cdiquo. it TL ivopiio ifKiov, i. 89. a, 
ubi paulo ante (o Kvpoq) etpeTo Kpol-^ 
aovoTt ot ivop^ iv Tolatrrouvpevotat, 
Interrogavit Croesum, quid esset 
quod in his, quss fierent, perspice- 
ret sibi; id est, quid intelligeret ENT 

quod ad se {Ctfrum) pertineret, auf^ 
quod sibi esset faciendum. drr 
eawTOV ivetapa rtuwplriv iaopevriv, i, 
123. a, ovK ei^ri evopq,v iXevdepiriveTi 
iaopevriv, i. 170. m, iv ydp r^ rrpea" 
PvTepipTQvrraihtav ovk ivetopa, nempe 
ToeTvat hvvaTOV rdrrpdypaTa ^icVciv, 
iii. 53. a, aXXoic ov^apwg, ei^ri, ivopqv 
iaofievov tovto, v. 36. fii. ivopeia ydp 
vfiiv ovK oloial re eaopevotat, viii. 140, 
2. a, quod idem valet ac si dixisset - 
ivopeta vpTtv (vel opeia ev vpiv) t6 ovk 
ocovc re eaeoBat, Perspicio fore ut 
non possitis ; itaque mox adjicit, 
el ydp iviaptov tovto, 
'EvopxtSj loc, o, Qui testiculos habet, 
Testiculatus, Non castratus. irroievy 
(aurovc), avrt eTvat iv6p\iai:, evvov" 
Xovc, vi. 32. m, ubi nonnulli quidem 
iv6p\az, tamquam a sing, ivop^riQ, . 
Rursus vero viii. 105. m, probati 
codices dedere rrapd rolat fiap(^potai 
ot evvov-^ot TtptwTepol eiat rtav ivop^ 
\if»tVy ubi alii quidem rtov ivopy(tewv, 
tamquam a sing, 6 ivopxiaQ, et olim 
Twv ivop\e(ov, quasi a sing, 6 ivop\7Jc. 
^Evovpeetv, Immingere {in matulam), 

ii. 172./. 
'EvpaTrretv, Insuere. Aiovuoov avr/ica 
yev6pevov ig tov pripov iveppdy^ro 
Zcvc, ii. 146. m, N, 
*Ev<riciyirrciv,Immittere, Incutere. tov- 
TeioveKyovotat iveaKri\peii OeocBijXetav 
vovaov, i. 1 05 ./. cc ravriy v (rij v oiKiriy 
6 Beoc iveaKriy^e /ScXoc» iv. 79. a, m, 

Neutraliter, Cum impetu inci- 
dere, Ingruere. cc to {reiievoQ) ive- 
aKri\pav oi 7rea6vTec diro tov Uapvria- 
aov XiBot, viii. 39. m, 
'Evora^ctv, Instillare, Immittere. aX- 
Xa oi detv6c rtc evearaKTO tfiepod 
Vehemens eum incesserat cupido, 
ix. 3. a, N. 
'EvffrcXXctv, Ornare, Instruere cultu 
quodam. dv^pac linrdda aToXrjv ive- 
araXpevovCi i, 80. a. m. 
'EvaTpaToire^eveaBaif Ponere castra in 
aliquo loco, xiopoc CTrtnj^cwrcpoc f J'- 
OTparoTTc^cvcflrOat, ix. 2. a. 85. m, 
'EvTdfivetv, {lon, pro cVrc/ivctv) Inci- 
dere. ivTdpvutv ev rolat XiBotat ypa/i- 
/iara, viii. 22. a. c^wv x"^^^ ENT 

kymrynfrOf Tiii. 49. a« ei dtiuj ^et- 
crvc «C TTfy T^c yic 'KtftUjZov — iv r^ 
xirorc iyriTfiTf^yMiy, ibid. m. 

'EfT-avvccK, f. ^. iyreiyny, Intendere. 
iyrayvaag (roy dpoyoy Tolg i^dtri), 
Postquam sellam loris illis intendit, 
y. 25. /. ubi paulo ante, iviTnyt Toy 
Opoyoy, nempe roig Ifidtn. 

'Eyrei v£iv, Intendere. I^ide^^yrayvety* 
TO^a iyTfra^va, Arcos tensi, ii. 1 73. 
ubi iicKmiy Ta ro£a opponitur. IxXeov 
rdg ye^pac Xvffoyreg, ert yap iZoKtoy 
iyTsrafiiyag evp^atiy, ix. 106. extr, 
rds (r;(C^<ac ovKt^poy Iti e vrera^cvag, 
viii. 117- a. Conf, *£vrera/Aevwc. 

[TEiTcXijc, Perfectus, Absolutus. rei- 
%oc Vfjily ^ia rov iffSfiov iXavyofuyov 
iyTtki^ e*0Ti, sic olim ix. 7> 2. a. ii6f 
nttnc ex MSStis, iy rcXei rirri.] 

'EyreXXcff^, (ver6. MedS) Mandare» 
Mandata dare. cvrcXXovrai m C^rrty 
iv. 94. /. et ibid. paulo ante, iyTtK- 
\6fieyoi (aur») rwy av (f. a. ravra 
i3 V ok) licaffrore Seovrai. eWeXXd/icytic 
ovK oata, iii. 16. a. m. Imperf, av 
ydp e vereXXeo ovrii», i. 1 18. /. iyerik' 
'KeTOy i. 90. / iii. 16. m. 25. m, (roic 
evrcXXero, tamquam pro olc eve- 
reXXero, ad Herodoto alicubi poH- 
tum citat Gregor. Dialect. lon, § 7. 
non sine mendi suspicioncy uhi vide 
quce notavit Koeu,) Aorist, iyruXd- 
fitvog rd Xeyciv '^^pif, i. 90. a, iyTeiXd" 
fUVOQ delyai fiiv iv ipiffiff rcnrfr, i. 
118./. Adde i. 123. /. 156./. 

Passiv, rd iyrtTdkfiiya, Mandata» 
1. 60. /. 63. /. vi, 106. m, Conf 
'EvroXij. 

"EiVrtTafiiytaQ, Intente, Impense, 
Magno contentione. dvrixeodai rov 
voXifiOv iyrerafiiytoSf vii. 53. /. r^ 
tloriiairi iyrerafieyuiQ Trpooelfvey viii. 
128« a. ivrerafiivuiiQ dfifiapqrietyf 
Vehementer disceptare» Contendere, 
iv. 14. m. 

*EvroXiJ, ^c» »i, Mandatum. evroXac 
rac Aapeioc oi eysriWerOy iii. 147.. 
a. ciTrac irpoQ avrov rac evroXoc rov 
Av^ov, i. 22. m, 

"EyrofAOQ, ov, o, ij, proprie Incisus. 
Sed aingulari quadam notione "Ev- ENT 

TOfMj ro, seiL mfdyuLydtekmrSatro-' 
rom Jtve Sacrificianim qnoddam 
genus ; et Grammaiiei qmdemj Mmi^ 
Uo Porto sub hoc voeab, laudatiy 1«- 
teUigunt V ictimas mortuis sive Ma^ 
nibus et Inferis immolatas. SchoL 
ad ApolUm, Rhod, i. 587. eyrofia 
rd ff^yia, cvp<wc ra roic yexpoJg 
iyayt^ofteya, 3ia ro iv rp yp diro- 
rifiyiodai rdg ce^aXac. ovrt§ ydp 
dvovat TOiQ ^doviois, roig 3e ovpayioig 
ai w dFaorpc^vrecrov rpd^Xov o<^- 
^ovffi. SimUiter Eusiath, ad Odyss, 
A. p, 416, extr. ed, Bas,{p. 1671 
ed, Rom, suhfin,) iin yeKpvy rofud 
<^at coi eyrofia (ot^yco)* eri he BeAy^ 
lepela. At Herodotus pariter atque 
ApoUonius "Evro/ia dixit Yictimas 
placandis Ventis esesas. Sic Mene- 
laus, ventorum vi probibitus profi«- 
cisci Xafiuy ^o iraiSto av^ipwv itri" 
j(^pi*^y, eyrofid a^a eiroirfaey ii. 119. 
m. N. Et Magi Persarum, quum 
per tres dies tempestas duraret, ev- 
rofia iroicvvrec et Karaelloyreg r^ 
dvipuy Compescuerunt vim Vento- 
rum, vii. 191. m. Similiter Arria- 
nus ait {Indie^ c. 20. extr.) Alexan- 
drumy in Indicnmmare enavigantem, 
a^ytn ru Uoaethiivi iyrefuiy icttX 
oaoi dXXoc Oeoi OaXdo^ffioi. 

"Evroroc» ov, o, i/, Intentus, Acer, 
Vehemens. yvwfnr eyrovoQj Scaiten- 
tia fortiter propugnata, acriter de- 
fensa, iv. 11. a. 

*Evroc» Intra, Cis, Citra. eVrJc itiwrov 
yiyeraiy Intra se, Sui compos Aiit, 
u 119. /. heifiaroq elfu inroirXe<tfc 
ov^' €'vrdc ipeuvTov, vii. 47'./. 

cvroc Tov Ilovrov, Intra, Cis Pon- 
tmn Euxinum, iv. 46. a. diravrec 
evroc oiicrifiiykfy Oemrpiar^v Kal ^Aj^e" 
povroQ worafioVf viii. 47. a. 

Perperam olim iii. 80. a. evroc 
iriyre TifAepiwv iyiyero legebatUTf pro 
eicroc. 

'Errpexcir rd y^ra, Terga vertere. 
oK<aQ evTpiyldaay rd vwra, vii. 211.m« 

'Evrvyxdvciv, videtur cum Genitivo 
junctum Nancisci significarBy ut PoT'» 
tus cum VaUa interpretatur, aut 
Invenire^ Deprehendere, Ofien- deie. XeKv^ytfc riiii ytfiptx^ ivrvyir'' 
rmsf Pontem solutom nacti, Quum 
flolutum offendissent pontem, ir. 
140. /. Poierat quidem XeXvfuvj^ ij 
y&pvft^ legendum iuspicarif aui iy- 
Tvy\dyiiv avr^ (nempe ry irop^) in" 
telliffere ; sed vide NoU ad /. c. ei 
conf, eupra 'Eyicvptiv vel ^'Eyicvpieiv. 
"'Eanf^fHtf loc, nt Lutra, ii. 72. ivvhpue 
Kal mitfropcc Kal aWa &fffUa rcrpayw- 
vwrpoffknraf lY, 109./. 
"Ew^poc, ov, o, ij, Aquis abundans, 
Aquis irriguus. Sic fortasse legen- 
dum ii. 7. a, ubi ^gyptus inferior 
iovtra Td<ra virriri re icol c w3poc per- 
peram vulgo avv^poc, pro quo nos 
6um Larck. cvv^c eorreximus» Pro 
yif irocw^ KoL evvSpoc iv. 47. 0* 
oommode eodd, nonnuUi Ivvdpoc 
pTdeferunt. 

'lEannrvtor, rd^ Ipsomnium. ivvvvia rd 
ic dyOfn&irovc vEirXayfffuvaf vii. 16, 
2. Conf/OvtLap et^^Oveipoc* 

'Rrw^iyuvjlntexeTe. teardinpiyv^y^ 
Bivra^ duasi intexta, i. 203. /. C^ 
irw^ofUva dtJpiyict, iii. 47* *»• 

•Ef , vide *Ek. 

^FiayyiW^iv, Renunciare. iiayyiXBif 

^scnpsi eum probatis codd. i. 21. a. 
pro mUgato oUm ilrfyyiXdtf. 

^FidyeiVf Educere ad supplicium. e(- 
ifyoy 9^ac diro\ioyttQ, vi. 91. a. 

'EfaycMeiv, t. q. i^dyeiyy Educere. ec 
yvfivdota i^ayiyiii^y^rovQvebtrifmfQ^i 
Ti. 128. m. 

*Eiayoptveiy^ Edicere id quodarcanum 
haberi debebat, iBdioare, Vulgare. 
irffoc rovc ^tHciac i^ayopeve {aL iirf- 
yopevi) ovhey, ix. 89. a, m. rov ovic 
ooiov i^ayof>eveiy rovvofm, ii» 170. a. 

*Biaypiovy, Exaoerbare, Ferocem 
reddere. oi ^e etifypi*^oay rovQ vtto- 
Xo/irovCy vi. 123. m. 

'ESaywyjJ.Eductio. dwooiovri rrfv efo- 
ykvy^y (scU. r^c veoc), Quum ne-* 
sciret quo pacto edueeret navem ex 
laeUf iv. 179. m. irwXeveh. rd riKva 
irr i^aytoyy^ Yendnnt suos liberos, 
in alias terras Abducendos, Expor-» 
tandos, v. 6. a. 

*lSiaelf>eiVy (t. q. eiaipeiv) In altum 
toUere, Opibus et potentia augere« E«A 

HXeio9iyffe piv {nempe rfjy oiKCifv 
ravrrfv) e{i(cipe, vi. 126. a. ti6t aUi 
olim iSypt. Conf. *Eiaiptiy, 
*E£aipieiy varie usurpaturf signijieat- 
que I. Eximere ^tfoctfm^ii^ modo ; 
scilicet 

1) £x Toto quodam Eximere 
partem. «S^tc ix rou eviavrov ro eap 
iiapaiprfrai (lon. pro el^ifrat)^ Ver 
exemtum est ex anno, vii. 162. m, 
et ro iap iK rov eviavrov t^apaiprf" 
fuvov. ibid. /. ^tc Lapis in muro 
ita adaptatus, ut ex reliqua compage 
facile Eximi potuerit, dicitur \iOoc 
i^aiperog eV rov roi\ov, ii. 121, 1. o. 
(tide ibi Var, Lect.) et Exemtio 
ft^/ft<«, sive Ratio illum eximendi, if 
e^aipecrcc, ibid. m. Sed ii. 125. m. 
ubi ait Herodotus |[«ca»c rov \iOoy e{-> 
eXocev, equidem verbum dve\ouy ea- 
dem fU>tione accepi qua paulo anie 
ait fftipov rovc ^iOovg, et OKUf^ dvioi o 
Xc6oc» ^t ewl rov levrepoy ekKero orol- 
Xov : qud notione Latine sic reddenda 
ista verba erant, Quoties lapidem 
sustulissent. Sursum promovissent ; 
gtrast verbum iU\ouy perinde et ad 
thema e*£acpecv, qnod vide infra, et ad 
iiaipitiv possit referri. Alii quidem 
vulgo, nescio an rectius, verba ista 
OKWQ rov \idoy eieXoiev sio interpr^ 
tantur, Quoties saxum exemerant $ 
fiempe e machina cujus ope sursumi 
promotus est : quam sententiam eiiarf^ 
Larcher tn hunc modum expressit,, 
toutes les fois qu'on en avait dte 
la pierre. Vallay Quoties saxum 
amoliebantur. 

2) efacpeecv njv iCocX^ify, Eximere 
intestina ex alvo, Exenterare. m- 
\itfv Keiv^v irdaay e£ iv cIXov, li. 40. 
a, m. oirre e£eXoi/rec rrfv vtf^vv, ii. 87. 
a. Hine i{ 'Eiaipe<n&i Exenteratio, 
ibid. a. 

8) e^a^ecv vel iiaipieoOai rd 
(jMpriay Eximere merces e nat;t, Ex- 
ponere eas in terram. eVectv ctTr/icwv- 
rac fcal c^eXciivrac rd ^opria, iv. 196. 
a. Hinc in Passivo, o KepafAog e^ac- 
peafjievoi iv Acyvirr|>, Figlina doHa 
navibus in ^gyptum deportatay 
i6t^t(e'Exposita, iii. 6./. 4) Alids i^aipiuy inielligitur £xi- 
mere, Excipere aliquem vel aliquid 
e numero aliorum ejusdem eeneris. 
^Tiripac i^sXovTeg rdc Xotirac ywv- 
at/cac airaerac diriTryiXay, £xceptis 
matribus reliquas omnes mulieres 
sufibcarunt, iii. 150. m. Unde in 
Med. i^aipieadai, Excipere aliquid 
vel aliquem sibi, suum in usum. Trjy 
fJtli^y £icaoTOc tnTOirotoy e^atpieTo, iii. 
1«)0. f. et irpoffe^atpeeTo paulo ante 
ibid. Sed i^atpieiy rt nvt, Eximere, 
Excipere aliquid pro altero, sciL 
ip. illius honorem, quod illi Prae 
cseteris tribuatur aut ei Dicatum sit. 
rf fiaatKei Tefiiyea i^eXtay Kot tput- 
trvyaCi "rd aXXa vdyra ig pifroy r^ 
Bijfi^ edrjKet iv. 161. exir. xtHpoc «fa- 
patprjfiivoQ vtto *If^viay JloffetdeuiyL 
'HXiKUfylt^, i. 148. a, yepea hij a<^t 
^y rdZe H^apatprifiiva, ii. 168. a. et m. 
Unde est adjectivum verhale *Eia/- 
pcroc, Exemtus e reliquorum nu- 
mero, Eximius, Quod aliquis Prse- 
cipuum habet prse aliis. dpovpai 
iialperot ^(o^eKa iKdoTta dreXiec, ii. 
168. a. eva vfiiwv e^aiperoy drroKpl'' 
Viay, Prae creteris, vi. 130. a. 

6) Denique i^atpiety et i^atpieaQai 
riya dicitur Qui aliquem e potestate 
alterius, Eximit, Eripit, Liberat. 
dvBpa fiaoriXrjoc dpairerriv yevofieyoy 
HatpietrBat, iii. 137. a. m. Unde in 
Passivo i^atpedeic rtva dicitur Is 
cujus e manibus alter ereptus est. 
i^atpedivTec re rov ArjfxoKij^ea, Kal 
roy yavXov diratpeOiyrect iii» 137.»». 

II. 'Fiatpietv significat eiiam Vi 
Expellere, Ejicere de suis sedibus. 
i^aipee rovc orpovOovc» i> 159. m. ubi 
paulo post, rovc tKerac fiov iK rov 
yrfov KepatCetCt eadem notione. cVec- 
pijOri rovc iy rrj Xifivri KarotKJifiiyovc 
i^atpieiy, v. 16. a. ubi idem valet ac 
i^avttrrdyat eK Ttay rjOitjy, cap. 15. 
extr. eKeXeve (rovc avrofxoXovc) iffX- 
oyrac rovrovc (rouc AtOioTrac) Trjy 
eKeivtov yrjv oiKietv, Jussit Automolos 
ut hos (^thiopas) sedibus suis pel- 
lerent et illorum terram habitarent, 
i^. 30. f. Ik QpritKfic VTTO 'EXXiyVwv 
e^ripiOriffay' rov M — ovhafioi kw iSv- e;s?a 

vdaOriffay e^ekiiyf yii. 106. h. ovk 
kvl rovr^ TrXioyreCt dXKd ZaKvvOiovc 
e^Xovvrec Ik r^c yritrov, Zacjnthios 
ex insula Ejecturi, iii. 59. a. tAi nil 
opus erat constantem veterum libro^ 
rum scripturam efeXovvrcc cum e^e- 
Xwvrec permutare. Videndumpotius^ 
ne etiam c^cXtui^ {ad quod provocat 
Wess. in Not. ad iii. 59.) apudNos^ 
trum iv. 148. a. non tam sit ex Atti^ 
corum more pro ei,e\d<rit>y positum, 
sed, perinde atque superius e^eXovy^ 
rec, sit legitimum Futurum verbi e\<o. 
Denique, ubi vulgo legitur e^cXiiiivra 
rovc IlctciOTpart^ac c£ *AOrivi<t>y, v. 
63. a. codices nonnulli iie\oyra prcB" 
ferunt, ac fortasse ibi e^cXeovra aut 
efeXovvra scripserat auctor : cerie 
paulo post, y. Q6, a* eadem in re^ 
i^elXov rovc n.et<ri<rrpari^ac ait. Nee 
tamen dissimulandum, alibi apud. 
eumdem Nostrum participium i\uy 
manifeste pro fut. i\d<r(ay poni, ut 
supra in voce *£\^v docuimus, 

III. Est etiam ^Eiatpietv Expug- 
nare, Evertere urhem. i<rrparevero 
cVi rrjv NTvov, — rrjy ir6\ty ravrriy 
Oi\(i)y i^e^elv, i. 103. m, llri^<riec 
'Xpoyov i^atpeOri<ray, i. 175. extr. rrjy 
"Avhpov ireptKariaro, i^e\iety (avrrjy) 
edeXovrec, viii* 111. a. irrdiet rrjy 
^rrpartrjy, Kat iro\topKitav (avrovc) 
ilatpri<r£i, viii. 112. a. Adde vi. 133. 
m, f. ix. 86. m, 87. a. 117. a, et h, 
'FXaipetv, 1) Sublimem toUere ali- 
quem, cipwd^et fxi<roy Koi i^^pac icalei 
ic njv yrjv, ix. 107. m. 

2) Excitare murum. rovro (ro fu-^ 
poc rov rc/^eoc) i^ypero ^tir\rj<rtoyf 
vi. 133./. 

3) Metaphorice Laudibus toUere. 
i^^ac fie v\//ov, ix. 79. a. 

Conf, 'E^aeipetv et '££ aipecii' num* 

1. 
^E^acpcroci li» ov, Qui facile eximi 

potest,ii. 121, l.a. Conf, 'E^atpiety^ 

num. 1. et 3. De accentu vide Far» 

Lect. ii. 121, 16. 
'E^a/peroc, o, 17, Eximius, Preecipuus» 

Quod alicui prae aliis tribuitur. 

Conf, *lSiatpieiy, num. i. 5. 
*Elai<r<rity, Erumpere, Irruere in ho^. £XA E«A stem. Hine Upoe^aifrffeiy, quod vide 
suo loco. 
iSicurieiy, Exposcere, Deposcere, 
Reposcere. o *AXvar7-i7C ovk i^eH^ov 
rovc ^Kvdaci^aiTiovTi Kvaidpei, i.74. 
a^iiairieivrovQ firihioayra^, ix. 86. a, 
Et in Medio : ti fxev, yp-nfidriav xfnfi' 
i^ovrec, irfMayTifia rifidQ i^airiovraif 
ix. 87. wi. Corif. 'Airairieiv, 
[*Efa/0vi7c, Subito, Repente. tva firi 
iviTriarwa^t vfiiv f £a/^yi/c oi /3ap/3apot 
/ii} TTpoa^eKOfjiivoiaiKutfSic olim legeba- 
torix. 45./. ubinoscumcodd. nonnul' 
lisparum necessariam vocem i^aiifivrjCf 
pro qua alias lonica i^airivriQ utitur 
Noster, abjecimus, Vide Var, Lect,"] 
*^a\iei<^tiv, IUinere, Inungere. rov 
oiafiaroQ ro fiiv rffAiav i^riXeifjHivro 
•yvi//a>, Tii. 69. m,f, 
*^afxfi\6eiVf 'Eia^i/JXovy, Abortum fa- 
eere. Pro iUir\(atras r<avi^ev<avcodd. 
nonnulli praferunt H^fiLfipKiaoaQ^ iii. 
155. a, m, ubi vide Not, 
*FiafjLe\ieiv, Prorsus negligere. rHv 

emrrov i^rffie^rfKora, i. 97* a, m. 
*EidfierpoSf Hexameter. iv eireai c{a- 
fiirpoiffiy vii. 220. m, iv eiafiirp*^ 
rova, i, 47. m, 

iSiavdyeoBaif In altum evehi, Enayi- 

gare. trevreKaiheKa rdv ve<»iv erv\ov 

iroXXo V il/avaydel^rai, Longius in al- 

tum evectse vel delatae erant, yii. 

194. a. nempe reliquce naves {ut ait 

cap, 193. a.) navigabant irapd rriv 

rfTretpov, secundum continentem. 

fifra rovro ivOevrev i^ava\Oivra, vi. 

98. m. 

'FiavaKpove<rdai, Valide pulsatis remis 

redire e portu vel discedere e pugna. 

.jiitfi \oiir^(n {yrfvoX) ol fidpfiapoi e£a- 

vajcpovtrdfxevoi, vi. 115. a. 

'Eiavax<ifpieiyf Hetrogredi, yii. ll.m. 

^av^pawo^i(ea6ai, (Med,) In servi- 

tutem redigere, e^av^paTroBiaa<rBai 

o^acyViii* 126./. (rovc)*A/i/iwWovc 

c^ai^^pairo^tflra/ievovC) ro ypV^p^ov 

kfiirpriaaiy In seryitutem redigere 

Ammonios et oraculum cremare, iii. 

25. m, Fut. Med, notione Passiva : 

eaa<odivreQ ry f^XSI ^favSpaTro^tcvv- 

racyPrselio yicti in ser vitutem rapien- 

tur,yi*9* extr.Sed, idem Fut, etiam Activa notione : e^avipairoiiovfievbi 

■rovg Tcycijrac, i. 66, f. vbi recen" 
tiores quidem editores f {av^pairo^eev- 
fievoi ex conject. posuerunt, Portus 
vero in Lexico lonico monuit, f{av- 
ipavoiiovfievoi ibi lonice et Auice 

pro eiavif}avoh<r6fievoi esse positum. 
Conf. *Avlpairodiieiv, 

*'Eiavdpair6diait, «oc, jj, In servitutem 
redactio, Servitus. ravrriv (rrjv ira- 
rpiia) fiOi 3oc dvev re <j>6vov Kal tfai^- 
^paKoiiaioc, Hanc mihi da, a csedi- 
bus et servitute liberatam, iii. 140. 
/. ubi vulgo vertunt, citra csedem 
atque direptionem. 

'££av^pov<r6lac, Ad yirilem «tatem 
pervenire. dn6rpo<l>ov yev6fievov, 
€\Oeiv eiavhp<afUvoVf ii. 64. a. Conf 
'Av^povaOai. 

'^avicrrdvaiy Expellere sedibus suis. 
rovQ Kdpac ^iopiiec e^aviarriaav ix 
rijiv vffaiavj i. 171. m. ivrtWofievOQ 
i^ava<rrriaai il rjOitJv UaiovaQy v. 14. 
a»iiava<rriiaac rovg *lL\ei<ifvdyu>voOi- 
rac, vi. 127. m. HincAor, 2. notione 
Passiva, KififiipiOi i^ rfiiiav viro 
J^KvOi<ov iiava<rrdvreg, i. 15. /. cic 
r^C 'loTcacwrt^oc i^aviemi vno Ka^ 
fieibjv, i. 56./. a rjOeuv iiavaardiTec 
riyovro ic rrjv ^AairfVj v. 15. extr,' 
KadfieiutVf eiava<rrdiT<tfv vir 'Apyei^ 
<i>v, oi Pc0vpatot VTTO BocbiriJy 
i^avaardvres, v. 57. /. viii. 43. /. 
iiava<rrrivai e£ rjOiiov viro TevjcpcJv, 
vii. 75. b. 

Nec vero solum, qui Vi pellitur 
sedibus suis, verum etiam qui 
Sponte egreditur, 'E^avaOT-^rac di- 
citur. Sic iv. 115. /. <l>ipeTey cjava- 
<rritafiev iK r^c 7»ic rriahey Koi ireprf'» 
aavreg Tdva'iv irorafiov 0iKi<afiev, 

^B^aviardvai TroXtv vulgo redditur 
Evertere urbem, ne sic quidem malej 
sed simul fere intellige Expellere 
incolentes eam. firide n-oXti/ dpxairiv 
i^ava<miariCf i. 155. 9». rcic (^ciXcac) 
Tajoavrtvot i^avi<rrdvreg, vii. I70.9n« 
rdiv '^EXKriViKwv iOvi<ifv rd ifiir^pia e£- 
avaflnfo^avrac^vvat njv x^apriv^^l^aai 
ivoucriaaif ix. 1 06. m. Sic i^q.vaard" 
affc trd<niQn.e\oTrovvriaov viro A<apii<ay 
-^ovKeiavaardvrec 'Ap«fd^€c,Eversa a l Doribus tota Pelopoimeso, incolis- 
•que ejectis, — non inde pulsi Ar- 
cades, ii. 171./* 
*Eiavv€iv, scU, oBor, Conficere, Absol- 
vere viam, et Perrenire in aliquem 
locum, vavrffjLepov 7r\(iJovT€ifiiavvovai 
ixl Jlffirid^a, vii. 183./. iiridv avrri- 
fjLipov vrfvs iiavvaj^ ix TrJQ vfierepric 
ig Trjv "qfieTipriv, vi. 1 39. f» 
'J&^airdXaiffToCf ov,6, ij, Sex palmarum 
mensuram habens. lifjnrrXivOia e£a- 
iraXatora, i. 50. m, tov he irti^iog 
(ovToc) i^avaXaiaTOv, ii. 1 49. /. 
'EfaVE^, ovj o, rfy Sex pedum men- 
suram habens. c^aTc^ov Trjg opyvirjg 
fiiTptofuvTHQ, ii. 149. m, /. et ibi Var. 
Lect, Conf, mox '^diroloQ. 
"Eidvrf^vQ, £0, V, Sex cubitorum lon- 
gitudine vel 'altitudine. Tvwoiai i^- 
awi^XJ^tri, ii. 138. a. 
*E5a?r/vi7f , (/o». pro cfa/^vijc) Subito, 
Repente. r-qv ijfjLipriv i^avivrig vvKra 
ytvivBaiy i. 74. a. m. ix li aidpirfg 
avv^pafjiieiv e^nivriQ vf^a, i. 87. a. 
Conf 'Eiai^Kijc. 
^awXrfoioQfrfyOVfi^Ionr^proe^awXdoioQ) 
Sexcuplus, Sexies tantus. x^^XmycW 
fjLeydOei HarrXijaiOV rov — KfnfTrjpoQf 
IV. 81. a. m. 

'££airo^c, ov, o, 17, Sexpedalis. Ft- 
tiosa, ut videtur, voeabuU forma: 
quce si vera esset, huc referri debe- 
rent verba, quce ex ii. 149. m, /. 

' paulo ante adposuimus ; sed tbi aut 
iidno^oQ (in genit, casu) scripium 
oportueratf a recto casu *££aroi;c, 
aut e{a«-c&)v, verum erat^ quodplures 
vett, libri dederuwt. 

*FidirTeiVf Alligaie, Suspendere. e£- 
dif^yTegiK Tov vrjov trxoiviov ig roTei- 
Xoc>-Fune ex Diance templo {quod 
extra urbem erat) ad murum urbis 
alligato, i. 26. m, ix rfHv ^aXivhiv rov 
emrov i^dirTet (avro), £x equi 
frenis illud suspendit, iv. 64. m, 

'E^apaiprjfjLevoCf vide in ^Eiaipieiv, 

'Eiapyvpovv, In pecuniam redigere, 
cum argento vel cum peeunia per- 
mutare. ra rfftiaea irdmfiQ rrJQ oMric 
i^apyvpwraQ, vi. 86, 1./. 

'££api6/ie€(K, Numerum inire militum, 
04 ^cara^a>T€€ «ca^ i^apiSfjiiiaavreQ, vii. £XE 

81« 0. l^riplBfjLtioav hi (avrovg) rovie 

Tov TpoiroVf vii. 60. a, 
'EiapKitiv, Sufflcere. i^^pKei iifiiv i^<rv« 

Xirfv ayecVjSatishabuimussilentium 

tenere, Nil opus esse putavimos 

ut nos verba faceremus, vii. 161. 

a, m, 
'BiapvieoBaiy Negare, pemegare. c{- 

apvriodfievoQ rov ^vov avTOv^ iii. 

74. extr, Conf * Arrapveeadai, 
"EiapvoQt ov, 0, 1/, Negans, Pemegans. 

^ceviSc e^apvoQ ^v firi fuv drroKTelvai 

^ftepBiVf iii. 66, f Conf "AirapvoQ. 
[^EiapT^v, Perperam i^ripTrifjLivoi ed, 

Gron, cum MSStis nonnuUis vii. 

147. /. pro i^ripTvfievoi,^ 
^E^apTveiv, Parare, Instruere. wdvra 

a^ i^pTVTo ig rrjv KaTohov, Omnia 

illis parata erant ; Instructi erant 

rebus onmibus, i. 61./. ^iaav iirip-^ 

TVfiivoi yoydai verfvijiai, i. 43. a. 

Tolai re dXXoiai iiripTVfiivoi Kal airi^y 

vii. 147. /• vhaat koX crcrtoiM ei 

iiripTVfJLevovQy ii. 32. m, 
*££ava/KCcv,Exsiccare,Are&cere. Are- 

fAOQ rd eXvTpa rCiv vhdriav iHrfvi^vey iv. 

173. a, ra ^ev^pca rrdvra a<f^ c{av<- 

dvdrij iv. 151. a. 
'E^eyelpeadaij Expergisci. cire^ re e^« 

yipB/lj i. 34. m, 
['£Je/f)yccv. vide 'EJcjoyecv.] 
^E^eipetVf Exserere. tovtov i^elpavra 

rrjv x^V^* ^i^« ®7* /• 

*Eieipv€iv, Extrahere. wXijdoQ iroXXov 
Twv Ix^viav iieipvaaif i. 141 . a. m. nfr 
yXHaaav (tov KniveoQ^ if^tpvaaQ, il 
KaBaprj etc, ii. d8. m, 

'££cX^v, vide '£$cXavvecv. 

'£$eXao-/a, Expeditio miUtaris. 'Ap- 
^iapeta r^v HeXaalay njv ig QrffiaQ^ 
Fit, Hom, 9. /. 

'£$eXa(7cc, coc, i}> 1) Eductio copia- 
rum, IHscessus cum exercitu. furd 
Ttiv fiaatXeoQ i^iXaatv eic OipfitfQ^ vii« 
183. /. inoieeTo ti^v iiiXaatv olim vii. 
37* extr, ubi nunc niv eXaaiv, Comf, 

"EKxjuatQ, 

2) Expulsio. errX HeiaiarpaTtiiMy 
iliXaaiv opfirfiivTeQj v. 76. 6. fUfA^^ 
fjLtvoiQ Totat AlytyiiTpai wporepi^ 

iiavTov iieXaaiv eK rriQ y^aov, vi.88.a. 

'£$eXavveiv et ^E^eX^v, 1) Expellere. E^E ESSIE k^cXavyeiv avrovc» vi.l37* m. Ki/i/ie- 
plovg eK TfJQ *AtrlriQ iiijXatrSf i. 16. a. 
ubi i^iXaare prafert probus alioqui 
codex, i^iiXaae avrov, i. 173. a. vii. 
6. m. f, rovTOvc ix ttjq irar/d/^oc ifiy- 
Xdaafjieyj v. 91. m. Plusquamperf. 
av^pag ^fivovg wf^i iovrac i^eXriXdice' 
trav cjc TTJg iKtivtaVy v. 90. fl. Partic, 
Prcesens notione Futuri : ileXiav 
avTovc, Expulsurus eos, iv. 148. a, 
e^cXoii/ra IIcKrioTpar/^ac c£ *AQr}viiaVf 
Ezpulsurum Pisistratidas Athenis, 
V. 63. a. l/iniie iii. 59. a. t/6f m 
scripturam Zaicvvdlovg i^eXovvTec iic 
Trjc vriffov consentiunt veteres libri 
omneSf recentiores Editores iieXtivreg 
posuerunt ; cum quidem i^eXovvrec 
videri potuisset legitimum esse Futu- 
rum prisciverbiiieKbi^ aquo verbum 
iiaipikf tempora qucedam mutuatur, 
{Vide supra, 'EJacpcfii'.) Passiv, ile- 
Xawofievoi, Expulsi, v. 90. /. Aor, 
1. pass, i^ifXdtrdri viro 'I7r7rap)(0i/, i^ 
^Adrfvewv, vii. 6. m. Particip, iieXa- 
cOelcf Expulsus ; pro quo leniorem 
formam ilekadelg olim praferebant 
edd, quam et nos in prioribus He- 
rodoti libris tenuimus, sed altera 
forma usus esse Herodotus videtur, 
Vide Var, Lect, ad iii. 51. a. et ad 
i. 1 73. m, Sic v. 97. a, 

2) Educere exercitum, wc ^' i^rj' 
\avve rrjv trrpaTirfv, vii. 38. a, Et 
Intransitive, certe omisso Accusa-^ 
tivo : 01 S* dfufi iBiep^ea i^eXavvov ig 
BoitiTovg, viii. 113. a. 

3) Excudere, Procudere. icara- 
5(£o/xcyocxpvffova7rX£rov, i^fitwXivdia 
€*£ avTov i^rjXavve, i. 50. a, m, iXOwv 
ic 'xaXjcrjiov, cdiyclro oi^rfpov c&Xav- 
vofievov, i, 68. a. 

'E^/KTroX^F sive 'E£c/LwroXcc4v, Vendere 
importatas merces. i^efiiroXrifievofv 
ffipi (T^e^v irdvTtov, i. 1. m. ubi ef- 
efivtokfifx, prafert probus alioqui 
codex ; videndum vero ne iiefnreiro- 
\rffi,aut i^efJLirerrofXrffi^scriptum opoT'- 
tuerit, 

'EJcir/trrao^c, t. q, initrraijBai, Scire, 
Nosse. i^eirioTdfievoi rov Kvpov ovk 
aTpefii^ovra, i. 190. m, f, ileiTKnd- 
fuvog, fiv^firfv ovvotiitrofiai, i. 193.97?. iii. 134. extr, eZ ilevtardfuvoc, iii. 
146. a, m, vi. 138. a, viii. 144. a. 
ix. %Q, m, ei vvv roh^ i^ewiffracro, wq 
etc, vii. 39. a, ro fiev iovXoc elvai 
eieiri<rTeai, iXevOepirfg 3c ovkw irretprf' 
OrjCy vii. lS5»f Ttavde^v rd ovvofiara 
i^ioTearo (lon, pro iieiricrravro) 
AlyvTTTtot, ii. 43. /. 
'££epya(co6ac, 1) Facere, Peragere, 
Efficere, Perficere, qualecumque 
sit Factum de quo agitur, deKtJv 
i^epydtrao, i. 45. m, rore fxev ravra 
i^epydtraro, iii. 35. /. e?r* efcpyaff^e- 
votot, Re peracta, iv. 164. m. viii. 
94. /. ix. 77. a, Sic de Prseclare 
facto. eoTi ^Saa^vei Xafiirpov epyov 
ilepyaafievov, ix. 75. a, Item de Male 
factis. vpiSra TiHv KaKtiv (JLafifivtrtic) 
i^epydoaro tov dBe\<l>6v, iii. 30. a. 
iiepyatrBevTOQ KaKov rocrovTOv, Tanto 
Peracto facinore, iii. 65. m, et paulo 
post, t6 epyov il[,epya<rTai fiot, 
i^etpyatrfievog ewvT^ KaKov, Mali sui 
sibi auctor, iv. 165. a, Sic etiam 
de Opere qualicumque, quod Perfi- 
citur; verbi caussa, de Exstructa 
navi. iirei re oi (r^ ^lijerovt) i^epyd<rBrf 
iy 'Apyw, iv. 179. a, Item, de Tem- 
plo. roi' iv AeXiftol^rt vvv iovra vrjov 
il£,epydaa<rdat, ii. 180. a, ubi cjcpya- 
<rOat prceferunt alii, minus recte, 
ilepya<rrat vrfoc fieyt^rroc 'ndvTtov, 
iii. 60. /. et ibid. a. rpia <r<^i i<rrt 
/icyiora (scil, cpya) airarrwv *EX- 
X-qviav i^epyaerfieva. 

2) Colere, Excolere terram, e^pov 
rovc dypovc cv e Jcpyacr/ievovc, V. 29. 
/. ravrriv (n}v Xiaprfv) e^epya<rfievr\v 
ei, vi. 137. a, 

3) Ut Latinum verbum Confi- 
cere, sic et Grcecum 'EJcpyof cer6ai 
nonnumquamponiturpro Interficere, 
aut saltem Peidere. iva firj il£jepyd<rrf 
ii/Lieac, Ne nos perdas, v. 19. /. ro 
(^lon, pro o) "^fiiac oUv re corac e^ep- 
yd<ra<rdat, Quod nos possit perdere, 
iv. 134./. Similiter verba ista, avroc 
<r^e i^pya<rdfiriv, iii. 52. m. non, ut 
vulgo, Ipse id perpetravi, aut, ut 
nos in Latina versione posuimus, A 
me haec facta sunt, sed cum Corayo 
apud Larcherum sic intelligenda ESE E^ru videntur^ Quod ego ipse eam Occidi, 
vel Perdidi. 

^YHpyuv (r^c oidrig), Exclndere, Pro- 
bibere aliquetn domo, iii. 51. /. 
Jottice pro i^eipytiy. 

Sinffulari quadam loquendi ra- 
tione e^pyeoBaidyayKairi ait Noster, 
pro Cogi, Adstringi necessitate ; 
nempe Excludi, Prohiberi &ciil- 
tate aliter faciendi. ruy cyiJ, ov ydp 
dyayKai^ i^ipyofiai eg i^opitiQ Xoyoy, 
ov w<ipafufjLyTifiai9 Qaorum ego non 
memini, nec enim Necessitate ad- 
stringor, quod ad hujus narrationis 
rationem adtinet, vii. 96. a. lyravda 
dyayxaiy t^ipyofuu yytafirfydjro^e^a' 
trdaif vii. 139. a, Similiter^ vvo rov 
vofioy i^yofieyoQf Lege coactus ; 
nempe Lege prohibitus aliter facere, 
ix. 111. a. 

^FiEpevyitrdai, de Fluvio, non in mare 
sese effundente^ sed E fonte suo, 
tamquam orificio, erumpente. 6 Tvv- 
^iyc (TTOfiaxn e^pevyerai TeaaepaKovTa, 
i. 202. m. 

*^ip\effOai, 1) Exire. kiekriKvdorag 
tK ^dprrjs, ix. 12. a. Et cum Ac- 
CU8, t^fjXdov Trjv x^^PV^f Exii e terra, 
vii. 29. a, 2) Exitum, Finem nan- 
cisci, Explere. 'IirTriiyc ravTiy lyjv 
opiv arvvtfidXeTO eieXrjXvdivaiyVLlOT » 
extr, ^oKieiv ol i^KTJXvdivai tov 'XPV' 
tTfioVf vi. 82. a, m, ovM eiraveraTO (ij 
fiTJvicavTOv^TTply rj i^riXIQef vii. 1 37. a, 
dWd ydp 01 ittXrjXvdivai rov xpoyov, 
oKOffovetc, ii. 139./. Conf, *^rjKeiv, 

"E^ttriQf toc> Vf Dimissio, Repudiatio 
uxoris, V. 40. m, Conf. 'EJtcVai ah 
iUrifii, 

*E^vpefTig, lOQ, iy, Inventio, i. 67. /. 
(Fide in ^Awixeiv,) tovt(ov ttJv elev- 
peaiv ovK olKTjiovvTai Av^ot, i. 94. m, 

^E^evprjfxaf toq, to, Inventnm. vfiiv 
d^ia duipa eiutKe t<ov i^vprjfjLdTtaVy i. 
53. m, ipaal oi Avdol, toq TraiyviaQ 
— iwvTuiv i^tvpTffia yeviadai, i, 94. a, 
Kai <r<l>i Tpi^d i^evprjfiaTa eyivtTO, i. 
171. m. 

'EUvpioKetv, Invenire, Excogitare, 
Comminisci.rcic ^aiy viac efcvpcdijf vai 
Trapa tr6iat, i, 90. et eodem cap, sce- 
piu8, tici atfn iQ rriv typrjaiv Ttav Kpetjjv eJ^vpTfrai^ iv. 61 . a. rovro fikvlri ovrto 
e^vpidri, iv. 200. /. eCee ydp ^rj fte- 
yaXi^riFoc tHtrvfiftaxiriQeievpe&riyai, 
V. 38. extr. wc ci ol i^evfnjtrdiu (jiri- 
Xayii) ecoKee, v. 67. m. iKikevtre Ttrvg 
h)pwp6povQ i^vfroyraQ — Tovroy hrjtrai, 
Jussit satellites •Requirere hunc 
Repertumque vincire, v. 33. m. 

*££ci|/c(K, Coquere, Penitus coquere, 
Elixare. twaTia Bovc etavToy iii\(/eij iv. 
61./. 

'Eiriyietrdai, 1) Educere, Ducere, 
Praeire. trvtrTpaTevtrofuOa cirr Trjy av 
{yrjv) eKelvoi i^yitavrai, ix. 11. w. 
icara r««Jro iivai trdyraQ ry av avroc 
iiriyiriTai, ix. 66. m. r^ av cfiyy^ac, 
vi. 74. a. 2) Docendo praeire, Do- 
cere, Exponere, Explicare. Htiyio 
oritf Tporra etc. Doce nos quo pacto 
etc. iii. 72. a. 6 Tixpv^f^oiieiv, i^riyio 
trv, iv, 9. vii. 234. /. iiriyierai rijy 
eXatriv, Exposuit, Docuit itineris 
faciendi rationem, iii. 4. /. i^riyriad- 
fuvoQ Tov Atovvffov t6 re ov vofm Kal ri} v 
Ovtririv, ii. 49. a. il^riyritrafiivriy To7eri 
eyOpdltn (nJr^T^c ^ar/B^^ocaXwo-iy^vi • 
135.7». T-iJvcXao-ivcJijyco/icwcvii. 6. 
/. 197. a. roiovTOoUv ri cywcfiyyto- 
fiai, vii. 235. m. ovBiva voov exovreQ 
i^riyriadfuvov, Nullam rectam ratio- 
nem habentes quae eis praeeat, id 
est, quam illi sequantur, iv. 36. h. 3) 
Jubere, Imperare. voiritrovtn rovro 
t6 dv KelvoQ Hriyirjfrai, v. 23. /. 

'Ejiyyiynjc, ov vel ita, 6, Qui docet, 
exponit, proponit. <rv iQ oIkov roy 
PatriXrjoQ ibtyiTrJQ yiveai 7r|Myy/uaVwv 
dyaSufv, v. 31./. Sigillatim, Inter- 
pres rerum obscurarum, veluti pro- 
digiorum, somniorum, etc. Conjector, 
Haruspex. eTrefiTre OeoirpoKOVQ eg 
TOVQ ehiyrifriaQ (lon, pro efjjyiyrac) 
TeXfiritrtritav, i. 78. a. 

'E^TjKeiv, Exire, sive potius noiione 
Prceieriti, Exiisse, Eventum vel 
Finem suum nactum esse. trvfx- 
^dWofiaii^riKeiv fioiTO ^/;oTijptOF,vi. 
80.caj/r. A^o/.ravTT; il^Keiv rov oveipov^ 
In hoc (puto) Exitum habere, Ex- 
pletum esse, insomnium, i. 120. 

r». TOV XpOVOV, TOVQ MKa fiTJvaQ, ovdiKtD 

i^rJKeiv, vi. 69,;m.f. et ibi Not. e^TJKti E^srii ESO OL o 'xpcyoc Ttic Kv^TfiCi ii* Ill> m. 
Conf, ^^ifiyjEtrdai et *^uvai, 

'l^riKotrTOQ^ i^, ovy Sexagesimus. aVo 
riiQ k^tiKotnric liulpTfii, vi. 126./. 

'EiiqXving, log, 17, £xitU8, LOCUB aut 
Spatium qua patet exitus. rov irvpoc 
ovK t\ovTOQ i^iiXvtnv Ik tov ootcoc, 
V. I0\,m, N. {ubi nil opus est tx^^^ 
notione tov irape)(£iv accipere.) Sic 
de Fluvio : tov norafiov t\ovToc ov- 
hafjtrj iiffXvaiv, iii. 117* ti* irorafi^ 
TouTio ovK hni aWti i^-qXvffia^^ig dd^ 
Xacrtf^av KaniKovtFa, vii. 130. a. 

*E£,rifupiioai \(ipov aKavQi^Zq, Man- 
suefacere, Eruocare tractum terrae 
spinis obsitum, i. 126. n. 

^^idtrdai^ sive ^EiiieaOai, Penitus sa- 
nare, Persanare. Democedes e4i>7* 
adfievog £iaptiov, iii. 1«)2. a- oc crev 
Tov Tcola efci/^aro, iii. 134./. Conf. 
^Avidadai. 

'Eiiivai, ah '^E^ct/xi, Exire* o ypovoc 
o^TOQ ilrjUy Exiit, Exactum est hoc 
tempus, ii. 139. /. Conf 'EJtpx^- 
aSai et *££ffi:eiv. 

Perperam svhinde Ujyet praferunt 
lihri nonnuUi pro i^eif quod vide 
paulo post, 

'E^eVat, et 'EJieeiv, ab 'E{/j7/it, Emit- 
tere copias. e^ieiiri iK rfji icocAiVc rrjv 
Ktlpiriv, ii. 87* ra. tovq iiriKovpovg iliJKe 
eart tovq Heptrag, iii. 146./. Fluvius 
dicitur efieetv, etper syncopen iU^iv, 
nempe t6 kmrrov v^4ap vel pevpa, ig 
rrjv 0aX.a4ro'av,Exonerare se in mare. 
"AXvc vorapog ej/ei ig rov Evietrov 
TFovTov, i. 6. a. cum Var. Lect. iUei 
o5ro5 ec rijv 'EpvOpiyv dakatrfrav, i. 
180. a. vbi vide Var. Lect. et Not. 
Adde ii. 17- /. vi. 20. m. vii. 124. /. 
Med. 'E^ieo&oA, Emittere e domo 
sua, Dimittere a se, Repudiare 
uxorem. Hinc Aor. sec. Imperat, 
rrjv e\eig yvvalKa efeo, V. 39. b. 

Perperam iiiei et i^yei olim lege- 
batur iv. 68. a. ubi verum erat eV- «retei. 'E^ticyeecrOat, Pervenire, Pertingere. 
6<rov ^vvarog eipi paKporarov eli,iKe- 
erOai aKoj, i. 171. a. eV oirov paKpo- 
rarov toropevvra ^v i^iKetrdai, ii. 34. 
a. ocrov ripeig laropiovreg eVc paKpo' rarov oioi re iyevopeBa i^iKetrdai, iv. 
192. extr. et iv. 16. extr. (conf, 
vocab, MaATp&V.) ovic otovg re yevope- 
vovg i^iKeffdai icpog rov irpOKeipevov 
deOXov, Proposito certamini impa- 
res, iv. 10. m. ttoW^ pdXXov iSiKve- 
erat habentcodd, nonnullim, 108./ 
ubi alii iiriKvieratf iatKveerat nos cum 
aliis. 6\eT6v pjJKe'i HiKvev pevovig rrjp 
dvvhpov, sic iii. 9. / habent ediit. 
vett. cum MSStiSy et restituendum 
ibi auctori verbum i(,tKvev/jievov haud 
dubie videtur, pro quo temere invec- 
tum ivtkvevpevov in ed. Wess. et 
seqq, nescio an ex Gronovii editione, 
quam mihi hcec scribenti non amplius 
consulere licet, 

'EftXotfdat t6v Ata, Placare Jovem, 
vii. 141. m, tfi Orac. 

^Eittrovtrdai, Exaequari, iEqaalem 
esse. roi' NetXov BoKeut — i^aovffOai 
r^ "larrpu, ii. 34./. ojcfaic dv i^nrtjjdeiri 
rf *EXXi7vtfc^ r6 Ilcptrticdr, viii. 13. 
/. vii, 186. b, i^toovTO rotai aXXotirt 
To epyov, vii. 23. / 

'EitaTOpiety ri rtva, Exquirere, Scis- 
citari aliquid ab aliquo. rovrovg ot 
"EXXjjyec e^ttrroptjaavreg rd i/^ovXovro 
irvOeffOat, vii. 195. Z^. Conf. simplex 
*itrTopeeiv, 

'EJtnjXoc, ov, d, if, (aird roif i^tevai, ex- 
ire, finiri, evanescere.) idem quod 
df^avrig, Evanescens, Evanidus, Non 
amplius comparens, Deletus. /iij 
ra yevopeva — T^^povti^iUrriXayevri- 
TOA, Ne res gestae Evanescant, Ex 
hominiun memoria Deleantur, 
Prooem. lib. i. lipiv eVrt ov wepionrLovj 
yevog t6 EvpvtrOiveog yeveaOat e^rri'' 
Xov, Non pati debemus Exire, Inter- 
ire, genus Eurysthenei, v. 39. m. 

^EioyKoHtrOai, Tumere, Inturgescere. 
irdvra cfdyxwro, {al. i^wyKbtro) Tur- 
gida, Tumida (in illo) erant omnia ; 
sive Turgidus omni ex parte, quan- 
tus quantus, erat, vi. 125. / 

Metaphorice, Intumescere, In- 
flari, Superbire. 'EXXifvftiy oaroi (n^iat 
re avTolat etrai' icat irarpiy e^aiyicai/tie vot^ 
vi. 126./ 

'Eioliri, rig, 1}, Expeditio bellica. eV 
T^ai ^i^ai, vi. 66. b. Not. Perpe- ram ibi olim cV rdiffi i^o^ioiai, tam- 
quam a sing. t6 i^o^Loy. 

''££o^oC) ov, 17, Egressio. 1) Pompa, 
Multitudo hominum ordine exeun- 
tium et progredientium. Sic iii. 14. 
m, o^i t6 TTOUvfitvov irdv cj iicUvov 
iir kKdtrnji iljoZio KafiPvari i<nifiaivoVj 
ubi paulo ante ihujv Trape^Xdovrac* 
2) Sigillatim^ Egressio copiarum, 
Expeditio militaris. ovk iZiKaUvv 
Xeiweerdai rijc i^o^ov, ix. 19. a. t^- 
odoi Koivai iyevovToJIe\oirovvrf(rioi(Ti, 
ix. 26. a, KoivrJQ i^o^ov yivojjievric, 
ibid. iw./. 

'E^oKeXkeiv, ubi de Navi agitur, Im- 
pingi, Compelli ad littus^ Incur- 
rere. if vavg i^oKeXKei ig raQ ia(io- 
Xdq Tov Hrivetjov, vii. 182. a. ubi 
mox iTrtoKeikav Trfv via, 

'Bio7r\i^etVfi,q, oiMi^eiv^Axmaxe, Ad 
arma vocare, Jubere arma capere. 
i^07r\i(rac tovq iwifidTac, vii. 100./. 
pro quo est simplex 6ir\i(fac, vi. 12. 
a, Commode Hesychius : 'EJoTrX/trae* 
OTrX/o-ao-dat Kekevcrac* 

'E^oTTT^v, Coquere, Excoquere, Peni- 
tus elixare. ei i^ownj^reic rrjv Kdfxi- 
vov idem valet ac ei i^oirnj(reic tovc 
iv ry Kafiivip, iv. 163. /. et per me- 
taphoram significat, Ne irse indul- 
gens nimis saevam vindictam ab 
inimicis capias, cap, 164. m, f, 

'E^opKoeiVf 'E^opKovv riva, Obsecrare 
aliquem et jurejurando eum ad- 
stringere ad preestandum nobis id 
quod ab eo petimus, i^opKol fiiv ^ iiev 
01 dvTVTTOvpyij^reiv iKeivr^v tovto to dv 
avTrjc ^erfiy, iii. 133.6. (ubiperperam 
olim ilopKeX) Similiter, tovtov iiopKol 
rffiev 01 ^irfKOvii^reiv 6 ti dv ^erjOrj' iizei 
re Ze e^opK^itae etc, iv. 154. /c^opicouv 
(auVoug) ro Sruyof v^dip, Jurejuran- 
do per Stygem illos adstringere, vi. 
74. /. ubi alii vulgo i^opKuiv par- 
ticipium prcefertmt, 

*E46pKu)(nCi locf ij, Jurisjurandi reli- 
gio, quo aliquem adstringimus, 
velf quo quis adstrictus est. aTrO' 
(Tievfxevoc ri/v i^opKitxriv, iv. 154. 

'E^opfid(rOai vel 'E^opfxiecrOaif Ex 
(ca5/ri5)proficisci, Discedere, Abire. EHA 

(Mfc dv firj iloiaro ol llep(rai e^opfieta- 
fievovc,ix, 51. m,f. 

*Eiopv(raeiv, Efibdere ocuhs. e^iopv^e 
avriiav tovc o60aX/iov£, viii. 116. /. 
Tov eiopv(r(T6fjLevov x^^^t vii. 23. o. 

*E^o(rTpaKiieiv, Ostracismo eiicere e 
civitate. eiuKrrpaKKTjjiivoc vrro rov ^i/- 
fiov, viii. 79. a. 

'EivfipiieiVy Insolescere, Insolenter 
se gerere, iv. 146. a, 

'EivifxuveiVf Texere, Pertexere. e^v- 
(l>gva(ra (jidpoc, ix. 109. a, ii. 122. m. 

"E^w, \)Adverb, Extrinsecus, Extror- 
sum. IJw fxev — ccw ^c, v. 33. m, 

2) PrcepositiOi Extra; cum Accu- 
sativo casu jungitur, ubi agitur de 
Motu ad locum : iKv\ia(ravTec ejw roy 
*EXXif<77rovrov, V. 103. 6. o ^c vavTiKog 
e^ijj Tov EX\ri(nrovTOv Tr^iiav, vii. 58. 
a, Alias cum Genitivo : e^io *Hpa- 
K\rfiiav (m]\eb)v, iv. 8. m, N, iy e^b> 
(rrrj\eiov OijXatrera, i. 202. /. Tum et 
"E^io cum Genit, significat Praeter, 
Excepto. Sic Uw tov ^kvOikov (eO- 
veoc) i. 46. a, idem valet ac wdpe^ 
Tou ^KvdiKov ibid. eiii) (rev, Excepto 
te, Praeter te, vii. 29. m, 

'EJwXiyc, eoc) 6, 17, Funditus perditus. 
cfwXecc yivovrai, Internecione de- 
lentur, vii. 9. m, 

'EJwoTijC, ow, o, proprie Expulsor. 
Adjective usurpatur ii. 113. a, cfc5- 
ffrat dvefxoi cic/3aXXovai avrov cc to 
AiyvwTiov TTcXayoc. 

'Eor, T6f vide Elvai, num, 4. 

'Eoc, cij, e6v, Suus. Hinc Acc, sing, 
fcem, r\v yvvdiKa, pro erjv, i. 205. /• 

^ETrayycXXctr, Edicere, Denunciare 
mittendas auxiliares copias, e(rav 
erolfxoi eTrayyei^avTi, i. 70. a, eirqy- 
ycXXov at;r6> oic Trepieirf (6 Kpolooc), 
iii. 36. /. ubi alii quidem eirrfyyeK- 
\ovTo, Vide Var, Lect, 

Med, 'ETrayyeWeerdai, l)Edicere, 
prcesertim misso Praecone vel Nun- 
cio, vii. 1 , m, viii. 30. a, et m, coll, 
cap, 29. a, Sed et cVayycXXcrat 
ipse Nuncius: TavTaiTrayyetXafiivov 
(nempe tov KijpvKoc) viii. 25. a. Sic 
iTrayyei\aaQe (aurolc) rdhe, vi. 9. m, 
ubi quidem etiam intelligere possis 
PoUicemini illis. Subinde haud in- EUA 

ammode redditur Postulare. c^ray- 
yEXXo/icroc EKttZovai tovq air/ovc» iv* 
200. a. o fiev ravra rolai 2!a/i/oc<ri 
cVayytXXcro, (aZ. CTriyyycXXero), iii. 
142. /*. ravra 21«:v6ca>i' eVayycXXo- 
fjtivwy, iv. 119. a. cViyyyiXXorro ec 
rriv Xioy rolfri JJaloai, OKutg av oirlata 
diriXOoiev, v. 98. /. Suidas : 'Ejray- 
yeXXerai* ^rapaKaXei, ci{iOi, irap 
'Hpo^or^. 2) Promittere, PoUiceri 
^iicac en-ayyeXXovro IkvXofUvoi dt&»- 
vac, vi. 139. TO. ov^eV eVayyeXXo/ce- 
yovc fJL^rairietv, Nihil nec poUiceri 
nec postulare, vii. 150,/. iV, 

'ETrayecv, Ducere contra aliquem, cl 
^i) ^taaovffi ro aireouevoVf eVafac (av- 
roec sive eV avrovc) njv ffTparirjv rwv 
'EXXiyvctiv, viii. 1 12.a. ttoXX^ fidXXov 
ETrrjyov rov llep<niv,ix, l.b,interprete 
jEm. PortOy cujus etiam nos «en- 
tentiam in nostra versione expressi-^ 
musy Multo magis Persam (adver- 
sus Grsecos) Instigabant. Propius 
fortasse ad auctoris mentem Valla 
accesseraty toium locum sic reddens, 
Quos adeo non poenitebat eorum 
quae hactenus egerant, ut etiam 
multo studiosius Persam Induce- 
rent : paulo commodius reddereSf 
Ut potius Ducerent Persam, Yiam 
ei monstrarent qua adversus Athenas 
pergeret : certe Instigatione aut In- 
vitatione opus non habebat Mardo^ 
nius, qui, ut paulo ante ait Scriptor, 
rfye rrjv trrparn^v cttov^^ eVl rcic 
'Adrjvag, Pro eodem usu hujus verbi 
duo alia testimonia ex Herod, vi. 
citavit Henr. Stephanus : Zvvafuv 
re rjdpoi^e koI ^apco^jceva^e wq ^rj 
wciXt)' ind^fijv Hipffaic : et eVct^etv 
Tolg fiapfidpoiQ, quce quidem non Hc" 
rodoti, sed Herodiani verba sunt, 
lib, vi. cap, 5, et6, Conf/lEiiraKTOQ, 
Prceter necessitatem cVayerat cor-* 
rigendum censuerat Falckenar, iii. 
70. m, ubi elffdyeraL puto scripserat 

^ Herodotus, Vitiose vero olim enay- 
fievai editum erat i, 199. /. pro 
eVa/Li/LieVat, quod vide in 'EwaTrreiv, 

'ETraycpertc, toc, *?, rov (rrparov, Con- 
tractio exercitus contra Grcecos 
ducendi, ISip^rig rov arpaTov ovruf EIIA 

irrdyepffiv irotecrai, vii. 19./. Conf, 
"AyepviQ, 

^^trayivieiv, i, q, itrdyeiv, Adducere. 
eirayivecii/ tr^c (rotc irat^/otc) alyac, 
ii. 2. m. 

'EirayXatf cty, Celebrare.fiiy^ei/a ^oiii- 
rrjv yeviffdai oq tiq KvfmiovQ ivra" 
yXaVci, Vit, Hom, 15. a. 

'Eirayoiyoc, Vt ov, Adliciendi vel Per- 
suadendi vim habens. i; ftev ^ri rd 
iTrayaryorara eXeye irpoc avrov, iii. 
53. m, /• 

*E7rac/3eiv, {lon, pro irr^eiv) Incan- 
tare, Accinere. fidyoc dvrjp irnp- 
e^eitfc cVac/^ci Oeoyovlrfv, i. 132./. 

'Eirac/petv, {lon, i, q, irralpeiv) Inci- 
tare. iroWd uiv rd iiraeipovra Kal 
iiroTpvvovra ^v, i. 204. b, Sic 6 deoQ 
iiraelpac cVe trrparcvetrOai, i. 87. /. 
ubi quidem irrqpaQ dabant olim alii 
plerique, Conf, 'Erralpeiv, 

^EiTraieiv, i, q, alaBdveffOai, Sentire, 
Percipere, Animadvertere. Oeol 
evaifioi re fcat trapKw^eeg Kai eiratovreQ 
athfpitav, Sentientes ictum ferri, iii. 
29. a,6 he,iaQ iirvii(Te,el\e ffiyrj, Quod 
ubi ille Animadvertit, ix, 93. m, 
Sic Schol, Apollon, Rhod, ii. 195. 
ivrriierev, dvrl rov yaOero, Conf, 'Ett- 
diaroQ, 

'Eiratyeetv. eVatveat, per syncopen 
pro eiraivieai, Laudaris, iii. 34. a, 
ubi vide Var, Lect, 

'E9ra/|oetv, 1) Incitare, Excitare, In- 
ducere aliquem ad aliquidfaciendum, 
Hinc vulgo iirq^aQ ifie arpareveadai, 
i. 87. /. ubi nos iiraeipaQ prcetuli' 
mus, Pa^sivum : iirapdivreQ ict/3^if- 
Xoto^t fjiavrrjtoKn, Ementitis oraculis 
inducti, v. 91. w. ^AdrivaioL rovroiai 
iirapdevreQ, Inducti, Spe erecti, vi. 
192./. 2) 'ETra/pctrOat, Efferri, In- 
flari, Exsultare. iirypovro rw ireiroirf^ 
fxivt^, iv. 130. extr, irrapdelQ 4>v^^ 
viKrj, Elatus frigida victoria, ix. 49. 
a, 3) iirqpaQ {sive CTrctpac) ciTre/ia- 
rotVf, Sublato femore crepitum ven- 
tris emisit, ii. 162. m. N, 

^EirdiaroQ, ov, d, ij, Compertus, Cog- 
nitus, i, q, ^avepdc, interprete Glos-- 
satore, eTrel de iwdiaTOQiyivero, nempe 
dTnaraQ tovq AlyvirTiovQ, iii. 15. /. EHA 

KXeofiiyea iTrdierrov yivofityov KaKo- 
T€\yri<TavTa, vi. 74. iirdiffTOc iyivero 
TTfyolilovQf viii. 128. m. <Jc iirdiaroi 
iyivovro, nempe dmKOfjtEvoi ig ^p- 
hg, Postquam compertum est ve- 
nisse illos Sardes etc. vii. 146. a. 

*ETrai(rxyv€(rdaif Pudore adfici. iTrai^ 
aXvvofUvovc ry Mnffrol r^s f^axrfCt 
ix. 85./. 

'^aiTidtrdai, Accusare, Culpare. 
Cum accus, Personce : cVaenijora- 
fjLEvoQ rovg ravra 7roii](ravraQ, vi. 30. 
/. Cum accusativo Crimmis : fjtiiova 
iTratrnafitvoQ {rovr(Miv)y Graviora ho- 
rum crimina accusans, Graviora 
crimina eis imputans, i. 26. /. 

'Exaifovctv, i, q, aKoveiv, 1) Audire, 
Exaudire. 6(rot vfxi(ov rvyyavov<n 
IwaKovovTiQ, Quotquot estis qui me 
auditis, ix. 98. m, irdvrakv irpoQ atv 
(hv\evfjLdr(av iwaKOVtiV diuvfjLae, v. 
106. m, 2) Dieto audientem esse, 
Obtemperare : cTraicovo-ac r^ irp^ar^ 
K£\€v(rfjiaTi, iv. 141. a, 

''EiraKTOQ, ov, o, ij, Adscititius, Ad- 
scitus, Adliibitus, vel Introductus, 
adversus aliquem, ex notione verbi 
'ETciyeiv, quam patUo ante exposui* 
mus, rrj *EWd^i irevitf fxiv ahi KOrt, 
(rvvrpo^foQ h(m, dperri ^i tTraKTOQ itrri, 
aTTO TE <ro(pirfQ KaT£pya(rfjiAvrf Kal vofiov 
i(r)(vpov, rjj Zia^^^pE^afjLEvrf iy *EXAac 
rrfv re n£vlrfv aTapvvercu Kal rrjv 
h(r7ro(rvvriv, vii. 102. ubi quum sic, 
uti nos edimus, cVaicroc cVri, irpow-a- 
po^vTOv^aQ scriptum hoc vocabulum in 
ed, Steph, legeretur ; monueratjEm, 
Portus : " ApudHerodotumcTraicroc, 
pro cVaicroc, vitiose legi videtur : 
iiraKTOQ vero, pro irraKTrj, Attice 
et lonice dictum :** et irraKTOQ i(m 
acuta voce, quod ed, Ald, cum 
MSStis nownullis prceferebat, cor- 
rigere non dubitavit Reizius, suf" 
fragantibus receniioribus Edito* 
ribus ; miraturque Vir doetus in 
nova Thesauri Stephaniani ediiione 
T, i. col, 914. corruptam lectio^ 
nem erraKTOQ, pro iwaKroQ, in nos- 
tra Herodoti editione esse repetitam, 
Ego vero vclim doceri, quonam tan- 
dem adeo certo documento constet. EHA 

corruptam hanc esse scripturam : 
quasi non reperirentur bene multa 
Adjeciiva verbalia in toq desinentia, 
quce perinde et rrpoirapoivrovbfQ et 
o^vrovtjQ efferri possint, prouti vim 
Prcepositionis aut Particulce, cum 
qua compositum verbum est, magis 
minusve significanter expressam vo^ 
lumus, Apud Suidam quidem et 
Hesyehium vocahulum, de quo agi^ 
mus, nonnisi 6^vr6v(aQ scriptum vi» 
deo ; sed in Glossis a Labbeo coUectis^ 
bis "EitaKTOQ, Adhibitus, antepena^ 
cute scriptum reperias, Equidem, 
qua ratione adductus eamdem prce-^ 
tulerim scripturam, in Far, LecU 
exposui, {Conf, Var, Lect, ad iii. 
127, 19. et ad iv. 195, 3.) scilicety 
acuta si voee uti voluisset Herodotus, 
in foeminino genere nor^ iTraKrog, 
sed iTraKtrf scripturum illum fuisse, 
mihi p&rsuaseram, Illud mirum 
potest videri, quod in eadem nova 
Editione Thesauri vocabulum 'Ett- 
aKTOQ, 6, rf, tamquam haud dubie 
Comrmnis generis inducatur, quum 
tamen primum statim, quod adfer- 
tur, testimonium sic sonet, rffjtelQ ydp 
rrjv iiaiifv £\0fX£v ov rrap eavr^av, 
aXX' eVaicnyV. Sic vero etiam apud 
Euripidem Phoen, 345. {Musgr. 
356.) in irraKrdv drav libri omnes 
cons&ntiunt, nec ulla adfertur varie^ 
tas: in una editione Porsoni, certe 
in Lipsiensi illius editionis exemplo 
temere irraKrov excusum reperio, In- 
tercalares dies, qui ah aliis irraKTal 
lifiipaiapudBudceum et Henr,Steph. 
vocantur, atiis sunt erraKTOi {non 
tVaicrot) rjfjiipai apud Schneiderum in 
Lexico critico, Quod vero in Euri" 
pidis Hippol, 318. {Musgr, 320.) 
eulgo legitur,fji(av e^ irraKtov rrrffjtovrJQ, 
videtur ibi utique iirdKrov, ab cTraic- 
roQ, non iiraKTov scriptum oportuisse: 
sic certe, irrdKTOv, in scholiis pena^ 
cute scrihitur, et continuo adjicitur, . 
cVaicnJ ydp irrifwvrf etc, Denique, 
quod ex Plotino Suidas adfert scri- 
bens, 'ETraicrov r^ >/^X^ ^^^*- n\ci»rt- 
voQ rrjv dpert)v, non ibi in Foeminino, 
sed in Neutro genere, ex pervulgato EHA 

Grcecorum usut positum vacah» iiraK-' 
ror inielligi par est» Ut ad Hero- 
dotum redeamj iTroKroi hoc loco^ de 
quo qucerimus^ non nude r^ wfu^vrf 
opponi videiur, quemadmodum In- 
nato opponitur Adventidum ; sed, 
iono prcesertim PrcepositUmi impo- 
sitOf simul significari videiur, tic\ TTJy 
irtviriv^ Adversus paupertatem ad- 
scitam» Adhibitam, veluti Auxilio 
Tocatam esse virtutem ; quod ipsvm 
mox etiam disertis vetbis declaratur, 
ry Bia^xpetafiivri ij '£XXac> Tfiv rt ir£- 
vifiv dirapvvtTai kcli riiv ietnroovniy, 
'ErdXXayrit rj^, i}, Pennutatio. ydfiwv 
iiraWayrjy iicoirifrav, Mutua junxe- 
runt matrimonia, i. 74. /. pro quo 
alibi ait iirtyafiiac iroiri<rdfievoh ii. 

147. m. 

\^EvdWt(i6ai,{Ionice pro i<l>d\K£a$cu,) 
Huc nonnulli referunt tirdXKovroy ix. 
120. a. sed vide infra UdXXtaBai, et 
Not, ad loc. ci7.] 

*£iraX£ciC (at) rov TtixtoQ^ Pinnae, 
Lorica naturi. Kal rilii cxaX^ctc iXdfji^ 
/3ave, Jamque lorica instruebatur 
muruSf ix. 7. a. 

^Eirafi^v yrjv, Adcumnlare, Adgerere 
humum. ^vXXct^a inifiaXwVy Kat yrjv 
irrafifiadfitvoQy viii. 24. m. 

*^afifiivoQf vid^ in *£irairr€<v. 

'Eira/ivVccv (rti/i), Opem ferre, Pro- 
pugnare. tapfiiaro fio7}6ittv Kal rd 
fiaKttrra irrafxvyttv{avTo\Q\ii.S\,a, 

'Faravafiairttv, Conscendere equum, 
lifiHv iiravalitf^riKOTttfv^ iii. 85. a,\ 

^Eirayal^XXtaOat, In aliud tempus 
difFerre. rpia ydp trea ivravtf^Xtro 
Trjy 'Saphitav dXttKTtVf i, 91. a. m, 
Conf. 'Ava/3aXX. 

*E7rava/?Xty^oy, Superne injiciendoiiri 
TOVTOttTi (rolai Kt6Ci<Ti) tipivta tlfxara 
XtvKa i7rava(i\ri^v ipopiovffty ii. 8 1 . a. 

*E7rava'ycif , f. q, 'E^raVw dyttv^ Sur- 
sum ducere, Excitare. ovtiZta kot- 
tovra dvdpiaiTi^ ^iXcci ciravayciv rov 
Ovfiov, Excitare iram, vii. 160. a, 

TOVQ dv \dfi<o<rt 'EXXfJvi«»i' iiravax- 
divraQ, iv. 103. a. inierpretaniur 
Delatos illuc : sed vereor ui hunc 
significatum, unice uiique perapium 
huic locOf admiiiat verhum aVayc- EHA 

trOat : quare suspicor dntvti\OivraQ 
scripsisse Hcrodotum, quod vide ra- 
pra in ^Airo^pecv. 

'EirdvayKtQfAdverb. i,q, Kar dvdyKtiVf 
Necessario. frportpov eiramyk-ec tro- 
fuiVTtQf i, 82./. 

^EiravdkoytiVfSive ^ETavriXoytlv, Par- 
ticulatim commemorare, Inde a 
principio exponere; si modo vera 
fuerit scripturat Kpo7<roQ ^i oi inavri- 
\oyritrt ndtrav Tfjv iuvrov ^tdvoiav, i. 
90. m. ubi ex Polluce eira\tKk6yri<rt 
corriguni Viri docti, Vide ibi Noi, 

*Eiravafiivtt v,Diutiu8 ex8pectare.cVa- 
vifittvav htaTpi^vrtQ, viii. 141. m, 

*Eiravair\jkttv, et forma magis loniea, 
*Ewava9\wttV9 1) Contra aliquem 
enavigare. cTraycVXiiwv inl tovq (iap- 
fidpovQ, viii. 9./. 2) Sursum ena- 
tare, Emergere» Es^undare. w<n-e 
KaTiovTOQ Tov tHvov tQ To (TUfia, ivava- 
ir\<atty vfTtv tvta Koxd, i. 212. m, 
cum Var, Lect, Conf, *ETriir\wtiv, 

'EirarareXXctv, idemfere quoddvari\- 
\jttr, Sic i|X/ov eTravareXXovroc, Ori- 
ente Sole, iii. 84. /. pro quo cap, 
85. a, ponitur afia rf vjX/y aridvri. 
Per syncopen vero dicitur ri\toQ 
ircavTtXKat pro cVa vartWat, ii. 1 4 2 ./. 

'Exai'c/pe<r6ai, Iterum interrogare, 
Denuo sciscitari. ov <rvXKa(itav t6 
prfiiv^ ovS* iiravttpofitvoQ, i, 91, m, 
Conf, *Ewtipt<rdat, 

*Eiravip^t<T6at apud Nosirum non 
soium Kedire significat, sed et sim- 
pliciter Transire. ^Kitt iv6tiiTty 
yttafitrptri evpt6t'i<Ta cc rrjv 'EXXci^a 
cVartXOt iVjVidetur mihi Geometria, 
in JEgypto inventa, inde in Graeciam 
Transiisse, ii. 109. /. 

'ETrai^dccir, Effiorescere superue. iZ<ay 
To1<Tt ovptfTi d\fir\v iirav6iov<Tav, ii. 
12. a. 

'E/navtivcu (a6 tlfii) Redire. iwdvttfjt 
iirl rov vportpov \6yov, vii. 138. a, 
pro quo simplex verbum dvttfn ponit, 
i, 140./. 

'ETraWo-ra^^i et 'E/navatrrrjvai rtvt, 
Contra aliquem insurgere. Ka/i- 
/3t/(rr} r^ Kvpov iiravterriaTai avZptQ 
Mdyoi, iii. 61. a, oi Mdyot ti<ri rot 
iirayt<TrtWTeQ,iii,ij3.f ti oi Te6ytfM}reQ EDA EHE nvetrriaffif irpotT^eKEO rot A:at *A(rri;a- 
yea tiravaarritnaQai, iii. 62. f. oi 
^icvQfii eiravKrrearo r^ SjcvXiy, iv. 80« 
«. cum Var, Lect. airlriv oi iiravi' 
ariairoy nisipotius iwavlirrairolegen- 
dum, iv . 1 66,f.ubi olim ivaviaraiaroy 
quod est pluralis numeri. 

^EiravriXKtiVj vide in 'Exa varcXXcti'. 

'£7ra£ioc, scil, fivii/jiriqj Memoratu dig- 
nus. TOifTi aXKa re ivd^id iari vofitfm 
Kal etc, ii. 79. a, ovrt ydp iOveog, 
iKdtrrov iirqiioi etrav oi i^yefioveQ, vii. 
96. m, ubi perperam olim dirdUoi. 

'ETraoi^^, ^C, 17, Incantatio. iira^ihei 
Oeoyovirfv, oiriv Brj iKeivoi Xeyoveri 
elvai rrjv cirooi^iyv, i. 132. /. 

^EiraireiXeeiv et ^EvravetXeetrdai, Inter- 
minari, Minitari. ovk i\lfevoavro rdg 
dirctXaC) rdg ivriirelXjiirav^alii rectius 
fortasse ^FiirrpreiXiitravro) roitn^Iutai, 
vi. 32. a. 

^EwdirreiVf (Jon, pro i^dwreiv) Ad- 
ligare, Suspendere. Peculiariter 
vero apvd Herodotum e\leog iirafi" 
fievoc {lon pro, it^rififievog) dicitur 
Forma praeditus, Formosus. o^ac ee- 
^eoc re iirafifievai eltri koI jieydQeoQ^i. 
199.W./. {ubivitiose olimiiraynevai, 
et 9re9ra/ieVac legendum suspicatus 
erat Wess,)wai^aQ ec^eoc iirafjLfjievovQ, 
viii. 105. a, Confer ^vveirdwretrSai, 

^EwapdtrOai, Imprecari. TLeptrritTi woX- 
Xd iwafnitrdfievoQ, el nrj dvaKrtitraiaro 
rrjv dfy)(riv, iii. 75. /. Conf, ^Ewa- 
yXaii^eiv. 

^EwdpyvpoQ, ov, 6, »;, Argento tectus, 
Argento obductus. kX/mc iwiy^v- 
trovQ, Kai iwapyvpovQ, ix. 80. a, i. 
50. a, 

^Ewapitrrepd aut ^Ewapitrrepa (^quasi le- 
gitimum Adverbium hoc esset ab 
adjectivo quodam ewapitrrepoQ vel 
iwapitrrepoQ derivatum) una voce 
scribunt partim edd, partim MSSti 
nonnulli ii. 36./. 93. m, et iv. 191. 
a. pro iw* dpitrrepd sciL fiepri, Ad 
sinistram, A sinistra. Vide Var. 
Lect. ad singulos istos locos, et conf, 
verba quce ii. 36. /. prcecedunt, ubi 
diserte ait scriptor dw6 rwv deUijjv 
iwl rd dpitrrepd, 

*EwapKieiv rivl, Opem ferre alicui. KaiofievM rf Kpoitru iwiipKetre(6 deoQ), 
i. 91. 9R. Substantivumnomen *Ewdp' 
KetriQ habet MS. Arch. vii. 158. a. 
pro iwavpetrieQ, 

*EwatrKeeiv, Exercere, Colere artem. 
rovroitri eietmre\vriv iwatrKtjtraiovZe^ 
fiirfv, dXKd rd ig woXeftov iwatrkiovtrL 
fxovva, ii. 166. b, wevrdeBXov iwavKrj- 
trag, — fiovvnfiayiriv iwatrKewv, vi. 92. 
/. dperrjv iwatTKetov ig ro i:ocvor,iii.82. 
a, m, fivrjfirfv dvdpwwutv iwatrKeovtri 
/xdXcoTa,Omnium hominum maxime 
exercent memoriam, i, e, Operam 
dant conservandae rerum gestarum 
memoriae, ii. 77. a, 

'EwavpetrSai, (Jon, i, q. dwoXaveiv) 
Fructum capere. Tristem in par- 
tem accipitur vii. 180. /. rd-^^a 3' 
av ri Ka\ rov ovofiaroQ iwavpoiro, 
vide Not, 

*EwavpetriQ, ioq, ?f, Fruitio, Commo- 
dum quo quis fruitur, Commoditas, 
Fructus quem percipimus. dw' Ji/ 
vfjtiv fieydXai totpeXiai re Kai iwav- 
pitrteQ yeyovatri, vii. 158. a. ubi alii 
*EwavpifaieQ, 

*Ewa<l>p6diroQ, ov, o, ij, Venustus, Ele- 
gans, Gratiarum plenus. Kdpra cVa- 
^po^iroQ yevofievri (ij 'PoSwxtc), ii. 
135. a, tf>i\iovtri iv rp NavKpdri 
ewatjtpohiroi yivetrdai at cr ac/oat,ibid./l 

*Ewedv, Conjunctio vel Adverbium 
Temporis, 1) cum Aoristo notione 
Prceteriti, Postquam. iwedv avrog 
(rrifJtyvri, Postquam ipse signum de- 
derit, vel dedisset, i. 21. /. iwedv 
dwiKtovrai, Postquam pervenerunt, 
i. 134. m.f, etihi6.,f, iwedv fiiyBri, 
i. 199./. inedv 6 wtrrafWQ aparf rag 
apovpag, ii. 14./. iwedv dworvxj/titvrai, 
ii. 40./. ewedv Se ravra woi^qtrtatri, ii. 
87. /. Plura nil adtinet adponere. 

2) cTrcdv cum Prcesente, vel cum 
Aoristo notione PrtBsentis, Quum, 
Quando. rore iwedv rrjv 6prriv dytotri 
rf de^ rovr^,i. 1 8-3. m. iwedv dopvvtav^ 
rai, iii. 109. a, iwedv oi (idpfiapoi 
awietatrt rd ro^evfiara, rov rjXiov dwo^ 
Kpvwrovtri, vii. 226. m, iwedv rovro 
yevrirai, Id quando accidit, i. 182. 
/. Uterque usus in eadem phrasi 
occurrit : rd ro'Ja oi KeKrrifjievoi, £n£ EHE ixedv ftey ^iutyrcu yjpaaBaif tvravyv' 
ovtn* tirtdy ^e ypiitrwyratf ejcXvovm, 
ii. 173. m. 

2) Subinde parHcula ivtdv utitur 
Noster ubi eam non exspectasses, 
sed uhi verbum quod in protasi est 
cum alterOf quod in apodosi, com" 
modius per copulativam particulam 
conjungendum videri poterat, kirtdy 
TOVQ ^fKi^iovaQ iiriTdfiwyraty t6 al/ia 
dyaXel\ovtn dXXi^Xciiv, i. 74. f, ubi 
satis erat rovc fifMylovaQ iiciTdfivoV' 
Tox K€3Li etc, Brachia sibi incidunt et 
fianguinein mutuo lingunt. iwtdv iv 
Tolat 'ApjneyloKri — TrotijeriovTaif ircpt- 
Ttlvcvai TOVTOitn etc, i. 194. a, ubi 
simpliciter dicere poterat Troiiovat Kal 
weptTelvovin etc. ivtdv tovq K\v<rrrjpag 
TrXi^oiirac etc. ii. 87. a. 

'Eirtyelptiy, Excitare, Denuo conci- 
tare. iv-qyipdq (ij TaXOvjSiov prjyig), 
Recruduit Talthybii ira, vii. 137. 
a, 

'EiTf^piy, lyc, ij, {lon. pro i<l>i^pa) Ob- 
sidio, Mora hostis circa urbem. 
wffTC CTTC^piyc fJtrj tlvai tpyov rjf flrpa- 
Tiy, i. 75./. {conf. "E^piy.) ovrt ydp 
iiri^pify iirtvotov iroifjfraadaiy v. 65. a. 

*E7r£c, ut apud alios auctores, sic apud 
Nostrum, in Narratione significat 
Postquam; in Disputatione Quo- 
niam, Quandoquidem. Sic in illa 
pi}<r€if viii. 1 1 1 . m. iwtl ^Av^piovg ye 
elvat yttiiTtiyaQy videtur iTrn redden- 
dum Caeterum, Verum, Sed, ut 
apud Thuci^d, i. 12. a, Frequenter 
vero 'ETret in oratione obliqua cum 
Infinitivo consiruitur. itrel <dv rovg 
verfviac — tfVai rd TrpwTa etc. ii. 32./». 
ubi vide Not. iwei ol ytvopevovg rovg 
iraldag dv^pwdrjvat, iv. 10. a, Simili^ 
ter V. 84. m, vii. 150. /. viii. 135. 
a, m, Conf, infra 'Eirei re, 

Pro iTrel M, quod vitiose olim vii. 
219. a. legebatur, tireiTty posui cum 
Schcefero : rectius vero fuerit ivl 
^€, (i, e. cVi rovr^, Post hunc,) quod 
Valclz, suaserat, Vide ibi Not, et 
conf viii. 67./. 

'J^tiyeerdat, Properare. ig Katpov iirei- 
yetrQe^VT. 1 39.9». ^pop^ eTrttyopivovgf 
vi. 112. m. viii. 37. m, rjv prj irrtt- X^c yavpLa\iriy noitvptvog^ viii. 68, 

2. a, 
'Excica^ccv, Conjicere, Conjecturam 

fdcere. tag hi irrttKaaai {olim alii 

dirtiKd<raty) ig irivTt pvptdhag orvX- 

Xtyrivat ttKdi^w, ix. 32. /. 
'Eirtlvatf (ab Elpl, Sum,) 1) Insu- 

per, Praeter caeteros esse vel adesse. 

TrtyTiiKoyra pvpid^tg Kat pia, xtXidhg 

Tt trrttfft iwl ravrriat ivrd, vii. 184. 

m» Similiter vii. 185./. 

2) Praeesse, Praefectum esse. Kai 
tr^t irrriv aTparriyog KX£o/i/3poroc,viii. 
7 1 . a. m. irrrjaay tKdarotfrt irrtxaapiot 
riytuovtg^ vii. 96. a, ivttrri <r^ ^c- 
OTroriyc, vofwg^ vii. 104. m.f, 

3) In vel super aliqua re esse. ivl 
Tov KaTatrrpwparog iwtovTiav avyvQv 
Utpaiwv, viii. 1 1 8. m. "AXwc iroTapog, 
cV ^ TTvXai eTreco-c, Halys fluvius, 
Super quo {vel Super quem) porta 
est, V. 52. a, iv ry aipaoi^ iwrf<raVf 
In maceria Inerant portulae, i. 
180. /. t6 ?raXacdv ttvXoc irrrjtrav 
{iv Tf Ttiytt) Inerat olim porta in 
muro, vii. 176. m, Eodem referri 
possunt locutiones qucedamt in qui- 
bus 'ETTccmc pro simplici verbo tlvat 
positum videri poterat, rciv aXXaiv 
•KXoiwy^tafpdttpopivutv ovk iTcrjv dptO' 
/idc) Non erat (vel, Non inerat) nu- 
merus^ vii. 191. a. sive, quod Iniri 
non potuerit numerus, sive quod 
Initus non fuerit, quam in senten^ 
tiamy ix. 32. /. ait^ o\lt ovhlg dpid- 
pov, ov ydp wv ijptdpiidritray, Quare 
ovK err^v dptOpog reddi fortasse debe- 
bat, Non exstabat (Non constabat) 
numerus. Similitery Tapavrivwy ovk 
iiririv dpSpogy vii. 170./. In oraculo 
quod legitur vi. 86, 3. habes ovF ewt 
(pro irretat aut tiat avr^) xelpeg^ 
ovZi rroltg^ Non sunt ei manus nec 
pedes. 

*E7r£cmc, Adire, vide 'ETricVac ab tlpt, 
Eo. 

'ETTfcvac, (/ow. pro ifelvai) ab ^E/jiiripi, 
vide infra in 'ETrieyac. 

'ETTf /vvffOac, (/o«. pro i<l>evvv(rdai) i.q, 
iv^veoOat vel irrevhveaBatf Induere, 
Superne induere, iK twv, drroZeppd- 
TLJV ')(\ait'ag irrtivvadat rrottvfftf Ex 

A A detrft!tiA pellibus lcenas, quas In- 
duunt, conficiunt» iv. 64. m. /. 

*Faretp€tadaif i, q. iiFtiptoBaiy {lon. pro 
ineparr^v et ipwr^y) Interrogare, 
Sciscitari. Hinc Pariicip, ineipeo- 
pevoif iii« 64. /. (ubi quidem plures 
codd, iweipofuvoc praferunt :) et 
Futur,: iiceipritroiuvovq i. 67. m, ubi 
oliminepriaofjLevovQ, Conf. 'EnepeaOai. 

'Eireipeodai, i, q, prcecedens, et magis 
frequentatum, rov deov eirelpeodai, i, 
19. / Ifiepoc iirelpeaOai fwi iTrrjXde, 
L 30. m, Eumdem Infinit, habes i, 
86. m, 90. a, 91. m, iv. 9. a, Imperf. 
iTelpero 6 ri oireerai 6 fiaerikevg, iii. 
*22, m, vii. 101. a, viii. 88. m, 6 de 
fiiv ivrelperOf iii. 1 30. m, Suhjunct, 
vpiv av iTeiptiratf i, 97. / Particip, 
prces, iireipofievoi ix. 11. / Partic, 
fut, evrefJiirov ig AcX^vc iiretpriao- 
fuvovtf iv. 161. a, vii. 148. a, tam- 
quam ab 'EircipcecrOac, quod vide, 

*lEiTreipveo6ai, {lon, i, q, iwepvetrdai) 
Super se attrahere. ineipvtrafievoQ 
rrjv \eovrriv, Adducens super se 
pellem leoninam» Tegens se pelle 
leonina» iv. 8. / 

'ETTcipwr^v et "Y/TreipiareeiVf i, q, iwei- 
pefrQai et ipior^v^ Interrogare. ivereX- 
Xero o Kpocffoc irreipwq.v rd j(pritmi- 
pia, i. 53. a, iveiputr^g (/ic) dvBpw' 
Trrfiwv irpriyfidrtov rrepiy i. 32. a. Koi 
vvv vfuat iTreipwr^,!, 53. m. Imperf. 
sing. ivreipwra Xeytav rdBey i, 11./. 
ubi quidem iirripiora habent alii, ut 
passim altbi, cVecpiJra de rd^e, i. 55. 
a, ravra irreiptara, i. 30. / v. 124. 
extr.Plural, ol fiev ravra irreipiareov, 
i. 47. m. i, 53. m,f, ubi alii iwripia' 
rwVf alii ivetpioriov praferunt, ijrei 
re irreipiarevv rovg 7rpo^ifrac,ix. 93./ 
ubi nonnulli irreipiarwv, unus codex 
iirripiaTevv, Particip* eireiptareovTac, - 
i. 47- a, iireipiin-iav eKaaraQ (fcac), 
Sciscitans de Singulis navibus, vii. 
100. m, T 

'Erreipdrrifia, ro, Interrogatio, Quaes- 
tio proposita. o ^e iiXyijoaQ rf iirei'' 
pittriifiari, vi. 67. m. 

*EireipiarritriQ, ioq, i}, Interrogatio, 
Ipsa interrogandi actio. rrjv cVccpoJ- 
TiiiFiV ravrriv ap^eiv ftvpirfQ KaKorrjfroQ, EnE 

vi. 67. / furd rriv iireipiarriiTiv rwy 
"XpriirfivVf ix. 44. a, 

"Eirccra, vide m^Eirccrcv. 

'Eirc/ re, i. q. nudum iirel, Postquamy 
redundante et prorsus abundante re 
particula, monente Gregor. Dialect, 
lon. §. 26* et ibi Koen. eirei re li ic 
rrjv Kvpvov drriKovro, i, 166» a, Sic 
i, 165. a, 196./ 200. m. 202. a. et 
alibi frequentissime, In oratione 
obliqua construitur* cum InfinUivo, 
iirei re ^c ovk dviivai ro KaKOV, ovrui 
5i} etc, i. 94. / Conf, 'Eirc/. 

Sed vitiose olim iwei re legebatur 
i. 146. / et ii. 52. a, ubi cum 
Reizio eireirev correximus, quodNos- 
tro idem sonat ac evreira, Postea. 
Fide Var. Lect, ad i. 146, 20. et 
ad ii. 52, 7. (nisiforsan cTrccrc, una 
voce antepenacuta, scriptum olim 
his in locis fuerat, quod idem ac 
erreirev et circcra valuisset.) Ficis^ 
sim, pro vulgato erreira ix. 93. /• 
corrigendum iirei re censui, Vid^ 
Var, Lect, et Not, ad ix. 93, 22. 

"'Eircircv (et "Exccrc) pro "Eirccra usur- 
passe Herodotum monuit JElius 
Dionysius apud Eustathium, cujus 
verba supra sub voc, Elrcv adposui- 
mus, Sed nusquam {quod quidem 
vel adnotaverim, vel nunc memi- 
nerim) servata a librariis nostris 
ista vocabuliforma eat, sed constan- 
ter vel in erreira vel in irrei re mu- 
tata, Et erreira quidem suhinde 
(veluti iii. 72. /. ix. 33. m, /.) 
tenuere Editores omnes $ alibi {ut 
ix. 98. /.) mutarunt Schaf. et 
Borh, cum Reiz, Eis autem loeis, 
ubi pro eveira vulgo iirei re scribe- 
batur, (i. 146. / et ii. 52. a.) quam 
scripturam etiam codex Arch. ix. 
98. / tenuit ; his igitur in locis, ut 
paulo ante sub voc. ivrei re monui, 
videtur erreire antepenacute scriptum 
oportuisse, et hcec ibi vera fuerit 
scriptura, quam eamdem ipsam nos- 
ter cod. F. ii. 52. servavit. Quem^ 
admodum promiscue IfnrpoaQev et 
efitrpoade, ownrOev et oKioOe, usurpat 
HerodotuSf sic nil vetat quo minus 
et erreirev et erreire perinde ab eodem £n£ £n£ usurpaium fuisse credamus, Pro 
tTEirey^ quod vii. 219. a, posuimuSf 
vide qu(B supra «»6 voc» '£ir€2 mo^ 
nuimus. 

EveKetya, Ultra. SaXa ff<rd Itm ra 
ivEKetva Bvptairfi^ (scUicet fUfirf)* iii* 
115./. 

'Eirekavveiy, 1) Ducere exercitum 
contra. eTriiXa^e rijv trrpartrjv (r« 
reij^ei), i. 164» a. eveXdffa^ (rrjy ^v- 
yafitv) iirl Ba/SvXwva, iii. 151. a. 
iireXavwv (nempe rijy arparti^v rij 
MiXiyr^) iwoXtopKee njv MlXfirov^ i. 
17- o. 2) Neutraliter, Advehi. rpelQ 
vieg iweXatrav (i.q» ot fidpflapoi iire» 
Xatrav rpelg v^ac) frepi ro epfia, yii. 
183. a. 3) Rursus Active^ iireXavveiv 
rtvl opKoVy Jurejurando aliquem 
Adstringere. 9^l<n avr^vi Bpxovc 
eirif\a<rav, i. 146./. iwi rovroitnop^ 
KovQ iwiiXaaav, nempe aXXf^Xocc» vi. 
62. m. 

*EireKKeiv^ Poflt 8e trahere vel ducere. 
ii:rovfipa\iovociifeXKOv<ra rovtirwoVf 
y. 1 2. m. e/ /. iweXxeiv rac fjMKpdc 
ovpdg^ iii. 13. a. ubi de ovibus Ara- 
hiiE. 

^EwekKeirBat, Morari in itinere, 
Segnius sequi. rovc vwoXetwofiivovQ 
Koi iwekKOfuvovQ i<^vevov, iv. 203./. 
iwekKOfUvovQ Kov (sic scribopro vul" 
gato ovk) ofwv dfu^oripovQ^ Moran- 
tes, Segnius sequentes subinde 
(vel passim) simul ambo, iii. 105. 
m.f. 

^Eweiipxj^trOatf proprie Adversus (ali- 
quem) egredi, Persequi, (jwnf. 
'Eweltevai.) Inde translata notione 
iwe^Xdelv in Vit. Hom^ cap. 1. a. 
vuiffo interpretantur Referre, nempey 
quod Latine etiam dicitur, Oratione 
persequi (conf. Thucyd. iii. 67«) 
Sed^ quod ait ibi Pseudo^HerodotuSf 
(rrnitras iwe^eXOelv (s<nl. wepi *OfAiipov 
yevi<rioc roi /Jior^c) «C ro drpcKe- 
<rraroVf id videtur ille in eam dixisse 
sententiam in quam Thucydides i. 
22. ait, 6<rov ^vvarov dKptpeiq weoi 
eicaWov iwe^eXOiav, ubi iweieXOtav 
recte Scholiastes interpretatur ipev' 
vttiy, Peryestigans, nempe Verita- 
tem persecutuB. *£irc£^, (lon. pro c^{^c) rpcic nf^ip^tc 
iweiijc, Per tres continuos dies, ii. 
77. a. iwtfSic tiovro^ Ordine sede- 
bant, v. 18. /. viii. 67. /. Oivrec 
iwelrjcf vii. 36. /. 

'Eire^ievai, ab iwiletfit^ 1) Egredi 
contra aliquem. iroXX^ ^aXXov iwe- 
lii'i<rav ic t6 evpvrepov, vii. 223. m. 
2) Hinc Persequi, Ulcifici. Oeoltrt 
9Vfifid\ot9t wi<rvvoi fitv iwe^tfiev 
dfjLvvofjuvotf viii. 143. m, /• ubi 
Prcesens noiione Futuri. 

^Ewewetv, i. q. "EwevBat^ Sequi ducen^ 
tem. Oeoc re ovrw ayei, Koi lifilv iroX- 
Xa iwewovet 9Vfi<^peratig ro dfutvov^ 
vii. 8, 1. tff. C<mf. *Ewt<rwi<rOat. 

'Ewepxe<rOat, 1) Venire super aU^ 
quid; itaque^ ubi de Fluvio agitur 
exundantCj Inundare, Tegere /er- 
ram, iwepyerat 6 NelXoc, iwedv irXi;- 
Ovtji^ ro M\ra^ ii. 19. a. (SimUiter 
rrjv Aiyvwrov iwttaVf ii. 18. /.) 2) 
Supervenire, Advenire. iwtiv rdxt^ 
<rra vv^ iwiXOtff Simul ac adfuerit 
(ingruerit) nox, iv. 134. m. f. N. 
ubi nude eXOj^ olim, vv^ iwe\Oov<ra^ 
vi. 2. a. viii. 11. m./. orparoiredev- 
ofiipoi<rt iwri\Oe 6 vavrtKog <rrpar6(y 
vi. 95. a. ubi mox wapeyivovro, eadem 
notione. * AOrfvaiot<rt iwrj\Oov fiori- 
Oeovrec IlXaraceec, vi. 108. a. 3) 
Adire. iwe\0<av iwl rov ^^/Mv,Adiens 
populum, In concionem populi pro- 
gressus, v. 97. a. iwi\06vrec iwl rovc 
'E0of>ovc> ix. 7. a. iwri\Oov iwl TOt)c 
'£^povc, ix. 11. a. Sic eircXOecv iwl 
ro pov\evrtiptov^ vii. 148. ubi olim 
i<re\Oelv. 4) Accidere» Incessere. 
Kai Oi ravra ^ceTrovn iwrf^Oe xrapelv, 
vi. 107* m. tfiepoc iweipe<rOai ftotiw- 
^XOe, i. 30. m. ubi olim fte^ ne id 
quictem male ; nam citra conirover- 
siam cum Accusativo constructum 
idem verbum hahes ii. 141. m. oKo-' 
^vpofievov S* Ofoa ptv iwe\Otiv vwvov^ 
Lamentanti ei obrepsisse somnum. 
Quare etiam vii. 46. a, m. ferri 
potuisset vulgatum olim iwrj\Oi fu 
Karoucrelpatf nisi f6t i<rri\Oe posiU" 
lasset potiorum omnttim librQrum 
consensus, 

'Eire/Dwr^fv, vide ^Ewetp^ttrqv. In hnperf. £n£ £n£ passm olim eVj^pJra edehaiur^ ubi 
lonicam formam iTreiptara alii lihri 
dederunt* Sic et '^Trepun^fian olim 
legebatur vi. 67. m, pro 'ETrcipwrif- 
fiari. 

"Eireffdai, Sequi ducem. iivol einoyTait 
vi. 132. b* eirofieyovg jiaaikeif viii. 
66» m, afia r^ pavriK^ eyperai icac 6 
irefoc trrparoc, viii. 60, 1. ovk etpa- 
uav *A6rivaloi<Ti ei//e(rdai riyeofjLevonTi, 
viii. 2./. 

['£7reV7r€(r6at, vide 'ETrioTreffOat.] 

'E/trearpafifiivaf vide 'ETrtff rpe^etr* 

*Ewe<T^pe<rdaif Incidere, Proponi. eTrt 
T^ aiel eirea(l>epofievi^ vpijyfiari, Su- 
per quaque re quae incidit, quaque 
re proposita, vii. 50, 1. 

'ETreVctoc et *£Tereoc, ov, o, ij, Annuus. 
rrjv fivfiXov rfjv eirereiov yivofuvTfVf 
Papjrum quas quotannis nascitur, 
ii. 92. m, f, (jtoputv TrpotTohov ri^v ewe- 
reovy Annua tributa, iii. 89. m, 6v- 
airftri iireTEirjitn iKutTKovTai rov Hava, 
vi. 105. f, Tpo^rfV eieiv rov eireTeiov 
Kapvov, viii. 108./. 

'EireuptVjceti', Reperire, Deprehen- 
dere. ^ftof^Ofxevog firj ovrut eTrevpedij 
vpijafftitv, ix. 109. /. 

'Ewexfiy variis modis usurpatur apud 
Nostrum, significatque 1) Occupare 
hcum aliquem vel spatium quoddam, 
Obtinere, Sub se (in sua potestate) 
habere. rrfv afxirekov eTrKT^eXv rrjv 
'Airirfv ird&avy i. 108. a, rrjg eXafrfc 
rovg icXa^ovc yfjv Trdtrav eTrur^elv, 
vii. 19. a, oi ^LKvQai rrjv 'Aairfv Tru^ 
trav eire(r)(pVf i. 104. f, oKoa-a etre- 
a\0Vt irdvra eTreffkeyov Koi eKetpov, 
viii. S2, f, oaa eire<T\ov rrjc ^wW^oc, 
Tra vra e<rivafX<apeov, viii. 35. tz. Sed 
et Negotium quoddam dicitur eireyeiv 
rivdt Occupare aliquem. Sic i} 
omaprf (Collectio fructuum) eV* oKno 
firjvaQ Kvprfvalovs iirexeiy per octo 
menses Occupat Cyrenaeos, iv. 99. 

*/. Denique Res qucepiam dicitur 
eriyeiVy verbo absolute positOy sicuti 
Latine dicimus Haec res Obtinet, 
Locum habet. Sic rjv firf Xafxirpog 
dv€fuiQ iirixflf ii« 96. m, interpretatus 
sum Nisi secundus idemque vali- 

tlu8 Obtineat ventus : nam quod iireyri ibi vulgo Ingruat vertunt^ 
quod Schneiderus intelligit tam- 
quam qui Propellat navem, id ve- 
reor ne ibi non fuerit in mente 
Scriptoris, 

2) iirixeiv^ In oculis vel in animo 
habere, Tendere aliquo aut adver- 
sus aliquem, et similia, iir€i\e irrl 
AaKeSaifiovlouQ re jcat Te yeijrac fiov- 
vovQf ^AdrjvaiouQ ydp vto rtav oy 
diav ov fcaretJpa, Lacedaemonios et 
Tegeatos solos In oculis habuit, 
Adversus hos solos Tetendit, Sese 
dircxit ; Athenienses, obstantibus 
clivis, non conspexerat, ix. 59. 
{olim 5S, ) m, In re Tactica, irri\eiv 
Tivd sonat, Contra aliquem in acie 
locatum esse, Recta sibi oppositum 
illum habere. Sic ix. 31. a, Map- 
^viOQ Kard fuv AaKeBaifiovlovQy Per- 
sas locavit ex adverso Lacedaemo- 
niorum; sed quoniam Persarum 
longe major erat numerus quam 
Lacedaemoniorum, Persae etiam 
iirelypv tovq Teyeijrac, Tegeatis op- 
poaiti stabant. Similiter mox ibi^ 
demy Medi, qui proximi Persis 
erant loeati, iiritT^v KjopivdlovQf ex 
adverso Corinthios habebant : et 
Bactrii, Medis proximi, iiriayov 
*Eiridavpiovgy adversus Epidaurios 
directi stabant, et cei, 

Ad Mentem sive Animum relatum 
verbum 'ETrix^BtP significat Tn animo 
habere, Cogitare, Sibi proponere. 
r^ (tTrTrtif^) eTretx^ iWdfixjjeaSai 6 
AvSoc, i. 80, /. N, iv ouQ i7relj(e 
(TTparrfXareeiv avroc» i. 153. m. iirl 
ravrrfv irpiarrfv irrelxov tTrpareveaQai 
oi Ileptmt, vi. 96. a, N, 

Lih, vi. 49. m. idem verbum ha^ 
bent probi quidam codices et edi- 
tiones nonnull^e : *Adrfvaldi ^ojceovrec 
€7rt Ciplai iirexovraQ tovq Atytviyrac 
hBiaKevai (yijv re Kal vBwp Aapelui)^ 
Putantes hostilt in ipsos Animo 
dedisse ^Eginetas terram et aquam 
Dario ; Rati adversus se Tendere 
illud ^ginetarum factuni : ubi nos 
quidem cum aliis simplex verbum^ 
eVt <T<l>i<Ti exoyraQf ^eamdem in senten^ 
tiam pr^etulimus. £n£ 

3) ^EirexitVf scil, cavrov, Conti- 
nere, Retinere sese. trplv h' av re- 
XcvTJ/^iy, kiria^Uiv (scU, ypri) fjtridi ica- 
XieivKiaoXpiovy 1. 32./. ovk iTrnrxnerio 
{djro^iiaadai Trjvifirjv yvtafiriv), Non 
retinebor metu quin meam edam 
sententiam, vii. 139. a. Xiyttv fiiv 
iKiXeverdfiovXeraif firfhe ewitrxeiv rov 
iraidiov eevcica, v. 5 1 . a. m. Sic Con- 
tinere se ab abeundo vel a progre- 
diendoy Inhibere suum iter, adeoque 
Subsistere, Morari, Manere. eVi-» 
o^(Jv oXiyov xpovoVf Breve tempus 
moratus, i. 132./. ima\6vr£Q Ivrovrto 

rf XfofH^ hh(P*' l^^o^ VP^P^^i TO diro 
Tovrov eirXtMv etc. viii. 23. /. eV*- 
(r)(6vTEQ ijfiipaQ rpeig, errXhwv 3i* Eup/- 
vovt viii. 66, a. eVt^ovrec oXiyac 
rifUpasy e^iXavvov ig Botairovc, viii. 
113. a. ravra e^iTrac re Kal iTri(r\iav 
'Xpovov, — airaXXaffo^ero dir/<ra;,ix.49. 
a. Similiter Hetinere se ab agendo, a 
negotio quodam suscipiendo ; Absti- 
nere et in aliud tempus Di£ferre. 
ci fuv wv ^oiceei, avTiKatreiptifuda rrJQ 
HeXoirovviiaovei ^e koi doKeeiiTrnr^eivy 
vapiy^ei iroiieiv ravra, viii. 100. m. 
iiri^ovra^ owd rov Aiyiv/friwv o^«- 
dov rpirJKovra creo, r^ ivl Kal rpiriKO" 
ar^ — dfy)(t(rBai rov rroXifwVy v. 89.m. 
(uhi verba drro rov Aiyiv. dBiKiov nofif 
ut olim acceperani InterpreteSf ad 
ivKrxpvreg referuntUTi aed intelli' 
guntur rpifJKovra irea dno rov Aiyi- 
vrfrewv d^iKiov. Conf. supra voc. 
'AdiKiov.) DeniquCy sicut 'ETrexetv 
Pkilosophi dicunt, Sustinere, Reti- 
nere assensionem, sic etiam Nostro 
'Eiri«rxt€tv(Aac verbi forma)est Reti- 
nere, Inhibere suum judicium et in 
commodum tempus DifiTerre, Cavere 
ne temere pronunciemus. vplv h* 
dv reXevrij^rji, emayieiv (nempe XP*?)» 
prfM KaXieiv K<a oXfitov, i. 32. m, f, 

'Fjrrrifi^, (Jon. pro iijtrifi^v) Ad pu- 
bertatem pervenire. ec d cVifj3i/aai' 
oi ridv diroXofjiivwv iraihect vi. 83. a, 
ubi perperam elim iiri^rifrav. 

*E^iifioXog, 0% d, i}, Adsecutus, Adep« 
tus, Compos. rovriiav iiriifioXoc ye- 
vofuvoQf Hssc si nactus f uifiset, ix. 
94. m. rovriiav rtav Oewv iwvifioXovQ Eni 

eoVrac» Hosce quum Nacti essent 
(quum possideant) deos, viii. 111./. 

*£7ri77<^evetF ri nvi (i. q. Karriyopeiv n 
Tivoc) Accusare aliquem de re qua- 
piam, Conqueri aliquid de aliquo. 
d ri oi iirriyopevutVf Quid de illo {de 
Delphico deo) conquerens, Cujus 
culpae illum accusans» i. 90. m. 
quam in eamdem sententiam mox 
cap. 91. m. ait ovk opdwc Kpotooc 
(rdi^ deov) fiifju^rai. 

'EmiKooCf ovj d, li, Qui audit, Auditor. 
oooc r6iv (iovXevriiav iv rotc Xio^otc 
imiKooi iyivovTOf Vit. Hom. 13. a. 

"EiriiXvc, v^oc» d, 17, Advena. Aijivec 
fxiv Kot AidioneCf avroyQovec (et<ri) — 
^otVtJcec ^e jcat "EXXi/vec» eirifXv^cc» 
iv. 197. /. eVi/Xv^ec eoHrec» iyivovro 
*A&rivaiufv fiacrtXiieCf v. 65. m. f. 
Neutrum plurali numero : rd Xoiird 
eSvea^imiXv^d iirri, viii. 73. a. m. 
{Oppos* avroyQova.) 

*Exi/v, t. q. erredv. inTJv rd^itrra vv^ 
eireXdi;, Simul ac aderit noz, iv. 134. 

«. /. 
'Enypea^eti', Minitari. ro^e (r^i Xiyere 

imipediovrec, vi. 9./. Not. 

['Eiri^/cMiiretv tamquam verbum Hero- 
doteum adfertur ab Mm. Porto, 
quoniam non modo Imperf. ircriptartov 
frequenter olim in editis, prceeunti- 
bus nonnullis MSStis, Ugebatur, 
verum etiam Prces. particip. iTvripw^ 
riovrac, i. 47. a. pro eo quod verum 
erat irreiptaTiovrac» Videsupra, *Eiret- 
piar^v et 'EiretfNi^reetv. 

"Eirt, pro eiretoi, vi. 86. 3. in Oraculo. 
Vide in 'Eiretmi ab eifAt, Sum, num. 
3. 

*Eirl Prcepositio, de cujus usu apud 
Nostrum hnec notemus : 

I. 'Eart, cum Genitivo, significat, 
1) Super vel In cum Ablat. ut 
Taprjvav iirl riav tmrtMtr, iii. 86. a. 
eXeyov «Jc dvQpiaTroc riKOi cV txirov, 
ix. 44. /. Quo referri etiam possunt 
locutiones hujusmodi : eir' o5 irdxBri» 
fiev, Super qua re constituti sumus, 
Cui negotio praepositi sumus, v. 
109. /. (ubi alii quidem oirov, pro 
iir o5 : Similiter vero apud Polyb. 
habesorerayftivoc iirtrrici>povpdc r^c Eni £ni TToXcbiCf ct id genus alia apud eum^ 
dem et apud alios.) ai vrjeg Spfuoy 
lirl dyicvpi(ay, quasi dicas Naves in 
8tatione stabant Super ancoris, quod 
Latine rectius dicimus In ancoris, 
vii. 188. a. iiri ^vpov aKfJifjc €\eTai 
lifiiy rd irpiyy/Liara, Super acie (In 
acie) novaculae stant res nostrae, 
vi. 11. a. evl rrjg ytuv/i};, In angulo, 
i. 51 . a, m, 

2) Ubi de Motu ad locum agitur^ 
*Eir\ cum Genitivo jEm, Portus et 
vulgo alii perhibent idem vaUre ac 
eiQ vel ec* Videtur tamen nonnihil 
differre : scilicet quicumque dicitur 
Frofectus esse, ec X^pv^ riyd, is 
intelligitur In illam regionem per- 
venisse ; sed eitl \*i^pfiQ tlvoq pro- 
fectus esse etiam is dicitur C^ui in 
Regionem, de qua agitur^ Tetendit 
quidem, Q,ui eam petiit, Qui iter 
suum eo direxit, nec tamen eo per- 
venit. Itaque evl cum Genitivo^ vhi 
de Motu ad locum agitur, suhinde 
potius Yersus, quam In vel Ad, 
significat. ew Aiyvirrovy -^gyptum * 
versus, vel In ^gyptum, i, 1 . /. ii. 
73. /. 75./. eirXeoy M X/ov, i. 164. 
/. TrXeoyreQ eTrl OprfUiriQ^ i. 168. m. 
t6 fiey rjfuw rov vBaTog Itt* Atyw- 
wTov peeiy, (versus ^gyptum fluere) 
t6 b* erepoy ijfjuav ciri A«6i07rtiyc, ii. 
28. m. o*i\eTO ^evyiay eiri Aifivrjg, 
Libyam versus iter intendens, ii. 
119./. aTreXavyeiy eir' oiicoi/, Domum 
abire, ii. 121, 4. /. ioyri eirl Kvi^licov, 
iv. 14. m. ewXei vpo^atriy iw' *EX- 
XriiTKoyTOv, v. 53. a. aVaXXaV<Toyro 
WQ eJ\ov idvQ eirl QeaaaXlris, E ves- 
tigio recta versus Thessaliam abie- 
runt, V, 64. /. rd Tei^ea rd errl 
QprfiKrfc, Castella Thraciam spec- 
tantia, vi. 33. a. £7rXeoi' fc roy k6\- 
voy T6y ewl Uayaereiay <l>epoyra, vii. 
193. a, vTo fioiwTwy e^ayatrrdyTec 
erpdiroyTO eir ^Adrjyetay, V. 57. /• vi. 
34. /. Promiscue cum Genit. et cum 
Accus. construiturix. 47./. ubi alter 
^ye £7ri t6 le^voy Kepacy alter eirl tov 
evwyvftov. Conf. mox. num. 3. extr, 

3) Ubi de Situ agitur^ prt^po" 
sitio iiri cum Genit^ nonnumquam constructa reperitur significans Ad, 
Apud, Juxta. Sie iv. 87. a. olim 
legebaturoTijXac earrftre ^vo iv avrov, 
nempe roif Bocnropov, ubi nos quidem 
cum Wess, cV* avr^ posuimus, {conf. 
'Eirl cum Dativ. num* 2.) Schcef. 
vero veterem revocavit lectionem, 
quod et a me velim factum i nam 
quod in Nota L c. scripsi, apud 
prosaicum scriptorem circ cum genit. 
ista notione haudfacile reperiri, non 
memineram tunc simitlimorum exem- 
plorum, qucB ex Polgbio a me ipso 
collecta erant in Lexico Polgb. p. 
242. num. 4. Accedit aliud quod 
apud eumdem Herodotum legitur, 
vii. 115, 8. ncoXTTovrof €xl Iloo-c^iitov 
e{ dpttTTeprjg xepoQ extity, Sinum qui 
est ad Neptuni templum, a sinistra 
habens. ai ewl Aijfiyov ivtxeifuvat 
vi}irot, lusulae prope Lemnum {sive, 
versus Lemnum» coU. num. 2.) sitse, 
vii. 6. m, /. 

4) Designat Tempus vel Mtatem^ 
qua gesta est res de qua agitur, rd 
iir ifuv ify /ieyoXa, (Quae Mea 
aetate, Mea memoria, magna fu- 
erunt) irporepoy ffy afUKpd, i. 55. /• 
iyeyero iir ifieH tovto t6 repag, ii. 46. 
/. eVi rriQ ifxrJQ (oriQ, i. 38. /. eVi roV" 
Tov TvpayyevoyroQ'» Hoc regnante, i. 
15. eVc AevtfaXcoivoc /3aarcX^oc, i. 56. 
/. eTrl Adijoov, ibid. eirl AeoyroQ fiatn" 
XevoyroQy i. 65. a. eVi "Attwc /3affc- 
Xeoc sive /Sao^cX^oc, i. 94. a. cttc 
'A<Trvciyeoc, i. 130. m. iirt rovrovy ii. 
4./. €7ri rovrciiy dpxoyTiay, iv. 5. m. 

Etiam alia ratione eVc cum Genit. 
in designando Tempore usurpatur» 
elXe fxev ^dp^ayoVf fIXe"A/3vdov, Ilep- 
Kuirriv, Adfxy^^aKOV, TLaxaov* ravrac 
fiev iir rifiepriQ iKdarriQ alpee, V. 117. 
Mfttravrac valet rovTkfv eKdaraQ, Ha- 
rum singulas singulis cepit diebus. 

-\ »»♦ <«•»»« -• »»e 

o) eir eQ)VTOVf eir eaivD^c» c^ eoiv- 
raiv, Separatim, Seorsim ab aliis, 
Privatim, et similia. Infantes voluit 
Psammitichus iv <rrey^ ipV/^V ^^' 
iiovTMv KeeaBatf in solitaria casa Se- 
orsim jacere,ii.2.7n.ociceo»Tac r^c ^pv- 
ylriQ x^i^poy re Kal Kiafirfv iir iiifvrQv^ 
V.98. a. oiKeuffjLey iir iffieiay avriSvfiy* £ni 

114. /. nbi paulo ante^ in eamdem 
sentenHafm aiebanty i//ieic oiJic dv ^w- 
aifuOa olKeeiy fJLtri rCiv vfxerepwv 
yvvaiKwv, Similitery eVeXcv^c a^iac 
iir kunfrCiv c^ecrdai, ix. 17. m. N, 
Tou Jlapvriiroov ij Kopvfij Kard fiiwva 
^Xiv Keifiivri iic iiitvrriQt viil. 32. a. 
quibus in verbis nikil videtur mutan- 
dum» Caspium mare est eV eiifvr^c» 
Per se» Separatum a reliquo mari, i. 
202. f, 203. a. il\ov o^oi eV im/rQv 
pdvTiVf Peculiarem, Suum sibi pro- 
prium haruspicem habuemnt, ix. 
38. a. Xioi Koi *£pvOpaioi icard rJv- 
To ^ioXeyovrai, Sa^ioi hi iw itavrQv^ 
Peculiari, Sibi propria, Diversa ab 
aliisDialecto utuntur Samii, i. 142./. 

Eodem periinet Ipcutio famiUaris 
Nostri^ *£9ri iutvTov fidXKetrdaif Se- 
cum solo, Seorsim, Re non commu- 
nicata cum aliis, conailium capere. 
Fide supra in BaXXeiF, fittm. 3. Sed 
vpooK£\l/dfuvos eV2 trewn-oVf vii. 10, 4. 
nude signijieat Tecum ipse delibera. 

6) Porro frequentatur *Eiri cum 
Geuit, ubi significatur Unde {odev^ 
vel iw o5, ut ait Noster iv. 45. a.) 
alicui sive rei sive persome Nomen 
aliquod aut Cognomen fuerit im- 
positum. 1} Aifivji iirl Aifivrfs Xeyerai 
eyeiv Toovvofxa^ yvvaiKo^avToyQovo^* 
17 hi ^Aairf ivl Trjg UpofirfiioQ yvvai' 
Kos Trjv imawfiirfv, — AvhoX (pdfievoi 
ivX 'Aoleia KtKXrjoBai rrjv 'A^iijv, iv. 
45. m. 6 dpyvpo^ ov 6 FvyrfQ dviQrfK£j 
KaXeiTat Tvyd^ag, iirl rov dvaQivTOQj 
iTrwvvfjUrfVf i. 14. /. iwl tovtov (tov 
Tvporfvov^TTfv iirwwfiirivTrotevfjLivovc 
ovofiaoBrjvai Tvporfvovgy i. 94. /. 
IleXeia^ec /lOi ^KOvai KXrfdrjvai eVi 
Tov^tf 3i^ri etc. ii. 57. a, eifuiTa fjti- 
Xava ibopiovoif e^' <3v Kal rac irrwvv-' 
fdoQ exovoi, iv. 107. eVi rov cireoc 
TOVTOv ovvofia r^ verfvioKt^ iyeveTO, 
iv. 148./. e?ri tovtov tov ovpeoQ (rov 
"ArXavTOc) oi dvOpfMnroi oiroi irrwvv" 
fioi iyivovTO, KoXiovrat ydp^ATXav" 
rec, iv. 184. /» Ntffaioi icaXeoi^ai 
iTnroi iiri rov^e^ vii. 40. m. iKaXeovTo 
^AOdvaroi ivl TovBef vii. 83. a. ivl 
rovrov r^ X^P^ ovvofia yiyove *A<pi' 
rai, vii. 193./. £ni 

Quemadmodum vero partieula 
oOev, quam in eamdem sententiam 
ac iir oTov usurpatam iv. 45. a. 
vidimus, proprie idem valet ac dx 
o3 vel drr otov^ sic ubi de Origine 
aut Occasione Nominis vel Cogno^ 
minis impositi agitur, subinde loco 
prcepositionis irn etiam dwo apud 
eumdem Nostrum reperitur. aVoyo- 
VOQ Avhovy drr orev 6 Irffw^ AvhtOQ 
iKXijOrff i. 7. tn. nii//a librorum va- 
riatione nisi quod aVo rev, pro aV 
oreVfScribunt nonnuUi, Sic ^AfifiiavtoL 
drro Tovhi o^ n^v eirtawfiirfv ircotrf^ 
oavTOt ii. 42. m. /. consentientibus 
libris, Ubi nunc eVi rov Odoov tovtov 
t6 ovvofia eaxe Uyitur^ vi. 47. a. 
ibidemolim drro rov G. edebatur prcB' 
euntibus pluribus MSStis. Denique 
iv. 45. {ubiplus sexies repetitur hcec^ 
de qua agimusy formula) postquam 
inter eV^ et drro Jluctuarunt scripti 
librif ad extremu^ in aVd rev (ati^, 
quod eodem redit, drr orev) Ka\ rrjv 
iv^dpBtat il>v\rfvetc.conseniiunt, uno 
Arch. excepto, qui hic «V orev prof^ 
fert, quum antea constanter dvo ex- 
hibuisset ; deinde vero ei firj aVo r^c 
Tvpirfs elc. communi conserisu prcP' 
ferunt omnes. 

7) Pro eo, quod magno librorum 
consensu v. 89. a. legitur, err Ai- 
yiwirac ffrpareveirOai, Con tra ^gine- 
tas suscipere expeditionem, codices 
Arch. et Vind. eV Aiyivrfc prcefe-- 
runt ; quam scripturam ** saiis com' 
mode^* habere judicavit Wess. et in 
contextum recipere non dubitavit 
Schcef Ego vero, eV Aiyivrfv aut 
irr Aiyivyfacile probaturuSy eVi ctim 
genit. ista notione constructam nus- 
quam nec apud nostrum, nec apud 
alium scriptorem, memini reperire, 

II. '£?ri cum Dativo casu con" 
strucia apud Nostrum hosce signi» 
ficatus hahet noiabiliores : 

1) In loco, vel Super. icXty/oovxovc 
€7ri rjf X*^PP Xe/TTOviri, v. 77. m. ijolc 
re ^tiiJMtve, koI iyivovro int rf 
dtcpwrrfpif tov ovpeoc, vii. 217* a. 

2) Ad, Apud, Juxta. airoOayoVra 
eOa^ev ivrl r^ot Ovprftrt, Ad fores, EIII £ni Prope fores, iii. 16. /. ubi quidem 
ipdvpriaihabentnonnulli. Oefjntricvpriy 
rrjy iwlOepfiia^PTi^nroTafif, Ad Ther- 
modontem fluvium, iv. 86. m, 
(^Alibi vwep voraftov aitf puto de 
urbe quam Jiuviua mediam perfluitf 
May prfffiri ri virep Maidvhpovworafiov, 
iii. 122. fl.) (miXac ItrTti^rt Mo iv 
avTft scil. Tf Botnrop^f Ad Bospo- 
ruiHy in ipsa ora illius, iv. 87, a. 
ubi quidem teneri iv avrov in eam- 
dem sententiam potueraty ut supra 
monui sub '£irl cum Genit, num. 3. 
Ubi de Sinope urbe loquitur Nos- 
ter^ ait 'Stivwrriv ttJ v iv {non irn) £v- 
^dvw rrovT^y i. 76. a. et ii. 34. b, 
scilicet, quoniam in peninsula con- 
dita est qu^ in Euxinum pontum 
excurrity ut docet ipse iv. 12. ecn 
iir avrri (r^ XaKtaviKri) vrjtrog cViiccc- 
fiivri, vii. 235. a, vertunt^ Adjacet 
illi insula: rectius tamen dixeris 
fortasse, Ex adverso illius sita est, 
Opposita iili est insula. Sic 'Y^piriv 
rrjv iirl lIe\oirovvij<r^i iii. 59. a. 

3) Contra, Adversus. fiadwv ra 
rrouvfuva irr ewvT^f i. 61. m. rrdv 
(jcajcov) €7r' avry firi\av<M>fxevriy\y . 1 54. 
m. t6 rrdv firi^^^avijaatrdai cV* Aiyinf- 
ryffij vi. 88. a, iirl <r<lU<Ti e^ovra^, 
Adversus se tendentes, vi. 49. m. 
trvvKrrcLgTOVQ ^ApKa^ac CTri rrj liTrapri;, 
yl,7 ^.a.ncivT^avJleXorrovvri^riitfv <rvvO' 
fio<rclvT<itviTri<roi,yii, 235. f, dvofiev^f 
ivl T^ ncp(r/7, Sacra facienti adver- 
8us Persam, ix. 10. /. (quo sensu 
alibi cum Accus. v. 44. /.) Huc 
jEm. Portus refert etiam illam lo- 
cutionemf oq iiri dvyaTpi dfxriTopi 
eyrifxe ahXriv yvvalKa^ iv. 154. a. 
quasi ibi irri Ovyarpi idem valeret ac 
irrl KaK^ dvyarpoQ. Parique ratione 
Barnesius simillima Euripidis verba 
{Alcest, 372 seq,) firi yafxtlv aWriv 
.iraTe yvvaiK i<f vfuv, interpretatus 
est, NuUam aliam ducturum um- 
quam uxorem In vestrum dam- 
num. Percommode vero apud Nos* 
trum loc. cit. teneri poterant VaUce 
Latina : Amissa uxore, induxit 
filiae novercam : ac fortasse utro- 
que loco, quum agatur de Mortua matrCf prdepositio iirl similiter intel- 
ligi debet ac in iUa formula irrl 
rraitriv Te\tvTq,v. Immo vero, quo- 
niam {ut post Hemsterh. ad Dial. 
Mort. vii. 1. Hermannus docuit ad 
Viger. Adnot. 3, 91-) etiam dici 
aliquis potest i^rjv iwl rrai<riv, nempe 
Vivere liberos babentem, <l>evyeiv 
iwi reKvoiQy Exsulere relictis liberis : 
sententiam Herodoti l. c. haud male 
expressisse videbnr, sic vertendo, Is 
quum flliam haberet matre orbam, 
diam duxit uxorem. 

4) Post, tam quoad Tempus, quam 
quoad Z^cum. Sic irrl tovt<hq, Post 
haec, et Post hos, A tergo horum. 
Nonnumquam etiam, nuUo respectu 
habito vel Temporis vel Loci, {per- 
inde ac rrpoQ cum Dativo) Prseter 
redditur, Sic i. 45. a. iir iKeivrf ry 
<rvfx<lMpy JEJm. Portus Prteter illam 
calamitatem interpretatur ; at ibi 
pariter proprius significatus Post 
locum habet. cV* i^epya<rfxevoi<ri, Re 
peracta, iv. 164. m, Not, viii. 94. 
/. ix. 77. a. avrri BiavroQ yv<afxri iirl 
die<l>6apfX€v<H<n "laiflri dupUciter in- 
teUigi potest, sive Haec fuit Biantis 
sententia postquam perditae res lo- 
num fuere, sive Haec fuit Biantis 
sententia De lonibus, (super loni- 
bus,) postquam perditae illorum res 
erant, i. 170. m. f. 

5) Ob, Propter. cVi /li/i; air/i;, i. 
137. a, idem valet ac fxt^Q alririQ. 
eveKa ibid. paulo ante, Sic etiam ubi 
in Latino sermone Ablativum casum 
ponimus absque prcepositione ; ut 
iKirXayevTaQ ctti t^ ytvofxev^, Per- 
culsi hoc facto, iv. 4. a, cV* ^ ov 
arroXofiev^ fxdXi<rTa rrjv t^v^ijv a\- 
yflVctc, iii. 40. /. et 41. a, 

6) De, Super, Quod ad hoc vel 
iUud spectat. ixpri^rriptdiovTO iiri rri 
'ApKa^iMtv x<ipri, De Arcadum terra 
consuluerunt oraculum, i. 66. m, rov 
OVK 6<riOv TTOievfxat iirl rotovT^ rrpijy~ 
fxan (In tali re, Ubi de re hujus- 
modi agitur) i^ayopevetv Tovvofxa,ii, 
1 70. a. TiovTo irroiri^re tq koX iirt ti/ 
OvyaTpi, Idem fecit quod etiazn 
Quoad filiam (Intuitu filiae, Ubi de filia agebatur; rectlus Latine, 
quod et in filia) fecerat, iii. 14. m. 

7) Pro iirl TovrtJ ^i aut cVJ rov^ 
Toigy ubi iirl sonat Post, Pr«ter, aut 
etiam Super, elliptieam formulam 
ivlliamatNoster^ riKovaav^^XKi^viav 
dpiffra AiytvfJTai' cVl ^c, {sciL rov- 
roiCy Post hos) 'ABrfvalot, viii. 93. a. 
'nXelffrov iOvoc nipaac alpesro' ini ci, 
MijEovQf viii. 113./. 'ii^ovrOf Trp^rog 
fiiv 6 ^ihoviOQ fiaffiXEvc* fJLerd ^i 6 
Tvpiog* ivi dif ^Wotf viii. 67. /. elc 
fiiv Kal irpwroc (ayoiv), — eVi ^c,— 
fierd Sc, — cVi Bi, ix. 35. m, Hinc vii. 
219. a. ubi, loco vitiosce scriptuns 
iTctlhi noscum Scheef, iTeirev posui- 
muSf Jumd dubie IttI ^i (Deinde 
vero) erat corrigendum. Eademfor^ 
mula iirl dc vii. 92. a, non Postea aut 
Deinde, nec Super, sed Praeterea, 
Insuper, sonat, At vii. 75. a, cVi 
?£, {scil, iir\ toIq Kiddiffti Super tuni- 
cis) ieipdg irEpiftEpiKrffiLvoi irotKiKaQ, 
Rursus fVi ^c, (^scU, iirl rolg icaXa/i/- 
voig oiffToJg) ffiltjpov ^v, Super telis 
arundineis ferrum erat ; i, e, te]a 
arundinea ferro erant praefixa, vii. 
65. iiri M,(^scil. iirl toIq ro(occ)i:aXa- 
ftivovg oiffTovQ el-)(pv, Arcubus impo- 
nenda habebant tela arundinea, 
vi. 69. a, Et mox ibidem, cire Bi 
(scil. irrt ralg ai^^aic) iccpac BopKa^oQ 
iTrrjv 0^1/, Lancea cornu dorcadis 
acuto erat prseiixa. 

8) 'Eirt rowV^, Hac conditione, 
Hac lege. ctti tovt^ vTTE^iffrafiai rrfQ 
dp^rJQj cV ^ re (^lon. pro i^ ^) vir 
ov^evdQ vfxitov ap^oftai, Hac condi- 
tione — ut, iii. 83. m, et mox, ffvv- 
ej^tapeov oi c{ cV) rovroiat, ibid. /. cVi 
Xoy^ roi^e rdZe vviff^Ofiai, irc ^ 
TJyefKavrtav 'EXXiJvwv c<ro/iac,vii. 1 58. 
/. ij ^taXXayi; ff^i eyeveroeT ^ re ^ei- 
vovQ ciXXf^Xoi^rt c?vac,i.22./. cttc rolffde 
KaraXXd^avreQ, eir ^re ^lxnoKpdTei 
Ka fjiaplva v ^vptfKOvfflovQ wapadovvai, 
vii. 154./. ca^c BeKeffdairovQ Mcvwac 
cV oTffi BiXovffi ai/roc, iv. 145. /. 
eBeXovreQ eirl Tolffi avrolfft e\vai roiffi 
Kal Kpoiff^ ^ffav vTificooc, Volentes 
eisdem conditionibus imperio il- 
lius esse subjecti, quibus Croeso Eni 

paruerant, i. 141. a. irpoc rotirowc 
opKiov KvpoQ ewotffffaro eir olffi wep 6 
Av^oc, 1. 141./ ()/ioXoy 170^0 vroc ivl 
rovrotffi HeifftffTpdrov, i. 60. a, et 
ibid. paulo ante, ei fiovXotro ot rrfv 
Ovyaripa ixetv yvvalKa erri rij rvpav- 
vih, Hac conditione ut regno poti- 
retur. cV ov^evl, Nulla conditione, 
NuUo pacto, iii. 88. »1. / 

9) Rursus 'Eirc rovr^, In hoe, 
vel Ad hoc, id est, Hoc consilio, 
Hunc in finem, Hujus rei effici- 

. endae caussa. erFl Kaxf dvBpiirrov ffi- 
BrfpoQ dvevprfrai, In perniciem homi- 
nis inventum est ferrum, i. 68. m. 
ffvK eirl rovr^ irXcovrcc, Quum non 
hoc consilio navigassent, i. 59. a, 
(tibi alii quidem irrt rovro, nempe ex 
scholio,) iir f cWaXi? irroiee, V. 45. a, 
ubi vide Var, Lect. eirl \vfirf, Con- 
tumeliae caussa, ii. 121, 4. / Not. 
iii. 1 14. a. c^i^crav, (avTov)irrt6avdT^, 
Vinxerunt illum ad supplicium, 
i. e, Supplicio destinatum, capitali 
poena adficiendum, ix. 37. a. /117- 
■XavcSvrac iTrlr^ Karo^^^avrov) wpfjy 
fia evrfdeffrarovy Ad illius reditum, 
Hoc consilio ut ei reditum patefa- 
cerent, i. 60. a, m. rralBaQ cc 2!a|t>^cc 
i^vefjLxf/e iir iicrofi^, Pueros Sardes 
misit ad castrationem, Castrationis 
caussa, Castrandos, iii. 48. m. et mox 
ibidem, irvdofievotoi ^utotrovXoyov, 
iir oJfft dyoiaro cc ^pCtQ, Postquam 
Samii cognoverunt dua caussa 
(Quo consilio, Quem in finem) iUi 
Sardes ducerentur. Huc referri 
posset formula rrapaXafitav Iwl ^ttvlrt, 
Kokeet irtl ^tvirf, si itascripsisset He- 
rodotus ut olim iv. 154. editum erat : 
at iirt leivta (in Accus.plwrali) scrip- 
sisse auctorem ostendimus in Var. 
Lect. ad iv. 154, 19. et\. 18, 5. 

10) ctt' ifiol, irrt ffoi iffrt, Penes 
me, Penes te. eV ij^cv cVrc rfvZpaKo- 
UffQat vfiiaQ, viii. 29. b. 

III. 'Etrl cum Accusativo casu. 

1) Vulgatissmo usu signiflcat Ad, 
In, Super cum Accusat. Quo dc 
%su pauca qucedam paulo rariora hic 
notasse sufficiat. ^yov clvtov cVJ tu 
Koivd Tuiv BafhjXtaviwV KaraffTaQ Bi 

B B £ni £ni €7r avrdf Coraxn senatu constitutus, 
iii. 156. m, (ndc iirl ro avve^piov» 
Stans ad introitum concilii, viii. 
79. a. eV^ <rv/jul>ofiiijv IviTrtaE^ vii. 88. 
a, idem valet ac ig tnffjul>oprjy, In 
calamitatem incidit. inl rd Kpdvta 
Xo0ovc cVi^ceordai, Adligare (Impo- 
nere) galeis cristas, i. 171. m. De 
formula napaXafiiiv vel KoKitiv inl 
lelvia paulo ante dictum est. Tri/ixctv 
eVl vZiap^ Ad petendam (adferen- 
dam) aquam roittere, y. 12. m. 
tlr ivl t6 Kuiag cTrXeov, Ad peten- 
dum vellus, vii. 193. b. Sic in 
Vit, Hom. 17. m, loco vulgati inl 
^vXov TrXeiv utique iirl £u\ov scriptum 
oportebat, quemadmodum ibid. cap, 
6. a, recte JcaraTreTrXevjCb)^ iiri airov 2e- 
ffifur. ^yt Tovg 2rapri?frac iirl t6 ^e- 
£i6v Kipag, Duxit in dextrum cornu, 
ix. 47- /. de Motu in vel ad locum. 
Sed iir\ ^efia, in dpi<rrtpd Situm «»- 
dicanty qua notione etiam Latino ser- 
mone perinde et Ad dextram, et A 
dextra dicimus, Vide supra in 'Api- 
crrtp^Q et ^dtVOQ^ Sic iiri rct crepa y, 
74. m, f, non In alteram partem 
significaty sed In altera parte, Ab 
altera parte. PorrOj ubi de Mensura 
agitur tabularum aurearum, quas 
Croesus Delphico deo dedicavitt iwi 
fAoxpoTtpaiscil, fjiiprf) significat direc- 
tionem In longiorem partem, In 
longitudinem ; inl rd fipa\vTtpay 
In breviorem partem, nempe In 
latitudinem ; vypog vero Crassities 
intelligiturf i, 50. a, m, ibique Not, 
iir dfK^Ttpa voitDv, In utramque 
partem cogitans, Ke ia utramque 
partem deliberata, yiii. 22. /. eVi 
fiaXKov et ivL irXiov vide in MaXXov 
et IlXeov. 

2) Contra, Adversus aliquem ire. 
OTpaTtvtaQai iirl Av^ovq, i. 71. /. 
trrpaTtvtiv eVi tovq UipaaQf i, 77. /. 
e^Xdffci eVi 2dp3ic, ibid. iaTpartvaaTO 
iicl HipaaQy i. 90. m, 1 02. a, et m, 
156. /. eVl "ItavaQ aSXov irifiirtiv 
arparriyoVf i. 153./.7rv9d/iei/oc dy^ov 
tlvai aTpar^v eV ecuvrdv idvra, i. 
157« a, Et sic frequenter alibi, 

3) 'ETTt 'xporov, Per aliquod tem- pus, Aliquamdiu, ix. 22. a, eTri i^ 
lifiipaQf Per, Intra sex dies, vi. 101. 
/. tvhaifiovtjaav in tTta irivTt, iii. 59. 
a, iirl Aaptlov — iyivtTO irXito Kard 
r^ '£XXd^i { 67ri Cijcoo^i dXXac yevedc 
rcic 'Jrpo Aaptiov ytvofiivaQf Per vi- 
ginti alias generationes, vi. 98. m, 
6 fxiya itXoxftruoQ ovk oXfinaTtpoQ iart 
Tod ctt' ^fiipriv i\ovTOQf Cui victus 
suppetit In diem, i. 32 m. Sed ii. 
181. m. pro eo quod consentientibua 
libris editum erat iir tKtlvriv rjjy 
vvKra, cum Schcefero vv iKtlvr\v r. 
i^vjcra corrigendum putavi, 

4) Nominibus numeralibus *£7rc 
adjici videtur ut alias EIc, et in 
Latino sermone Ad. Babylonica 
terra ita frugum cerealium ferax est 
ut reddat eirl ^iajcdaia, Ad ducena, 
nonnumquam etiam eTTi TpitjKoaia, 
Ad ter centena, i. 193. /. Pro irrl 
KOivd, quod olim i. 216. a, edebatur^ 
rectius nunc iviKoiva legitur, Pro 
ircX rriv '£XXd3tt, quod libri omnes 
praferunt, ix. 95. a, ex doctorum 
virorum conjecturainaav rrjv ^'EkKd^ 
posuimus : videndum vero ne tn 
eamdem sententiam teneri potuerity 
debueritque adeOflibrorum scriptura ; 
ut nempe ivX Trjv *EKKd^a valeat 
Passim per Graeciam. 

IV» 'EttI cum Adverbio fidXXov 
vide sub vocab, MdXXoi', num, 6, 
De formula eVi irXeoi' vide Not, ad 
vii. 42. a. 
'EarifialvtiVf 1) Intrare, cum Accusat» 
Tiiiv av ivi(Mu)fuv yrjvj Q,uorumcum- 
que Intrabimus fines, vii. 50. /. 
Cum Genitivo construetum significat 
Intrare hostili consilio, Invadere. 
drrrfyoptvov fxri ivifiaivtiv Ttav ai^tri^ 
ptjv ovpwv, iv. 125. m. ubi continuo 
deinytl TrtipijaovTai iafiaXovTiQ eadem 
sententia. 2) Conscendere, navem^ 
murum : iiri vrj^Q <l>oiviaarfQ iTrifidQf 
viii. 118. a, iirifirjvai eVi Trjv v^a^ 
viii. 1 20. /. (pro quo est iafiaivtiv cc 
rdc vfjaQ, viii. 83./.) Post pertina^ 
cem oppugnationem postremo iirififi^ 
aav ^Adrfvawi TovrtixtOQy Inmurum 
adscenderunt, In mururo evase- 
runt, ix. 70. a. m, 3) eV* i/XeVrpw £01 

l^cjSavfa, Vit Hom, cap. 33. nde 
infra in^HXeKrpov, 

Perperam olim evijirioav edehatur 
vi. 83. a, pro iiriiftriirav, 

'E7ri)3aXX£tv, 1) Insuper {aut Post) 
conjicere. eunrrov €7re/3aXe ec t6 trvp, 
Se ipse post illos {ant Super t7Zo- 
rum cadaverd) in ignem conjecit, 
vii. 107. /. ubi alii quidem vulgo 
itreftaXe. 2) Imponere tributumf poe- 
nam et similia, eirpritraov Trap cica- 
CTwv ro eKaaTOig iwifiaXoVj i. 106. a. 
«6» vide Var. Lect, et Not, fvyrlv 
iirtfia\(av kwvr^ ix Aafceoaf/iovoc, vii. 
3. a. £irt/3dXX€£ Tov ^aKTvXtov, Inpri- 
mit annolara, ii. 38. /. 3) Pro eo 
quod alii dicunt tvvto fxoi cxi/3aXXci 
aut ifj(A iirifidXXei Troielv rovroy Hoc 
mihi incumbit, Ad me pertinet fa- 
cere hoc, (conf, Lexic, Polyh, voc, 
eTTiPdXKeiv num. 6.) Noster usurpat 
nrc/3aXX£c ifjie iroielv tovto, Sic, rovc 
AeX^ovc iwiftdXXe reraprrifwpiov rov 
futrBwfiarog 7rapa<r)(eiv, ii. 180. m, 
ubi verhum c7rf/3aXXe non tamquam 
regens Accusativum casumt sed tam^ 
quam ahsolute positum intelliffi de^ 
behit : nisi omnino suspicari liceat^ 
toIq AeX^tc scripsisse auctorem, 
Alibi certe eadem notione usurpatum 
hoc verbum, haud secus atque alii 
scriptoreSf cum Dativo cttsu construit 
Noster : fwpiov otrov avroltn iire^ 
/3aXXe, vii. 23. m, f, 

Hinc To iirifidKkoVf scil. fiepog, 
Rata pars, Portio quae alicui obve- 
nit vel quae ad aliquem pertinet. 
aTToXaxoJ^f C rwv KTrffidrbiV ro eVi/3oX- 
Xt>v, iv. 115. a, pro quo paulo ante 
aiebat dTroXa^ovres rwv KrrifidTuv ro 
fjtepocy scilicet ro eVc)3aXXov fiepo^, 

^Evifiamg, ioq, ij, Adgressio, Invasio, 
Actio quae alicui corant-judice in- 
tenditur ; qua notione Hyperides 
orator rrjv ^Uriv, teste Polluce ii. 
200. iirifiatrlav dixit, Sic vulgo ver- 
ha illa Herodoti vi. 61. a, Sid irprjy- 
fia TOiov^e irrlfiafriv ec avrov ttoicv- 
fjtevos, prceeunte Laur, Valla inter- 
pretantur, Ob hanc rem intendens 
in eum actionem. Equidem eV//3a- 
iTiv hoc loco Aditum, id est Ansam EHI 

et Occasionem intelligeham, qua 
quis utitur adversus aliquem. Rec- 
tius vero etiam fortasse Fundum 
sive Fundamentum interpretaheris 
cui aliquis Insistit, id est, Argu- 
mentum quo quis Nititur : qua no* 
tione paulo post (^^i, 65./.) eadem in 
re verho imPareveiv utitur Noster, 
rovTov imfiaTevwv rov fiiifJLaToc, Huic 
verho Insistens, Hoc verbo (tam- 
quam fundamento et argumento) 
nixus. Similiterque Appianus, fre» 
quens Herodotei sermonis imitator, 
ipso vocabulo '^iPatric usus est lih, 
i. de Bell, Civ, c. 37. uhi ait, ol ctt- 
TTcTc iirifiaenv cc ffvKo^vriav tiHv e^- 
Bpdv t6 voXirevfia avrov ridefuvoi, 
Equites Romani instituto Drusi 
tribuni pl. tamquam Argumento 
et Fundamento usi ad calumnian- 
dos suos inimicos. De vario usn 
hujus vocahuli, prceter ea quce ah 
H, Steph, adnotata sunt, consuli 
potest Lexicon nostrum Polyhianum 
et Concordantice Grcecce Vet, Test, 
e quihus {quod ohiter moneo) disci' 
mus, Hesychianam glossam TLpoQ 
iwifiafrtv spectare ad lihrum Sapient, 
XV. 15. 
'E7rtj3arevetv, 1) Insistere. Vide sub 
vocah, ''E^ifiaaiQ, 2) iinfiaTeveiv rov 
ovvofxaroQ tivoq, Nomen alicujus In- 
vadere, id est, Usurpare, Falso sibi 
vindicare. iirifiareveiv rov ^fiep- 
^coc ovvofxaroQ, iii. 63. /. et vocab, 
ovvofiarog suhinteUecto, imfiarevwv 

TOV OfiWVVflOV 'ZfJLephoQ TOV Kvftov, 

iii. 67. a, Rursus, iin^Tevuiv tov 
"Evriviov ovvofiaroQ de eo qui Euenii 
nomen ita usurpavit, ut se filium 
Euenii falso praedicaverit, ix. 95. 
3) i, q, iTifidrriv elvac, Nave vehi. 
imPdTevov eVl Tovriufv riSv veCtv, 
vii. 96. a, 184. a, 
'E7rc/3aTi?c, ov, 6, Vector, prcesertim 
Qui navi vehitur, Miles classiarius. 
01 rriQ *ApyovQ €7rc/3cirac, Argonautae, 
iv. 145. a, 6ku)q tovq iirif^raQ orr- 
Xitreie, vi. 12. a, (uhi irrifidTat di- 
serte distinguuntur a vavraio) vii. 
100. /. r«v €7rc/3ar€wv tov KaXKnrTev- 
ovra.vii. 180. x**'^'^ ^**'*' im\wpiu}v £ni Eni iviPaTiuVf vii. 184. a. viii. 118. m. 
ix. 32. m. 
'Eiri/Jifroip, opoct 6, Qui eqtto vehitur. 
itrifiiiTopeQ linTwVf Vit, Hom, 14. a. 
m. in carmine. &ic Odyss. 2. 262. 
*£7ri/3o^K et 'ETTifiodffdaiy Adclamare, 
Inclamare. ti de firj iiri(iioaoyTaif 
(contractione lonicay pro iinfioritTov- 
Tai) V. 1. m. ubi de Clamore bel- 
lico. Alibiy Alta voce implorare, 
Auxilio vocare. Kpoltrov iTnfiiiffa" 
irdai, {i.q* iTrifioqfraaBai) tov 'AtoX- 
Xwva iTrucaKeofuvoVf i. 87* a. riiv a\- 
Xf}v oTpaTirjv iirt^ii<ravTOy ix. 23. a. 
*Eirifiorf6eeiVf Auxilio venire. KeXevov- 
Tac o<^ iTrifioTfdeeiVf vii. 207. /. ij 
aXXi; orpaTirj iTrefiorfiee^ iii. 146. /• 
Et facta contractionCf AoKpol a^i 
iirefiijdeoVf viii. 1. /. 14. o. eVe/3al0i}- 
aav, viii. 45. 
*Eiri(iov\eveiv, seq, Infinit, Agitare 
consilium, tovc ^i eVc/3ovXevciv, tov 
^Aplova iKlia\6vTac e\eiv to. '^rifxaTa, 
i. 24. a. iin(iov\evovTac im\eipri<reiv 
{iT(^(n\ vi. 137. /. Cum Dativo 
rei, Meditari, Moliri. Trvvddvofmi 
iTn$ov\eveiv tre irpriyiiatn fxeyaXoiaiy 
iii. 122. m. ubi in bonam partem, 
Magnas res moliri. Cum Dativo 
pers. et Accus. rei : i/ioi KafijivtTric 
€Vt/3ovXcvet OdvaTOVj iii, 122. m. f. 
iTre(iov\evov ddvarov ^pdm* im- 
/SovXevovrcc ^c (J^ ifKivepol iyivovro, 
viii. 132. a. 
^EiriyafjLoCi ov, o, fj, Nubilis» Nuptiis 
maturus, sive Nuptiarum cupidus. 
oaoi ecTKov iviyafjiOiy i. 196. m. De 
virginibus loquens ibid. a. wapSevoi 
ydfiu)v ijjpalai dixerat. 
'Bmylvecrdaif 1) Post nasci, Post ve- 
nire. oi iinyevofievoi tovt^ ot)^tffro(, 
ii. 49. a. tHv iinytvoixiviijv eveKa dv- 
BpbiKutv, Posterorum caussa,ix.85/. 
2) Supervenire, Ingruere, Acci- 
dere. vvj iveyiveTO, viii. 70. a. 
ir\<iM]vai avToltri yeifii^v re jcat vZ<ap 
ireylveTo, Navigantibus tempestas 
et imber incidit, viii. 13. m. imyl- 
verai a^t Tepea, viii. 37. m. 
['ETrtypa^ctv. Perperam olim cVtypa- 
^VTiav editum eraty pro imrpaj^v 
Tii^Vy ii. 121y 1. a.] '£ir/y/9viroc, ov, 6, ij, IncurvuSy Ad- 
uncus. irpoaiinrov iiriypvicov, ii« 76. 
a. de rostro Ibidis avis, 
*Ein^a\l/i\eve<r6ai, Liberaliter offerre, 
Concedere,£xhibere. rac etavriiv firf-^ 
ripac Ka\ dheK^dc cirt^aif/tXcvo/icOa, 
V. 20. m, /. vbi pro co, quod pluri^ 
bus verbis in Versione LcUina posui, 
velim Vailce tenuissem interpretaiio- 
nem, Nostras ipsorum matres et so- 
rores liberaliter vobis exhibemus : 
nam potest quidem prcepositio irrl vim 
adverbii Insuper adjicere ; sed, ple- 
rumque etiam ahsque accessoria illa 
notione usurpari hoc verbumf saHs 
declarant exempla ab Hemsterhusio, 
a Wess. ad Herodoti locum laudato, 
congesta. Similiter verbumimh^vai 
non semper significat Insuper dare, 
sed frequentius etiam simpliciter, 
Dare, Tradere, Donare. 
^EandeeiVy Superne Adligare, Impo- 
nere, Superne adfigere. iirl rd Kpd^ 
vea \6<l>ovc iiriBee^rdai, i. 171. a. m. 
^EmUeiv, Carere, Indigere. TerpaKo- 
aiac fivpidBac, imdeovaacifrTa ^tXta* 
Siiov, Quadringentae myriades, qui- 
bus desunt septem milHa, vii. 28. /. 
'£7rt^ct«:vvvat, f. q. simpl. ^cticvvrcu, 
Monstrare, Ostendere. Sic vi. 61. 
/. CTTt^cticvvy^ai et imdel^ai ait^ pro 
quibus paulo ante, et paulo post, 
simplex Sel^cu posuit. {Ibi Sch^B" 
ferus lonicas formas imhel,ai et li^ai 
Herodoto tribuit, quas alibi fre- 
quentat Noster, sed h. L veteres 
libri omnes ignorant.) Jovem, aiunt 
^gyptii, quum Hercules petiisset ut 
ei se conspiciendum daret, praetento 
arietis capite ol ecifvrov eVt^cfat, Se 
illi ostendisse, ii. 42. m. ^do^av eirt- 
^{ac Trjv *£XXa^a rotert nejooi^o^t, iii. 
135. a. ubi paulo ante (cap. 134./.) 
in eamdem sententiam 3c{at eKaara 
Trjc 'EWdBoc dixerat. 

Etiam in Medio notione Transi- 
tiva positum reperitur. cjccXevc tovc 
Zopwftopovc imteiKvvirQai (avroio^i) 
iravra re rov mi^ov ^rrpaTOV Kal Trjy 
iinrovy vii. 146./. 

Notione sequioribus scriptorUms 
usitata verbo 'J£,mhiKvvaOai usus esi EOI EHI 

auctor VitcB Homeri cap. 12. a. rd Cognilus.OeXflDi^/iiieWBiiXoccIvairoi- 

€7r£a ra irEirotiy/icVa avr^ iiredeiicwTOj eri "EXXi^o'!, Nolens Graecis manifes- 

Carmina sua Ostentabat, id est, tus ease ; id est, Nolens consilium 

Coram auditoribus recitabat aut suum cognosci a Grsecis» viii. 97* a. 

canebaty specimen artis suse edi- 'Ewldrifjiog, aut *Eiri^fiiOQ, ov, o, 17, In 

turus. Conf. ^Eirihiig. urbe vel regione aliqua habitans, 

iwt^eikVviTo pwfATfg otrov el^^^pv fU" Inquilinus. To7tri ^* dv iunn (in op- 

yitrrov ed, Schaf, cum MSS, non" pidis ^gypti) cVi^iy^coi efiwopoif ii. 

nullis vii. 223. m. /. ubi nas cum 39. «n. ubi iiriBfifjnoi ex probatis 

aliis dictldKwvTo tenuimus. MSStis adscivimuSf alii vulgo inihri' 

'Eari^eiiiQt vide 'Eir/Sc^ic* fwi, 

['Eiri^e^ioc, Dexter, tamquam voca- 'Evi^iafkUveiv, Post alium transire. 

bulum Herodoto usitatum profert Zia^vriav tovth^v tov TdvdLv, oc 

Mm. Portus, provocans ad *' ra nep9aie?riSia/3aKrcce^/taiicovyiv. 122. 

eVi^e^ia, subintell. ')(japla, Loca ad /. e^Qri ic Zdicvvdov ^iafidg' iinha- 

dextram, vi. 33. a,'* — At ibi divisis l^vTeQ^eoiAaKeSaifWvioi,yi,70.a.N. 

vocibus iTTi le^id scriptum oportwt. *Ewi^iayivw<rKtiv, Recognoscere. ra S' 

Etiam Wesselingius quidem, ii. 93. dv v7}<l>ovTec 9rpo/3ovXev0^aivrai, fiedv- 

m. (ubi conf. Var. Lect, et Not) et oK6fjievoiiwihayiv<ii<rKovai,i.l33.extr. 

iv, 191. a. una voce, sed ea acuta, 'ETTi^iatpeto^ai, Inter se dividere. exi- 

eVt^eJta ediderat ; at idem Vir doe- BieXofievoi rac irdXtc ivopdeov, v. 1 1 6. 

tus, ubi ad vi. 33. pervenit, rec- extr. 

tius divisis vocibus ivl ^e^id scribi 'EinBilovaii notione intransitiva, Per^ 

inteUexit. Vide Var. Lect. et Not. gere, Progredi, Augescere. rjv ovrta 

ad vi. 33, 2, et redi ad voc Ae^idc ij x^P*? '^^^^ \6yov imhlol iq vi/^c, 

supray suo loco.'] ii. 13. m. 

*ETrihliQ, lOQ, 1}, {lonice i. q. 'Eirihei- 'Ein^iiriadai, non 'Eirt^tCeo^flat, Quae- 

^tc) proprie Demonstratio, vel Os- rere, Inquirere, Anquirere. eTrt^^- 

tentatio. Non nisi semel, quod no- fijrat t6 ivdevrev rifiiv 6 \6yoQ tov 

taverim aut meminerim, vocab. hoc Kvftov, oariQ iwv Trjv Kpoierov dp^v 

apud Nostrum occurrit, ii. 46. extr. KaTelXe, i. 95. a. ubi perperam olim 

TOVTO Iq iTrih^iv {alii olim iirihi^iv) eirtBt^erai edd, ri h' dv imhi^rifuvoQ 

dvdpioirtav djriKeTOj haud satis liquida woiioifxi ravra; v. 106. m. Conf. 

scriptoris sententia, Nos interpre- Ai^riodai, 

tati sumtts, Eaque res in omnium 'E?rt3t<tficei}', i. q» simpl. hnaKeiv, Per- 

bominum notitiam pervenit. Vide sequi. vi. 104. a. viii. 93. a. 

Adnot. ad l. c. Prceiverat nobis JEm. ^Tnlo^oQ, i. q. Tpoa^^KifioQ, didtur de 

Portus, GrcBca Herodoti verba his Re quae exspectari potest et debet, 

Laiinis reddens : " Hoc in homi- de eo Quod futurum videtur ; item 

num demonstrationem venit, id de Persona cui aliquid eventurum 

est, Hominibus innotuit, ita ut esse probabile est. rdh rot ef avTeiav 

omnes hoc indicarent ac demon- i7rihoia(sciLitrrl)yevi<r0ai,i.S9.m. 

strarent." iroXXoi iiri^o^oi navTO tovto ireiaeadat 

Notione sequiori cetate pervulgata elal, Probabile est multis hoc idem 

occurrit vocab. 'Eir/SetSic »» Vita esse eventurum, vi. 12. m. Xoytaa- 

Hom. 10. m. rCiv iirewv rrjv CTri^etf tv fxivovQ oara ^evyovrac iK rrJQ iraTpilog 

ifroiieTO. Conf, supra sub verb. 'Eirt- kaica e'7r/^o£a icaraXa/i/3aj/€i,iv. 11./. 

hiKvvtrdai adposita. N.ubi utique KaraXafifidveivscripsis- 

"EinhvriQ, (/o«. i. q. 'ETrt^c) Indi- se videtur Herodotus, scilicet oara ko,- 

gus, Inops. rw V irdvTiav iTnheveeQ iov- xd inihla itrrl KaToKafifidveiv avrovQ, 

rec, iv. 130. a. ubi alii olim iinheeQ. 'Evidpafieeiv, 'ETrtrpexetv, 1) cum Ac- 

'Eiria^Xoc, ov, d, ij, Manifestus, Notus, cusat. Hostiliter incursare. roc kw- Eni Eni /zoc irdffac ivihpafiov, viii. 23. extr. 
riy V x^P^^ vdffav ini^pafior, viii. 32. 
b, iirihpafit weBlov rrdv tamquam ex 
lib, i. citavit H. Steph, Conf. Lexic. 
Polyb, voc, 'ETTtrpfxciv. 2) Cum 
DativOy Adcurrere, et metaphoricej 
Inhiare, Cupide arripere. ovri iirt- 
^pafnav, irdvTa rd ^i^fuva iliKtrOj 
iii. 135. /. iV. ubi constructio verbo- 
rum in hunc modum intelligenday 
iMKETO wdvra rd didofxeva, ov n 
eTTi^pafjuav avrolQ. 

'ETtEiicfyc, ioCf d, i}, de Homine, Proba- 
bilis, Satis idoneus. ^ralc, rd fiiv 
ofXXa ivuiKTJQ, dif^wvog hi, i, 85. a. ubi 
Valla, Habilis ad caetera ; nos, 
Caetera quidem non ineptus. De 
Re, t6 fiirpiov kox KaXtag exov lonas 
^ETTiEiKetrraTov dicere, ait Gregorius 
Dial, lon, sect, 116. cui prceivere 
Glossce Herodotece ex libro ii. ij li 
Tplrri rCiv o^uiv, ait Noster ii. 22. a. 
(Tertia illarum viarum, quibus ra- 
tionem reddere volunt augmenti an- 
nui Nili) woWov iiruiKEardTJi iovtra, 
fioKitTTa €\p£v(TTai : Ubi Valla : Ut 
multo modestissima, ita longe fal- 
sissima est ; nos, Quum maxime 
speciosa sit, plurimum a vero ab- 
errat. ttoXXoI rwv BiKaiuv rd iwuiKi' 
trrepa TrpoTiOiaai, Multi praeponunt 
justioribus aequiora lenioraque ; 
^quum et bonum summo juri 
praeferunt. Usus hujus vocabuU 
complura ex variis auctoribus ex' 
empla collegit Kcen, ad Gregor, L c. 

'ETTieiiccaic, Modice, Sic satis. y; pO^a 
Tov \b)TOv iyyXviTtrei eTUiKibtc, Mo- 
dice dulcis est, ii. 92. m, 

^ETTUvai, {ah eifii, Eo.) 1) Contra ali- 
quemire, ol TLiptTai, wc elZov iTTKpavel- 
trav Twv ^Kvdiufv rrjv tmrovt iinfiffav 
{scil, iv avTfjv) etc. iv. 122. m. ubi 
mox ihi(i)Kov eadem in rc^eivwviiriov^ 
Twv TolfTi "EXXTyeri, Periculo immi- 
nente Grraecis, vii. 145./. heivoviTiov" 
TOQ ovdevog, vii. 164. a, rov (idp^pov 
Tov eiriovTa cirt TiJv^EXXa^a, vii.157. 
a,N, 177 -m, opiovTeg ZpofiiD cVtdvrac, 
vi. 112. a, l3o^ re Kai OfiiXtD iT-qitrav, 
ix. 59./. 2.) Advenire. cTrtovct roT.tri 
Tpetrlivripoiffi i^ e^pric vTravKrriaTai 01 vetarepoi, ii. 80. Hinc dfAa ^f^p^ 
ry imovtrrji, Proximo die (Postridie) 
prima luce, ix. 42. /. 3) Obire, 
Percurrere, Passim ire iperregionem. 
itrivovTO iTriovTeg \(uipovg rrjc *Ar- 
TiKfjc, (id est, itrivovTo tovq \tapovCi 
iwiovTec avrovc) v. 74./. Hac notione 
ex Reiskii conjectura ix. 95. correxi 
iwttiiv rrjv *EXXa'5a, pro eo quod erat 
iirl Ttjv *EXXa'^a, quod quidem ipsum 
fortasse, eamdem in sententiam, te^ 
neri debuerat, ut supra sub Prcepos. 
iiri cum Accns, num, 4, monui. 

'Evtivai, {lon, pro 'E^teVat) ab Irifu, 
1) Immittere, Mittere contra. vZtap 
Bepfwv iirrJKav iiri njv etrohov, vii. 
l76. /. iirrfKav t^ tTTparoni^^ rrjv 
tmrov, V. 63. /. iirrJKe rrjv tirvov iirl 
rovc^EXXtyrac, ix. 49. a. 2) Permit- 
tere, Concedere, Sinere. ovF, rjv 6 
AdKiov irririTOi dp')(eiv,i^fieT.c iiri^trofiev, 
vii. 161. m. f. ovhev iiriivTec olim 
edd. vii. 162. a.pro quo rectius nunc 
vTtivTec» ct rtc CTTCtiy trtjtt iwiXKeiv rdc 
fiaKpdc ovpdc, iii. 1 1 3. a. 3) Admit- 
tere maremfemince, ifrrteltrt rovc ovovc 
ratc iTTTrotc, iv. 30. /. Pro quo est 
locutio plenior, sed diversa verborum 
constructio iii. 85. /, ubi CEbares 
eTrrJKe (nempe ry» rov Aapeiov tmr^) 
dxcvflrat rijv iTTTrov. 

*E7rtivvvtrBat, Indui. 'xoXkov iwtitrrai, 
sive iirietrrat, Induta est aes ; Oper- 
culo aeneo tecta est, i. 47* extr. in 
Oraculo. Vide Var. Lect. et Not. 

'ETTtfectv, Effervescere. dKovtravri fioi 
rric *ApTa(idvtw yvw/Ltiyc TapavTiKa 
fiev tJ vcdriyc irceJ^etre, vii. 13. m, 

'ETTtfcvyn/vat, Praecingere, Inter se 
jungere {vide Lexic. Polyb. h. v.) 
Sectos arborum stipites intentis 
super Hellesponto rudentibus con- 
tinua serie impositos ivdavra avrtc 
iTre^evywov, vii. 36. /. ubi Valla^ 
Desuper innexuerunt; Wess. cum 
Gron. Superjunxerunt ; nos, Arcte 
inter se constrinxerunt. 

'ETTt^blctv, In vita manere, Superesse. 
el iTrii^wtre Kal firj dwiOave, i. 120. a. 

'ErtfwvvvVat, Praecingere, Succin- 
gere. Mulieres ^gyptiae in luctu 
discurrunt per urbem plangentes Efll 

pectora iTreZuffffjLiyai, SuccincUe ; at- 
que etiam viri plangunt pectora 
fVe4<i>47/i£Voi, Succincti, ii. 28. b. N. 

*Eirida\a(r<nogi Maritimus, Ad mare 
situs. rwy iiridaXaaaiijy ap^ei TaV- 
rii>v,Universas praeestoraemaritimsei 
V. 30. /. 

^EiriOieiv (nvi vel iiri rtya), Irruere. 
Koi p.iv iirLdioyra opwy, ix. 107. m. 

^ETriOetnri^eiy r^ rpiizoZi^ i. j. Btairii^tiy 
iirl r^ rpiir. Ex tripode oracula 
reddere, iv. 179. »»./. 

'EiriOrifjLa, aros, ro Operculum. x**^" 
Keoy iTriOrifJLa eVi6et£| i. 48./. 

*EiriOvfirjTrigf ow, d, Cupidus, Studio- 
sus. veufripwy epyuy iiriQv^rfrrjz e<i))'| 
yii. 6. a. 

'EjTiOvfiiri, ris, rj, Desiderium. en-idv- 
fjUriy eicreXeVai, i. 32. m. Et paulo 
post ibid. iiTidvfiiriy ey^elicai, Patienter 
ferre desidetium. 

l^EmdiovfLa^eiy. Pro dirtOuiVfial^e, iii. 
148. m. plures codd, eweOijJvfjLai^e aut 
erreOwfjui^e praferunt.] 

*EjciKaXieiy. l) L q. simpL icaXeeiv, 
Nominare. irreKKriOrifTay KeicpoTr/^ai, 
viii. 44. /. uhi eadem notione prcece^ 
dit verbum ovyofial^ofievoiy et sequitur 
iKkijOriffay. 

2)^EiriKa\eeiy€tiiriKa\ie(T0aif Ad 
86 vocare, Invitare. avrwy rdy 'xp^" 
fidrofy iniKa\eofJLiyitfyf i. 187. m, eVe- 
icaXeovro (avrovg) oi Kvprjyaloif Invi- 
tarunt eos Cjrensei ad cohniam in 
Libyam deducendamy iv. 159. m. 
Hinc Auxilio vocare. eViJiaXeVao-Oai 
rovc AiaxihaQ trvfJLfid\ovQf viii. 64. /. 
et mox ibidem, eV* 2a\a/xiro£ Acaira 
re icai TcXa/iwya iireKa\£oyro Rur- 
sus^avTOL (Tipeas eVeicaXeo-arrooi^EX- 
Xjyvec, vii. 203. a. Similiter v. 63. m. 
80. b. Sed et Invitare ad pugnam, 
Inclamare, Provocare, v. 1. a. 

3) 'BTTiicaXeeiv et ^EmKaXjietrOaii 
Invocare, Implorare deum. iiriKa\i' 
aayreg royOeoy, ii. 39. a. iiriKaXieiraTy 
Aidvvorov, iii.8.m.0eot/ccViJcaXefi;v, iii. 
65. m. V. 93. a.eTTiicaXeeffdai roy Oeoy, 
i.87.a. e^riicaXeo^arrdai rrjy OeoyyY.dl. 
f. ravra en rovrov eTriicaXcv/ieVov, 
Dum ille adhuc deam itainvocat; haec 
a dea precatur, v. 62. a. riya rovroy £ni 

cTiicaXcWo, Quis esset quem ille 
invocaret, i. 86. nt. efriicaXeai roirriv 
OeoV, i. 199. m. ubi FaUa, £go tibi 
deam imploro ; nos, Deam, ut tibi 
adsit, precor. Sed vide ne sententia 
hcec sity Per deam te obtestor; 
Deae nomine te compello et invi- 
tatum velim. SimiliteTf sed acce" 
dente notione Imprecationis et Com- 
minationis, Oeov^ rovc /^ao^iXijiovc 
eVijcaXe<iiv v/itv, iii. 65. m. Et eiri- 
fjLaprvpofieOa iiriKa\e6fuyoi vfiiy rovc 
Oeovg^ urj Kanffrdyai etc, 

4) ETTticaXeeiv, f. q. e*yicaXciK, 
Accusare, Postulare, Crimini dare. 
Hinc in Passivo^ rd cVticaXev/LieFa 
XP>7/xara, Pecuniae quarum caussa 
(utpote furto ablatarum) aliquis ac- 
cusatur ; Pecuniae et res pretiosas 
quae repetuntur, ii. 118. /. Confer 
'ETr/icXjyroc. 

'ETrifca/iTTi}, ^c» Vt Incurvatio, Inflexio. 
at cViica/iTrat, Inflexiones murif i. 
180. m. N. Conf. Ka/ixif. 

'ETTticdpo^ioci iTff iov, Obliquus, Trans- 
versus. rdc iinKapmaQ d^ovc, i. 180. 
/. r^c 2icv6iic^c rd iinKdpaiay iv. 101. 
/. Cum Genitivo. rpnjpeagy rov fxev 
Hoyrov (nisi iropov legendum) imKap- 
otaC) rov Be 'EXXiyoTrdKrov Kard pooy, 
vii. 36. a. N. 

'ETTiicara/JatVetv, Descendere adver- 
sus hostem^ eho^e o^^t imKarafirjyai 
ec nXaratdc, ix. 25. a. m. 

^EmKaraK^vieiVf Inundare. eVticara- 
icXvetv riqy *Affiriy Trdoav, i. 107. a. 

*EmKaraKOifidffOai vel ^EinKaraKoifii' 
effOaif Incubare, Dormire super. eVt 
rtay irpoyoyiay <l>oirioyrec rd ff-qfiara 
Koi Karev^dfuyoi imKaraKOifieiMtyrai, 
(sivCf fVticaraicoi/icovrai,) iv. 172./. 

'ETriicaraXa/i/^dFCiy, Antevertere, Oc- 
cupare, Opprimere. Olim i. 79. a. 
sic edebatuff i\avyeiy iog ^vyairo rd- 
Xiora eVi rdc SdpSic, oicwc, ^pi>' V to 
Bevrepoy d\iffOrjyai rrjy riHy AvBitiy 
^vyafxiy, avrog eViicaraXd/3oi, id esty 
Quam celerrime posset exercitum 
adversus Sardes duceret, ut, prius- 
quam iterum contraherentur Lydo- 
rum copiae, ipse hostem occuparet, 
ut Valla reddidit ; sive, ipse occupa- EHl Eni ret capere Sardes ; et opprimere 
hostem, Ibi tria verba, okwq et avroQ 
iniKaraXdl^otf quce a Gronovio et 
posterioribus Editoribus ex codicum 
nonnuUorum prcescripto abjecta sunt, 
restituenda auctori equidem puiem, 
Similem verbi iniKaraXafifi, usum ex 
Platone, Theophrasto et Xenophonte 
post Guil, Budceum adnotavit H, 
Stephanus Thes, T, ii. col, 574. h, 

'ETTtKaratr^afciv, Mactare, Jugulare 
aliquem super cadavere aut super 
busto alterius, etnKarampdiai fxiv ke- 
\Evtiiv rj5 vEKp^f i, 45 . a, kbDvrov iwi' 
fcara(r^a^€( ry rvfifi^, ibid./*. 

^E7rtKara\(/€vh<rdaif Mendacium ali- 
quod adjicere dictis. ovliv cVt/care- 
xj/evcr/jLivoc, iii. 63. m, f, 

^EirUavrogf Adustus, Praeustus. aKOv- 
rloiat exp^tovro eVtmt/rotc, vii. 74. m* 
N, et 71. a, Praeustis sudibus ait 
Virgil, AHn, vii. 524. Obustis, xi. 
894. 

^EirtKiecrdaty l) Situm esse versus 
(prope, contra, adversus) locum 
aliquem, at iin Arifivov iTrtKtlfitvat 
vrjtrotf vii. 6. m, /. 2) Incumbere, 
Urgere, Instare, Premere ; sive 
Hortando ut rrdy^ intKEljxevoQ 
€i^7e,v.l04. m, {conf, *Evdyetv,)sive 
Hostiliter imminendo, persequendo 
aut adgrediendo. iirtKetfiiviav avriutv 
Boiofroto^c, V. 81. b, 'Kotritracrt ravra 
iSiwQ 'Adrjvalot cVcjccaro, vi. 49. m, 
ireoovrt avr^ oi *Adqva7ot idiajg ive- 
Kiaro, Impetum in eum fecerunt, ix. 
22. a, viii. 84. a, 

^ErrtKep^tov, ov, ro, i, q, ro KiphoQ, Lu- 
crum, Qusestus. n}v ZeKdrrfv riov irrt- 
Kepd((M)v i^eXovreQ, iv. 153. m, f, ubi 
olim iwtKepMwv, quod ad ro iirtKepdeQ 
{Neutr, adjectivi iirtKepdrjQ) retulit 
Mm, Portus, 

^ErrtKeprofiietv, Mordacibus verbis in- 
sectari. fiwtraQ rov OefittrroKXfja irre- 
KeprofArjae, viii. 92. m, f ubi delen- 
dum incisum quod post QefitffroKXria 
ex superioribus editionibus in nos- 
tram irrepsit, 

^ETTtKripvKevetrBat, Misso praecone de 
pace aut induciis agere cum hoste, 
Per caduceatorem edicere. irreKrfpv- icevero llet<rt(rrpdr^ el jiovXoiro ol rrjv 
Bvyaripa e^^jEtv yvvaJKa ini rrjrvpav~ 
vth, i. 60. a, ravra iireKripvKevtraro 
rolffi AriXlottrtyVi .97./. irreKripvKevovro 
rrpoQ Havaavlriv oi 0j;/3a tot, ix. 87./. 

'ErriKripvtrfretv rtvt (vel, irrl rtvt) dpyv- 
ptov, Caput alicujus proposita pecu- 
niaproscribere ; Perpraeconisvocem 
pretium ei polliceri, qui proscrip- 
tum aliquem sive vivum sive mor- 
tuum nobis tradidisset. oi IlvXayo- 
pot iireKtjpv^av dpyvpiov irri 'EindXrri 
r^ Tpri^tvii^, vii. 214. m. icat ol 
<l>vy6vrt vTTo ruiv HvXayopwv dpyv- 
ptov iireKripv^dri, vii. 213. m, 

'ErttKt^vdvat, Inspergere, KaKolQ d'iirt- 
Ktdvare Ov/idy, vii. 140, extr, in Orac. 
Vide Not, et conf, Iliad, B. 850. et 
H. 451. et 458. 

*E/7rtKivhvvoQ, ov, 6, ij, Periculosus.fVt- 
kLvZvvov ^v fxrj \afi<pBelri, Periculum 
erat ne deprehenderetur. vii. 239. 
m, 

'ErrtKtpvdvat, Miscere. irrtdpvarat 6 
Kparrjp, Miscetur in cratere vinum, 
Repletur crater, i. 51. m, 

*ErrlK\riT0Q, ov, 6, i}, 1) Advocatus 
in concilium, Convocatus. (TvWoyov 
irrlKXrirovHeptTiwv rdv dplarwv irroti- 
ero, vii. 8. a, N, Hinc substantive, oi 
irrUXrirot, Qui in concilium vocari 
solent, Concilii participes. ifhvXev- 
ero dfianeptreiov rotfftixtjcXiyrotfft^viii. 
1 01, a,atywvrtt)v Ee rtHv irrtKKrirb)v,ix, 
42. a, ubi vide proxime prcecedentia, 
2) Invocatus, Auxilio vocatus, i, q, 
ervfifiaxoQ, ut ait Hesychius, Auxili- 
aris. V. 75./. Conf, *E/irtKa\ie<rBai, 

*ETriKvie<rdai, {lon, pro i<ptKve7ardai) 1 ) 
Pervenire ad, Attingere. cc fd dXXa 
Xiycjv erriKeo d\riBe<rrara, Sermone 
tuo verum acu tetigisti, vii. 9. a, 2) 
Perstringere, Percutere. rov 'EXXi^- 
oirovrov eKi\eve rptriKo<riaQ irrtKitrBat 
fidtTTtyt 7r\riydQ, vii. 35. a, N, 

fl-oXX^ fxoKKov irrtKvietat Kara- 
yvd<l><ov legebatur olim iii. 10%, fuhi 
nunc i<rtKvierat, Vide Var, Lect, et 
Not, et confer i^tKvie<rBai, 

*EjriKotva, Adverb, i, q, irrtKoiviOQ, (ab 
Adject, ifitKotvoQ) In commune,Pro- 
miscue.^^^pri^rrrjptov ro irriKotva e)(pri<re EHI £ni rj llvdiTi Tovroiat rt Kai McXi^ff/ocffi, vi. 
77. wi. rato^i yvvatil inUoiya ypiiav^ 
rai oi MoffffayBrai, i. 216. a, ubi 
olim quidem iwl Koivd edd, Conf, 
mox ^'EtirlKoivoQ. 

*E7r£Kotvog, ov, o, i/, Communis, Ad 
plures in commune pertinens, Pro- 
miscuus. 'ApytloiiTi Kal MiXrfffiottn 
i^Xpiitrdri iirlKoivov xpV^VP^^*^* vi. 19. 
a. -iirlKoivov rCiv yi/vacjcul»' ri;v fil^iv 
TTouvvraif iv. 104. a. 172. a. m, 
180./. Conf, *£j:kocva. 

*ETriKovpi€tVf Auxilio venire. 6 ^e 
ire^og dv iweKovpee, iv. 128./. 

^EjriKovplrj, rjc, Vt Auxilium, Auxili- 
ares. iveKaXiovro ek QetrtraXlriQ ivt- 
KovpirfVj V. 63. m. 80./. vi. 100. a. 
ETriKovplri \l/V)(prj, vi. 108. a. m. 

^EjrtKovpog, oi/, o, Auxiliator. ot eTrlKOv- 
poi, Auxiliares, ii. 152. m. et /. iii. 
91. /. 145, /. 146. m. et /. Etiam 
Satellites intelligurttur eTrtKovpot^ ut 
i. 64. a, vi. 39. /. 

^EjTtKovipii^etv, Levare. rrjv vrja iwiKov" 
<f>t<rde2aavovrtM) oVoo^aid^ vac,viii.l 1 8./ 

'EirtKpareetVf 1) Vincere, Victoriam 
reportare, Superare, irrtKpareetv ij 
dir6W.v<rdat, Vincere aut mori, vii. 
104./. iweKpdrrifre ry ardtret McVciiC) 
Sua factione vicit ; vel Superior 
discessit e lite, ii. 1. f. 6 NcIXoc 
xXiyOcc itrtKpareetj scil. rov "Itrrpov, 
Aquae copia vincit (superior est) 
Nilus, iv. 50. a, ubi nunc quidem 
ex aliis codicibus diroKpareet editur^ 
sed nec spernendum istud, SimUli' 
mum certe exemplum, ol Kiptrat iire- 
Kpdrritrav nXiidei ex p. 187. ed. pr. 
H. Steph. citavit Portus ; at ibi qui- 
dem verba hcec non leguntur, et vera 
iUorum scdes adhuc me prceteriit. 
woXXoi' iweKpdreov, sc. iKeiv<av, vi. 
138. m, rjf jjui^xri log iireKpdrrjtrav, v. 
116. b. rovvofia "Oprfftoc iireKpdrrjtre 
r^ MeXeatyivel, Vit. Hom. 13. Fre- 
quenter constrvitur cum Genitivo ejus 
quem vincimus, iTiKparrjaat rdv i^x^ 
OpUfV, viii. 94. m. iweKpdrriae pd^^^ji 
rtHv FcXoioiv, vii. 155. m, rito rpoirip 
riov dvZpQv rovridiv iirtKpari^trofiev, 
vii. 234./. rovco-icvXajcaGcViicpar^oac 
rov trKvpvov, iii. 32. a. rjv iiriKparijari avrov rapd rf (iatrtXii, Si apud re- 
gem (f . e, judicio regis, lite a rege 
judicata) illum vicit, iv. 65. m. /. 
ov EvvatrOat ertrovTrvpocitr^tKparrjtrat, 
Non amplius potuisse illos vlm ignis 
superare, i. 86. extr. 

2) Potiri, In potestatem Buam re- 
digere. iTrtKparrjtrag rtiv Trpriyfidrwv, 
Potitusrerum, iv. 164. a, KaraXafielv 
rrjv aKpoiroXtv iwetpiidri' ovZvvdpevoQ 
he ivtKparrjaai, nempe avrrjc, v. 71 .wi. 
CTrra rwv vedv ineKpdrritrav, vi. 1 15.a. 

3) Obtinere (Tenere) imperium, 
In potestate habere. rrJQ BaXdacrric oi 
MiXriatot iweKpdreov, M&rls imperium 
tenebant, i. 17. / Sic, fiaaiKioc cVc- 
KpariovTOQ rrJQ da\d(r<rrig, vii. 139. m, 
/.TToXXac e}\e eXni^ac iwiKparrfaretv 
rrjc 6a\d<r<rriQ, v. 36. m. iweKpdret 
ydp ravrriQj Nam haec (insula) im- 
perio illius erat subjecta, iii. 52. /. 
Sic rwv iweKpdree, ii. 1./. idem valet 
ac rwv ^pxe ibid. iweKpariere rdv 
Ueparitov oaov ^p^yov vfxiv o Oeoc 
wape^lBov, iv. 119. m,f. 

*EviKrd<rOat,sive *ETrtKrie<rOat, Insuper 
adquirere, Adsciscere. warpiotvt xpe- 
topevot vopotert, aXXa ovBiva CTrcjcre- 
ci^t^rac, ii. 79. a, 

'EwiKrrirog, ov, 6, rj, Adquisitus. Delta 
^gjptiorum corc Alyvwriotat iwiKrri' 
roQ yrj Kat h(3povrov irorapov, ii. 5. a, 
10. a. rijv drr* Alyvirrov iTriKrrfrov 
{yvvcuKaL) ev ripy e^tt) Uxorem ex 
-^gypto adquisitam, Insuper duc- 
tam, Adventitiam, iii. 3. m, 

*ETrtKviaKeaOat, Superfoetare. iirtKvt- 
ak-erai fiovvov Trdvruv Oripiiav 6 Xaydc, 
iii. 108, m. N, 

^EmKvpeetv, i. q. Kvpietv, Nancisci. ica- 
Oapaiov iZeero ijriKvprjaat, olim edd. i, 
35. a. ubi nunc simpl. Kijprjaat, sed 
neutiquam aspernandum compositum, 

*Eirt\apfidvetv, 1) Prehendere, Cor- 
ripere, Invadere. cVcXajSwv Xoc/uoc 
rov arparov Kat Zvaevreplri, viii. 116. 
m, {qua notione quidem alibi verbum 
vTToTiafielv frequentat Noster : vide 
vi. 27. a. et ibi Not.) 2) Cohibere, 
Retinere. eVcXa/3oVrccroi:Xv<rfca r^c 
oiriaii} odov, ii. 87. ^n, 

Med, 'Em\aijfidveaOat,cum Geni* c c £ni 

iivOf 1) Insuper nancisci, et simpU- 
citer Nancisci. wpoardTs» cViXa/So- 
fievoif i. 127.^. V. 23. m.f. irpoi^atoc 
eTnXalieffBai, Occasionem (Specio- 
sam caussam) nancisci, iii. SU. /. et 
vi. 13. m./. ubi etiam reddi potest 
Arripere occasionem, sicut vi. 49. /. 
ubi afffievoi Tpo^dfftoc £ireXd)3ovro. 
2) Manu prehendere et firmiter 

. tenere, iv i\a fiofiivog rwv d^Xdartitv 
vrios, vi. 114. Quando simpliciter 
Prehendere vel Arripere significatf 
construitur etiam cumAccusativo : rd 
Bopara (riav iroXefjUwv) e9riXa/z/3avo- 
fiivoi KaTiKXtov, ix. 62. m, 

3) Manum injicere, Adgredi, In- 
vadere, Adoriri. iirekdfiovro rHv 
vei5v,vi, 113, extr,{Conf. ^vveirtXafi' 
fidvetrdai,) 4) Corripere verbis, In- 
vehi in aliquem. Sic olim quidem 
edehatur, xaXewd^c eweKafx^dveTO ?} 
firirr)pToviraiZ6i,\\, 121,4. a.ubinunc 
simpl. eXafjifidveTO ex MSStis adsci- 
tum, sed istud denuo revocavit Schaf. 

^EviXdfiiretv, IUucescere, Adparere. 
to^ a<bi i^fiipri i7reXafi\j/e, viii. 14. a, 
eapoc iTTiXdfiyj/avTOQ, Adpetente vere, 
Primo vere, viii. 130. a Conf. 
'YiroXdfxireiv, 

*Ex/Xa^7rroc, ov, 6, ij, (/on pro tVtXiy- 
xroc) Deprehensus. ei cV/Xa/iirroc 
dijHitraovara earai, Si Deprehensa fu- 
erit palpans illum, iii. 69. m. ubi 
perperam olim cVeXa/iiroc. f^ide Var. 
Lect. et Not. 

*E7riXa vOdi^eo^daeyOblivisci.rovrea»^ fiev 
tAv ivToXewv fiefjtvrjfievog iveXavdd- 
vero, iii. 147. b, Conf, 'EmXiiBeirdai, 

^EmXealveiv, Lsevigare, Lenire. Me- 
taph, TOtravTa iwiXerivac rrjv iBiepieio 
yvwfirfv, Lenivit, Mollivit Xerxis 
sententiam, vii. 9. 3. extr, Conf, 
Aedlveiv, 

^EjriXeyeiv, 1) Dictis adjicere. Xoyov 
Tovh iiriXeyovreg, Narrationem vel 
Rationem hanc adjicientes, ii. 156. 
m, vii. 147. a, viii. 49. m, f. Sic 
TOiavra imXeyovres rrouvtri ifxoi ye 
ovK dpetrrd, ii. 64. /. Simul vel 
Deindedicere: icc^aXdc ravrac irapa- 
fepet, Kai imXeyet wc etc, iv. 65. 
/. naiCovtri — 'cVtXcyoi^rcc etc, v. 4./. Eni 

2) Seligere. cVtXe^ac rwv dvTAr 
TovQ etc. iii. 44. /. 

Medium *ETiXeye<r6ai, 1) Deli- 
gere, Seligere sibi. irriXzidfAevoQ rHv 
'BafivXtovltov {scil, oaovQ i^vXero, aut 
simile quid,) i^tiyaye, Selectos Babj- 
lonios eduxit, iii. 157. m. 

3) Legere, Perlegere epistolamy 
librum ; quod vulgo dvaytvwrKeiv. 
Xa(iiav t6 fiifiiov {vel rd ypdfifmTo) 
irreXeyero, i. 124. a, 125. a. ii. 125» 
m, iii. 41. a. 43. a, 128. m, v. 14. 
b. vii. 239. extr. viii. 22. a. 128./. 
136. a, 

2) Secum cogitare, Reputare, 
Perpendere ; quod alias dvaXoyi^e^ 
adat. Tavra iiriXeyofiev^ Kpoiaa, i. 
78. a, ii. 120. a, vi. 9. a. m. 86, 1. 
/. dXXa re rroXXd imXeyofievoQ, vii. 
47. /. rrdv iiriXeyofJievoQ rreiaeaOai 
Xprff^a, Reputans quidlibet accidere 
sibi posse, vii. 49. /. rd rtav dvmro- 
Xefitav firj iirtXeyeaOai rrpijyfAUTa, Nil 
curare quid agant hostes, vii. 236. 
/. err* dfju^repa imXjEyofUvoi rrape" 
aKevdharo, ix. 97./. fxrfre rrdv OfAoitag 
imXeyeo, vii, 50, 1. a. etf. imXe^d' 
fxevov cJc ov^ei' ciiy etc. i. 86./. v. 30. 
m. ovhafid imXeidfievoQ fiq Kore rig 
fioi irravaoTairf, iii. 65. m, ubi Me- 
tuendi notionem includit hoc verbumy 
sicut vii. 149. a. et passim aUbi, vide 
Not. ad vii. 149. ravraTtov arparri' 
ytav imXeyofieviav, Haec dum Inter 
se disseruerunt duces, viii. 51. a. 
In Vita Hom. c, 2. iiriXeyofjuvoQ rrjv 
aiaxvvTfv, Commemorans reddunt, 
sed et ibi commode Reputans intel- 
ligi potest. Conf. 'EmXoyiieadai. 
'EmXeirretv, idem fere ac diroXetrretv 
Relinquere, Deserere, Destituere, 
Deficere. Cum Accusat. rov depeoQ 
Tbjv ofifiptov iTriXetirovTwv avTOVQ,sciL 
TovQ TTorafMVQ, iBstate quum imbres 
Destituunt ( Deficiunt ) fiuvios ; 
quum cessant imbres augere illos, 
ii. 25./. Kolov le mvofievov fxiv {nempe 
Tov iSiep^a) vht)p ovk iireXtTre, vii. 2 1 • 
m, N, ^dfiavlpoQ — irr eXirre t6 p«- 
Qpov, vii. 43. a, non (uti olim in Not. 
ad h. l. et adn. 19. m, praeuntibua 
aliis censueram) intelligendum Kard £ni To ^ieOpoy, sed iiriXiire ro pieSpopj 
Deseruit, Destituit fluxum vel cur- 
sum suum, sive rectiua Alveum 
suum, {nam ^itQpov manifeste Al- 
veum dixit Noster yii. 127. m. et 
ix. 51. a.) id est Desiit fluere, et 
aquam bibendam prsebere exereitui. 
Ibi alii olim diriXtiet^ unus codex 
iireXiwero, Confer Wesselingii No^ 
tam, in qua perperam yii. 125. 
citatur, quum vii. 127* debuisset, 

Alihi ahsolute ponitur ; sed iia 
ut, originem formulce si spectes, sub' 
inteUectus olimfuisse videatur AccU" 
sativus. Sic, McXava irorafMOV, ovk 
dvTitr^VTa rore r^ errpaTiij t6 pit" 
Spov, aXX' extXcirovra, nempe t6 pie^ 
Opov, vii. 58. /. Similiter vii. 127. /. 
Tavra vdvra iroXvyova wefroitfKe fj 
<ro^iy Tov Oetov Trpovoiri, iva firj ewi" 
\iirrj (^sciL Tovg dvBptoirovg) KaTe<r6i6- 
fjieva, iii. 108. a. ubi nonnulli quidem 
ewiXimfrai, perperam» 

^EirtXijdetrBai, Oblivisci. avvfp, rov eiri- 
ffTdfievoc TO ovvofui eKtav cTriXtfdofiac, 
Vir cujus nomen sciens volens ob- 
liviscor, iv. 43. /. id est, Mentio- 
nem ejus facere (Edere illud) nolo, 
quemadmodum fiefivrifiai proprie 
Memini, dein Mentionem facio sig- 
niflcat: alii quidem tbi ewiXiiffOfiai 
praferunt. In eamdem, quce hic 
obtinet, sententiam alibi ait, tov cire- 
OTafxevoQ to ovvofxa, ovk kirtfivi^trofiai, 
i. 51. m. f Imperf tovtiov eKiav 
hreXfiSeTO, Yiomm^quiB rogatus fue' 
rat) ultro oblitus est ; NuUam eo- 
rum fecit mentionem, iii. 75. a. 
Pr<Bt. Med. vireKpivavro, rd Trpwra 
eirCKeXrfiivai, (Oblitos se esse priora) 
rd Se vtrrepa ov avvtevai, iii. 46. m. 
ubi alii eTcCKekriaOat, sed vide Not. 
Conf. ^^TrtKavOdveadat. 

'ETriXoy/fccrdat, Secum reputare. fVt- 
XoyKT^evrcc ori etc, vii. 177. a. Conf. 
'^TriXeyearOat» 

'^iriXotTrog, d, ?}, Reliquus. rd eiri- 
XoeTra rov Xdyov, iv. 154. a. rdg 
errtXoiTrovg Tuiv TroXiufv, vi. 33. m, f. 
fxfjvag eTrrd rovg eTrtXoiwovg rfjg irXrf- 
pwcrtog, iii. 67. a. N. Conf, IIXj/pw- 
(Ttg, £ni 

*£ircXv7r€eci', Insuper incommodare, 
Molestiam creare. aXXa yap ^X- 
Xov <rij>eag iireXviree, ix. 50. a, ubi 
olim simpl. eXwree. 

'Eirifm^og, 6, 17, Qui oppugnari et 
expugnari potest. r^ ffv eirifiaypy ro 
j(<i}piov Tfjg dKpoiroKiog, Qua parte 
expugnabilis erat arx, i. 84. m. /. 
(ubi opponitur ro afiayov.) r^ fiaKi^ 
ma etTKe eiriLia^ov rov rei^^^eog, vi. 
133. /. ^ To eirtfutytiTaTov ^v rov 
\wpiov iravTog, ix. 21. a. ubi non de 
muro aut munimento agitur, sed de 
tractu terrce acclivi et quidem de 
£a parte illius tractus, quae im- 
pressioni equitatus hostis maxime 
patebat, in quam equites hostium 
facillime impressionem facere pot- 
erant. 

'F/!rtfiiKeta, r^g, i{, Cura. ^cdrc etovrov 
ovlefiiriv eTTtfiiKeiav 7roi£t;i'rat,vi.l05. 
/. Ttiv tratlitov eirtfxiKetav iroteladat, 
Vit. Hom. 24. m. ovk ev evtfieKet<jf 
.el^e Tov "Ofirfpov, Vit, Hom, 66. m» 
eirtfieKirfg rrpoaytvofievrig, Vit. Hom, 
5. a. xoXXa ^erjdelg eTrifieKiqv ^'^(eiv 
(aurow), ibid. 7. m, 

^ErrtfieKeg, iog, to, Quod alicui curse 
est ; Quod animum alicujus adver- 
tit. Kvp<^ eTctfieKeg eyivero rd K/»ot- 
trog elire, i. 89. a, ewtfieKig fioi rfv, 
(nempe op^v rov x^vv etc.) ii. 150. 
a, aXXa oi tovt ^v eirtfieKeg, iii. 40. 

. a, tJc ^f irape^ifie 1} yvvrj, eVt/icXcc 
r^ ^apei<^ eyevero, nempe tovto, Et 
mox, irrtfieKeg de wg 01 iyivero, V. 
12. m, vii. 37. m.f. 

*ETrtfjLifi<l>€<r6ai ti, Conqueri de ftliqua 
re. w<rTe <re firf^ev iirtfiifJL(pE<rdat, i. 
116. m. eirtfiefi<peaOe oaa vfiiv Miv<ag 
eirefjL^e haKpvfiara, vii. 169. m. cVt- 
fiefA<l>. Ttvl Tt vel dvri Ttvog, Crimini 
dare alicui aliquid ; Infensum esse, 
Succensere alicui ob aliquid. ra 
Kpo7aog eirtfiefi^fjievog r^ Kvpw, i. 
75. a. i<Twc Ti eirtfxefiefx<j^fxevot 'Adi?- 
vaitav T^ ^ijfJL^, vi. 124. a. dvrl tov^ 
T<i)v AtyvTrTtot—iirtfxefK^fievoCArrpii^ 
dirierrriaav aV avrov, iv. 159./. ubi 
quidem ambigi potest utrum juncta 
intelligi debeant verba dvrl rovrtitv 
eirifxefi<l>6fievot ; an ista dvrl tovt<i}v Eni 

dir€9Tfiiravy CTi/u/i^/ievoc {sciL avra) 
*Airpiri. Conf, Me/i^e(r6ai. 

'£7r(/zi}f»7C9 eoc, o, ij, Praelongus. dy- 
Kvpac KaTTJKav eVi/it/iceac, 52C &ene 
no5^er cod. Flor. vii. 36. a. ubi alii 
vulgo {quod sciam) omnes nepijjLii' 
iceac. 

'ETTt/iifvtoc, ov, o, 17, Menstnius. rd 
'ETTi/iijVta, Menstrua sacrificia, quce 
e/i/iijvia lepd dicit Sophocl. Elect. 
281. J&^ apud Tragicum quidem 
Yictimae caesae intelliguntuf : apud 
Herodotum vero, quum viii. 41. m. 
ait wc iovTL (serpenti qui Mineryae 
templum in Acropoli Athenarum 
habitare putabatur) cVt/iijvia cfl-ire- 
Xiovori irpoTidiyT£Qy Menstrua ista sa- 
crificia, sive Oblationes menstruae, 
non victimae sunt, sed placentae 
melle conditae, quibus vesci ser- 
pens ille putabatur. Vide Not. ad 
h. l. Similiter apud Polybium xxxi. 
20, 13. et 22, 12. sunt Menstrua 
cibaria, sed illa quidem militibus 
distribuenda. Conf. qu{je ad Polyb. 
xxxi. 20. olim notavimus. 

'Eirc/zi/xavoc, o, 17, Qui machinatur, 
Molitur. KaKtjy iirifii^^^^ave epywv^ vi. 
19. m. in Orac, 

^EwifxifxvijarKeadaif Mentionem facere, 
Commemorare. Cum Genitivo: eVi- 
fjivfjaofiai dfii^ip(aVf i.S.extr.TOVTiav 
iwifiVTJaofiai, i. 177. extr. tov Kal 
irpoTtpov i7r€fivij(Tdriv^S5.a.T0v eiveKa 
Tovriiav iirefivrityQriv, viii. 55. a. Cum 
prcepositione •Trepi et Genitivo : rwv 
(TTvpa/i/^w v)rov fieydBeoQ 'irepi iirifivq' 
aofiCLLy ii. 101. /. Simul cum Accu- 
sat. et Genitivo sive expresso sive 
subintellecto : to. 5* av ivLfivriaQia av- 

re (iii',ii. 3.5a:f r .rooravra ejTi/iyiyo-OeVrec, 
scil. wepL avTOVf i. 14. extr. ttjq re 
f^d\riQ — TToXXd eirLfiefivrjfJievoi koi rrjv 
Arjfivov aXuKTLv, vi. 136.' m. Not. 

'EiTLfii^Lri, riQj 1;, Mutuum commer- 
cium. iovariQ (avroTflrt) iTTLfJLL^lriQ wpOQ 
TovQ TeyerjraQy i. 68. a. 

'Eirt/itVycerOa/ rt»'t, Commercium ali- 
quod cum aliquo habere. KoAxot 
tTTLfuayofievoL AiyvTrroi, — ^OLviKdiv 
utroi T^ 'EXXd^teVt/itVyoiT-at, ii, 104. 
f. ftri iiTLfjiia-yetTdaL rrj aWji AiyvTrrw, Eni 

ii. 151. extr. itrLfiitryofievoi ot M^^oi, 
i. 185. extr. 

'EjrifjivacrBaLf vide *EjrLfUfjivii<rKeaBai^ 

'EmveeLVt Adcumulare, Denuo Su- 
perne imponere. ereoc eKaffTov dfid- 
|ac eicarov ivLveovaL <l>pvydvu>v, iv. 
62. a. ubi paulo ante dixerat ijkpv* 
ydv<ov ^diceXot avi^vei^earat. 

'ErrlveLov, ov, t6, Navale, Portus. 
TOVTO ydp (j6 ^dXripov) ijv iirlveioy 
Tore rwv ^Adrivaltav, vi, 116, f. 

^EirLvifAeaOai, Depasci, Depascendo 
absumere. t6 irvp iirevifieTO t6 darrv 
airav, V. 101. a. 

'ETTtvc^eXoc, Nubibus obductus. rd 
cVtFc^cXa, Coelum nubibus obduc- 
tum. ovTB iTTLveipiXiov iovTiifVj vii. 
37. m. N. 

'ETTtvoceti', 1) Excogitare. irrLVOijaaQ 
rd ^v dfiTi\avov i^evpe7v, i. 48./*. 2) 
Inducere in animum, In animo 
habere, Destinare. irdvTa oaa im^ 
voiia TTOLfiaeLVf iii. 134. m. iwe^prfv 
irrevoeov iroLiiaaadaLy v. 65. a. eirtvoeiij 
irpiiyfiaTa fieydka KaTepydaaadai^ v. 
24. a. rrj vOLrjaeL irrevoei irrLQriaeadai^ 
Vit. Hom, 6. m. f. irrLvoriait) he TJ^e, 
V. 30. m. non signiflcat, ut Portus 
reddiditf Sic sentio, Hoc animo 
voluto, Hoc in animo habeo ; sed 
e pracedentibus verbis repetendum 
est iiTLVoi.ia Trj^e Kard^eLV v/iac, In 
Hunc modum, Hac ratione in pa- 
trlam vos reducere cogito. 

Passivum iirLvorfirjvaL eadem no~ 
tione usurpatur atque activum num. 
2. UoXvKpdTriQ rrpCiTOQ iarL ^EXKqviatv 
OQ OaXaaaoKpaTieLV eVevoi}di},i]i.l22. 
a. avTOVQ ravra eVtroiyd^vat, vi. 115. 
/. ubi quod codices nonnulli, prohi 
quidem alioquin, avrolaL pr^ferunt^ 
quasi passiva notione accipiendum 
verbum esset, id ex correctione pa- 
fhtm necessaria alicujus librarii na^ 
tum videtur. 

^ErrLopKieiv rdc /JacrtXiytac laTiaQf La- 
res regios pejerare, Per regios La- 
res jurando pejerare, iv. 68. m. 

'Emovaa rifiipri, vide in 'En-tevat. 

'Eir/irav {propricy eVi xov) In uni- 
versum, Omnino. t6 irrlTrav oySai- 
Korra TdXavra, Universa sumnja £ni 

(In nniyersum) octuaginta ialen- 
ta, vi. 46. m. f. wc t6 Mirav^ Ut 
plurimum, Flerumque, iv. 68. a. 
vii. 50, 1. /. 157. extr. viii. 60, 3. 
/. Alii uhique Toeirliray conjunctim 
pingunt. 

'EwiTrderfftiy, Inspergere. £9ri ya\a 
iitiirdaaoyTtQi Lacti inspergentes 
{nempe^ cicadas sole siccatas et in 
pulverem comminutas), iv, 172. a. 

[*£Ti9r€<paff0a(, v. TLupdtrQai num. 1 .] 

'£ir(Wirrciv,Invadere, Irruere. Kuy^iji 
{r^iri xdXtfft) tiriiriTrroyrcc» v. 115./. 
idem quod etnrlnToyTec ec avrac, ibid. 
paulo ante. dtpvXdicT^ avT^ iTriirifroyf 
iv. 1 16.ex^r. Toifn (^appdpoitri 6 )3opq|c 
ivitreerey vii. 189./. iiri-ntcoy i^pofjLi' 
voi €c rovc^EXXfjvac, vii. 210. m. 

"EjTtfl-Xa et 'Eir/TrXoa, ro, Supellec- 
dlia, Bona mobilia. o^a <r^c fiv j(pri- 
OTa cTTCTrXoa, i. 94./. Ta eirnrXa ctTro- 
^VTtMfV Ttiy 'laif^oiv, i. 150. b.eoBefJLe- 
voi riKva Kal yvvaticac Kal etmrXa 
Trdvra, i. 164./. iii. 135. m* vi. 23. 
/. vii. 119./. Vide Suidam, Glossas 
ex Herod. i. 150. et Kcen. ad Gre- 
gor. §. cxi. 

'ExtTrXcctv, (f. q» €/iirXe€tv, quod vide 
suo loco.) Navigare in navi qua- 
dam, Sic quidem pro eviwkeov, vii. 
184. extr. haud male eiriTrXeov prce^ 
fert noster cod. Flor. Similiter ol 
iiTiTrXjiovTec, vii. 98. a. dicuntur qui 
iirifiaTevovTec, vii. 96. a. Conf. 'Eirt- 
ir\(aeiym 

*£Ti7rX€Oc, eri, €ov, Plenus, Repletus. 
Xeifiiav iTriwXeoc Kpe<aye<^0<jiy,m. 1 8.a. 
TpdireZav iinvXerjy dyadtov trdvTutv 
irapadivTecyi. 139. m. rjDctTrefat eV/- 
irXeai fjifiXeliav KpetHvj i. 119. m. (ubi 
quod ex superioribus editionibus in 
nostram quoque irrepsit, iiriirXeai 
penacute scriptum, id tam codicum 
nostrorum pnescripto, quam Gram~ 
maticorum de Accentu in decUna- 
tione Ac^ectivorum decretis, adver^ 
satur.) ireZia iwlTrXea dy6pwin»fv, vii. 
45./. 

*lE,irar\'q<r<reiy tI nvl, (f. q. fJLefi<l>e<rdat) 
Reprehendere aliquid in aliquo. 
ra r^ 7ti\ag eiriw\ii<r(Tia, ai/roc ov 
voiii<r<o, iii. 142. a, m. vii. 136./. £ni 

*l^lir\oa, fo, vide^EiTiir^a. 

'EjrlvXooct d, Omentum. rov <nr\riva 
Kal Tov eV/irXoov <rvvdelc ofiov, ii. 47./. 

'EirtTrXiJeiv, Navibus advehi, Enavi- 
gare contra. Xeyovo'i <Jc — 2a/ii0i 
OTreXo/oro awVdi', vrfverl fiaKprjtn eVt- 
irXaiVai^£C, i.70. OT.v.81. b. erreX irri' 
irXdiov ot ^oi vticec, ot^Ibi vec ivravfjyov 
rdc veac, iv. 14. a. cJc ovhlc <r<pi 
en-eTrXdie, viii. 9. b. opiovTec oi <TTpa-' 
rriyoi eimr\iovTac {scil. a^i<ri vel iirl 
ff^eoc) vriv<rl 6\iy^<riy Duces conspi- 
cati illos adversus se navigantes 
paucis navibus, viii. 10. a. Alia 
notione altbi positum verbum eVt- 
TrXectv paulo ante vidimus. Conf 
'EirovaTrXiJeiv. 

'EmppieiVf Adfluere, Ad aliquem lo^ 
cum confluere. Metaphorice, eVt^- 
peovTiav rwv 'EXXjfvwv icot yivofiiv<ay 
TrXevvai»^, ix. 38. a. Et mox iterum, 
iinftpiov<ri ot^EXXiy vec olci dvd ird<ray 
lifiipriVf ibid. b, 

^Eirippiavyveiv, Corroborare, Vires et 
animum addere. ojj^rot (at vrjec) ^rj 
4r<l>eac eTrepp^atrav diriKOfuvai^ viii. 41. 
m, 

"EiricrrifwVf roy rrjc yrfoCf Insigne navis, 
viii. 88. 

'Eirl<rrifjioc9 d, i;, 1) Insignis, IUus- 
tris. *BX\iiv<av nveCfeiri^rrifiOi Bov\6- 
fievoi yevitrBai <ro<l>iriVf ii. 20. a. 2) 
Signatus. exctv 'Xpvtrov iroWov fiev 
iiri<rrifju)v, iroWov ^e Kal d<rrifju)yf ix* 
41. m. 3) Inscriptus, Inscriptione 
instructus. dvadrjfjLara ovk eiriarifiaf 
Donaria nuUo titulo signata, Nul- 
lam inscriptionem prae se ferentia, 
i. 51./. 

'EiritrriCf vide in^I<Toc» 

*Enri<riTil^e<rQaiy Frumentum, Com- 
meatum advehere, Rei frumen- 
tarise prospicere. cV rovnyc (^c 
K<ofjiric) eTn<riTie'i<TQai e\oyiiiovTO ol 
"EXXiyrec, vii. 176. extr. diroirefi- 
^divrec ec He\oTr6vyri<roy <ac emfn" 
nevfievoif ix. 50. /. quod aity eiri 
rd friria oix^fievoif ix. 51. extr, 

*Eiri<rKevri, rjcf ri, Reparatio, . Refectio 
{ediflciuecir^i<TKevrjvTOVT<ay T<av ip<av 
ihi^ov ovhev, ii. 1 74. /. \i6ovc ic cwt- 
<rKevriv iK^fiiae, ii. 175. a. Eni 

*EanfficiiirT£iv ri riyl, vel 'ETri^ici/Trciv 
Tivl seq. Infin, Injungere, Mandare 
alicui aliquid. vfiiv Tcihe CTriericifirrw, — 
^17 vepii^eiv etc,m.66*m,i7ri<rKij7rTOV- 
rogifiev(yfiiv)T6vA4$}puoQ (JMvov iKirpij. 
iatrOai, vii. 158. o. ubi vulgo red- 
diiur : Quum Obtestarer vos ; nec 
id male, sed proprie hoc ait, quum 
Incumberem apud vos, Instarem, 
Mandatum vobis darem atque ur- 
gerem. Nonnihil diversa verborum 
siructura obiinet, iii. 73. t». jufivriade 
rd iiriffKrixf^e Uepffriin — fiij Tzeipetafie- 
voim dvaKrdffdai Trjv dp^riv, uhi 
prcegnans {quod vocant) verbum est 
iTrKrKrJTrreiv, et prceter notionem In- 
jungendi Persts ut operam darent 
quo recuperarent imperium, includit 
notionem Comminandi eisdem et Im- 
precandi Deorum iram, si id non 
curarent : {conf, cap, 65. m, et vide 
supra 'ETtmXiciv num, 3.) quo spec- 
tat Glossa apud Hesychium, 'Etti- 
«rKiJTTTb)' iwapwfiai, Potest vero etiam 
eidem loco convenire videri notio Ob- 
jurgandi, Reprehendendi, quam et 
Suidas et Hesychius adnotarunt scri- 
hentes : 'ETrio-ici/Trrci, Iotik^ inrifiq : 
et *R7ri<rKriTrTeT(t)' imfxefK^eaQta, 

2) Cqntroversus est locus iv. 33. 
/. ubi quum consentientibus libris sic 
vulgo editum legeretur, tovq irXrjtrio- 
\<apovQ iirKrKijTrreiv, KeXevovrag rrpo- 
irifiTeiv <r<pea, equidem cum Schcef, 
toIq 7r\ii<rio)((apoiQ edidi ; quod fac- 
tum nollem, Delendum erat comma, 
inter iwKTKijirTeiv etKeXevovraQ impor- 
tune interjectum; nam accusativus 
TOVQ rrXri^Tioy^^apovQ a verbo KeXevovraQ 
regitur ; et iwKrKiprreiv KeXevovraQ 
signiflcat Incumbere, Instare ju- 
bendo vel mandando, id est, In- 
stanter, Operose jubent mandant- 
que, 

3yE7rt<ricij7rr£iv neutraliter, {sicut 
iv<rKiiwTeiv et icaro<nci;7rr£iy)Incidere, 
Incumbere, Irrttere, Invadere. 
Hae quidem notione olim vii. 10, 
5. a. vulgo legebatur eQ oiKrifiaTa rd 
fiiyKrra aiel iTTKrKrjwTei rd $iXea, Si- 
militer rov Xoifwv iwKrK^ypavra cc Trjv 
dwa<rav Procopius dixit in verbis a Eni 

Suida adpositia, Sed apud Nostrum 
loco cit, alii codices dwofTKi^wTei dede^ 
runt, activa notione, sciL 6 QeoQ, quod 
vocabulum ibidem etpaulo anteprce- 
cedit, et paulo post repetitur. 

'EwKrKid^eiv, Obumbrare, Umbra 
tegere, et simpliciter, Tegere. r^ 
fu V (wrepvyi) — Trjv Rvpiawri v iwKTKid^ 
^civ, i. 209. a, etf, Conf, ^Kid^eiv, 

Ewl<rKowa, proiwKrKowiOQ, id est, ovt<oq 
k}<rre rvj^eiv rov <rKowov, quod alias 
evaroya, Dextre, Solerter, Ita ut 
scopum ferias. rlva elleQ riBri ovt<i)q 
iwl<Tk'owa To^evovra; iii. 35. m. 

^EwKrKudlieiv, Scythico more infun- 
dere vinum, vi. 84. /. N, 

'F,wi^q.v, Attrahere. iwKrwd<rSai, Ad 
se trahere, Sibi comparare. tva rt 
iwi<rwd<T<i>vTai KepdoQ, iii. 72./. {Per- 
peram vero olim iwKJwtafievoQ edeba^ 
tur iii. 14./. iii. 31. a, etf, et alibi 
passim,pro iwKrwofievoQ, quodvide in 
'£xi(r7r€(r0ai.) 

'Eiri(r7ra<m}|0, rjpoQ, 6, Marculus, An- 
nulus quo attrahitur janua. £7ri- 
XapPavofJtevoQ rwv iwKrwa^rnipiov' — 
X^^p^Q ifJLwe^^vKvlai Tol^ri iwKrwa' 
<rTrjp<ri, vi. 91./. 

'ETr^^TTrevo^ic, <-oq, 17, Libatio, EfFusio, 
Infusio. mra rrjv iwl<Twev<nv rov 
oivov, (in sacriflciis,) ii, 39. / 

*E7ri<nrc)/^6iy, Effundere, Infundere, 
Libare. iwl tov l3<ofiov olvov jcara rov 
Ipritov iwKTweioravTeQ, ii. 39. a, ovre 
Karap^dfievoQ, ovt iwKTweiaaQ, iv. 60. 
/. iwedv oJvov iwKrwei<T<a<Ti Kard T<ay 
Ke<l>a\e<»)v, iv. 62. m,f, 

*EwKTweadai, {Aor, 2. Conf, ^'Enriweiv,) 
1) Sequi, Comitari. ireTevyee Kpol- 
<roQ iwKrw6fievoQKafipv<Tri iw* AiyvTT- 
Tov, iii. 14./. ubi olimperperam iwi" 
<Tw<ofi, edd, Sic etiii, 31. a. etf, 132. 
/. vi. 85. /. Ne/Xe^ r^ Ko^pov iwi- 
<Tw6fuvoQ iwl MiXifrov icrio^rvi', ix. 
97. a, ei firi oi (ij) rv^ri ewi<rwoiTO, 
Nisi ei fortuna adfuerit, i. 32. m, et 
01 iy Tvxv irri<TWoiTO, vii. 10, 4./ 

2) Insequi hostiliter, Persequi. 
TovTOKTi iwKTw6fievoi ^evyov^TL, i. 103. 
/• e<^€vyov 6wi<T<a* oi ^e, iwKTWofxevoi 
eKTeivov,m, 54./, rrjv fievTpoiJ^riviriv 

{yicL)aipeov<Ti iwKTw6fxevoi oi ^<xpjiapoi. EHI 

vU. 180. a. c^ eyavTirjc ewKnrofityoif 
£x adverso ingruentes, et invaden- 
tes, vii. 225. /. viii. 7. nu 
'£T£9raVai, {lon. pro ii^iaTdvai) 1) 
Constituere supra, Praeficere. Hinc 
ol cVc<n-€(Jrcc, Praefecti, Praepositi, 
ii. 148. «. Tov circffTcwra r^c 5*wpv- 
^oc, vii. 117.0. Sic TovQ inlrovTewy 
iiretrreuTag codd, et edd. nonnulli iv. 
84. b, ubi nos cum alii$ duo verba 
CTc TOVTewy abjecimuSy ut eweorewres 
ibi nil aliud nisi Adstantes iigni" 
ficeti Vide Var, Lect, et Not, ro 
ivriardfjLeyoy rov yaXaicroc, Id quod 
in lacte Superne stat, Supernatat, 
iv. 2. /. Perperam vero olim^ i. 
196. m, editum erat r^ ro e\d\i9Toy 
iiritrrafjLiywy ubi verum erat viriara- 
fiiyij^, 

2) Statuere vel Constituere ad, 
juxta, vel adversus. cVtoTiiorayrcc 
jcvjcXy t6 (T^fia (id esty irepl ro (njfia 
kvkX^) lir7ceaiTOiovTOVQ,iv,72.f.N. 
Hinc iiritrriiy, Accessi, Sto apud vel 
ante. evel re ivl rp Kvprivalioy ttoXi 
iireerrqffay, iv. 203. a. Et ol ircetmw- 
Te^y Adstantes, In propinquo stan- 
tes, i. 59. a, iv. 84. b. N, 

8) 'ETTioTaVat TivX aywm, i, q. la- 
Tayai vel iyKrrdyaX dyCiva iiti nvt, 
In memoriam et honorem alicujus 
Instituere (Celebrare) ludos. ivayi^ 
^ovai a<pi fuydXtog, fcqt dydva yvfi- 
vucdv Kal iTnriicdv iiriaTaai, i. 167. 
m. Kai Oi TeXevTijaayTi dvovaif — icat 
dyCfva iTnriKOv Te icat yvfiviKOV cirt- 
aTdaif vi. 38. a. 
'ETrioTaaQaif 1) ut apud alios, sic et 
apud Nostrum, Scire, Nosse, signi' 
fixiot, Sic drpeKewQ ivlaraaQai rrjv 
riy^vriv, iii. 1 30. a. irdvTa TJiriararo ra 
iv T^ ip^ dfieivov { e^c. viii. 35. b. Et 
absque augm. ivioTaTOj viii. 136. a. 
m, ubi tamen i^wiaTaTO praferunt 
alii, TO Ze fir\ iiriaTiarai, (Jon. pro 
ivlaTayrai) tovto <l>pdawy iii. 103. a. 
evBeviyiveToeKafrTOG — ouiciiTrioTcaro, 
{lon, pro ijTrlaravTOf) ii. 53. a. tva 
Ilipaai CTTtoTcwvrai seq. Accus, cum 
Infinit. iii. 134. a. m, iiriaTao ^c, 
(i. q. rficiaraao, Scito, — cffrt ovZev 
aXXo edvoQ etc. vii. 209. m, ubi dicere Eni 

potueratf on vel wf iari ov^ey ete, 
sed majorem vim habet oratio omissa 
conjunctione, 

Construitur verbum 'ETrioTaaOai 
etiam cum nudo Infinitivo absque 
Accusativo : ovk imaTafiiyovQ Xoy/- 
^eadai, ii. 16. a. ourc dfjwveadai eirc- 
(rrcarat, Repugnare, resistere hosti, 
nesciunt, iv. 174. Peculiaris vis 
huic verbo in hujusmodi formula : 
irrlaTaao elvax alel rotovroc, Scito 
constanter esse talis, id est Cura ut 
constanter talem te praestes, vii. 
29. /• Cujus loci ope alium diffi' 
cilem et controversumlocum^m, 15. 
a.perspecte ac felicissime^ ut quidem 
nunc sentioy expedivil eruditus et 
eximice speijuvenis Werferus^ cujus 
pramaturam mortem nondum dedo^ 
lui : ei i^wiaTrfdrj firf iroKvTrpayfMye^iyy 
Si scivisset novas res non moliri ; 
Si satis prudens fuisset, Si potuis- 
set sese a novarum rerum moli- 
tione retinere. Conf. Var. Lect. et 
Not, ad. l. c, Similiter quadam ra- 
tione dictum est id quod de Socrate 
loquens Xenophon refert Memorab, 
iii. 9, 4. ubi postquam dixit, tov 
ra mXa «rat dyadd yiyvdaKoyra 
'XprjaOai avrotc — cicptvcv, Socrates 
judicabat, qui honesta et bona cog- 
nita haberet, eumdem his etiam 
uti, id estf eumdem hoc .etiam in 
universa vitas actione sequi, hcec 
adjicit : icat tov rd aia^y^pd eiBora 
evXafteJadai ao<p6y rc icac aiotj^pova cjc- 
pirer, et Sapientem Virtutisque cul- 
torem judi<;abat hunc qui fugere 
nosset turpia : quo loco {sicuti pas^ 
sim in aliis ejusdem utilissimi libri 
locis) genuina Philosophi sententia, 
tam perspicue quam acute enunciata^ 
doctissimos fefellit interpretes. 

2) Frequenter vero ^ErritrraoQai 
apud Nostrum nil aliud nisi Pu- 
tare, Existimare, significat. Et «e- 
mel quidem adjicitur nomen ^oiy, 
TTjv Jddfiov iTnaTiaro ^o^rf Kal 'Hpa- 
icXcac oTiyXac ttrov aTrc^ctv, viii. 132. 
/. Alibi nudum verbum ponitur : 
imaTdfievoi avTOV Tore reXcvr^o^at, i. 
122. a. iiriaTaaOai ydp iag (^vkoXov turi iraiQ, i. 122. m. iirifndfiivOQ ori 
ovK iyairelaei fiiv, i. 156. a. ^Trcoraro, 
cum Acc. et Inf. Existimavit, iii. 
140. a. 7Jm(rTearo, (^pro fJTrl<rravro,) 
Futabant, iii. 66, m. et /. viii. 5. /. 
25. a. 80. m. f. Cum Participio : eZ 
iirlararo avroQ tr^atiiv rrjv /iatnXritfiv, 
Certo sibi persuaserat, y. 42. a. 

*E,iri<rreWEtVf Mandatum dare, sive 
scripto, sive ore. Nuncius a Scythis 
ad Darium cum donis quibusdam am» 
higuis missus, ait, ovhev oi eiretrrdkdai 
aXXo rj ^ovra (avrd) rrjv ra\i(rrriv 
dTraWdatretTdai, iv. 131. a. Kai fioieK 
fiaffiXfiog (i3^e eiretrraXrai ait dux eX' 
ercitus Persici, vi. 97. m. iwetrrei- 
\av, vii. 139. /. non tam reddi dc' 
bebat Miserunt, quam Nunciarunt, 
scil. ea quae in tabella scripta erant. 

^Eiiriirriov, ov, ro, Familia, Ejusdem 
foci socii. dynXareei ewraKoena eiri' 
ana *AOrjvaiiov, v. 72. a. 73. a. 

^Eiri(moQ, ov, 6, 17, {lon. pro f ^corioc,) 
Ad focum et lares alicujus confu- 
giens, Supplex. eTritmoQ efxol iyeveo, 
i. 35. m. ZevQ *ETri<rrioQ, Jupiter 
Larium praeses; Foci et aedium 
praeses, Familiae custos, i. 44. b. 

lE,m<rro\rj, rjg, ij, Mandatum. {Conf 
ETTtoTfXXccv.) rr)Q eTi(rro\rJQ fiefxvrj' 
/JLevriv avrrjv, iv. 10. m, ubi perpe- 
ram eiriro\fJQ olim edd. conf Not. 
e\eye ravra f{ emirroXriQ rrJQ A)}/ia- 
pi]rov, vi. 50. m,f 

'EirKrrpdreveriQ, wq, iJ, Expeditio mi- 
litaris adversus aliquem suscepta, 
iii.'4. a. 

'EirKrrparrfiri, riQ, jj, i . q. prceced. ix. 
3./ 

'ETi<rrpe<f>e(T6at, Sese convertere. rjiie 
iirt<rrpe<l>6fievoQ, (oq ^rj d\ri6e<i}Q avro- 
fjio\oQ, iii. 156. a. itltelligunt Sub- 
inde sese convertens et retro spec- 
tans; Huc illuc sese convertens. 
iirt<rrpe<l>ofiat Hesych. et Suidas in-^ 
terpretantur <l>povri^a irotovuat. 

*Eire<rrpafXfieva, nempe eirri, viii. 
62. a. intelliguntur, Asperiora, Con- 
citatiora verba. Conf Not. ad vii. 
160. a. Possis cum Jacobsio (in 
Atticis) Nervosa, EflScacia, intel- 
ligere : qua ratione apud Hesych. Eni 

in eirterrpo<l>diriv pro synonymis pO' 

nuntur iire<rrf>afx/iev<aQ et evepyQQ. 

*Ein<rrpe<l>eu>Q quo sensu maxime dixerit 
Noster ambigipotest quum i. 30. m. 
ait, dirodi»>vfid<raQ KpoleroQ ro \ey(dev, 
e*tpero iirt<rrpe<j>eii>Q. Glossator, et cum 
eo Suidas, Gregorius, et Zonaras 
iirt<rrpe<l>i(t>Q interpretantur dirarrfrt- 
kQq rj iirtfie\(liQ, quorum significatuum 
prior certe alienus est ab hoc loco. 
Diligenter, Accurate, Solicite, Mm. 
Portus interpretatus est ; simpliciter 
Valla, Instat interrogare, posuerai. 
Equidem in eamdem sententiam at- 
que eire<rrpafifieva illa, de quibus 
paulo ante, accepi, Concitate quae- 
rit, nempe concitata et asperiore 
voce, et concitato animi adfectu 
qui etiam corporis motu sese pro- 
debat. Referri huc potest interpre- 
tatio quce cognato vocabulo Home- 
rico iirt<rrpo<l>dEriv apud Hesychium 
subjicitur : eirt<rrpo<j>d^riv' iiri<rrpe<l>o- 
fjLev<i>Q, loxvjoujc, rj fierd iirt(rrf)o^rJQ 
rov a(afiaroQ, oTov iire<rrf>afifiev<OQ 
Kot ivepydJQ. 

'Eirt<rxeetv, vide in ^Eire-xetv num. 3. 

^Eirtrdfivetv, (lon. i. q. iirtrifxvetv) In- 
cidere. ro t<r<i> rdv \etpCiv iinrdfxvet, 
iii. 8. a. iiredv rovQ fipaxiovaQ eiri- 
rdfidtvrat, i. 74. /. eirtrafxovreQ /na- 
Xaiprf (TfitKpov rov <r<afiaroQ, iv. 70. in. 

'E7r/raJ(c, toQ, ri, Impositio tributi. 
^td ravrrfv rrjv ewira^tv rov <^fH3v^ 
iii. 89. m. f a^rat (al) <l>6f>wv ewi* 
rd^ieQ, iii. 97. a. 

*EirtTapd<T<retv, Insuper turbare, In- * 
super terrere. toQ-^avrov ij o\l/tQ rov 
evvirviov eirerdpa(T<Te, ii. 139./. 
*Eirird/^podoQ, ov, 6, alias AuxUiator, 
sed apud Nostrum Victor, i. 67. m. 
f in Orac. Vide ibi Not. 

*Eirtrd<Taetv, 1 ) Jubere,Imperare. IroT- 
fiOQ elfit iroieeiv — ro dv iirtrd<T(rrjQ av, 
V. 1 1 1 ,m. rd iirtratTcrofxeva iirere\eoVf 
Imperata fecerunt, i. 115./. 169.m. 
rd^e avrol(Tt iirira^ov,i. 155. f iiri- 
rd^avra dir<xl>oprjv iirtre\eeiv, i. 1 09. 
a. iirera^e ro7<Tt ireptoiKOtat yvvalKaQ 
iQ ^a(iv\C)vaKart(rrdvat,oaaQZrj eKd" 
arotai iirtrdaa(»>v, iii.l59f dyye\ovQ 
iirtrd^ovraQ rolai fxev weCov ^rrpa'» £ni 

Tov — vapix^ty, iv. 83. a. v. 5T.extr, 
vii. 1. m. viii. 115. /. 6 tnparoQ 6 
iinra)(Oflc iKaffroKn, vi. 95. a. 

2) Po8t alios locare. oiriffde rov 
ireZov iirera^e rrjv wdaav «ttttov, i. 
80. m. 

'Eirirdveiv, Intendere, Imponere. 
Imperf, frequentatimm, imrelvetrKe 
ivl rrjv yeipvpav — ^vXa TeTpdywva, 
i. 186. m.f. 

^EiriTeXeeiVf 1) Facere, Perficere,Ex- 
sequi, Peragere. (Conf. 'EirircXjyc.) 
iiriTeXetraQ 6 Kpoitrog ravTa, i. 51. a. 
iTTiTeXeeiv rd Kpolcroc vTrcOijjcaro, rd 
iiriratrtrofjLeva, rdg evroXdc, i. 90. a. 
115./. 157. w«. 169. «I. Ovtriac im- 
reKeovtn, Sacra faciunt, Sacrificia 
peragunt, ii. 63. a. vffirreiac avrrj 
Kal oprdc ivirekeovtri, iv. 186. h. (ubi 
nonnulli quidem iirirrf^evovtn.) cvx^* 
Xoc iiriTeXeovrecy Suscepta vota ex- 
sequentes, ii. 63. a. m. irdvra eVerc- 
\eov<ra rd vTre^e^aro rf Trarplf iii. 
69. /. 138. m, f. Kard rd wdrpia 
imreXeovtri, scil. rdq reyyaQ, Patrio 
more Exercent artes, Peragunt 
negotia, vi. 60. h. iirtreXee irdtrav 
Tjjv o}^/iv Tfjg dvyarpog^ Universam 
filiae suas visionem Explevit, Ad 
exitum perduxit, iii. 125. /. 

2) 'ETnreXeeiv, f . q. alias dvoreXeeiVf 
Pendere, Persolvere. diroi^priv eiri- 
reXieiv Kar Iviavrov, ii. 109. a. ubi 
aToreXieiv nonnuUii ex scholio. ircv- 
TtiKOVTa rdXavra fia<ri\ii rov ewireiov 
^pov eirireXevtrif v. 49. m. 'AOiymt- 
€i(ri eirereXeoy rd trvvidevro, v. 82. 
extr. 84. a. Serpenti, qui templum 
Minervce Athenis habitare putaba^ 
tur, ewi/jifjvia £7rcreXcovo-e, wpoTiOivregy 
noA, Menstrua sacra faciunt ; sed 
Menstrua (Menstruam pensionem) 
persolvunt, viii. 41. m. f. (Fide 
supray ^Eirifi^via.) 17 ^iKri rov ^vov 
rov Aetovi^e(o rolcri Hnrapriiirytri ejc 
M.apBoviov iirireXeerOf ix. 64. a. 

'ETrireXjJc, eoc, o, 1}, Perfectus, Abso- 
lutus, Ad finem perductus. ^v /117 
ro^e eVircXco Troiijoiy, (i. q. cVtreXjy- 
017:) Nisi haec effecta dederit, i, 
119. / iv. 4. a. 15. / v. 107. vii. 
30. a. ravra Zrj iiriTeXea iyivero^ .i. £ni 

124. a. ravrd oi iirireXea iyevero, 
Hsec ille perfecit, iii. 16. a. ravrd oi 
vroiieiv eVereXco, Haec illi effecta 
prsestare, iii. 141. 

'Ew/re^, eiroc, 1;, (i. q. iiriroKOCj) Par- 
turiens, Partui proxima mulier. 
yvvrj irrirei iovtra irdtrav i^fiepriv, i. 
111. a. N, fj^Tevifi\l/aro rrjv Bvyari- 
pa^ iirireKa iovtrav^ i. 108. m. uhi 
conf. Var. Lect. 

'Eiriny^eoc, iv$ ^oy, (lon, pro iinrrj^ei- 
oc) Aptus, Commodus, Opportunus, 
Idoneus. t^c yVQ iovtrric firtrij^eijcjiv- 
47. a. Maphovi^ ovk imrii^ea iyivero 
rd ipd^ ix. 37. a. quihus opponvntur 
KaXd ipdf ix. 36. / (iroiBo) eoVro 
iirini^eov rf ^rorpt, Commodum 
patri filium, f. e. animo ejus sese 
adcommodantem, iii. 52. a. m. 

Compar. xdpOQ imrriZetarepOQ iv- 
trrparoTrehvetrOaif ix. 2. a. Superlat. 
vofidq imrrjihetardraQ vifiovra, i. 110. 
a. ivrilhfnipia eTrtny^eoiroro, ii. 133. 
/ eVtriy^eiiiroroc ec rtniroy i. 115./. 
etavT^ imrrihetardrovQ iQ TitrriVf iii. 
70, a. rHv Oepawom-tMfv tovq imrriheta^ 
rdrovQy iv. 72. a. imrrihetorarov ^ta» 
piov ivivrrevtrai, vi. 102. Similiter 
seq. Infin. iii. 134./ et alibi. Item 
cum adjectivo in Neutro gen. ivOavra 
vfiiv iTTvrqheov oiKeeiv, Hic vobis 
commodum fuerit habitare, iv. 158. 
/ tvo hoKeei imrri^etaraTOV i^fxeaQ 
elvai etrrdvaif Ibi stare ubi (vobis) 
commodissimum esse videtur, ix. 
27. / Mitto plura cumulare. 

'E?r/nj^ec, Adverh. Consulto, Delibe- 
rato, De industria, iii. 130. m. vii. 
44. a. 168. m. viii. 141./ 

'ETrtn/^eveti/, Instituere, Comminisci : 
roto^e eTrtn^^evo^ocTalia commentus, 
vi. 125. m. N. ravra imrri^evtav, 
Hisce utens instiiutis, ii. 129. m. 
evTaOeiag Trovro^oTroc imrri^evovtrif 
Omni voluptatum generi operam 
Indulgent. oproc (ovrjj) eTrinjSevovot 
praferunt codd. nonnuUiiv. 186. b. 
ubi imreXeovtn vulgo. iQ rov (Xeifxuf- 
va) roc vvicroc eViny^evovroc riOevai 
rd Kpea rovg iv reXei edvroc, In hoc 
prato principes civium Ex instituto 
(Callido quodam instituto) .noctu 

DD EHI 

earnes deponunt, iii* 18. a, Passi- 
vum: t6 ht cal /laXXdv n iirtrri^evdrff 
Partim vero, atque etiam magis, ex 
instituto (data opera) factum erat 

•opuS) i. 98. m, vbi nempe prceces^ 
seratf ro fier kov ri Kal ro \wplov 
(ipsa loci natura) avfjLfiax^ei» 

^ETrirrfSeufQi 1) Studiose» Diligenter, 

Accurate. xp*? ^V^ ^o y^ ^f^^t vitj/- 
pereKrdai eTrirrf^lwQf i. lOS.f. rd dir' 
'^fietoy eg vfiiac eirirri^efagvirrjpeTeerai^ 
iv. 139. /. 2) Idonee, Commode, 
Recte. ov ydp eTcoirfaare e7ririy^£wc, 
Non commode fecistis, ix. 7- /. 
Leniter dictum, pro Male fecistis. 

*ETrirrJKeiVf Liquefactum superfun- 
dere. oiriffta eirerrf^e rov tcrfpov eirl 
rd ypdfifxara^ vii. 239. m, 

*Eviridivaif 1) Imponere, Superne 
imponere, Superstruere. aniXriv \(- 
dov eviSriKaVf vii. 183. a. 2.) Impo- 
nere, Irrogare muhtam ; si modo 
vera est, ut est probabilis Pavii 
emendatiot vvv iv diroivd fwi rd^e 
eOe\<a e?ri0e7i/ai, Nunc igitur hanc 
mihi irrogare volo mulctam,. ix. 

' 120. a. m, N. ubi vulgo dwotvd ot, 
quod qua ratione ferri possit non 
video, 3) Perferendam dare epi- 
stolamy Mittere. ypd^ec cc (iifi\lov 
wavra' — ypd\l/ac Se, eg AiyvTrrov 
eiriOriKef iii. 42. extr. N. ravra 
*A\Kalog ev fii\ei TrocijVac, eiririOel 
ig McrvXiyKiyv, v. 95. m, N. 

Med, ^EinriOeaOai, 'ETriOitrOai, 1) 
Injungere alicui aliquid, Imperare, 
Jubere. ^c 'Aorudyea elvac rov raw- 
ra eiriOifxevov fjtoif i, 111. a. m, 
^fiephiv Tov Kvpov elvac rov ravra 
eiriOifjLevov elirac irpoQ v/Lceac, iii.63.9n. 
2) Manum imponere, Adgredi ; 
et id quidem^ (1) Hostiliter. eW- 
OrjKaro 'E^eo^/oco^c, i. 26.a. Pn^sertim, 
De improviso, £x insidiis adgredi 
aliquem. *AOrjvaIoi<n dTriovffi iireOij'' 
KavTo' iinOifUvoi ^e, eaataOqtrav rjf 
h^XOf ^^' 108./. \iovreQ iweOiJKavro 
ryvt Kafjiri\onrt, Yii. 125. a. iirtOritre' 
trOat ydp oi irdvra rtvd ocero, ix. 89. 
a. vvKTOQ ijreOrJKaro roltrt Qe<r<ra\ol<rt, 
viii. 27. m, ubi Accusativus tovq dpi- 
trrovg non a verboeVeOificaro regitur, Eni 

(quemadmodum Schneiderus accepit^ 
interpretans Jussit illos adgredi 
Thessalos,) sed, unice a verbo yv- 
\l/w(rag pendet. (2) Adgredi rm, 
Operam dare ar/t, Instituere, et 
similia. vavrt\iri<rt fiaKp^trt irctOitrOai^ 
Longinquis navigationibus dedisse 
operam, i. 1. a. r^ irot^aet rore e^re- 
voet iirtOii<reaOat, Fit. Hom. 6.m.f. 
firiBij oi^e6vr<ov r<av wprjyijidrijv, eirc- 
riOeaOaiy nempe roJg Zecoyfiivotg, Ad- 
gredi rem, Exsequi decreta, iii. 76. 
m, f. quam in sententiam mox ibidem 
rd ^e^oyfxiva iroiietv ait, ^tKato<rvvriv 
iirtOifievog ^o^jcee, i. 96. a, idem valet 
ac eiriOero rri hKaiotrvvri Koi ri<rKee av-> 
ri^v, Similiter vi. 60. 6. ov — iTtTtOi" 
fuvot dXXoc <r<l>iag 7ra|oai:Xi}(OV(rc, id 
est, ovK dXXoc evrtriOevraj, (ry rixvy 
ravry) Kai <r<l>eag ^apaicXi/covffc, Non 
(arti huic) operam dant alii, et illos 
excludunt. Ibi iirtOifievot Valla In- 
sidiantes reddiderat, qude interpre^ 
tatio speciem quidem habebat, nec 
tamen hujus erat loci: prorsus tn- 
epte vero Gronovius, Impositi, quod 
mireris a Wess. conservatum, Sed 
nunc maxime animadverto typogra- 
phi erratum, qui in Grcecis nostnr 
editionis temere imOifjievot posuit, 
quum ewtrtdifjievot debuissety quod 
libri etiam omnes tuentur, 

*EirtrtfjLq,Vy et forma lonibus propria 
'Eircrc/ieeci', 1) Pcenam irrogare, 
Ad pcenam condemnare. aVeo-ico- 

. \6rrt<re (avrov), n}v dpxairiv BiKrfv 
(^avrf) iirtrtfi<avy iv. 43. /. Sic iiri^ 
rtfji^, TtfKopelrai interpretatur Hesy- 
chius, 2) Honore prosequimortuum. 
et^e Kar o^Kovg, rov d^e\<lie6v ^i^Xa^ii 
iirirtfii<i}v, vi. 39. m, N, 

Reprehendendi vel Objurgandi 
notione nusquam hoc verbum, quod 
meminerim, usurpavit Herodotus : 
significatu vero Augendi pretium 
non iirirtfjiqv, sed dvartfjiqvj usurpat, 

^EirtrifAtoVy ov, ro, Multa, Poena^ 
Merces. roco^c irapaxT<afiivoi<rt fecvc- 
icovc vofKivg TOtavra iiriTifita ^tBovfri, 

. iv. 80. extr. 

['EircroXiJ, Mandatum interpretatur 
PortuSf quasi idem essei ac evTo\j^, EIII £ni Sed mendose oUm cViroX^c edd, iv. 

9, m, pro «VierroX^C'] 
^ETirpaxci v,(/o». pro 'EirirpeTrctr^Per- 

mittere. ffol trictiirTpa rdifid iiriTpdviaf 
■ vii. 62, extr. rd Trpijy/iara eVcrpaTrci 

• Bio-ciXrf;, vi. 26. a. MeydfivCoc oXc- 
yapxiri iiceXeve iiriTpdirtiv^ nempe ro 
vpi^yfiara^ iii. 81 . a. rowrocfft niv iro- 
Xcf iTrirpa\l/€f iv. 202. cjc^r. Com- 

• munt> forma verbi mperest i. 64. f». 
icac ravryiv ivirpeype Avy^dfii ; et iii. 
130. 97). iSc oi iiriTpe\j/€f sciL iwwoVf 
Postquam ei se permisit, vel rem 
(to vp^yfjLa) ei commisit. Sie rf 
av MlXrirov iKeTpeyl/acy v. 106. a, cVc- 

•rpcif^ac avrijv^lcpbfi^c, vii, 156. a, Item 
in PrceSn temp, r^d^eXibea ivirpiireiv 
rijM apxnv), u. 120./. 

Passivwn : wapd rovrwv 'HpajcXcI- 
5ac imTpafOivTec eT)(pv n^v dp\rjv, 
idest, ea^ov rrjv €ip-)(rjv,iirirpu^OivTeg 
avnyv Trapa rovrioVf Ab fais commis- 
BVLm(vel permissum) sibi (fidei suse) 
regnum tenuere Heraclidse, i. 7< 
f. (Conf. *E7rcrpo7racoc.) iirirpaipOev- 
rec ex Wesselingii conject. edidit 
Borh, ii. 121, 1. a, pro eo quod 
verum erat, iirirpa^vTiav, quod vide 
in 'ETrcrpc^ecv. 

Medium, Imperf ovlev\ aXKa iire' 
rpdirovroy scil, rdQiuwr^v ^cfcac,Nulli 
alii judicium caussarum suarum 
permittebant, i. 96. extr, tovt^ h- 
aiTTjT^ iirerpdirovTo, Hujus arbitrio 
permiserunt suas controversias, v. 
95. /. Futurum: rd re aSXa iin^ 
Tpd\j/ovT€u ifiolf Kal riHv irvXiwv rac 
/SaXai^aypac, iii. 155./. Infin, Prtes, 
iTciTpdireaOaL (avrf) iTol/ioi eaav rQv 
ileerq cr0 cb>v, iii. 157* ^* 

''EirtTpeTrreov^ et Plurah 'ETrcrpcvrca 
pro Sing. Permittendum, Conceden- 
dnm. iKeivoiffi ravra woisvai ovk circ- 
Tpewrea cori, ix. 58. /. 

'*Farirpi<l>eiv, idem fere quod simplex 
rpiibeiv, Alere, Nutrire, Sustentare. 
'Laced(Bmonii Aiheniensibus polliciti 
suntf velle se Ulorum yvvalxag re 
Kdi rd ig troXc/iov a-^^prjara ifriOpexpeirf 
,viii.l42./. cM44./. 

Passivum, 'ETrcrpc^co^ac, Succres- 
cere, Adolescere. Kwpoi' opiwv eTri' rpe<^fievoVf i. 123. a. i^ rovriutv — 
iireTpd^rf j/cdnjCi olevel re tfjiaOov Trjv 
aferipriv yeveaiv, etc, iv. 3* a. ubi olim 
simpl, erpd^rif edd. ovZivarCiv varepov 
emrpai^vriav flaatXiufVj i. q. einyevo' 
fiivwvf Nullum ex regibus post natis 
et educatis, Nullum ex succedenti- 

• bus regibus, ii. 121, 1. a. N, 
^EirirpixeiVf Incursare. Vide ^Eirt^pa" 

fxeetv, 
*E7rtTpl(ietVf Atterere, Perdere 6 rjXtoc 

• Kaliav eirtTplfiei rovc re dvOpiofrovc Kat 
TTfv x^pV^f iv. 184. a, m, 

'EmrpoTaloSf 17, ov, Fidei alicujus 
commissus. e7rcrpo7ra/i|v irapa IIoXv* 
rpaVeoc Xafiwv rrjv dpx^v, iii. 142. a, 
iovrwv ert rCiv iral^wv rovrwv vrfirlwv, 
iwtrpoirairfv et\e 6 Gi/pac rrfv fiaai- 
Xrftrfv, iv. 147. a. Conf. 'ExcrpcTrc- 
96ac Passiv. 

'Efl^crpoTrevccv, Esse CTrcrpoTrov, id est, 
Tutorem esse alici^us ; Fidei suse 
commissum aliquid habere : Prae- 
fectum esse provincice ; Admini- 
strare ; Gubernare. Avicovpyov cTrc- 
rpo^evaavra Aewfiwrew, i. 65. /. wc 
ydp eTrerpoirevae ra^^^cora, ibid. paulo 
post, irpoeflatve ydp ro eOvog (jwv Uep- 
aiwv)dpxpv reKai CTrcrpoTrcvov, i. 134. 
extr. N. quce verba H. Steph. sic 
interpretatus est, Late enim pro- 
grediebatur illa gens imperans et 
Praefecturas obtinens; sed videtur 
verbumewtrpovtvov non tam illas pro- 
vincias spectare, in quas absolutum 
imperium per Praefectos exerce- 
bant Persae, quam eas regianeSy in 
quas quasi Tutelam quamdam ex-' 
ercebanty quarum reges aut incolce 
non vere nominatum Tributum pen- 
debant regi Persarum, sed Dona 
ferebant. rov 'BafivXwvocvartpov cttc- 
rpoirevovraf Qui postero tempore 
Babyloni (sive Babyloniae) fuit 
Praefectus,vii. 62. extr, yprfarwQrrfv 
aewvTOv TraTpi^a eirerpoTrevaaQ, Qui 
patriam tuam bene administravisti, 
iii. 36. a. m, Trjv iroXtv 'irapahthn 
KptrafiovXfp iinTpOTrivetv, viii. 127» 

'Efl-^rpOTroc, ov, d, Tutor pueri ; Ad- 
ministrator, Procurator, Praefectus 
provincice vel civitatis. iyw iJKovaa £ni £ni Tifiyeuff rov * ApiairtlBiOQ imTpovov, 
Audivi ex Timna tutore Ariapi- 
thiSy iv« 76. /. dr^pa wiaroTaToy^ Kal 
irovrwv iwlTpovoy rwvfwvrow, Admin- 
istratorem omnium lerum suarum ; 
Cujus fidei res suaB omnes com- 
mittebat, i. 108. m, iKciXee Tovg eTrt- 
TpOTTOvc TTJQ Mc/i^iocy Admiuistrato- 
res, Prsesides urbis (qui natione 
^gyptiij non Persce erant) vocayit, 
iii. 27. o. iirirpoKOQ McXifrov, Prae- 
fectus Mileti, Histicei fiomine Admi- 
nistrans civitatem, v. 30. a. olK€Tf\Q 
iiay *Ava(/\£(ii, iiriTpoiroQ *Frfyiov, 
KaraXeXeiwTO, vii. 170./. 

*'EiriTvyxdyeiyf cum Dativo^ Incidere 
ffi aliquem, vel in aliquid. opvtrirwy 
iireTvypy iropf c7rTa7r»f)(£i, i. 68. a* m. 
Absolute, aut cum Participio, Xe- 
yovaa iireTvy\aye rd nep avroc iyoee, 
Opportune id ipsum dixit quod ille 
facere cogitabat, viii. 103. a. yvy 
trvnfjovXevffoyjOKorepa TroiitayiiriTvxtM} 
ev jiovXevadfxeyocy Nunc mihi suadcy 
utrum horum faciendo rectius fe- 
liciusque rebus meis consuluero, 
viii. 101. /. Particip. 6 iinTv\tay, 
idem qui alias 6 Tvxtoy dicituTf wai^ia 
^vo veoyyd dyQptaTrtay rCiy iiriTvxpy'' 
Twy., Duo infantes recens nati hom- 
inum humilis sortis, ii. 2. a. 

^FtWKJKiiyeordai, Adparere. t6 cVc^atvo- 
fuyoy Toi iy t^ vttv^, vii. 16, 3. m. 
d^idiffeicVi^ay^Fatjibid.TroXiopicifo^ov- 
rai iy yrivi^, Iva rifiwpiij ovZefiiri 
eVi^av^Vcrac, viii. 49./. 

'£7rc0avi7C« lUustris, Clarus, Nobilis. 
CTrra Hepaeiiiv iraibaQ iovTwy CTri^a- 
vewy dy^pwvy vii. 114./. ov twv cTri- 
i^vewv itav dvBpwy, viii. 125. a, 

*Eiri<l>epeiy iroKefiov, Inferre bellum. 
ToKefwv cuctjpvKrov ^AOiyi^a/oio^ccVe^c- 
poVf V. 8 1 . 6. imtpepeivaiTiriv, Crimen 
alicui inferre, Objicere crimen, Ac- 
cusare, Damnare. ei: Xoyov TrXaorov 
iTreveiKavTeQ 01 atr/i^v, i. 68. / tjjv 
avTrjy aiririv iwi6epovTeQ, i. 139. b. 
alTirjv 01 aX\j;i' eTrevc/fcac, iv. 1 60./. 
aXKoicri aXXac acrtag iTri(^pwy, — 
roco^i ^c avrewVf Kal ^avXa (levia 
crimina, leves culpas) inu^pwv, i. 
26. /. Similiter fiwpiriv, fxaviriv iTTi^peiv Tivlf Stttltitise aliquem 
Damnare. roTo^c (dyaX/iara) Troccvoi 
fiwpiriv iiri<l>ipov(rt, i. 131. a. fxaviriv 
ToJtn * Adrivaioitn iirii^epoy opeovrec 
avrovQ etc. vi. 112. a. irdyyy o^c 
^aWijv eTTC vc/icaFrec,viii. 10. a. fia\- 
XoarvvTiy iveveiKaffd oi, iv. 154. m. 
Passiv.^EwKliipeerdai, Cumimpetu 
ferri, Invehi in aliquem. ravra Xe- 
yoKroc QefiitrTOKXeovQ, avriQ 'Ahei- 
fiavTOQ itreipipeTO, nempe ec avrov, 
viii. 61. a, rd iTra^pofieya, Immi* 
nentia, Eventura. icac /loc irdvra 
iTfiol^etKvvovin {pi BeoX^Tdirrf^epOfieva^ 
i. 209. m. f. 

^Ett ii^rifiilie<rQat, Male ominari, Omi- 
nosa verba proloqui. Koi iovtoq av- 
Tov iirl njv irevrriKovTOpov iwei^rifxl' 
iero, iii. 1 24. m, N, 

^Eirt<l>doyeety apud Nostrum non tam 
est Invidere, quam Odisse, Odio 
prosequi. rd irpeiret fxdWov Papfid- 
fmtri "Troteeiv rj "fiXXi^o^c, icac iKeivot<rt 
?e iirtipQoveofxey, ix. 79. m, Conf. 
^EiriipOoyoQ': 

^ErriipdoyoQ, ov, o, 1}, Odiosus. ac Xirfv 
liryvpaX rtfxwpiat irpoQ Bewv iici^^dovot 
yivovrat, iv. 205. b, (conf ro Belov.) 
yv<ofxriv aVo^e£ao6ac iiriipQoyoy irfto^ 
Twv irXeovwv dvdpiawwv, vii. 139. a, 

^ETriipXeyety, Incendere, Cremare. 
irdvTainiifKeyoy Ka\ eicccpov,viii.32./. 

'ETTc^ocr^j/, 1) Ventitare, Advenire, 
Iterate venire, vii. 15. m. et 16, 2. 
et 3. ubide Spectro agitur. 2.) Post 
alios advenire, Paulatim superve- 
nire. oi iirtipotTwvTeQ re «cac oi dpyrfv 
iXBovreQ, ix. 28. a. irXcvvoc alel 
ytvofxivov Tov imipotTiovTOQ, \. 97- a. 

^Ewtipopeeiv, i, q, int<pipeiy, Inferre, 
Superne adgerere. ^ovv im^>oprj<rav- 
reQ, Koi 6fiot<a<ravTeQ (rov \wpov) rf 
dXKw x^P^» ^i^^* 28. &. 

*Em<poprifxaTa, rd proprie, Post il- 
lata; nempe Cibi qui post legiti« 
mam coenam inferuntur mensse, 
Secundse mensae, Bellaria, Cupe- 
diae. o/rococ dX/yococ '^^pewvrat, im~ 
<poprifxa<rt he ttoXXococ, i. 13^ a, 
Confer AtheniEum, in Var, Lect, 
citatum, 

*Em<l>pd(etv, Insuper dicere, Insuper EHI ♦ 

(vel Post haec) declarare. ^el /le 
ir/9oc rovTOi€ri eKt^pdaai^ tva Ik r^c 
rd^pov 17 yfj dyaitrifjuadrif i. 179. a. 
EnKjipditirdai, verbo Medio^ In- 
telligere, Excogitare, Comminisci. 
ra ^v dfxriyavov iH^vptlv re Kal eTrc- 
^pdtraffdat, i. 48. /. okwq ^e oiroi 
Mif^ofv diroiKOi yeyovatnt iyia fuv 
ouK e^w itni^pdfraadaij v. 9. f, cVi- 
^pdi^trai roidh, Talia conuDiniscitur, 
Tale inivit consilium, vi. 61. m. aX- 
\a re iiri<l>pali^6fAevoi, koi eic, Quum 
alia excogitabant, Alias inierunt 
rationes, tum etc, vi. 133. /. vhi 
eadem notione paulo ante dixerat 
hevoevvro, et ifxri^avtijvro, 

*lE.vi(l>pdi^tcrOai, verbo PassivOf 8e- 
cum rem reputare, Secum perpen- 
dere. ro fiiv opvyfJLara dvtjp xdK^ 
K€vc dvevpe, <3^e cVi^paffOetC) iv* 200. 
m, f. yvvrj wredero, iiri<l>pa<rOel<ya 
avTTJ, Mulier hoc docuit re secum 
ipsa deliberata ; Suo ipsius ex in- 
genio, vii. 239. /. 

['£3rt^ao'<reiv,Obstruere.//tt(; Schulz , 
in Indice Grcedtatis Herod, refert 
iirf<l>paKro ex vii. 142. a, quod qui- 
dem esi Plusquamperf verbi sim- 
plicis <l>pd<y<reiv.'] 

'Eir/xaXfcJoc, ov, 6, ij, proprie JEre 
tectus, ^re obductus ; sicut iirl- 
Xpv^roc est Inauratas. Sed, ubi He- 
rodotus narrat cuniculos, ab hostibus 
actos, exploratos fuisse iwtxdXK^ 
d<nrlhf iv. 200. m, f non intelligi 
poiest JEixe obductum scutum, sed 
^neum scutum, sive potius ^nea 
lamina obducendo scuto inserviens. 
XaXiciJ/Ltara XeTrrorara ralc «fara- 
(rKevalc eo consilio adhibere soUtcLS 
esse ait Polyb, lib, xxii. cap, 11. 
nostrce editionis, 

^TTixeipeeiv, Adgredi, Invadere. irpta- 
roi<ri rovroKTi iwexelprjire 6 Kpo7<roQ, i. 
26. b, bTe\eipri<re roltri (ia<n\rfioi<ri, 
iii. 61. m, rvpavvih iireyeipri^re, v. 
46. /• ubi Accu>sativum rvpavvi^a, 
quem unus cod, Arch, offerebat, pro- 
barunt docti nonnulli viri,similistruC' 
iura usum esse Nostrum rati v. l.a. 
rouc ^e ewixeipieiv ; at ibi rovg non 
ab iy\eipieiv regitur, ad verbum hoc £ni 

auiem subinieUigitur DaHvus avVoTc. 
Fide Noi. ad v. 46. /. 

'£iriXc/pi7o-cc, «oc, ij, Adgressio, Inva- 
sio. virv<afievu ij iirv)(eipfl<riQ e<rrai, 
Somno sopitum adgrediemur, i. 1 1 . 
/. ubipaulo ante, ij opfxrj ecrrai, eadem 
notione, rrjv iirixeipri<riv ravrriv firi 
ovr<jj ^rvvrdyvve dfiovXiJc, iii. 71. m. 
Eiiam Consilium et Molitio adgres- 
sionis, Insidiae quse alicui struuntur, 
Conjuratio. efeve/jcavroc rrjv 6?rcxc/- 
pri<riv ivoi rwv fierexpvr<i>v,yii. 1 32.9». 

*£ir/xoXoc, Biliosus, Bilem, Fel gene- 
rans. woiri eircxoXairari;, Herba bilem 
maxime generans, Fel pecorum ea 
vescentium maxime augens, iv. 58. 
ubi nonnulli quidem imxykiardrri, 
Vide quceibi a fVess, eta nobis notata 
suni, Contrarium ejus, quod ex nos- 
trce ei Wesselingii interpretatione 
Herodotus ait, ex aliis avdivisse aui 
apud alios auctores legisse videtur 
Theophrasius, {Histor, Plani, ix. 18. 
cui consenianea Plinius referi, Hisi, 
Nai. xxvii.vi. 28. etlib, xi. seci. 75. 
aique Mlianus, Hist, Anim, xi. 29.) 
ita componendumjEm, Portus statuit, 
ut TToiri em\o\<ardrri apud Nostrum 
non inielligatur Herba fel maxime 
generans aut Fel maxime augens, 
sed Amarissima herba, atque ui in- 
sequentibus verbis id ipsum signifi- 
casse Herodotus censeatur, quod 
Theophrasius ; nempe, apertas vic- 
timas sine felle reperiri. At inier- 
pretationi nostrce quum alia favent, 
ium idem ipse quoque JElianus, Hisi. 
Anim, xvi. 26. scribens, Tavra ^c 
apa (nempe, ro rrjc X''^^^ viroirifi' 
ir\a<r6ai) eri Kal fiaXXov ^cXec irapa- 
KO^ovBelv rotc SicvOcicoTc irpofidroig» 

^Eiirixpd^rSai rivl, Familiariter uti ali- 
quo. aiiirixpetafievai (avrrf) fxd\i<rra 
yvvaiKeQ, Mulieres quae sunt ei 
maxime Familiares, iii. 99. m, f 

^^iXpv^roQ, ov, 6, ij, Auro obductus, 
Inauratus. dyakfia iirixpvtrov 'Adi;- 
vairic, ii. 182. a, K\ivac einxpv^rovc 
Ka\ eirapyvpovCi i* 50. a, ix. 80. a, 
Ecedem icXcvac xpvo^co* f^i* dpyvpeai 
dicuntur ix. 82. m, Conf, Karaxpv 
<rovv. Eni ^na ['Ew/xvXoc, vide in 'Ett/xoXoc.] 

'EirexcjpioC) ov, Substant. Indigiena. oi 
iwi^ijipioit ix. 51. a,m,Adjectiv* yvv" 
aTiica eTriyiaplriyf i. 199. a. Ipoy tTri" 
\utpiT}Q Oeov, V. 102. a, Kpdvea eV^- 
X<^f)ca, Galese vernaculse, vii. 91. a. 
et similiter passim. 

'Emyj/rjiplZtiv rivl, viii. 64. a, ex WeS' 
selingii interpretatione in Nota ad 
h, l, Suffragia rogare super sen- 
tentia ab aliquo proposita; sed vide 
ne sit potiuSf Rogare aliquem suf- 
fragium. Sic quidem eVtij/r/^/^ecv rpf 
iKKXtfffl^, ry ^ijfi^, dicebant Grced, 
Conf, Hemsterhusium ab eodem 
Wess, l, c. laudatum, 

*ETroBid(€tv, (comm. e^o^cafecv) Via- 
ticum dare. rovrovc Xvvdfxtvoi dvo^ 
vifivovffi iTTO^idaavTeg ec rac *A6jy- 
vac, ix. 99. m, 

*Eir6hoVf To, (comm, e^^cov) Yiaticum. 
Kvprivalwy ^eriOevrec ivo^id 9^1 ^ovvac* 
iv. 203. m, f, ivrodia Xa)3oiv, vi. 70. a. 

'ETTowXXecv TTJv yea, Navem in brevia 
(vel ad littus) ejicere. (Jc Tdyitrra 
e7ra>fC£cXav Trjv rea, vii. 182. a. ubi 
paulo antCf e£oiceXXec ec rac itrlioXdg 
rov Urivtiov, eadem notione. reacav- 
rot; ravTT^ inoKelXavTeg, vi. 16. a, 

^ETTOfivvvat, absolute positum, Jusju- 
randum interponere. npoQ tovtov 
elwe iirofjLoaaQ, viii. 5. m. Cum Ac^ 
cus. et Dat, ^Xcov iTrofiwjjLl roc, Per 
solem tibi juro, i. 212./. 

ETTOvofidi^eiv To ovvofxd rivog, Nomen 
alicujus invocare, Nominatim ali- 
quem (deum vel heroem) invocare. 
yi/vacjcac irrovofia^ovffac Ta ovvofxara 
(avTiay) iv vfivia, iv. 35. m, Tovrtp 
dvovtn iog rjpuii, iirovofxdl^ovTeQ to ou- 
vofxa, vii. 117./. 

'ETTOTrocf i;, 1}, Poema epicum, (de Ho^ 
merica fliade) ii. 16. a, 

*Ejro7rococ, ov, 6, Poeta epicus. e2 xp?j 
rc To7tn ivoiroioitn ^ebifxevov Xeyecv, 

ii. 120. m. 

*Eiropq,v, (comm, itpopfv) Conspicere, 
Inspicere, Inspectare. iiropq, fxiv c£c- 

orra, Exeuntem (commode) conspi- 

cata est, i. 48. a, eKaara dvawTV(r~ 

■ ntav imapa. rioy avyypafifxdnav, In- 

spexit, Perlustravit, Perlegit literas, i. 48. a. ivop^v iKKeifuvov ^careray- 
fxai eya), Meis oculis inspicere ex- 
positum jussus sum, i. 110./. ae ol 
Qeoi iiropeufffi, Te dii Benevole re- 
spiciunt, Tuicuram habent, i. 124. 
a, rd Trpijy/iara iiropq,v re koX heveiv, 
iii. 53. a, 

*Eiropeyeadai, Plura cupere. d ^e cv- 
Bavra iicopeyero, opewv etc, Major 
cupido eum incessit, ix. 34. m. /• 

'ETTop/ieecv, Cum navibus in statione 
stare contra hostem. (fidfxevog fwyig 
iKTrXiHaai XaStav rovg iiropfxeovrag, 
viii. 81. a. 

"Etoc, eoc, t6, Dictum, Verbum. tov^ 
Tov Tov cTreoc (de Pythi^e vaticinio 
agitur) Xoyovovoeva eVocevvro,i. 13. 
/. Sic vii. 143. a. Sed et, ubi de vno 
vocabulo agitur, ait, Ivyarai tovto 
t6 eirog (nempe JEthiopicum vocab, 
Asmach) irara riji» ^EW^vwv yXwflr- 
<rav etc» ii. 30. a. irp6i<r\6fxevog eTrea, 
hig oi Kara^pq etc, i, 164. a. ubi 
malles eirea rdSe, sieut iii. 137« a, 
sed priori loco, ubi sequitur obliqua 
oratio, nil opus erat adjecto prono- 
mine ; signijHcat autem scriptor, non 
solum vi et armis, sed et verbis cum 
oppidanis egisse Harpagum, 

'EvoTpvveiv, Incitare, Urgere, Im- 
pense hortari. Oeov trfi (sive rectius 
o0c) iiroTpvvavTog, vii. 170. a. cum 
Var, Lect, et Not, 

"Ewoyl/ig, tog, ij, Conspectus, Prospec- 
tus. CTT* Saov ewo^j/ig tov IfHtv eJ\e, 
Quousque prospectus templi Perti- 
nebat, i. 64. m,f, 

'Ewrdfxriyog, ov, 6, 1}, Septem men- 
sium. TiKTovai yvval.Keg KaXeirrdfxqva 
(scil, wai^ia), — eycJ Se ae e7rrayLti|- 
vov ereKov, vi. 69. w. /. 

"Errv^pog, ov, 6, 17, Aquam habens, 
Irriguus. y^ eirv^pog wi^aii, iv. 198. 
m, 

'Eirtavvfxiri, rig, ri, interdum videripotest 
nil aliud significare, nisi simplex ov- 
vofxa, Nomen ; veluti ii. 4. m, ^vw- 
^eica QeCiv iwwvvfxiag eXeyov vpw-ovg 
AlyvTrriovg vofxiaai, Sic iv. 45. m. 
e-xeiv t6 (wvofxa et exeiv rrjv cTrww- 
fxiriv eadem notione promiscue dicun^ 
tur, Sedalibi Cognomen indicat, eia £na EPr Nomine distinguitur^ ut ii. 52. a« 
iirwvvfilriyovS' ovyofia iiroievvTOOv^e" 
v\ avTetaVy ii« 52. a. Nempe proprie 
signijlcat Nomeii ab alterias cujus- 
dam rei vel personae nomine duc- 
tum deriyatumque. Sic Hercules 
Thasius tijv eTrtavvfiifiv il\e a Thaso 
insula, ii. 44. m. et Hercules^OXv/i- 
Tioc iwwvvfilriVf ab Olympo, quippe 
antiquus deus, ibid. /• iS^tcAurum 
quod Gyges in Delphico templo 
dedicavit, vocabatur a Delphensibus 
Fwya^ac» M tov dvadevToe €irwyi/- 
fjUriVy Nomine (vel Cognomine) de- 
rivato ab eo qui illud dedicavit, i. 
84. /. (conf, efrl eum Genit, num, 5.) 
i{ 'Aalri CTre {alii dxo) Trjg Hpofirideoc 
yvvaiKos ey(ei Trjv ewttwfilriVfiyAS.m, 
{cf, Var, Lect,)e1fiaTafAe\avafope" 
ovaty €x' i5v rac eirfavvfilat eypvtn, iv. 
107> H} viitrof eTTiTOv olKitrrihf Sijpa 17 
eTwvvfiirieyiverOfiv. 148./. exo^ (tco- 
rafiov) 6 fc-dXTTOc oSroc rij v exwwfilriv 
e\ei^ vii. 58. /. ern hvlov ia\ov rriv 
eictawfiiriv, fxeTa^Xovreg ro ovvofAa^ 
vii. 74. a, eir ijc koX 6 \CipoQ oiroQ 
T-qv eiruivvfi. e^ei^ vii. 178./. 

Alihi in simillima pkrasi pmpo^ 
sitionem dno tenent libri omnes^ sicut 
plures iv. 45. m. Sic ro ovvofia^ Afi- 
fuavioi dvo Tovde a0i rrjv enwvvfJLiriv 
eirotiitTavTOf ii. 42. m.f, dno r^c ri/i^c 
rriv eir\e, rrjv ewtawfiiriv woitvfuvoQ, 
iv.l55.m. drro rfjcKv^l/eXriQeirtavvfiiriv 
Kvi/zfXoc ovvofia (avr^) iredri, v. 92, 
5. a. dtr' ^c koX 6 «dXiroc oiJroc rrjv 
iTrtavvfilriv e\eif vii. 121. a. Quo 
etiam istud pertinet, odev (id est, dtf 
ol, sive lonico sermone drro rev) edevro 
rac evtMtwfilag, iv. 45. a. m, 

Hasceprcetereaformulas notemus, 
^Apitrretoerrtovvfxlrive\ovTa dvhptavra 
itTTdvai^ Statuam ponere quae ab 
Aristea nomen habeat, Quae Aris- 
teas {vel Aristeae) statua nomine- 
tur, iv. 15. o. m. trvfiiratn (SnJOpo-i) 
clvac ovvofxa UicoXdrouc» rov /3a<riX^oc 
iictawfxiriv, Universos Scythas com- 
muni nomine Scolotos vocari, no- 
mine de regis nomine ducto, De- 
nominatione a regis nomine pedta, 
iv. 6. extr. Sic ovvofxara Tpitj^dtria, iwtifWftiate\ovTa yvvaiKuiv,(Europa, 
Asia, Libya,) iv. 45. a. ovrta Kard 
Tov AvKOv rrjv ivtawfxlriv AvKtoi dvd 
\p6vov eKXiidritrav, i, 173. m, 

^^rrtavvfxiOQ, i, q, iwtiwfxot, Qui ab 
aliquo {sive a persona, sive a re 
quadam) nomen invenit; Qui ali- 
cujus nomen gerit.ipovSelvricEKevriQ 
iirtavvtuov,i.q. ipov t6 KdkeerailBjeivrit 
*At^llTriQ, ii. 1 12. m. ubi alii quidem 
irrtawfxov praferunt ; sed vide qu<B 
ad h. l, notavimus, 

*^irtavvfxog, 6, rj, vide vocab. proxime 
prcBcedens, irrX tovtov tov ovpeog {rtnf 
ArXaiToc) oiafdptMnroi oiTOiiwtawfxoi 
iyevovTO' KaXeovrai ydp ^ij" ArXaiT£c, 
iv. 184./. rovc^ncXoTTorviyff/ovc^IIc- 
\o\p 6 ^pv^ KareaTpeyl/aTO, — icai ec 
TO^e avToi re *wvdpt»yjroi Kai ij yri av- 
retav irctawfxoi rov KaratrTpeyf/afxevov 
KaXeovrai, vii. 11. extr. 

^Ep^v, cum Genit. Amare, Amore 
alicujus captum esse. Imperf. iBSep^ 
iric epa rrjg Matritrreto yvvaiKOCf ix. 
108. a. Sed eodem cap. sub fin. 
scribitur ripa re Ka\ iTvy\ave rrJQ 
yvvaiKog, 

'Epairdai, Cupere, Adfectare, Ai^i- 
oKric ipa<r6eig rvpavviBoc, i. 96. a, 

^Bpatrrrjg, ov, 6, Amator, Studiosus. 
TToXXoi r^c Tvpavvi^g ipatrrai eitri, 
iii. 53, m, ubi perperam olim epya- 
<rrai edd, nonnulli. 

'EpydietrOai, (verb, Med.) Facere, A- 
gere. d ttoXvc ofxiXog ri ravra epydCe~ 
rai; Quid est quod hic facit haec 
tanta hominum multitudo ? i. 88'. 
f». /. Laborare, Opus facere. vav^ 
Tog dv^p6gepya(ofxevov,riveTO to epyov, 

. viii. 71«/ ipydietrOai etavT^ iKiXeve 
wdvrag rovg AiyvwTitwg, ii. 124. a, 
ipydi^etrBai \pijfxaTa, Parare sibi pe- 
cunias. cpyaira/xe voc \piifxaTa /ieydXa, 
i. 24. m, Cum dupL Accusat, ^te^i- 
ovra (tov rfXiov) — eXvofxai iroieeiv av 
Tov 'Itrrpov rd rrep vvv epyd^erai rdv 
NeiXov, ii. 26. extr. Similiter ^Xeoi 
dyadd.Trjv icarpila ipydtrerai, viii. 
79. /. ubi olim quidem perperam rfi 
Trarpih edd, 

Passivum: 1) Activa notione, 
ov ric dXXorpiwv rovro epyatrrat, Pa- m EPr 

travit haec, iii. 155. a. epyov wapd- 
fioXov epyatrjjiai, ix. 45. /. 2) Passiva 
notione» fjirj Karai<r)(yy€iv rd irpovQev 
ipyaorfiiva, Ante acta, Res antehae 
gestas, vii. 53. a, m. 

'E/jyaXiftov, t6, {comm, ipyaXelov) In- 
strumentum quo quis ad opus 
faciendum, vel ad exercendam ar- 
tem, utitur. cxwv ovMv rtavotra wepi 
rrjv rexy^v (artem medicam et chi* 
rurfficam) iari ipyaXifiaf iii. 131. 
m. 

^Epyaorlrf, i?c, ij, Opificium, Opera, 
Labor. dvo ipyatrlriQ ')(eipwv erpef^ ro 
waidiov Kai (wvrrjVf Fit, Hom, 3. 6. 
Sed apud Herodot. ii. 135. a, ubi 
Rhodopis meretrix dicitur Kar ip- 
yaalrjv in ^gyptum venisse, non 
manuum opificium, aut honestae 
cujusdam artis exercitium intelli^ 
gitury sed ?} a?ro rov tTtafiaroQ ipyaeria, 
Turpis qusestus arte meretricia 
quaesitus ; quam artem illa statim 
quidemy priusquam in libertatem vin" 
dicata est, non suo nomine, sed no^ 
mine Samii lenonis exercuit, qui 
illam in jEgyptum secum adduxerat, 

^Epyatrrai temere olim editum erat 
pro ipaffraif quod tenent scripti lihri 
omnes ; et sic recte editur inde ab 
edit. sec, Henr, Steph. 

'Epyariyc, ov vel ew, o*, Operarius. yrJQ 
«pyaViyc, Agricola, iv. 109. a. v. 6./. 

'Epyarticoc, ij, ov, Efficax, Validus, 
Magnam vim habens. to<tovtoq rro' 
rafwg Kai ovTUt ipyariKOC, ii. 1 1. extr, 

'Ejoyartc, i^og, ij, foem. pertinens ad 
masc, 6 ipyaTrfg. Hinc yvva^Keg ovTto 
ipydTihc, Mulieres ita industriae, 
Operi faciendo ita intentae, v. 13. /. 

"Epyeiv, et *EepyeiVy (Jon. i. q. e^ipyeiv) 
Arcere, Prohibere, Excludere ab 
una parte, et Includere alia parte. 
{Sed Includendi notione spiritu as- 
pero notatur, et "Epyeiv, sicut com^ 
mune eopyeiv, pronunciatur.) aiTiiav 
he rovQ iral^ac ipyovrtov KopivBiiaVf 
Quum Corinthii pueros illos ex- 
cluderent alimentis, Alimenta eis 
negarent, iii. 48. m, tovq firj vv{ 
iepyei firj ov KaTavvaai rov Bpofiov, 
Quos nox non prohibet, (Retinet, EPr 

Impedit) quo minus etc, viii. 98. 
m. ubi alii quidem epyei. Vide Var, 
Lect. avTovQ ep^e, wg KaTaffKorrovg 
^ijdev, Detinuit, Inclusit, In custo- 
dia retinuit ; {quo refertur quod 
paulo post aitf eXvtre rovg HeptraQ) 
iii. 136. /. ubi alii quidem e*ipie, 

"EpyetrQax apud Nostrum non tam 
Passiva notione ponitur, quam Re- 
ciproca, quasi Arcere sese, Reti- 
nere sese, id estf Abstinere. Sic 
epyero eKtav rrJQKvprivaltov rroXiOQ, iv. 
164. m. Not. ISiepijiQ, tog Kard t6 
aXtroQ iyevero, avroQ re epyero avrov, 
Kai T^ trrpaTiy irdtrg iraprjyyeiXe, 
nempe epyetrdai avrov, vii. 197. /. 
Sie ^vXofjLevoi QriKetdv fio^v fxrj epye- 
trdai, ii. 18. m. Latine non tam 
reddi debuit Cupiverunt non pro- 
hiberi, quam Abstinere noluerunt 
esu boum foeminarum. Et ttoX- 
Xwy cVtrafavrec epye(rdai,Y. 57»extr. 
perinde reddi potest, Imposita con- 
ditione ut pluribus jurU)us Exclu- 
derentur, aut, ut pluribus commo- 
dis (quibus fruebantur veteres cives) 
Abstinerent. tBHp^riQ ipyofievoQ rtav 
dXKtov, ix. 108. a, (al. cap, 107.) 
passive intelligunt interpretes om* 
nes, Caeteris prohibitus ; Caeteris 
viis, quibus spe sua potiretur, exclu- 
sus. Sed nil impedit, quo minus 
etiam hic inteUigamus Abstinens, 
Valedicens caeteris viis ; nempcy 
nec vi uti, nec porro frustra so- 
licitare mulierem volens. 

Corif. ^Airepyeiv, ^Eiepyetv, Kar- 
epyeiv, 
'Epyctv, Facere: unde Fut. ep^ta, 
Prcet. Med. eopya, et Substantiva 
epyov et epyfxa. otra ep^av rj ewadov,Y, 
65. /. i^fieaQ ola ep^av, Qualia nobis 
fecerunt ; Qualia in nos commi- 
serunt ; Quo pacto nobiscum ege- 
runt,vii. 8, 2./. Xi^driv voievfjLevoQ rd 
fiiv eopyee, Oblitus quae adversus 
illum patraverat, i. 127. b. In 
Pr{BS. tempore, pro epyeiv, in usu 
est "Epheiv vel epZeiv, quod vide, 
(Aoristum ep^a alii quidem cum 
Mm, Porto a Prces, 'Vel^ta forma- 
tum statuunt hoc modo, Fut. /oejoi, EPr 

Awr* i/^a, et per syncopen tp^a, 
Canf» "EpSeiy» 

"Epyfiaj ToSf TOf Factum, Facinus. 
IpyiJiatnp Ir TroXifioVf v. 77. /. in 
Inscriptione metrica, Conf, fVess. 
ad iii. 97, 9« 

"Ffyoyf ov, ro, Opui, Factum, Res 
ipsa effecta. epya dirodc£aa^ac, vide 
in 'AvoBeiKvvBiyf num* 6, 2. iicXa/i- 
/3aV€iv epya, i. 96. a. N. Vide *£i:- 
Xafjifldyeiy, Tavra clirc* ical dfia 
iwog re koi ipyoy exoiee, iii. 135. a, 
N, ravrd re dfia iiyopevc, ical ro 
^oyoK irpoa/jyef Effectam dedit rem, 
ix. 92. a, N 

rovTov fiii etrrt ipyov non tam siff' 
nificat Hac re nil opua est, Non 
necesse est boc facere ; quam po" 
tiu9j Hnjus rei nuUus uaus est, 
Non est ex usu, Nil adtinet, Inu- 
tile est hoc ftusere. rifc OaXdvinit oi 
McXifo^coi ereKpdreoyt liore eireBpric ftif 
elvac epyoy ry orparc^, i. 17./. Nempe 
9 eire^pil, Obsidere urbem utUe est 
hostif quo oppidanos commeatu inter" 
cludat, At MUesiia commeatus im" 
poriari affaHm poterat mari; quare 
Inutile erat urbem illorum obsi- 
dere : nam de nuda Obsidione, non 
de Oppugnatione hic agitur, 

rd epya sunt Opera rustica, Agri 

culti, Arva. ovoc XP^A^^ f^Y^ ^^ 
TtHy Mvtniy epya hiat^eipeaKey i. 36. 
a, et m, 
"Ep^eiyt siee forma lontbus magis pro- 
pria "Ep^eiyf idem quod inusitatum 
in Pmsente tempore ipyeiy, Facere, 
Patrare. dpearov elvai vdv ro dv /3a- 
«rcXcvc ep^j^i i. 119. /. ubi quidem 
nonnisi unus {quem noverim) codex 
Lenem spiriium tenet, ep^i scrihens, 
ddifura {vel dQefumra) epleiv^ viii. 
143. /. M ipleiy prcefert noster cod. 
Flor, quod in lonico scriptore verum 
videtur, Imperf, ep^y (ep^oy codd, 
F, et Pa.)o<roy tavvcaro, ix. 103./. 
Imperf, frequentativum^ ddefu<rra 
epSiffKe, vii. 33. /. ubi Lenem spiri- 
tum cum editis omn^us Itbris prce- 
ferunt scripti longe plerique, Alibi 
vero Asperum spiritum, Atticorum 
ex morCf pertinaciter teneni edd, et EPH 

MSSti. Acc Bvalac ep^eiy, i. 131. m. 
dyiJKeaToy jrdOoc ep^tiVf i. 137. a, rd 
ifiiraXiy rovriay ep^vo^c, ii. 121. a, 
ol de, ew* ov^vl e^oav, ep^eiv dy 
rovro, iii. 38. m. /. rd ep^et iroXXd 
icac drdoddKa, iii. 80. m, dvalri ep^- 
/icVf^ i33e, iv. 60. a. *AOfivalovt dyap^ 
nffxeyovQ tpheiy Aiycvifrac ikucwc, vi. 
88. m, Eiiam cum duplici Accus, ut 
firjl^eya ep^ety dyrfKevrov ndSot, Ne- 
mini irreparabile malum inferre, i. 
137. a, quo loco recte Schcef, ex 
MS, Arch, ante rwv dXXuy lleptreiay 
pronomen rtvd inseruit, quod in nos- 
tra etiam editione adjecium velim. 
ep^y o<roy eBvyearOf Fecerunt quan- ' 
tum potuerunt, ix. 103. 6. cpdovrac 
rd Ipd iv. 33. /• pro vulgato e*xovMc 
aut dvovoac legendum suspicati sunt 
docti nonnulli viri, 

*Epeety, Dicturum esse. 'Epew, Di- 
cam. vide supra in Ecpecv. 

^EpeOlietVf Irritare. ^KvOat epeOtoOev'- 
rcc vTTo ^apelov, Irritati invasione 
Darii, vi. 40. m, 

'Epiihtv, Fulcire. '£pc/aeodac, Niti. 
roco^c yovvao^c ipifpettrfieyovtfiY, 152. 
/• cum reduplicaiionef pro lipettrfi, 

*Epelirety, Demoliri, Diruerp. irpo^ 
fjiaye^va eva rov reiyeoQ epelyjfat, i. 
164. a. ewefiri<ray rov rei\eoQ, Ktd 
riptToy {avro), ix. 70. m. Conf, Kar- 
epelTfetv, 

[^Epcflrflac, Interrogare. Vide Ecpc- 
o^c.] 

[*£pevyetf6ac. Vide 'EScpevye^ac.] 

'£|t>cv6e3avov, ov, ro, Rubia tinctoria. 
aiyeac ircpc/lciXXovrac KeyptfievaQ 
epevOt^dvip, iv. 189. m./. 

"EpqfioQ, sive reciius 'Ep^fcoc, ov, o ei 
ri, Desertus. De Accentu vide Var. 
Lect. ad i. 117, 18. ei ii. 31, 7. et 
iv. 17, 11. {Similiier *Ero7fwg, 
'Ofjiola ei 'O/ioToc.) Circumflexum 
in penuUima ienuere libri omnes 
edd, ei scripii viii. 51. m. e< ix. 3. 
/. ubi iprifJLoy ro dorv, et ix. 58. a, 
ubi el^e rov yfjt^pov iprjfJMV, ei rahe 
opeovreQ iprjfjia. Nos ubique eamdem 
secuti sumus scripiuram, iprjfxov 
olpoQ, i. 1 17. /. ^rcpl rdv iprffJHMtv rrjc 
Acj3vi7c, ii. 32. a. 

E E EFH EPY Fcemt epfifwc ydp ttrri ij x*^P^ cLvrrj, 
ii. 31./. V. 9. a. (rriXKovTai cc rriy 
fprjfioy, iii. 102./. rtjy ZayicXijv, kov- 
ffav iprjfjioy dvEpiayf vi. 23. a. m. ubi 
quidem iprjjJiriy olim edd, sed nuUo 
adstipulante vetere codice qui qui^ 
dem nohis innotuerit. ij *Arrifc?J 
Xi^pflf iovffa iprjfxoc *Adrfvaiwv edd, et 
scripti omnes viii. 65. a. ij iadrjgipti-' 
fjLOQ iovtra otXwv, ix. 63. /. Mira 
videri potest structura iv. 17. /. 
"Sevpwy t6 irpog Poprjv dvifXOVy iprjfxog 
dvdpwirtavy nempe \iapaiprjfju)g intelli' 

. gitur, Vide ibi Var, Lect, et Not, 

*EprifiovtrOai, Deseri, Destitui, Relin- 
qui ab aliis ut solus maneas, De- 
solari. oi ovoi, iprjfnadivTeg tov ofxi- 
\oi/, A reliquo coetu soli relicti, iv. 
135. m, QetrcraXol iprffibidivTeg trvfi- 
fidxwv, vii. 174, m, MiXrfrog MiXi;- 
ciutv iprifHtiTOy vi. 22. a, ig Ttjv Kpi^- 
riyv iprffnaOelcrav \iyovm itroiKiJ^eadai 
dXKovg dvdptairovgf vii. 171. a, 

'Epi^etv Tivl, Contendere cum aliquo 
de principatu vel de primis partibus. 
rouroi ydp <^k ola ri itm ipitrai 
aXXoi', iv. 152. m. f, 

*EpiKvdrig, Perillustris. fiiya dffrv ipi- 
Kvieg, vii. 220. m, in Orac. 

"Epiov, TO, Lana, vide 'Eupiov. In Vit. 
Hom, cap, 4. a. servaiur communis 
forma vocabuli : ipiovpyrjffai epia, 

"Eptc, iBog, 17, Contentio. ^Apyeitiiv al 
yvvalKeg, Kar eptv ruiv *A6rjvai(t)v, 
irepovag itftopeov fJLe^ovag, Ex con- 
tentione (Ob contentionem) cum 
Atheniensibus, v. 88. /. epiv eJxov 

■ dfiifii re fiovtriKy Koi r^ Xeyofievta eg 
t6 fxiaov, Certamen instituebant, 
Inter se contendebant, vi. 129. a, 

'EpKelog Zevg, Jupiter aedium custos, 
proprie Custos muri qui aedes cir- 
cumdat, vi. 68. a* Conf, Eustath, 
ad Odyss, X. 335. 
EpKog, eog, t6, 1) Septum, Murus, 
Munitio : t6 epKog vrrepBopieiv, vi. 
134. m, N. pro quo rijv aifJLatririv ait 
ibid. /. <rvve<l)6pritTav rd yippa epKog 
elvai trt^t, ix. 99. extr, 2) Rete, 
Laqueus. iv tpKetri ifjnraXaaaofievot 
diatfSeipovTai, vii. 85. /. ubi alii 
olim ev dpKvtrt, Vide Not. *EpKTri, rjg, rj, Carcer, iv. 146. a, et 

m. 148. a. 
"Epfia, arog, t6, Saxum, Petra, Sco- 

pulus sub maris superficie latens, 

vii. 183. iS^. XiSog fiiyttrrog, Suid. »y 
iv OaXdtrtrri irirpa Dionys. apud Eu- 
stath. ad Iliad. }S!, p, 964, 28. ed. 
Bas. {p. 976. ed. Rom.) Conf He- 
sych, et ibi notata, 

*Epfirfvevg, eog, 6,Interpres, oi epfirivieg, 
ii. 125. /. 154. a. iii. 140. m. h* 
€7rra epfirfvitov 5ea7rpi/<Tflrof rat,iv.24/. 

*Epieirig, sive rectius 'Ep^irjg. ^vvarai 
fcara eWd^a yXwtrtray Aape7og,ep^irfg, 
Graeco sermone nomen Persicum 
Darius valet ep^irjg, vi. 98. /. Intel- 
ligitur autem vulgo Ip^eirjg vel ipiirjg, 
prceeunte Valla, Coercitor, nempe 
quatenus verbum epyetv, a quo deri- 
vatur hoc nomen, Arcere et Coer- 
cere significai, Auctor vero Ety- 
mologi M, ait : ^Ep^iag, ovofia Kvptov, 
Trapd t6 piibi, piittf, fie^iag' vrrepfit- 
fiatrfji^ ip^iag' 6 TrpaKTtKog. 

^EpptofuvioTepog, Validior, Acrior, {ab 
ifiptafiivog, particip, pass, vefbiptov- 
vvfxt,) TetxofJLaxirf ipptofievetrriprj, ix. 
70. a, 

"Eptrrjv, evog,6, (comm. dptrrjv vel dpprjv) 
Mas, Masculus. aVaic eptrevog yovov, 
i. 109. m.f, aTraig eptrevog yovov, iii. 
66, a* eKatrrog twv iptrivtav Tovrtav, 
nempe tirwtov, i. 192. / tpoivtKeg ep- 
treveg, Palmse arbores masculae, i. 
193./. ovTeeptrevog Seov, ovre drjXirjg, 
ii. 35. /. rovc j^ovg rovg eptrevag, ii. 
38. a, 41. a, 46. m. f. rovg aiyag 
Tovg eptrevag, ii. 46. m. Kal eptreveg 
Kat OtjXeat, ii. 65. a, m, 93. a, iii. 
102./. 105. m. vii. 56./. 

[^Epvetv, vide Elpvetv.^ 

^Epvdp6g Krjpv^, Rubens praeco, iii. 
57. extr. in Orac. Conf cap. 58. a. 

^EpvKetv Tovg iwtovTag, Inhibere, Pro- 
hibere invadentes, iv. 125. /. V. 
15. a. ipvKOfievot aTro rov *AtT<inrov, 
Prohibiti ab Asopo; Quum ab 
Asopo fluvio, ne ex illo aquam pe- 
tere possent, arcerentur, ix. 49. /. 

"Epvfta, arog, t6, Munimentum. t6 
epvfxa Tov reixeog itjtvkdtTtreTO, vii. 
223. m. EPX £2 "Epxttrdatj Venire,Ire. ^X6c avroTc ay- 
yeXiri, i. 83. ix. 14. a, et 15. a. cum 
Far. LecU et Not, ig dtrdeveg epxfrm, 
i. 120. 9». (vide supra in *Aa6eyiig,) 
iXOtiy rivi ig oxj/iVf In conspectum 
alicujos yenire, iii. 42. a, iXdelv 
rivi ig fidxrfv, Ad manus venire, In 
Aciem cum aliquo descendere, vii. 
9, 3. ovK ^XOov ig rovrov \6yov iStrre 
etc. Non eo progressi sunt ut etc. 
vii. 9, 2. /. Sed iXOeiv rivi ig \6- 
yovc, In colloquium cimi aliquo ve- 
nire, i. 86. m. iv. 126. /. kd fid- 
X»7C i^Oeiv, Prselio decernere, vi. 9, 
/. conf, Not, ad viii. 77. /. 

2) epxetrSai wapd riva honeste di^ 
citur de Congressu venereo. ^rapa 
rov freiovrov ^eivov n^v yvvaiica $X0£Cj 
ii. 115. m, uhi vide Not. Sic et de 

■muliere : Kveovtrav ix rov irporepov 
dvhpog ovrta i^Belv irapd ^Apiarwvay 
vi. 68. m. et mox ibid. ijfaai ae e\- 
Oelv irapd rov 6vo<l>op(i6v. 

3) epx^trOai cum Accusat. absque 
prcepositione, idem valet ac ^iepxe^ 
<r&atf Transire. d il\ioc ep^erat rrjg 
Aifivrfg rd dvia^ ii. 24. m. SimiUter 
Iwv ro fieaov rov ovpavovy ii. 25. a. 
ubi itav idem valet ac ^ie^twvy quod 
ibidem paulo ante legitur, 

4) epxpfxat ipetov, Adgredior di- 
cere, Dicam, i. 5. m, ii. 40. a. 99. 
a. iii, 80. /. Sic epxpfJtai \e^wv, ii. 
11. »9. vii. 102. a. m. {Similiter rj'la 
^e^utVy Adgressus eram dicere, iv. 
82. /.) epxofiai <l>pd(rit>Vj iii. 6. a. vi. 
109. a, epxpfiai fnjfiavewVf iv. 99. a. 
€pxpfJLat irepi AlyvTrrov fJkriKvvewv rov 
\6yov, ii. 35. a. 

"Epwg, bfTog, d, Cupido, Desideriura. 
epwra <r\wv r^c 'EXAa^og rvpavvoQ' 
yeveoBat, v. 32. /. 

['Epwr^v, vide Elpwreciv.] 

'Ec, prcepositio regens Accusativum ; 
lonica forma, qua constanter utitur 
Herodotus pro communi Eic^ Adhi" 
beiur autem hcec prcepositio ubi agi^ 
iur, 

l) de Motu In vel Ad Locum;' 
qui est usus frequentissimus, quali- . 
bet in pagina obvius* Quo ex usu 
inierpretanda sunt etiam illcB locu-' tiones, in quibus ic pro iv, praposi" 
tione In loco significante, posita vi" 
deri poterat: quo de genere, post 
Hemsterh. ad Aristoph. Plulum p» 
456. perspecte Schulzius ad HerO' 
dot. viii. 60, 1. et 71« m. monuit. 
Conf, qucB nos ad viii. 60, 1. ad- 
scripsimus, ubi cc o, quod vice iv ^ 
vavfxa^elvpositumWesselingiusjudi- 
cavit, valere diximus ic o ievat vav- 
fiaxwovrac, Quo nos copferre ad 
praelium ibi faciendum ; sed for- 
tasse formula eg oalia ratione fuerit 
ibi accipienda, de qua infra sub 
num. 5. dicetur. At viii. 71. m, ubi 
ait scriptor ovv^pafjLovreQ eK rwv wo- 
\iwv, ec rov Itrdfjidv tiiovro, non idem 
valet €c rov laBfiov t^ovro, ac id quod 
mox subjicitur, ii^fievot iv r^ ItrBfif : 
istud significat Sessum ibant, Con- 
ferebant se in Isthmum, ibi con- 
sessuri, stationem ibi capturi ; hoc 
significat, Quum jam in Isthmo se- 
derent, Stationem aut castra ibi 
haberent. Sic il^ofievriv cc ipov, quasi 
diceres CoUocantem sese, Confe- 
rentem se in templum, ibi sessu- 
ram et moraturam, i. 199. a, t^ero 
ec ra irpoBvpa rov (^a(rt\r}OQ, iii. 140. 
a, Eadem ratio est cunctorum fere 
locorum ab jEm. Porto congestorum, 
ubi ig cum Accus. pro iv cum Da- 
tivo poni ille staiuit. BpqvoQ ec rov 
Karil^wv vel tfwv, (scil, ewvrov) ibi- 
Kai^e, i. 14. m. et v. 25, m. /. ei iZoto 
ig rov ifiov Bpovov, vii. 15./. ec rov 
Bp6vov t^etrBat, vii. 16. a. /Similiier 
dicit rov dv^pa ordvra (qui se con- 
stituit, vel a populo constitutus est) 
ec ravrriv rrjv dp)(rjv, iii« 80. a. fw. 
d fxev (nempe 6 KtjpvQ ^rj d7r6(rro\oQ 
ec Mikrrrov fjv, i. 21. a. non valet 
iv MtXifr^ nv, in urbe Mileto erat ; 
sed, Miletum missus erat, Miletum 
legatus proficiscebatur, sicut v. 38. 
/ avrdc ec AaKe^aifjU)va dTri<rro\oQ 
iyivero, Ipse Lacedaenronem sus- 
cepit legationem, profectus est. irac- 
^ia ^vo ^t^ol Tcotfxevt rpe<j>etv ig ra 
TToifxvta rpo<^v rtva rotrjv^e, ii. 2. a. 
m. ubi non juncta intelligi debent 
verba rpe<f>eiv ig rd voifivta, pro ev £2 

Toic iroifiyioiCf sed ^iZol ttoi/ucvi cc rd 
^oifAviaf Tpei^iy Tpo^^rjy roti|V2c, Tra- 
didit pastori ad greges, id est, quos 
ille secmn duceret ad greges, ibi- 
que aleret, Satis vero per se per- 
spictta ratio harum locutionumf to, 
otrrea dTrdyovtri Kal SdwTOvai ic tya 
XU^poyj ii. 41./. rqy fxiy cc At/3vi|i', 
Trjy ^c cc Trjy*^Xkdda dnihoyTOy ii. 
$6. fn. rqc iriZaQ dyeicpifiaaay cc njv 
arpcnroXcv, Y. 77. w. icarajfpvTrrciv cc 
actn//cX]}v, Y. 92, 4. KaTiardyai Tvpay» 
vidac ic rdc woXctc, Yi 92, 7. /. rf- 
Tayfiiya cc ro irc^oi^^Yii. 81« a. (J^tft- 
^V5 in hcis omnibus nU opus est ut 
cum Porto ic pro ly poni statuamus, 
quamvis Latinus sermo in talibus 
sententiis prcepositionem In cum Ab- 
lativo potius construetam^ quam cum 
Accusativo, amet. 

PorrOf quemadmodum iy 9rdXcc 
fion semper In urbe significat, sed 
subinde etiam Apud urbem, sic ig 
voX^y interduxa non In urbem signi" 
ficat, sed nonnumquam Ad, Prope 
urbem. SiCy iwei drriKoyTO ig Miafjiefi- 
^tv 9roXiv, (TuyifiaXoyy ii. 169.a. cttci 
rc diriKaTO ig BdpKtjyf itroXiopKeay 
rijv iroXtv, iv. 200. a. 

Denique satts notum esty ad prce» 
positionem *I^c subintellig^dum sub^ 
inde esse Accusativum Z6fu>yy olicov, 
Ipoy^ aut aliquem talem, Sic in w- 
tis : <l>epbfy cc (re<»iVTOVf i. 108. /• 
i\dwy cc Tov 'AfMrayov, i. 113. m, ii" 
yai ig ^Aarvdyeoe, i. 119. a. KaTeKoi' 
fiitre (avrov) ^c 'Afjuf^idpeWf Yiii. 134. 
m, cc Tov *Afi^idpei»i dyiBrfK^^ i. 92. 
m, Et probi codd, dant cc A^firfTpoCf 
ii. 122. /. ubi vulgo ig ipoy Atjfjirirpag. 

Tropice dicta sunt taliaf qualia. 
ic ri vfxiy Tavja t^iyerai, i^epeiy ; i. 
1 20. a. m, et, rd Tuiy 6yeipdT<ay cyo- 
fieya rcXcd^c cc dtrdeyecepxeTaif ibid. 
m, et a7rQ(rfci7i//avroc rov iyvrryiov 
cc ^Xavpov, ibid. /. at IloXvfcpqrcoc 
cvrvxtat cc tovto iTeKevTrfaayf iii. 
X25./. 

2) Rarius *Ec adhibetur M de 
jPersonis agitur^ Ad quas quis mitti- 
tur aut se confert, eirefjLne OeowpojrovQ 
fC rovc cjiiyiyrcac, i. 78. a. cn-c/Airc ES 

ayycXovc cc rcic <rvfifia\iacy id est, ic 
rovc <rvfifid\ovCy i. 81. a. aTroTrXc vorc- 
adai ic TOVQ <rvyyeyeag, iY. 147. *»• 
iTpdiroyTO ig tovq Ilapoipcarac, iY. 
148./. diciKeTo cc rowc^EXXiyyac, Per- 
Yenit ad Graecos, Yiii. 8. m, Sed elire 
cc TtdyTag rdte significat Coram om- 
nibus haec dixit ; nempcy Ita haec 
dixit, ut Yerba ejus Ad omnium 
aures perYenirent, Yiii. 26. /. 

3) Frequenter 'Ec ponitur «W de 
Tempore agitur, crt irat cc rohey Ad 
hoc usque tempus etiam, Yii. 123. 
m, /• jcat crt cc cfic, Ad meam etiam 
usque aetatem, i. 92. a, 93. a. m. 
iii. 97. /• {ubi olim ig ifuv vUiose,) 
Y. 45. /. et alibiy ig tovto — ^cc o, Eo 
usque-^onec, Yii, 181. a. Et nude 
'Ec o, (subinde iao una voce in Ubris 
nonnullis) Donec, Usque dum, i, 
93. m. 191. /. ii. 115./. 118. /. 
158./, Yiii. 58. /• Eadem formula 
Latine reddi nonnumquam commode 
potest Ad extremum, Postremo, ut 
i. 98. a, 101. m.f, 196. nt. 202. m. 
iv, 201. a, m. Alium usumformul^ 
'£c infra notamus sub num, 5. 

Sicuti pro cc o comtmni Grceca- 
rum sermone ca; c oiji dicitury quce ipsa 
formula apud Nostrum quoque ii. 
144. m, occurrit ; sic altbi pcusim 
pro ig Q apud eumdem Nostrum '£c 
oi seriptum reperitury et scepius 
quidem consentientibus libris, ut ig 
o^ ^]] A/^IC dyevpe^ i. 67. /. (ubi 
quidem invitis libris omnihus eg ro 
edidere Schcef, et Borh, Conf, Not. 
ad h, l, et Kcen, ad Gregor, DiaL 
lon, §. 63.) cc od diroddyitKriy iii. 31. 
a, m, Alibi variant /t6rf, et pro ig 
, oS nonnulli ig o vel iaa praferuntt 
ut iY. 160. et 166. et 181./. ubi vide 
Var, Lect, y, ^l, m, et 56« m, Est 
etiam ubi pro ig oS vel ig o nonnuUi 
ig T exhibentf ut eg r ctrfi/^Xov, Iy. 
12. /. quod CUM videri posset eg re 
i<refidKoy valerey Keenius l, c, sub 
illa scriptura latere ig ro iaefi, sta^ 
tuit, Denique hanc ipsam formulam 
'Ec TOf pro ig o, nos ipsi quoque cum 
Wess, tenuimus^ ii. 157« ubi vide 
Var, Lect, £2 

*Ec t6 irapecJ»',— €c "Xpovoy^ In prae- 
sens, — In postemni, yii. 29. extr. 
ix. 7. w. «c vtn-epoVf v. 74./. jpro ^tio 
ttna roo€ itrvtrrepoy scrihitur v. 41 . a. 
is vifjLirToy fitjya (nfWiyeffOaif Ad 
quintimi mensem, Quintopofltmen- 
se, i. 77./. €C riXoc» Ad extremum, 
Postremo. ec reXoc icairwc ercXevniffey 
iii. 40./. N» eV ro ^eov, Ad (In)tem- 
pus opportunum, Tempore oppor- 
tuno, ii. 1 73. /. Sic et ec jcaipov, iv. 
139. m. Denique notemue construc' 
timem hufusmodif ij j3aaiX70c atpetne 
cc rrjy voTepaifiy njy Mapioylov eVc- 
OTpaTrftriy iticdfiriyog rfyf ix« 3. fx^. 
Con/l 'Yorepacoc. 

4) Usurpatur porro prcepositio 
^ «6» ayt/tfr (?e /S^, tn i^tia /non?- 
mentum aliquod aut Decrementumy 
Plus aut Minus, habet Zoctim, indi" 
caturque Terminus vel Gradus, Ad 
quem iUa pervenit, Et in hoc ge- 
nere ecepius quidem adjicitur verbum 
aVi|jcef V, velutdyiiKeiyic ToaovrOf ecra 
rrpwTa, ec ra fuyuna etc, cujus ge^ 
neris plura exempla aupra^ sub vooe 
'AyiiKeiy» congessimus ; verum etiam 
ahsque hoc verbo eidem usui pmpo^ 
sitionis '£c ^octi^ est wjSaXuwyTsc ec 
t6 i<r)(aToy, (nempe ig rd fityurra r^c 
oifSaXfjUag aviiicovreci) Ad extremum 
usque gradum, vii. 229. a, ubi ec 
t6 fiiyKnoy dahant alii, Tifiwpieiy e'c 
rd fuyi€rra, viii. 144. f». tovto t6 tp6y 
i^v\da(rovai ec ra /leycora, iv. 7. a, 
iovTa Opaov/SovX^ ^eiyoy ec rd /ioXc- 
irray Hospitio et amicitia quam ma- 
xime conjunctum, i. 20. a, M/Xi|roc 
yotniffaffa e*c rci fidXurra araffiy v. 
28. b, TtfJutfprfTioy e'c t6 ^vvorcJrarof , 
vii. 168. a, e'c tovto t6 oipog vrro 
Hepaiwy dp)(€Taif Usque ad hunc 
montem porrigitur Persarum im- 
perium, iii, 97. m» /. ravra ^c ro- 
wovTo (In tantum, hactenus,) irap- 
lyvfiyovy viii. 19. m, ravra fuy yvv e'c 
TOffQVTo iyiyerOf viii. 125. extr, ix. 
18. extr, viii. 107. a, e'c rplcf Ad 
ter, non minus quam ter, i. . 86. 
m, V. 105. /. {conf, Hermann, ad 
Viger. Not. 380.) Eodem referen" 
dum videtur istud, ig roiavra ehoyTif £2 

viii. 77. /. Usque ad talia (id est^ 
Haec ipsa talia, Haec adeo talia, 
nempe^ ita praecisa et perspicua) 
dicenti. Referri huc potest formula 
e'c dpidfwy cTirac, vii. 60. a. ubi vide 
Not. 

5) de Objecto, quod in scholis 
dicitur, id est, de Re vel Persona, 
Circa ^fiam, Cujus intuitu aut Cu- 
jus caussa (Adversus quam vel Pro 
qua) aliquid dicitur aut agitur. ov- 
^eyfidXXoy ec etifvrovXeyc^v,^ e'c airav 
t6 dydpwTiyoyf i. 86. m. f, quemad^ 
modum Latine dicimuSf In aliquem 
aliquid dicere. Sic i^ty et exeiv ec 
rl aut ec rcva, Aliquo spectare, Per- 
tinere : ^tiartim formularum exem^ 
pla vide in "Exeiy et ^epeiy, et wi 
Not. ad iii. 133, 9. ij yytafiri diro~ 
hix^elaa e'c njv yiif^vpay, iv. 98. a, 
vprjyfiaic avTov yevofieyoy, Res quae 
Circa illum (Quod ad illum adti- 
net, Ad illum spectans) accidit; 
nempe Aliquid quod ille partim 
. fecit, partim passus est, i. 1 14. a, 
t6 rrdy ec avr^v iirewoiiJKeef Omnialn 
iUum (id est, Pro illo, lUius caussa, 
nempe Ad illum vitio corporis le- 
vandum) fecerat, i. 85. a, rj> TreTroiii- 
fiiy^icT^viral^aTOVTOveKafjiyoyy Fa- 
cinus in (Adversus) hunc puerum 
admissum dolui, i. 1 18. m, 17 exOpV >j 
e*c T6y ArifidpriToyf vi. 65. m, Ttfuaplrfy 
iaofuvriy e'c 'Aorvciyea, i. 123. a. rd 
roc {nempe ro <l>(\oy elvai Kat trvveT^v 
Kol evi^oov) €)(w fiapTvpiety ec xpjyy- 
fiara rd e/icc, Adversus res meas, 
Quod ad res meas adtinet, v. 24. /• 
ec dpidfi6y ovK ex<^ elTrac t6 cirpefcec, 
Quod ad numerum spectat, non 
possum adcurate dicere, vii. 60. a, 
Not. rJKOvov ei ec ZtKatxxrvvriy, Vita 
Hom, 7* m, pro quo dtKaiotrvvrn iripi 
dicit Noster vi. 85. m. 

Eodem referendus est usuSf qui 
subinde obtinet, formuke '£c o, di" 
versus ab iUo usu quem supra {num» 
2.) observavimus. Scilicetf sicut e'c 
rocci^e irpvyfiara e/i)3Xei//ac, viii. 77« 
a. signijicat Res tales respiciens, 
intuens ; sic etiam nuda formula 
'£c o, eUiptica quadam ratione. £2 

significat Quo Respectu, Q,uo iu^ 
tuitu, et (jqucB notio cum kac con^ 
juncta est) Qua caussa, Quaprop- 
ter. EQ (sciL efiP\e\l/ag) /ifrijfcc 
avToVf Qno respiciens, id est, Qua- 
propter, Quocirca, seposuit hanc 
famam nec illa usus est, ii. 116. 
a. N, cc o eXafie rrjv ^/iciyv, Quo re- 
spectu, Quapropter, poena ei in- 
flicta est, i. 115. /. Eodem j?er- 
tinere videtur locusy quem supra 
(n, 1 .) adtigimuSy ic o TjKurra rjiiiv 
trvfA<l>op6v itrrif viii. 60, 1. m. ubi, 
verum si quceris, non ad is o intelligi 
dehehit vavfxaxetv aut vaviiayiitrov-' 
rac, sed ad rJKiara avfjLtpopov i<m ex 
superiori oratione intelligitur t6 dya- 
(ev^aiTaQ vfjaQ wpoQ tov ^laS fiovyet iQ 
o 5f9rn(/2ca<Quorespectu,Q,uacaussa, 
Quapropter. Scilicet duas caussas 
adfert Themistocles, cur non ex- 
pediat Grsecis ut ad Isthmum pro- 
moveantur naves ; altera caussa 
esty quoniam, si id fieret, prselium 
faciendum esset in aperto mari ; 
altera^ (tovto Sc) quia sic perde- 
rentur Salamis, Megara et ^gina. 

6) Uhi agitur de imi cui aliquid 
inservitf aut de Fructu quem ex eo, 

. quod instituimus, capere cupimus. 
. irdvTa TOitri ypeovrai eQ iroXefiov oi av~ 
SpatTTOiy i. 34. /. ij "AvdvXKa iroXiQ eQ 
VTTO^ijfxaTi ^i^oraL rov j^triKevovTOQTTJ 
yvvaiKly Datur reginae In (Ad) cal- 
ceamenta, id esty £x cujus rediti- 
bus illa sibi calceamenta comparet, 
ii. 98. a. KaretrTpeyj/aTO avrovQ £c <f>6pov 
dirayioyrivy subegit illos In hoc ( Ad 
hoc) ut tributum ipsi penderent; 
nempe, non ut etiam alia ratione 
imperio illius parerenty i. 6. m. 27. 
a. ii. 182. extr, N, 

7) Omittitur 'Ec pr^positio uhi 
de Divisione vel Distrihutione In 
partes agitur, rpelQ fioLpaQy (non, cc 
TpelQ /iocf>ac) e^daaro tov €rrpaT6v,\ii, 
121. m, uhi vide Far. Lect, et Not, 
Sic IvtoleKa {pro olim vulgato iQ 
dvtd^,)fwipaQ ZatrdfievoL AiyvirTOV ira*- 
trav veteres lihri dederunt ii. 147* 
m, et ffipeaQ avrovQ H fwipaQ heTXovy 
iv. 148./. ESA 

'EtrayyeXevQ, eoQ, o, Intemuncius,Qui 
cupientes regem adire intro nun* 
ciat. vaptevai cc Ta fiatriXifia dvev 
itrayyeXioQ, iii. 84. a, pro quo est 
dvev dyyeXovy iii. 118. m, 

'EirayycXXctvriydjAliquemintro nun- 
ciare, Adventum alicujus signifi- 
caxe regi, iii. 118. a, 

'EerdyeiVy Introducere, Ducere ad aZ«- 
quem, vel in aliquem hcum, iQ ev 
\taptov itrdyeffKov dXcac, i. 196. a, rov 
iroTafWV ^iwpvxi ifrayaytjv £C rr}v 
XlfjLVTfv, i. 191. m, aXXiyv Trpoc ravrri 
itrdy aye yvvaiKay Aliampraeter hanc 
Duc uxorem, y. 40. /. Passiv, Ta 
Ttepl t6v Aiowcrov — vewfrrl itrayfxevay 
Nuper Introducta, Invecta, ii. 49./. 
Medium: dWtfv itrayayetrdaiyvv- 
alKa, V. 39./. rrjv Tpirriv iffriydyero 
yvvatico,vi. 63. a.^Ordviyc eitrdyeTai 
'IvTaipepvea, iii. 70. m, uhi in Lat, 
vers, pro eo quod nos posuimus, Pro- 
posuit, revocatam velim Vallce alio- 
rumque interpretationemy AdsciTit 
sibi ; valet enim h, l, Grcecum ver- 
hum idem atque paulo ante positum 
irpoaeraipitratrdaiy nec opus est ut in 
hanc sententiam iirdyerai corrigatury 
quod Valckenario placuit, Illud stn- 
gulare esty quod h, l, lihri omnes 
quod sciam, in eltray, consentianty 
quum alihi constanter eQ pro tiQ usur- 
pet Noster, aira icat Trord ro rei^oQ 
itrd^avTOy idem quod dfaKro (vel itT- 
d^avTo) ec ro re^xoQy Intra murum 
comportarunt, Invexerunt, v. 34. 
a, nisi verha t6 reXypQy Koi t6 relxoQy 
vel re^ixoQy in quihus variant lihriy 
aut prorsus temere huc intrusa aut 
ex nescio qua alia scriptura cor- 
rupta sunt, Vide Var, Lect, et Not. 
et conf, lipoetrdyeiv, 

[^Etraieiv, itraiovTeQ pro iiraiovTeQcita- 
tur ex MS, Arch, iii, 29. a.] 

^EtraKovrliieiVy Jacula in aliquem con- 
jicere.^Cj&tflTovrcc r6 OrfpiovifrriKovTi'' 
iovy i, 43. m, i<riveovTO ttJv frTfmTirjVy 
iffaKovrliiovTeQ re («. e, aKOVTii^ovTeQ 
€C avTtjv) Kol To^evovTeQy ix. 49. a. 
m. Conf, 'AKovrlieiv. 

*E<raKoveiv rivt, Audire aliquem, nempe 
Obtemperare, Morem ei gerere. E2A 

tig 01 d«Kvpoc ovK eVificovcrCyi. 214. a. 
dig oi ovSi ot;r6>coi7KOvov,vi.86.ex<7\ 
Et ommo Dativo : rjy vep i6i\riT£ 
iffOKOveiVf iv. 1 33. a, aXX' eVafrov^are, 
ix. 9. /. Cum Accus, rei : ui<rre icai 
ravra iffoxovtiv^ sciL li/ilv, Ut in 
hoc etiam nobis morem ge8turi(gra- 
tum nobis facturiy preces noatras 
exaudituri) sitis, ix. 60. extr. 
'Effdtra^, Semel. ^w/accrai (avrov))(pv- 
afj Tov av Zvvifrai r^ eiavTOv frwfxaTi 
i^evelKatrdai i<rdwa^f vi. 125. m, 
^EaaviKvieiTdaif cum Dativo^ Perve- 
nire in regionem, rjjf rc aXXiy x^PV 
itraTTiKvieaQaif i. \, a, 
'E(ra{id(raeiVj Cum impetu propellere 
in aliquem hcum, itrapd^avric ff^cac 
ic rdc viact Quum illos in naves 
compulissent, v. 1 16. b, iaapttiavTec 
Trfv iTTWoVf nempe ic t6 rreioVf Post- 
quam equitatum repulerunt usque 
ad peditatura, iv. 128./. 
'EaPaiveiVf vide in 'E/Lt/SatVcty. 
'EffjSoXXciv, 1) transitive cum Accus, 
Injicere, Immittere; prnesertimj Im- 
mittere exercitum in regionem ali- 
quam hostili animo,Invadere,Irrum- 
pere. iai^Xe ic ri}v MiXjytr/iyv njV 
arpaTirivy i. 17. a, 18. a. ig 'Ekevalva 
uytav TovQ TLeXoTTOVvrialovg iaifiaXe, 
V. 76. /. ubi Tovg HcXoTr. perinde et 
ad dywv et adiaefiaXe referri potest, 
2) Eadem notione iafidWeiv ple- 
rumque absque Accusativo, veluti 
Jntransitive, ponitur. ig KKai^ofiivag 
iaifiaXe, i,l6,b,ig Ml\rjT0v,i. I5.m, 
Sic i. 17. /. et passim alibi, ubi sub- 
inlelligi Accusativus rriv aTpaTirjv 
potest. Subinde vero etiam subintel- 
ligendo Accusativo nuUus est locus, 
ut aT.6\if iieyd\w iaifiaXe ig rrfv 
'EKevalva, v.74. m. i^vreg arpaTOV ig 
rrjv x*^P^^ eal^p\fiKOTa, vi. 1 6 /. roT<n 
ia/ia\ovai ig rijv 'Arrucijv, v. 64. a, 
iafiaXovTeg travarpaTiyt viii. 27. a. 
iajia\ovaav ig rrjv x^^PV^ tTrwov, viii. 
28. a, {Conf, ^vveafidWeiv,) Est 
ubi diserte adjicitur, Hostili animo 
Belli inferendi caussa, fieri rriv ia- 
(io\riv : sic ait cVl iroXf/Lt« cV/SaXoV- 
reg{ig rrjv 'Arrtici)i'), V. 76. a. Nam 
subindeiafidWeiv dicitur is gttiNullo ESB 

hostili animo Ingreditur regionem, 
Sic vi. 16. a. iaefia\ov ig rriv 'E^- 
airfv, Ingressi sunt {non Hostili con- 
silio invaserunt) fines Ephesiorum. 
Sic Xerxes e Perside Sardes iter 
facienSf ix ^pvyirig iaifia\e ig rrfv 
Avhirfv, vii. 3 1 . a. 

3) Fluvius dicitur iafidWeiv r6 
piedpov, Undam suam Immittere, 
Infundere, in alium fluvium, iaf^d^'' 
\ei ovTog ig tov EvtpprfTrfv TOTafiov 
t6 pieOpov, i.l79. /. Etsubintellecto, 
certe omisso isto Accusativo : iafid\' 
\ovai ig rov^larpoVf iv. 48./. et 49. 
a, (idem quod avfifiiayovrai et cV^i- 
hovai, ibid.) Rursus iafidWei ig xc- 
Ziov — Kal ig iroTafi6v Bpoyyov, 6 ^e 
hpoyyog ig Tov^larpov, iv. 49. m, ig 
Tdva'iv aXXoc iroTafi6g iafidWei, iv. 

57. 

4) Verbum Medium notione activa 
legitur vi. 95. m. iafia\6fievoi rovg 
Imrovg (Postquam equos Imposu- 
erunt) ig ravrag, nempe ig rdg tirjra- 
yiayovg veag. 

'E(y/3t/3af €11/, Imponere ; proprie, In- 
trare (vel Adscendere) facere. Tav- 
rrfv rqv yvvalKa ig apfxa iafiifidaav' 
reg, i. 60./. T6vireli6v orparov iafii- 
fidaavreg ig rdg veag, vi. 95. m, 

*Eff/3oX)J, ijg, ij, 1) Invasio, Incursio, 
vi. 92. a. m, (Conf. iafidWeiv.) Sic 
hid Trjv ig ^phg iafio\riv, vii. 1. 

a. 

2) Introitus, prcesertim Fauces 
per quas ex una regione in aliam 
Introitus patet. iafio\ri cj ovpiuiv 
oTeivHv ig to we^iov, ii. 75. m, oeT, 
<l>v\daeaOai rijv iafio\riv rijv 'OXvu- 
wiKriv, vii. 172. m, 173. a, rriv iafio» 
XjJv ^vep iK rfig MaKedovirjg ig Oea- 
aa\ir)v ij>epei, ibid. Ka\ aXXiyv iovaav 
ia^\riv ig Oeaaa\ovg, vii. 173. /. 
Sic ij iv Qepfiowv\T^ai fff/JoXiJ, vii. 
175. a. et f. 207. a, viii. 15. / et 
passim alibi ; it^ in plurali, Kard 
Tavrag rdg iaf^\dg, vii. 1 76. m, 

'EaUKeadai, (lon, proiaUx^f^af) Be- 
cipere. ftridafiovg iaU^aadai eg to 
. Ip6v, Nullos recipere in templi com- 
munionem, i. 144. a, 145. a, 

*Eah^6vai, de Fluvio, i, q, iaf^dWEiv, E2A £21 lofluere. Sie oh-oi (oi irorafioii) ea- 
^i&^vtre f c avrov dant probi codd. iv. 
49. /. idque receptum malim loco 
vulgati iKliZovtnj quod ex scholio tn« 
vectum videtur. Sic quidem mox 
cap, 50. a, exhibent lihri omnea ic 
rovTOV ovZk TTorafMOc ovhe icpiivri ov^£- 
filri ier^t^vtra : et ibid. paulo post, 17 
Xitov rriKOfiivrf iar^iioX €c rov^lffrpov, 

^Effhvveiv veVEtr^vvaij Irrepere, Sub- 
ire, Intrare, itrhvvra, scil, is rov 
drjoavpdv rov /BaorcX^oC) ii. 121, 2./. 
vbipaulo ante aitivhvvroQ rov erepov, 
Metaphorice, ^eivov ri itreZvve o^ltn, 
Obrepit eis (Incessit eos) metus, 
vi. 138. m, N. 

Medium^ eadem notione, 17 dvBpta^ 
irov \l/ifX%rov ori^fAaroQ KarafOivovroQj 
€c aXXo (uiov alel yivofuvov itrZveraiy 
Intrat, Irrepit, Subit^ in aliud cor- 
pus quod eo ipso tempore nascitur, 
ii. 123. m. Conf, 'Eo^ieVai et ^Etrep^ 
\e(rdai, 

^Etrepyvvvai, i,q, eifrelpyeiv,lnclndere, 
iarepy vvvai rov veKpov, Includereca^ 
daver in capsa lignea, ii. 86. /. 

^Eaepxetrdai^ metaphoricey de eo quod 
subit animum vel memoriam nos- 
tTBm, Cum Dativo : Kpolv^ iaekOelv 
ro rov IloXdivoc» i. 86. m. avr^ Ka/i- 
fivffj^ iaeXOelv oIktov nva, iii. 14./. 
Item cum Accusat, rov he iarjXOe 
(Subiit illius mentem cogitatio)6eiov 
elvai ro irpriyfiay iii. 42. /. rov Kpol*- 
trov yekws itrrjXSsf vi. 125«/. iarjXSi 
fie KaroiKrelpaif vii. 46. a, m, ubi 
olim iwrj\Oe,{vide Not,) rov ^e iffijXOe 
6»c etiy repac» viii. 187. m, Conf, 
'EirepxetrOai, ^EtrdvveiVf et ^Ecnevai, 

^Eaex^iVf idem quod exeiv ec» quatenus 
exeiv sianificat Tendere, Vergere 

aliquo.icoX7roc0aXao'oi7C)CO'ex^K^^''^~ 
pe €c rrjv ^ApaPlrjv xiaprjv)iKrrjs 'Epv- 

Oprje OaXdatrriQy Sinus maris ex Ery- 

thrseo mari in Arahiam Tendens, 

Pertinens,Porrectiis, Intrans, ii. 1 1. 

a, N, et mox ibidemy rov fiev eK rrje 

(ioprfirje OaXderarfe koXttov itrexovra 

iwl AiOuyjrlrjefrov ^e iK rrje voririe 0€- 

povra iid ^vpLrje. Vide tbi Var, Lecf, 

iaexei (if Zuapvl^ ie rrjv ^EpvOprjv Od- 

Xa<r<raVfF(m& {ex Nilo ducta) tendit et pertinet ad Erjthrseum mare, 
ii. 158. a, ubi paulo ante Eadem 
fossa ie rqv ^EpvOprjv OdKaatrav (fki^ 
povaa dicebatur, ri hoipv^ i*rix^^ ^S 
aXXov Trorafiov iK rov Ev^pifredi, cc 
roV TiypiVj Fossa ex Euphrate usque 
ad Tigrim pertinet, in Tigrim intrat, 
influit, i. 193. a, ^vKard rrjvKairvO' 
^Krjv ie rov oIkov iaix^v 6 ^Xioc, 
Solis lumen per caminum Intravit, 
Incidit in domum, viii. 137. m, /. 
OdXafwe itrix^y ic rov QvtpeiHvaf 
Cubiculum pertinens ad (ferens in) 
conclaye virorum ; contiguum ei 
ita, ut ex uno in aJterum introitos 
pateret, iii. 78. m, 

*E<rrfieeiv, Per clysterem intromittere, 
ingerere. jcaranyi^c^pijv i<rriOii<ravrec 
ro diro «e^ov aXci^op, Poatquam 
per anum ingesserunt oleum cedri- 
num, ii. 87* a. ubi confer quce pra^ 
cedunt et quce mox sequuntur, 

'EtrOeeiVf inusitatum verbum ; unde 
Particip, pass, 'EtrOrffuvoe, Vestitus, 
Indutus. traprjyov (avroi^) pdKetri eo*- 
Orffiivov, iii. 1 29. extr, av^pac ravrrfv 
(ierOrjra) ifrOrffAivove^ vi. 112./. 

'EcrdijC) ^roc» 17, Yestis, Vestimentum, 
collective YesteB,Ko<rfirj<rae (rrjvvaT^ 
^a) itrOifri re Kal 'xpva^, iii. 1. m, iv. 
203. /. frXeiffrov <r<l>eae i^rfXeero ij 
eodiyc, ix. 63./. rd {lon, pro d) e<rOrj^ 
roe ixofJteva etxovy iii. 66, a. Conf, 
Indicem Rer, voce Vestes. 

'EflrieVac, a prces, etreifiii Ihgredi, In- 
trare. eV^ Ze^id itnovn^ i. 51. a, 
itriivai $0eXe,iii.l 1 S,m,Metaphorice, 
Inire Magistratum. Sic 6 e<ruaVf scU, 
rrjv dpxvv vel rffv fiacriXrftriv, vi. 59. 
Item de eo quod Subit animum a/t- 
cujus, rov *Aerrvdyea eoifet dvdyv<tnrie 
avrov^ i. 116. a, N, 

*E<riivai, aprces, i<rirjfii, Intromittere. 
i<rrJKe rove Ilep<rae ie ro reixoc» iii. 
158. m, ie rrjv (Xifxvriv) irorafxoX Zvo 
i<rie7<ri ro v^wp, vii. 109. m, rrjv ice- 
Bpirjv i<rrJKav(ie rrjv KOiXirfv),!!, 87, m, 

*E<riKvie<rOcUf Intro pervenire, Pene- 
trarCi. eViicveerai f:ara.yvd^<i>»',iii.l08. 

/. Conf, ^EiTiKveiaOai, 

'£o/?rraaOai,Advolare,Pervo]are.0i7^i7 
iaiirraro ee ro orparoTrelov dway^ £2K 

iz. 100. a, tf kkfidiav avrti <n^i l<rew' 
Taro, ix. 101./. 

'£<r«:ara/3a(Vciv, Intro descendere. oc 
ifioy hofiov ivKaTa^iyehY» 92, 5. m. 
in Orac. 

"EvKe, lon, pro ^v, vide in "Elpai, Esse. 

*E<ncv7rreiVf vide supra in ^yKVKTeiv. 

"Eao^oQy oVf y{, Aditus, Introitus. oy- 
yov riJQeoo^ov, i. 9./. ierrdfri rov ipov 
ev rn eaohf, ii. 63. a. o^iKrifjia ov^e 
eaooov ovoe eKCwiv ovoefUriv eypvj ii. 
121,3. a. et sic scepivs. Item Fa« 
cultaa intrandi. eaolov (avrocc) dvai 
vapd /^affcX^a, iii. 118. a, 

*EaoiKeeiVf Habitatum immigrare.€<roc- 
Keeiv (nempe rriv ^avKpariv vel eg rrjv 
Navirp.) pro vulgato simplici oheeiVf 
eommode exhibetcod. Pass. ii. 178. 
a. 

'EaoiKli^eiv, In coloniam deducerie. 
Iq rriy Kprjrriv Xeyovai eaoiKlieaSai 
aXKovQ re dvOpioirovQ Kal "EKXrivaQy 
vii. 171. a. 

*£ffd7rr£cr0ac, Conspicere. /ci{ eTro^l/erai 
iovra ^ca Ovpetav dant probi nonnulli 
codices i. 9. extr. pro vulgato firi <re 
o\l/erai etc, 

"EfTOirroQf Conspicuus. ro ipov ecrorrrov 
£(Trc, ii. 138. m. idem quod paulo 
ante dicehat Karopdrai wdvrodev. 

'EtTop^vvel 'EaopeeiVy Inspicere. eaopi' 
toyreQ Iq n/v fiavTiKTJVt Inspicientes 
divlnationem,«.c. divinatorias sortes, 
iv« 68. 9»; /. pro vulgato etapeov vel 
ewpiavy V. 91. a. codex noster Flor. 
eatapetav prcefert. 

'E^nrXeci', Intro navigare. rd en dpi- 
trrepd (scil. eovra) eawXioiTi rov 
'EXXiyinrdvrov, vi. 33. a. 

["£^^1' vide in^Eaatav."] 

*EaaovVf (t. q. comm, i^aaq.v vel iq^q.v) 
Vincere, Superare; proprie, Infe- 
riorem reddere, nonnisi in Passivo 
occurrit apud Nostrum, eaaovordaiy iu 
122. a* eaaovvrai vrro rwv MridiKuiv, 
iii. 106. m. ubi vide Var. Lect, ea- 
aovfuvoQ, V. 66. m. v. 70. a. ubi 
opuiyreQ oi erepoi eaaovfievovQ tovq ai^e^ 
repovQf i. 82. a, m. ubi perperam 
eaawfi, olim edd, r^ iroXifw iaaovvro, 
i. 67. a, ubi olim eaatavro edd, contra 
plerorumque vett. librorum fidem. E2T 

Partieip. prcet, pass.wepl riHv eaata- 
fiev<avy vii. 9, 2. a, eaa<$tfxivoi iaav 
rf dvfif, Fracti animis erant, viii. 
130./. Aorist. eaa<adri et eaa<aBriaaVf 
ii. 169. a. iii. 45. m. 83. a, et frc" 
quenter alibi, Similiter iaataOrivai et 
eaaioSevTeQ non minus frequentery 
veluti eaa<adivreQ ryfidyjffy Praelio su- 
|)erati, v. 46. a. vi. 9. /. 108. /. 
eaa^aOivreQrjiyv^ofiriwpoQKvpoVf Pru- 
dentia superati a Cyro, ix. 122. extr, 
Subjunct, ov ydp eleiaa fxrj eaa<adi<a-. 
fiev viro JuKv6i<av fidyrf, iv. 97. m, 

"Eaa^av, (i. q, comm, rjaa^aVf vel rjrr^av) 
Inferior. eaaoveQ elvai rp yavfjta\ij^^ 
Impares esse committendo praelio 
navali, v. 86. a. (oi Mrjhoi) p<afxrf 
eaaoveQ eaav r<ay Hepaetay, viii. 113. 
/. Xif/iarc Kal p<afn^ ovk eaaoveQj ix. 
62. m. f, 

Sed communem vocabuli formam 
riaa<av tenent veteres libri omnes ix. 
111. /. ubi dvrjp ifiev ov^ev ^aa^av, 
pro quo quidem eaa<av posuerunt 
Schcef, et Borh. 

Adverbium vero^^Kaaov constanter 
sic per ri scriptum reperitur apud 
Nostrum, i. 170. a. etf, ii. 6. m. iii. 
9. a. m. Unus Schcef. sua auctoritate 
"Eaaov edidit, 

"Eq re, Donec, Usque dum. rrj^e fu^ 
viofuy lc T dv Kai Te\evnia<afieyj vii, 
141 . m. ic r* ai' ^caTroXe/ciforoi/iev, vii. 
158. /. Sed,pro cc t eaifiaXov, quod 
libri nonnulli iv. 12. /. prceferunt, 
alii rectius Iq o aut Iq ol dederunt, 

*EaTi^v, Convivio excipere. ' Sicut 
lonicas formas ccrrci^, pro comm, 
eaTla,et iirririTOpiov, et ewtariOQ, usur- 
pat Herodotus, sic et pro ^Eari^v 
exspectari *laT<^v poterat, Quare 
pro vulgato eiarla (tert.pers. imperf.) 
vii. 135. a. rectius fortasse factum 
fuerat, si cum Schcefero iarla rece- 
pissem, quod probi nonnuUi codices 
(probante etiam Wesselingio) offere- 
bant. Sic vero etiam pro eiaririadai 
(prcet. infinit. pass.) v. 20. m, recipi 
icmriadat debuerat, quod ibiin eorum- 
dem codicum scriptura liarirjadai la- 
tere videtur. Erat vero etiam earlri 
(nomen substant.) olim editum vi. 

F F EST 

86, 4. pro i(rririj quod meliores qui^ 
que codd, dederunt 
'EffToleveiv, Sagittas ex arcubus im- 
mittere in hostem. kffaKovrlJ^ovrtQ 
KoX tfTTcifvovTEQ cd, Schtsf, ct Bork, 
ex codd, Arch, et Vind, ix. 49. a, 
uhi ec ex scholio adjectum nobis vide- 
batnr, tenuimusque cum aliis simplex 

TO^VOVTEC' 

*E€rvaT£pov, vel 'Ec vaTepov, v. 41. a, 
non valet In Posteium, sed i, q, 
nudum HaTepov, Posteriori loco ; nam 
opponuntur ibi ij iervaTepov cVfX- 
Bovara yvvt) et ri irpOTeprj yvv^, 

'£(r^'/oetv, Inferre, Introferre. rac ay- 
yeXlac tat^epuvy i. 114. a, N, iii. 77. 
m, TCL aXka eg tcjvto iaijveiKav Toltn 
"EXXfyo-t, Reliqua in eumdem locum, 
quo Graeci, contulerunt, ix. 70. m, 
f, Metaphor, TavTtfv Trjv yvta/jiriv 
ioriiptpt, Hanc sententiam in medium 
contulit, Proposuit, Dixit, iii. 80. /. 
81./. 

Passiv, iatvtiyQivTOQ m^rfplovy 
Quum illatum fuisset instrumentum 
aliquod ferreum, ix. 37. a. m, oItov 
<r0t £<7£V€i;(0ac iroWoy, ix. 41. a, m, 

^Ea^^aTirji ^c, 17, Extremitas. al iaxa^ 
riac, Extremafinium, Extremi fines. 
al ia^aTial Trje oiKovfxivnQ, iii, 106. 
a. 

"EaxaTOQ, Extremus. iaj(aTrj Ttav oU 
KovfjiivwVf iii. 106. a, ^uKapTiptt cc t6 
ka^xaToVf Ad extremum usque du- 
ravit, vii. 107» m. ec t6 £a\aTov ira- 
Kov dviyfjiivot, viii. 52. m, t6v Xttav 
TtTpvadat ec to ia\aTOv Kaxov, i. 
22. m, £*£ ia^^^aTtov tQ eaxaTa, Ab una 
Extremitate ad altei^on, vii. 1 00. a, 
*EaxittVf Infundere. Perperam ed, 
Gron, cum pluribus MSStis Kokirov 
ia\iovTa iid AidiairlrfQ, ii. 11. m, 
(quasi intransitive aut reciproce ac- 
cipi posset hoc verbum) nbi verum 
erat iai^ovra, 

Passiv. Eflfuse, (Catervatim) In- 
trare, Irruere. iatxiovro ol "EXXiy v£c 

€C t6 Tt^XOQt ix. 70. 771. 

"EatOf Adverb, Intro. ^ea tato^ i. 111. 
m, avlpaQ Traprjyt iaw, v. 20. m. t6v 
Kvpov Jiyov iaWf i. 116. m, ubi olim 
huidem e\aia edd, cum nonnullis ETE 

MSStis, Sed ttau) tenent omnes vi. 
36. /. airo tov *la6fiov tovtov e^iatiff 
Ab hoc Istbmo introrsum. 

Comparat, ^EataTtpiOt Interius, 
Magis introrsum, Ulterius in in- 
teriora. 6a^ irpoiliaive iawTipio rrJQ 
'EXXd^oc, viii. 66, f. 
[^ETai^eiv procomposito verbo i^eTaletv 
V. 62./. scriptum reperisse Glossa^ 
torem San-Germanensem monuit 
Wesseling, in Nota ad hunc locum,'\ 
'ETatprftijf riQf 17, (comm, eTatpeia) 
Sodalitas. irpooTrotriadfievoQ iTatprfirfy 
Twv iJXtictwr£«v, V. 71. a, 
'EratpifloQf Sodalitius, Sodalitatis jura 
tutans. A/a iKaXee 'Eratpijtovji. 44.T», 
"Erapoc, ov, o, (/on. pro eralpoQ) So- 
dalis, Familiaris. i^ayyeWofjLevoQ t6 
ewvTov TrdOoQ dv^pi erdpUf sic quidem 
edd, omnes v. 95. m. sed probatis- 
simi MSStilihrif Arch, Vind. Pass. 
et F. iraiptD prcefemntf quod verum 
. videtUTf quum altera forma nusquam 
alibif quod sciam^ in soluta oratione 
reperiaturf 
*Er£paXic£wc dytaviCtoBatf Utrimque 
fortiter pugnare, Ancipiti marte 
pugnare. iv rfi vavfiaxi^ tTepaXKiufc 
dytavti^OfiivovQf viii. 11. m, 
'ErepaXicjJc /'aX''' Anceps pugna, Prse- 
lium in quo aequo marte pugnatur. 
wc eJBov Kar dp\dQ eTepaXKea nfK 
fjtdyriv, ix. 103. i. 
'ErepoloQf Diversus, Diversi generis, 
DiverssB naturae, i. 99. extr. ii. 35. 
a. TpoTT^ ov rf avT^f aXX' erepoi^f iv. 
62. m. * 
'Erfpotovi', Immutare, Mutare natu- 
ram rei alicujus. Passiv. ovlev rtav 
KaT Kiyvirrov vw6 ravTaiTepottadrjvaif 
ii. 142./. ivdevTev.ii^ri eTepotovro to 
velKOQf Tunc vero mutata est certa- 
minis ratio, vii. 225. a. m, ivOevrev 
rilrf irepotovTO T^rrpriyfxaf ix. 102. m, 
"ErepoQf rif ov, 1) absque ArticulOf i.q. 
aXXoc, Alius. rajac eripovQf i. 91. fl. 
erepat npoQ ravrriatf vii. 21. u. erepa 
TrenovQafiev oiKTpoTeparovTOVf vii. 46. 
m, et sic scepius alibi, JEodem per- 
tinet formula^ETepoQ TotovTOQf Alius 
ejusdem generis, Similis, Prorsus 
similis. rotovroQ erepoQ iartf iii. 47.^. a/ox€cCi Homo es, et hominibus 
(Tui similibus) imperas, i. 20?. a. 
eari Be erepov ToioifTor, £st hoc ejus- 
dem generis, Eadem hujus ratio 
e^t) ii. 5. m. Interdum Latine reddi 
fossit Idem. avroi re dapviojuvy nal 
aol irepa rotavra wapaKeXevofxeSay Te 
ut idem facias (ut similiter facias) 
hortarour, i. 120. /. eTroiee Kal 6 
Kvpos iT€pa roiavraf ul9l, a, m.ev 
N/v« iriXi yevofxevov erepov roiovro, 
(sive rocovrov) ij. 150. a, m, cumVar, 
Lect, erepa roiavra iroieetv, Paria &- 
cere, Idem facere, iii. 79. m. Simi^ 
liter erepov rocrovSe non est quod La^ 
tine Alterum tantum (t. e, duplum) 
dicimus, sed Aliud tantum» f. e, 
Tantundem, ii, 149. m, 

2) d erepocy eum Articuloy Alter. 
Amat autem in hoc vocabulo Con^ 
tractionem scripior noster : rCiv ovre" 
po^ fiev Biifd€ipTO, — d Se erepog etc, i. 
34. a. ^vhe^ oiirepoi vTro^eearrepogf i. 
134. a. r^vfidyiovouTepoc, iii. 78. m, 
rovrepovrwv eritav, i, 32. a, m, Quod 
vero olim iv. 11. a, edebatur drepoc 
Xoyoc pro dXXoQ\6yoc,idnon agnos- 
cunt optimi quique Itbri, 

'EripwBi, non solum Alio loco signifr- 
catf ut rovriiov fiev iripiatdi earai Xd- 
yoc, ix. 58./. sed ^ ^ Alio Tempore. 
rore ftev — eripiaQi de, iii. 35. / 

^TTierlai, oi, Etesiae. el Irrjtrlai aircoc 
fftrav, ii.^O.m.roteri errialyaiyihid.Tovc 
errialag dvifiovgfiL^O.a.krriaiiwv dvi^ 
/lii;!' icareoTijicdrafv, vi. 140.a.vii. 1 68./ 

"Ert, Adhuc. Sic frequenter eri Kai 
vvvj Adhucetiam nunc. Sed ix. 102. 
a. est eri Kat ^17, uhi loco trium ha- 
rum particulam unam rjhrf, Jam» ex- 
spectasses, Vide qu€S tbi in Var, 
Lect, adnotavi, ert suhinde cum fVt 

permiscetur, cum passim alibi tum 
vi. 97. m, ubi vide Var, Lect, 

'ETOtfid^etv, Parare, Prseparare. rdg 
viag wpoelve erotfidJ^eiv, vi. 95. m. 
eroifiaadfievoc rd irepl rovg veKpovg, 
viii. 24. a, Quasi impersonaliter Ze- 

gehatur erotfidl^eTO fioKtara ig rov 

"ABtav, vii. 22. a, uhi nos ex conject, 
rd ig rov "AOtav posuimus. EY 

'Erolfiog (hoc accentu, ex vetere Attico 
et lonico more, non '^otfiog, scribunt 
longe plerisque in locis Edd* omnes, 
consentientibus optimis quihusque 
MSStis ; quare etiampaucis in locis 
prima Musce, uhi sequioris cetaiis 
scripturam secuti erant lihrarii et 
plerique Editores, veterem restitui- 
mus scripturam, Vide Var, Lect. i. 

10. a et Koen ad Gregor, Dial, 
Attic, sec, 3. et confEptffiog, 'Ofiota 
et *Ofjiowg,) Paratus. Construitur 
cum Infinitivo verhi, votietv eTolfxog 
ravra, i. 42./ U3. m. v. 91.a. vi. 
5. extr, ix. 46. extr, Alihi cum Da^ 
tivo Personce : eaav erolfiot ewayyel^ 
Xai^ri, i. 70. a, aut cum Prcepos. eg 
et Accus, rei : irdifiot eaav egdXkriv 
vavfia^iriv, viii. 96. a,Alibi Ahsolute 
ponitur : rwv oheriwv rovg fidXtara 
vttrrovg iovrag, erolfiovg irotri<rafuvri, 
(nempe iiavr^), Jussis famuhs Prae- 
sto (In parato, Ad manus) esse, i. 

11. a. *Apyeiovg eroifiovg irotieaQat, 
Argivos rogare vel jubere, ut (ipsis) 
praesto sint, v. 86. / ra Kpia elxe 
erdifia, In parato (Ad manus) ha- 
bebatcarnes, i. 190. a. m, Tristem 
in sortem Polgcrates rwv noXtririwv 
rd riKva Koi rdg yvvaJKag el^^^e eroi^ 
fxovg, iii. 44./ 

Foemininum eTolftog et eroifiri, ^tri" 
Koatairot (vrieg) eaovrat £ro<//oc,v.3 1 . 
/ rctc XdpvaKag elx'^ eToifiag, iii. 
123./ 

"Eroc, 40C, t6, Annus. levript^ eret rov^ 
ritov, Altero ab his rebus (Post has 
res) anno, vi. 46. a, Sed vi. 40. a, 
rpir^ eTe'i rovriiiiv idem valet ac rpir^^ 
erei irpoTepov, Conf. c, 40. extr, et 
vide Notata ad l. c, 

Ev, Adverh. Bene. eZ iiKetv, vide in 
*'HKeiv, dvBpeg ifkvtret yey ovoregei, vii. 
134./ Porto et aliis sunt Eximio 
ingenio, Praeclara indole viri ; Lar- 
chero et Vallce, Nihili loco nati. 
TTporiyopeve ei expvra eK irdvTWV, viii. 
83. a. {quo de loco conf, *Ek, num, 
5,) ei in fine orationis : vofwvg fxrj 
\vetv e^xpvrag ev, iii. 82. extr* Sic 
ra^Oijfvac — viro rwv 'S^afxitav ev olim 
edd, iii. 6b, extr, uhi nos cum aliis EY EY19 

particulamhancabjeeimu8,quistafnen £v€c3iyc, Formosus, dvyaTrip fityaXri 
tueri locum suum potuerat, Sicsane re mi evct^iic, iii. 1, m. N, 

hahemus c? Bd\^fai vi. 30. extr, ubi ei EveTrrjst Bonus dictu, vel Bene dic- 
non ad vepKrriXXoyracj sed ad Od\Lai tus. o/ctti/c Xoyoc, Sermo bene so- 
videtur referendum, quod Tzetzes nans et auditu gratus. ovBera \6yoy 
apud Falck» interpretatus est ivrlfxwQ tvnrka Xcyctc AaK€Baifwyloi<n,Y. 60./. 
Karaddyj/aif f. e, Honorifice sepelire. ubi tvirerfa ed, Wess, ex conject, 

E5, et enclitice €v, pro eo, o5, Sui. Fide Var. Lect, et Not. 

deltrac fxri ev iinceipi^TO Aapeloc, iii. Evepye<ririf y^, Beneficium, vide in 
135./. 'EKrlyeiy. 

Evctic wvevfiay Commode spirans (Se- Evcpycriyc» «w, o, Benefactor, Bene 
cundus) ventus. evaei iryevfxaTi xp»j- meritus. CumDativo : dyhpog fieyd^ 
<rdfieyogf ii. 117. a, N, Xwc ewvrf Te Kal Hepa^tri evepyeTeto, 

EvalpeTOQf Captu facilis. xoiprjy eJxoy vi. 30. extr, Cum Genit, evepyeTriQ 
evaiperoyKatTaxvdXun-oyfYiiASO^m. (iaffiXrjoQ dyeypdi^ri, viii. 85./. N, 

Evairif 7i;roC)Narratu (Explicatu, Dic- Evfpyoc, »}, ov, Tractatu (Elaboratu) 
tu) facilis. Kpdyea irerrXeyfJLeya Tpo- facilis. i) veXoi aifn iroWrj Kai evepyoQ 
iroy Ttyd ^dpfiapov Koi ovk «vaTrij- opvffcreraif iii. 24. m. 

yiyrov, vii. 63. a. Evcaroi, ooc, i;, Felicitas, Prosper 

Ev/3ovXoc, Consilii plenus, Prudens. rerum status. fV r^ irapeXOovtrri cve- 
iijidvri ^0oc rc irai ev/3ovXoc, viii. oto7, i. 85. a. u&t o/tT» evdijW^ Fide 
110. a. i^ar. Zec^ et Not, 

'EvyviOfiofTvvriy >}, Lenitas, Clementia. Ev^(*»t>c, o» fj, Bene cinctus, Expe- 
coif^iriavTOVQjOVKevyyitffioirvyrifTrpoiT' ditus. ev^oivfti dy^pi irevTe rffiepai 
riydyeTOj olim edd. ii. 1 72. a. ubi dyannfiovvTai^ i. 72. ex<r. TpiriKoyTa 
nunc dyviofioavvri, Priorem scriptu- lifiepetay ev^(jv6>d^c, i* 104. a. 

ram unice veram censuit Valch. "Evridelri, vide EvriQlri, 

Ev^ac/ior/t;, ij, Opes, Opulentia, FIo- Eviy^iyc» Stolidus.fii^x**''*^*''^***'''^'?^/*** 
rens status reipublicce, y} Nai^oc rwv evrideirraTOVf i. 60. a, m. 

vijtntfy ev^aifxoyiji Tr/Doe^epe, v. 28. a, "EvriBirif i/c, )/, Stoliditas, Stultitia. 

Ev^alfiwVf ovoQ, 6, i7,Dives,0pulentus. edi^oc evrfiiriQ rjKiQiov drrriWayfievoVf 
raiftai rolinevhaifioai avTiwveiirX ac^e, i. 60. a, m, ov ydp e*c roirovTO evriOeiqQ 
V. 8. a, vqiTio fieydXri Kai ev^alfiovif {rectiusfors. evridiriQ) avi^icec, vii, 16, 
V. 31. m, ai ^Adfjvai fxeydXai re icat S,m, Sed ^i' evrfiiriVj iii. 140. a. non 
ev^alfioveQ, viii. 111. m. tam intelligitur propter Stultitiam, 

Ev^etv, t. q. KaQevheiv, Dormire. ev^oiv quam propter nimiam Animi boni- 
iy Tiay Matraayer. r^ X^^PP» ^* ^^^* tatem ; quod Gallice diceres Par sa 
a. e^/. bonhomie. 

BvhoKifjLeeiv, In existimatione (In ho- Evdijye^eiv, Prosperitate frui, In flo- 
nore) esse, Bonamfamam(Gloriam) rente rerum statu esse. evdrivitiv 
sibi parare. ec TroXe/iovc ^irioyTaQ Tacav AeyvTrrov, ii. 91. m, evdiyreccv 
evloKifdeiy, i» 37. wi. evloKifiri<ra£ fJieydXiaQ, ii. 124. a. 
eVrpirjwcMeyapcac orpanyytij, 1.59. Passiv, Evdrivelirdai, Opibus et 

wi. /. Twv fiavTliov TOVQ ev^oKifJiioyraQ prosperitate augeri. dvd re thpafju)y 
/loXiffra, iv. 68. a, dy^pl evhoKifuovTi avV/ica (ol Aairc^ac/Lioi^coi) Koi eiiOri' 
iid rrdvTtoy^Y, 63./. ev^oKifjLiiavTrapd vridriaavy i. 66. a, 

^Adrivaloiiri, vi. 132. a. viii. 87. a. "EvOriyiri, ij, Prosperitas. Pro evc^ol, 
ttiro rovrcoiv fjLdXnrra cv^ouc/x^irac jfttoii rtrfe supra, olim evOifW^ ec^e- 
xapa iS^epf^, viii. 88. a. batur i. 85. a. Ex Herodoii more 

EvSofoc, Probatus. viaQ ev^oforaVac ev^iyWjy saltem fuerat scrtbendum* 

rrapelyeTo, vii. 99. /. ubi olim ivlo" [Ev^ BocftinSv perperam prafetunt 
^ordraQ. complures libriyiii, 38. a. proiW.] EYK EYH 

£va:o/xi3iJc» »• 5. tvKOfiitrroc, docente a. oft-w ij x^^PV ^vvofi^fykrai^ (/«(. 
Hesychio^ Bene curatus. vo/iac «faX- wec?. /onfce loco passivi,) i. 97. /. 

Xlffrac Kal evKojjLihcrrdTac, iv. 53. a. [Evyofn^rjc, vide Ewico/it^ifc.] 

ttii olim tvvoyLiltardTaC' 'EiVyofil% ij, Is status reipubl. quo 

BvKpivfJQf o, 17, Recte explicatus, Or- valent Bonae leges et bona insti- 
dine dispositus. irafmpThtrSatTrdyra tuta. /ierc/3aXov tide cc evvofifriVt i. 
icai evKpivia iroihffOaif ix. 42./. 65. a. m. Jvai cv AcyvTrrAi wd<rav 

EvXac, iiatVf al, Yermes. iva fjLTf KtU tvvofiitfv, ii. 124. a. 

fievoQ (o vcKvg) vwo Evkiiav icara/3|oii)- Evvooc, Benevolus, Bene animatus. 
^, iii. 16. wi. diriBave kokwq^ iwira dvTjpfiXoQ Kal evvood v.24./.oi;V]Jv 
ydp evXcW iliitot^ iv. 205. m. cvkooc AaKecaifiovionn, vii. 239. a. 

EvfjLapitf et Ev/iap/17, ij, (/on. pro Geniiiv. evvoVf rectius evvoov, vi. 
comm, evfidpeia) proprie Facilitas ; Comparativ.Evvoiarepocquasiapo- 
sed et per euphemismuni,) /ere ut sitivo evvotjc. rolai kfwiei Ttprjyfjiaai 
Aisances GaUorum sermone) £xo- ovBiva elvai evvoiarepov, v. 24. a. 

neratio alvi. evfxapirji {plim evfjLapiri) Evo^ovv, Prosperum iter praestare. 
'Xpitavrai, Ventrem exonerant, ii. 35. Passiv, EMovadaif Prosperum suc- 
^. / es evfjtapitfv (sic nunc omnes) cessum habere. cJc KXco/icvcit evu-' 
diroirKidvdfievai, iv. 113. -a, Conf. ^faOti t6 npijyfjia, vi. 73. a. N. 

Gregor. Dialect. lon, §. 119. et ibi Eihradieiv, Voluptatibus indulgere. 
Not. Cur vero in hoc vocab. et aliis viveiv jcai cvTraOcccy, ii. 133./.174.a. 

nonnullis vocalis finalis a, licet vulgo "EvTraOeiri vel Evrradirf, ijci Vt Voluptas, 
hrevis, tamen in ri potuerit lonico Voluptatumsectatio. cvTradc/acirav- 
more mutari, rationem docet Eiista* ro^axac etarnlevovtn, i. 135. 972. yp- 
thim eo loco, quem supra ad vocab. peviiv Kal ev ewradeiytri elvaiy i. 191. 
'AXrfdriiri et *AKrideiri laudavimus. / etrav iv Ovairiai re koi eviradiritrif 

'Evfiiveia, 17, Benevolentia, Indulgen- viii. 99. a. m. 

tia ; si modo vera est scriptura : Kal EvTracc, ^oc, 6, 17, Felix liberis, Bonos 
Toaavra Tifiiv elwovai Kal wapd riav habens liberos, i. 32. m, f. 

Bedv Koi irapd riiiv i^pwiav evfuveta EvTTcre/iy, ijc» Vt Facilitas. yvvaiKwv 
ctjy, ii. 45. extr. ubi, quod evfievia Tovriiov iroXX?; eari Vfilv evmTeirfj 
pr^ferunt duo veteres codices, id in Harum mulierum facilis admodum 
evfteviri mutarunt recentiores Edito- vobis usus, Libera vobis potestas 
res : ego vero tenendam ipsam illam est, v. 20. a. 

scripturam Evfuvia arbitror. Nempe EvVcrcwc, Facile,'Absque difficultate. 
neutrum pluraU evfuvia (ra) idem eviteriwQ Zia^ri(reaQaiy\.\%9 .m. evm^ 
valet ac 17 cv/xevcta, quemadmodumf Tiwc xeipovTai, ii. 70. / cui opponi^ 
verbi gratia^ dpQfjna (ra) idem valet tur avv 'K6vi$i ibid. Sxc ov xaXciriiic» 
6c o dpOfioCy Concordia, Pax, et ^- aXX' cvircrcwc, iii. 69. /. dfia^riri koI 
Xia (rd) idem qUod 17 (^iXia, Amicitia, ci^TrercA^c TapeXafie rdc TrdXic, ii. 102. 
Societas, et id genus alia, Similiter f. Sic ii. 150. m. iii. 12. m. v. 31. 
Homericum ^pa, in formula ^pa m. etc. 

^peiv, pro \dpiv ^ipeiVy nolim pro Sed ut Latinorum Facile, sic et 

accusativo singulari haberi, sed pro Grnecum adverbium EvTrcrewc, non~ 
Accus. plur. neuirius generis, idem numquam ita ponitur ut inierpretari 
valente ac epard, dpapora^ dpfieva, possis Fere, vel Admodum. rci 0vX- 
lipfzoafiiva. Xa twv tcvpwv t6 ifKdroQ yiverai 

Ev/ict^i/C, vide voc. proxime prceced. reaaipwv cvTrcreci^c ^aKTvXtov^ i. 193. 

Evvoca, lyc, 1}, Benevolentia. evvoiy «i. efaicoo^/ovc a^/x^wpeacevTrcreoicx*^" 
ravra c^ro^i^cre, vii. 239. fl. m. piei ro xakKtjiov, iv. 81. m, 

BvvofjiieaOaif Bonis institutis et legi- Perperam olim evxeriioQ edd. pro 

bus instrui. ovtw evvofiii6riaavyi, 66, ^vo-Trercciic, iii. 107. m. EYll EYP tlvircrijc» Of if, Facilis. cdvrac cvTrcrJoc 
^(etpiMtOfjyai, iii. 145./. vrjtroy iovaav 
evTreria y(eipufdrjyat, iii. 120. /1 v. 
32. m,f, \6yoy evireTea edidit Wesa* 
pro eveireaf v. 50. /. 

Comparat Ei/irercflrcpoc» Facilior. 
xoXXovc evirereffrepoy iari ^ia/3aX- 

EvttXocccv, Felici navigatione uti. 
iirel 5e dirUoyro ewrXoijtTayrec, Vita 
Hom, 18. a. 

££v?ropoc. Perperam olvm irpoat^pe^ 
ffSai evjTopoif pro avopoi, ix. 49. m.] 

EvTrpciriJc, Decorus. Comparativus «o- 
^tone posiiivi : Xdyoc c/iioi ovjc cvTrpc- 
vearepoQ Xcyco^ac, ii. 47. »i. /. iS^imf- 
ZtVer ov |ioc ^^cdv corc Xeyccv, ii. 46. 
m, ubi vide Not, 

'EvTrprf^lrff ij, (comm, evfrpalla) Felici- 
tas, Res bene gesta. direireiixf/e ay- 
ycXoj^ ayycXcoi^a rrjy irapeovady 
fT^i evrrpriUriyf viii. 54. a, 

"EvirpofTbfTrog, Speciosus. vrreKplyayro 
fiey ovTbt evirpoffwTraf vii. 168. a. JV. 

£v/9i7/ia, rOf 1) Res reperta, prceser^ 
tim inopinato reperta. evpijfiatn /xeya 
wXovorcoccycvcro, vii. 190./. 2) Q,U8b- 
libet insperata felicitas, Inopinatus 
successus fierd rovro ro evprffia, 
postquam victoriam et regnum ad^ 
eptus est, vii. 155. m, eHprffia evprf^ 
Kafiey rffieag re avrovQ Koi rffy *EXXcc- 
^a, Insperatum lucrum invenimus, 
nempe nos ipsos et Graeciam ser- 
vavimus, viii. 109. a, m, 

'EvplffKeiy, 1) Reperire qucerendo vel 
inquirendo, (j^poyriZtoy ^c, evpitrKe re 
ravra Kaipnarara cli^ac, icac eiroiee drj 
rdBe, Sic cum Schcefero, prceeunti~ 
hus MSStis nonnulliSf repositum 
malim i. 125. a, ubi cum Wess, evpl- 
cTKerai tenui, quod ex Med, vulgatum 
erat, Vide Var, Lect* ol 'n.eparai 
^ccc rrjy *I\lov dXfMtffiy evpiaKovtri 
trtpieri eovtray rrjy dpyrfy rrJQ eyQprfQ 
rrjc ec ro vc "EXXiyj/ac, i. 5. a, 

2) Medium EvpierKefrOai, Invenire 
sibi, id estf Parare sibi, Consequi. 
cvpiiercrac rifxtopirfyy Auxilia sibi in- 
venturus, Consecuturus est, iii. 148. 
m, f, riyd dXewprfy evprftroyraiy Ali- 
quod levamentum sibi parabunt, ix. 6. extr, N, Gallice diceres, Ils sau* 
ront trouver quelque soulagement. 
rore evpofieOa rovro, ix. 26. a, ex 
rovTov rov epyov evpofxeda yepea fie^^ 
yaXa, ix. 26. m, Sic evpitrKetrBai rc 
Trapd rcvoc) Impetrare aliquid ab 
aliquo. evpovro irapd Uavirayieta 
etrrdyai rrapd c^c— rovc Trapcdvrac 
rptrfKoviovQ, ix. 28. m, 

8) SimUi ratione etiam Activum 
EvpiffKeiy suhinde significat Parare, 
non tam sibi, quam aliis ; Suppedi- 
tare. Sic evpovtra iroWoy ')(pv<rioy, i. 
196. a. non est, Quse multum auri 
Sibi paravit, Lucrata est ; nam au- 
rum illud alium in usum vertehatur^ 
qui ibid. paulo post exponitur : sed, 
Quse multo auro vendebatur, Cujua 
venditio multum auri Suppeditabat, 
Inferebat, Cujus e venditione mul- 
tum auri redibat. SimUiter apud 
Polyhium, Itbro xxxi. 7, \ 2. nostrce 
editionis, rov eXKifieviov rarcc rovc 
dyoirepoy ypovovQ evpifrKovroc eKaroy 
fivpiddac ^paxfjitiiiy, Quum ex por- 
toriis rediissent olim centum myri- 
ades dracbmarum. 

Evpvveiv, Dilatare, Latum facere. cv- 
pvvetv ro fietrov, Latum in medio 
spatium relinquere, iv. 52. /. 

Evpvc» Latus. Fcem, evpea, Sic ra'- 
0/9OC j3a6ca Te Koi evpea^ i. 178. / 
ubi alii quidem evpela, unus evpi}i„ 
Conf, Badvg, 

EvpvxopoQ, 0, 17, Cboris aptus, sivf 
potius Spatiosus, pro evpvxtapoc, me^ 
tri caussa, ^dprrfc oiKifropeg evpv* 
Xopoio, vii. 220. m, in Orac. 

Evpvxf*>pirf, 17, Latus et amplus lo- 
cus, Spatium. cV ry Xotwy evpv\<apiy 
rrJQ OiiKrfQf iv. 71. m, f, Etiam uhi 
de mari agitur, iv evpvytapir^ (In 
aperto) yavfiay(eety, viii. 60. 2. ubi 
opp, iv (rrev^, 

EvpayirevQ, non {ut Portus censuit) t. 
q, EvptoTraloQ, Europaeus ; sed £u- 
ropensis ; Civis Europi, oppidi Ca- 
rise. dvBpa EvpwTria yevoQ, viii. 133. 
a, N, 135. a, et f, Qu^us ex locis 
supplendus est Index noster Reruni 
et Personarum ab Herodoto m - 
moratarumi nhi p, 222. insereni EYS EYX 

hae : '' Europusy Cariae oppidam, uUima producta ; cf^ Eustath. ad 

cujus civis EvfMira-evc» Europensis, Odyss, H. 297.) Vilitas pretii, Fa- 

viii. 13d. Not. et 135/' cilitas parvo sumtu sibi compa- 

Evffro/ia ttitrBia fioi, lonica formulaf randi res necessariaa, vpdc EvreXitjv 

pro ffnainfriov itni fwi, Silere debeo, r(Jv trirlufv rd^e or^c i^evprirai, ii. 92. 

Continenda mibi lingua est, Sile- a. ubi olim EvreXelriy edd. 

bo. vepl fup rowrwy, eiBori fioi iwi EvVcXjjc, Vilis, Pretii vilis. Comp. 

wXioy, — evarofjia ixitFOut, uA7l.a.N, et Superl, €vre\i(rrefH)c, evreXiararo^p 

et mox ibid. xal ravrifs elBori fiot ii. 86. a. 

wipi evorofia KeitrQk». Statuunt vulgo Evrvicroc, o, 17, Bene confectus, Bene 

Grammatici, Adverhium esse evtrro" fabricatus, Recte paratus. evrvicra 

fia, idem valens ac evarofikfQ, Et in ^eiroirfadfievoc(rdKpia\elj(eeroifm, 

illo Sopkocleo quidem {PhUoct, vs, i. 119. a. m, koKQq wapetrKevaafiivaf 

202.) evarofjL exe Trac, possit evarofia imterprete Suida, 

i^e idem valere ac evtrrofjLUQ exe, sed Evrvxeetv, Secunda fortuna uti. Cotz- 

possis perinde in hunc modum dic^ struiiur cum Accus, suhintellecta 

tum accipere ei exe {Kard) trrofia, Kardprcepositione^rovQaXKovQiroKi* 

B^cte te habe quod ad os adtinet, fiovQ evrvyiovreQ, i. 65. a, ro fuv ri 

id est, Contine linguam, Sile. Sed evrvxieiv rwv irprjyfjLdrutv, iii. 40. nu 

HerodotCiB formuUe ratio inteUigi et mox ibid. evrv)(ieiv rd irdvra, 

prorsus nuUa potest, nisi, voce cv- Rursus,evrv)(iijvrdTrdvra,m,4:3,m» 

4rrofjia in duas divisa, primitivam 'Evrvxit*>Q, comm, evrv)(tJ!iQ. Prospere. 

verborum structuram talem statuas, irdvra ot e^^tapee evrvxitoQ, iii. 39. m, 

irepl rovrtav (ro) trrofia fioi ev KeitrOtMt, Evv^poc, o, j}, Aqua abundans, Aqua 

t. q, ev ixertti, De his rebus (Super bene instructus. y^ iroitalrjQ re Kal 

his rebus) lingua mea recte se evvlpoQ, iv. 47. a uhi alii quidem 

habeat, scilicet, Sese contineat, ewdpoQ, Comparat, xiopoQ evvBpore^ 

Non plura dicat quam fas est. poQ, Locus aqua magis abundans, 

Subierat quidem animum oUm co- Ad aquandum magis idoneus^ ix. 

gitatio etiam hujusmodi, in Hero^ 25. m, 

dotea formula Adjectivum plurale ^vtj^paivetrdai, Laetari. Futur, ev^a- 

evtrrofjuM. notione Substantivi ri evtrro- viai, syncope pro evfpavieai, Laeta- 

fiia esse aceipiendum: sed, ut ta^ beris, iv. 9./. 

ceam minus commodum ^ic fore ^vtf^ijrrfQ, eta, 6, lonico idiomate, Eu-* 

verbo KeitrSta locum, rationi isti So^ phrates ^uvtu^. 

phocleum evtrrofi e\e adversatur, Ev^poVi;, 17, t. q, vv^, Nox. fjierd ie 

^vtrvfipKfffTOQ, Facili conjectura asse- evtj^povrj re iyevero Ka\ etc, vii. 12. ^* 

quendus, intelligendus. rcpac ev- evevrdi^fJLiprftnKaXeveirrdev^povrftrL, 

avfAJiXifrov, Prodigium quod quo vii. 56. a. ravri^c fiev riJQ evtj^povriQ 

valeat facile intelligi potest, vii. ovrta, vii. 188. m. taQ ^e evt^vri eye- 

57. a, yovee, viii. 12. a, 14. /. ix. 39. a, 

'Eire, {lon. i, q, toQ, ore vel eireihrj) Tpiry evtj^povy, ix. 37* m, 

Quum, Quando. ^icovo-ac ira^ vpore' Evxap/oroicreXevr^v ro v/3iov,Placide 

pov,evre6pfjLiafuv{imperf.protapfita^ finire vitam, i. 33. extr, 

fuv) iid rrjv 'EXXct^a, vii. 209. a, Evxeo-Oat, cum Accusat, aut cum In^ 

eir av yivrp-ai Karatf^eprJQ 6 rjXioQ, finitivo, Optare, Deos precari ut 

Quando sol ad occasum vergit, ii. etc.vritritaraQriloKiet.Qevxf-oOaiaXKo, 

63. a, elr dv ^iXKy fiiytjCKa Ka^d rf — Xa/3ei v Av^ovc etc, i. 27. m, ev- 

itretrSai, Quando magna mala im- x^^^^ dvifioitn, Yota facere ventis, 

minent, vi. 27. a. Precibus votisque placare ventos, 

EvreXeiy, ij, (comm. evreXeia, 5«od[ ve- vii. 178. a, ev^dfievoi icdtrt. roltri 

teresAtticitvreKeiapronunciaverunt, 6eo7(ri, viii. 64. b. EYX £XE Verhum l^Mxoiiai per ellipsin sub- 
intellectum in precandi formulis. 
S Zcv, tKytvivBai fioi *A9rfvalovc ri^ 
aavdai, v. 105. /. N. ubi olim qui- 
dem iicytvifrBtif. 

[Ev^vXog. Vocab, hoc restituendum 
forsan esse Herodoto suspicatus erat 
Valck, in Not, ad iv. 68] 

"EvxwXrjf ij, (/o». I. q. €vx^) Votum. 
ev^^diXac ivireXiovreQf sive (ut codd, 
nonnulli prceferunt) diroreXiovTtQ, 
Vota solventes, ii. 63. a, 

'EvxbjXifjLaloQ, o, i}, Qui votum susce- 
pit, ii. 63./. 

'EvbJvvfiOQf o, 17, Sinister, Lsevus. e{ 
evutvvfiov xeipoQ, vii. 109, exir, 

Eua>x««>'> Lauto epulo excipere. rovc 
HiptraQ KaraKXlvag ig XeifJibiva evwj^cf , 

■ i. 126. m, evc^x^c tovq fivrjffrrjpaQf vi. 
129. a, Sic iv. 73. a. 95. w. Passiv, 
Epulari. evu)\fi6rj<TaVf i, 31./. 

"Ecj^edpOQ, o, 17, Adsidens, In insidiis 
aut in subsidiis sedens, Eventum 
aucupans, Futurus successor» 
Glossator et secundum illum Gre^ 
gorius Dial, lon, §. 153. interpre- 
tantur per eVkXi^poc, i, e, Heeres. 
Nempe e^e^poQ fiamXevQ apud Nos- 
trum V. 41. a, est Futurus succes- 
sor regis, Haeres regni, Designa- 
tus rex. Licet evi^priv, non i^e^prjv, 
dicat Herodotus, in hoc tamen voca- 
bulo aspiratam literam ^ tenent libri 

' omnes. 

rEfl>rffi^v, vide 'E7riy/3^i'.] 

E^Ooc, rjt ov, Elixus. rovc IxBvq 
oirrovQ Koi e00ovc ©■«rcovrai, ii. 77./. 
ConfEypeiv, 

"['E^^ca, vide *E7ro3to.] 

"Exetv, 1) Habere, Tenere. For^ 
mulas hujusmodi, ev x^P^^ ^X^^^* ^^ 
v6i^9 iv /3ovX^, eV ^vXaic^, eV drifilri, 
iv dXoylrjf iv oTO/iari, et cet,: vide 
sub Vocabvlis verbo adjunctis, Sic et 
exeiv irpodvfJilriVf orriv, x^^^^y epwra, 
eyicorov, alrlrfv ex^^iytCtalTiri ex«t ft^y> 
77 ^aVcc fjiiv ex«, et sim, vide sub Sub^ 
stantivis verbo adjunctis, Eodem 
pertinet Iva tre XoyoQ exv '''P^C dvdpw- 
TTbfv aya6oc,vii. 6,m,f, oiexovriQ rt, 
Habentes, Possidentes aliquid, sunt 
Locupletes, vi. 22. a, ubi etiam abesse n posset, si per veteres libros 
liceret, eox^ ^i^ X^^pV^* Habuit, Te- 
nuit illam regionem, Potitus est 
illa terra, vi. S6, m, Sic MtXi^rov 
dXovarfQf avViica Kapirfviirxo^ 01 Ilep- 
frai, vi. 25. /. Sic, eaxo^ f^^ aKpo- 
KoXiVf i. 59. /. eaxeMivitiriVf v. 46.m. 
Similiter eix^rriv paaCKriiriv, v. 39. a. 
et ei ifrlaraTO trxvautv Trjv (iaaiX, V. 
^2.a.fivrifxrivexiiy TivoQ^proprie Me- 
moriam habere alicujus ; sed, sicut 
verbum fiefjtvrjtrdai et Latinum Memi- 
nisse, sic eadem locutio valet etiam 
idem ac /ii/if/iijv 9roteiO'(^at.Mentionem 
facere, iv. 79. a. 81. a, vi. 122. a. 
Subinde nudeponitur verbum^^Ex^f-Vt 
Habere, pro Habere in matrimo- 
nio, Uxoris loco habere. Sic eax^ 
aWjiv dh\<l>eriv, Aliam sororem sibi 
niatrimonio junxit, iii. 31. extr, 
Sic Proteus, Paridi rapinam He- 
leniB exprobrans, ii. 115. m.f. ait, 
eixeai ex^^ (avn^v) iKK\i\paQ, ubi 
quidem ocxcaicx<i')^ avri^v^Abiisti ha- 
bens illam, potest intelligi Abdux- 
isti eam ; sed propria vis verboex<*>y 
h. l, inesse videtur : Rapuisti eam 
et abiisti Habens illam uxoris loco. 
Sic certe Valckenarius recte illud 
etiam muUeris CofX^ ^iy fie \al3wv 
e^e o UiparriQ, ix. 76. m, f, accipien" 
dum esse docuit, {Quo hco notan- 
dum, quod Imperfectum exc, absque 
Augmento formatumy reperitur simi- 
liter etiam passim alihif veluti exov 
rac •'cac Wv rov'EXXi2<f3rovrov, vi.95. 
m. f, TToXX^ 7r\iov exov rtav Aaicc^at- 
fxovltitv, ix. 70. a, quamquam fre- 
quentius eJxov et elxe cum Augmento 
usurpat Scripior noster, Imper- 
fectum frequentativum vel continua- 
tivum "ExeaKe habes vi. 12. a. ro 
\onrov rrJQ lifjiipriQ rdc viaQ tx^^aKe iv 
dyKvpiufv.) Mulier vero quum exov- 
aa diciiur, veluti v. 41. a. ixovaav 
^e avri; V dXi/6ei Xdy^ •jrvdofie vot,intel- 
ligitur Gravida, quce plena formula 
exovaa iv yaoTpl, iii. 32. extr, 

2) *'Ex<i' cum Participio Aoristi 
primi non mera periphrasis est Ao- 
risti primi Indicativi, sed significat 
Actionem continuatam, sive Ac- EXE 

tionem pneteritam quidem, sed 
cujus Effectus etiam num; durat. 
dv^pi dXaiovi iTirpi\l/avT€C ^fuac 
avrovc txofuvy vi. 12. m, non nude 
idem ac iirerpixpafiev iffuac valet ut 
Valck, in Not, ad h. L statuit, sed 
valet tTerpiyl/afitv lifidg Koi eri koI 
vvv eTirpiTrofjieVf Permisimus atque 
etiam nunc permittimus. dfi^ipiav 
fu rovriiav aTroKXriitrae £\€iQt i. 37* 
fli. non solum valet Exclusisti, sed 
Exclusum tenes. {vide tbi Not, ) Sic 

Tove (Tv ^vXutrag fX^*^» ^* ^'^' f' ^^' 
let ovg i^ovXwffug Kal tri vvv hovXovg 
vel hehovXtafuvovg txeiQ, Quos tu in 
servitutem redactos tenes. Sic rd 
Tavra ^carctfac elx^, i. 120. wi. Om- 
nia ordinata habuit. Similiter irdvra 
vv kiovr^ flx€ Kara<rrf>€\j/dfi€Voe, i. 
28. a, rov ^Atrrvdyea Karaorpeyf/dfie- 
voQ clx^» !• 75. a, txpi avriiv {rrjv 
X€tpa) Kpuyj/ag kv r^tri dva^vpitri, iii. 
87. m, N, TcoiriadfuvoQ €ir avr^ rov' 
ra elxCf Fieri curaverat et ad hunc 
ipsum-usum parata habuit, vi. 126. 
extr, Sic vero eHam cum Participio 
secundi Aoristi, rdg Qvpiag dwora- 
fiOfuvoi taxov ol AaxetaifJiovioif i, 
82. a, Quo et referendum illud vide- 
iur, ori Kotrfi^i Oivreg rd irdvra clxov, 
ii. 52. a, Q,uod omnes res ordine 
disposuissent, et ita dispositas te- 
nerent et conservarent. 

3) Ut Latinum verbum Tenere, 
similiter, ac multo etiam magis, 
Grcecum verbum" Ex^iv variis atque 
variis modis variaque notione usur- 
patur, txeiQt Tenes, i, e, Nosti 
Compertum habes. av tx^ic avriwv 
rag Bu^o^ovg rtav (3ov\€Vfidriav, vii. 
234. /. Eodem pertinet tx^^y rrjv 
rixvriv, iii, 130. a. m, idem valens 
atque iiri<nra(rdai, quod ibidem prox- 
ime prcecedit : nisi ij^Xavpafg ex^"' ^^ 
rixvriv ita dictum intelligas quasi 
tfkavpov el^^ai Kard Trjv rixvriv, Alice 
sunt formulcB huc spectantes, quas 
obiter paulo ante attigi, alrirj fuv 
cx^i, Tenet, Premit eum culpa ; ^a'- 
rig fuv €xf t, Tenet eum (id est, Fer- 
tur de eo) fama. Rursus aUce hujus- 
modi, qualis rov de Beivov ri eax'^, EXE 

Hunc indignatio Tenuit, Corripuit, 
puit, i. 61, a, m. qua notione fre- 
quenter Passivum prcesertim ver- 
bum apud Nostrum occurrit, opy^ 
ixofJi^yog, Ira correptus, i. 141. ni. 
Sic dvfi^ eypfievogy iii. 50. m. N, 
(ubi ducB diverscB lectiones, vepiOv- 
fiofg cxttfv, et Bvfiif ixpfievog, temere 
in unam confusce videntur.) aypvir- 
viptri elx^ro, Premebatur, Laborabat 
insonmia, iii. 129. m. f, ovfi^op^ 
ixofievog, Calamitate pressus, nempe 
Culpa csedis commissse obstrictus, 
i. 35. a^pro quo est oi/^^op^ TcirXi^y- 
fiivog, i. 41. a. iv diropi^ cixcro, vide 
in ^Awopiri. vt* dvayxairig iypfuvoi, 
Necessitate pressi, coacti, vii. 233. a, 
et m.lx. 15. m. iv rovr^ rf KaK^ 
ixofievog, Hac calamitate circum- 
ventus, ix. 37« a, Verum etiam in 
bonam partem €v€py€triai dicuntur 
ex^tv Tivd, Obstrictum tenere illum 
qui beneficia accepit. Koi ydp riveg 
avTovg €V€pyeoiai clxov €K KfMiaov 
Tporepov yeyowlai, i. 69. f. Item 
bonam inpartem dictum est illud, Iva 
\6yog tre cxj? Tpog dvBpwmav dyadog, 
Ut bona te fama sequatur et quasi 
circumdet, vii. 5. m. 

4) AUbi^Bx^iv notione rov iwix^tv 
et KwXveiv, Inhibendi, Prohibendi 
usurpatur, ^Apitrro^ucog — c^x^ f"? 
rroirjffai ravra Kvfiaiovg, Inhibuit 
Cymsos ne id facerent, i. 158. b. 
ro firj \erf\arrj<rai fftj^eag Trjv Tr6\iv 
taxe Toh, V. 101. a. ij HvOiri — c<rxc 
(iovXofiivovg rifnopietv rtfitn EXXiy^ri, 
vii. 171. extr, el le firj vv^ en€\6ov' 
oa, tffxe, nempe avrovg, iii. 79. /. 
0X»?<rcic rov ^afjridrriv firj e^tivai, 
ix. 12. m, Eodem pertinet illud, 
e^eig dwovwg drravra rd Keivwv liov" 
Xcv/xara, ix. 2. /. uhi recte Valla, 
Nullo negotio Occupabis omnia il- 
lorum consilia ; et GaUicus inter- 
pres, Yous deconcerterez sans peine 
leurs meilleurs projets. Huc vi- 
detur referri posse clx^ ^tyjff scil, 
ro TTpriyfia, Silentio pressit rem, 
ix. 93. m, Inde verbum Medium 
"Exccrdai, cum Genitivo construc- 
tumy significat Sese retinere vel 

Q 6 EXE 

continere, Abstinere. ol Aiyivrjrai 
i(r)(pvro rrjg dywyrJQ, Ab illo ab- 
ducendo Abstinuenint, vi. 85. /. 
e^ovTo TTJg Tifidiplrig, vii. 169. extr, 
KQKoXoylrig iripi — eyE<rQai riva (nempe 
avTrfo) KeXevtjj Ad maledicentiam 
quod adtinet, — abstinere ab ea 
quemlibet jubeo, ix. 137. extr. 
Reperitur etiam Activum exeiv cum 
Pronomine reciprocoy Continere 
sese« Kar^ oIkovq ewvTovg ol Mdyoi 
exovtri, iii. 79. extr. Et subintellecto 
pronomine, eJxe (sciL ewvrov) Kar 
o^iKovQ, vi. 39. m. Rursus vero Me- 
dium verbum e<r)(pvTO duhitari potest 
quanam poiissimum notione usurpa- 
verit Noster, ubi de piorum fratrum 
Argivorum pari loquens aiti icara- 
'KOifirfdevTeg ev tw ip^ ovKETt dvetmi' 
aaVy dXX ev TeXei tovt<^ effxovTOy i. 
31. /. Illud quidem satis perspi" 
cuum esse videtur, voluisse Scrip^ 
torem lenibus verbis Placidum vitae 
exitum significare. 

by^Exeiv cum Adverbio, Sese ita 
habere, Esse talem, Pervulgatus 
vsus ; cujus de multis exemplis 
pauca qucedam delibasse sufficiat, 
^oXXct rc Kai ei exovra, Multa prae- 
clara, ix. 27. m. f. cJc ovBev elri twv 
ev dvdporTTOKTL d(r(l>a\ewQ exov, Nihil 
esse in rebus humanis quod sta- 
bile et constans sit, i. 86. /. avay- 
KalwQ rjfuv e^ei ^rjXwtrai wpOQ v/xeac, 
Necesse est ut exponamus vobis, 
ix. 27. a, dTpejju vel drpifiaQ exeiv, 
et dpr, exeiv eavrov vide supra in 
'Arp, {Sed ad myy elxh ix. 93. m, 
non intelligitur ewvTov, sed t6 yevo' 
fievov, Silentio pressit, Clam habuit 
rem, Ka\ e<^a^e ovZevl, nec cui- 
quam edixit.) ovrw «x^* "^oi, scil, t6 
irprjy^a, Ita tibi se res habet, vii. 
161. m, N, (DQ &v exovTwv, {nempe 
Twv TTpriyfjidTwv^ <2i^e, et vvv ^e, <aQ 
ovTw ixovTwv, Quae cum ita sint, 
Rebus ita se habentibus, i. 126. /. 
viii. 144. /. <Jc elx^, Ita ut ille erat, 
Qualis erat, id est, Absque ullo 
alio adparatu et absque ulla alia 
deliberatione, Recta, E vestigio, i. 
61. fl. m. 114. /. Sic dTrdXXdtrtrovTO, EXE 

ijQ elxoVf tOvQ ewl Qe<r<Ta\lriQ, v. 64. 
/. rjfJtelQ fiev, <jjq £xo/i€v> KomevfieOa 
ig jtipiv rriv iv 'Ira\/jy, viii. 62. m^ 6 
oe idewQ, <aQ clxf» ewXwe eg ^otviKrjv, 
vi. 17. m, Subinde cttwiJc elxc^w»- 
giiur Genitivus nominis substantivi, 
subintellecta irepX prcepositione : cJc 
TTodwv (sc. irepi) elxov, Ut erant 
(Quales erant) quoad pedes, i. e, 
Quantum pedibus valebant, vi. 116. 
a, N, <oQ iro^<av eKaerroQ elxoVi ix. 
59. b, Similiter <oq rdx^OQ elx^ eKa^ 
trroQ, viii. 107. m. Sed \i7rapij<rofiev 
ovTw OKWQ dv ex^iiftcv, viii. 144. /. 
nil aliud significat, nisi Durabimus 
in eo quo sumus statu, nempe quam- 
vis miser ille sit. 

6) Etiam ubi nullum adest ad- 
verbium, verbum "Exctv subinde no- 
tione adeo generali et indefinita po- 
situm reperitur, ut fere idem atque 
Elvai valeat, et Latine per verba 
Esse, Exstare, Sese habere, Lo- 
cum habere, Obtinere, aut alio 
quocumque verbo, ad rem de qua 
agitur adcommodato, reddi possit, oi 
^poi Kard x^f"?^ ^tarcXfovffi *exov- 
reg — <oq erdxOri^rav cj * Apra^^pveoQ, 
Tributa perseverant eodem loco et 
statu ESSE, — sicut ab Artapheme 
erant imposita, vi. 42. /. et continuo 
deinde, eTdydrferav Ze <rx^h6v Kard 
rd avTa rd Kal wpoTepov eixoyt Im- 
posita autem ab iUo erant fere eadem 
ratione qua prius fuerant. vfipt^r- 
fAa Koi eg tovtovq clxf €K twv Sd- 
filwv yevofxevov, iii. 48. a. ubi non, 
ut in exemplis infra sub num. 8. rela- 
tis, cohcerent verba eg tovtovq flx^, 
sed structura sic concipienda, elx^ 
vfipKTfia yevofievov Koi eg tovtovq eK 
^fiiwv, EXSTABAT injuria etiam 
in hos a Samiis admissa. airiri clxe 
ev 'AdrjvaioLQ, Fama fuit, (Inculpatio 
obtinuit) inter Athenienses, vi. 
115. b. d\<»>va yvfJLviKov ^ia Trdtrrfg 
dywvirfQ exoyra, Ludos gymnicos 
qui per omnia certaminum genera 
obtinent, locum habent, id est, ce- 
lebrantur, ii. 91. m. /3i/3X/a ^oXXa 
ifttt Trepi TToWwv exoyra irprfyfxdTWV, 
Libelli qui de multis rebus erant^ EXE EXE id est, in quibus de multis rebus 
agebatur, iii. 128. a. ravra iv liriiri 
E^afi€Tpoi(TL ej^prra, Haec versibus 
hexametris comprehensa, vii.220.w. 
Similiter in Passivo sive Medio, 
iwl ^vpov aKfirj^ cx^^a* i^/xiy rd irpijy^ 
/iara, vi. 11. a. ubi exerai idem 
valet ac icrrl, nisi forte exerai ^fxiv 
valere tjfielg e\ofxev statuas, quod ad 
sententiam quidem perinde est, 

7) ''E^w cum infinitivo, Possum ; 
sive potiuSf Ovk «x*^, Non possum : 
constanter in hac notione negativa 
particula adjecta verbo est. ovk c^w 
J^rat, i. 49. m. 57. a, ovk eJxov trvyi^ 
PaXetrdai ro '/rpfjyfia, iv. 111. a. ovk 
extt) eTrtfpaeratrSai, v. 9. /. ovk expvffi 
rovTO ^iatrrffirjvai drpeKeutQ, v. 86. a, 
cvKexovaa ^ia^vycctv, viii. .87. a. ovk 
elxe rrjv vTroaxetriv iKnXrfpuitrai, v. 35. 
a, aXXiOQ ov^afibiQ eJ^e ^riXaitrai rrjv 
itjvrov yvwfirjVfi. 12S,m.a\Ki)jQ ov^a- 
fxtaQ elx^ f^fJf^y^f^h V. 35. m, vii. 239. 
m, Translationis ratio ab Habendi 
notione ad notionem rov Posse facile 
patet, et prcesertim manifesta fit ex 
locutionibus hujusmodi : eJxov ovhev 
aiveadai, Nihil habuerunt quod vas- 
tarent, i. e. Nihil potuerunt vastare, 
iv. 123- a, Et a\Xo ovk e\eiv oretfi 
(rifjiKatrwgri raQ yvva^iKaQ, Aliud non 
habuisse quo punirent mulieres, 
i. e. Nulla alia ratione potuisse eas 
punire, viii. 87. m, f, Formulce «Jc 
clxoj', quam eodem retulit Portus, 
alia ratio est, quam paulo ante ex- 
posuimus, 

8) Ut apud Homerum exeiv tovq 
€7nrovQ est Dirigere equos et versus 
scopum quempiam Agitare ; sic 

apud Nostrum ^x^*-^ ^**^ ^^'^^ ^*^ 
Dirigere naves versus locum ali- 
quem, Adpellere naves. ovKexov rac 
veaQ iQv rov 'EXXiyoxdvrov^vi. 95.7/1./. 
^frx^ raQ veaQ ec Kavica<7a, v. 33. a, 
vx^E^iV (raQ vrjaQ) rrrpoQ SaXa/ilva, viii. 
40. a. et f. Ac metonymice ipsoe 
etiam Naves cx^'*' dicuntur ; qu^ 
notione vulgo irpotrltrx^i.v et Karitrx^f-v 
usurpantur. Alyivalat veeQ etrxov iQ 
rrjv *Apyo\i^a xwjoijv^vi. 92.fl. quem- 
admodum eiiam Laiine Naves adpu- lerunt dicimus, pro adpulsae sunt 
Cui intransitivo verbi usui adfinis 
ille esty latissime patens, quo Res 
quaecumque dicitur *'Ex€t>' cc rl vel 
eQ rivd, aut itri ri, id est, Dirigi^ 
Tendere, Pertinere, Referri, Spec- 
tare ad aliquid vel ad aliquem. raQ 
o^ovQ TOQ errl rov Trorafiov ixovtraQ, i, 
180. /. {ubi olim quidem dyovtraQ, ex 
scholio aut ex primi Editoris ingenia, 
quum paulo post ibidem tj^epovtrat koi 
avrai iQ rov Trorafxov dixerit ipse He- 
rodotus. conf. i, 120. a, m,) rdc cq 
rov rrorafiov wvXidaQ ixovtraQ, i, 191. 
m, rrjv dnapitx'^ ^^ ^*^ ^ov "SeiXov 
exovtrav cf rov 'Apa/3iov KoXrrov, sic 
bene ed. Gron. et seqq, iv. 42, m, ubi 
nos quidemlectionem olim editam Zie- 
Xovtrav reposuimus, quam in simili 
loco vii. 122. a, libri tenent omnes, 
ij eTeprj rtivohiav irpoQ etnripriv fX^'» ^^* 
17. m, ubi paulo ante irpoQ rjfS Tpeire- 
rai ait eodem sensu, dvd/iatriQ 6c ai)- 
rovc e^wdev kvkX^ irepi rrdvraQ tovq 
TTvpyovQ exovtra weTroir/rai, i. 181 . m. 
Zte^o^i odbiv ex^^*- ''fdvra rpoTrov, 
Viae, per quas transitus patet, Ten- 
dunt,Pertinent,Ductae sunt in omnes 
directiones, i. 199.?». ra cc *H<y/o^oi' 
KaVOfirfpov ixovra, Ad Hesiodum et 
Homerum spectantia, ii. 53. /• 
ravra f c rr\v dirotrratrtv exovra elTTi, 
vi. 2. a. ro cc ^ApyelovQ expv (xPV*^- 
piov), vi. 19. a. ubi expv idem valetac 
<l>epovibidempaulo arite, io" AQrfvaioVQ 
eix^ To eTTOQ eiprjftevov, vii. 143. a, 
Sic xpVf^f^oQ €c Ilfpo^ac €x«J'> ix. 43. 
a. est Xoyiov irepl Heptretov, ix« 42. a. 
ra £c t6 TrXrjBoQ exovra, Ad multitu- 
dinem spectantia, iii. 82. a, Sic £c 
IloXvfcparfa, iii. 126. m, et rd ec 
TToXefjov exovra, iv. 64. a, {conf, 
fepeiv, num, 5.) Eodem referri pos- 
sunt formulce hujusmodi : ex^p^Q 
iraXairiQixovtrriQ iQ ^AOrfvaiovQ, v. 8 1 . 
m, vfjLetov rrjv irpovoirjv rijy cc rjfieaQ 
exovtrav, viii. 144. m, f, nisi ma- 
lueris ad illud genus referre de quo 
supra (num, 6.) dictum est, 

9) Participium^Exf»>y9 verbojunc" 
tum notionem activam habenti, Con- 
tinuatam actionem significat. exov- £X£ Ecie ras inttrdal <t^c, Continenter sese 
esse secutos, sibi institbse, viii. 38. 
/. ubi vide Far, Lect, et Not, Alia 
ratio est eaque in vulgus nota : ubi 
ex^^y Accusativum casum regit, ut in 
illaf fjiie exw ravra (/Ji/3\/a) ig rac 
Sap^if , Hos libellos Habens (id est, 
Cum his) ivit Sardes ; Hos pertu- 
lit Sardes, iii. 128. a. m. ocdyex^^y 
riKg — (TrpaToVfQim advenerit habens, 
id est, Qui adduxerit, vii. 8, 4. 
Quoetiam referri istudposset, o*i\eai. 
i\iav (avTTjv) £«;f:Xe\//ac, Abduxisti 
raptam, ii. 115. m, /. nisi ihi ver- 
bum i\utv propriam quandam vim 
videretur habere^ de qua supra (sub 
num, 1.) dictum est. 

10) PassivumvelMediumexevQai^ 
cum Genitivo constructum, prater 
illam notionem quam supra (num. 4.) 
notavimus, hdbet etiam aliam isti 
prorsus contrariam ; signijkat enim 
etiam Adhserere, Adplicare se ad 
aJiquid aut ad aliquem, Conjunc- 
tum, Froximum esse alteri, quasi 
Mauu ab illo teneri, aut Ab iUo 
pendere. Quo pertinent tria exem- 
plorum genera. Primum hujusmodi : 
epyov ex^ffOai, Adplicare se ad opus, 
Capessere opus, Manum admovere 
operi, ii, 121, 1. /. roiovrov \6yov 
ecxero, Talem exorsus est sermouem, 
vii. 5. a, tHv avreiav \6yiav exofJievoi 
Tuiv Kal 01 *A\evdhah Adeosdem ser- 
mones sese adplicantes, Eosdem 
sermones, easdem rationes, arri- 
pientes et eis insistentes, vii. 6. a. 
m, Tfic avrrjc exofJ^vov irpof^dttioc^ 
Eamdem caussam arripiens et prae- 
texens, Eadem ratione utens atque 
nitens, qua uti potuerit alter, si 
voluissetf vii. 229./. Alterum exem" 
plorum genusy in re Geographica et 
in Tactica maxime frequentatum : 
Tovrtav exovTai ViKiydfifiai, Proximi 
his, Finitimi horum sunt, Hos at- 
tingunt Giligammae, iv. 169. a, et 
simUiter cap. 170. a, 171. a. 178» 
a* 180. a, 191. a. Sic (bpvyfHvexov^ 
raiKair^a^ojcai, — rovroiai ^e irpofrov- 
poi {eiffi) KlXtKeg, v. 49. m.Etprorsus 
pro synonymisusurpantur oi dyxi(rra » / .« *f t » oiKeovTecy oi ofiovpoif et ot eyofievoi 
(nempe rovVwv), i, 134./. Similiter 
ubi de Regione agitur : cxct^^^^ Tovrtav 
yrj fj^e Kiarcrlri, v. 49. /. In descrip- 
tione Aciei instructce : eixovro rov- 
refav (His proximi stabant) Upiriveeg, 
vi. 8. m, et sic mox ibidem scepius, 
In acie Platisensi, TovTeiav exofievoi 
laravTo ^ApKdhg, et sic porro, ix. 28. 
m, Uepaewv exofJtevovg era^e MijSovc, 
ix. 31. a, b, et cet, Tertium genus 
illud esti quo *Ex6fievov nvoc dicitur 
Quidquid illi adfine est, aut Ad 
idem genus pertinet. rd t(ov oveipd' 
Tiav expfieva, Quae sunt de genere 
insomniorum, Insomnia et quae 
his sunt similia, i. 120. m, N, rd 
elpjifieva KapTrdv expfJLeva, £a quae 
dixi frugum genera, i. 190. m, oaa $ 
opviduiv rj ixQvt»iv etrrl €r<^i expfxeva, 
11'^ T f.irdvra rd elxovaiTliovexofJieva^ 
iii. 25. m, ndvrec, rd earSfJTOC exofJieva 
eTxoVf ravra KarripelKOVTo, iii. 66, a, 
Tolffi ovre xpvffov ixOfJLerov e<m ovSev, 
ovre dpyvpiov, v. 49./ ra eg v6\efiov 
dxpficrra oiKerewv ex^fieva^ Quidquid 
ad bellum faciendum inutile de 
genere raHv olKereiiiVj id est^ Ad do- 
mum et familiam vestram perti- 
nens, viii. 142. m, /. Conf, OiKerrig, 

"Ex^pij, i?Cf »?, Inimicitia, Odium, v. 
81. m. 82. a, KaraXkdfftreaBai Tag 
exOpac, vii. 145. a, 

^ExOpoCfOv^Oypassim non mo(£oInimicus 
sed et i, q, woXefuoc, Hostis publicus. 

"^xl/eiVyfut, e\pii<reiv, Coquere,Elixare. 
e\l/ov(n (rd Kpea)j Elixant cames, iv. 
6l,a,m, Tovc t6vovc exl^ovrec rciv KXi^' 
vewv eeriTeovTO, ix. 118. a, x^^^^^^S 
e^pofxevric^ i. 47* m, ofiov ey^iee ev 
XefiriTi, i, 48. /, rd fxev wrrriore, rd 
^e ei//i}^e, i. 119. a, m, eyj/ijtravTec rd 
Kpea KaTeviax^ovraiy i, 216. m. Conf, 
*E00dc, 'AwexpeiVf et *E^e\l/eiv. 

''Exj/ritriCf ioc, V9 Coctio, Elixatio. Jdc 
901 ec rriv eypritriv rCtv Kpewv e^evptfraiy 
iv. 61. a, 

^Etadevaiy (^lon, pro comm, eiwdevaii) 
Consuetum, Solitum esse, Consu- 
esse. erifii fwvvoitn edfSe 6 Jlepaevc eVi- 
ijHiiveerdai, ii. 91. m, ii. 68. /. cum 
Var, Lect, wc Kal aXXoTe etodafjLev EQB Ear voieeiv, iy. 134. m. /. rtfi^y ioidaeri 
neptrai, iii. 15« a. vii. 9, 2. a. iwBain 
voieeiv, iv. 187. a. Plusquamperf, 
iiadea (pro comm. eiiadiiv) Consueve- 
ram, Solitus eram, iv. 127* a, iiodee, 
iii. 33. a, iv. 134. a, vi. 107- m, f, 
iiadetrayj i. 74. /. iii. 3n . a. v. 67. m. 
f, Particip, iiadwc, i, 1 1 1 . d. iutdora 
trrpaTviyeeiv /xiv, i. 34. /. Neutr. plur. 
ovK iwBora evevoee woiii<reiv, Insolita 
facere cogitavit, iii. 31. a. iicToc rtav 
iwdoTUfv vorifJidTwVf iii. 80. a, m, • 

'TmBivov, Hora matutina ; et Adver- 
biaHter, Tempore matutino, iii. 
104. a. 

"EitfC) 17, Aurora, et Plaga orientalis. 
Raro quidem hac nominis forma 
utitur HerodotuSf cujus loco alteram, 
^Hwc, frequentat, Tenent iamen ro 
Trpoff Ttjv eio iv. 40./. libri omnes, 

"EwQ, Adverh. 1 ) Donec, Usque dum. 
eik>c o^ dTFtZel^av dvdaag, ii. 143. m, 
ubi formulam cwc o5 ex interpreta' 
tione alicujus Grammatici invectam 
esse suspicabatur Kcen, ad Gregor, 
Dial. lon, sec, 63. quoniam pro illa 
alias ic o frequentat Herodotus, 2) 
f. q, TeufCf Aliquamdiu. ewc fiev — 
tIKoc ^e, viii. 74. m, Confer omnino 
quce monuimns in Var, Lect. i. 86 m. 
iMirrov, e<avT^, etc, 1) Sic constanter 
Herodotus pro 'Eavrow, cavr^ etc. 
Semel i. 86. m, pro eutvrfper tmesin 
avr^ — olpositumfuissecensuit Wess. 
quod nobis secus esse visum erat : 
vide Var, Lect, et Not, ad i. 86, 29. 
Vulgo,pT6eeunieAldina, etavTov, coiv- 
r^ etc, edebaiur punctis diareticis 
vocali V impositis, quce puncta in hac 
voce, sicut in QiavfxdCeiv aliisquesimi-' 
Ubus, merito ignorant scripti libri : 
vide Var, Lect i. 1, 14. et consule 
Viros doctos quos in Var. Lect, ad 
Procem, Itbri i, lin, 3. laudavi. 

2) Sicut apud alios scriptores lav- 
rov interdum est pronomen Primce 
personiB, siceteufvrov apud Nostrum: 
rd^e Xcyctv iftalri rtc dv fie euivrov ei- 
vexevy iv. 97. m, /. «6» vide Var, 
Lect, et Not, et confer iii. 52, 1 6. 
ibique Var, Lect, et Not, Similiter 
vii. 28. a, probatus alioqui codex rijv eutvTOv ovfflijv prcefert, ubi vulgo ifie- 
utvTov, Alibi in Secunda persona po' 
situm intelligiiur, ut firi^e — aol eutvrf 
irepiireffnQ, i. 108. m*f, et mox ibid. 
(ffepufv ££ eofvrov ex proba multorum 
librorum scriptura pro vulgato ec ^c- 
iiivrov : quemadmodum etiam iii. 36. 
a. probati codd. dant trv Krdveic av- 
^pag, (UfVTov TroXtijTaQ, et paulopost 
ibid. Trfv ewvTov iraTpica, et ttjc ewv^ 
Tov iraTpiZoQ, pro vulgato treufvrov, 
Similiter eiiam inPlurali,irapd trf^nt 
avToltrt, Apud vos ipsos, v. 92, 1. 
m, 

3) Sed maxime Tertice personce 
esty ut To eutvTOv iwoiee, vi. 94. a. irap 
eutvTov ht^vQ, viii. 5. a, cujus usus 
ubique in Musis exstant exempla. 
Perperam vero olim i. 85. a. ro irdv 
ig eufVTOv (pro ic avrov) CTreTroiificcc 
ediium erat, quod interpretabantur, 
Pro viribus omnia, quae potuit, 
fecerat. Porro, sicuti Plurales cav- 
Twv, eavToXg, eavrovc» scepe pro aXXi}- 
Xufv, dXAi^Xoic» dXXffXovc ponuntur, 
similiter et lonicam pronominis for- 
mam Herodotususurpat. aVo0avoi/rcc 
vtt' eufVTWv, i. q. vtt' dWijXufv, iv. 1 1 . 
/. eufVToXct^i, e. dXXijXoic) Xoyovc cSt- 
^oaav, Sermones inter se contule- 
runt, vi. 138. m, Vulgo libri omnes, 
eifft dXXifXoto^i ^tdtffopot iovTeg eufv- 
rdifft, iii. 49. m, ubi vocem dXKijXotfft, 
quippe ex interpretatione vocabuli 
eurvTolfft imperite intrusam, ^icien- 
dam putavi, 

4) Notandum loquendi genus, 
Nostro familiare, quo avrog eufvrov 
jungitur cum Comparativo aliquo 
aut Superlativo : cujus generis ex" 
empla aliquot jam supra, svh voce 
avTOQ num, 4. adposuimus, Eodem 
pertinent hcec : rp le avro eufvrov 
iffTt fiaKporaToy (t6 o/ooc), ii. 8, m. ij 
M/Xiyroc avrij ewvr^c fidXtffra Tore 
aKfidffaffo^ V. 28. m, iyevovTO TavTrjv 
Trjy jifieprfv fJtaKp^ dfieivoveQ avrot 
eufVTUfv rj wpoQ £v/3o/i7, viii. 86. b. 
ubivide Not, His adfinis estformula 
ista, SiTrXifflrioc iyivero ovtoq Iwvtov, 
Duplo major fiebat quam per se 
futurus erat, viii. 137. w?. ZAH Z. ZdirXovToCf o, if, Valde dives. iroXKol 

fiey ydp i^dirXovToi dvdpioirwv, i. 32. 

7». ubi paulo postf 6 fiev dtj fxiya 

TrXovffiogf eadem notione, 
Zeycptec, Libycum noraen, quo Mu- 

rium genus quoddam insignitar^ iv. 

192./. 
ZkeiVj Effervescere, ^stuare. r^c ^a- 

XdcTffiiQ ^eadmfjQ, vii. 188. a.wi. Cow/". 

Z6ca£, ae, Frumenti genus, Spelta. 
ctTTO oXvpewv iroievvTai atTla, rap 
4[ctac fiere^erepoi KaXeovm, ii. 36. w. 

Zcip}}, ijc, »}, (co7»m. fftpa,) Indumenr 
ti vtfZ Pallii ^en^^s quoddam. 'Apa/3tot 
^eipaQ VTrel^warfieroi etrav, vil. 69. a. 
iV. OpijiKeQ irepi t6 (ruifia KidbivaQ 
exovTeQ. eTTi de, (eipdQ ein^e(^\7ifievoi 
iroLKiXaQ, vii. 75. a, 

ZevyXiy, jyc» »J, Jugum. vTrohvvTeQ viro 
rqv ^evyXiyv, Subeuntes jugum, i. 
31. a, m. 

Zevyvvvai, Jungere. iev^dfxevoQ Kafxjj- 
XovQTpelQ, iii. 102./. iwttovq i^evyvv^ 
fievovc vV upfiaTa,\, 9. m. (evyvvvai 
ye<l>vpav, Jungere pontem, iv. 88. 
extr. et 97« m, Sic ye4>vpav fcvjac ein 
tS av\evi Tov BoffTrdpov, iv. 118. rac 
he dXKoi dpyiTeKTOveQ e^cvyvvcavjvii. 
36. a, (ubi ad rac ^€ manifeste ye^v- 
paQ intelligitur, quemadmodum cap, 
34. a, ad ttJv fxev et rqv 3' eTeprjv 
substantivum ye<^vpav intelligitur, e 
prcecedente verbo eyeffivpovv facile 
supplendum,) Similiter in Passivo : 
eievKTo i} ye<\tvpa, iv. 85. a, et m, f, 
Sed et f evy vvVat iroTafwv dicit Nos- 
ter, Ponte jungerefluvium. tov 2rpv- 
fiova TTOrafwv ^ev^avraQ yet^vptotrai, 
vii. 24. extr, Sic tov 'EXXiyoxoi/rov 
ei^evyvvaav, vii. 33. a, i^ev^aQ tov 
^EWrjcnr, vii. 157.«. Item in Medio : 
Tolffi de eiriTd^avTeQ (evyvvcrdai tov 
Bocnropov, iv. 83. a, ubi tamen muU 
to commodius{prceeunte quidem non» 
nisi uno codice Arch,) i^evyvvvat, 
edidit Sckcefer, Passivum habes vii. 
34. &. ii^evyfjievov tov tropov, Compo- 
situm Karaievyvvvat, vide suo loco» 

Zevyoc, €oc, to, 1) Par, ut dicimus ZHN 

Par boum ; set et de rebus quibus- 
cumque quce Binae haberi solent, Sic 
TTeMwv CeiJyoQ, Par compedum, vii. 
35. a, Treheufv ypvtreuiv Zvo i^evyea, 
Duo paria, iii. 130. m, 2) Bigae. 
i^evy ei KOfil ^eadai, {i.q, dfxd^riKOfjiii^.) 
Bigis vehi, i. 31. a. ^\a<Te cc ttjv 
dyoprjv t6 i^evyoQ, i. 59. m, 

Zcvjic, toc, ij, Jungendi ratio vel ac- 
tio. ol 'IvBoi i^ev^ei (rectius faerit 
fcvjt) roiavriy)(p£(i»/A£yot, iii. 104. a. 
ubi de Ratione jungendi tres came- 
los. rwv eiretTTetaTbiv Trj fcvji (con^ 
tracte ex ^cvjtt) tov 'EXXiycrTroVrov, 
Eorum qui jungendo Heliesponto 
(ponti super Hellesponto constru- 
endo) fuerant praepositi, vii, 35. /. 
fwa ypa-^dfxevoQ Teatrav ttjv i^ev^tv 
rov BofTTTopov, iv. 88. a, 

ZevQ, 1) Jupiter. rf Aii TrXovrov Trcpt 
iplCere, proverbialiter dictum, v. 49. 
/2.) Coelum. v^aroc ovZefiiri aXXi; 
dTO<TTpo<j>rj, oTi fxrj eK Aioc, ii. 13. 
extr, N, 

Ze<l>vpoQ. vTToXafitov dvefiOQ l^e<f>vpoQ, 
viii. 96. fl. 

Zrjfxtovv, Mulctare, Punire. d^tov c^a- 
o-avelm^ <T<j>eaQ tirffma^rat, (i.q, i^rifjtttt)' 
dijvat, nempe rtvd i^rifxtQ^rat <T<l>eaQ,) 
ix. 77. a, N. (conf Aug, Matthice 
Gramm. Grcec, sec. 532. Not. 2.) 
Cum Accus. pers. et Dat, rei : ovk 
ej^ety OTe^ ^rifXttoaitXTt rac yvvatfcac,V. 
87. wi./. ubi vide Var, Lect, rrjv 0a'- 
\a<r<Tav iveTeWero TOVTOtert ^rffxtovv, 
vii. 35. /. Tov hrifxov i^rjfitiijtTavTOQ 
(nempe avrov) wevTiJKovTa Ta\dvTOt<Tt, 
vi. 136. /. sed ibi raXavra in Accu- 
sat, dedit cod, Arch, quod fortasse^ 
ut ab ipso scriptore profectum, adop- 
tare cum Schafero debueram, Simi- 
liter quidem vii. 39. /. ait, tov cvoc 
(Trai^oc) Trjv ypvxrjv (rifxt<a<Teat : ubi 
Fut, Med, irifxt<o<Teat lonieo more 
pro pass, (rifxttoBrj<Trjpositum esse mo- 
nuit Wess, Verbi activi exemplum 
cum duplici accusaiivo constructi 
Suidas adnotavit : ?ra>c /^i? 7"^ fxe- 
ytora i^rifxt(jj<T<*) tovq TrapovraQ. 

Zfjv, Vivere. t6 'C^v drro iro\efxov Koi 
\rfi<TTV0Q, V. 6. /. r^ Eevdpe^ drr6 tov 
i^tatrt, iv. 23. fw^rt airo \rftrfQ re Kat ZHT ZOO 

7ro\e/Lcov, iv. 103. extr. Accus, plur. ZMciypiog, ovy o, »y, Vivus captus et in 

Participii (wyrag olim legehatur ii. vita servatus. hiSipa Xdfi^povrai fwa- 

69. /. ubi nos e nostro cod, F. i^iaov- ypia KpoltroVf Praemia accepturi sunt 

rac edidimus. Conf. Zaieiv. pro Croeso in vita servato, iii. 36. 

Zrireeiy, Desiderare, Requirere. rijv m. /. Conf. Zutypieiv num. 2. 

irepriv rtay i^fiepiwy TraiCeiy Traaaj', Zwypieiy^ 1) Vivum capere. Kpolerov 

tya Bri firj ^rjrioiey «rtr/a, i. 94. m, eiiayprfffav^ i. 86. a. woXX^ nXevyag 

Conf. AiZeiv, Atfcciv, ^i(ri(rdai, eZtoyprfaav, i. 211./. v. 77. a. ei m. 

ZrjrriffiQ, toc, 97, Perquisitio. (rjrrfffiy ovovq (btyptfffbtaif , iv. 62. m, oaaq 

iwouero rm* yeu>y, vi. 118. a, N, i^^vviaro l^tayprjaai, iv. 110. m, ((o^ 

Z017, rfg, 1}, {lon, pro comm, Zoii/, vel ypritravraQ, vii. 210. a. oeroi eSutyptf' 

Plog) Vita. Semel olim communis Ontray, i, 66, f. eiioypijdrf, i. 128./. 

vocahuliformalegebatur^errirrfQeiirfQ vi. 29. a. 30. a, (wyprfdtlQ, i, 83./. 

iojrJQ, i, 38. /. sed et ibi (orfQ dedere dfia rolai e^fuypi;/xcVoto-i, v. 77. m. 2) 

nostri codiceSy qua forma constanter Captum in vita servare, Vita donare. 

usus est Herodotus. Sic ovpov rtfQ elXc avrov TipoKXiaf jcai rjl^tjjyprftTef 

(orfQ, i. 32. a. rov Trdvra 'j^povov rrfQ iii. 52. extr, Hinc ^wpa i^uidypia, de 

(orfQf i. 85. extr, vi. 52. extr. rrjv quibus supra, 

Trdffav ^iairav rrJQ (orfQ fierifiaXoVf i. Ztay pirf^rfQ^ rf, {Ton, pro. comm, (atypia 

157* /• diral iv r^ ^077, i. 199. a, r^ vel ((aypeia, vide Suid. et Lexicon 

TroievfjLevf diro rovriav rrjv ^oiji^^ii. 36. nostrum Polybian, hac voce), Vivum 

a, viii. 105./. rjiv (orfv Karearrjtraro capere. 'loTtaTov (u>ypirf cXa/Sc, vi. 

aV epyufv dvoariuyrdrutv, viii. 105. a, 28. /. Kai fjLiv XoxrfaavreQ aipiovai 

(confer BioQ.) rpov^ (orfQ roi^Ze ^ta- (wypirf, vi. 37. a, 

'Xpiufvraiyii, 77. a.rf (orf TrdaaepfpepifQ ZtJ^toi/, ov, ro Diminut. rov (uioVf non 

eari dWqXoicri, ii. 105. Ifrrarai ewl solum Animalculum, sed et Ima- 

rrJQ eu}vrov (orfQ (dum vivit) cticom guncula, Picta, sculpta vel incisa 

eaivrov, i. 143. a. dTroifiaivovra lucalrfv figura, Sigillum. rroirfadpeyoi Kprfrrjpa 

(orfVj ii. 177./. dy^oiicovra erca, (orfQ ^dXKeoVj (uthiiav re e^wBev nXijaavreQ 

Trkrfputpaf iii. 22. /. rrJQ (orfQ Kai ^iai- vepl ro \elXoQt i, 70. a, N, conf,Zuioy, 

rrfQ iripif iii. 23. a, Zorfv e(uiov rrfv 7MeiVf(i,q,comm, iiyv) Vivere. dfieivov 

avrifv eKeivTftri^ iv. 112. extr. firfKiri dvBptairto redvdvai fmWov rj ^oietv, i. 

TrXevva '^(poyoy ^otfv roiifv^e exutfjiev, 31. 9». roaavra erea Zf^eiv, iii. 22./. 

iv. 114. a.\m, rrfv (orfv KarairXiKeiVi (laovtri diroirvpiuiVfii, S6, a, drr vXrfQ 

Vitam finire, iv. 205. a. ro Xoinov dypirfQ, i. 203. m, diro OiiprfQ, iv. 22. 

rrJQ ioTfQ, vi. 117./. frapd rrfv (orfv, a, (conf. Zdiy.) rov Kapiroy rov Xutrov 

In vitae cursu, vii. 46. m. fio)(6rfprfQ rptayovreQ Zuiovtri, iv. 177. ereao*X/ya 

eovarfQ rfJQ iorfQ, vii. ^6, f, rrfv i^orfv i^uiovai,iii,22.f,^6rfyei^utovrrfvavrrfv, 

KaratmfaafTOai dir' epyutv dvoaiwvy iv. 112. /. av rtc /iot avroi' ^wovra 

et rrjv iorfv irouiaOai eV, viii. 105. a. dydyoi, iii. 127./^(iioi^acicar(ii/ov£e, 

et m. /. idem valent ac rov 'Biov iii. 35. extr, vii. 114. m. rolai ve- 

Kriiaatrdai drro, viii. 106. m, piiovai Kai ^wovai, iii. 80. m, 

ZopKdBeQ, i. q. BopKd^eQ, iv. 192. a, [Zaii;, vide Z6rf.~\ 

ubi vide Var, Lect. et conf, Aopmc Zoii^iy^iyc, ii,Cingulimi.r5eeaivrovyvf- 

Zvyoc, ov, d, Jugum. Hovai dovXiov aiKOQ rdQ ^wvaQ in templo Delphico 

{vydv, vii. 8, 3./. fvydi' fiv(^Xivov, dedicavit Crcesus, i. 51. extr, 

Jugum byblinum mari impositum, Zwov, (J>n codd, nonnullis Zwiov, id est, 

dixit Bacis in Orac, viii. 20. m, Z^v, vide Var, Lect, i, 203, 11. e^ 

signijicans Pontem Hellesponto im- iv. 88, 4.)*ov, ro, Animal, Animans, 

positum. Natura vivens, vita p^aedita. Sed 

ZufaypdijKiv, et Zwypdifieiy, vide infra Zoia, plurali numero, dicit Herodo- 

in Zwov, tus Imagines sive Figuras cujuscum- ZCIO iirE que generis {animalium, komimim, 
florumf fructuum, etc,) pictas, vesti 
intextas, sculptas, lapidi incisas 
autin metallocselatas. (conf. Ztodiov, 
et Not. ad. i. 70,5. et 203, 11.) ^wa 
iuwrdiffi ig Trjv iffdrJTa iyypdf^tiv* rd 
^e iwa ovK iKirXvveffdai, dKKd ovyKa^ 
Tayr)pdffKtiv t^ oXSj^ eipl^, KaTdwep 
ivvff^avQevTa dp^rjvy i. 203. /. fwa iv 
Xldoiffi iyy\v\pai, ii. 4. m, ^wa cy- 
yeyXvfifiiva (iv XWt^) ii. 124. /. et 
148. extr.sunt rviroi iyyeyXvfnii voi^ii, 
136.a.l48./. et\bZ.a,TVTroviroiriffd' 
fJievoQ Xidivov effTTfffe' J^Ciov de ol ivrjv, 
dvrjp iTnrevgfiii,SS,f. l^oiiov ivv(^afffxe- 
viav (j^ dtiprfKi) ffv^^vfiv, iii. 47. m.f, 
Hinc Z(ua ypdi^eiv, sive una voce 
Xtaaypdipeiv, et contracte i^dtypdfeiv, 
Pingere, Ad vivum *pingere ; et in 
verho MediOf Pingendacurare. fwa 
ypa\bdfievog (olim ^(oay paypdfievoCi 
nec ita malcy) wdffav rijv (ev^iv tov 
poffTTopoVf Kal fiaffiXea re Aapelov iv 
Trpoehpii^ KaTrjfievov, Kal tov ffTparov 
avTOv Ziaf^alvovTa, raura ypaxj/dfievog 
dvedrjKe ig to "Hpaiov, iv. 88. a. 

Zfaioc, rj, ov, Vivus. oi^oc i<»fog, i. 194./. 
ubi perperam ^tog olim edd, tov (ia- 
<riX^a ^0)0 V kaTaPrjvai eg tov di^rfv, 
ii. 122. a, uhi (mov {i, e, (^ov) cod, 
F, eTi ^(oog i(ov, vii. 113. a. ^eXijfaKa 
ibtrjv, ii. 70. m. fhvg 'Cdtrj, ii. 132. m. 
og dv fuv iijjrjv (rrjv yvvdiKa) eXjf, 
viii. 93. /. quem locum spectavit 
Gregor. Dial. lon. sec. 67. 

Ziapog, scil. oIvoc,Merum. Hinc i^iDpi" 
Tepov ineeiv, Meracius bibere, vi. 84. 

/•. 

[Z<5c, i>ide Za>oc.J 

Zwonjp, ripog, 6, Cingulum.rw ^(OffTrjpi 
T^^e Z^vvvfievov, iv. 9. /. 10. a. 
offa irepl ^(offTripag, XP^^^ KOfffxiovTai, 
i. 215. /. iK Tov ^bKrrrjpog tov Qiapr)' 
Kog ii^pee ^ehefxevriv dyKvpav, ix. 74. 
a, Est etiam loci nomen Z(offTrjp in 
ora Attica, de quo consuli Stephanus 
Byz, potest. H. 'H particula, 1) Quam. Non solum post Comparativum hahet, sed et 
post Superlativum, ut ii. 35. a. ubi 
vide notata. Ahundat post compara^ 
tivam in ipsis verbis, kcu eTepov(iroTa' 
fiov Trrtyat)ovKi\dffffovog ^Maiai/^jOovy 
vii. 26. /. Not, conf. Aug. Matthics 
Gramm. Grcec. sec, 450. not. 2. 
Abesse utique ff parHcula potuerat, 
neque eam adpositurus fuisse videtur 
Herodotus, nisi prcecedensCompara-' 
tivus, a quo pendebat Genitivus 
Maidv^pov, ipse quoque in Genitivo 
casu (qui a suhintellecto nomine irriyrf 
regebatur) positus fuisset* Qtiod si 
prcBcessisset Nominativus erepog ovk 
i\dffff(av,nudumGenitivumMaidvdpov 
adpositurus fuerat Scriptor. In iUa 
locutione, rrapd ^o^av «o^£ ra irpify- 
/Ltara rj oJc avroc KarehoKee, i. 79. b. 
particula ri ad sententiam magisprce^ 
cedeniium verborum, quam ad ipsa 
verba refertur : nempe Trapd ^^av 
etc, idem valet ac si dixisset aXXoic 
vel ivavTi()ig e<r)(e : Latine diceres, 
Contra quam ipse existimaverat. 

2) Vel, Aut. ^ rtc rj ovdelg, pro^ 
verhialiter dictum, Aut unus aut 
nuUus, id est, Vix unus, iii. 140. 
a, m, Post ov^ev fidWov ponitur rf 
ov Kal pro simpUci rj particula, v. 94. 
/. et alibi. Vide infra in MdXXov. 
rf irep vide in Ti.tp, 

H, Profecto. ^ Ke fiey oluiu^eiev, vii. 
159. a, ^ fjifiv (lon. pro ^ /xjjy) inju- 
randi formulis, vide in Mcv. ^H kov 
vide infra, post "Hffterra. 

^Ha, Eram, vide Elmi, Esse. 

'H)3iy^ov, proprie Inde a pubertate. 
ivEvvreg rd OTrXa 'irdvTeg i^ljrf^ov, In- 
duentes arma cuncti, Senes juvenes- 
que,i. 172./. MtXiyVtoi frdvTeg ijfirj^v 
direKeipavTO rdg fc*e0aXac, vi. 21. a. 

'Hyieffdai, 1) cum Dativo, Praeire, 
Monstrare viam. o^TOi avr^ ttjv o^ov 
rfyeovTO ig ^evBa\iag, ix. 15. a. 2) 
cum Genitivo, Praeesse, Imperium 
tenere. i^yeofuvoi irdtrqg rrfg ffvfxfia-- 
X%» ^^' 143. /. et vii. 168. a. ubi 
mox ffTparriyeiv eadem notione, 3) 
Judicare, Existimare. el firj vepl 
TToXXov rjyevfjtrjv, ii. 115. m. Hoc 
significatu prcesertim Prceteritum HTE HAH Perf, usurpatur notione Prcesentis. 
vfjieas ^yrfftai av^fmg 'M.ijhwy elrat ov 
iffavXorepovSf i. 126. f. iTrei^rj vepl 
iroXXov -^yrifjai, ii. 115. jf. (ubi ayij- 
/jai prafert cod. F. conf. Far, Lect. 
ii, 40, 3.) ro iroWoy rfyiarai (Jon. 
i. q. rjyriyTat) iir)(yp6y elyaif In mul- 
titudine inesse robur Existimant, 
i. 136. a. rrjy fieyltmiy Zalfwya rjyrjy' 
rai, ii. 40. a. Kopra ijyrfyrai avrovg 
elyai ipov£, ii. 69. a. rac (evvhpiag) 
Ifxig rjyrfyrai eJyai, ii. 72. 

Pro liyeofieyoy evl Qdyaroy, quod 
iii. 24. m. plures codices, probati alio" 
qui, dederunt, ubi de homine agitur 
qui Ducebatur ad supplicium, nos 
. ex aliis codd. dyeofxevoy auctori resti- 
tulmus. Fide Var, Lect. et Not. ad 
iii. 24, 22. 
*H.yefwveveiv, i. q. rjyelaOai, quatenus 
Prseesse, Imperium tenere signifi- 
cat, rjyefioyeve (^Aprefjuahf) 'AXiicap- 
vrfatrewv re KalKwtay etc. vii. 99. m. et 
moxibid.riiiy TroXiuv tfyefwveveiVflm- 
perare civitatibus. rov Kard BdXaty^ 
aay (i,e. rov yavrucov arparov)i^yefio^ 
vevsiv, vii. 160. /. ubi paulo ante ei 
.rovTreiov iqyioiaQe^eadem notione, rov 
xepeog rov irepov rjyefwyeveiv, ix. 26. 

•H,i../,.,c.iImpenu..Regnu.. 
Inter Dariifilios ardaig eyevero fie- 
ydXrf Treplrrjgrfyefiovlrfgfde Imperio; 
uter patri in regnum succederet, 
vii. 2. a. Ducatus copiarum, Ho- 
nos et munus ejus qui exercitui 
cum imperio praeest. v/xcic ovrw ttc- 
pie\eade rrjg rfyefiovltfgy vii. 160. m. 

'Hyc/io) V, ovoc, o, Viae dux. \a/3a) v i/ye- 
fiovag eK rrjg QprfiKrfgf y. 1 4. /. N. viii. 
35. a. eyeyovro rjyEfioveg r^j^apj^pu 
rrjg o^v, viii. 31. a. Alibi Duxbel- 
licus, Praetor, Imperator. arparrf- 
yog Koi ^yefnay r^v 'EXXjJi/ciiv irpog 
rov pdpfiapovy vii. 158. /. 161. a. 
iroieeaOai (avrov) rfyefiova t^v ttoXc- 
/zaiK, ix. 33. /. 

"Ht^ea^^/ow. pro ^Zetv) vide in Ei^cVat. 
[^Temere olim tfBrf edd. pro tSoi. vide 
Var. Lect. v. 92, 6. lin. 104.) 

"meaQaiy Delectari, Lsetari. -q^ofu- 
voiaiTffiivol \6yoi yeyovaai^in. 46./. rfoQrf ravra aKOfvaag, iii. 34. /. N. 
rjaOrf rrj avfifiovXli^, viii. 103. a. 6 Se 
liadelg, ix. 109. a. Prcet Med. ea^a 
vide in 'A^ccii'. 
'H^jy, Jam ; particula non solum Tem-' 
poris aliquod momentum designans, 
(ut TfZrf rrfviKavrdf Jam tunc, ii. 51. 
m.) sed variis etiam aliis modis usur^ 
pata a Nostro ; et quidem 1) ubi 4e 
Loco agitur. dwo ^pfiuvl^og Xifivrfg 
— diro ravrrfg Ifdrf Aiytmrog, Ab hoc 
lacu Jam est (Jam incipit) iCgyp- 
tus, iii. 5. /. eK ^e rov areivov, ^hrf 
ro *Afyrefxiaioy heKerai aiytaXoc, vii. 
176. a. 

2) Adhibetur tflrf in Demonstra^ 
tione vel Argumentatione ; ubi pro- 
nunciatum aliquod tamquam liquido 
jam Demonstratum, exploratum aut 
concessum ponimus, unde ad reli- 
quam demonstrationem progredimur. 
Huc referendus locus ii. 15. m. if^rf 
ydp a<ln ro AeXra etc. ubi ^^tf ydp 
valet, Primum enim, Statim enim, 
Ut ab hoc incipiam, neque necesse 
est ut rfToi pro If^rf cum Viro docto 
corrigas. Similiter rfZrf iv ; Jam igi- 
tur, Primum igitur, ii. 144. a. 

3) Interdum nihil aliud signifi- 
care videtur rfhrf, nmZa^inum Etiam. 
Kairot rtvd tfZrf rfKovaa Xoyov aXXoy, 
Quamquam etiam alium^audivi 
sermonem, iv. 77. a. i^lrf le IfKOvaa, 
Audivi vero etiam qui dicerent, 
vii. 35. a, 55. /. Similiter ii. 175. 
/. rfZrf Be rtveg Xeyovai, Sunt vero 
etiam qui dicant ; sed tbi quidem, 
prcesertim ex codicum nonnullorum 
scripturayprobabilefitf oi ^ertvegvel 
oi ^rj M rtveg scripsisse auctorem^ 

4) Subinde particula rfhf videtur 
majorem quamdam Vim addere ora- 
tioniy adeoque respondere Latince 
particulce Etiam cum emphasi qua- 
dam pronunciatce. Sic rov (Xal^vptv- 
6ov) eytj rjdrf *i^ov Xoyov fie^utf ii. 
148. a. Labyrinthum ego vidi fama 
etiam majorem; quasi dixisset ov 
fiovov dJioXoyov,a'XXa icai Xoyov /ic^w. 
Similiter, «5 TrdvTwvdv^pioyrf^rffidXi'' 
ara dir epywv dvoattordrijy tov fiiov 
Krrfadfjieve, viii. 106. m. Tu qui 

H H HAO HKE maxiroe etiam omnium hominum 
etc, Quasi dixisset, qui non solum 
ex iniquissimo negotio quaestum 
facis, verum id etiam magis, quam 
quisquam mortalium unK][uam fe- 
cit. 

5) Quod iv. 45. a. m, olim lege- 
batur rj^ri ydp At/Jviy, id non feren- 
dum putavi, sed in )} ^ij ydp Ai^vri 
mutandum pr^eeunte etiam ex parte 
codice MSto. 

'H^oyjjt ^c, ij, Voluptas, Gratum. Trdvra 
itoiii<rov€ri rd XKvdrjffl ecfti iv i^^oy^y 
.Q,uae grata essent Scythis, iv. 139. 
m, ei 01 irdvTijgey rj^oyf, etm yeyicrdai 
(rrpaTriXatTirjy, Si utique ei placet et 
cordi est, vii. 15./. el vfiiyrjEoyrj {sc. 
ktrri) Tov icarct ddXafforay i^yefwyeveiv^ 
vii. 160. f, Tolffi eaeKQelv -^hoyriy el 
fjieXKovm aKovffeardai tov dpiaTOv 
doitovy Cupido eos incessit audiendi 
ete. i. 24. m» nempe Subiit eos cogi- 
tatio voluptatis quam percepturi 
essent si audirent. rj^ovy Iheadaiov^ev 
TovTOv fJidXKoy etrTi a^JtaTTjyyijroi/, Ad- 
spectu nullum hoc est jucundius, 
ii. 1 ^T,f.N, KOTepa dXridrfiri y(jp^(TOfJLai 
"JTpoQ ae fj T^^oyrj, vii. 101./* 

'HBuc, €ta, V, Gratus, Jucundus. vvv 
fioi tre tfZv rt etrTt eweipecBai Ta OiXw, 
Nunc placet mihi, Volupe mihi 
est, Cupido me incessit, vii. 101. 
a« Comparat, notione Positivi. ov 
fioi riZiov etm Xcyfij', Non libet mihi 
dicere, ii. 46. w. (^Sic ov ydp dfiei- 
voVfpro dyadov.) Alibi aityov wpodv- 
fiOQ eifXi Acyciv. 

'lieXiOQ, oVf d, {lon. pro ijXioe.) Sic 
TTpOQ rjeXiOV dvaTeWovra et irpog 
rjeXiov dvitr\ovTa duo probati vett. 
libri dederunt iv. 40. Sed alibi con- 
stanter communem formam rjkiOQ 
tenent omnes, Complura loca vide 
in Indice Rerum, voc. Sol. 

'Ui^p, riepoQy 6, {lon. pro dijp) Aer. 
TVTTTOVTeQ Bovpatri Tov i^epa, i. 172. 
/. irrepCjy ^Kvdai Xeyovtn dydw\eoy 
elvai Tov rjepaf iv. 31. a. 

[^KdeeiVf vide Airideetv et 'Etrrideeiv.^ 

^HdoQ, eoQf t6, et prcesertim plural. rd 
*'H6lfa, 1) Mores.irdi/ra€^ira\ivrot<7i 

,d\\oitri dvQptairoitn etmjtravTO rjded Te Kai vofjtovQf ii. 35. a. m. ridea fiaOv- 
Tepa, iv. 95. a, m. N» dypiwrara, iv. 
106. a. ofiOiOTpoira, viii. 144. m. 

2) Sedes ubi quis habitare con- 
Suevit.Kc|f^e|0iOi e^ ijdefov viro^KvBeiav 
e^avatrrdvTeQ, Sedibus suis pulsi, i. 
15. dfrij\avve eQ ridea rd TleptretJifVf i. 
1 57 . a. EKOfiil^ero ec ridea Ttav J^vOetov, 
iv. 76. a, el^rfKavve eQrfOea rd Idivrot/, 
iv. 80. a, Similiter v. 14. a, 15. /. 
vii. 75./. 125.a. viii. 100./. Solem 
aiebantMgyptii quater olim e^ rjOewv 
(id estf e^tt) rjdetov) Extra consuetam 
scdem esse ortum, ii. 142. m. /. 
ubi vide Var. Lect. et Not. 

'Ht0£oc, ow, d, Adoleseens. Itrratrav 
XopovQ irapBevwv Te Kal rjiidetMiVf iii. 

^ 48. m. f. 

'H/wi', ovoQ. >J, (i. q, aKTrj et atytaXdc) 
Littus. evt Trjv riiova rrjv KokeofJieinfiv 
Kt»>\id^a, viii. 96. a. m, 

"Hicav, non solum Venire ; sed et no- 
tione Prceteritif Venisse. dyyeXXori' 
fJKeiv Tov l^dpl3af)ov eQ rriv 'ATriKrjv, 
KUi irdtrav avrrjv wvpiro^eetrdat, viii. 
50» a. SiCj ubi ait ifwl dyye\iri r^Ket, 
viii. 140, 1. a, prceteriti notionem 
habet ^icec, Adlatus mihi est nunciu»: 
vide ibi Var, Lect. Simili ratione 
Imperfectum flKe habet significatum 
Plusquamperfecti : rJKeeQTdQ^AOijvaQ 
Koi irdvTa e^rfiov, Venerat Athenas, 
et omnia vastabat, viii. 50. 6. Sic 
riKtav, vi. 104. o. significat Qui ve- 
nerat ; et roltn ^KOvai, vi. 100. m.f. 
his qui advenerant. Conf Aug. 
Matlhice Gramm. Gr. §. 504. Fu- 
tur, rj^to, ovA rj^ei rrapd ae yc, vii. 

Ev r]Keiv idem valet ac ei/ e\eiv, 
Recte se habere, Prospero rerum 
cursu uti. rriQ ^rdXioc ev i^KovtrriQ, Flo- 
rente civitatis statu, i. 30. m. f. 
qui locus non debebat solicitari. 
(Vide Var, Lect. et Not,) Et ad^ 
jecto Genitivo : rov fiiov (nempe 
eveKa) ev rJKovTi, Quum bene se ha- 
beret quod ad victum adtinet, i. e. 
Quum ei res famiiiaris satis lauta 
fuisset, i. 31. /. dv^eQ yprifxdTtiiv eZ 
^KovreQ, V. 62./. Oeaiy xp^trrQv riKOiev 
f5, Diis propitiis largiter uteren- HKI HME 

tur, viii. 111. m, Dicuntur. etiam d, m, fjirj jrdpra ijXiKiy Koi Qvfx^ 

iutvrwy ei '^KoyreQf Prospero rerum iiriTpewe, iii. 86. a. rawra liXiKlrjy av 

suarum statu utentes, i. 102. m, eir} Kard Aaiov, Haec scripta eifac- 

ubi adjectum pronomen iiavrwv eo ta fuerint aetate Laii, v. 59. /. riXir 

refertur, quod^ qiumquam imperium Kiriv Kard OlZiTrovv, (£dipi aetate, 

in exteras nationes amisissent, tamen v. 60. /. 

Intra fines suos, satis Jlorenti rerum "HXtoc, ov, 6, Sol. {conf, 'HfXioc.) irpoq 

statu essent usi, Porro sicut ev t\uv ^Xiov dvicrypvra et irpoQ rjKiov dva- 

significat Bene se habere, sic ofioiwc ro\ac, iii. 98. a. iv. 116. a, oi dfr 

iJKeiv, Similiter, £adem ratione, i^Xiov AWiorres, vii. 70. a. iidem sunt 

sese habere. x^^P^^ <^pewv fjKovfrav qui ibid. paulo ante oi diro -qXiov 

ovK ofioitjjQ, Regionem non eadem aVaroXe(i>v, Orientales ^Ethiopes. 

(nempe, non ita feiici ut alii) coeli dvifievov rov ^Xiov, iTravireXXE 6 ijXi' 

temperie utentem, i. 149. extr, N, og, eiixero irpoQ rov ^Xiov, vii. 54. a, 

coll, cup, 142. a, Denique etiam irpo hvvroQ riXiov, v. 50. b, (conf, 

absque Adverbio, nuUo librorum Avcrfi^.) 6 ^Kvoq iKXiirwv ri^v iK rov 

dissensu, dictum reperitur, trv le hv- ovpavov ehprfv, vii. 39. m, N. de de- 

vdfuoQ TiKeiQ fieydXriQ, Tu vero ad fectu SoUs centrali, 

ingentem pervenisti potentiam, In- {^HXvatQ, quam vocem Glossa ex lib, 

gentiuterispotentia, vii. 157. m. iN^. ii. ^^ Gregorius §. 128. Herodoto 

"HKKrra, Minime. Ad formulam ovk - tribuunt, inest in 'E^ijXvaiQ et Hcpc- 

^Kifrra adjicit Herodotus dWd fid- ifXvfTic.] 

Xurra, iv. 170. b» quam adpendicem [^HfAeKreeiv, quod iidem Grammatici 

sequiori tjetate scriptores omittunt, tamquam Herodoteum verbum c«- 

'^H Kov {lon. pro ff irov) Profecto. ff tant, inest in UepmjfieKreeiv,^ 

Kov — iraf>ra dv idwvfiai^eQ, i. 68. a, 'Hfiipri, rfQ, rj, Dies, Lux. dfx rjfiepri 

et ibi Var, Lect. fj kov ye prceter ^iaijxotrKovtr^t iii. S6, a. ^i i^fieprjQ, 

necessitatem corrigi voluit Valck, Per totum diem, i. 97« a, m, ii. 

i. 11./. ubi commode kov ye prafe- 173. m, vi. 12. a. m, N. vii. 210. 

runt libri omnes. extr. rjavraQerr' rffxeprfQ eKdtrrrfQ aipee, 

*lJXaKdrij, rfQ, 17, Colus. f |c7re/ii//£ Ziapov, Haec (oppida) singula singulis cepit 

drpaKrov '^(pvareov koI i^Xatfanyv, iv. diebus, v. 117. m. rpiiav ijfiepewv, 

\G2. f. {supph evroQ) Intra tres dies, ii. 

"HXficrioov^ovjrOjElectrumjSuccinum. 115. / fier 'qfieprjv, Interdiu. ov 

drr orev ('Hpi^ayov) ro rfXzKrpov wktoq aXXa fier rffiiprjv, ii. 150. /. 

(l>oirg,v XoyoQ iarri, iii. 115. m. irr iv. 146. m, dvd irdoav rffiiprfv, Qmo- 

rjXjeKTpw jiefiavta, Vit, Hom, c, 33. tidie, vii. 198. a. Et vdtrav rffiiprfv, 

Gesnero, quem sequuntur Wess, et fl5ft5^«eaVa,I)edieindiem, Proximo 

Larcher, est Insidens sellae electro quoque die. irrire^ iovtrav rrdtrav 

distinctae. Videndum vero, ne ibi i^fiepriv,!. 111. a. Trpotr^Kifionrdtrdv 

structura verborum in hunc modum eltn lifiepriv, vii. 203. a. m. 

sit ctmcipienda, vtf^aivoi exc/3f/3avia 'Huepiitnoc, irj, lov, Unius diei. 17 oBoq 

iirrovrfKiKTpto,utiiri^iveivitrr6vper- ri •qjj.eprftriTj, iv. 101. /. icara tifieprj- 

inde dicatur ac alibi itrrov irroixe- (rirfv oMv eKdtrrrfv, viii. 98. a. 

tr&ai,sitquesententiahcec.TexatpeT- 'HfxepohpofjioQ, ov, 6, Cursor diurnus, 

currens telam electro, nempe radio Tabellarius qui per totum diem cur- 

qui sit ex electro fabricatus. su iter facit. KijpvKa, 'ABrfva^ov av- 

, *HXti:/i/, riQ, fj, ^tas. iral^eQ iv i^XiKiri. ^pa, aXXwc re '^fiepolpofJLOV koX rovro 

Filii adulti, Vit. Hom, 24. m. N. fuKer^vra, vi. 105. a. rtov i^fxepo^po- 

rd irdvra rrj i^XiKiri, ct/cciy, ^tati fiiavdvevpovreQ rov dpttrrov,ix.l2.a. 

(Juvenili ardori) cunctis in rebus 'H/xepoci)', ij/ic/jovv, Domare, Subigere. 

(omnibus modis) indulgere, vii. 1 8. Prissertim in Medio usurpatur, non HME 

solum uhi aliquis Suo imperio sub- 

jicere dicitur^ ut tov^ aiti ifiiro^tay 

yiyofiivovciifiepovTai Trairac, iv. 118. 

/. sed et ubi quis Alterius {nempe 

utique Regis sui) imperio subjicit 

aliquos. Sic irav idvoc i^jjLepovfjLeyoQ 

fiatriXei, v. 2. /. 
'H/x£poXoyeefv, Supputare dies. dwo 

ravriyc (t^^C TifiepriQ) tffitpoXoyiovTaQ 

Tov Xoiirov ')(p6vov, i. 47» a* 
"HfiEpog, MitiSy Mansuetus. ^fXEpov 
^ev^peov {vel Mvlpoc), Culta arbor, 
cui opponitur aypiovy viii. 115. m. 
iv. 21. 

'H/icporncoTTOc, ov, o, Speculator diur- 
nus, vii. 182. extr. 192. a. 219. a, 

*H/ier€poc, Noster. Singularis loquendi 

formula^ iv riperipovj pro iv ij/icre/o^ 
o^iKip vel irap* i^fjuv, Nostro in domo, 
Apud nos. pivtav iv i^fieTipovy i. 35. 

/. ubi perperam olim iv rifUTepoiQ : 
vide Var, Lect, et Not, hwffia hwpa 
rd TifiKDTara voplierat elvai iv ij/ie- 
ripov, vii. 8, 4. 

*H/i/cpyoc, o, ij, ovj Imperfectus ; qua" 
si diceres Semiperfectus. Tei\ea 
eKelva ^fiiepya fieTTfKe, iv. 124./. 

'H/ztdXioe, tjy, tov, Dimidio major. rac 
irepovaQ i^fxioXiag Troieetrdat tov Tore 
KaTe<rrewToe fiiTpov, v. 88. a, 

*Hfxt6vetog «Sf/xa^a, Plaustrum mulis 
junctum. TToA Xai dfia^at TtTpaKvKKot 
Tlfitovetoiy i. 188./. 

*Ilfiiovocj ov, d et ij, Mulus. rffiiovot 
Kol ovot ovK dvi-^^ovrat rov ')(etfJLwva 
TovToVf iv. 28./. Tore alpjjtrere ?7/i£ac, 
£7r£ay ijfiiovot riKitXTt, iii. I5l,f, rwv 
ol atT0<p6pwv rffii6vijiiv fiirj ereKe, iii. 
153. a, rffiiovoQ ereKe i^fiiovov ^t^d 
e^ovcrav at^Oia, vii. 57- /. 

rjfiiovoQ l3a<rt\evQf i, 55. b, in orac. 
intelligitur Rex e duabus diversis 
gentibus ortus, nempe Cyrus patre 
Persa,matre vero Meda, i. 91. «t./. 

*H/t/7rX£6poi/, ov, TOy Dimidiatum ju- 
gerum, Semijugerum, Quinqua- 
ginta pedes. ij eo-o^oc i<rrty rrj erret- 
voraTrff i^fiirfKeBpov, vii. 176. a, 

*H.fjnr\ivdiov, ov, t6, Dimidiatus later, 
Tabula formam habens dimidiati 

. quadrati, scilicet cujus latitudo est 
dimidiata longitudo, i. 50. m, N, HN 

^HuttrvQf ca, v,Dimidius. rovc lifiitreag 
airofrreWetv rov (rrfMTov, Dimidiam 
copiarum partem mittere, ix. 51. /. 
vrr a£idxp£Cii xal dirodaveXv i^piaea 
trvfjufioprj, v. 111. /. rwv vritriov rdg 
rffiiaeaQ, ii. 1 0. extr, rwv dtnridwv rdg 
ripiaeaQ, viii. 27. / uhi quidem rffu- 
criaQ penacute efferunt edd, et in 
communi sermone rectum foret rffjLt' 
treiaQ^penacute) in acctis, plur.foem, 
sed in lonico scriptore verum vidc" 
tur i^fiiffeaQ antepenacute, sicut ii. 
10. extr, edebatur, quem accentum 
etiam viii. 27. Ubri nostri MSSti 
prceferunt, Conf, 'YirepiifittrvQ, 

*H/icraXavrov, ov, ro, Semitalentum. 
rpia if/iirdXavra, qucei, 15. m. vulgo 
legebantur, sunt Unum talentum 
cum dimidio: sed corrigi utique 
debuit rpirov iJ/itrdXavrov, Tertium 
semitalentum, id est, Duo talenta 
cum dimidio. vide Notam, Sic efi- 
hofiov TifxtraKavTOv, Sex talenta cum 
dimidio, i. 50. extr. evvarov i^fxtrd^ 
XaVTov, Octo talenta cum dimidio, 
i. 51. a. Conf. ^tdafn^. 

'HfiiTOfiOQ, ov, d, »}, Dimidiatus, quasi 
dicas Semisectus. Hinc ro 'H/i/ro- 
fju)v, {ubi intelligi potest fiipoQ) Di- 
midiata pars, Dimidia pars resecta. 
opiovreQ ro 'qfiirofiov rov7ro^oc,ix.37. 
m, fiicrov ^tarafjteXv' Siara/xdvrac ^€, 
rd i^fiirofxa ^taQetvat etc, vii. 39. /. 

^H/ioc, Quando, Quo tempore. (^pov'- 
Ta\ ^fxoQ rjf dXXiy y/y£rac, riyvcicavra 
etc. iv. 28. m.f Conf, "AXXi/. 

*ttv, i. q. idv, Si, constanter cum Con- 
junctivo construitur. Nam, quod 
iii. 15. a, riv ^e koI ijTrtonyOiy dant 
editiones nonnuUce, id temere et in^ 
vitis vett, libris factum, qui el Ze 
prceferunt : et pro eo quod in editio^ 
nem Wess, itidem temere irrepserat, 
ri dniXetrde, iii. 137. wi. recte vett, 
libri omnes Conjunctivum dedere, 
Et sic constanter alibi, Semel in 
vitiosum rjv ydp fxrj iem, iii. 69. a, 
consentiunt veteres libri, quod sciam, 
omnes ; ubi quidem haud cunctanter 
el 3iy fuit corrigendum. Semel cum 
Optativo constructa r)v particula Ze- 
gebatur, rjv Be firj eiri dfcoc, iv. 196. HNI 

m, f. uhi scite fVerferus it^ corri-- 
gebat : nos verbum, quod ignorant 
plures veteres libri, prorsus ahjed" 
mus, 

EUiptice rjv apa ponitur iv. 64./. 
uhi partim ex prcecedenttbus verbis, 
partim ex sequentihuSf intelligendum 
rjy apa fi Xevicoti dvdpwwov, 
'RvioxiiiVi Aurigari, Agere currum. 
Tolai ai yvya7K€g iivt&)(€V<rt rd apfiara 
ig Tov 7r6\eftov, iv. 193. HSY 

'Httioc, tf, ov, Lenis, Mitis. ijiria (sciL 
^pHaKo) furd rd iayypd irpoody<av, 
iii. 1 30. m, (ubi perperam olim fjirci}- 
fiara,) ravTa ijiricJrepa Jjv Tiav Trpo- 
ripwv, vii. 142. a. 

^Kpatov, et 'Hpalov, ov, ro, 1) Junonis 
templum, i. 70. /. et iv. 19. m, cum 
Var. Lect, vi. 81. a, 82. m, ix. 52. 
b, 61. /. et ubique Var, Lect. 2) 
"^^.paiovivel 'Hpatoi/)iroXtc, Herseum 
oppidum Thracise, iv. 90. 6. 'Hotoc, r)> ov, i, q, rj^og, Orientalis. 'HpakKiric, Hercules. Gen, 'HpaicXcoc, 
rd irpog daXdotrrjQ i/oiTyc vifiovTai, iv. per syncop, ex *HpaK\iEOQ,DatJ"tlpa' 100. a, ^cvyovrcc ^poc rovg i^otovQ 
rwv Atfivbtv, iv. 160. m, 
'HirEipoQ, ov, 7), Continens, Terra; 
prcesertim quatenus opponitur In- 
sulce, Peninsulce, aut Mari. Sic 
Fluvins Achelous, in mare se ex- 
onerans, *Extvdhwv vjjawv rdg rifil" 
vtaQ ri^rf ritrttpov 7£7ro/i7ice,ii. \0,extr. 
TTJ ydp rj Kvtdlri X^^PV ^^ W^ ijirEtpov K\i'i, ex *HpaK\iei, Accus. 'HpojcXea, 
ii. 42. seq. etc. 
'HpaicXifiac tnri^ai, ColumnsB Hercu- 
le», Gen. *Hpa<cXiytiiii' otijXcwv, ii, 
33. m. iv. 8. m, 48. m. Duobus 
posterioribus locis *HpaK\i<av scri- 
bitur in cod. F. ne sic quidem male. 
Accus» 'HpaicXi/tac «rrifXac^HpaicXeac 
F,, iv. 43. m. 155. a. » »«» reXcvrflf, i. 1 74. m. cTrXeov rrapd Ttjv 'Hpiaiov, ov, t6, quod vulgo ^Hp^v, 

ijveipov, vii. 193. a, Kard t£ ttjv Heroum, ^des vel ^dicula heroi 

riTreipov Kal Trj<ri vtivot drrtKOfievot, viii. 

66. a, m, Sed et ^rretpov- Terram 

dicit Herodotus, ubi nulla maris aut 

insularum cogitatio animum subit, 

Sic, de universa Asia loquens, ait 

(ovTbiv avTovofUtiV rrdvTtav dvd ttiv 

ii^Tretpov, i. 96. a, Similiter, quum 

apud eumdem Nostrum Darius Hys- 

taspis Tleparibtv re icat irdtrriQ r^c 

rJTreipov /3a<TiXei)c vocatur, iv. 91. ista 

irdtra ij ^TretpoQ-haud dubie Universa 

Terra intelUgitur, Quin et Terram, 

quatenus colitur et fruges fertj^TretjOo v 

dixisse Herodotus videtur, vi. 46. m. consecrata. eVi roiJ ratj^ov avrov 
rjpmov i^pvtrdfievot, v. 47. extr. rfp^v 
'Ahpijerrov, V. 67. fl. 
Hpo^c, o, Heros. rt^ac vVo Trfttifv wq 
{jpwQ exet, i. 168. extr. 'Atrrpd/iaKOQ 
6 rjptMiQ, vi. 69. m, Genit. rov rjptooQ, 
ibid. TOVTM Svovtri wc '^ptoi, vii. 117» 
/. V. 144./. r^ fiev '0\vfjLwif 'Hpa- 
K\et ovovtrt, r^ oe eTep^ wc riptjji 
evayii^ovtrt, v. 44. extr. tov Kvpvov, 
jjptov eovra, i. 167./. vofiil^ovtn At- 
yuxriot rotc rfpttitrt ovhev, ii. 50. extr. 
Xodg oi fidyot Tolffi rjptatrt exiavro, 
vii. 43. wi. 

etf, ttftiReditus qui Thasiis eV r^c ^Htrflat, Sedere, Collocatum, Statu- 

rineipov vel diro TtJQ rirreipov rediisse tum essei vide supra in "Eetv. 

narrantur, haud absurde Pavius in~ "Htrtrtav et^^Htrtrov, vide supra in Etr^ 

tellexisse videtur hos, qui Ex agris, atiiv. 

tam ipsius insulce quam oppositce 'KtrvxiVf *?c> Vt Quies, Silentium, continentis percipiebantur 
^VLrretptoTriQ, ov, 6, Continentis incola. 
vofii'Covat ettiVTOVQ elvai avTO^fiovag 
rfTretptoTaQ, i. 171. /. ^roXXoi fiev 
rfireiptoTiiav, — Travrec ^i vritrttorat, 
vi. 49. a. 

Fcem, ri riiretpd^TtQ, al rjireiptaTiBeQ 
Alo\i^eQ ir6\ieQ, i. 151.a. ruc ijTretpoi- 
ri^uc TToXtc, vii. 109. m, f. Otium. eK rroXXiJc V^vxiriQ, Post lon- 
gum sUentium, i. 80. a. m, trrei re 
rjtrvxiri Ttav dvdptairtav eyevero rrepi 
t6 trrifJLa, i. 45./. 'n^^X^V^ dyetv, 1) 
Tacere. ot fxev aXXot riav)(iriv riyov, 
KopivBtoQ U eXefe ra^e, v. 92. a, 2) 
Quietem agere, Tranquillum, Oti- 
osum esse, Nihil novi moliri. Kai 
trtj>t ovKirt diri\pa i^avyiriv ayetv, i. H2SY BAN .' 66. a. Sic ij<nr)(ifiv ayuvy viL 150. 

, extr. idem est quod ibid. patdo ante 

■ ^^^f-^y i\ovTaQ Karrja&aif Domi 
sedere, neque arma capere aat in 
bellum proficisci. Similiter i^^picei 
lifiiy ijav^iriy aytiy^ y\u 161. f». 
Et d yfiiic rjcrv)(lfiy a^o/uv, yii. 11. 
m. vbi olim e\ofA€y, 3) Quietem 
habere, Tranquillitate frui, Belli 
malis et metu yacare. MiXiiatoi, 
Kvp^ opKioy iroifitrdfuyoi, ii<rv\ifiy 
ayoy, (Jon» pro ffyoy) i. 169. b. pro 
quo supra dixeraty icray iv inciirjf 

. Tov ijMfiov^ i. 143. a. 

ii<nrxiriy ex^c v, Quietem agere, Ni- 
hil movere. re<i>c fuy ii<nr)(irfy cx^^''» 
iira. ^i — Kardp^^yTp^ irdvTag m^ac 
KaTafovevffai, ii. 45. a. m. Sic irap* 
vfjuy avTolai rjav\tffy i^oin-ac icar^- 
aOai, vii. 150. m. (conf. supra^ liav^ 
Xirfy ayeiy, num, 2.) iy rfovxitjf eytiy 
Ti, Tacere aliquid, Silentio premere, 

. elxoy iy iiav\i^j sciL to ytyofuyov 
ymfOTi^pioy, y. 92» 3. a. tzwq fiiv 
elxpy iv riavxirf on^eac aurovc» Adhuc 
tenuerunt siientium, y. 93. m. ubi 
mox dein, aTrag rcc <l>(ayijy piy^ac* 

'Havxto^, Vi ovj Tranquillus, Non 
turbulentus aut noyarum rerum 

. studiostts. otKiriQ fuy iovra ayadijfc» 
TpoTTov hi litnrxiov, i, 107»/. 

"Htfvx^» ^f Quietus, Silens, Non 
hiscens. f x' i^^X®^» ^^ ^^* /• *dem 
quod ibid. paulo ante, aiya re koI 
firfbevl aXX» rov \6yov tovtov cc^c* 

^Hxitiv, Sonum edere^Resonare. ^c- 
<rK€ 6 xaXifoc rrjc dawihoQ, iy. 200. /. 

*Hxw, ij, Echo. irdaav 'Rouaririv Kar^ 

'H^oc, 17, ov, Orientalis. Uiparic dvijp 
iirdyiav irt ny v 'EXXa^a irarra tov 
ri^v (sive liiSiov scriptum oportuit) 
OTpaTOv iK r^ 'Aff^i^c, yii. 157. a. 

'Hii»C9 17, 1) Aurora. ijd^c re Zui^vt 
Kox 01 etc* viii. 83. a. N. e£ ijovc 
dp^dfuvot fuypt htiXrfQ 6\l/iriQ, yii. 
167. a. 

2) Oriens, Orientalis coeli yel 
terrae plaga. ttjq oBov drro ifoi/c ^poQ 
tairepriv, 11. 8. m* ra Zi vpoQ njv ifci;, 
ibid. irpoQ ^ai re Kai i^Xiov dyaroXdg 
entwccro n}v 080F, yii. 53. a. e 

QaXafiiri, lyc, 171 Foramen navis per 
quod iniimi remi exstant. tovtov 
^fiaai, ^td BdKafiiriQ ^teXovTaQ ttjq 
vtoQ, y. 33. m. 

OdXapoQ, ov, 6, l)Cubiculum. eiirero 
cc roi^ doiXafiov rp yvvatKlt i. 12. m. 
«6> BdXafiOQ est idem eondave, quod 
ouaffia iv r» KOtfuofie&a, i. 9. i». ^v 
OdXafiOQ iaex^y cc roi^ dvhpeiiva, cc 
rovroi' jcara^vyec, iii. 78. m. 2) ol 
OdXafioi, i. 34. /. «ttn^ Interiora 
fledium conclayia, <toe Interior pafs 
aedium, ubi sunt conclayia mu- 
lierum et yirginum : cuoi^ria cac 
^pdrca eir rtiv dv^peiiviay ixKOfiiaac 
iQ TovQ daXdfiovQ. C<mf. Hesych^ 
voc» OdXafiOQ, et ibi Interpp. 

QdXaa<ra, rfQ, 17, Mare. ri^e 17 6dXaa<fa, 
Mare Mediterraneum. diro TrJQ *£fw- 
Oft^Q dKiKOfiivovQ irrt niv^e Tfiv Oa- 
\da<rav, i. 1. a. o< d^ ioDfii^<avr€udiro 
rriof^ T^Q 6dXda<niQ, cc Ba/SvXwFa Ka-^ 
TairXiovTeQfiQ tov Etr^i^n^y vorafiov, 
i. 185. m. (ubi sic, ut hic scripsi, 
distinffuenda verba esse monuit Vir 
doctus m Actis Erud. Paris. 1817. 
p. 48.) Adde iy. 39. b. 41. a. In 
JSreehthd templo Athenis inesse di- 
cebatur ikairi re KOji BiiXaaaa, yiii. 
56. a. N. nempe Puteus, cvjus 
Aqua salsa erat, vektti marina. 

OaXacrffocparecir, Maris imperium 
obtinere» iii. 122. a. m. 

OaXaaaoKpdTiop, opoQ, 6, Maris im- 
perium tenens. Aiyivqfrac — daXa^- 
aoKpdropeQ eovreQ, v, 83. m. 

OaXiri, fiQ, 17, Epulae, Lautitia. ci/Lcara 
i<^6peov rd KdXKiara, k€u ri<fav iv 
ddXinat, iii. 27. a. 

OaXXoc, ov, 6, Ramus yiridis. e<rre^ 
<^v<a<r6cu iXairiQ OaXX^, yii. 19. a. 

Bafitfiaadi^Q, Seythicum nomen Nep- 
tuni, iy. 59. /. 

Odmroc, ov, o, Mors. njv iwl daydr^ 
e^o^v mHevfuvoi, Ad mortem exeun- 
tes, yii. 223. a. m. (Alibi inieUigi^ 
tur Ad supplicium, hic Ad yolun- 
tariam mortem pro patria obeun- 
dam.) De Supplicio agitur in hu- 

jusmodi locis :. rov irfiiha dyeofievov eAN 

ivl ddvaroy, iii, 14. m, ffvWafihiy 
c<^aQtlr}Ot rriv eirl OavdT^fSciL^itrnf, 
Captos in yincula conjecic supplicio 
destinatos, ad supplicium ducen- 
dos, iii* 119. a, m. {ConJ. Not, ad 
i. 109. a.) Sic ix. 37. a, et rov^ 
fuv aXKov^ Karedrnrav rrfv irrt OavaTff 
¥• 72./. ubi mox dein oStoi fxiv vvv 
^edefjiivoi ireKevTrftrav, De Morte na^ 
turali agitur i. 109. a, to iraidlov 
KeKoafirifjiivovrrjv iiri OavaT^tScil.KOtr- 
fxrftriv vel trKevrjv, Puerulum orna- 
tum eo cultu quo Mortis caussa 
omari infantes solent ; nempe^ Or- 
natus erat infans, 'Xpva^ Te Ka\ 
itrO^Ti iroudXp^ ut ait cap, 111. m, 
Fide Notata ad i, 109. a, 

OavaTouVf Morte adficere. tov e<pepe 
OavaTUiawv irdida, Q,uem puerum 
adtulerat morte a se adJ&ciendum, 
i. 113. a. 

QdTTTeiVf Sepelire. el Odxj/aij Honori- 
fice sepelire, vi* 30. /. {conf, Ej) 
SimUiter rai^rfvai — viro ^afjiltav eZ 
haud ita male olim edd,m, 55. extr. 
ubitam^n Oa^Oiifvai fortasse prcesta- 
bat, quod quidem h, l, aspemantur 
veteres libri, Sed recte Oai^ijvai 
hahes ii. 81. /. {conf Not, ad i. 
130, 8.) e/ 6a^d(Iai ^i (r<pi<ri avT<w 
ravTyf yii. 228. a. rcdd^arac, Se- 
pulti sunt, vi. 103. m. /. 

Qaptrieiv, veterum Atticorum more, 
non Oappieiv aut Oappelv, dicit Hc' 
rodotuSf Confidere. {conf Gregor. 
Dial. atlic. §. 82. et ibi Koen) Oap- 
uiovra iKeXeve Xiyeiv, i. 88. m. Oap^ 
<riovTegi^^rf,\, 49./. TdvTaOapiriovTaf 
Cuncta fidenter adgredientem, vii. 
50, 1, a, Oapaieref ix. 18. /. yvvai 
Oapaeif ix. 76. /. «ore Oaptrrjaai rrjv 
errpaTirf Vfix. 100. fTeOapprfKorec Tolfri 
6pvi<ri olim edebatur iii. 76. extr, 
et eddpprf<rav ix. 25. a, ubi me" 
liores libri TeOaparfKOTeg et iOdptrrfoav 
dederimt, 

Oavfiaf vide QiHfjM et Qdvfia, 

Oa0£iv, inusitatumf vide TeOriJrivai. 

Oea<rOaif Spectare, Contemplari. fut. 
OeifffOfiaif {lon, pro Oed<rofjLai,) woiee 
OKOJQ eKeivTfv Oerjaeai yvfjivrjvf i. 8. m. 

. Oerf<rdfievoQ t6 r£pac,i.59«a. Tdovofta^ eEi 

CTOTara Oerftrdftepoif iii. 136. m, Os^- 
<ra<rOaif vii. 53. m. viii. 116. b, 

Perperam <dim Oeevfuvog edebaiur 
vii. l4:6.f.pro0rfevfievocaQrfiea0aVf 
quod vide, 

SieiVf Currere. wepl rov wavroe v^rf 
hpofAov OiovreQf De summa rerum jam 
periclitantes, viii. 1^.a.N, Oieiv trepi 
vfjii<i)v avrHvf de vestra ipsorum 
salute pericHtari, viii. 140, 1. /. 
Conf TpiyeiVt et *^iriOieiv, 

Oeov<nfg rrfQ Sprie praferunt plures 
librif probati alioquinf ix. 52. a, 
pro iov<rrfc, 

^«»?> VQt Vf Spectatio, Contemplatio. 
Oitfg a^ioc {quod alibi una voce d^io- 
OirfTog) Spectatu dignus, i. 25. b, 
ix. 25* a, 

eeifXaroc, o, i^', Divinitus adductus, 
Divinitus immissus. ^j^Ooprj OeifXaroCf 
vii. 18. m. 

QertTrjQf ov, o, (/o». pro comm, Oearrfg) 
Spectator. rrjg x^^P^S Oerfralf iii. 139. 
a. m, 

QirfTpogf ov, rOf Tbeatrum, et per 
metonym, Spectatores. ig ZdKpva 
eweae ro OirfrpoVf vi. 21. /. 

QeloVf ovf rOf Divinum numen. rov 
Oeiovq TTpovoirf, iii. 1 0S,a.eiri<rTdfjiev6v 
fjie ro Oelov ndv iov <ffOovep6v re Kal 
Tapax<alegf i. 32. a, N, Quce ubi 
dicentem Solonem facit Herodotus, 
ro Qeiov non videtur Divinum numen 
dicerCf sed ro Oelov wdv Omnia quae 
a fortuna pendent ; hcec omnia ait 
esse Jnconstantia (rapa^^cudec) et 
quasi invidiae Fortunse obnoxia. 
Tum vero ubi iii. 40. a, scribentem 
Amcksinfacitf ro Oelov ivKrrafjiiv^^ <og 
e<m <liOovep6vf potest quidem hoc ca- 
demf quam dixi, ratione intelligi ; 
sed, quomamalibi ait 6 6eoc, yXvKvv 
yev<rag t6v aiiiva, i^0ovep6gevpi<rKerai 
e^Vf possis (collato vii. 10, 5.) etiam 
t6 Oelov iii. 40. cum Valck. in Not, 
ad h. l, inteUigere Deum ultorem, 
et <l>06vov Yindictam divinam. Conf 
'^•iri<l>Oovog, ^ 

QeloQf ij, oVf Divinus. efiaOe <agOelov e*iri 
t6 irprfyfiaf Divinitus accidisse rem, 
vi. 69. m, Item simpliciter Mirus. 
Oela TTp^yftara KaraXafifidvei rovg eEA 

oteXoiipovCy ii. 66. wi. Compar. Neutr. 
pro adverbio^ fidXKoy n Kai deiorepov 
Tov oIkotog, Amplius et magis divi- 
nitus quam alioquin conseotaneum 
erat,i. 174. w. EtipsumAdverbium, 
Oeiorepwgy Magis divinitus. ira dei- 
orepiMic ^oKeri roltn TLeptrtitn Trepuivai, 
i. 1 22/. Superlat. Neuir.pro Adverh, 
rovTO /jLev ev Toltrt Beiorarov (nem- 
pe ev Tolfft dei6TaTovyivofievotg)<l>alve' 
rat yeveffdaifYii, 137.a. Conf, QeTov. 
QeXetv, Velle, vide in 'F,de\etv, 
Oifitc, ij, Themis, Dea justitiae. Genit 
Ge/i(og, ii. 50. m. ubi nonnulli quidem 
eodd, OefjLthoQ prceferunt : sed istud 
verum est^ certe Herodoteum, quem^ 
admodum et "Itnog, non ''Itrthog, usur^ 
pat Noster, et similia alia, 
OefjLiTog, Licitus. ov QejxtTOv Awptevai 
Topteviu,' Non fas est, v. 72. m, 
Conf, ^AOefitrog, 
Qeo^Kafiijg, eog, 6, i}, t. q, viro tov Beov 
/3Xa/3cic n; V iftpeva, Cui deus mentem 
eripuit. wore deo(i\afirig, i. 127. m, 
6eo/3Xa/3f7c yevofievog, viii. 137./. 
©coyov/f/^iyc^JjTheogonia. o^rot ('Ho^i- 
o^oc Kat "O/ijypoc) eiai oi TroiiycavTfc 
deoyovlriv^EWrftrtfii, 53,m.N, Apud 
Persas Cantus quidam, vel Incan- 
tatio religiosa. fidyog .dvrjp eTrcLelhet 
Beoyovlrfv, i. 132./. 
GeoTTpoTrioi', ov, t6, Oraculum editum, 
Oraculi responsum. ex deonpoTrlov, 
Oraculi jussu, i. 7. /. 166. a, vii. 
117./. ix. 93. a, /cara t6 OeoTrpoTriov, 
i. 68. m, aKffKooTeg t6 OeorrpoTrtov t6 
Kpoltr^ yevofievov, i. 69. m. ovWafitav 
t6 Oeoirp, iii. 64. /. dvevet\OevTa ra 
6coir|0O7r£a, i. 54. a, Conf, Aoytov et 
Xprffffiog, 
Qeowpowog, ov, 6, nusquam apud Nos~ 
trum Yates aut Propheta intelli^ 
gitur ; Consultor oracuH, Homo 
ad consulendum oraculum missus. 
irefi^j/avreg eg AcX^ovc OeoTrpoirovg, i. 
67. a, 174./. vii. 140.a. 141. a, ^te- 
irefjiype Trapd rd ')(pri<mipta rovg Oeovpo- 
TTOVf^ i, 49. b, ipu)TiJtTt Tavra roltrt 
SeOTTpoirottri Xcyci ij TLvOlri, i, 67. m, 
errefjiyf/e OeorrpoTrovg ig rovg i^rfyrireag 
Te\fJLri<T(ritav, etc,i,7S,a,7refi\f/avreg ig 
rovgBpayxi^ag OeoTrpowovg,!. 1 5 S,a, et BEP 

iKttpriaofievot netrav oXXoc OeoTrporot, 

ibid./. cc ^coi^cTrc/xirov, — a7rcX0oi/rwv 

^c ruiv Oe&jrpoTTUfv, v. 79. a, Quos 

Pythios nominabant Lacedcemonii, 

hi erant OeoTrporrot ig AeXtftovg, nempe 

irefxirofxevot, vi. 57. m, 135. m, ■ 

GeoC) ov, o, 1) Deus. cc ravrriv (rrjv 

oiKiriv)6 Oe6g ive<rKri\l/e(M\og, Immisit 

fulmen, iv. 79. a. Oeoi nominati sunt 

aTro Tov Kotrfia Oelvut rd irdvra, ii. 52. 

a^exovregirepl eatvrovg Biio Oeovg /tcya- 

Xovcnci6^«J re Kat * A vayicai?yv,viii, 111. 

m, et mox Otovg ^vo d^xpi^ffrovg, ibid. 

trvv Oef cmvoi^^rovro^ciTrcIv, Non sine 

Dei numine illum hoc dixisse, i. 

153. /. 2) Sol. Sic de Sole loquens 

Herodotus ait olrog 6 Oe6g, ii. 24. 6. 

3) Coelum. Sic Pluviam Noster 

dicit v^wp eK rov At6g, ii. 13. extr, 

ly Bcoc, Dea. Sic i, 105. /. ubi 
olim quidem 6 Oe^g edd, et plerique 
MSSti : sed ibid. m, in ravrrig rrjg 
Oeov consentiunt omnes, Sic 17 6coc 
avrrj, ix.65./. ry avOtyevei Oe^, iv. 
180. a, i\l<raero r-qv Oe6v, vi. 61 . m, 
91. a, ix. 61. /. ovre ep^revog Oeov 
ovre 0i}Xe?7c> ii. 85. /. 
Gco^avca, rd, Dies festi apud Del- 
phos, iidem forta^se qui apud alios 
auctores Oeo^e vta nominantur, ^milio 
Porto visus est vocari ab Herodoto 
Dies festus ac solemnis, quo deo- 
rum simulacra tam in ipsis templis, 
quam extra, in supplicationibus, 
populo ostendebantur. Kprirrjp dpyv- 
peog ^topiiov dfx<popeag i^aKotrlovg eVt- 
Klpvarat VTroAcX^vGco^ai^/oco-e^i.^l . 
a,m, ubi olim quidem Qeo<l>avly<rt edd, 
Qepairevetv rtva, Colere, Honore pro- 
sequi. riv avr^v fierpi^ag 0<>rvfid(rig, 
ayOeTat ort ov Kapra Oepaireverat, iii. 
80. m, /. 
Qepairriirit rig, ?y, (pro comm, Oepaireia) 
«. q, oi Oepdirovreg, Famulitium, Fa- 
muli, Famulorum aut Servorum, 
sive Famularum aut Ancillarum 
turba. Oepairrfiri he <r<^t {de mulieribus 
agiiur Babylonicis) 6m<rOe eTrerat 
iroWrj, i, 1 99. a, Koi avrol Kal rj Oepa- 
vritri avrwv, v. 21. a. rdvwoivytaKUi 
17 Oepawrftri, vii. 55. a. 83. / 184./. 
QepdtrtMtv, ovrog, 6, Famulus. oi Oc/oa- GEP BHK woyreQ avrov, iii. 148. a. irpoaraiai 
iyl tQv QtpaTTOVTbiv^ V. 105. y« 

0€pel% )7C} Vi ^^^» ^PVi (*• ?• fo Oipoc) 
^stas, Tempus aestivum. rrjv Oe^ 
ptlriv irdtrav avrov ravrri Biirpiyj/av, 
i. 189. extr, 

Ge^/ita, rd, Leges, Instituta. ovre 
defffjtia fxeraiKkciiac, i. 59. /• 

QetrfjuxfMpoc ^rinrirrip, Legifera Ceres, 
vi. 134./. 

QttnrevioQy 17, ov, Divinus, Mirificus. 
dTToZet Betnrktnov cJc fi^v» iii- 113. a, 

Qeawl^eiVf Oracula reddere, Vatici- 
nari. dtrtra dv eicafrra rtav 'xprfirrripibiv 
Oeinrltrrif i. 47« «• w. ravra Oetrwi- 
trdtniQ rrJQ UvOiriCy i, 48. a, iv. 1 55. a. 
m, etf, rd Ottnrieuv efieXXe (6 'AttoX- 
Xtav) viii. 135. m. Scytharum vates, 
eirl fxlav eKavrrivpdpihovriOivrtQtOetr' 
?r/4ov<ri,iv.61.a. Conf, *^iO€inri(eiv, 

Qitnntrfiay ro, Oraculum, Oraculi re- 
sponsum. erredv (r^cac 6 Oeog KeXevy 
^id Oemnafidrtov, ii. 29. f, 

Oeb^pieiv, Spectare, Contemplari. 
Oeiitpeovri rd 'OXv/iirca, i. 59* a, viii. 
26. m. 

Oeatpiri, 17C» )?• Spectatio, Contempla- 
tio. Sohnpereffrinatusest KardOeta' 
piriQ irpo^invy i. 29. m, yrjv iroXKrjv 
OeiapiriQ etveKa eTreXriXvOaQ, i. 30. m. 

OetMtplQ, i^oQ, 1), Navis (quinqueremis) 
sacra, ab Aiheniensibus Delum mitti 
solita, rriv OewpiBa vrja elXov, rrXrjf^ea 
dv^fMvrHv irpfar<it>v*A0rivaiofVyYiS7f. 

Orjfiai, aly intelligitur universa The- 
bais jEgyptiaca iii. 15. /. ubi ait 
auctoVy ro wdKai al Oijfiai AiyvirroQ 
eKaXiero, Alibi tamen est i; OrfPaiQy 
i^oQy ut ii. 28. a. m. 

OqieaOai^ i,q, OedtrOaty Spectare, Con- 
spicari, Intueri. rtOe1<rav rd eifiara 
iOrfelro 6 TvyriQy i. 10. m. ubi perpe^ 
ram olim eOrfrjro edd,eOriieromalebam, 
ut edidit Schcef sed in eOrielro fuit 
adquiescendumy quod et iv. 85. a, 
meliores libri dederunt, et vii. 56. a, 
tenuere omnes, iOrievvrOy contract. ex 
eOrfiqyroy Contemplabantur, iii. 136. 
m. ^ti^vfxevoti vii. 146. /. ubi male 
olim Oeevfxevotedd, £0f7i^avro,iii. 23. 
/. 24. a, {Eodem c. 23. /. prcecedit 
Oeritrdfievpiy eadem notione, a themate OedffOai, SedOririvdfievoVy 1,1 i,m,ZO, 
a. et iv. 87« 0* ubi etiam eOiyifVaro.") 

OiyiraToC) Vt o^j Sepulcralis. oimy/ia 
OrfKalovy Camera sepulcralis, ii. 86. 
extr, ubi vulgatum OriKai^ prceter 
ratUmem soUcitatur a Viris doctis ; 
maxime vero Creuzerum mireriSy 
scripturce manifesto vitioste et ab 
h.L prorsus aliemse (Orifiai^) patro- 
cinium suscipientemy in Commentat. 
Herodoteis p. 67» et seqq. De fre- 
quente literarum fietK permutationey 
quce librariorum vel inscitice vel in^ 
curice debetufy cum passim alibi a 
nobis disputatum esty tum ad Polyb. 
i. 37. 9. et adAthen, p, 129. 2. 

OrfKTiy riQy »J, 1) i,q. ra^oc, Sepulcrum. 
Qttoi^i. 187./. dicitury ovk dv veKpdv 
OrfKaQ dviwyaQ, refertur ad id quod 
ibid. paulo ante legitury dvoi^aQ Ee 
rov rdi^v. Nec vero OiJKri inteUigitur 
Fossa uni solum recipiendo cadaveri 
destinatay nec Loculus aut Arca qua 
includitur cadavery sed Locus paulo 
spatiosior, Conclave aut Camera 
sepulcralis, Conditorium, plurium 
cadaverum capax, quod duobvs 
etiam verbis o^Krifxa O^Kalov dictum 
modo vidimus, Memoratur quidem 
OrJKri etiam ubi de unius tantum ho- 
minis sepulcro agitury veluti loco 
supra citatOy i. 187. /. et i. 67. m. 
(ubi OijKri Tov 'Opetrrefo Latine Sepul- 
crum potius, gt^am Loculus, deb\i' 
erat reddi. Loculus, 17 trwpoQy infra 
memoratur, cap, 68. a, wi.) Sic rj 
OiiKri TrJQ "P^ipQ re Kai ^ApyriQ, iv. 35. 
/. Sed Spatiosius prcesertim condi- 
torium rrjv Oijipiv ab Herodoto dici 
manifestum fit ex iii. 1 6. / ubi aliud 
cadaver repositum memoratury cVt 
ryvi OvpT^tri ivrOQ rrJQ iiovrov ^iffciyc» 
aliud vero ev fJtvxf TriQ Oi^fci^c* Quin 
et iv. 71. m. f. memoratur ij cvpv- 
XOfp/i) r^c Oi^KriQ. Et creditor cui ces 
alienum non reddebdt debitor dicitur 
potitus esse aTrao^c ttiq rov Xa/Li/3a- 
roi^roc OrJKriQy ii. 1 36. m. SimUUer 
Camer» sepulcrales intelliguntur 
ipal OtiKaty n. 67. a, 69>. /. et Ulce 
quarum mentiofit ii. 148. m, 

2) Est etiam OrfKri Repositorium, eHA eiN Yiw cui aliquid imponiiur, Patera 

' aut Lanx. Hac mtione accipiendvm 
e$se hoe i>ocab, in ilU$ i>erbi9 rov ypv^ 
wv avv Biixjiii^^piiTo ^aif/iXcV ^wpt^, 
iii. 130. /. perspeete docuit FcUck, 
aim cujus nonitis amferre juvabit 
qua^ a nabis ad eumdem hcum adno- 
tata sunt, Eadem f« Adnotatione 
censueram, Oi/icac eas quce ab eodem 
NostrOf ix. 83. a. memorantur^ pari^ 
ter Pateras esse intelligendas, nempe 
0i|jcac xjpfvoov Kol dpyvpoVf u q, "Xp^' 
eea^ Ktu dpyvpiaCf (nempe ix -xpvaov 
Kai dpyvpov^ conf, supra voc, '£jc, 
num, 2) Pateras vel Lances aureas 
et argenteas. Deinde vero. ut ad ip- 
sam hujus loei tractationem aceessi, 
turbatus adjectis verbis ical rwv aX- 
Xwv 'XjprifidTwyf mutata sententia Ar- 
culas auro et argento et aiiis pretio- 
818 rebus repletas interpretatus sum. 
At prcepositus nomini articulus os' 
tendit^diversam esse hujusgenUivi ra- 
tionem : est nimirum partitivus, quem 
vocamuSfffenitivuSy intelligiiurque koI 
fUpo^ sive Koi Tira tuv aXXwi' XPV' 
fiaTwv, Quare Latinam ibi versionem 
in hunc modum refictam velim, In- 
venerunt pateras aureas et argen- 
teas aliarumque rerum pretiosarum 
nonnullas. 

QriKvBplriCf ov vel tw^ o, (/o». pro 6ij- 
Xvdpmc) Efibeminatus. brjlKvlpitf^ Koi 
fiaXaKWTepos dvijp, vii. 153./. 

e^XvC) diiXea, {lon. pro OijXeia) BfjXVf 
Foemineus. airacc OtiXeoQ yorov, iii. 
66. m. 6 eotyrfy, — ij Oj|X€a»iii. 109, a. 
etm,ri drikea cTTTroc, £qua,iii.86.9K. 
OqXjkriQ Qeoiv, ii. 35./. flijXcav {Kafirj- 
Xoy), iii. 102. /. BiiXeiay {rectius Ori^ 
\eay) vovmiy^ i. 105, f,N, ry driXerf, iii. 
85./. Tioy 0ii\£iayj ii. 46. m. iy.2. a, rac 
OrfXeag, iv. 105. /. OrjXv reKvoyy Vit. 
Hom» \, b. rd OrjXea TeKva^ i. 94. a. 

ei)p, oc, o, Fera. ev aypy OrfpCiv^ In 
venatu ferarom, iii. 129. a. 

Bnp^v, Venari. Oriptivj loco modo ci- 
tatOf iii. 129. a. pro partidpio hujus 
verbi acceperam ; sed rectius VaUa 
Ferarum interpretatus est, OripdoOai, 
verbo Medio^ notione ad alias res 
translata, Sectari, Studere, Operam dare. ffteTOuri Oripiifievot Trjv vyuifiv 
Koi KKva^ftaai^ ii« 77. a, 

Offpevn^Q, ov, d, Venator. ^iKrva ^ovc» 
dre Oripevr^, i, 123./. 

ef^cw^f^C) Ferus, Feris frequens. 17 
Oripiw^riQ Ai/3vi7, iv. 1 Sl. a. ivr^ 617- 
pai^etf iv. 174. wpea OiTptai^cffrara, 
i. 1 1 0. 0. ivOa Ofipiia^eaTarov E117 rtjy 
ovpiwv, i. 11 1. m. /. Eadem noHone 
Mare circa Athon montem fuisse 
memoratur Oripito^eardTri^ Beliuis ad- 
modum frequens, vL 44. m,f quare 
multi in illo mari honunes viro twv 
Ofipiwv ^ief^ipovTO dpfra(6fityot. 

eijc» ^ij^^oc» OrfTi, OfJTa, d, i{, Mercena- 
riuB {Eustath. eijrec, 01 i\evOepot ftiv 
ovree, fiiuOov hi vfrovpyovvreQ.) 6 ap^ 
TOQ rov rraihoi, rov OffToe, viii. ] 37* f^- 
et mox ibidem, KoXeoac rovc O^rac. 

Bfl<ravpiietv, Reponere. iv av^Xiyii) 
ra xpVf^^^^ Ori<ravpi(etv, ii. 121, 1. 
a. et Ofioavpioat rd xpqftara iv ru 
oiKijpaTt, ibid. m. tov veKpovdritravpi'' 
iovoi'iv oijcif/iarc OriKai^, ii. 86. /• 

ei7«ravpdc, ov, 6, Thesaurus. Scil. 1) 
^rarium, Camera in qua adversan- 
tur pecunise regise aut publicae. ffk 
ig Tov Orimivf)oy,ig rov oi KorriyeovTO, 
vi. 125. m. f, ireptrjyev avrov jrara 
rovc Oiiaavfiovg, i, 30. a, xprjftOTa ^j/v' 
Xa traofieva iv Oriaavpolin Karayaioiat, 
ii. 150. m, 2) .^icula sive camera 
ad templum aliquod, prcesertim DeU 
phicum, pertinens, in qua conser- 
vantur Donaria Deo dedicata. Sic 
OriaavpoQ KoptvOiii^v, KKaiopeviw 
etc, i. 14. a. 9R. 51. a, et m, iv. 162. 
m. N, ^fviuiv Oriaavpoc iv AeXiftotoi 
dvaKeeTai, iii. 57* m, 3) Arca pecu- 
nias aut alias res pretiosas continens. 
Oriaavf)ovc rtyas xp^p^f^y e^pov, ix. 
106. a. OriaavpovQ re r^v TlefMrektv 
eZpe, clXXa re ypvfrea a^ara xp^fMra 
frepufidXKero, vii. 190./. 

Bfirevetv, Mercede opus facere, Pro 
mercede servire. iOrjrevov iirl fiiaO^ 
iraftd T^ /3amXec,viii. 1 3 7-a. ConfQ^g, 

Qiaaoc, ov, o, Bacchantium chorus. 
iTrel ^e iraprjie ovvrf Otdof, iv.79./. 

eZvec ^l/dfiftov, Acervi, Tumuli arense. 
f^droi' iiaXartov, foffeovra Ofivac r^c 
\l/dfifiov, KaTaxfHaai a^ag, iii. 26. / eNU GYE 

Bv9a-Ke«K^ Mori. In Particip. Prart* Sopoc» ov» q> t. q, ij 9opii, Semen geni- 

vdriant l&ri, re^yfiniic» rctf>^i|«i>c ^t tale. oc epcertc dvo^palvorrtQ rov 

rtOviVQ^ quod fortasMe ab Auctoris &opov, seU^ /Lupoc» H. 93. a. 

manic, It. 14. a. m. iS^te quidem Qofnufieiadatf Tumultttari, la magno 

onrne» ibid. sub finem capitis, ovre motn esse. otcutc rovg Hipooc *iZouy 

teOretira ovr$ C^vra ^tdvtoBai, TiOopvfirffuvovt^ iv* 130. a. 

Qvtfrovjov, roy t. g. ^iiia>'yAmmal»xa>'- Qopvfioc^ ou, o» TuranltoB, Ma|or mo- 

rtir rw 'ifttic "thfuv ^vqriiv, rovro {de tos. tiptTOO ^apeioc rQv dvTivoKefUu v 

CracodHo a^itur) l( i\a!)((ffrou piyi- rov OopvBov^ Qusesivit quisnam csset 

erov T^Merat, ii. 68. a. tJ>i pauhpost iste hostium tumultos, iy. 134« a. 

a^ roirofiovvov Briplwv. Equus^ irar- Opdooc^ eocy ro, Andacia. ouk ec rovro 

rwruivdviirvv ro rdxi^roVf i. 216. &pdnot dvipai ra 'EXXiyyiica v/Pify- 

ejc<r» /iora, yii. 9, 3. 

Ooar^v, aide Qcivi^tLv. OpaovCf cca vel ia, v, Audax, meliorem 

Gor»*ip^ ff^ if, EpulsB. fi liaBtitf ry inpartem^elfiovXevofisvocfuvdppw' 

OoivriyL 119^ m^f,rif£Bolnicwtrfiei- Siot^ ev ^e r^ ^py^ Spajrvc ctiy» vii. 

aifs ^v KoKKov ro fjdootfy ix. 32. m. 49. exir* 

Qoiviieiv^ Epulis excipere aUquem» ro Gpamtv, Frangere, Perfringere. ^fMxv- 

^elTrvovyr6fAiviKe7voQ(rapi^iroivvai&}c Ofiivrfc irfiQ virpnQ^ i. 174./! 

iOoivioe^ i. 1 29.ira»At a^' quidem eOoi^ Qprfoiadi^ et BprfOKiii^ ijfCf ij» Cultns deo- 

v^oe^TecUusfottasst^aPrnes,Qotvdui nim , Caerimonia religiosa. dxOofievoi 

Ooiy^, tiAi^e fiocra (r6a^ Epulari. r^ irepi ra ipa dprioKijif^iivA lyvm-iuv), 

BoXepoQ, ]|, 01», Turbidus ftuvius i. .^lgrefeienteainttitutasacra^gyp- 

53. a» «. tiorum quse ad victimas spectant, 

[OopieiVf^i]irt,superestin.Compositis (^nempe^. nolentes abstinere ab im- 

KaraQopi£tveiY'!rep0offeetv,qu4rvide.'] molandia comedendisque vaccis) 

Gtop^, rfQy lir Semen genitale. rQiovnyv ii. 18. m. aXXac re 6|pif0-uac eVcrc- 

AiOioire^ cor/ciTou Oopifv, iii. 101. b. \eowrt ftvpiatj iu 37. m* 

ubi paulo afde^ de eadem re,. ij yovij QprfOKeveiVf Instituto r^gioso uti. ro 

rrfv darievriu Ig rde yuvoHKae,. Conf. fii^ fiiffytoQai ywailliv tpoitn — oSroi 

Gopoc. elatol irpwoi QprioKevMyreQ, ii> 64. m . 

Qopvveotkuy Coire, de eoitu^maris cum Qpi^, aKocr nt Lactuci^ iii. 32. /• 

fiemina. Mm, Porius iMterpretaba- Qpoft^ktc, ov, o, Grumus. Fide "Air- 

Itcr Libidine agitari, Coitum appe- ^«Xroc. 

tere; giiajt t(2«mMnarefacir(M>crijv [QpiaoKeiv habes in Compositis^Ava- 

Qop4v (vel Oopdv) opvveaOat. Quem se- OpuoKstv et *ArroOp. quiB t%deS\ 

cutu&equidemy verba ista exedv dopvv- QvyarpihioCf eou, o, Ex filia n^ioe. v . 

t*vTai,m..l09.a.bisLatimsreddidi, 67./. 69. a. 

Quando ad coitum libidine conci- Gvcti^, primitus quidem t. q. Ovfu^Vf 

tantur : quod factum noUem^ Simi- Odores accendere tn dei honorem ; 

Uter quidem etiam Vaila : Quum^^ deinde vero generatim Saci^a facere, 

Hbidine agitantur et coeunt. At Offerre deo, Sacrificare ; sigUlatim 

satis erati Qrttum (vel Quando) Mactare vietimam, tam Comedendi 

CQennt. Nea etttm de verbo oprvo6ai caussa quam Sacrificandi. Sic semo 

aikopvveaOaihicvidetur eogitandum: confeetos Ovovai Aiassageta eome- 

sed OopvveoOat sive Oopyv^Oat a bre- dendi et epukmdi caussOi i. 216. m. 

viori verbo Oopelv dervoatwn est^ et N. etmorbo mortuumsenemmiseran- 

eumdem fere significatum habet. tur ort o«ir iKera c*c ro rvO^vat^ Quod 

Itaqucy ut OopeXv apud Hesy.ehium eononperveiiitiitmaetaretur.alyac 

exponitur per wrfirja^u^ opfiij^aty Oveufft, — otc Ovovn^ Maetant capras, 

ox^vvai, sia opwoOat apud eumdem -^jnactant oves,.m«iiimtf Comedendi 

wdet yeyvq,Vy fiiyvvoOatf 6\everOai. eaussaf sed et Sacrificandi, iL ^- GYE 

a, dtfeiv rd tpa, Mactare, Immolare 
yictimasy Sacra facere, i. 59. a. 
Crcesus Krrivta rpitr)(iXia iOvae, i. 50. 
a. dvtrac fiovg eKaroVy vi. 129. a, iTn-^ 
uaXcet rov Oeov rf av Bv^f iv. 60. a. 
TTorafiog r^ dvovtn ^itarrfpif Fluvius 
cui sacra faciunt tamquam Serva- 
tori, viii. 138. a, ubi aiifnipiaf quod 
olim edebatur, ex ingenio primi edi" 
ioris natum videtur, 

dveiv cum Dativo casu etiam alia 
ratione dicitur, nempe cum Dativo 
Rei quce Deo pro sacrificio offertur, 
Sic certCf si modo vera scriptura, 
Oveiv rovna 6 riexoi tKaerrog, Sacrifi- 
care, Deo ofierre, quidquid quisque 
haberet, i. 50. a. ubi noster quidem 
cod, F, rovro prafert, non rovrto, 
Similiter vero cod, Arch, i. 216. /. 
exhibetj ijXiov trifiovraif r^ Ovovai tn'- 
TTOKri, {cum duplici Dativo^) ubi alii 
vulgo iTTwovg, 

QvecrOai {verbo Medio) dicitur is 
qui Sacra facit hoc consilio ut e 
victimarum extis auspicium capiat, 
aut Qui imminente periculo deos 
sacrificiis placare nititur. iOvero icai 
ffcaXXcpfero, vii. 167. «». iyivero Ovo^ 
fievoKn rd trtj^dyia /xp^f^df ix, 62. a, 
eOvovro re Kal iiriKaXeovro rov re Bop^v 
Ka\ rriv 'Q>pei0vli}Vf'n\,\%9,m.i0vovrOy 
— TKrafievogJiv 6 Ovofievogfodrog ydp 
elirero r^ arparevfxari fjLavriCt ix. 33. 
a. Ovofiev^ 01 ivl r^ Ueparj, Dum 
sacra faciebat adversus Persasj ix. 
lO.y*. N, iirei reoi rd ipd ov •jrpoe\tapee 
XPV^^d Ovofievi^ iTci Kportova, v. 44./. 
BvXaKog, ov, o, Saccus. f^aerav, rov 
OvXaKov d\<l)lrwv BeetrOai, iii. 46. b, 
Diminutivum, ro OvXaKiov, iii. 105. 
m, 

Gw/iaXyiJc, 6, rj, Animum dolore ad- 
ficiens. Xeybtv OvfxaKyka liwea, i, 
129. a, 

Qvfjii^v, Accendere odores, Adolere. 
rrjv orvpaKa Ovfiicjvreg, Accendentes 
styracem, cujus fumo abigunt ser- 
pentes, iii. 107. m, ro airepfm rrjg Kav^ 
vdfiiog Ovfiirjrai Kai drfiihL Tapexe- 
rai rotravrrfv etc, iv. 75. a, XiPavbtrov 
rptrfKoaia roKavra iirXrov fiwfivviOv~ 
filri9t, vi. 97» /. iOvfiiwv OvfuijfiaTa, GYP 

viii. 99. a. OvfnCitn fid\i<rTa rovro 
(ro \ii^avov) 'ApajSiot, iii. 112. /. 

Qvfiirifia, rog, ro, Suffimentum, Odo- 
res. Trepl Ovfiirffxa KarayLi^ofievovt^ei, 
Accensis odoribus, Incenso snffi- 
mento adsidet, i. 198. m. vrf^vv — 
ir\eriv Kinrepov KeKOfifievov koL ^/icif- 
ftarog Koi <re\lvov (nrepfmrog koI ai/ij- 
aovf iv. 71 .o* {ubi de Scytharum insti^ 
tutis,)rriv KoikirivhriOeovai Ovfurifiaai 
rerpifjLfJLevoitri, ii. 86. m. Ovfiirifxara 
trap avrj (rjf j3oi) xavrola Karayi- 
Kovffi, ii. 130. a, vii. 54. a, iOvfxitav 
Ovfxvrifxara, viii. 99. a, Fluctuant 
libri inter Ovfitrifxdnav ei Ovuffxdrwv, 
ii. 86. m, paulo 'post verba modo 
citata, et iii. 113. a, Conf, Qvfofxa, 

Ovfxtrinipiov, ov, ro, Thuiibulum. iv. 
162. m, 

Ovfxog, ov, o, 1) Animus. ig Ovfxov 
(rovro) ijMKero, Animo rem man- 
davit, i. 84. /. Ovfiov exe dyaOov, 
Bonum animum habe, i. 120. m. 
iii. 85. a, rd, Ovfx^ (Dov\6fxevotf avrol 
dv exoire, Quas, si animo volente 
fueritis, (si serio volueritis,) omnia 
ipsi habere poteritis, v. 49. m. N, 
Hinc, 2) Cupido, Desiderium. 
<avee<rOat rHv tjyopriiiiv riSv <r^i l^v Ovfxog 
fxd\t<rra, i. 1./. ^ <r<l>t Ovfxog eyevero 
OeTi<ra<rOat rov ttoXc/iov, viii. 116. m. 
3) Ira. oveidea Kartovra dvOfMaw^ 0c- 
\eetv iiravdyetv rov Ovfxov, Iram so- 
lent suscitare, vii. 160. a, Trepl (sive 
irept) Ovfxf ixpfxevog, Ira superatus, 
Ira supra modum incensus, iii. 
50. /. cum Var, Lect, et Not, 

Qvfxov<rOat, Irasci. rov ^e OvfisoOevra, 
iii. 34. m, eg rovg Kpea<rovag reOvfxQ^ 
aOat, iii. 52. m, f, 

Ovvog, ov, o, i, q, Ovvvog, Thynnus 
piscis, i. 62. extr, et ibi V<ir, Leci, 

Qvpri, rig, ij, 1) Janua. Ovpri icara«> 
Traicn), Janua plicatilis, v. 16. wi. rriv 
Ovpriv dvaK\ivetv, ibid. /. wpo^rOeivai 
rdg Ovpag, Fores claudere, iii. 78. 
m, N, 2) Tabula oblonga, janu<je 

formam habens,iK fxvpiKrigirevotrifxevri 
Ovpri, ii. 96. m, N. Similiter Ovpai 
sunt Tabulae vel Asseres. viii. 31. 
m, ubi i^^pd^avro rrjvdKp67ro\tv Ovprjiai 
re Koi iv\otai, Vicissim Poeta pas- GYP 

sim ffarlBag dicens, Januam signifi- 
eat* Vide Dammii Lexic, Etym. 
p. 2225. seq, et Eustath» ad Odyss. 
X. p. 780^ U 18. seqq, Conf. infra 
Qvpwfm» ^ 

Ovpbffjuif aroc» ro, t. q» ij dvpa» ^if^ 
Ovp^fjLaTa, Janua bivalvis, sive Ta- 
bulatum aut Conclaye duplice janua 
clausum, ii. 169. /. N. 

&vpiop6Qt ov, o, Janitory i. 120. a. 

OvaayoQf ov, o, Fimbria. oi Ovtravoi 
oi ix Twy aiyl^iav ovk otfnis ei(n, 
dkXd ifidvriyoif iv. 189. a. 

QvtravwTotf rj, ov, Fimbriatus. Kidw- 
vaQ BvfravwovQf ii. 81. a, aiyiaq 
Treptl^dWovTai dvffavfOTaCfiy^lSd.m, 

Qvarlrff lyc» Vt Sacrificium, prasertim 
publicum et solenne. Sic i. 50. a. 
ii. 60. 61. 62. et alibi. Sic Bvtrlai 
Kal ipdf Sacrificia et sacra solennia, 
ii. 63. a. etrav iv dvalrfm Kal cvira- 
diiytrtf Sacrifidis et epulis celebran« 
dis operam dabant, viii. 99. a. N. 
dvtrlffiri iweTeiyffi iXdtrKOvrai (rov 

ndva)vi. 105./.(Con/. Ai/^orcXjyc») 
Est etiam 17 Qvalrfy Sacrorum facien- 
dorum ratio, sive potius Ratio mac- 
tandi victimas, iv. 60. a. 

8v(rt/ioc, Ad sacrificandum idoneus. 
KTTfvta Bvtrifxaf Pecudes quas inmio- • 
lare fas est, Lectae victimse, i. 50. 
a. tdvov ^e Trdvra etc. scU. vdvra rd 
Ovtnfjuif ii. 52. a. N. 

Ovwfxaf aroc» rOf Aroma, Suffimen- 
tum, Odores. wifjiirXdai — Xifiavtorov 
Kal afxvpvrfc icai rtov dXXtov Ovtafid- 
Ttav, ii. 40./. rrjv vrfivv tFfivpvrf^ Kal 
Katrirfg Kal rtav dXKtav BvtafidrtMiVf irXif i/ 
Xe)3av6irov, ^rXi/o^arrec» ii« 86« m. ubi 
olim Ovfjtirjfidrtav edd. TOtravra fuv 
SvtafidTtov rripi eipijtrdtaf iii. 113. a. 
tdn iiem dvfjnrffxdrtav olim edd. 

OtaKieiVf Sedere. iv Bpovta vtfxvf trefx- 
vov BtoKieiVf ii. 173. a. m. 

QtaKog, ov, o, Consessus. Kal rig oi — 
iv dtoK^ Karrffxiv^ fxerd Ttav itfMptoK, 
vi. 63. a. N. Sed etiam (et quidem 
primitiva notione) Sella, sive potius 
Sedile, Subsellium, in quo pluribus 
locus est. Karrifxivov iv dtoK^f iXdov- 
rec oi 'irapliovro, ix. 94. a. OtoKoi 
dfxiravtmiptoif Sedilia in quibus re- GQP 

quiescere possis, i. 181. m. /. He- 
sychius : QifKog' KadiBpa, Bpovog, 
ovXXoyoc. 

Qufjta, aroc, roj i. q. Btovfxa et comm. 
Bavfia, Miraculum, Res mira. fxi- 
yitrrov Otofxa ipita Toltri fxrf dird^t^O' 
fxivoitri etc. v. 43. m. ubi aUi Otovfxa, 
alii Oavfxa, vulao Otavfxa edd. Otifxd 
fxoi Kal Tovro ytyove, vii. 153./. ubi 
quidem iterum Otavfxa vulgo edebatur 
contra librorum prcescriptum. ev Ota' 
fxart iyivovro dedere codd. Arch. et 
F. vii. 218. a. iv Otafxart itrKov cod. 
F. iv. 129./. et Odfxa fxiytarov ipita, 
ibid. a. Conf, Otavfxa. 

Ofafxd^etv, vide Otavfxd^eiv. 

Qtafxty^, lyyog, 6, Funis, Funiculus. 
trritfKivov wepl r^tri KetftaX^at extrvtrai 
Otafxtyyog, u 199. a. N. 

[Otairela, Assentatio, vide in 9<Ji^.] 

OtaprfKOtftopog, 6, 17, Thorace armatus, 
vii. 89./. 92. a. viii. 113. m. 

OtapTf^, rfKog, 6, comm. Otapa^, Thorax, 
Lorica. ivrag OtaprfKa elye j^pvtreov 
XewtBtarov, icarv7rep6c ^e Tfw OtaprfKog 
KtOuiva t^tvlKeov ivZehvKee, ix. 22. m. 
eK Tov itatrrrjpog rov OtaprjKog itj^opee 
XdkKirf dXvtrt ^e^efxivrfv dyKvpav, ix. 
74. a.OtaprfS, \lveog,itatav ivwJMtrfxivtav 
trvyvtav etc. memoratur iii. 47.IR. etf. 
Otaprfi etiam de Munimento et 
Muro urbis dicitur. tovto fxev Irf ro 
Telxog Otaprfi itrrl, erepov Se etrtaOev 
rel^xog TreptOel — trretvorepov, i« 1 8 1 .a. 
Qui locus, minus commode in Latina 
nostra versione expressus, sic red- 
dendus erat : IUe igitur, quem dixi, 
murus munimentum urbis est, 
(nempe munimentum exterius, quod 
urbem adversus molimina extrin-' 
secus db hoste suscepta tuetur,) intra 
urbem vero (sive, et intra urbem, 
nam ^e particula hic non habet uti- 
que vim adversativam) alius cir- 
cumcurrit (circumductus est) mu- 
rus — ^minorem habens latitudinem. 
Fideri poterat turbatus nonnihil ordo 
rationis, et verba ista parum com- 
modo loco inserta poterant videri, 
sed curatius si spectes, rite omnia 
succedere videbis. ScUicet cap. 179. 
descrihebatur major ille et stupenda eo2 eav Tnensun» murus, extrimecua eirca 
urbem cireumducttu: dein cap. 180. 
describitur minor murus {al/M9iif) 
intra urhem ripam utramque pr^ 
texens fiuvii qui mediam urhem per- 
fiuit, eamque in duas regiiones divi- 
dk, Nune eap, 181. priusquam «ot- 
ponat quid t» utraque harum repio' 
num maxime memorabiie insitf veluti 
in transkUf suo more, brevibus ver- 
his ea repetit qu€e duehus superfori" 
bus capitibus i^erius exposuerat. 
Herodotus i^tur totnm ^um ma- 
jorem murum ^t^ifKa voeatf kaud 
sane incommode ;^ quippe fui wr- 
hem, veluH lorkd hominem, pro^ 
teffat ac tueatur. Apud Ca^sium 
vero Dio»emy in deseriptione urbis 
Byzantiorum, {Uh, Ixxiv. eap. 10.) 
$(i>p€^ dicHur pars qusedam muri,, 
nee id quidem absurde. ScUicet 
Muru» urbis, qui m tnsignem 
quamdam tatitudinem patere dieitur 
non totus esse lapideus intelligitur ; 
sed adgesiits agger^ qui extrinseeus 
muro lapideo vestitus et mtmitm est, 
pars mmi esse censetur ; cvjus re- 
spectu ailtera ptvrs, ex lapidum {sive 
nativorum sive coetiHum) eompage 
extruota, rite Bniipa^ rev rd-^^oQ VO" 
eatur, 

OcJc, iiiO£f 6f Bestia Libyca, de genere 
vuipino. Kptm ay piot, koX ^nTvtgf koI 
dJec KOk iFar^ripeg; ir. 192, a» 

Bitkffi», arog^ ro^ pro quo subinde 
0Mfia, {quod vide) i, q, comm, 6avfm, 
Vtdgo^ ^iifjka edehatur, sie^ et 
9titvfidC<af et adia hujusmodiy eum 
punetis di^ereticis, qu^ ignoraTU 
Ubri veteres, Vide Var. Leet, in 
Procem, Ub, i. lin, 3. tum Ith, i. 
eap. 68, 5. et 8. ii. 148, 28. iii. 
113, I. et 3. et passim alibi, t) 
Miraeulum, Res mira, admkanda. 
T^ \iyov<H Siiavfia (Bkifia MS, F,) 
(Aiyiarov wafHMPr^pai^ u 23. it. Biov^ 
ftara Av^lrf ov fitdXa c^^ 1* 9)3. a, 
^iSvfxa vel ^C^fiXk fivpiov{fjMi^ovy A»«y*- 
irrovy Trape)(4Bva*.i ii. 148. m, f, 149. 
a, 155'. f, d^vfjta fjteya ^Or {sive 
*i^ov\ lil. 1 2. a. dtSvfia ydp Kat t&oto 
Kopra. kerl, viil. 37. m, Et cum Daiivo pmwna : ro& ^fid fjun fti* 
yurroy yrvcofiat Xe yerac vvo Sf7/3a<6iy, 
Hoe, quod maxime mirum mihi 
videtur, accidisse narrant Thebani, 
viii. 135. a, Qwvfia voievfuvo^ r^v 
* ipyaalifv etc, Pra miracula {vel re 
mira) habens, Miratus, L 68. a, 
Sic O^vfjLa (vel SHfMa) woitvfievog rifv 
rov £vpi;/3. ajSot/Xtifn viii. 74. nu Et 
*Aprafid(ov diifta{sMbi¥fia)ivmevfafv 
70 KaTa^^w^ijaaif ix. 58» m. uhi na-^ 
turali» series oratioms sic coneipi- 
enda^ Otovfia inoievfitfy ro d^mh^eKn 
rov 'Aprafidiov. Beperitur quidem 
formula BuivfKi noieioBat eiiam cum 
Genitifvo casu construetaf sed mmf- 
rum cum Genitivo parUcipii : ri^ 
{*ApT€fuairi>Q) /ictXiflrra Biiifjm voievfuii 
ixl Trjv *£\Xcc4^a OTpanwrafxivitQf vii. 
99. a. Videripoterat eadem formuia 
etiam eum preepes, Trtpi^ alicubi con^ 
structa : dtHvfjui vouvfAivtMf riajt icara- 
eKOJTiMn^ irepi TfHviTiiav^i.^S. a, sedibi 
baud d?ubie inielligendum dfavfta iroi- 
evfMivwv To wepl riSir iriwv XeyBev„ 

2) Miratio, Admiratio, Obstu- 
pescere. iv d^vfjtart ^vopiuat re voico- 
fiEvoVf i. 68. a. Sic iv 6<ii/u«rt (vel 
Biuvfjuxriyesuv, iv. 111. a. eir Bwvfu 
tmcovy iv.- 129./. iv duM^. yEvivQaty 
iii. 3.. f vii. 218. a. m, iv dwffi, 
£Xe^flii oKoveKrcbc, vidl, 135. m.^f. iv 
OojvfjMTt fxeydX^ iviff^TOf vii. 128./. 
Et eum Gemtivoreir rovQllivQwr-^ 
ftartf jtteydX^ ivixaffQoA r^ roX/ii|c, 
ix. 37* m* 

Auetor Yita^ Hotneri fre^eniat 
formuiam iv Qtavfjba-n exetv rtvdy Mi- 
rari, Admoiratiome prosequi, cap. 
12. *. 29./. 34./. 
OwvfxdZEiVf et Quffidistity (eomm^ Sav- 
fid^tw) Mirari, Admirairi. Vulgo 
im e4ki» libris diptbongus tm im^ 
positis punctis dikBreticis diriinUur, 
qu6e ignorant MSSSL {vide supra. 
in Qkwfia, ) BkWfAai^kt et /lot dareerraen, 
i. I^. a, m, {conf, £iV nunu m,) 
SnofjidZoj {si»e dwvfxJ) ro curaiv 6 rl 
ipom ^j/, vii» t26. b.. Kdpra ay e6^f«- 
fia^e^, i^ 68. o. Qiuiifmffaf rov \ayofiy 
ix. 16. m. cum Va^ Leetr,. Sie c#ut>- 
fjta^s opiiif^ t6 TTOtevfUpmfi^ ix; 53. m. eoY lAP tjy avTov fi€TfU^g dav/Lca^t^Ci ayfierni 
ori ov mpra d^enrcvcrot, iii. 80. m. /. 
(«di Batvfidieiy est Colere, Obser- 
vantia prosequi, ut cpud Thucyd. 
i. 38.) Canf. *Airo06»v/ia^ctv. 

O«i>v/idmoc» et OwfidtnoCi i^ oi^. Mi- 
rus, Mirabilis. c^rv^f^ro ^e rpotriD 
Swfiaffi^y al, dknffjtavl^j vii. 239. a. 
7rXe<<7ra O^avfidma ey^ei if AtyvnTOc» 
ii. 35. a. Comparat, ij cre/Dfy (d^oc) 
Owvfiatnioreprf^ ii. 21. a. 

Oiut^aTifc» ov, o, Admirator. xal 
avTOv OwvfJiatrral jcarEiffnjiceio^av, Vit. 
Hom. 3. m. 12. a. 25. m. /» Mu- 
«» nusqvam occurrit hoc vocab, 

0«i»v/iaoTOC) Vi ov, Mirabilis, Admi- 
randus. cpya fxeydka re Kai Obtvfia- 
OTa, lib, i. in procem, xapiror dwfia - 
ffrov iftveiv, ix. 122./. 

Ou)^/) (inrogy o, Adsentator. tjv Oepa- 
rrevri ric (avrdv) Kapra, dyQerai dre 
Owirl, iii. 80. /. ubi oUm dre Bunreiav 
ijyov/ievoc edd^ sed verbum lyyov/ic- 
yoc, ete primi Editoris ingenio adjec- 
tttm, nullvs vetus codex agnosdt. I. lax^d^ccv, lacchum s. Baechum in- 
vocare, Canticum illud canere 
quod lacchum nominant. rtjv ^- 
viji', r^c djfovcic, ^v ravTTf rij opr^ 
iaic)(di^ovffi, viii. 65. m, N, 

"lajcxoc, Canticumcui nomen lac- 
chus. ical oi i^lvefrOai rtfv iJMavriv cl- 
i^at Tov fivariKOv "laicxovy viii. 65. a, 
N, Conf, Hesych, h, v, 

'IdtrSaif Sanare, Mederi. ^fivpvrivi 
iiofievoi rd cXicea, vii. 181. m, f firj 
r^ KaKf r6 kokov ioi, Noli malum 
malo sanare, iii. 53. m, N, a»c fJ^^y 
tiafievog vyica ave€et,e, ui. J 34. a, 
Confer supra *Avidff8ai et Not. ad 
vii. 236. extr, 

"Ifiic, loc, if, Ibis avis. ii. 65. /. 75. 
extr, et 76. Accus, plur, rdc i/Bic, 
ii. 67. m. 

'I^eiy, ifc, >i, Species, Genus. ^ap ro 
irapeyerai rpupatriag i^ac, Puteus 
qui exhibet tria diversa rerum ge- 
nera, vi. 119. m, i^vtriv wapi\ovrai (o* irord/ieoc *inroi) i&^jyc rotiiv^e, 
HsK eorum natura et species est, 
ii. 71* ^vXXo roiiqlirde l^i/c, Folia ta- 
lis generis, Natures talis, i. 203. m, 
ubi non agitur de Specie exteriore 
foliorum, sed de illorum interiore 
vi ac Natura. e^veoi' di^viac i^'- 
ac, Duo genera consiliorum agita- 
bant, In duaa divisi erant Senten- 
tias, vi. 100. a, 

"I^tf, rfCy ij, Sylva. x^^V vi//ijXi| re koI 
ih^fri ^vrfpetprJQ, i. 110. m, xuptj 9ra - 
oa ^aoeri 1^17^1 Travro/i^o'!, iv. 109. m, 
f {Similiter yrjv ndaav taveiiv vXy 
vavroiji, iv. 21. eoetr.) iv ^c rSj 'i^ri 
irXeiori^ (in densissima sylva) earl 
X//iviy, iv. 109./, Xo^oc ^arvc t^»j«yi, 
iv. 175, f 1^17 vavin;yi|o-t/idc eort d^- 
OovoQ, V. 23. m, ovpea vt^Xd ISritri re 
iravroii^t ovvtipetUa, vii. 111. m, 

*lhiofiov\evetVf Suum (privatum, pro- 
prium) consilium 'sequi, vii. 8. 
extr. 

"Idtoc, Prc^rius, Separatus, Diversus 
ab aliis. eOvoQ \dtov Kat ov^/ifJc £kv- 
0t«roi', iv. 18. /. edvog TroXXov xal e^- 
ov, iv. 22. a, 'iha Kep^ea, Privati>s 
quaestus, vi. 100. m, irapahiitreiv nqv 
ihirfv iXevdfpiriv, Suam tradituros li- 
bertatem, vii. 147- a, m. rd re tpa 
jcat rd tdta (Privata, Profana) iv 
ofioi^ eTOtiero, viii. 109. m, N, 

'Ihtorric, ov, d, Privatus homo, ov^e 
ihtaTitJV dvhpHv dliovc ^ifiiac irrtHii^ 
onac, i. 32. a.*[Wrac dr^jpac, i. 70. 
/. ^Tt i^tior^ eovrt Aapeiv, Quum 
adhuc privaius (nondum rex) esset, 
vii. 3. m» 

*I?ttaTtK6c, ri, ov, Ad hominem pri- 
vatum pertinens ; cui alias opponi* 
tur ^rifiofftoc, Publicus ; sed apud 
Nostrum i. 21. 6. distinguitur Id 
quod Regis est, et Id quod privato- 
rum hominum : dooc rfv iv rf dtrrei 
trtroc Kal etavrov koI i^itirrtKOc, 

"I^fuv, Novimus, vide supra in Ei- 
^ivat, 

*lhpvetv et 'l^pvvetv, Locare,Collocare, 
Statuere. tSpvire rrjv trrparttiv CTrt Tro- 
rafif, CoUocavit exercitum, Castra 
posuit, iv. 1 24. a. t^vrat (Sita est) 
97 Trd^tc avrf? iv fiitr^Tf AeXra,ii.59. 10 lEN lEP m. Tov \oxov TTEpi TTOTafwv i^pv/jLeyov, 
ix. 57. o. m, IdpvdivTi Tf ffrpaTOTriB^ 
TavTrh iv. 203. m, {ubi IBpvvOivTi 
commode cod. Pass. conf. loca mox 
citanda, i. 172. m. ii. 42. a. et 44. 
m, cum Var. Lect. Similiter IZpvvBri'' 
<rav apud lonicum Poetam^ Iliad. 
r. 78. H. bQ.) Ta Ivo eOvea idpvrai 
(f. q. olK€€t) T^ Ka\ t6 Trdkai o^iKtov, 
viii. 73. a. 

Frequenter usurjpatur hoc verbum 
ubi de Templo agitur. ihpvtravTo 
HavoQ ipoVf Posuerunt, Statuerunt 
Panis templnm, vi. 105. /. ro Ipov 
t6 XeyETai rdc rov ^avaov QvyaripaQ 
i^pvaatrSaij ii. 1 82. /. ubi alii qui^ 
dem i^pvardai aui i^pvtrdai^ sed prcer 
stat istud. (vide Var. Lect. et Not.) 
i^pvvdivTiov ffijii ipaiv^eiviKoiVfi.. 172. 
m. e£ o^ (T^c t6 ipov i^pvrai, ii. 44. a, 
et t6 ip6v Tov deov idpvvQrjvaif ibid. 
m. et ipov 'HpaicXeoc vtto ^oivikwv 
ihpvfiivoVf ibid. oeroi Acoc Qrifiaiiog 
i^pvvraL ip6v, ii. 42. a. N. ubi l^pvv' 
Tai idem valet ac ilpvtTafievoi cjc- 
TTfVTOf (Templum erectum habent) 
quod habes ii. 44./. 
'Icvat, Ire. cc ^KvOac iivai, iii. 134. 
m. f. itrtrov livai, vide ^Atrffov. Con- 
struitur cum Accus. subintellecta lid 
prcepositione : 6 ^Xtoc iwv t6 /jLitrov 
Tov ovpavov, iv. 25. d. ubi icJv idem 
valet ac die^iuv, quod paulo ante 
legitur. Sic in Prcet. rj'ie rd avu) rijc 
'Evpwirrig, ii. 26./. (<?©«/ "Epxco^ai.) 
ii'ia Xi^wv, Adgressus sum dicere, 
iv. 82. extr. rjie ravTriv alviwv ^id 
Travroc, i. 122. m. / ubi solicitari 
verbum ij'ie fortasse non debebat : 
Ibat illam laudans, id est, Passim, 
Quacumque iret, laudabat eam con- 
stanter. Plusquamperf. notione Per^ 
fecti vel Imperfecti : riitrav fierd 
ravra, quce videtur verissima apud 
Nostrum scribendi ratio, quam te- 
nent Itbri omnes, i. 43. a. excepto 
uno Arch. qui rjenrav prcefert. Tray- 
trrpaTiy ^'i(rav eirl rovc KariovTac, i. 
62. m, ubi '^trav alii. ^'Itrav cV At- 
yvTTToy, i.l05. a. (al. ^trav aut ^<rav.) 
Sic iv. 140./. ubi temere et fessime 
irfcrav dlim edebatur. ctti rouc Aiyvir- *r t riovc ^ffav, ii. 163. m. N. ^<rav 
Ald, et F, rjiffav equidem malebam, 
ri'i<rav iirl rd (ia<riKrj'ia, iii. 76. a. et 
f. ubi rje<rav edd. ante Wess. iwl rrjv 
AvKl^ew oiKiriv rjfi<rav, ix, 5, f, ubi 
alii 1i<Tav, et ^etrav ed, Wess, cum 
aliis, Compositum dvrrjitrav habes 
viii. 137. a, irporiiirav, viii. 130, b, 
nec tamen sine varietate, 

Med, letrdai, i, q. iivai, Ire. t£rai 
icara rrjv (jxMfvrjv, ii. 70. m. tero irpoc 
nav<ravlriv, Adiit Pausaniam, ix. 
78. a. {ubi quidem iKerOf nempe ex 
glossa, prceferunt codd, nonnulli. 
Hesychius: *'lerac (ia^i(ei, vopeveTax. 
Simul significari Studium quoddam 
aut Festinationem euntis, docuit 
idem Grammaticus et alii ut Scho^ 
liastes Iliad, b. 154.) hpofiw uvro 
ejTt rovc /3a((>/3apovc, vi. 112. a. ovi^ 
irta rrjv avrrjv 6^6v *ie<rdai, vi. 134. 
/ Conf, 'AviearBai et KaTie<rOcu» 
|rVat,Mittere,Emittere. <l>wvrjv iivai, 
Edere vocem, ii. 2. m. fiaXXov voX'- 
X^ ie<rav rfjg ^iur^c» iv. 135. /. N, 
{ubi quidem U<rav codd, nonnuUi, 
sicut et iivai, ii. 2. m.) 'EXXa^a 
y\w<r<rav iivra, ix. 16. a, ubiquidem 
similiter iivra MS, F, Conf, 'Airtc- 
vat lon, pro *A^teVat. 

Vitiose olim vii. 16. /. edebatur 
a\y rj^rj *irjfxi, ubi ex librorum vesti^ 
giis dW* rj^rj ^et ifie aut ciXX' et Bel 
e/ze erui debebat, 

*Iepeirj, rjg, rj, Sacerdos foemina. 
Sic quidem 17 iepelrj rrje 'AdrjvairjQ, i, 
175. a. Sed, quemadmodum lonico 
more tpoc et ipevg, non iepog iepevg 
usurpat Noster, similiter apud eum- 
dem rectius alibi ij *lpeirj, *Ipirj aut 
'Iprjtrj scribitur» Sie rj ipeirj ttjq 'Adrj' 
vairjc, viii. 104./. «W iperj cod.Arch. 
nesic quidem male, 17 ipeirj e^ava<rTd<ra 
V. 72. m. ecid, et MSSti, ubi in nos- 
tra et in aliis nuperioribus editioni" 
busforma vocabuli exed,Iieiz.propa' 
aata iprjirj legitur, quam hoc quidem 
hco nullus vetus codex prceivit, sed 
consentientibus libris sunt at Aiu^tii- 
vi^Q iprjiai, ii. 53. /. iterumque Atei- 
^wvaiwv ai ip^'iai, ii. 55. /• (tom- 
quam a sing, rj iprjia, non iprjtrj.) ef • lEP 

^vo yvydiKaQ IprftaQ habes ii« 54. a. 
{ubi quidem ipdg maluerat Valck.) 
Unus codex noater^ in ipelrj quidem 
V. 72. m. cum aliis consentiens^ 
iepeiri scribit vui, 104./. sieutL 175. 
a, et iipeiai ii. 53. /. et, 55, f, «tmi- 
literque iepeiaQ^ ii. 54. a. 
^lepec vide 'IpoQ, SoUece dictum *A^- 
rejuhiQ iepov aicr^v legitur m Bacidis 
oraculOf viii. 77. a. «ft» rieie Far. 
Zec/. 

^lepiatrvvji et*lpw<Tvvrif lyc» j;, Sacerdo- 
tium. iepwavvriv (vel ipoiKr,) aipevfjtai 
Ifwlf iii. 142. m, f, cum Var, Lect, 

"levBai vide in *levat, 

^l(eiv, Sedere, Ut passim upud Ho^ 
merum, sic et apud Nostrum v. 25. 
m, /. Tov Qpovov €c Tov i^-wv e^iKa(e : 
quem\locum citans Priscianus npo- 
Kari^tav quidem scripsU, sed nimirum 
ex interpretatione, quippe hoc usi~ 
t-atius, Paulo post apud eumdem 
Nostrum habes ev rf KariZiav Bpov^ 
^Kaieiv, (conf, Uapiieiv.) Similiter, 
vpiOTOVQ etrl t6 Belwov i(eiv tovq /3a- 
acX^ac, vi. 57. a. 

Sed prceseriim Passivum vel Me^ 
dium "lietrdai usurpatur hac notionCf 
Sedere, Considere, Sedem capere. 
yvvalKa ii^OfjUvriv eQ ipov *A0po^/r9C9 
i. 1 99. a, (ubi e(ofi, cod, F, quod 
in Var, Lect, adnotare neglexi,) ai 
yvvalxeQ dvTiai i^ovto Toltri UepffT^tri, 
V. 18. m,f. ii^6fievoi{nonnulli eZofu) 
ev T^ TrjvyeTt^f iv. 145. a. N. iCovto 
avTiQ eQ t6 Trfvyerov, iv. 46. exlr, 
Kar ij(rv\irjv iCofiivovQ, ix. 41. w# 
Frequenter de Exercitu Locum 
castris capiente, oi Uepaai tl^ovTo xc- 
Xac rwv AtyuTrr/wv, iii. 11. a, Iq t6v 
*I(r6fi6v t^ovTOf etpaulo postiCofievoi 
evT^ *I<r6/Li^,viii. 71 . wi. aurov {nempe 
ev X^P*^ ewiTri^e(OT£p^ evirrpaTone^eve' 
aSai) il^ofuvov^ ix. 2. a. eir eiovTQv 
ivT^TreZlio i(eir6aif ix. 17* m. iCofieOa 
dvTioi Toltn iKaTiovffif ix. 26. a. ifo- 
fievoi eirl t6v oxBoVy {v. 203. m, viiL 
25. a. 

'Iiy, ^Ci iJ,Vox.9roXw€Vicro>' Irjv aKOveiv^ 
i. 85. 9». in Orac. Perperam ihi olim 
*iriv edd, 

''Ii/jLta, aroc, roy Medicamentum. ^ina ler 

(if/iara /iiera ra itryypci Trpotrdyiav, iii, 
130. m, 

'Iqri/Cf 6, Incola insulas e Cgcladtbus 
cui nomen los. eXcyelov eveypa^^v 
'Ijrcu, Vit. Hom. 36. m, 

'Iiyrpcm^, j}, scU. Texvrfy Ars medica, iL 
84. a. iii. 129. a. coU. ibid. /. et 
130. a. 

'Ij/rpoc, ovj 0, {comvfu iarpOQ) Medicus. 
ii. 84. iii. 131« a. etf. 

^IBayevrJQtiy ij, t. q, avtiyev^Q vel avBt- 
yeviiQ et yvijinoQf Genuinus, Nati- 
VU8, Natura et prima origine talis. 
(eonf Gregor. DiaL lon. §. ]6l. et 
ibi interpp.) ovk iBayevea OTOfiaTa 
(jov Nf/Xov), aXX' dpvicra, ii. 17. 
extr, eovreQ AiyvirTioi iBayeveeQy vi. 

^53./ 

'IBeioQ, i, q. evBiiOQy Recta, Statim, 
Protinus. ii. 121, 2. m. iv. 68. /. v. 
41. /. V. 92, 2. m. et 92, 7. m. vL 
10. /. 49. m. 

*IBv, Adverb. cum Genit. Recta ver- 
sus: nempe per ellipsin pceposi-- 
tumis £7rc, ut ex v* 64. /. inteUigitur 
{conf. EvOvc» Adverb.) W^q iBv ttiq 
dpxvQ r^Q TofivpioQf L 207* m. M 
ieneri oUm vulgcUum iBvq potueratf 
quody. 64./. Itbriomnes agnoscunt. 
Sed alibi in iBv consentiunt Ubri ; 
virdyeiv tn^aQ IBv Tiov ^tapeiav tHv 
etc. Recta versus fines eorum qui 
etc. iv. 120./. ehiiOKOV tovq HeptraQ 
iBv Tov "lorpov, iv. 136. a. exov 
rac viciQ iBv tov 'EXXiyflrTTOvrov, vi, 
95. m, f iBv BoiiOTwv e<pevyov, viii* 
38. m. eTpdirovTO iBv tjov ipov, ix. 
69. a. m. ■ 

*IBvetVj Recta ire, Iter suum diri- 
gere. irpoc rqv fdriv rwv fwtpeiov 
*iBv<rav, iv. 122. m. Cum Infinitivo 
constructumsignificat Instituere, Pa- 
rare, Impetum capere (Impetu 
ferri) ad aliquid faciendum. okov 
iBvareu ffTpaTevetrBax^ Quocumque 
instituisset exercitum ducere, 4^uo- 
cuooque expeditionem suscepisset, 
i. 204. /. iii. 39. m. iapdre ^apeiov 
iBvovra (rrpaTevetrBai ewl tovq av^pac, 
vii. 8, 2. a. Quo pertinet Hesychii 
glossa: ^IBvei. BovXcrat* e^fiq^t 
^eperais 

K K IGY IK£ 'IQvfiaxitli nc> Vf PrsBlium recta et 
aperto marte initum, Justum prae- 
lium. ovK oloi re eitn rov Aapeiov 
arfMToy lOv/ia^iij Stwtra er6ai, iv. 102. 
a. idvfiaxiv*' f^^^ ^^ iroiietrdai iK rov 
e/i^areoc, iv. 120. a. 

*l6vveiyf u q, evOvveiVf nempe 1) Di- 
rigere. idvverai (ij vrjvg) vtto ^vo 
vXiiKrptjv, Regitur navis duobus re- 
mis, i. 194. m. 2.) Punire, Mulc- 
tare. Hinc Passiv. iOvvetrOai dn- 
vdrta, Morte mulctari, Capitali sup- 
plicio adfici, ii. 177./. 

^lQvQy Adverh. i. q. idv, Recta. aTraX- 
XdffffovTO, aJc elxpVf iBvc eTrl Qetraa^ . 
X£ij€, V. 64. b. ahsque varieiate. Sio 
i. 207. m. olim commode edehatur 
e\g,Q iSvQ rrJQ dpxv^ "^VQ TofXVptOQf 
ubi nos quidem prceeunte nostro cod. 
F. iSv posuimus. idv At/3viyc posue^ 
runt nuperi editores iL 119. /. uhi 
iOv eTTi AifivriQ habet tlutarch. tam- 
quafn ex Herodoto, sed libri Hero- 
dotei solum cVt Aij^vrfQ. 

*idvQy Adject. ela vel ea^ v, i. q. opBoQ, 
Kectus, iOvQ re Kal ^iKaioQ aViJf>,Rec- 
tus (Simplex, Probus) et justus 
vir, i. 96. m. f. (mox ibid. Kard ro 
opOov hKd^tov.)r6v idvve<paive \6yov, 
Recte et aperte, id quod veram 
erat, dixit, i. 118. a. 

Kar idvy Recta ex adverso. k^tnrep 
Kar* iOv iovrtoVf Sicut dum ex ad- 
verso steterant, ix. 51. m. vhi olim 
una voce KanOv, sed Kar idv (sic) 
MS.F. 

Faem. i} iQia rwv 6^b}V, ii. 17. tn. 
ubi quidem (quod in Var. Lect. 
adnotari debuerat) iOela MSS. Pa. 
et F. nempe F. in oraf quia ibi in 
contextu desunt nonnulla (conf. 
BaOvc fcevn) Similiter vero diph» 
thongum in penultima alihi teneni 
Ubri omnes. i8e7av (scil. ohov, Recta 
via) cttXcoj/ Iq rov Ko^iroVy vii. 193. a* 
ubi corrigendum in nostra edit. er- 
ratum typothet^e^ qui ideiav posuif 
pro idelavf quod superiores edd. 
omnes cum mSStis dabant. Ik rrJQ 
ideiriQy scil. o^ov, sive ypafXfirJQ sub^ 
intelUgere malueris, sive cum Mus-^ 
gravio ad Sophocl. Aniig. vs. 1006. fceminin/um pro Neutro ck rov Ideoc 
positum statuas ; Reeta via, Sine am- 
bagibus, Ex professo, £x aperto. 
dxetrrriaav eK rfJQ iOeir}Q, ii. 161. extr* 
ubi pro eo quod in vers. Lat. posui, 
e vestigio, repositum palam vel ex 
aperto velim. Sie ix fiev rrJQ iSeirfQ 
trrparov err avrov ovk e^Kee wifxireiv, 
iii. 127. a. nempe aoi^iri Ka\ firj (Mrf 
re Kal o/i/Xoi voluerat agere, utpaulo 
post ihi ait scriptor. Sic rursus, 
KareffrrJKee eK rrjQ iBtirfQ AaKE^aifio^ 
vioitn iro\ifAioQ, ix. 37./ Sed viden- 
dum ne adformulam Ik riJQ ideiriQ ex 
ipsius Herodoti prcescripto intelligi 
rix^VS debeat. Nam quod ix. 57- 
a. aity ideiri re\vrj d7ro\nre7v avrov, 
kaud duhie idem valet ac eK rrjg 
ideiriQ, Palam, Manifeste, Prorsus, 
proprie Recta hoc agentes. Fide 
quce ad ipsum locum adnotavimus. 

'Wvrpii, lyoQ, o', jj, Rectos habens 
capillos, {non crispos) vii. 70. a. 

'Imvoc, »?> 6v, Sufficiens. dv^p yviafirfv 
iKav6Q, Prudentia (Consiiio) prae- 
stans, iii. 4. a. iKaviav rdv TTjOiyy/id- 
rtov corrigit Fir doctus pro vulgato 
eKelviav r^v irp. viii. 102. m. 

*lKavijic. Ubi vulgo legitur eiavayia- 
peeiv ovherepoini^vvariaQexeit vii. 1 1. 
m. ibi iKaviOQ pro hwarktQ offerunt 
cod. Arch. et Vind. speciose sane : 
nam Ivvari^Q potius, quam iKav^c, ex 
sckolio adscitum videri dehet : He- 
syckius : *lKavCiQ. ^vvartoQ. 

"IicfXoc, 1/, ov, i. q. ofjmoQ, Similis. ^et* 
fJtdpp^ irorafx^ tffcAoc, iii. S\. m. 

*lKereveiv, i. q. iKerriv elvai vel Tapel" 
yae. Sic oirov '^(povov iKerevov ol 
TrdlhQ, duamdiu aderant supplices 
pueri, iii. 48. m. ubi tKerevovro codd. 
Arck. et Vind. quod verum videtur. 
tre iKerevdf, Supplex te oro, vi. 68. a, 
Conf. KariKereveLV. 

*lKerrjpirf, rjQ, ?J, Oleae ramus quo 

'' utuntur Supplicf s. Xa/3wV iKerripiriv, 
V. 51. a. Sic\et vii. 141. a. ubi 
quidem iKerrfpiaQ nonnulli libri, com- 
mode, quoniati^de pluribus agitur, 
et paulo posi ibid. iKerripiaQ rdole 
rJKOfiev ^ipovreQ. 

'iKtrrfQ, ov, 6, Supplex. ^dixdai r^ IKE IM£ 

)(pt9(rrripl^ cJc iiceVac, nempe iKeTftpia^ Similiter apud Hippocratem iy rf 

Xa/i/3aVoKrac,yii.l4l.a. Cum Genit» iKyevfiiv^ XP^^V ^ignifioaf^ D^bito, 

iKiraL i^oixivoi rov Oeov, ii. 113. f». Congruo, Conveniente tempore, do'- 

. /. ri rovc iKeVac fwv tK tov vijoi kc- cuit Foesius in (Econ, Hippocr, ad 

paiZeic ; i. 159. 9». /. quam Portus provocavit, 

*IiceriC) lit Supplex mulier. 'Apvdv^ta ^lKvevfievi^f t. q, irpotniKOVTiittf JcaOq- 

{icmc li^eTo, iv. 164./. pv<rai fie njv icoitii»c, interprete Gregorio et Suida 

iKeTiv^ ix. 76. m. cum Glossatore ex lib. vL 65. /• «6i 

'Iic/iac« a^oC) fj» Humor. aVetc c'^ tvv ovic iici^ev/icvcifc /^afftXevoi^ra Hiropri^c» 

«'fai/iaroc iic/ua^, iii. 125./. Non legitime regnantem Spart^, 

^lKveeodai, non solum Venire, Perve- Qui non debuerat rex esse Spartfle, 

nire, significat ; {qua quidem notione Ad quem regnum Spart^e non per- 

composUum verbum dviKveetrQai ma' tineret. 

. giSy quam simplex frequentat HerO" 'iKpiov, ov, ro, Tabula, Tabulatum. 

dotus ; nam^ quod olim ii. 29. a. ede^ Upia eVi trravpol^ vyjjriXd ei^evyfieva 

batur^ i^eroi, id vitiosum erat:) sed earriKe, v. 16. a, et eodem cap. sce' 

iKveerai idem etiam valet ac icanjjcei, pius. e(6fuvoc eirl rf iKpi^ pro evl 

irpoffjiKei, ^iKatov earif Pertinet {ad r^ Ipip legendum suspicatus erat 

. me), «^lquum est. Construitur par- Valck. iv. 85. a. intelUgens Tabula- 

tim cum eg prcepositione : ^iKaieiv cc tum vel Pontem navis. 

rov ifcveerai e)^eiv avnyv, Judicaread 'Icrlrocy ov, 6, Milvus avis, ii. 22./ 

quem pertineat iUam habere (i.e. eui IXa^ov, vide £i\a3ov. 

illam in matrimonium dare sequum 'IXaince(rdai, Propitium sibi reddere, 

sit.) vi. 57. /. Partim ahsque prce- Placare. Qwiritn /ucyaXpffi tov Qeov 

positione ; nt ix. 26. /. ubi, tov ere- iXaVicero, i. 50. a. et v. 47. / tibi 

pov (jcef>coc) ^a/iev ly/ieac iici^ee^^i non de deo, sed de heroe agitur. 

liyefioveveiv, idem valet ac id quod Rursus, riva av dedv iXa^rifJievoi ica- 

paulo post ibidem subjiciturf ijfieaQ Tvvepde r^ TroXe/i^ Teyei^reoiv yevoi' 

^ijcoiov {effrl) e^eiv t6 erepov. Nec aro, i. 67. a. (Conf. Aafindg.) dvtri' 

opus erat ut ibi contra librorum cou' ri<ri fxeydXriffi iXaffKOfievoi {rov ip6v 

sensum cc ij/icac iJCvceerOai scribendum 'xpvff^v) fierep^ovTai, iv. 7. a. N.puto, 

judicarent viri docti. Ignorant etiam Deos placant orantes ut illud sacrum 

prcepositionem libri omnes ii. 36. a. aurum salvum conservent. Ilaptoi 

ubi vofiog {effTi) dfia Ktj^ei KeKapdai rdc QefnffTOKXea yprifjLaffi iXaffdfievoi he- 

Ke<j>a\dc TOVQ /ioXiora iKveeTaif-nempe <l>vyov t6 ffTpdrevfiaf viii. 112. /. 

ro «c^^oc, Ad quos maxime pertinet *IXidceXao'(ra>)',Ilia8minor,Yit.Hom. 

(Q,uos maxime adtingit) luctus. 16. a. 

Hinc Particip. 'iKveofievoe vel *Iic- 'I/idfrtvoc, Eloris confectus. Bvffavoi 

vevfievoQf Conveniens, Justus. Sic ifxdvTivoiy iv. 189. a. 

o/itXeovra {fft^iffi) fidWov tov Uvev^ 'I/idc, dvroc» o, Lorum. aVdv//ac a/i- 

fuvoVf Quum magis familiariter cum /tara eV IfAdvTi, iv. 98. a. ifxdvraQ 

illis conversaretur quam Convenie- ej avrov {tov lepfxaroQ dv&pumriiov) 

bat, Parerat, vi. 84. m.f.ev xpov^ era/te, v. 25. m. 

hcvevfievip^ vi. 86, 1 . m. Latine red' 'IfAdnoVf ov, to^ Pannus. tovto, eiredv 

dunt Procedente vel Insequente yeViyrai TreVoK, rraiciceovo-i i/4ar£otffi,iv. 

tem^ore : quise interpretatiOf per se, 23. m. De Pallio aut smnino de 

commodissima poterat videri : sed^ Yestimento usurpatum in Musis hoc 

subtilius si spectes, aliud quid signi^ vocabulum nec enotaviy nec usquam 

ficari inteUiges, scilicet Justo, Con- reperire memini. el/ia, eerO^ra, x^«- 

veniente, Opportuno, Suo tempore ; vi^a, 'Xirwva frequentat Noster. 

nempe, quo potissimum justitiis suce 'IfxeipeffQai, Cupere, Adpetere. i/te/- 

specimen edere homo iUe debuit. pero 'xpfifidTtav fAeydXtjQ, iii. 123. a. iME inn 

t^etpoyro &eij(ra<rdai rovg Mrj^ovgf vi. 6 \€ifiiMty) e^c^pe irpog ^lwyovg icaXeo- 

120. m, ifiipdrf ruiv vetoy afnWay fieyovg tovc tyllri\i^fyii.lSS,f,N» 

yiyofieyriy lEeffdaif vii. 44. /. ['iTTOvy, vide ^Awiirovy,'^ 

"Ifiepoty Cupido, Desiderium. Ifiepog *liriraytoyol yee^, ^lirwaywyd TrXoIa, 

iveipeadai fioi eTr^XOf , i. 30. m, evTpa' Navigia transvehendis equis, vi. 95. 

revera — yrfg Ifxep^, npo<FKTrj<ra(rOat a, m, 4S, f, vii. 97» /• 

{yfiy)fiov\6fieyog,i,7S.a,oiKa<niroai- 'IirTrafcffOat, Equitare, Equo vehi. 

<rai T&y irakai. ifiepoy e$\oyfY, 106./. eiri Tovnay (rtoy txTrwv) iTrva^ofieyat 

7fiepoye')(<iiyderj<ra<rd€uU.epyafioy,\ii. eXrft^oyTO, iv. 110. extr, axoyTiHiofiey 

4.3./. aXKd oi ZeivoQ ric eyeoTaKTO ifjte- Kal itnrai^ofieQa, iv. 1 14. «i. /. Conf, 

pog TiiQ 'Adijvac ^evTepa eXeeiy, ix . 3.0. Karnrxa^. 

"lyafrequenter apudNostrumest Ad' 'hnrap\eety, Equitatui prasesse. T<ay 

verhium loci, Dbi, Quo loco, Qua imr^ip^ee^AtrbtnrohiopoQtix^^d^f.T^y 

parte significans, oiKo^ofJieovari oikia iwiroy rrjg iirwdpfxee Maa/oTU>c, ix» 

lya avTog e6pa<re ttjq x<opr}gj i, 98. a, 20. a, 

efiaOe lya rjy KaKov, Ubi calamitatis *lwirdc, dh^g, Adjectivum foeminini 

{i. e. Quanta in calamitate) esset, i. generis,idem valens ac iTrTrcici^^Eques- 

21S.m,llyawvyOdyoiTO elyaiyfjg etc, tris. ay^pag iwi rdg KafirjXovg dyi' 

ii. 133./. N, iwiTd<r<r<tfy T^<ri w6\i<ri firf<re iwwd^a <rTo\rfV ivetrTaKfjLevovQ^ 

iva (Ubi, Quibus in Urbibus) em- i. 80. a, m, 

(rrcTeyiy<HTO, yiii, 115. f, ^va ^Keei 'iTnrdct/ioc, ifirf, ifiov, quasi jLatine 

{nempe ^oKeei vfiiy, perperam olim dicas Equitabilis, Equitatui oppor- 

dtfKey edd,) ewiTtf^etoTaTOv rffieag el- tunus. iwwd<nfiov woiif<rayTeg tovtov 

yai eardyai, Qua parte vobis com- roi' x^povy y. 63. /. (ubi iwwev<rifioy 

modissimum videtur ut nos stemus, MS, Arch,) Aiyvwrov t6 wpiv eov<ray 

IX. 27* f hrwaaifirfv Koi dfiek^evofievrfv, ii.l08. 

Alibi, nempe in illis verbis : Iva rf m, (ubi opponitur dyiwwog yeyove,) 

yrj dyai<rifjuaOrf, i, 179, a,(conf,supra Sic iwwacfifxrf ij x<iiprf, ix. 13. m.f 

V. 'Ewi<l>pdieiy) voculam tva jEm, ^lwweveiv, Equitare, Equo vehi, i. 

Portus valere ait w^, 6w<oc, Quo- 136. m, iTrwevei ravTa rd eOvea, Hi 

modo vel (quod nos etiam cum Valla populi equis vehuntur, vii. 84. a. 

adoptavimus) Quem in usum. Ac Et iterum, ravra rd eOvea fjLovva tw- 

poterat uiique, quemadmodum wov, wevev, vii. 87* a. 

owov, et alia adverbia In loco signi" iwwevetrOai, i. q, iwweveiv et iwwd- 

ficantia haud raro pro eis ponuntur ie<rOai, e<ray iwweve<rOai dyaOoi, i. 

quce In locum significant, sic et iva 79. extr, uhi quidem fortasse intd- 

accipi pro wol, Quem in locum, ligiiur Equo militare, £x equis 

Quam in partem, adeoque Quem pugnare. 

in usum. Sed nihil impedit, quo *lwwofi6Trfc, ov, 6, Equos alens, i. e. 

minus cum Henr. Stephano, {in Opulentushomo. cTrirdiviTrTro/Jorcwv 

Nota marginali) quem et Gronov, et rrf x<^|7 — ot ^c iwwoj36Tai iKokeovTO 

Wess. seeuti sunt, consuetum signifi- 01 waxeect ▼• 77» m. N. uhi alii iw- 

catum, Ubi, qno loco, teneamus. wofiareijjy et iwwofidrai, perperam, 

*lyTa<l>epyrfc et 'IvTatfipeyrfc idem, iii. rovc K^rfpovxeovrac riSy iwwofioTe<av 

70. m. cum Var, Lect. et N^t. rrfv x^P^^* ^** ^^' ^* *^* vitiose 

'lovtoc wovTOc, et '\6vioc k6\woc, non olim iwwoPrfretJv. 

'Itovioct vi. 127. a. vii. 20. /. et ix. *lwwo^p6fioc, ov, a, (penacute, ut 6 

92. /. ctm Var, Lect, et Not, iifiepohp6fJioc,) Eques cursor, Cursor 

'iTryoc, ov, 6, Caminus, Furnus. iwl equestris; Gallice diceres Soldsitde 

^vxp^y Tov iwvov llepiav^poc rovc op- la cavalerie legere. ^i<rxi\iovc iwwo- 

TovciwePa\e,\,92.7'm,'lwyoi,Fur' ^p6fiovc \pi\ovc, yii. 158.'/. Conf, 

ni, Locussic nominatus, Tdcfiev(yeac Schceferumad Gregor„ p, 31. e/870. inn 

Aliud est iKirohpofiog antepenacute 
scriptum, 

* iTnroKOfWQf ov, 6, Equorum custos et 
curator, Equiso, iii. 85. 

"liriroc, ov, 6, Equus. Nonnumquam 
oi tirwoi ponuntur pro oi iwiritg, 
Equitatus. riXavvov ctt* avrovc rovg 
tirwovi, Tiav iwjrdp^ee ^Atranro^, ix, 
69. /. Alia vide in Indice Rerum et 
Personarum, voc. Equus. 

"iTnroc, ov, ij, l) Equa. ?/ dijXea cir- 
iroc, iii. 86. m, tirwoc ereice Xayov, 
vii. 57. a, rde iwirovc rdg dvo rov 
apfjLarog, iv. 8./. Imrovg irKavwfiivag, 
iv. 9. a, dveXofJLEVov rym avr^tn tir- 
iroitri dWrjv oXvfxirtdiaf vi. 103. m, 
ubi olim Toltrt avroltrt edd, contra 
meliorum librorum consensum, 

2) Equitatus. Karappw^iiiraQ n^v 
/TTTroy, i. 80. a, et mox iterum rifv 
Kpoiaoy tTnroVfetoTrttrOe rov vei^ov kiti" 
ra^e rrfv irdffav tTTfrov, ibid. (JEadem 
noiione alihi ro iTrirtKov dicitur, veluti 
eodem cap, 80. m, /.) Dicitur vero 
XtX/f/ tTTjrogy t. e, Mille equites, v. 
63. m, Similiterque tinrog ^ta\t\iri, 
vii. 158./. et oKraKttrxtXlri, vii. 85. 
a. et fJLvplrj, Decies mille equites, i. 
27. a, m, vii. 41./. Conf, KdfiriXoc, 

iTWOtrvvrif rfc, ij, i, q, rj tirrrog, Equi- 
tatus. vii. 141./. i» Orac, 

'iTTTrdnyc, ov, d, i, q. iiTTrevg, Eques. wg 
errijXatrav oi imrorat, ix. 49. a. oi 
Twv Orif^iatv imroraty ix. 69. m.f, 

'l7r7roro{dri7c, ov, d, Eques sagittarius. 
imroro^OTat eovreg, ix. 49. m.f. iidem 
qui ibid. paulo ante irr^jtoTat nomi' 
nantur, 

*lwTwp6pfitov, TOf proprie Pascuum 
equorum, tum per meionym. Grex 
equorum. evrvypvaat Trpiari^ imroipop' 
/3/ft>, TOVTO h-qpiracrav, iv. 110./. 

*lpd vide infra, suh *lp6v et 'Ipog, 

^lpdtrSaif Sacerdotem esse, Sacerdo- 
tium exercere. ipdrat yvvrj ov^efjilri 
ovBe eptrevog Beov ovhe OriXirig, ii. 35./ 
ipdrai ovk elc eKdtrrov rtov Bedv, 
dWd iroXXoi, ii. 37. /. 

'Ipelri et ^lprfirf vide supra in 'lepeirf, 

*lpevg, iog, d, sic constanter apud Nos- 
trum lonice pro iepevg, Sacerdos. 
In fceminino 'Ipeltf variant libri. IPO 

Perperam vero olim ipiag et ipieg Uge* 
batur ix. 85. a, pro Ipivag et Ipiveg, 

Ip^qiov, ov, To, {comm, iepelov) Hostia, 
Yictima. ^tafutrrvXag Kard fxipea ro 
ipffiov, i. 132. m. olvov Kard rov 
iprfiov iirttnreltravTeg, ii. 39. a. et sic 
alihi, Etiam Crocodilis sacris ipijia 
offerehant jEgyptii : trtrla diroraKrd 
j^t^vTeg (avToJg) Kal ipifia, ii. 69./. 
ubi quidem non de Sacrificio cogi^ 
tandum, sed intelliguntur Animalia 
quorum came illi pascebantur. 

^lprfv, (sive ^lprjv) ivog, 6, Adolesceii«, 
Juvenis, Lacedcemoniorum sermone, 
ix. 85. a, cum Var, Lect, et Not, 
Conf. Glossas ex lib. ix. 

"Iprfi, rfKog, 6, Accipiter. oc dv *ifttv rf 
tprjKa diroKTeivrf, ii. 65. /. 67. m, 

*lpov, ov, t6, {Ion,pro iep6v) 1) Tem- 
plum ; proprie, Sacrum, nempe hac 
notione ut intelligatur Locus quili« 
bet Deo consecratus, sive sit Sola 
sedes sacra, (d va6g, lon, vrf6g) sive 
jEdes cum area circum jacente et 
muro aut septo quocumque cir- 
cumdata, qua in area, praeter ipsam 
sedem deo sacratam, possint esse 
varia sedificia usui sacerdotum aut 
ministrorum et custodum sedis, aut 
eorum qui sacra faciunt, destinata ; 
sive denique sit Lucus (aX^oc) aut 
Ager deo cuidam {rkfxevog) conse- 
cratus, in quo fortasse ne insit qm- 
dem notabilis quadam cedes eidem 
deo sacrata, Totus ille Lucus, in 
quo Argivi a Spartanis, duce CleO" 
mene, erant circumsessi, {lih. vi. c. 
78 — 80.) perinde et promiscue t6 
dXtrog et t6 rifxevog et ro ipov nomina' 
tur, Eodem libroc, 19. /. ait ip6v ro 
ev At^vfju)t<rt, 6 vrfog re Kat t6 XpritrTrj - 
ptov, trvXridivra eveirifAirpaTO, ubivide 
Notata, Libro ii. c. 158. memorat 
Scriptor noster Templum Latonse, 
(Aiyrouc ipov, ibid. a.) in quo inerat, 
primum 6 vriog rrjg Aiyrovc iv r^ t6 
')(pri<mipiov9 grande et magnificum 
ffdificium ; tum in eodem alius Ari- 
Tovg vri6g, (ibid. /.) ex uno lapide 
confectus. Jam, porro, Donaria illa, 
quw in Templis (ev rolg ipolg) dedi- 
cata passim apud Nostrum memo-^ IPO IPO rarUurf non cenaeri debent omnia in 
ipsa ffide deo sacrata (eV r^ vrff) 
fuisse deposita : sed maior illorum 
pars sive in Area quce tov raov cir- 
cumdabat, sive in JSdiJiciis quibus- 
dam circa rov vaov exstructis, certis 
in Conclavibus aut Cellis, qui di|- 
travpol vocabanturf reposita erant, 
Ubi scribit Noster ol aWoi <T\iZ6v 
wdvret avdpiMnroif ttXiJv Aiyvwrlf^v 
Kai *^Wi^v(av, fiiffyovTai {yvvatff)iv 
ipolah ii* ^* m« uon koc dicit, puto, 
in ipsa cededeo sacrata cv/m mulieri-' 
bus coire homines, sed idfieri intel' 
ligit in cedificiis illis in area tempU 
exstructisyin quibuspartim habitabant 
temphrum ministri, partim excipie^ 
bantur pernoctabantque hospites qui 
celebrandorum sacrorum caussa re- 
tnotioribus e locis advenissent* (conf. 
Not. ad h c. ) Quin et duo illi ju- 
venes, qui iv avrf rf iptj^ cubitum 
ivisse memorantur i. 31. /. non in 
ipsa Junonis cede, sed in aliquo tali 
cedificio aut in porticu quadam, quce 
circa cedem eratf aut in area sub 
dio, decubuisse putandi sunt. Conf 
Meyapov, "AdvTov, et Niyoc. 

Variorum deorum dearumve Tem- 
pla Nostro memorata vide in Indice 
Rer, et Pers. voc, Templum. In 
his Ipov ^eivrfQ *A0po^«7^c, ii. 112./. 
TO Ipov t6 iv *EX.£vo"evt dvaicroptov 
vel 'AvaKropov, ix. 65. /. et cet, 
'Idpveiv vel ^lhpvvitv Ipov vide supra 
sub hoc verbo, 

2) PluraL rd *lpd non solum in" 
telliguntur Templa sive Loca deo 
consecrata, sed et Sacra quaelibet, 
Res sacrse, {vide mox sub 'Ipog,) 
Sacrificia, et sigillatim Hostias s, 
Victimse, quceproprietpijfia dicuntur, 
ivevptitrav Koi rd ipd Kal rriv woXiVf 
Et templa^et urbem cremarunt, vi. 
96./. idpvydivTa ipd ^€(vuca,i. 172.m. 
poteras cum Porto et aliis inteUigere 
Sacra constituta peregrina ; sed, 
quoniam verbo IZpveiv vel ihpvveiv in 
Templis statuendis propria veluti 
sedes est^ ipd ieivtKa reclius ibi Tem- 
pla pereg^inorum deorum interpre^ 
taberis, ipd iv^edefjiiva iv fcaXa/ip irvpwVf Sacra, nescio quce^ stramiDi 
triticeo illigata, et ex Hyperboreis 
Delum delata, memorantur iv. 33. 
a. etf ubi quidem de cruentis sacri^ 
ficiis non agitur, Sed dvaai rd ipdf 
i, 59, a, viii. 54. m, est Yictimas 
mactare, Hostias immolare. (con/. 
Qveiv,) Et i} i^aipeoiQ riav ipwv (£x- 
enteratio caBsarum hostiarum) aXXf^ 
oi^i Trepl aXXoi' ipov KarioTriKe, ii. 40. 
0. Itaque iu extispicio dicuntur vel 
fcaXa etyfniord vel ovKivini^eiafuisse 
rd ipdf V. 44. extr, ix. 36. et 37. a, 
( Conf KaWtepeeiv,) quibus informu^ 
lis rd ipd dicuntur quce alibi rd 
9<pdytay ut ix. 45. a. m. 61. m. etc, 
Cui usui consentaneum mihi visum 
erat, ut r^v ipHv v^ fAavTtvij, quam ab 
^gyptiis ad Graecos pervenisse 
ait NosteTj ii. 57. extr, non Divi- 
natio in Templis, sed Divinatio per 
Victimas, per Extispicium, intel- 
ligeretur, Vide Notata ad l, c. et 
conf Ciceron, de Divin. ii. 12. Sic 
idem Noster fidvrtv aliquem comme- 
morat ftTravra iK rwv ipiav rd /isX- 
Xovra iKfialvetVf vii. 221. m, 

3) Ubi in rebus Scytharum ait 
Herodotus, dvairi ij avrrj ndot icar- 
euTijKee irepl Trdvra rd ipd 6/jLoiwQy iv. 
60. a, ibi rd ipd Latine vulgo tem- 
pla reddunt, quod hactenus fieri 
poteratf ut non quidem vaotf sed 
omnino loca sacris faciendis desti- 
nata intelligerentur, Wesselingius 
res sacras sacrorumque ritus intelr- 
ligebat : equidem in omnibus sacri- 
ficiis, quod hactenus verum est, si 
Ovtrlrfv ibi non generatim Sacrorum 
faciendorum, sed Mactandarum vic- 
timarum rationem intelligas, Sed, 
quemadmodum Qvetv ipd est Mactare 
victimas, sic et hic ipdy subtilius si 
specteSf eadem fuerint quce mox 
iprjia, et wdvra rd ipd fuerint Om- 
nia victimarum genera ; nempe, sive 
bos sit, sive equus, sive ovis ; nam^ 
ut cap, extr, ait Scriptor, dvovtrt rai 
raXXa 7rpo/3ara, Koi iTm-ovQ /laXMrra. 

4) Libro ii. c. 63. a. videri poi^ 
erant duo hcec invicem opponij QvtriaQ 
fiovvaQ iwtTeXiovfft, et OvoiaQ Kai ipd IPO 120 iroiiviTi. At ibiy verum 8$ qsuEris^ 
non differunt Bvfrlai fiovvai et QvtrLai 
KOi tpd, sed a ToiQ OvalaiQ koi toIq 
ipo7c distinguitur ludicrum illud et 
8ubinde etiam cruentum certamen 
circa dei simulacrum, quod con" 
tinuo deinceps descriintur. Quare 
ibi Latina nostra versio commodius 
in hunc modum refingetur : Helio- 
polin et in Buto oppidum qui 
conveniunt, solum sacrificiorum 
solennia celebrant : at in Papremi 
oppido non solum, ut alibi, sacri- 
ficia celebrant victimasque mac- 
tant ; verum etiam etc, 

*Ipopylaty Caeremoniae religiosse, y. 
83. extr. appriTOi Ipopyiai, Arcana 
sacra, ibid. Utrobique quidem alii 
ipovpylai, alii iepovpy, 

'Ipoc, ij, o*', {commf itpog) Sacer. rd re 
ipd Kal ra *idia (Sacra et profana) 
ir ofwl^ ivoii^TOf viii. 109. m, Con^ 
struitur cum Genit, ejus dei vel dene, 
cui aliquid Sacrum vel Consecra- 
tum habetur. ovpog ipov Mi^rpoc Aiv-' 
^vfiijvijg, Mons Matri Dindymenae 
sacer, i. 80. a, ai fiovg ipal eiai Trjs 
"Icioc, ii. 41. a. roc t/3ic, iovaag ipdg, 
(fiempe ipdg ^^fjUuf) ig *Epfiiia voXiv 
OdiTToven, ii. 67. /. ipovg TOvTOvg (rovg 
ix^vg) Tov NctXov fa&iv clvat, ii. 72. 
f, TovAwg (jkiitI elvai ipovg, ii. 75. a* 
Aiog 2rparcov ipov fxiya te Koi dytov 
dXaog, y. 119. m. {Et subintellecto 
vocab. ipog, vi. 80. 7n. ifrelpero rivog 
EiTj Btiiv t6 dXtrog. Sic i^fiipri kKdani 
6cwy oTtvitnl, (nempe <pi{.) ajo^a Atog 
ipov, yii. 40. m, f. t6 ipov dpfia tov 
Aiog, yiii. 115./. CumDativo Fer^ 
sonce ejus quce aliquid sacrum habet 
et tamquam Sacrum colit. titri <T<pt 
ipol (o£ Kpiol), Arietes apud eos 
sacri habentur, ii. 42. /• 

vovaov . fieydXriv Xiyerai tx^*'' ° 
Kaf()3v^(, Ti^v tpi) V (Morbum sacrum 
ovvofidiovai Ttvtg, iii. 33. /. 

*Ipovpyiat, vide *Ipopyiat, 

"IpoijKivTrjg, ov, 6, Hierophanta, Sa- 
crorum interpres et templi anti- 
stes. ipoifidvTrig t^v xdoy^wy6ci3v,yii. 
153. a. et m. 

^lpwavvrf, rig, ij, Sacerdotiam. r^ /3a- fTthli Tifiivta e^cXof V Koi ipioevvag, iv. 
161./. ipiifavvag ^vo, Atog rt AaKthai" 
fitvog Kal AXog ovpaviov, yi. 56. a. 

*lariyopirj, rfg, ij, ^qua loquendi pot* 
estas, iBquabilitas juris. 17 iarfyoplrj 
toTi ypfjfxa airov^alov, y. 78. a. 

^'larffu. Quce ad hoc thema vulgo re- 
ferri solent, ea vide supra in Ei^cvac. 

^laOfwg, ov, 6, vide Indic. Rerum voce 
Isthmus, et Ithome. 

"Itrtg, 17, jEgyptia dea, Genit. lon. 
"Itrtog, non^Iat^og, ii. 41. a, 156./. 
Dativ. rjl^Io"!, contra^te ex^Iati, ii. 
59. et alibi. 

'IffoKpaTTJg, 6, 1;, coC) Qui parem cum 
alio potestatem (^quum cum alio 
jus) habet. iaoKf>aTitg ofwitag ai yvv^ 
dtKtg Tolat dvlpdat, iy. 26. /. 

*IaoKpaTiri, rfg, 17, Juris aequabilitas. 
IfroKpaTiag KaToXvovrtg, rvpavvihag 
igrig voXtg KaTdyttvirapaaKtvdl^taBt, 
y. 92, 1. 

^laovofiirf, (Juris aequabilitas) ovvofia 
TtdvTtav KdXKtaTOV, iii. 80. /. 

'I^oTraXfjc) iog, 6, 17, Par in pugna, 
^quo marte pugnans. fuxxofiivwv 
(T^itav Ka\ ytvofiivwv laorfdkitav, i. 
82. m. y. 49. /. 

'laoirtlog, 6, ri, -5Sque planus, Parem 
superficiem praeferens. \o%fv yrjc 
iirt^oprfat, noiitav rij aXXp yj iaoTt" 
h}v, iy. 201. a. m. 

*Ia6pporrog, ov^ 6, 17, Paris ponderis, 
Par yiribus. ro yivog t6 'ArrtK^v i6v 
iaofipoTTovT^ttinrriiv, scil. r^ Aarc^ac- 
fiovitnv yivil, y. 91. 0. 

"Itrog et^^laog, Par, ^qualis, ^quus. 
vfjaog iarj (Pari magnitudine) r^ Ttav 
Kvprfvaiiav noki, iy. 156./. Sart Ka\ 
ofioitov Koi *ia(ov iovrtov, yi. 52. m, 
vyj/og laov, Altitudo par vel aequalis, 
nempe latitudini, ii. 124. /. Sed ibi 
aut ab Herodoto aut a librariis er- 
ratum est, nisi forsan "iaov ibidem 
valet Pro ratione, Pro portione. 

ravra ftkv^iaa at^tvpog laaytviirdaif 
Haec ita ab illis gesta esse ut Par 
pari fuerit repensum, i. 2. a. 

Ttavdeiav rd *iaa (vel Jaa) vtfwvTUV, 
Si modo dii aequa nobis tribuerint, 
yi. 11./. 109./. 

4<rov, neutrum adverbialiter sum^ IST IST ium, JEque. itror dTriy^tiv^ ^que ab« 
esse, Pari intervallo abesse, viii. 
132./. eIl, i(TOVy Ex »quo, vii. 135. 
/. et alibi. 

ivl tflrijc, (seil, ftoipriQ vel rux^jc) Bt 
uno vocabulo '^irlarriQ, ^quali, Pari 
ratione. iir* larfs Eiaxl>ipeiv tov iroXf- 
[Aov^ Pari fortuna, iEquo marte, 
bellum gerere, i. 74. a. tovto fiiv vvv 
iTriariQ e\€iy Hoc quidem Perinde est, 
vii, 50, 1 . trvfxfidxovg iir *i<rrf re Koi 
ofjLoirf voiiitTaffdai, ^qua conditione 
socios sibi adjungere, ix. 71, 1. 
'lar^v, f. q, laTavai, Hinc l<rTq,y Sta- 
tuit, Erigit caput hosti pracisum et 
palo infixum, iy, 103./. Et Imperf, 
OTjyXac ?0Ta ifara rac xaipac, ii» 106. a. 'loraVai, l) Ponere, Statuere. t<rra- 
vai dvBpidvTa, ii. 110. m, etf. Not, 
2) Instituere. ifrraaav \opovc, ui, 48. 
/. ubi paulo ante iiroiiiaavTo oprijv, in 
eadem re. cv^aro t^ Miyrpt Tzavvv\iZa 
aTi]<reiv, iv. 76. a, 3) Adpendere, 
Ponderare. lordot aradfi^ rrpoQ dp' 
yvpiov rac rpixae, ii. 65. m,f. 

Prcet, 'perf, et plusquamperf, acti- 
vum notione passiva vel reciproca. 
iv T^ ip^ earqKt XiOivog, Positus est, 
Stat lapideus, Statuam habet lapi- 
deam. dvrioi earaaav, (per syncopen 
pro eardKeaav) Stabant ex' adverso, 
ix. 1 8. a. Sic ttJv Tripi^ ai^yyeq eoTa- 
aav, iv. 79. a, Similiter Infinit, 
eaTdvai, {proearrfKevai velkaTaKivai) 
Stare, iv. 97. m, ix. 28. a. m. Et 
pro eardvai est eardfuvai, i, 17« m, 
cum Var, Lect, et _Not. Partici- 
pium : Koi opOov eareuiTog tov KT^veog, 
Kal vittIov, ii. 38. a, 

Passivum, twiroQ taTarai dp6oc,Stat 
erectus, ix. 22. a, tov vtto Aapeiov 
OTaOivTa (Constitutum) vTrapxov^vii. 
105. /. araBivTa ig fiiaov eipwra, iii. 
130. a. dyoprj ovk laTarai a<l>i, Non 
instituitur ab illis (vel, apud illos) 
eoncio populi, vi. 58. /. laTafiivov 
(id est, dpxpfxivov) tov firfvog elvdrrf, 
Ineuntis (Incepti) mensis dies 
nonus, vi. 106./. 

Medium, i^mjaavTOjidea Kat vofwvg, 
Instituerunt mores et leges, Mori- bus et institutis utuntur, ii, 35. a. 
m, TrevTrfKovTipovQ^rTriadfievoi^ekoyfri' 
aavetc, Opportuno loco navesinsidiis 
Locarunt, vi. 138. a, ubi quidem 
KTrfadfievoiprcEferunt alii, Tji aniaov^ 
rai Tov woXefiov, Quo loco Institu- 
turi (Incepturi) sint bellum, sive 
rectius, Quamnam sedem bello 
sint delecturi, vii. 236. /. et 175. 
a, Sic dfiovXoTaTa iroXifwvg l^rTa- 
<rdai, vii. 9, 2. a, ubi vide quce mox 
subjiciuntur. 

'loTi^v, vide 'Eflrrt^v. 

'lor/ij, )?Ci V9 (passim iaTiri,lenispiritUj 
scribitur in cod. F» Vide Var, Lect. 
iv. 68, 5. et 127, 16.) lon. i. q, 
earia, 1) Vesta dea, quam tHv S/cu- 
$iiav (iaaiXeiav nominat rex Scytha^ 
rum, iv. 127- / 2) Domus, ^des 
qua^ quis habUat, ^i^dc ior/ac o1,Kee, 
V. 40. /. laTiri ovZefiirf vofxi^^ofiivrf 
TXavKov, vi. 86, 4, 3) Familia. 
6yZ<ai:ovTa i<rTiai ervxov eK^rifieovaai, 
i. 177. w. 4) rac fiaaCKrfiaQ i<rriae 
ofJLvvvai aut iinopKrfaai^ Per regios 
Lares jurare, aut, pejerare, iv. 68. 
a, et m, cum Not, 

loTirfTopiOv, ov, t6, i, q, ioTiaTopiOV, 
Coenaculum, iv. 35. extr, 

'loTopieiv, Inquirere, Percunctari, 
Sciscitari, Quaerere, Interrogare. 
iaTOfiitov evpiaKe, i. 56. a, elre i^rrope- 
ovarj, €tr£ Kal ov, ^d(ei rjf fnrfTpl, i« 
61. a. m, i^rropeov ore^ Tpow^ rrepi* 
yivoiTOii, 122. a, irr oaov fxaKpoTarov 
i<rTopevvTa Jfv i^iKiaSai, ii. 34. a, iv. 
192. extr, ierropiovTi \6yov <n}Mva 
iBidov, iii. 50. / eXiirdpei re I(rro- 
pi<av, iii. 51. a, m, 

Eadem notione construitur cum 
Accttsativo Personae.iaTOpiiav ovtovq 
^v Tiva hvvafxiv exeto NetXoc, ii. 1 9./. 
ot a<l>eag i^rropeov 6 n BiXovTec rjKOieV 
Kal dfxa iaropiovTec tovtovq etc, iii. 
77. m, wpoae\6<6v fxiv i^rropeev 6q ric 
^v, Vit, Hom, 22. m. Videri etiam 
poterat {sicut compositum verbum 
i^iaTopieiv, vii. 195. b,}cum Accusa- 
tivo Rei construi : eXeyov di fxoi oi 
ipieQ iaropiovTi rd Tepl 'EXfvi/v, yevi^ 
aOai (scil, avrd) <Sh, ii. 113. a. sed 
reciius ibi, cum Schcefero, post iaro' I2T I2X piovTi incidetur oratio, non post 
'E\£VTiy, ut Graea ista his Latinist 
verbum de verho, respondeant : Scis- 
citanti mibi dixerunt sacerdotes, 
res Helenae sic se habere. 

Semel apud Nostrum, nec tamen 
satis liquido, verhum laTopietv meto- 
nymica notione {quemadmodum fre- 
quenter TrvvOdveffBai) pro Cogncs- 
cere, Comperire, Accipere, Dis- 
cere, usurpatum poterat videri : 
nempe si aKop Itrropeiov, ii. 29. a. 
interpreteris Auditu accipiens; quam 
in partem JEm, Portus, Rumore fa- 
maque sciens, cognoscens, discens, 
interpretatus est. At videndum, ne 
ibi vocab. dico^ a prdecedente verbo 
t^TTvBofjLrjv pendeatf nempe laropiwv 
etrvSo/jLrfv oko^, Auditu (fama) ac- 
cepi percunctando. 
'lcTopii). ri^t ij, 1) Sciscitatio, Inqui- 
sitio, Exploratio. Itrroplritn fdfxevoi 
ei^ivai (ravra) irap avrov Mtvc- 
\eta^ Dicentes se hacc sciscitando 
cognovisse exipso Menelao, ii. 118. 
a. Et paulo post, Tovreiav rd fiev 
itrropirffri e4><iaav eiritrrairOaif rd ^c, 
'Trap etavToltn yevo/Jievay aTpeKewg 
evKrrdfievoi XiyeiVf ii. 119./. Conf. 
'Itrropieiv. 

2) Metonymice, Ea quae scisci- 
tando vel inquirendo cognovimus. 
p-ixpi fJiev TOVTOv 6\l/ig re ij cfiij, Kal 
yvtJfiri, Kol ItrTopiij ravra \iyov&a 
itrri ro ^e dvo rov^c, Alyvwriovg ep- 
ypfxai Xoyovc epiwvy ii. 99. a. uhi ro- 
cahulo iffTopiti significaniur Ea quas 
Herodotus sciscitando ex aliis, qui 
illa viderunt et comperta habuerunt, 
cognovit ; quce distinguuntur par- 
tim ah hiSy Quae ipse vidit, {conf. 
ii. 29. a, quo de loco paulo ante 
dictum est) partim a Sxxa, de rebus 
quihusdamO^miojie et Judicio,^ar- 
tim denique a Prisca fama, sive Re- 
rum olim gestarum narrationibus 
quales apud ^gyptios circumfere- 
bantur, quas AiyvTrrlovg Aoyovc 
dicit, ^HpodoTOV laTopirjg drro^e^tg 
in Prcefat. lib. i. est Earum rerum, 
quae Herodotus vel sciscitando ab 
aliis vel proprio studio et observa- tione cOgnovit» expositio et expli- 
catio. Adeoque formula iffropirfgdiro- 
h^ig apud Nostrum idem valet quod 
apud sequioris cevi scriptores nudum 
vocabulum itrropia vel itrroplai. 

3) Ad usum hujus vocabuli apud 
sequioris maxime cevi scriptores per^ 
vulgatum proxime accedit quod legi" 
tur apud Nostrum vii. 96. a. rtov 
eyto^ ov ydp dvayKairi e^ipyofiai ig 
iaropiTfg Xoyof, ov rrapafiifivrffiai, 
Id est : Quorum egM nomina edere, 
(nec enim necesse est ad Historiae 
rationem) supersedeo. Scilieet His- 
toriae ratio non postulatf ut obscuro- 
rum hominum nomina, eorumque 
quorum nulla prceclare facta ex- 
stanty memorice posterorum tradan- 
tur. Larcherus quidem h. l. iaro- 
piav, prorsus ut in Prcef. libripri- 
miy Inquisitionem, Investigationem, 
intelligebat : ** n*etant pas oblige 
a faire la recherche de leur nom :" 
quam in sententiam sic scripturus 
fuerat auctor, ov ydp dvaykairji i^ip- 
yofiat (sive potius, elJipyQriv) itrropieiv 
trtj^wvrd ovvofiara. Nunc adformu- 
lam tavayKairj e^ipyofmi manifeste 
intelligitur infinitivus irapafiefxv^- 
trdaiy quemadmodum viu99.a.ait, tQv 
fiiv vvv oKktav ov irapafxifxvrifxai ra- 
^apyitovy tog ovk dvayKaiofxevdg, 
nempe ira^fxefxvivdai. avr^v. 

'Itrrtify Sciat, vide in El^ivai. 

*Itr)(eLVf i. q. cx**''' Habere, Te- 
nere, In potestate habere. tffx* ^*'^" 
trav rijv J^fwv' "laxtav Ze (avrijv) 
etc. iii. 39. a, m. 

2) Tenere, Sustinere onus. rdg 
veotrtridg, ov hfvafxiva^ \<r)(£iv ra 
Ttav viroCvyitov fii^eay KCtrap^riyvv- 
(rOai, iii. 11 K/. 

3) Sistere, Cohibere, Retinere, 
Impedire ne quis progrediatur. i<r- 
\ov povKofxevovg eg ro irpotrto Trapuvai^ 
iii. 77./. ov ^vvarol avrrjv (rijv rtov 
AaKelaifxovitDV veorrjfra) "iay£iv eltrX ur\ 
ovK e^iivaiy ix. 1 2. m. Kard aretvov^ 
Strre Kai 6\lyovg atfiiag dvdptorrovg *ia- 
Xecv, ix. 13. /. Eodem pertinet quod 
in edd. nonnullis legitur^ rroWa-x^ ar 
*La\ov epetavTov, Saepius me Continui* 

L L KAK 

ijpX^ro ro htvTtpov yiytaOai fcara, v, 
28. a. 

KaKoyofioif 6, ij, Pravis legibus utens. 
KaicoyofU^Taroi Trdvrwy 'EXXift^div, i. 
65» a, 

Kqkoc, i)y ovf Jgnavus in bello. ov 
KaKioTTi yeyofuyri ey T^m vav/xa^^ijff^c, 
viii. 68, 1. a. eoVri KaK^ re Kal dOvfi^y 
vii. 11. a. Comparat, KaKiwy, ovha- 
fiiSceiai KaKioyeg dy^pwy, vii. 104.m. 

Kaicorcx^£Ci>' ecrim, Malis artibusuti 
adversus aliquem. vi. 74. a, 

KaicoViyc, »?roc, ij, 1) Pravitas, Ma- 
iitia, Nequitia. ec ^raffav icakorf^ra 
ikdarai, ii. 124. a. (conf. i\^v.) ig 
TOVTO iXOeiv KaKorriTog, ii. 126. a, Ka- 
KOTfiTog iyyiyofiiyrig ig rd KOiyd exOea 
fiiyovKiyyiyeraiTolaiKaKoliri, iii. 82. 
m, ovdefMirj KaKOTrfTi (Nulla maligni- 
tate^Xei^a^i^ai r^c vav/Lia)(/i|c,pugnae 
navali non interfuisse, vii. 168./. 

2) Malum, Calamitas. (tovto) 
ap^eiy AaKeZatfwyioitfi rf fivpirig KaKO- 
TtiTog ri fJLvpifiQ evZaifwyirig, vi. 67« /. 
Sic ToliTi AlywTioitri rcdaay elvat 

; KaKOTrira ii. 128. a, idem valet ac tov 
Xeoiv reTpvfiiyoy ig ro e(r\aToy icajcov, 
cap. 1 29. a, dyaXafifidyety rrjy Trpore- 
priy Kaxorrira, Calamitatem superio- 
rem reparare, viii. 109. a. m. 

KaKovy, Male facere. oi KaKOuyreg rd 
Koiydf Qui male faciunt rei pub- 
licae, iii. 87. wi. ara ')(p6voy iKaKiadri- 
aay, Mala perpessi sunt, v. 27. m. 
iKaKdiOriaay ml oiKO<l>dopiidriaay,i. 1 96. 
extr. fiii a<^i KeKaKiOfieyoiai (Calami- 
tate adflictis) eVcOeciivrai, vii. 191. a. 
o vavrticoc arparog KaKiaQeig, viii. 
68, 3. Adde vi. 26./. et 27./. 

KaicaiC) Male. "XP^y ydp Kav^avX^ . 
yeyeaOai icaicaiC) In fatis erat ut Tn- 
fortunatus esset Candaules, i. 8. a. 
m, ewei re 'idee oi Koxiag yeyeaOoAf iv. 
79. a. ix. 109. m, Superlat. drro- 
XaiXeVai KdKiora, Pessime perire, ii. 
181. m. 

Ka^dfi^, t/c, ij, coUective, Stipula, 
Stramen. icaXa/iijc TrXiyaayrec ro 
nXoloy, i. 194. a. m. etrriy KaXdfirfy 
dir &y iK^pv^ay, ibid. m. f. ipd eV^e- 
hfxeya iy KaXdfjL^ nvpwy^ iv. 33. a. e^ 
«. ovic ayev wvpiay Kokdfirit^ ibid. /. KAA 

KaXdfiiyog, £x arimdine confectu». 
TrXota icoXa/iim, iii. 98. /. olKiai 
KaXdfity aif v. 101. a. oicrrovg icaXa- 
fjiiyovg elxoy, vii. 61. a. et 65. a. ubi 
et To^a KaXdfJLiya.